Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014"

Transkript

1 Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den Fra Erhvervskontaktudvalget deltog: - Preben Christensen - Inge Dines - Brian Sigtenbjerggaard - Henrik Christiansen Fra administrationen deltog: - Hans Jørn Laursen - Karina Kisum Jensen - Lone Jager Neldeberg

2 Bilateralt møde ml. Nørre Snede og Erhvervskontaktudvalget kl Til stede fra Nørre Snede: - Henrik Østergaard - Jens Erik Pedersen - Henning Berg Kommunen har opfordret byen til at etablere et lokalråd og er også lydhøre, når vi som lokalråd ringer. Men vi vil gerne have, at kommunen henvender sig den anden vej. Fx være aktivt opsøgende, når der er sager på den politiske dagsorden, som vedrører Nørre Snede. Lokalrådet vil gerne være indgangen og talerøret for byen. Det blev drøftet om det kunne være en idé at invitere en politiker med til et møde et par gange om året skal ske på skift, så det i givet fald ikke er den politiker samme hver gang. Nørre Snede Skole: Masterplanen er nogenlunde landet nu det bliver godt. Mere lys på torvet: Lyset blev sparet væk i forbindelse med byfornyelsen. Arbejder på at få det reetableret. Har indsamlet midler hertil, så den del er snart helt på plads. Borgerforeningen har doneret kr. Derudover midler fra Den lille Avis fond m.m. Turisme på Hærvejen sammen med Turistkontoret i Brande vandrerture stigende turisme her inden for. I gang med at udarbejde en velkomstpakke til Nørre Snede med information om, hvad der rører sig i byen Nørre Snede byinvest er etableret en gruppe erhvervsfolk, som venter på det rigtige projekt, som vil de støtte op om det. Arbejder med at få Conventus bredt ud som et fælles system for hele byen. Det kan meget mere end alene at køre den enkelte forening. Skal kunne bruges til at ramme hele byen. De fleste bruger det i dag kun til at booke haller. Man kan gå sammen og betale fælles kontingent. Ny byidentitet fået udarbejdet nyt logo lavet i 9 forskellige farver, så foreningerne kan bruge det hver forening får egen farve. Bypedel kører endnu et år. Legeplads: I forbindelse med kommunesammenlægningen og harmoniseringen blev det besluttet, at der skulle etableres en legeplads i hver by. Der er en halv legeplads i byen, men i privat regi. Der er brug for midler til at finde en løsning, så der kommer en ordentlig legeplads. Der er etableret et legepladsudvalg med repræsentation af en fra lokalrådet, en dagplejer og en forælder. Har fundet en god placering.

3 Nørre Snede Lokalråd har hidtil kørt som en almindelig forening med en valgt bestyrelse. Det er ikke en politisk forening, som nogle måske har gået og troet. Foreningen er ikke tilstrækkeligt bredt funderet i dag. Foreningen er derfor ved at blive reformeret. Har inviteret handelsstandsforeningen, gymnastikforeningen, erhvervsforeningen m.fl. ind. Hensigten er, at foreningen skal favne hele byen. Lokalrådet er kun i opstartsfasen med denne proces. Der findes rigtig mange ressourcer i Nørre Snede, som med fordel kan samles. Der findes i dag mere end 50 foreninger i Nørre Snede.

4 Bilateralt møde ml. Engesvang og Erhvervskontaktudvalget kl Til stede fra Engesvang: - Per Abildskov - Joan Højlund Friluftsbadet i Engesvang er en stor succes. Sidste år var der gæster i år over gæster. De er ikke helt up to date mangler nogle sandfiltre mm. Friluftsbadet skal have dispensation, for at måtte åbne igen i Vigtigt at kommunen bakker op om friluftsbadet. Skolesvømning skal foregå i Ikast og Brande hvorfor er der ikke skolesvømning i de to friluftsbade? Paradoksalt at eleverne skal køre i bus, når man kan svømme lige ved siden af skolen i sommerperioden. Vil derfor foreslå, at lade eleverne svømme i de to svømmebade. Vil gerne have flere erhvervsgrunde i Engesvang. Der er ikke ret mange tilbage. Engesvang er en attraktiv by, og derfor bør der afsættes mere jord til erhverv. Skal ligge syd for banen fra Siemens og ud mod 13 eren og fra Siemens og sydpå. Togforbindelser - vigtigt at få helbomme allerede nu det er for farligt nu. Kommer efter planen først til Engesvang og Bording i 2020, jf. vedhæftet mailkorrespondance mellem Trafikministeren og Kristian Pihl Lorentsen. Bording har samme problem, så måske skulle de to byer stå sammen om at henvende sig Trafikministeriet. Kan kommunen være med til at presse på? Mangler et skilt ved motorvejen som viser mod Engesvang. Der findes en restriktiv skiltepolitik, hvor det er svært at få skilte sat op. Måske et stort skilt, der viser hen til Bøllingsø (stort brunt skilt). Det er Vejdirektoratet, som bestemmer, hvad man må stille op. Hvis/når en Hærvejsmotorvej besluttes etableret/kommer, så vil Lokalrådet gerne inddrages og indgå i dialog om vejføring mm. Kommunen vil gerne skubbe på i forhold til Vejdirektoratet for at lokalrådene bliver inddraget Engesvang Lokalråd var ikke inviteret med til den nyligt afholdte konference i Bording i forlængelse af byfornyelsesprocessesn Engesvang er jo også en stationsby. Det vil derfor være naturligt, at øvrige lokalråd bliver inviteret. Det var Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som var arrangør, og som inviterede. For fremtiden vil kommunen huske at invitere lokalrådene fra kommunen med til sådanne arrangementer. Vejbelægningen på Ellevej er ødelagt. Skal reetableres af EnergiMidt. Belægningen på grusvejen er så dårlig, at man bliver nødt til at trække med cyklen mm.

5 Fortovene i Engesvang er så slidte, at de smuldrer. Udkørslen til A13 her arbejder kommunen pt. med udformningen af vejen så den kan tage modulvogntog.

6 Fællesmøde mellem de fire lokalråd og Erhvervskontaktudvalget kl ) Velkomst v. Preben Christensen 2) Hvad er Lokalrådenes rolle i forhold til Ikast-Brande Kommune? V. Lokalrådene o Eksistensberettigelsen o Dialogpart/høringspart mm. o Dagsordener mm. fra kommunen Bording: Nørre Snede: Ejstrupholm: Engesvang: Bording er ikke en overbygning for de andre foreninger. Skal pleje alles interesse. Man bliver medlem, hvis man stiller op til generalforsamlingen. Det er samme måde som Lokalrådet i Nørre Snede har fungeret. Men er nu ved at ændre status. Har måttet erkende, at vi er nødt til at omdanne foreningen, så lokalrådet er mere repræsentativ for byen. Nogle borgere ser Lokalrådet som en politisk forening. Vil gerne være paraply for hele byen. Derfor sker der en reorganisering af Lokalrådet. Ikke en forening ingen medlemmer. Alle der er bosiddende i Ejstrupholm eller som agerer i en forening i postnr. Ejstrupholm har stemmeret på årsmødet. Sætter en række store projekter i søen, som skal løfte Lokalrådet en god måde at få de forskellige foreninger i tale og skabe samhørighed. En paraplyorganisation for alle foreninger og erhvervsliv i byen. Betaler ikke kontingent. Fire forenings/-erhvervsmedlemmer+ 3 private medlemmer. Kan selv tage sager op og reagerer på borgeres henvendelse. Hvilke forventninger har kommunen til Lokalrådene? Lokalrådene er høringspart for kommunen. Kommunen er klar over, at den til tider glemmer lokalrådene vi skal være bedre til at huske jer i alle høringssager, som har jeres interesse. Lokalrådene ønsker, at kommunen kommunikerer direkte med lokalrådene de er indgangen til byerne for kommunen i mange sammenhænge. Bør kommunikeres ud til alle foreninger mm. Lokalrådene må også meget gerne kontakte politikerne, når der er sager i lokalområdet, som eksempelvis er på dagsordenen. Tidligere kunne man som borger skrive sig på et nyhedsbrev/-mail, når der er nye dagsordener på hjemmesiden findes denne mulighed stadig? Dette er nu undersøgt, og denne mulighed findes ikke længere. Man kan finde mødekalender over udvalgenes og Byrådets møder på følgende link: Når lokalrådene finder det relevant kan dagsordener/referater fra lokalrådene sendes til Erhvervskontaktudvalgets medlemmer.

7 Lokalrådene kan være med til at forankre idéer i lokalområdet. Vil derfor gerne ind allerede i idéfasen, sådan at det ikke først, er når et projekt skal til politisk behandling. Trafikplanen og campingvognen her kommer lokalrådet ind i en tidlig fase det er sådan at lokalrådene gerne vil have, at tingene fungerer fremadrettet. Kommunen må gerne byde ind med 4-5 emner, som lokalrådene fremadrettet kan byde ind med. 3) Lukkede butikker/nedlukkede ejendomme, v. lokalrådene herunder o muligheder/begrænsninger for at omdanne til beboelse o kommunens mulighed for at udarbejde facademanualer eller andet, som sikrer et vist arkitektonisk niveau Byerne oplever alle sammen, at der står tomme butikker og der ligger nedlagte virksomheder. Ikke kønt for byerne. Kan der etableres kommunale retningslinjer for ombygning, så det bliver pænt ud til hovedgaderne? Er der forhindringer for at lave butikker om til lejligheder? Kan der stilles krav til facadebyggerier? Karina: kan godt lave en lokalplan, som har facadekrav. Normalt i forhold til byer med ældre bevaringsværdige ejendomme. Det er svært at kunne beskrive facadekrav, så tingene kan fungere. Ejstrupholm her skal lokalplanen i midtbyen laves om kommunen vil gerne indgå i en dialog om, hvorvidt der i den sammenhæng skal ses på mulighederne for krav til facaderne. Opfordring fra lokalrådene: Se lokalplanerne i de fire byer igennem og se, om de kan revideres i forhold til blandt andet facaderne. 4) Udviklingsplaner for de fire byer v. lokalrådene Lokalrådene vil gerne have en hjælpende hånd fra kommunen til at udarbejde udviklingsplaner for de fire byer. Udviklingsplanerne for landsbyerne blev faciliteret af en ekstern rådgiver, men kommunen var som sådan ikke en del af udarbejdelsen. Det var ikke en ønskeliste til kommunen. En bottom up proces. Der skal ses på den fysiske planlægning i byerne i forbindelse med Planstrategiprocessen, jf. punkt 6. 5) Tilskuddet til de fire lokalråd på kr. v. lokalrådene De kr. rækker ikke til meget mere end mødeafholdelse, årsmøde mm. Landsbyerne får det dobbelte af byerne. Et højere bidrag vil kunne højne det lokale engagement.

8 6) Processen for den kommende planstrategi v. Ikast-Brande Kommune Lokalrådene bliver inviteret til at være med i denne proces. Plancher er vedhæftet referatet. 7) Status på LAG v. Ikast-Brande Kommune Jf. vedhæftede plancher. Byerne inviteres af LAG Ikast-Brande til at deltage i arrangement om udarbejdelse af ny udviklingsstrategi. 8) Eventuelt Kommunen vil gerne i dialog med lokalrådene omkring dårlige boliger. Der findes en pulje til landsbyfornyelse, som borgere kan søge midler fra til nedrivning. Her kan lokalrådene spille en lokal rolle. Læs mere herom på følgende link: il_kommunerne._printvenlig.pdf

9 Bilateralt møde ml. Bording og Erhvervskontaktudvalget kl Til stede fra Bording: - Evald Asp - Torben Jensen - Eddie Sørensen - Lindvig Osmundsen - Kaj Bach Pedersen Genslyngningsprojekt v. Bording Å: Der blev rejst en række spørgsmål på mødet, som er sendt videre til Jesper Hahn-Pedersen fra Teknisk Område. Vedr. Banearealet syd for skinnerne: Vil gerne som lokalråd lægge pres på, at der sker noget her hurtigt, og at det kommer med i budgetforhandlingerne næste år, hvis der ikke sker noget nu. Almene boliger evt. med lægepraksis: Der mangler fremadrettet en lægepraksis (bygning) i Bording. Det forslag som lokalrådet har arbejdet med, strider ikke mod de planer der er for byfornyelse. Har fået etableret en natursti langs Bording Å. Blev åbnet samtidig med Planetstien. Har her brug for mere viden om genslyngningsprojektet, jf. ovenfor. Lokalplan 225: Natur- og fritidsudvalget er koordinerende udvalg for alle foreninger i Bording for så vidt angår dette område. Inddrager alle relevante foreninger. Lokalrådet vil gerne inddrages i den konkrete planlægning af området. Vil gerne have lavet en helhedsplan inden kommunen går i gang med forskellige delprojekter. Den arkitektoniske plan for bymidten må gerne afspejle sig i den kommende parkeringsplads ved Bording Hallen, så der er en ensartethed. Trafikudvalget: Klochsvej bliver brugt som transitvej. Kunne noget af den tunge trafik blive ledt udenom? Hvis nødvendigt vil lokalrådet gerne indgå i en dialog om yderligere tiltag end det, som byfornyelsesprojektet giver. Klochsvej må gerne blive besværlig at køre på. Eventuelt en 2 minus 1 vej. Opgradere skiltningen ved A13 kør 7 km mere, så kommer der en motorvej.. Det kunne få nogle til at køre videre ad A13 mod Pårup. Ønske om cykelsti fra Bording mod Bording Kirkeby. Trafikale udfordringer ved Bording Skole og Børnehave primært om morgenen.

10 Bilateralt møde ml. Ejstrupholm og Erhvervskontaktudvalget kl Til stede fra Ejstrupholm: - Ayoe Jensen - Bo Thorup - Ellen Andreasen - Maria Nielsen - Jette Holgersen Blev etableret oktober Holdt årsmøde i april Foreningen har ingen medlemmer, derfor årsmøde. Tyge Mortensen stod for en idé og innovationsproces på årsmødet. Kom hjem med mere end 200 idéer. Mange af idéerne gik på ønsker om sociale samlingspunkter. Et naturligt samlingspunkt kan være hallen. Hallens cafeteria er ved at blive renoveret. Hallen ønsker udvidelse af deres faciliteter, fx omklædningsrum. Hallen er fuldt booket, så der ønskes en hal udvidelse ansøgning er sendt ind til budgetforhandling. Lokalrådet ville gerne have været inde over i en tidligere fase og have været med til at påvirke ønsker/udformning sådan at den også kan indeholde noget andet end i dag, fx sundhedserhverv og skabe nogle nye samarbejdsmuligheder. Lokalrådet vil gerne tænke i større helheder. Lokalrådet er ikke enigt i det oplæg, som er indsendt til kommunen. Lystanlæg en park ejet af Borgerforeningen i Ejstrupholm. Planer om nye aktiviteter som skal styrke udelivet i Ejstrupholm. Kultur- og Fritidsudvalget har nogle puljer, som man kan søge om midler til redskaber/aktiviteter. Kan Produktionsskolen inddrages i udarbejdelsen af redskaber/aktiviteter? Skoven er kommunal lokalrådet vil gerne have råderet herover og etablere eksempelvis en mountainbane heri. Ejstrupholm sø - kan ses i forlængelse af aktivitetsdelen/lystanlægget. En privatejet sø, hvor man skal have lov til at være. En gruppe under lokalrådet arbejder på at få reetableret et rekreativt område, som fandtes før i tiden. Er i dag helt tilgroet. Er alene tale om en udskiftning af eksisterende materiel. En anden gruppe arbejder på det sociale samvær, herunder fællesspisning. Der kigges på, hvad der findes af aktiviteter til de unge, så udbuddet øges. Ungdomsskolen er der. Et nyt samarbejde er blevet etableret. Der skal ske en bedre kommunikation mellem skolen og forældrene, og ikke alene fra ungdomsskolen og direkte til eleverne. Ungdomsskolen skal fx understøtte aktiviteterne i hallen og omvendt.

11 Harmonisering af legepladser i forbindelse med kommunesammenlægningen. Men der er ingen legeplads endnu i Ejstrupholm. Der er ikke afsat penge hertil i kommunens budget. Cykelstier: Få cykelstien som stopper St. Thorlund ført videre til Nørre Snede. Turismen vil også få gavn af det. Samarbejde mellem folkeskole og efterskole og det omkringliggende samfund, fx i forbindelse med en unglederuddannelse via valgfag. Integrerede forløb, hvor de unge efterfølgende kan komme i praktik i foreningerne for at prøve teorien af i praksis og se om det har interesse. Vil gerne have at kommunen signalerer udadtil, at lokalrådet er indgangen til kommunen, fx i forbindelse med en ansøgning fra hallen, så lokalrådet inddrages tidligt i processen.

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Kommentarer til forslag til udviklingsstrategi

Kommentarer til forslag til udviklingsstrategi Kommentarer til forslag til udviklingsstrategi Opsamling fra dialogmøde 1. oktober 2014 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Mette Sohl Dato: 06-10-2014 00.16.02-A00-1-13 [Version nr.] 1. Indledning

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem FMK og Fynslands repræsentantskab 28.4. 2009

Referat fra dialogmøde mellem FMK og Fynslands repræsentantskab 28.4. 2009 Plan og kultur Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Referat fra dialogmøde mellem FMK og Fynslands repræsentantskab 28.4. 2009 Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Borgmester

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen,

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Landdistriktspolitik for Billund Kommune

Landdistriktspolitik for Billund Kommune Landdistriktspolitik for Billund Kommune Landditriktspolitk for Billund Kommune Indholdsfortegnelse Høringsbrev 3 Overordnede visioner og fokusområder 4 Oversigt over bymønstret i Billund Kommune 5 Udviklingen

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Aktivitetscentrets

Læs mere

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING BYFORNYELSE GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING ERFARINGSOPSAMLING OG INSPIRATION FRA FIRE LANDSBYER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER KOLOFON Udgivet oktober 2011 Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2015

Indholdsfortegnelse 2015 Indholdsfortegnelse 2015 Andkær fritidsforening. Side 2 Bredsten i Udvikling Side 3 Brejning Lokalråd. Side 4 Børkop Lokalråd Side 5 Egtved Udviklingsråd Side 6 Farre Lokalråd Side 7 Gadbjerg Lokalråd..

Læs mere

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier! Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018 Bedsted byen for aktive familier! Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde

Læs mere

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Mads Uldall Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDDRAGELSE AF BYENS AKTØRER I BYUDVIKLINGEN...4 OMRÅDEUDVIKLING...5 VALG AF CASES...6

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR ILSKOV. - med fokus på børn og unge 2009

UDVIKLINGSPLAN FOR ILSKOV. - med fokus på børn og unge 2009 - med fokus på børn og unge 2009 INDHOLD Om udviklingsplanerne... 2 Indledning... 3 Ilskov lokalområde i korte træk... 4 Historisk tilbageblik... 5 Vores visioner og værdier... 6 Indsatsområder og projekter...

Læs mere

Landdistrikter i Sønderborg

Landdistrikter i Sønderborg Rapport fra Arbejdsgruppen Landdistrikter i Sønderborg Anbefaling til Sammenlægningsudvalget i Sønderborg Kommune Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 3 2. KOMMISSORIUM 4 3. MEDLEMMER AF ARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Det bobler. i Norddjurs

Det bobler. i Norddjurs Det bobler i Norddjurs MAJ 2013 Det bobl Skulderklap Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget den landdistriktspolitik, der skal være vores pejlemærke de næste 4 år. Vores ønske er, at det gode liv på landet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15

Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15 Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 9/9-15 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Deltagere Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon Lokalråd Fruelund, sekretær

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Karise den 7. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Karise den 7. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Karise den 7. september 2015 Bord 1 Karise som bosætningsby kultur og fritid - Oplæg v/ Benny Agergaard, Faxe Kommune Halprojektet bør ikke være det eneste tilbud. Der bør gives

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM BORDING + Grala/Morten Pedersen

OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM BORDING + Grala/Morten Pedersen OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM BORDING + Grala/Morten Pedersen Områdefornyelsesprogram Bording + Januar 2015 Dette hæfte er lavet af Ikast-Brande Kommune Tilrettelæggelse: Projektleder Jeanette Ishi Lehn, Ikast-Brande

Læs mere

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet Social ansvarlighed en naturlig del af BRFkredit 3 Fælles kræfter 4 Roskilde

Læs mere