Statistikrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning"

Transkript

1 Statistikrapport 2012 med sammenligningstal for 2010 og 2011 Forbrugerrådets Gældsrådgivning ( ) København Stormgade 20, 1. sal 1555 København V tlf.: tirs- og torsdag kl samt onsdag kl ( ) Nykøbing F Att.: STU Guldborgsund Poul Martins Møllersvej Nykøbing F tlf.: mandag kl ( ) Aalborg Att.: Else Bech Hovedbiblioteket Rendsburggade Aalborg tlf onsdag kl ( ) Esbjerg Att.: Hovedbiblioteket Nørregade Esbjerg tlf tirsdag kl ( ) Odense Albanigade 30, Odense tlf.: mandag kl

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk støtte... 2 Åbningstider... 2 Venteliste... 3 Målgruppe... 3 Datagrundlag og datakritik... 3 De frivilliges dataindsamling... 3 Kritik... 4 Borgernes evalueringsskema... 4 Antal borgere, der blev kvalificeret til gældsrådgivning i Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår... 6 Demografiske forhold... 7 Aldersfordeling... 7 Kønsfordeling... 7 Familieforhold... 7 Forsørgelsesgrundlag... 8 Boligforhold... 8 Hvem skyldes der penge til?... 9 Banker... 9 Det Offentlige... 9 Finansieringsselskaber Andre Kreditorer Realkreditinstitutter Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? De rådgivne borgeres vurdering af rådgivningen Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? De rådgivnes evaluering af selve rådgivningen Konklusion Målopfyldning /15

3 Indledning Denne rapport har til formål at dokumentere resultaterne af Forbrugerrådets projekt Pengeog budgetrådgivning (også kaldet Forbrugerrådets Gældsrådgivning) for perioden Siden 2010 har Forbrugerrådets Gældsrådgivning ydet gratis støtte til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fire centre i København, Odense, Esbjerg og Aalborg. I vores personlige rådgivning bliver borgeren mødt af ca. 120 professionelle, kompetente, frivillige rådgivere med økonomisk, juridisk eller socialfaglig uddannelse. I den personlige rådgivning arbejdes der helhedsorienteret, hvilket betyder, at borgeren så vidt muligt følger det samme team gennem hele forløbet, da netop tryghed og tillid er nøgleord i rådgivningen. Borgeren har tillige mulighed for at ringe til vores landsdækkende telefonrådgivning, hvor vi hjælper med akutte problemer som f.eks. spørgsmål om rettigheder i forbindelse med indkaldelse til fogedretten, brev fra banken eller opdeling af gæld i forbindelse med skilsmisse mv. I telefonrådgivningen får borgeren hjælp i den akutte situation, men ofte kræver det en grundigere og længerevarende rådgivning, og her har borgeren mulighed for at komme ind til den personlige rådgivning. På Forbrugerrådets hjemmeside kan borgeren finde yderligere oplysninger om rettigheder i forbindelse med gæld samt oplysninger om budgetlægning, låneomkostninger, inkasso, RKI, gældssanering osv. Det typiske mønster er: Borgeren har mistet overblikket og tør ikke længere kontakte sine kreditorer. Rådgiverne hjælper med at skabe overblikket ved budgetlægning, oversigt over gældsposter og betalingsevnevurdering. Rådgiverne hjælper med at kontakte kreditorer og iværksætte afdragsordning, aftaler med kreditorer og nedsættelse af gæld. Borgeren har ofte ikke ressourcer til selv at kontakte kreditorerne. Der rådgives om fogedretsmøder, skyldnerregister, rettigheder om gældsinddrivelse og gældssanering. Resultatet er, at borgeren får overblik over sin økonomiske situation og mulighed for at forbedre den samt et psykisk/mentalt overskud. Økonomisk støtte Forbrugerrådets Gældsrådgivning blev i perioden økonomisk støttet af Social- og Indenrigsministeriet, der som del af satspuljemidlerne afsatte 16 mio. til fem organisationer, heraf 5,5 mio. kroner til Forbrugerrådets Gældsrådgivning. Åbningstider København: Tirsdag kl med 10 teams, onsdag kl med 7 teams og torsdag kl med 10 teams. Odense: Mandag kl med fire teams. Esbjerg: Tirsdag kl med tre teams. Aalborg: Onsdag kl med tre teams. Telefonrådgivningen: Tirsdag, onsdag og torsdag kl med to rådgivere per dag. 2/15

4 Venteliste Forbrugerrådets Gældsrådgivning har i perioden haft periodevist lange ventelister. Ventelisten blev betydeligt nedbragt ved åbning af en landsdækkende telefonrådgivning i august 2010 for herigennem at yde akut hjælp. Samtidig har vi rekrutteret flere frivillige og er gået fra 85 til 120 frivillige for at imødekomme den store søgning efter rådgivning. Målgruppe Målgruppen er socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb, der har begrænsede muligheder for vejledning og rådgivning vedrørende deres gæld til banker eller øvrige finansielle virksomheder. Målgruppen omfatter også borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan være borgere, som tilhører lavindkomstgruppen, enlige forsørgere, eller personer som er i risiko for at blive socialt marginaliseret. Datagrundlag og datakritik Rapporten bygger på data indsamlet på to forskellige måder: 1. De frivillige rådgiveres og koordinatorers indsamling af data om borgerne. 2. Borgernes evaluering umiddelbart efter endt rådgivning. Ad 1. De frivilliges dataindsamling den personlige rådgivning Borgerne indtaster selv en del af deres data på vores ansøgningsformular på vores hjemmeside Derefter kontakter en koordinator borgeren, som regel telefonisk, for at vurdere, om vedkommende er berettiget til gældsrådgivning. I denne telefonsamtale gennemgår koordinatoren, om borgerens selvindtastede oplysninger er korrekte, og indsamler endvidere flere oplysninger om borgeren til brug for rådgiverne og statistik. Rådgiverne bidrager med flere data om borgerne, dels ved at udarbejde budget og kreditorliste (for de borgere, det nu er aktuelt for), dels ved at udfylde et evalueringsskema. Ad 1. De frivilliges dataindsamling telefonrådgivningen For borgere, der ringer til vores telefonrådgivning, indsamles der færre data om borgerne end for dem med et personligt rådgivningsforløb. 1 Telefonrådgiverne bidrager med data ved at spørge borgerne om følgende: Alder, bopæl (postnummer), køn, familieforhold og forsørgelsesgrundlag. Der bliver indsamlet færre data om borgere, der får telefonrådgivning. Dette skyldes bl.a. hensynet til borgernes anonymitet, samt at det vil være mere tidskrævende og dermed tage tid fra den næste borger i køen til rådgivning. 1 I telefonrådgivningen ringer borgerne direkte til os uden først at udfylde føromtalte ansøgningsskema. Der er dog visse borgere, som vi ringer til, selvom de har udfyldt ansøgningsskemaet via hjemmesiden. Det gør vi, fordi vi vurderer, at borgerens problemstilling kan klares over telefonen. Dette er både godt for borgeren, som får hurtigere hjælp, og fordi det mindsker ventelisten, hvorfor andre borgere, der venter på personligt rådgivningsforløb, kommer hurtigere til. 3/15

5 De indsamlede data er trods dette statistisk forsvarligt, for at få et statistisk overblik over de borgere, som henvender sig, og om de er inden for målgruppen. Kritik Ved hver figur i rapporten fremgår i parentes, hvor mange borgere der er data for. For nogle figurers vedkommende er datagrundlaget begrænset, hvorfor konklusionerne i visse tilfælde er behæftet med stor usikkerhed. Der arbejdes fortsat for en forbedring af indsamlingen af data. Ad 2. Borgernes evalueringsskema kun for personlige rådgivningsforløb Efter endt rådgivningsforløb beder vi borgerne om at udfylde et evalueringsskema via Survey- Xact. 821 rådgivningsforløb 2 blev afsluttet i den personlige rådgivning i 2012, og der er udfyldt evalueringsskemaer for 264 forløb, svarende til 32 % af rådgivningsforløbene. 3 Afbrydelse af rådgivningsforløbet fra borgernes side er én forklaring på, hvorfor vi ikke får flere borgeres evaluering. Dette selvom vi gentagne gange forsøger at fastholde borgere, som er startet i et rådgivningsforløb. Glemsomhed eller manglende motivation fra borgernes side for at benytte sig af det link til evalueringsskemaet, som vi sender til dem med , er en anden forklaring på det lave antal respondenter. Vi har derfor strammet op på dette ved at bede borgeren om at udfylde evalueringsskemaet den sidste gang, vi ser dem i rådgivningen. 4 5 Kancellisprog og antal spørgsmål er formentlig en tredje forklaring på, hvorfor borgerne ikke svarer. Vi kan nemlig se, at en del spørgeskemaer er påbegyndt, men så afbrudt efter de mest almindeligt formuleret og nemme spørgsmål er blevet besvaret. Omformulering af spørgsmål samt halvering af antal spørgsmål er derfor sket i december 2012, hvorfor vi fremover forventer, at et større antal borgere svarer af de 821 forløb var for par. Det vil sige, at rådgivningsforløbene var for i alt 920 borgere. 3 Der fremsendes et evalueringsskema for hvert afsluttet forløb. Dvs. at for par, der rådgives sammen, sendes kun et evalueringsskema, selvom to borgere er blevet rådgivet. 4 Vi stiller en pc til rådighed for borgerne i enerum til besvarelsen af evalueringsskemaet. Dette for at borgerne ikke skal være påvirket af de frivilliges tilstedeværelse ved besvarelsen til at svare mere positivt end, hvad de rent faktisk har oplevet. 5 Der er dog et mindre antal borgere, som modtager et rådgivningsforløb via eller telefonisk, og her er det jo svært at bede om udfyldning af evalueringsskemaet andet end på . 4/15

6 Antal borgere, der blev kvalificeret til gældsrådgivning i 2012 København Odense Esbjerg Aalborg personlig rådgivning i alt telefonrådgivning borgere i alt Der er ingen tal for 2010 og 2011, da ovennævnte data først er blevet registreret efter implementeringen af vores elektroniske sagsbehandlingssystem er første hele kalenderår med systemet. Afviste borgere er der ikke statistik for. Ovenstående tabel er altså alene de borgere, som i 2012 blev screenet kvalificeret til gældsrådgivning i 2012 det samlede antal henvendelser til gældsrådgivningerne er altså langt større. 5/15

7 Antal færdigrådgivne borgere i pågældende år uanset henvendelsesår København Odense Esbjerg Aalborg personlig rådgivning i alt -49% 35% 47% -45% -32% % 73% 6% 11% 43% sum telefonrådgivning + rådgivne partnere uanset afdeling * borgere i alt 119% 400% -2% * % 184% 52% sum Procenttal i grøn angiver forskellen fra år til år. * Antal rådgivne partnere for 2010 og 2011 er i praksis væsentligt højere. At tallene er så lave i de to år, skyldes manglende registreringsdisciplin jf. kritik tidligere. Det gør endvidere, at forskellene fra år til år ikke giver mening at analysere på her. Nedgangen i antallet af rådgivne borgere i den personlige rådgivning fra 2010 til 2011 i henholdsvis København og Aalborg skyldes tre forhold: 1. Mere ressourcekrævende borgere i 2011, der krævede længere forløb, hvorfor færre borgere kunne rådgives. 2. Udeblevne og sidste øjebliksaflysninger fra borgere. Efter længere tid med dette begyndte vi fra ultimo 2011 permanent at overbooke tider hos rådgiverne. Dette har medført, at ressourcerne udnyttes mere optimalt, således at rådgiverne ikke sidder tomhændet. 3. Indtil vi fik telefonrådgivningen i august 2010, havde vi mange borgere, som kom til personlig rådgivning, selvom de kunne have været hjulpet over telefonen. Dette forklarer det store antal rådgivne borgere i En borger tæller først med i statistikken i det år, hvor vedkommende bliver færdigrådgivet, uanset hvilket år vedkommende henvendte sig. 7 Udspecificering af rådgivne partnere på hver afdeling blev først muligt med implementering af det elektroniske sagsbehandlingssystem i Derfor er rådgivne partnere angivet i særskilt kolonne her for at kunne sammenligne årene. Det faktiske antal rådgivne borgere inklusive partnere fordelt på afdelinger i 2012 er: København: 453, Odense: 309, Esbjerg: 81, Aalborg: 77 og telefonrådgivningen: Telefonrådgivningens lave antal borgere i 2010 skyldes, at rådgivningen først blev oprettet i august Dette er også forklaringen på de 119 % stigning mellem 2010 og 2011, da udgangspunktet (180 borgere) kun gælder for fem måneder, mens 395 borgere for 2011 er for hele året. 9 Telefonrådgivningens 590 færdigrådgivne borgere i 2012 er identisk med antallet i figuren på forrige side: Antal borgere, der blev kvalificeret til gældsrådgivning i 2012, idet 29 af de rådgivne var par ( ). At tallet er identisk skyldes, at rådgivningerne afsluttes med det samme, og der ikke er tale om et forløb eller venteliste. Borgere i forløb registreres altid under personlig rådgivning, også selvom rådgivningen alene har været per telefon. 6/15

8 Demografiske forhold Aldersfordeling Kønsfordeling Aldersgruppen år udgjorde mere end halvdelen af de borgere, som modtog gældsrådgivning, idet borgere under 50 år var faldende, og borgere over 51 år var stigende i Kvinders overrepræsentation fortsatte i 2012 og steg med 8 procentpoint. Singler og singler med børn udgjorde mere end halvdelen (54 %) af borgerne, idet de dog var faldende med 5 procentpoint. Der kan ikke konkluderes på resten af data, da kategorierne blev ændret fra og med 2012 jf. tekst under figur. Familieforhold - I var der færre kategorier, hvorfor en del rådgivne blev registreret i Andet. Fra 2012 blev kategorierne Skilt/separeret samt Skilt/separeret med barn/børn oprettet som rapporteringsmulighed og samtidig blev Fraskilt med barn/børn fjernet - hvorfor der i 2012 er 0 %, der har registreret i Andet. - Opmærksomheden henledes på, at enke/enkemand er registeret som single. 7/15

9 Forsørgelsesgrundlag : 1539 = 1411 rådgivne partnere (uanset kønssammensætning), der også er blevet rådgivet. - Ikke oplyst : For nogle rådgivne er forsørgelsesgrundlag registreret, mens der ikke er registreret forsørgelsesgrundlag for partneren og omvendt. I tallet indgår også rådgivne borgere, som ikke er par. - Andet : Efterløn, fleksydelse og ingen indtægt/forsørgelsesgrundlag. Overførelsesindkomst (pension, dagpenge, kontanthjælp, studerende) udgjorde forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne borgere. Lønmodtagergruppen, der modtog rådgivning, tilhørte en lavtlønsindkomstgruppe, hvilket vi sikrede ved screening jf. afsnittet om datagrundlaget. Lejebolig udgjorde bopælen for næsten 3/4 af de rådgivne borgere, mens ejer-/andelsbolig udgjorde næsten 1/4. At så mange af de rådgivne borgere ejer egen bolig, skyldes, at det i visse egne af landet ikke er dyrere at eje end at leje. Boligforhold Andet i 2012: Udslusningslejlighed, krisecenter, fængsel, pensionat samt bor hos kæreste, venner eller familie. 8/15

10 Hvem skyldes der penge til? De næste fem figurer er blevet til på baggrund af, hvilke gældsposter borgerne havde, og ikke gældens størrelse i kroner og ører. Angivelse af mere end en gældspost for hver borger var muligt for alle fem kategorier. Banker Andet er f.eks. tab på ejendom og lån i tidligere ejendom. Det offentlige Andet er f.eks. boligindskudslån og for meget modtaget kontanthjælp og boligsikring. 9/15

11 Finansieringsselskaber Andet er f.eks. leasing af andre forbrugsgoder end biler. Andre kreditorer Andet er f.eks. brændstof, medlemskab af træningscenter. Realkreditinstitutter Andet er f.eks. gæld opstået grundet tvangsauktion. 10/15

12 Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? Arbejdsløshed samt sygdom og skilsmisse er de hyppigste udløsende årsager til, at borgerne får betalingsproblemer. - Angivelse af flere årsager muligt. - Stigningen i 2012 i de nederste kategorier kan skyldes, at de frivillige gældsrådgivere er blevet bedre til at registrere årsagerne, idet 'Anden årsag' er halveret i 2012 i forhold til Som det fremgår af ovenstående, er det en social begivenhed: Arbejdsløshed, sygdom og/eller skilsmisse var i altovervejende grad den udløsende årsag til betalingsproblemet. Hvilket altså var grunden til, at borgeren søgte gældsrådgivning. Som anden årsag (13 %) oplyses bl.a.: Starthjælpen dækker ikke faste udgifter Fængsel Pension for lille til at dække udgifterne Kommunen har været for lang tid om deres sagsbehandling i forhold til overgangen fra sygedagpenge til førtidspension, og borgeren er nu endt på kontanthjælp Kontanthjælp ikke tilstrækkelig til at dække udgifterne Overforbrug Tidligere misbruger 11/15

13 De rådgivne borgeres vurdering af rådgivningen Figurerne på de næste tre sider baserer sig på borgernes evaluering af den modtagne rådgivning umiddelbart efter endt rådgivning. Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det personlige plan? Vi konstaterer faldet for de to første stillede spørgsmål, men har ikke mulighed for nærmere at undersøge årsagen hertil. Trods disse fald er der stadig uforandret 81 %, der ser lysere på fremtiden. 12/15

14 Hvad har rådgivningen betydet for borgerne på det økonomiske plan? Antallet af respondenter for alle fem spørgsmål: : 309. I 2012: /15

15 De rådgivnes evaluering af selve rådgivningen De to figurer med de fem spørgsmål på forrige side viser samlet set, at færre borgere var enige i de stillede spørgsmål. Dette kunne indikere, at borgerne var mindre tilfredse med rådgivningen i Det er dog ikke tilfældet, for som det fremgår af figuren herover, er borgernes evaluering af selve rådgivningen for 2012 endnu bedre end i 2010/11. Det skyldes, at vi i mange tilfælde muligvis ikke hjælper borgerne med at blive gældfrie, men lærer borgerne, at de må leve med at være gældsatte. Derudover har borgerne svaret følgende 34 % af de rådgivne i 2012 angav, at de sparer penge på deres løbende forbrug. 30 % af de rådgivne i 2012 angav, at de har fået udskudt afbetaling på del af deres gæld. 25 % af de rådgivne i 2012 angav, at deres faste udgifter er mindre end før. Et udpluk af kommentarer fra borgerne Rigtig god hjælp til at motivere mig til et præcist budget, lave en konkret plan og til at se lyset for enden af tunnelen Det har virkelig været rart at få et overblik Personlig betjening er altid godt og i dette tilfælde helt i top Det har betydet ro i mit liv og dermed mere overskud i hverdagen Jeg er meget taknemmelig og glædeligt overrasket over, at der findes mennesker, som ofrer sin egen tid og kræfter til at hjælpe folk i nød Det har betydet, at jeg har fået overblik over min økonomi 14/15

16 Konklusion Formålet for Forbrugerrådets Gældsrådgivning var at afhjælpe gældsproblemer blandt udsatte borgere. Gennem screeningen sikrede vi, at borgerne havde gæld. Rapporten viser, at rådgivningen også i 2012 blev givet til udsatte borgere og dermed den rigtige målgruppe da forsørgelsesgrundlaget for 56 % af de rådgivne var overførselsindkomst. Endvidere at lønmodtagerne (31 %), der modtog rådgivning, tilhørte en lavindkomstgruppe. da lejebolig udgjorde bopælen for over 70 % af de gældsrådgivne. Dette viser ligeledes lav indkomst, idet seniorforsker Hans Skifter Andersen ved Statens Byggeforskningsinstitut i 2010 fremlagde tal, der viste, at borgere, der bor i lejebolig, typisk er på overførselsindkomst eller er beskæftiget i en lavtlønsindkomstgruppe. En social begivenhed er den udløsende årsag til borgernes betalingsproblemer. F.eks. arbejdsløshed, sygdom og skilsmisse. Stor tilfredshed med rådgivningen er borgernes tilbagemelding på rådgivningen. Borgerne mener endvidere, at det var en stor lettelse at få taget hul på problemerne. Målopfyldning Målsætningen for perioden 2010 til 2012 var, at borgere skulle modtage gældsrådgivning. I denne periode er der i Forbrugerrådets Gældsrådgivning færdigrådgivet borgere. Dertil kommer, at 749 borgere per 31. december 2012 var i gang med at modtage rådgivning og derfor ikke indgår i statistikken i denne rapport, eftersom vi først opgør antallet af rådgivne borgere, når rådgivningsforløbet er afsluttet. Således har i alt borgere fået eller får rådgivning i perioden svarende til en målopfyldelse på 111 % Endvidere: per 31. december 2012 stod 90 borgere på venteliste, og 159 borgere havde ansøgt om rådgivning. 15/15

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg

Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg Borgertilfredshed i Jobcenter Silkeborg Efterår 2014 Job- og Borgerserviceafdelingen har i efteråret 2014 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Silkeborg. Denne rapport samler resultaterne

Læs mere

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012 Danske Advokater og Advokatsamfundet Forfattere: Katrine Ellersgaard Nielsen Frederik Harhoff Claus Kastberg Nielsen Thomas Westergaard-Kabelmann

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Effekter af feriehjælp til udsatte børnefamilier Analyse af kort- og langsigtede effekter af feriehjælp

Effekter af feriehjælp til udsatte børnefamilier Analyse af kort- og langsigtede effekter af feriehjælp Effekter af feriehjælp til udsatte børnefamilier Analyse af kort- og langsigtede effekter af feriehjælp Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Egmont Fonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tiden efter. En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre

Tiden efter. En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre Tiden efter En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre Indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Forforståelse... 5 1.3 Metode... 6 1.4 Målgruppen... 6

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Rådet for Socialt Udsatte. Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rambøll Management Elektronisk udgave:

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010 Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse 2010 LBR Høje Taastrup 14. oktober 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 Lysten til uddannelse er der i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere