Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti"

Transkript

1 røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksbergs 261 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti Ny hjemmeside. Læs mere side 6 Desuden: Debat, beretning, opfordring, referat, kalender og telefontavle Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

2 Leder Afslutningsdebatten i Folketinget Uddrag af Villy Søvndals indlæg ved Folketingets afslutningsdebat Lad os se fremad Men lad os lige holde en kort status: Foghregeringen har fejlet på alle afgørende områder i dansk politik: Velfærdspolitisk, med Foghs fornemmelse for forringelser og management-styring. Klimapolitisk, med Foghs fornemmelser for Lomborg. Udenrigspolitisk, med Foghs fornemmelser for Irak. Der er altså tre tungtvejende grunde til at højrefløjen skal fjernes fra magten: De har ødelagt velfærden, de har set passivt til mens klimatruslen er eksploderet og de har ført en udenrigspolitik til stor skade for danske interesser. På den baggrund vil jeg gerne tage Statsministeren på ordet - lad os se fremad. Der er brug for en ny regering - for det er kun en ny regering, der kan gøre op med disse fejltagelser. Alternative ambitioner SF s ambition er ikke til at tage fejl af. Min vision for Danmark er Verdens stærkeste velfærd og service for borgerne og en offentlig sektor som er et forbillede som arbejdsgiver for så vidt angår godt arbejdsmiljø, afbureaukratisering og fleksibilitet. Derfor har SF fremlagt en ambitiøs investeringsplan En udenrigspolitik som hviler på søjlerne: udvikling, opbygning, fred, international retsorden og demokrati med EU og FN som de centrale aktører. En klimapolitisk agenda, hvor miljøbistand til 3. verdenslande og i første omgang en halvering af CO2- udslippet og på lidt længere sigt et Danmark som første CO2-neutrale nation, er ambitionen. Gal ideologi Markedsgørelsen af den offentlige sektor har vist sig katastrofal. Den politiske debatkultur er blevet forgiftet. Den demokratiske proces bliver tilsidesat. Den neokonservative udenrigspolitik i Irak og Afghanistan og i den såkaldte kamp mod terror har vist sig katastrofal. Energiforbruget og forbrugsfesten vokser, til skade for kloden. U-landsbistanden er reduceret på et tidspunkt, hvor verdens konflikter er under nyt pres fra klimaforandringer og alt fokus er rettet mod Irak og Afghanistan. Så nu er det tid til at se fremad. Statsministeren nylige løfte, da et Venstre-medlem hoppede over til Ny Alliance, at hvis flere fulgte efter, så kendte man konsekvenserne er jo i virkeligheden en trængt statsminister, der er ved at miste grebet og truer med - eller afgiver løfte om valg I SF ser vi frem til et kommende valg. Det er på høje tid. Deadline næste nummer: 30. august 2 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

3 Debat Hvilken indflydelse har The Beach Boys på trafikpolitikken på Frederiksberg? Jeg vil forsøge at give et fyldestgørende svar på ovenstående alvorlige problemstilling. Beach Boys, der bl.a. har lavet sange om biler også kaldet Hot Rod, der priser bilens lyksaligheder, har ubevidst fået påvirket trafikpolitikken her på Frederiksberg. Fra en pålidelig kilde har jeg fået oplyst, at gruppen bekymrer sig meget om miljøet trods deres fornøjelse ved at spille sange om biler. F.eks. kører gruppens medlemmer ikke selv bil, når de er på besøg i Danmark. Hvis de alligevel skal køre i bil, bruger de en selvfølgelig en chauffør. Dette har inspireret et medlem af partiforeningen til at ville begrænse fornøjelsen ved at så mange biler som mulig for lov til at forurene med så mange forskellige udstødningsgasser som mulig. Dette blev efterprøvet ved Beach Boys koncerten på Falkoner Scenen i efteråret, hvor gruppen hyldede princippet om ikke at bruge bilen til korte køreture, da de boede på SAS-Radissonhotellet, der er tilknyttet til Tre Falke Centeret. Det lykkes gruppen samtidig, at tage hensyn til problematikken om kortest mulig afstand mellem ens arbejdsplads og ens hjem så energiforbruget ved privat bilkørsel blev minimal. De sørgede også for på Frederiksberg at udnytte fordelene ved en hjemmearbejdsplads optimalt. Alt dette gjorde de også tilbage i 1966, da de boede og spillede sammen sted på Frederiksberg. Deres allerede visionære holdning fra dengang til trafikpolitikken har selvfølgelig påvirket udviklingen på Frederiksberg, både politisk og også i praksis, da de fleste gæster til koncerten kom gående eller benyttede den kollektive trafik i stedet for at benytte deres privatbil. Det er ganske vist, at Beach Boys har haft stor indflydelse på Frederiksbergs trafikpolitik og vil også gøre det i fremtiden. Jeres ærbødige musikreporter René Hülz samt min pålidelig kilde I Get Around. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 3

4 Debat Er Politiforbundets formand demokrat? Af. Balder Mørk Andersen, folketingskandidat på Frederiksberg og formand for SF s retsudvalg og SF s ligestillingsudvalg Politiforbundets formand Peter Ibsen føler sig frustreret over den verserende debat om forløbet under rydningen af Ungdomshuset. Det skal han da være i sin gode ret til, det var en problematisk aktion, hvor politiet i høj grad kunne forvente at møde modstand fra folk der ville dem ondt. Jeg er glad for, at vi i dette samfund har mennesker der er villige til, at sætte deres liv på spil for opretholdelsen af et fredeligt samfund. Men når Peter Ibsens frustration fører til trusler om at en uvildig undersøgelse vil føre til, at politiet i fremtiden ikke vil gøre deres arbejde, er han ude på et skråplan. Hvordan Peter Ibsen kan tro, at det i sidste ende gavner politiets ansatte, at forsøge at knægte en demokratisk debat, går over min forstand. Og hvorfor må rydningen ikke gås efter i sømmene? Har man noget at skjule? Lad mig endelig understrege, at SF er imod enhver form for vold, og tidligere har taget afstand fra de voldelige aktioner på Nørrebro, men at SF i samme åndedrag må se det som sin demokratiske pligt, at forholde sig kritisk til om politiet evt. har brugt uretmæssig magt i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset. Domsmænd, Nævninger og Partiskat Hermed en stor tak til alle, der beredvilligt meldte sig som domsmænd/nævninger for perioden 1/1-08 til 31/ Arbejdet i Grundlisteudvalget er afsluttet og 307 navne fra Frederiksberg Kommune (heraf er de 46 SF ere) er sendt til Landsretten, som ved lodtrækning udpeger ca. 2/3 af de indstillede - dvs. at ca. 100 navne ikke bliver udtaget. Alle får besked i 4. kvartal i år og hvis du ikke får det, er du ikke udpeget. Beklageligvis havde der indsneget sig en fejl vedr. partiskat i seneste følgeskrivelse til kontingentopkrævningen. Partiets regler er, at der betales 10% i partiskat til den lokale partiforening af bruttohonoraret. Honoraret til domsmænd er kr. pr. dag og derfor betales der 110 kr. i partiskat, når du har været i retten. Ved dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste betales der ikke partiskat, men det er sjældent, at en arbejdsgiver trækker i lønnen ved dette borgerlige ombud. Bente Lyngsø PS. Nævninger er stavet rigtigt! 4 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

5 Debat Tak til lærerne på Frederiksberg for at skabe landsdækkende debat om elevplanerne! Af: Anne-Mette Wehmüller (SF), politisk ordfører & medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse I forbindelse med elevplanskampagnen og boykotten blev de 420 aktionerende lærere på Frederiksberg beskyldt for meget. På Frederiksberg stillede det politiske flertal sig i defensiven og nægtede at bakke op om lærernes budskab. At der var tale om en ny og tidskrævende opgave. Lærerne blev beskyldt for at opfatte deres arbejdstid ufleksibelt og blev banket på plads med en indberetning til KL for arbejdsvægring: En tømrer nægter jo ikke at udføre sit arbejde, fordi han finder ud af, at der skal bruges søm i stedet for skruer, lød den kontante udmelding fra borgmester, Mads Lebech. Undervisningsminister Bertel Harder fulgte i de lokale medier (Frederiksbergbladet 10.april) trop med en udmelding om, at lærerne ville få sig et chok, hvis de prøvede det private arbejdsmarked med minimum 37 timer og kun fem ugers betalt ferie. Jeg er ikke folkeskolelærer men som politisk ordfører for SF fik jeg og heldigvis også en lang række af både lærere og forældre over hele landet et chok over at læreroprøret på Frederiksberg ikke blev mødt større sympati. At lærernes indsigelser ikke blev mødt med større vilje til dialog og ydmyghed fra kommunen og ministerens side. Eftesom de 420 lærere på Frederiksberg nu har valgt at genoptage arbejdet med de omstridte elevplaner, kan vi, i fællesskab, glæde os over to ting: Lærerne på Frederiks- berg fik nogle indrømmelser. Lærerne skal nu kun lave en plan i stedet for to. Denne indrømmelse giver, trods alt, de dygtige og kompetente lærere på de frederiksbergske skoler lidt mere tid til det de er her for, nemlig at undervise. Herudover kan vi glæde os over, at lærerne på Frederiksberg har formået at skabe en landsdækkende debat om formålet med elevplanerne og de frustrationer, der lurer, når lærerne bliver konfronteret med bekendtgørelser, som de hverken kan finde tid, ressourcer eller gnisten til at implementere. Landspolitisk og lokalpolitisk glæder jeg mig over, at lærerne i en travl hverdag, fandt både modet og viljen til at stille spørgsmålstegn og skabe debat omkring elevplanerne. Vi kan håbe, at vores egen borgmester, der i øvrigt, bør roses for, at han tidligere er kommet med konstruktive og fremragende oplæg til hvordan vi fremmer rekruttering af personale til sundheds- og omsorgsfagene, nu har forstået at boykotten ikke handlede om hverken skruer eller søm eller manglende fleksibilitet. Læreroprøret opstod som en konsekvens af manglende lydhørhed fra politisk side. Det var et oprør mod dokumentationsbegær og kontrolmani. Og sådant et oprør bør man lytte til, hvis man i fremtiden vil rekruttere flere dygtige og kompetente lærere til vore folkeskoler på Frederiksberg. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 5

6 Debat SF-Frederiksberg er på nettet igen Det er med stor glæde, at jeg nu udbreder budskabet om at vores hjemmeside igen er flyvende. Det har igennem længere tid været utilfredsstillende, at vores side stod i stampe, og ikke blev opdateret. Efter mild pression påtog jeg mig, at få det op at køre igen, og efter forskellige tekniske ændringer, herunder en frakobling fra SF s Christiansborgs system, fremstår siden nu ny og brugervenlig. En væsentlig detalje er, at siden udelukkende er bygget op vha. open source, der er gratis og monopolmodarbejdende. Dette er ikke bare politisk korrekt og i tråd med SF s politik, men også mest drift- og fremtidssikkert. En stor tak skal lyde til de folk i SF s it-politiske netværk, der har stablet den hjemmeside-skabelon på benene, som vi nu også på Frederiksberg nyder godt af. Bedre kommunikation Med en velfungerende hjemmeside, vil mange ting blive nemmere i partiforeningens virke. Alle medlemmer vil få meget nemmere ved at følge med i arbejdet i bestyrelsen, og sikres et overblik over det politiske arbejde på rådhuset. Håbet er naturligvis at der med overblik og inddragelse følger en øget lyst til deltagelse i partiforeningens arbejde. Vi har brug for alle, og har plads til alle. Især i valgkamp, men så absolut ikke kun dér. Jeg vil opfordre jer til jævnligt at besøge 6 Medlemsblad for SF-Frederiksberg siden, for at læse nye indlæg og især de referater, som nu i mindre grad kommer til at fylde i medlemsbladet. Hvis man har downloaded en feed-reader, kan man dog bare tilmelde sig sidens feed, og således blive adviseret med det samme der ligges noget nyt på. Alle indlæg kan kommenteres, så der vil altså hele tiden være mulighed for at have en levende debat. Bestyrelsen, vores to kommunalbestyrelsesmedlemmer eller jeg selv, vil engang imellem komme med politiske debatoplæg. Du kan dog også selv komme med oplæg eller idéer til debat. Send blot en mail til mig. Læserbreve og artikler skrevet af medlemmer af SF på Frederiksberg vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden, når jeg blot jeg modtager dem i gennemrettet form. SF på nettet SF har for øvrigt en stor synlighed på nettet. En nylig undersøgelse fra medio-maj, viste således efter en søgning på 100 forskellige politiske ord, at SF var det partinavn der hyppigst poppede op. Årsagen er med sikkerhed, at en del SF ere er aktive via weblogs - i daglig tale kaldet blogs. Aktiviteten på disse samles på it-netværkets samleside for SF-bloggere: På SF-Frederiksbergs hjemmeside, vil der til højre på siden, også være mulighed for løbende at følge med i SF-aktiviteten i blogosfæren. Med venlig hilsen Balder Mørk Andersen, webmaster,

7 Debat Beretning fra Repræsentantskabet for Renholdningsselskabet af 1898 (R 98) Det normale er, at arbejdet i repræsentantskabet består af et årligt møde, med kedelige punkter på dagsordenen (som på forhånd er afhandlet og aftalt mellem de borgmestre og udvalgsformænd, der sidder i bestyrelsen) efterfulgt af en glimrende middag. De seneste år har været lidt anderledes, da der har været flere møder, men det hele var som sædvanligt afhandlet og aftalt mellem de relevante borgmestre og udvalgsformænd. Årsagen til den forøgede mødeaktivitet var Renholdningsselskabets koncessionsaftale med Frederiksberg og København kommuner, der gav selskabet eneret på renovation i de to kommuner frem til Det var opfattelsen, at koncessionsaftalen stred mod de gældende konkurrenceregler. Der blev derfor indledt forhandlinger mellem selskabet og de to kommuner om en frivillig ophævelse af aftalen før tiden. Den godkendte aftale indebærer, at koncessionsaftalen ophører endeligt i 2011, og at Frederiksberg kommune stort set overtager hele ansvaret for renovationen i kommunen fra 1. maj 2010 (med en enkelt undtagelse dagrenovation i mobilsuganlæg der overtages pr.1. maj 2011). Frederiksberg kommune kan herefter sende renovationsopgaverne i udbud enten som en samlet pakke eller adskilt i forskellige opgaver. R 98 bliver herefter en fond med alment velgørende formål, hvor driftsaktiviteterne varetages i underliggende selskaber, der kan byde på kommunernes udbud på renovationsopgaver, hvis de finder det hensigtsmæssigt. Jørn Wæver Medlemsblad for SF-Frederiksberg 7

8 De ringer - vi spiller Hospitalsplanen er nu vedtaget. På Frederiksberg var der sammenhæng mellem hvad der blev sagt om Frederiksberg hospitals fremtid lokalt og stemt regionalt. Det er nu vedtaget, at fødeafdelingen på Frederiksberg hospital afvikles mens skadestuen bevares. Af: Anne-Mette Wehmüller (SF), politisk ordfører og medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse Mange af landets borgmestre har i de sidste par måneder haft travlt med at argumentere for hvorfor der skal tages specielt hensyn til netop deres hospitals afdelinger i forbindelse med den endelige vedtagelse af hospitalsplanen. I Region Hovedstaden og også lokalt på Frederiksberg. I den forbindelse ser det desværre ud til, at det samlede sigte med hospitalsplanen er glemt. Rundt omkring i landets kommuner er der dømt: de ringer, vi spiller Baggrunden for hospitalsplanen er at sikre at regionens hospitaler bliver indrettet mest hensigtsmæssigt for samtlige borgere i Region Hovedstaden. Kvalitet og mest muligt nærhed er hovedpræmissen i det forslag, som der nu skal forhandles om. Udviklingen på sundhedsområdet er gået stærkt. Vi har flere kronisk syge, bl.a. fordi vi lykkeligvist er blevet bedre til at behandle f.eks. kræftsygdomme. Det giver et økonomisk pres på det behandlende sundhedsvæsen. Som kommunalpolitiker på Frederiksberg har jeg fulgt debatten. I modsætning til Lebech står jeg uden nogen konkret reel indflydelse på forhandlingernes udfald. I Frederiksbergbladet (2.april) gør 8 Debat Medlemsblad for SF-Frederiksberg borgmester Mads Lebech sig til talsmand for, at begejstringen ved at samle de svære behandlinger ikke må gå ud over nærheden og kvaliteten i behandlingen af de kronisk syge. Et synspunkt jeg er enig i. Bortset fra, at jeg ikke kan se, at der er tale om et valg mellem kvalitet og nærhed i en kommune som Frederiksberg. Det er, geografisk set, for korte afstande vi taler om. SF forholder sig samtidig tvivlsomme overfor om kvaliteten i pleje og behandling af de medicinske patienter kan sikres, hvis vi ikke fokuserer på at frigøre personalemæssige ressourcer fra nogle af afdelingerne i Region Hovedstaden. Som aktuelt eksempel her fra Frederiksberg kan det bl.a. nævnes, at det medicinske afsnit på Frederiksberg Hospital står til midlertidig lukning pr. 1. april. Baggrunden er, at afdelingen mangler sygeplejersker. Et konkret lokalt eksempel på de udfordringer vi i stigende grad kommer til at opleve, hvis vi ikke satser på at frigøre personalemæssige ressourcer. I forbindelse med den aktuelle debat om fødeafdelingen på Frederiksberg, skal det også nævnes, at to lægefaglige råd har anbefalet at der kun skal være max fire fødeafdelinger i hele regionen. Frederiksberg hospital står til lukning ikke pga. at kvaliteten er ringe på men fordi man ønsker at støtte op om fødeafdelinger med mere specialiserede sygeafsnit, hvor der ikke kun er jordmødre men et beredskab af børnelæger og andre speciallæger. Det kan man mene om, hvad man vil. Men også i denne sammenhæng, mener SF, at udfordringerne på personaleområdet bør indtænkes. Nuancerne i debatten om bevarelse af skadestue og fødeafdeling på Frederiksberg hospital har været svære at få øje på. I planforslaget har man f.eks. lagt op til en nattelukning af Frederiksberg skadestue. I et notat om besøgstallene på samtlige

9 Indkaldelse Medlemsmøde Forhaver i Svømmehalskvarteret! De konservative og de radikale siger altid, at Frederiksberg er en grøn kommune. Hvorfor er den helhedsorienterede byfornyelse i Svømmehalskvarteret så ikke grøn? Der bliver ganske vist plantet flere træer, men samtidigt bliver der taget mere hensyn til at skaffe flere p-pladser end at sikre et ordentlig miljø både luftmæssigt og arealmæssigt. Jeg vil i stedet for forslå, at der bliver lavet forhaver til alle stuelejligheder i Svømmehalskvarteret. Dette er tidligere gjort med stor succes på Frederiksberg, tænk på bl.a. Kochsvej og Henning Matzens Vej, så hvorfor ikke forsætte denne gode og stolte Frederiksberg tradition. Der er god plads til dette på flere af vejene i Svømmehalskvarteret. Antallet af p-pladser vil selvfølgelig falde, men man må tænke på hvilken livskvalitet og herlighedsværdi, det vil få for hele området. Der er også plads til skadestuer i Region Hovedstaden, fremgår det, at Frederiksberg Hospital kun har 4-5 besøgende pr. time midt på dagen. 2-3 besøgende pr. time fra kl til 24 og kun 1 besøgende i timen om natten. Forslaget om natlukning er altså ikke kommet ud af intetheden. I en replik til SF, erklærer Rådmand Thyge Enhedslisten, at Enhedslisten mener det de siger. Nemlig, at skadestuen skal bevares døgnåbent på Frederiksberg. Desværre glemmer Enhedslistens Rådmand at nævne, at der i det forslag som SF støtter op om, også står, at der på Bispebjerg Hospital vil være behov for en tilbygning, der muliggør en samling af hospitalets akutmodtagelse, operationsfaciliteter, herunder opvågning og intensivafsnit. At der er behov for ombygninger og tilpasninger af akutmodtagelse og operationsfaciliteter, samt intensiv kapacitet ud over interne omflytninger af sengeafsnit at lave karnapper med trapper ned til haverne. Det skal selvfølgelig passes ind i arkitekturen. Det vil gøre området til et rigtigt grønt område pga. færre biller, mere beplantning og mere friareal til beboerne. Foruden Svømmehalskvarteret er der også plads til forhaver andre steder på kommunens veje, f.eks. Sdr. Jyllands Allé, hvor der desuden ligger en skole, der ville have gavn af en trafiksaneret vej. Beboerne i Den Sønderjyske Landsby ville få flere haver, så en større del af beboerne kan få en have i deres område. Maglekildevej er også en oplagt mulighed til at lave forhaver, da vejen er bred nok. Dette er en grøn vision, der både tager miljøpolitikken alvorlig og som er mulig at gennemføre, det er blot et spørgsmål om politisk vilje. René Hülz på Hvidovre hospital. I SF er vi, både i Regionen og lokalt på Frederiksberg, optaget af, at det kollektivt finansierende sundhedsvæsen sikres på sigt. Som kommunalpolitiker har jeg fulgt debatten om hospitalsplanen. I modsætning til mange andre partier har SF på Frederiksberg et erklæret ønske om, at der er sammenhæng mellem SF s politik lokalt, og der hvor beslutningerne træffes nemlig i Regionen. Desværre har SF begrundet frygt for, at man, ved de kommende forhandlinger, står med en fordeling af afdelinger i Region Hovedstaden, fordelt efter princippet: Hvis du får den, ta r jeg den. Og det er ikke nødvendigvis til gavn for borgerne på Frederiksberg i det lange løb. Det er SF s sigte, at alle borgere i Region Hovedstaden bevarer troen på kvaliteten i det kollektivt finansierende danske sygehusvæsen. Medlemsblad for SF-Frederiksberg 9

10 Referat Generalforsamling REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SF- FREDERIKSBERG Tirsdag den 24. April 2007 Til stede: Anne-Mette Wehmüller, Balder Mørk Andersen, Jørn Wæver, Tage Siboni, Barne Nersting, Jonas Gregersen, Julie Gravesen, Lise Müller, Lisbeth Mogensen, Tomas Munch Nielsen, Klaus Mygind, Peter Frahm, Peter Eriksen, Carsten Nørballe, Rene Hülz 1. Velkomst Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 2. Dirigent og referent. Til Dirigent valgtes Rene Hülz. Til Referent valgtes Claus Christoffersen Efter at Dirigenten havde konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, gennemførte vi en præsentationsrunde, og Formanden oplyste, at vi nu er oppe på 260 medlemmer, hvilket er historisk højt. 3. Oplæg om boligpolitik. Peter Frahm holdt et mundtligt oplæg, der var suppleret med et skriftligt oplæg offentliggjort i bladet. Der udspandt sig en længere diskussion om ghettoisering, boligsocialt arbejde, lejlighedssammenlægninger, højhuse m.m. En centralt punkt var fleksible ventelister, som allerede er i anvendelse i forbindelse med f.eks. skilsmisse og borgere med arbejde på Frederiksberg. Der blev ikke taget nogen afstemning om emnet, men der var udbredt, men ikke enstemmig, tilslutning til Klaus Myginds standpunkt på spørgsmålet: At fleksible ventelister er et redskab ud af flere, hvis eventuelle anvendelse må bero på en vurdering af den konkrete situation med andre ord: at vi ikke bør afskære os fra dette redskab på forhånd. 4. Beretninger om kommunalpolitisk arbejde. Anne-Mette Wehmüller holdt et mundtligt oplæg om arbejdet i Kommunalbestyrelsen, og understregede bl.a., at vi skal ville magten, hvilket bl.a. indebærer, at vi viser troværdighed og ansvarlighed, og fortalte yderligere om de to indsatsområder integration og energi-politik men også om bl.a. vores arbejde i.f.m. diskussionen om elevplanerne. Peter Frahm henviste til sin redegørelse for sit arbejde i bladet, og Carsten Nørballe kom med en uddybende redegørelse for sagen om elevplaner. Under dette punkt kunne Andreas Røpke fra bestyrelsen i SFs Regionsbestyrelse fortælle, at det er SFs officielle politik, at Frederiksberg Hospital skal nedlægges i forbindelse med de langsigtede planer for regionens sygehuspolitik. Dette medførte en del diskussion. Balder Mørk Andersen mente, at vi kan stille høje krav i budgetforhandlingerne, og vi skal mobilisere mere viden og arbejdskraft i det kommunalpolitiske arbejde, nu når det går så godt, som det gør. Konklusionen på punktet var, at vi skal fortsætte det gode arbejde med at være ansvarlige og systemkritiske på en gang. 10 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

11 Flere udtrykte ros for Anne-Mette Wehmüllers store engagement i byrådsarbejdet, som har gjort SF mere synligt lokalt. Tage Siboni fortalte om sit arbejde i Skatteankenævnet, der har fået en anden geografisk opdeling i kraft af strukturreformen. Der har været et stort fald i klager, og det skyldes sandsynligvis en svækket kontrol i.f.m. omlægningerne. Referat Generalforsamling Jørn Wæver redegjorde for arbejdet i R98 og ikke mindst for de planer, der er for det fremtidige arbejde bl.a., at renovationen sendes i frivilligt udbud på et tidligere tidspunkt end oprindeligt planlagt. 5. Valg til bestyrelsen. Carsten Nørballe blev med applaus genvalgt som formand. Til bestyrelsen valgtes som menige medlemmer: Lisbeth Mogensen, Lise Müller og Rene Hülz. Som suppleanter valgtes Jonas Gregersen og Anne-Mette Wehmüller. Til revisorer valgtes Bente Lyngsøe og Erik Rasmussen Bek og Tage Siboni blev valgt som suppleant. 6. Indkomne forslag. Efter forslag fra kassereren blev A-kontingentet hævet fra 60 til 75 kroner per kvartal og B-kontingentet fra 130 til 150 kroner per kvartal fra Disse justeringer vil forberede partiforeningens eventuelle overgang til central kontingentopkrævning. Bjarne Nersting havde fremsat et forslag om, at Formanden automatisk skal være valgt som Landsmødedelegeret. Efter en kort debat blev dette forslag stemt ned(2 stemte for, 11 imod, og 4 undlod). 7. Udtalelser Bestyrelsen blev bemyndiget til at udforme en udtalelse om generalforsamlingen og om vores historisk høje medlemstal. Referent Claus Christoffersen Er der en lille aktivist gemt i dig? Medlemsskab af Ny Alliance koster 200 kr. om året. Samtidig slipper du for at blande dig i hvad partiet skal mene og du behøver ikke gøre meget andet end at skrive under. I SF har vi et meget bedre tilbud: Du betaler op til kr. om året, du får mulighed for at deltage i lange møder og så vil de mere aktive medlemmer gerne bruge din gratis arbejdskraft, især når der er valg. Har du lyst til at give en ekstra hånd med? Kontakt formanden, de folkevalgte eller de der gerne vil være folkevalgte. rachid Medlemsblad for SF-Frederiksberg 11

12 Referat Referat af bestyrelsesmøde d Tilstede: Carsten, Peter E., Lise, Lisbeth, René, Janus, Peter F. og Anne-Mette. Afbud: Tomas. 1. Valg af ordstyrer og referent Carsten blev ordstyrer og René referent. 2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af mødedatoer til punkt Godkendelse af referater (d og d ). Godkendelse af generalforsamlingsreferat (d ). Bilag udleveres på mødet Rettelser til referat fra d Bente Lyngsø beder om, at det bliver oplyst, at domsmænd og nævninge skal betale 10 % i partiskat af deres hverv. Rettelse yderligere til punkt 5. Peter E gjorde opmærksom på, at Jørn indvending drejede sig om at der ikke var 14 dages varsling til medlemsmødet angående landsmødet og ikke varsling af generalforsamlingen. Ændring af kontingentsats fra d til generalforsamlingens referat. Referater kommer både i medlemsbladet og på vores hjemmeside. 4. Konstituering af poster knyttet til bestyrelsesarbejdet foreløbigliste Rådhusbaggrundsgruppe: René, Carsten, Lisbeth. SF-København: Lise Velkomstgruppe: Carsten, Lisbeth, Tomas og René Region Hovedstad: Lise Faneansvarlig: Claus 5. Hjemmesideside/Bladet Carsten har opfordret pr. mail medlemmerne om at skrive artikler til bladet. Peter F. vil skrive mere om boligpolitik. Bladet kører godt. Hjemmesiden kom op at stå d Opdateringen af bestyrelsen og dens funktioner, den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og generalforsamlingen skal på hjemmesiden. Referater og læserbreve skal sendes til hjemmesiden. Læserbreve bør også sendes til de to på rådhuset. Vedtægter ordnes af Bente. De skal stå på hjemmesiden. Baggrundsgruppen samler snarest alle de forskellige politiker og får dem på hjemmesiden. Sagen bliver fulgt op på næste bestyrelsesmøde. 6. Forslag til medlemsmøder: Sundhedspolitik (Lisbeth) og Boligpolitik (Peter F.) Lisbeth ønsker noget om sundhedsvæsnet, da det i øjeblikket er under kraftigt angreb. Sygeplejerskerne har sagt fra i pressen til besparelserne. Andreas kommer med et oplæg om hospitalerne i regionen (Strukturreformen) og Susanne Mørch kommer og fortæller om Frederiksberg Hospital. Anne- Mette vil ved samme møde orienterer om sig udmelding i pressen om hospitalsstrukturen. Mødet skal diskutere hospitalsvæsnet både lokalt og regionalt. Mødet prøves afholdt i perioden d /8. Et 12 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

13 offentlig møde om regionens sygehusstruktur diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Peter prøver at skaffe en oplægsholder til nyt internt møde om boligpolitik, det bliver måske formanden fra vores centrale boligudvalg. Det er for at andre udefra kan uddybe og kvalificere debatten yderligere, så det bliver muligt at træffe en beslutning på et bedre kvalificeret grundlag. Mødet bliver i perioden 17-21/9. Peter F. skriver notits til bladet. 7. Nyt fra SFU. Nyt fra SF-København. Nyt fra baggrundsgruppen/ rådhusmedlemmerne.anne-mette fortalte om madordning på skolerne. De borgerlige ønskede ikke at bespise andre folks børn. De ville heller ikke acceptere en høring i skolebestyrelserne. Hvad skal der til for at lave en høring i skolebestyrelserne? Psykologen på Sundhedscenteret beskæftiger sig kun med demens udredning. Det gælder ikke depressionsramte, som forslået af SF. Der borgerlige anerkendte dog, at der var behov for mere end en psykolog. Referat SF-København: Lise fortalte om Kbh. s problemer med økonomien på skoleområdet. 8. Økonomi Region Hovedstad tager kr. af vores penge. Det dækker valg til HB og regionskandidater. Vi får kr. i kommunalt tilskud. Det tidligere amtslige går til regionen. 9. Post og meddelelser Næste generalforsamling er tirsdag d på Lollandsvej kl Kommende bestyrelsesmøder: 14-6, 16-8, 6-9, Sommerfrokost inkl. ½ time med Peter F. og Anne-Mette angående budget d kl ved Frederik d. 6 de statue i Frederiksberg Have. Medbring selv mad. 10. Evt Intet at bemærke. Referent: René Hülz Er du klar til næste Folketingsvalg? Næste valg til folketinget kan komme fra nu, og frem til februar Mit bud er september Når valget udskrives, er der mange gøremål, der alle sigter mod at give SF et så godt valgresultat som muligt. Resultatet bliver bedst hvis vi er mange der yder lidt, og hvis vi er forberedte. Hvis du vil give en hånd med når valget er udskrevet, så send en mail til formanden samme dag valget proklameres. rachid Medlemsblad for SF-Frederiksberg 13

14 Breve Tag lang barsel Frederik - Åben opfordring til en nybagt far Af. Balder Mørk Andersen, folketingskandidat på Frederiksberg og formand for SF s retsudvalg og SF s ligestillingsudvalg Kære Kronprins Frederik Tillykke med din lille datter. Det er altid en fantastisk oplevelse at blive far igen. Selv har jeg også to små, en af hvert køn, der ligeså kan tituleres pseudotvillinger. Pigen kommer jeg såmænd også tit til at kalde min lille prinsesse. Så det er ikke kun det faglige, men også den personlige erfaring der har ført mig til dette brev. Alle børn skal proppes med kærlighed, men det er i særdeleshed vigtigt at sikre sig, at den fordeles ligeligt når børnene er kommet så tæt på hinanden, og derfor kan have sværere ved at forstå en mindsket opmærksomhed. Inddragelse er nøgleordet, og det kræver langt hen ad vejen begge forældres udelte tid og opmærksomhed. I SF arbejder vi på at få øremærket tre måneders barsel til fædre. Dette vil være til gavn for børnene, fædrene, kvindernes karrieremuligheder og pension, samfundsøkonomien, og, som det statistisk er påvist i Sverige, oven i købet vil mindske antallet af skilsmisser, som jo kan ramme alle, herunder også kongelige. Det er altså en løsning med masser af positive sidegevinster. Jeg er klar over, at din situation er anderledes, men det ville dog være et virkningsfuldt signal at sende, hvis du som en moderne mand, der ikke er bleg for at vise folket dine følelser, kunne gå forrest og tage en lang barsel på tre måneder, eller gerne mere. På Island er øremærkningen en realitet, og det har ifølge en ny evaluering medført, at fædrene i snit holder 97 dages barsel. Til sammenligning holdt danske fædre til børn født i 2004 kun 18 dage ud af 290! I øvrigt har det fået fødselstallet til at stige til 2,1 barn pr. islandsk kvinde (i Danmark er det 1,8), så måske vil dit positive signal også forplante sig på de danske lagener. Historisk set har dette en vis kongelig tradition over sig, så det skal man ikke kimse af. Jeg håber ikke at du tager det ilde op, at jeg fremkommer med denne form for offentlig barselsrådgivning, men da det jo i grunden også er mine skattepenge som på sin vis skal dække din families barsel, er det vel i orden at søge indflydelse på prioriteringerne. 14 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

15 Carsten Nørballe Formand, Godthåbsvænget 12, 3. th, 2000 F, , Peter Eriksen Kasserer, Norsvej 6b, st. th., 1916 Frb. C, , Rene Hulz Adilsvej 8.st.tv., 2000 F, Tomas Munch Nielsen Maglekildevej 9, 5.lejl.3, 1853 Frederiksberg C., , Lise Müller Kontakt til SF-København, Schlegels Allé 5, 4. tv., 180f Frb C., / , Anne-Mette Wehmuller medlem af Magistraten, Bolig- og ejendomsudvalget, Idræts- og fritidsudvalget desuden suppleant til bestyrelsen, C.F.Richs Vej 140, st. tv., 2000 F, , , Bjarne Nersting Fagligt ansvarlig, Niels Ebbesensvej 3C, 3. th., 1911 Frederiksberg C, , Balder Mørk Andersen Folketingskandidat og webredaktør, Howitzvej 46, 3. tv., 2000 F, , Telefontavle Bestyrelsen Lisbeth Mogensen Kontakt til nye medlemmer, Pilealle 39, 1.sal, 2000 F, / , Eugen Sølberg Godthåbsvej 10 C, 1.th., 2000 F., / , Kommunalbestyrelsen Øvrige Jonas Gregersen 1. suppleant, Frederiksvej 7A, 3. tv., 2000 F, / , Peter Frahm medlem af Børne- og undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, Carit Etlars Vej 13, 3. th., 1814 Frederiksberg C, , Claus Christoffersen Faneansvarlig, Jacob Danefærdsvej 5, 4.tv., 1973 Frederiksberg C, , Rachid El Mousti Folketingskandidat og bladredaktør, Svanholmsvej 5, 3. tv., 1905 Frederiksberg C, , Medlemsblad for SF-Frederiksberg 15

16 27. juni 2006 kl Vi mødes ved hovedindgangen til Frederiksberg Have, ved Frederik den 6. statuen. Tilmelding til Lisbeth Mogensen på telefon eller pr. (nødvendigt for at reservere robåd og fordele madopgaver). Skovtur i vores have Alle medbringer noget til en fælles dug. Husk at tage dit eget bestik, tallerken, glas, brød og kaffekop med. Pris: ca. 40 kr. for voksen og ca. 20 kr. for børn. Husk at medbringe kontanter. SF s politiske visioner lokalt & budget 2008? Vil du gerne være med til at forme SF s arbejde lokalt på Frederiksberg? Har du gjort dig tanker om SF s politiske visioner og budgetforhandlingerne 2008? Eller har du bare lyst til at møde dine politiske kampfæller på Frederiksberg? Kom til socialt samvær debat hos medlem af kommunalbestyrelsen, Anne-Mette Wehmüller. Arrangementet finder sted: Fredag d. 13.juli, kl ? C. F. Richs Vej 140 st. tv. Arrangementet indledes med en kort status for året og de kommende budgetforhandlinger. Herefter er der debat og socialt samvær. Der bydes på en let anretning samt drikkevarer. Alle medlemmer af SF Frederiksberg er velkomne! Bestyrelsesmøde torsdag d kl Kalender Bestyrelsesmøde torsdag d kl Sommerfrokost onsdag d kl Vi mødes ved Frederiksberg Haves indgang (Frederiks d. 6. statue) selv medbringende mad. Et arrangement for alle medlemmer. Bestyrelsesmøde torsdag d kl Bestyrelsesmøde torsdag d kl Generalforsamling tirsdag d kl Afholdes på PC, Lollandsvej 40, 2000 F Alle bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmerne 16 Medlemsblad for SF-Frederiksberg

Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti

Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti Medlemsblad for SF-Frederiksberg mere end 400 medlemmer. Dette blad er redigeret af Carsten Nørballe og Rachid El Mousti og sat af Rachid El Mousti SF ere i Folketinget - Godt nytår Læs også: Røde Frede

Læs mere

røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1

røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1 røde frede Medlemsblad for SF-Frederiksberg 1 Er det kun de radikale der slingrer? Marianne Wiltrup I ethvert parti kan der være forskellige opfattelser af dette og hint. I SF er meningerne om ungdomshuset,

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

Ligeløn - hvad mener kvinder uden for DSR? Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt

Ligeløn - hvad mener kvinder uden for DSR? Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt Maj 2009 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Dagligdag på bordet - politikerne lytter, når sygeplejerskerne tager kontakt 12 Valg til DIN bestyrelse - vi varmer op... 4 Ligeløn - hvad mener kvinder

Læs mere

Lindebladet Konservative. om Frederiksberg. Fornyelse forudsætningen for at fastholde Konservative passer på Danmark i EU EP-valget handler også

Lindebladet Konservative. om Frederiksberg. Fornyelse forudsætningen for at fastholde Konservative passer på Danmark i EU EP-valget handler også Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2014 20. årgang Forår og sommer Fornyelse forudsætningen for at fastholde Konservative passer på Danmark i EU EP-valget handler også om Frederiksberg s. 2 s.

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3 Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse Enhedslistens treogtyvende årsmøde 0 Årsmødehæfte Bekæmp arbejdsløsheden ikke de arbejdsløse Velkommen til Enhedslistens. årsmøde. I vores partidemokrati er

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Valg til kredsbestyrelsen. Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse

Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Valg til kredsbestyrelsen. Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Valg til kredsbestyrelsen 21 Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse Af kredsformand Jytte Wester Pres fra arbejdsgiverne DSR NORD

Læs mere

Konservative i Ikast-Brande Kommune

Konservative i Ikast-Brande Kommune Vores nye formand På generalforsamlingen blev Stig Chr. Göte valgt som ny formand. Læs mere om Stig. Side 4 Afsked med Niels Laurits Afsked med Niels Laurits Thygesen efter mange år på formandsposten.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Juni 2010. Det underbetalte køn. Sygeplejerske og politiker ved samme bord. Vagtcentralen et nyt og spændende arbejdsområde 22

Juni 2010. Det underbetalte køn. Sygeplejerske og politiker ved samme bord. Vagtcentralen et nyt og spændende arbejdsområde 22 Juni 2010 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Det underbetalte køn 4 Sygeplejerske og politiker ved samme bord 8 Vagtcentralen et nyt og spændende arbejdsområde 22 Af

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tænk på et tal f.eks. 800.000!

Tænk på et tal f.eks. 800.000! Nyhedsbrev nr. 13 december 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Tænk på et tal f.eks. 800.000! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Vi har i Danmark ca.

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud: Charlotte Fuglesang.....................................

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark April 2013 Nr. 91 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... I orden at overmedicinere de farligste Vedtægter for Landsforeningen Formandens beretning 2012 LAP

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden Torsdag den 1. december 2011 (D) 1 Kl. 10:00 21. møde Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere