Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt"

Transkript

1 Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt

2

3 Indholdsfortegnelse. Efterkommere af.. Jeremias Meltzer Slagter generation generation generation generation generation generation generation generation generation generation Kildehenvisninger Navne og... stedindeks

4 1. Jeremias Meltzer Slagter 1 blev født fra 1710 til 1720, 1 døde i Juli 1770 i Frederiksberg 1 i en alder af 60 år, og blev begravet den 7 Juli 1770 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Vielse: gift 2 gange 1. gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre Han døde Juli 1770 i Frederksberg. 51 år gammel Børn: 5 stks:. Birthe Kirstine (ca 1753-?), Inger Marie ( ), Anne Margrethe (1761- ) og Alheit Leonora ( ), Adelheid Cathrine (1765-) Der blev foretaget skifte efter ham 1752 i Hvidovre.SKIFTE: efter 1. kone Anno 1752 den 20. januar blev efter foregående lovlig tillysning ved Kiøbenhavns Rytterdistricts Birketing foretagen skifte og deling efter afg. Margrethe Pedersdatter, Enkemanden Jeremias Meltzers afdøde hustru som boede og døde i Valdbye imellem enkemanden, anmeldte Jeremias Meltzer på den ene og den afdødes efterladte arvinger ermeldte Peder Christensen gl. 15 år lærer skomagerhåndværk i Kiøbenhavn, Rasmus Christensen gl. 13 år lærer bødkerhåndværk i Kiøbenhavn og Lars Christensen gl. 9 år hjemmeværende hos stedmoder? i Valdbye hvilke ere den afdødes søster Maren Pedersdatter gift med Peder Olsen husmand i Valdbye på den anden side..,.. og stervboets credi- og debitorer. Skifteforvaltern Kgl. Majs Regimentsskriver Hans Jørgen Dahl i overværelse på rettens vegne af birkedommer Jens Gysting med tiltagne 2de vurderingsmænd navnlig Christen Jensen af Valdbye og Chrstoopher Christensen af Hvidovre, ved skiftet var og til stede enkemanden Jeremias Meltzer, men på arvingernes vegne mødte ingen og altså anordnede skifteforvalteren som formynder på de 3de umyndiges vegne Anders Sørensen boemand i Valdbye for deres krav at observere.... er de har her registreret og vurderet således som 1

5 følger I stuen0 1 udtrukket bord - 1 mark - 1 fyrrekiste 1 rd gl ege dito - 4 mark - 1 gåse mark stole a 8 sk - 2 mark rd gl fyrre sengested - 2 mark - 1 omhæng 1 rd olmerdugs dyne 2 rd ditto blårdi... 1 rd 4 mark - 2 ditto hovedpuder - 3 mark - 2 små ditto med vår - 4 mark - 1 gl fyrresengested - 1 mark - 1 gl omhæng - 3 mark - 1 gl olmerdugsdyne 3 mark - 1 blårdugterns ditto 1rd par blårgarnslgner a 4 mark 1 rd 2 mark - 2 par lagner a 3 mark 1 rd par pudevår - 2 mark - 1 par håndklæder - 2 mark - 1 kobberkedel reg S 2 rd liden messing ditto - 3 mark - 1 træ fad - 1 mark - 1 ildtang skilling 1 jern pande skilling 2 små brøggekar - 4 mark - 2 øl tønder - 4 mark - 1 balje skilling 1 vand spand skilling Husets brugning består af 7 fag 5 fag med loft a 2 rd 10 rd fag den loft a 1 rd 2 rd - - 2

6 den salige kvindes klæder 1 rød vatteret trøje - 3 mark - 1 sort ditto - 3 mark - 1 grønt skiørt 1 rd rød ditto 1 rd blåt forklæde - 1 mark - 4 sorte a 2 mark 1 rd 2 mark - summa 38 rd 4 mark 2 skilling Valdby den 11 nov Christian Jensen og Christoopher Christensen De tilstedeværende blev af skifteretten lydelig adspurgt om de vidste noget videre mere at angive som stervboet kunne komme til bedste. Hvortil de svarede nej, og bidrager da boet midler og formue i alt til den summa 38 rd 4 mark og 2 skilling Deimod ere boets gield og besværing således 1) resterende huspenge som afvigte år 3 rd - - 2) Christen Larsen husmand i Valdbye mødte og fordrede tilgodehavende, rendt lånepenge som enkemanden tilstod 24 rd 2 mark - 3) Ingvor Pedersen tienende Anders Andersen i Hvissinge mødte og fordrede for nogle får Jermias Meltzer havde bekommet, som enkemanden tilstod af værdi 36 rd - - 4) Hans Pedersen boemand i Brøndby Øster mødte og fordrede som enkemanden tilstod 5 rd 2 mark - summa boets begiæring 68 rd 4 mark - Flere gieldsfordringer blev denne side ikke anmeldt og når de boets besværing ligner imod dens formue, befindes gielden at overstige 29 rd 5 mark 14 skilling og i så måde bliver ej noget at arve hvad sig angår de anførte kreditores fordringer, da lovede enkemanden det snareste han kunde afstedkomme at fornøje enhver og i allemåde at holde skifte forvalter og alle vedkommende skadesløs i allemåde samt skiftets omkostning at betale og som ingen forlangte noget udlæg for deres 3

7 fordringer, men betror enkemanden som efter hans gjorte løfter, blev skiftet denne side sluttet og tilendebragt. Actum ut supra Enkemanden H.J. Dahl J. Gyrsting Jeremias Meltzer Som tilstedeværende creditorer Som formynder for de umyndige børn Ingvor IPS Pedersen Hans HPS Pedersen Anders Sørensen Som vurderingsmænd Christen Hansen Christopher Christensen Kilde: Kbh.s Amts rytterdistricts skifteprotokol fol. 831 Han var involveret i en retssag om Betaling for lægebehandling I 1752 var Jeremias involveret i en retsag mod en tjenestepige Catrine Schrøder, der skulle betale for Jeremias lægebehandling. Sagen findes i Kbh.s Amts arkiv Breve fra Regimentskriveren Sagen starter med flg. brev : For den her af byen i Blåtårn arresterede tjenestepige Catrine Schroders, forpligter jeg mig, undertegnede for hendes persons tilstedeblivelse at være ansvarlig i fald nogen herefter skulle formå at have hende at søge for de klameri hun sidst have haft i Frederiksberg by. dette jeg således tilstå Wilbyeden 18. august 1752 Christen Jensen Næste skrivelse er fra dr. Muxoll som beskriver baggrunden for pigens arrestation: Efter Deres exellence Højvelbårne Herre Amtmand von Plessens ordre til mig af dato 29. juli sidst afvigte, haver jeg udi det såkaldte Bakkehus cureret en patient ved navn Jeremias Meltzer, da den venstre håndled var igennemhugget og såsom der tillige slog sig en stærk inflammation og begyndelsen af en ganggræntil, så også en stærk vundfeber (=sårfeber) så han begyndte at fantasere så jeg har måtte bruge endel invortes og mangfoldige udvortes medicamenter og selv lagt al den sum, som der er bleven brugt til 7 ugers vomentatioon, og da inflammationen efterhånden blev dæmpet gik det til superation, så at jeg 4

8 lidt efter anden måtte gøre 5 incissioner, og da jeg selv i 7 uger hver dag engang taget derud, og siden nogle uger hver anden dag og i de første 5 uger, hver dag engang haver måttet ladet gå en madamme (?) derud, så og i de første 14 dage måtte jeg lade våge hver nat en madamme derud, af frygt formedelst hæmorrhagi, som den afhuggede pulsåre kunde forårsage, for alt dette og min hafte umage er 40 Rdl Kiøbenhafn den 6. november 1752 AG Muxoll Sagen fortsætter med flere skrivelser året efter : Muxoll skriver i april 1753 : At Catarina Marie Schröder haver betalt mig for at curere Jeremias Meltzer som var hugget i den venstre håndledet så at jeg haver ikke mere at kræve hverken af Catarina Maria Schröder eller Jeremmias Meltzer, det vorder hermed quiteret. Kiøbenhafn den 27. april 1753 AG Muxoll samme dag skriver Jeremias : Den sag som jeg for den høje øvrighed andraget angående fri skade... udi min venstre hånd ved en pige Catrine Maria Schrödersdatter fra Valby, er imellem os således vorden forligt og afgjort, at forn Catrine Marie Schrödersdatter bleven... barberen Brandtaxation: 13 Maj 1771, Frederiksberg.BOPÆLE: Brandtaxation Niels Sundbye, kongelig majestæts adjungeret birkedommer og tillige allernådigst beskikkede birkeskriver til Kiøbenhavns rytterdistrikts birketing, gør udi kongelig majestæts birkebirkedommer Jens Gystings svaghed, vitterlig at år 1771, mandagen den 13. maj på ermeldte birketing mødte for retten de 2de håndværksmestre navnlig Jens Bruun larsen tømmermester af Ordrup og Martin Ulrich Murermester af Lille Værløse og fremlagde en af dennem efter rettens udmeldelse afgangne Jeremias Meltzers enkes hus i Frederiksberg by til brandassurance efterretning forfattde skriftlige vurderingsforretning, hvilken er således lydende : anno 1771 den 8. maj haver vi underskrevne håndværksmestrer efter ordre fra Kiøbenhavns Rytterdistrikts Birketingtillagde befaling, 5

9 indfunden os i Friderichsberg hos Jeremias Meltzers enke, for at inventere og vurdere hendes sammesteds iboende hus til brandassuranceefterretning ved den for købstæderne i Danmark alle...dig... brandkasse; hvorved på rettens og hr. birkedommerens vegne var nærværende hr. johan Arndt Hunæus og haver vi den forefunden og vurderet således : 1. murbygningen vender ud til gaden er 11 fag lang og 3 fag dyb, er grundmuren og teglhængt med 2de kviste, hver på et fag, er indretttet til et sengekammer, en stue med en bilæggerovn, en stor stue, et køkken med åben skorsten, en stue og et spisekammerafdelt med brædder, de 2de fag af berørte bygning aftelt til et slagterhus med port for. I værelserne er alt træværk blevet malet og 8 fag engelske vindver med blå skodder. De 9 fag af denne bygning vurderes med deres indretninger a fag 80 Rdl., er Rdl og de 2 fag indretteet til slagterhus a 40 Rdl Rdl, 2. i gården een brønd af nyt tømmer opsat, vurderes for Rdl, 3. gården er indhegnet med 8 fag plankeværk vurderet for Rdl summa 840 Rdl Siger ottehundrede og fyrretyve Rigsdaler. Ved steden findes følgende brandredskab en træ håndsprøjte, 4 læder brandspande, en brandstige, 2de brandhager med skafte. At denne forretning således efter vores bedste og nøjeste skøn således er forrettet, stadfæstes med vore hænders underskrift og af os med ed kan bekræftes. Datum Friderichsberg ut supra Jens Bruun Larsen Martin Ulrich Tømmermester Murermester som overværende J.A. Hunæus Han havde en bopæl.for retten læst og påskreven Samme forretning som lydelig udi retten for bemeldte 2de mestrer blev oplæst. De hver for sig med med ed med oprakte fingre efter loven bekræftede at være således forefunden og forrettet efter deres bedste nøjeste skønsomhed. 6

10 Meltzers enke lod begiære 4 enslydende tingsvidner beskrivelse meddelt, hvilket retten bevilgede. Således som som foreskrevet står, for retten at være tilgået og passeret, svor og hørte efterskrevne tingshørere, som på forbemeldte tingdag til stok skrev er... navnlig : Peder Christophersen af Hvidovre, Christen Jensen af Utterslev, Peder Pedersen af Lille Værløse, Søren Nielsen af Ganløse, Jørgen Nielsen af Lyngby, Peter Leflang (?) af Søllerød, Peder Jensen af Smørrum Ovre og Anders Erichsen af Ballerup. Det til bekræftelse under min hånd og påtrykte signet. Actum ut supra Sundbye. Bopæle: 1748 Hvidovre 1752 Valby 1756 Frederiksberg Erhverv: 1752 Husmand i Valby 1752 Soldat 1756 Slagter ALMENT: 28 April står Jeremias nævnt i Hvidovre kirkebog som fadder til husmand Rasmus Pedersen af Valbys barn Tyre. Jeremias blev gift med Magrethe Pedersdatter 1 før Magrethe døde i Oktober 1751 i Valby, Hvidovre Sogn 1 og blev begravet den 17 Oktober 1751 i Hvidovre Kgd. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: Før gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre. hun døde i oktober 1751 og blev begravet 17 oktober 1751 som slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby, 60 år gammel. Kilde: Hvidovre kirkebog 1751 Generelle notater: BEGRAVET: slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby Margrethe Pedersdatter, 60 år gammel 7

11 Kilde: Hvidovre kb side 35, opslag 18 1 Jeremias blev derefter gift med Alhed Cathrine Andersdatter, 1 datter af Anders og Ukendt, den 2 Marts 1752 i Holmens Kirke. 1 Alhed døde i Februar 1777 i Vesterbro 1 og blev begravet i Februar 1777 i Frederiksberg Kirkegård. Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 3 Marts 1752, Holmens Kirke, København. gift 2. gang med Alhed Catrine Andersdatter forlovere: Rasmus Pedersen Lund, Borger og Tømmermand som nu bor i Frederiksberg By og Bertel Borgdorph, porteur for prinsesse Charlotte. Kilde: Kirkebog Holmen Opslag 223 Note: Februarii trolovelse Jeremias Meltzer. Huusmand i Walbÿe. E.M.?(Enkemand)?. foreviist Beviis fra Regiments Skriver Dahl, at der er holdet lovlig Skifte dat? (eret)? 20. Jan: Alhed Cathrine Anders D: P:?(Andersdatter Pige)??(3. spalte)? I Kongens Huuses den sidste dør ved Printzens Broe? Staldsk??? N: PS: L: Rasmus Pederssen Lund. Borger og Tøm?(m)?ermand, som nu Boer i Friderichsberg Bye Bærtell Borg dorph?(underskrift)? Berthel Borgdorph Porteur hos Prinsesse = Charlotte Kilde: Kirkebog Holmen Dokument reference: Opslag 223 Dato: 22 august 2006 Datakvalitet (0-3) 3 Bemærkning: forevist bevis fra Regimentsskriver Dahl at der er foretaget lovlig skifte 20 januar 1752 copulationsafgift betalt 26. februar 1752 (soldat) 8

12 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Vielse: gift 2 gange 1. gang med Jeremias Meltzer 2. gang 16 juni 1771 med med Johan Jochum Otters. forlovere Lars Gødersen og... Schmidt Hun boede 10 Juni 1754 i Frederiksberg. læst Jochum Koch snedker til Johan Berent Stenmann: hus og hauge læst afd. Kirsten Nielsdatter salig Johan Berent Stenmanns enkes dødsbohus sælges ved auktion. Der blev foretaget skifte efter hende 25 Februar 1777 i Frederiksberg.SKIFTE: Anno 1777 den 25. febr. indfandt skiftecommissionen sig ved butenater Lars Lund hos enkemanden Johan Otto, værtshusholder... hans... værtshus i Bryggerenken madam Seistrups hus på... Vesterbro beliggende under matr. 10 for at iflg. Jørgen Bech material... mand ved Friderichsbergs slots... at foretage amatations og den 16. hujus afdøde hustru Alhed Cathrine, hvorved... på rekvirentens svoger Sr. Jens Hostrup fuldmægtig hos slotsforvalter Sr. Smidt ved... Friderichsberg slots at rekvirenten har den afdøde kones datter Inger Jeremiasdatter til ægteskab herforuden havde efterlader sig af ægteskab med afdøde Jeremias Meltzer slagter 2de døtre Birthe Kirstine Jeremiasdatter gift med Niels Sachmann slagtersvend hvilken ved forretningen var til stede og en datter Margrethe Jeremiasdatter, ugift 17 år gammel.... erkendiger fornævnte slagtersvend Sachmann at hans kones stedfader (forbemeldte?) værtshusholder Otto, i dag middag er rejst... til Roskilde Hvorefter det som.. sted... blev..givet at være... tilhørende hans kone.. og amorteret som følger: SKIFTE: Kilde:Hof og Stadsretten, Forseglingsprotokol 5C, , pag. 224, nr

13 Børn af dette ægteskab: + 2 K i. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 blev født omkring Birthe blev gift med Niels Zachmann 1 (d. 1792) i 1773 i Frederiksberg K ii. Inger Marie Meltzer 1 blev født i 1756 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, 1 døde i 1820 i Vesterbro, København 1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter 1 (d. 24 Februar 1785) den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki. 1 Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 (d. 8 Maj) i Frederiksberg Ki. + 4 K iii. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 blev født i og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki K iv. Alheit Leonora Meltzer 1 blev født i 1765, 1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki, 1 døde i April 1766 i Frederiksberg 1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg K v. Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 blev født i 1765 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K. 1 10

14 Børn 2. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født omkring Generelle notater: KONFIRMATION: 26 april 1767 i Frederiksberg kirke 1 Birthe blev gift med Niels Zachmann, 1 søn af Johan Friderich Zachmann og Cathrine Riber, i 1773 i Frederiksberg. 1 Niels blev født i 1748 i Nørre Jernløse, Merløse Sogn, Holbæk Amt og døde i 1792 i Mikkel Bryggersgade, København i en alder af 44 år. Barn af dette ægteskab: + 7 M i. Jeremias Zachmann blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år. Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter. 3. Inger Marie Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1756 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, 1 døde i 1820 i Vesterbro, København 1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Madam Birthe Bierent, Ellen Kierstine, Anders Berentsen, Per Mogensen og Hans Møller. Kilde: Frederiksberg kb 1756, side 170 Hun blev konfirmeret 13 April 1770 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Vielse: gift 2 gange 1 gang med Jørgen Friderichsen Bech 2. gang den 3. juni 1785 i Frederiksberg kirke med Christian Johansen Buch, forlovere Christian Buch og Niels Zachmann 11

15 Kilde: Frederiksberg kb 1785 side 205 Hun døde 1820 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København. 63 år gammel af apoplexi enke efter slagter Christian Buchard kilde: Frederiksberg kb side 229 nr. 12 Der blev foretaget skifte efter hende den 5 Juli forseglingsprotokol 4 / nr. 51 4/33 Anno 1820 den 5. juli indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Saxild og skifteskriveren J. Ellingers med butenater (?) Dam i gård nr. 16 på Vesterbro efter forlangende af mynsterskriver Buch at foretage skifte efter hans i går ved døden afgangne svigermoder Inger Marie, enke efter slagtermester Christian Buchhardt - herved tillod rekvirenten, som gav til kende at den afdødes efterladte arvinger var 1. en søn Jeremias Buch, slagtermester boende her på stedet. 2. en datter Alhede i ægteskab med slagtermester Ludvigsen her på broen. 3. en ditto Sophie Cathrine i ægteskab med slagter Mahler, alle af den afdødes første ægteskab med slagtermester Bech, og af sidste ægteskab comporentens hustru Else Marie Buchhardt, dernæst blev anvist hvad den afdøde har efterladt og dette blev af butenater Dam til hans... således vurderet 1.) 1 synal (?), indlagt ramme 8 rd, 2.) 1... stykke 4 mark, 3.) et maleri på spejlglas 2 mark, 4.) et maleri og 2... stykker 1 rd, 5.) 16 små kobberstykker 4 mark, 6.) et 8 dages uhr 14 rd, 7.) et lidet bord 4 mark, 8.) en enkestol og 5 stole 6 rd, 9.) en malet fyr dragksiste 5 rd, 10.) en ditto kommode med marmorplade 2 rd, 11.) en.. seng med cottons omhæng og tæppe rd, 12.) 2 underdyner 6 rd, 13.) 1 overdyne 5 rd, 14.) 2 lange puder 2 rd, 15.) 2 cradspuder 1 rd 3 mark, 16.) 1 par lagner 2 rd, 17.) 1 natbords.. 2 rd, 18.) 1 sæt æsker (?) 3 mark, 19.) 1 kobberthemaskine 4 rd, 20.) 1 ditto tragt, hank beskadiget 1 rd, 21.) 1 par messing lysestager 2 rd, 22.) 1 porcelæns thepotte 1 rd 3 mark, 23.) 6 tallerkner, 1 skål og noget beskadiget borcelæn 4 mark, 24.) 3... kjoler 6 rd 2 skilling, 25.) 1 barne.. frakke 2 rd, 26.) 1 skjørt og 1 underskjørt 2 rd, 27.) 2 tørklæder 3 rd, 28.) et forklæde 2 rd, 29.) 2 håndklæder, 1 12

16 pudevår, 1 særk 2 rd 3 mark, 30.) 1 par strømper, 1 par lommer(?) 1 bylt adskil rd, 31.) 10 stk. små gamle gardiner 4 mark, 32.) 1 par støvler, 1 par sko 1 rd, 33.) 1 gl. fedtang stykke og skammel (?) 4 mark, 101 rd. Mere blev ikke anvist dette bo tilhørende, det anførte blev hver under s... arver og skiftebehandlingen blev stillet i bero, da comparenten Buchardt med ville underrette hvad videre arvinger ved boet agter foretaget. SKIFTE: Saxild Jens Elligers H Buch Børn: børn i 2 ægteskaber 1 ægteskab: Sophia Amalia ( ), Alhed Amalie ( ) og Frederik Jeremias , Frederik Jeremias ( 1782-, Cathrine Sophie (1784-) 2 ægteskab: Else Marie (1786-) Hun findes i folketællingen 1787 i Frederiksberg, 46. familie. Christian Beck, 30 år, gift husfader, slagter Inger Marie Jeremiasdatter, 30 år gift husmoder Alhed Amalie Beck, 11 år, datter af hustruens første ægteskab Frederik Jeremias Beck, 5 år, søn af hustruens første ægteskab Sophie Beck, 3 år, datter af hustruens første ægteskab Else Marie Beck, 1 år, datter Christian Nielsen, 40 år, gift slagtersvend Karen Pedersdatter 30 år, ugift, tjenestepige Margrethe Bertelsdatter, 18 år ugift, tjenestepige bemærk: 45 fam. Frederike Spis, trakteur 44. fam Georg Katz, tracteur 43. fam Carl Christian Carlsen, tracteur 42. fam. Johan Carl Gartner, gartner 41. fam Andreas Lind, dugmagersvend 47. fam. Daniel Simonsen, slagter 48. fam. Gotfred Run..., pensionist 49. fam. Peter Hunnæus, pensionist Hun findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter side 77, nr. 13

17 14, 26. familie. Christian Johansen Buch 42 år - husbonde - slagter - gift 1 gang Inger Marie Meltzer - 44 år - hans kone - gift 2. gang Sophie Bech 17 år Jeremias Bech 19 år - hendes børn Else Marie Buch 15 år - deres datter Anne Elisabeth Caspersen 5 Ugift et fattig antaget Barn Anne Cathrine Andersdatter 22 Ugift - - Johan Leonhard Maximilian Zetler 46 Ugift - Svend Jacob Svendsen Spang 24 Ugift - Svend Ole Walsøe 15 Ugift - Dreng Jens Jespersen 16 Ugift - Dreng Christopher Christensen 19 Ugift - Dreng Frederik Larsen 20 Ugift - Dreng Rasmus Thomsen 50 Ugift - Gaardskarl bemærk: 24. fam. Rasmus Flectner, Værtshusholder 25. fam. Laurtiz Christensen, værtshusholder 27. fam. Birthe Jørgensen 66 Enke Huus Moder forhen Slagterkone men lever nu af hendes Midler 28. fam. Niels Jensen, værtshusholder 29. fam. Frederik Mosholdt 41 Gift Huusbonde Slagtersvend Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter, 1 søn af Friderich Olsen Bech Snedker og Sophia Amalie Hansdatter Kappel, den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki. 1 Jørgen blev født i 1745 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 24 Februar 1785 i Frederiksberg 1 i en alder af 40 år, og blev begravet i Februar 1785 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Madame slotsforvalterens hustru, Jomfru Agnethe Johansdatter, Andreas Lund, Peter Schoue og Christian Voigt Han blev konfirmeret 13 April 1760 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund 14

18 Herred, København. Der blev foretaget skifte efter ham i Københavns skifteret. Kbh.s Amts Skifteprotokol s. 408 Der blev foretaget skifte efter ham den 6 April april 1785 hos hans enke med 3 børn. Hustru har ikke anmeldt dødsfaldet Alt indbo registreret, findes i papirkopi Erhverv: Slagter Værtshusholder Børn af dette ægteskab: + 8 K i. Sophia Amalia Bech 1 blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke, 1 døde i April i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April K ii. Alhed Amalie Bech 1 blev født i 1776 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København 1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke. 1 Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen 1 (d. 13 Januar 1843) den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København M iii. Jeremias Bech 1 blev født i 1778 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke M iv. Friderich Jeremias Bech 1 blev født den 19 Februar og døde fra 1781 til M v. Friderich Jeremias Bech Slagter 1 blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København 1 og blev døbt den 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 15

19 1807 i Frederiksberg K vi. Cathrine Sophie Bech 1 blev født den 7 Juni Cathrine blev gift med Mahler. Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 i Frederiksberg Ki. Christian døde den 8 Maj i Vesterbro 1 og blev begravet den 12 Maj i Frb. Kgd. 1 Barn af dette ægteskab: + 14 K i. Else Marie Buch 1 blev født i og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki. 1 Else blev gift med Buch. 4. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki Alheit Leonora Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1765, 1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki, 1 døde i April 1766 i Frederiksberg 1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg. 1 Generelle notater: FØDT: 1765 Forældre slagter Jeremias Meltzer og Alheit Catrine. DØBT: faddere madame Scyt(*), jmfr. Hansen, hr. Justits... Engelgartes og Lars Giødertsen. Kilde: Frederiksberg KB. (*) magister David Schiøts kone? BEGRAVET: på Frederiksberg 11 april 1766, 2 år gammel Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1765 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K. 1 Generelle notater: DØBT: 22 marts 1765 Frederiksberg Kirke, Sokkelund, København, Danmark DØBT: Note: Den 22 dito?(marts)? belv et barn døbt. faderen af Frid: 16

20 ?(Frederiksberg)? Inds?(idder)?: Slagter Jeremias Meltzer, moderen Aalheit Catrine, barnets nafn Aalheit Catrine Faddrer vare Madame Seijt, Jomfru Hansen, Hr Justitsraad Jessen Engel Gartner og Lars Giødertsen 1 17

21 Børnebørn 7. Jeremias Zachmann (Birthe Kirstine Jeremiasdatter 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år. Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter. Barn af dette ægteskab: + 15 K i. Alhed Christine Zachmann blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år. Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme (d. 2 Juni 1875) den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke. 8. Sophia Amalia Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke, 1 døde i April i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April Alhed Amalie Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1776 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København 1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Johan Otters hustru (hendes mormor) Maria Lind hos Diderich Winge, Friderich Snedker (hendes farfar) Niels Zachmand (hendes onkel), Gartner Smith, alle her af byen. moderen introduceret 30 juni 1776 Kilde: Frederiksberg kb Hun døde 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København. død af brystvattersot (=lungeødem) 18

22 Hun blev begravet 29 April 1838 i Vor Frue Kirke. kostede 30 rd 2 sk. no 52 på tiende linie Vor Frue Assistent kirkegård = Assistents Kirkegård Kilde: Vor frue kb side 333, nr 74 Der blev foretaget skifte efter hende 27 April 1838 i Københavns skifteret. skifteprotokol 5, side 441 nr. 377 Anno 1838 den 27. april indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Baagoe og skifteskriver Faber endvidere møder betjent Carl Petersen i boligen for Fattige Håndværkermestre, Philosofgangen for at foretage skift efter slagtermester Jørgen Ludvigsens kone Alhed Amalie Ludvigsen, som den 21. d.m. er død. Ved forretningen var til stede den afdødes datter Alhed Amalie, som i enkemandens fraværelse tilkendegav at den afdøde ikke havde noget af værdi til skiftedeling. Skiftet sluttet. sign. Baagoe Faber Alhed Amalie Ludvigsen Børn: 13 registrerede børn, en del må være for tidligt fødte, der er 2 fødsler i 1802 Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen, 1 søn af Christian Ludvig og Ingeborg Kirstine Andersdatter, den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. 1 Jørgen blev født den 20 Marts 1773 i Christianshavn, 1 blev døbt den 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke, 1 døde den 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Januar 1843 i Almindeligt Hospitals kirkegård, København. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 12 Oktober 1797, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. viet ved kongebrev forlovere: for gommen hr. Jochum Petersen, Vesterbro slagter. For bruden hr. Christian Buch, Vesterbro slagter kongebrev 19

23 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København. Madam Karen Bruun, Jomfru Maria Timler, Hans Bruun Kræmmer, Dideric Ancher Capit, Mester Krierim Kilde: Vor Frelser kb side 82 nr. 15 Han blev konfirmeret 19 April 1789 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København. Han døde 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København. Enkemand, almisselem, 74 år gammel. Anmeldelse for skifteretten Kilde: Almindelig hospitals kb , side 168 nr. 24 Der blev foretaget skifte efter ham den kun i hvidbogen Børn: mindst 13 børn i ægteskabet med Alhed: Birthe Catrine (1797-), Inger Kirstine (1799- ), Maria Mariana (1802-), Christian Ludvig ( ), Anne Margrethe (1803-), Maria Amalia ( ), Maria Mariana ( ), Maria Amalia ), Sophia Maria ( ), Christian Frederik ( ), udøbt dreng (1810), Christian Jørgen Burchardt ( ) og Alli Amalie Catrine (1814-) Erhverv: slagtersvend 1797 slagter 1810 borgerskab i Kbh. 27. nov 1797 (Kbh.s Borgerskabsprotokol side 155) Bopæle: Printzensgade matr. 288 = nr. 15 (1780) Farimagsvejen (1807) Vester Kvarter uden Porten, hus nr. 11 Vesterbro nr. 16 (1810) Ny Kongensgade 227 (Stiftelsen i Philosofgangen og Ny Kongensgade 20

24 227 for gamle håndværkere og deres enker i trange kår).( I dag ligger Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbygning på stedet (Ny Kongensgade/Vestervoldgade) Han findes i folketællingen 1840 i Ny Kongensgade 227, bolig 48. I 1840 bor han i sammen med datteren Alhed Amalie, 27 år og ugift. Han findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter. Jørgen Ludvigsen 26 år, slagter Alhed Amalie Bech 23 år Birthe Cathrine 4 år og Inger Kirstine 2 år - deres børn Christian 24 år og Anders 18 år - hans brødre - slagtersvende Ole Jensen 31 år og Maren Pedersdatter 22 år - tjenestefolk ALMENT: skattemandtaller. Indkvarteringsskat 1801 side 92 Vester Kvarter uden Porten, fra Michaeli 1800 til Påske 1801 hus nr. 11, 9 Gregorius Biering, slagter 3/4 Jørgen Ludvigsen, slagter 1/4 Indkvarteringsskat 1807 side 91 Farimagsvejen gml nr. 71 nye 84 Jørgen Ludvigsen, slagter Børn af dette ægteskab: + 16 K i. Birthe Catrine Ludvigsen 1 blev født den 5 November K ii. Inger Kirstine Ludvigsen 1 blev født den 3 August K iii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar M iv. Christian Ludvig Ludvigsen 1 blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme, 1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd K v. Anne Margrethe Ludvigsen 1 blev født den 4 Juni

25 + 21 K vi. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke, 1 døde i April 1805 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd K vii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke K viii. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født i Maj 1806, 1 døde i Juli 1806, 1 og blev begravet den 7 Juli K ix. Sophie Marie Ludvigsen 1 blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen 1 (d. 11 April 1865) den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke M x. Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 blev født i Juni 1809, 1 døde i Juli 1809, 1 og blev begravet den 4 Juli M xi. Dødfødt Ludvigsen 1 blev født den 13 Juni og døde den 13 Juni M xii. Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg 1 og døde den 9 Juli i en alder af 1 år K xiii. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 blev født den 22 Juni Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1778 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke Friderich Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 19 Februar og døde fra 1781 til Friderich Jeremias Bech Slagter 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København 1 og blev døbt den 25 April 1782 i 22

26 Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. madame?, slagter Abrahams datter fra København, Niels Jørgensen og Jochum Petersen moderen introduceret 3. maj Kilde: Frederiksberg kb, opslag 17 Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 1807 i Frederiksberg. 1 Børn af dette ægteskab: + 29 M i. Jeremias Friderich Bech 1 blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København, 1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København 1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm 1 (d. 17 September 1883) den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt K ii. Inger Marie Bech blev født den 10 Februar 1817 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København og blev døbt den 4 April 1817 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. 13. Cathrine Sophie Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 7 Juni Cathrine blev gift med Mahler. 14. Else Marie Buch 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki. 1 Else blev gift med Buch. 23

27 Begivenheder i hans liv: Erhverv: Mynsterskriver 24

28 Oldebørn 15. Alhed Christine Zachmann (Jeremias Zachmann 3, Birthe Kirstine Jeremiasdatter 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år. Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke. Christian blev født den 6 August 1802 i Emden, Holland og døde den 2 Juni 1875 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 72 år. Begivenheder i hans liv: Børn: Frederikke Cathrine Thyme, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk. +Frederik Wilhelm Jeremias Thyme, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg. Frederiche Catrine Thyme, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. Christian Andreas Thyme, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg. Carl Leopold Thyme, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. ALMENT: More About Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme: Marriage: 29 Oct 1830, Kalundborg Kirke. Children of Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme are: Frederikke Cathrine Thyme <UHP-0126.html>, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk. +Frederik Wilhelm Jeremias Thyme <UHP-0085.html>, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg. Frederiche Catrine Thyme <UHP-0511.html>, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. Christian Andreas Thyme <UHP-0128.html>, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg. 25

29 Carl Leopold Thyme <UHP-0127.html>, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. kilde: Niels MølleraAndesens hjemmeide Barn af dette ægteskab: + 31 M i. Frederik Vilhelm Thyme blev født den 24 Januar Frederik giftede sig med ukendt. 16. Birthe Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 5 November Inger Kirstine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 3 August Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar Christian Ludvig Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme, 1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd Anne Margrethe Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 4 Juni Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke, 1 døde i April 1805 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i Maj 1806, 1 døde i Juli 1806, 1 og blev begravet den 7 Juli Sophie Marie Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias 26

30 Slagter 1 ) blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Fremstilling i kirken: 10 Januar 1808, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. hjemmedøbt af jordemoderen på grund af krigens udbrud Madam Marie Henningsen, Madam Elisabeth Bech, slagter Christian Buch (hendes farmors mand), Mønsterskriver Buch (Bech), Slagter Jeremias Bech (hendes morbror) Kilde: Frederiksberg kb. side 68 Hun blev konfirmeret 22 April 1822 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Hun døde 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt. Død 75 år gammel på Brede af apoplexi Kilde: Lyngby kb Bopæle: Vesterbro Brede Værk Hun findes i folketællingen 1834 i København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter,, Store Kongensgade 39, 1.Sal I Sidehuset, 10, Ft-1834, C5734. Sara Neukirch 49 Enke haver Tobaksfabrik Hertz Neukirch 26 Ugift hendes Søn,Stud.phil. Rose Neukirch 24 Ugift hendes Datter Sally Neukirch 23 Ugift hendes Datter Karl Hendrik Christian Sandt 19 Ugift Læredreng i Tobaksfabrig Sophie Marie Ludvigsen 27 Ugift Tienestepige Hun findes i folketællingen 1880 i København, Sokkelund, Lyngby, Brede Klædefabrik, Et Hus, D, 779,. 27

31 Marie Sophie Knudsen, født Ludvigsen 72 Enke Husmoder København Thora Christiane Knudsen 29 Ugift Hendes datter, Fabriksarbejderske Lyngby Sogn, Københavns Amt (Brede Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen, 1 søn af Nelaus Knudsen og Tyre Olsdatter, den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke. 1 Knud blev født den 18 Januar 1798 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 1 Februar 1798 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 67 år, og blev begravet den 17 April 1865 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 6 November 1835, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. forlovere Jørgen Hansen Ludvigsen, slagter og Ole Neleaus Knudsen, skomager og bud ved Frederiksberg Fattigvæsen. hun 28 år, han 37 år kilde: Frederiksberg kb 1835 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 1 Februar 1798 i Frederksberg Kirke, Frederiksberg. Madam Frydelund, jomfru Eggertine Nørager, Ole Aagesen, Niels Svendsen, Andreas Friis kone i Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb Han blev konfirmeret 5 April 1812 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Vielse: gift to gange. 1) 1828 med Sophie Wilhelmine Winge forlovere: Niels Larsen, økonom ved fattighuset og Niels Larsen Thostrup, værtshusholder lyst 8. april 1828 Attest om brødopholdssted fra N. Thostrup han ungkarl 30 år gl., skomager af Lundtofte, hun 23½ år gl. af Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb 1828, side

32 2) 1835 med Sophie Marie Ludvigsen forlovere: Jørgen Hansen Ludvigsen (slagter) og Ole Nileaus Knudsen, skomager og bud ved Frb. fattigvæsen, begge af Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb Han døde 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt. død af tyfus, 68½ år gammel Kilde: Lyngby kb Børn: 8 stks i 2 ægteskaber. 1. ægteskab) Nicoline Catrine (1831-?), Marie Sophie Fritze (1833-?) 2. ægteskab) Laurine Wilhelmine (1836-?), Alhed Amalie (1838-?), Knud Ludvig ( ), Peter Christian (1845-?), Emma Emilie Oline (1848-?), Thora Christine (1850-?) Erhverv: Skomager 1835 Overskjærer på Brede Der blev foretaget skifte efter ham den ) Året 1834 den 11 november mødte for skifteretten indsidder Knud Hansen Knudsen af Frederiksberg og anmeldte at hans hustru Sophie Wilhelmine født Winge i dag ved døden er afgået og hun har efterladt sig 2 med hendes nulevende mand avlede umyndige børn. Han begærede derfor at måtte hensidde i uskiftet bo, hvilket skifteretten i henhold til.. 21 juni 1799 beredte... K.H.Knuden SKIFTE: år 1835 den 17. november mødte efter justitieråd og birkedommer Friderichsens ordre, sognefoged Hansen af Frederiksberg med vidnerne Petersen og Ole Chrisophersen på skomager Knud Hansen Knudsens bopæl i Frederiksberg by for at registrere efter hans afdøde hustru Sophi Wilhelmine Knudsen, var til stede og angav hans afdøde hustru havde efterladt 2 børn, den ældste Nicoline Catrine, 4½ år gammel og Marie Sophie Friitse 2½ år gl, begge får faderen til opdragelse - Knud Hansen Knudsen, der angav for os at der aldeles ikke var noget efter hans afdøde hustru at registrere. De gangklæder hun efterlod sig var taget itu til klæder til børnene, hun...?.. af ikke noget og heller ikke fandtes noget af. Husets forretninger blev 29

33 således sluttet, hvilket vi herved bekræfter med vores underskrift Knud Hansen Knudsen L. Hansen Peter Chrisophersen Der blev foretaget skifte efter ham den ) år 1865 den 12 april anmeldte Sophie Marie Ludwigsen at hendes mand arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede er død den 11 d.m. efterladende sig følgende børn af ægteskab med comparentinden nemlig en datter Laurine Vilhelmine Knudsen, 28 år gl gift med redaktør Julius Petersen i Kbh. en datter Alhed Amalie Knudsen, tjener i Møntergade, en søn Knud Ludvig Knudsen, kleinsmed henad ved Fakse, en søn Peter Christian Knudsen, 18 år, hjemme, en datter Emma Emilie Oline Knudsen, 17 år, hjemme, en datter Thora ChristianeKnudsen, tjener i Møntergade. Samt endvidere en datter af tidligere ægteskab Marie Frederikke Knudsen, tjenende på Østergade, gift med karlen Lars Nielsen. Boet udsat 6. maj 1865 blev forelagt boet efter afdød arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede. Enken Sophie Marie Ludvigsen var mødt og oplyste at afdødes efterladenskaber ikke kunne dække begravelsesudgifterne, samt at hun kan tilvejebringe erklæringer fra samtlige børn om at erklære rigtigheden heraf. kilde: Kbh.s Nordre Birk side Han havde en bopæl. Frederiksberg (1798) Lundtofte (1828) Brede Værk (1835) Han findes i folketællingen. 1834, Lundtofte by nr. 20 et hus ( 3 familier i huset) Knud Knudsen 36 år, gift, skomager Sophie Winge 29 år, gift, hans kone Nicoline Knudsen, 3 år, deres barn Marie Knudsen, 1 år, deres barn 1840 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede,, Huus,, Knud Knudsen, 42, Gift,, ved Ruemaskinen, Marie Ludvigsen, 32, Gift,, hans Kone (spinder) 30

34 Nicoline Knudsen, 9, Ugift, Johanne Knudsen, 8, Ugift, Marie Knudsen, 7, Ugift,, Laurine Knudsen, 5, Ugift, Alhede Knudsen, 2, Ugift, - Deres Børn 1845 Brede, hus nr. 7 Knud Knudsen 47 år - gift - født på Frederiksberg - arbejdsmand Sophie Ludvigsen 35 år - gift - født på Frederiksberg - hans kone Nikoline 14 år, Sophie 13 år, Laurine 9 år, Alhede 7 år og Knud 3 år 1850 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede,, et huus, 11 F11 Knud Knudsen, 52, Gift,, Arbejdsmand, Huusfader, Frederiksberg Marie Ludvigsen, 43, Gift,, Hans Kone, Frederiksberg Deres børn: Laurine Knudsen, 14, Lyngby Sogn, København Amt, Alhed Knudsen, 12, Lyngby Sogn, København Amt, Ludvig Knudsen, 8, Lyngby Sogn, København Amt Peter Knudsen, 5, Lyngby Sogn, Emma Knudsen, 2, Lyngby Sogn, 1855 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede, Et Hus, 13-11/15, FT-1855, C6955 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Knudsen 51 Gift Daglejer og Husfader Frederiksberg Marie Ludvigsen 48 Gift Hans Kone Frederiksberg Ludvig Knudsen 13 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Peter Knudsen 9 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Emma Knudsen 7 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Thora Knudsen 5 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt 1860 Brede, 14 et hus Knud Hansen Knudsen 62 år - gift - fabriksarbejder Marie Sophie f. Ludvigsen 52 år - gift Peter Christian Knudsen 14 år, Emma Knudsen 12 år Thora Knudsen 10 år - alle født i sognet (Lyngby!) 31

35 Børn af dette ægteskab: + 32 K i. Laurine Wilhelmine Knudsen 1 blev født den 8 April 1836 i Lundtofte Mark, Lyngby Sogn, 1 blev døbt den 26 Juni 1836 i Lyngby Kirke, 1 døde den 5 Juni 1873 i Præstehuset, Kongens Lyngby i en alder af 37 år, og blev begravet den 8 Juni 1873 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby. Laurine blev gift med Julius Petersen K ii. Alhed Amalie Knudsen 1 blev født den 22 Maj 1838 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 15 Juli 1838 i Lyngby Kirke M iii. Knud Ludvig Knudsen 1 blev født den 24 Januar 1842 i Brede, Lyngby Sogn, 1 blev døbt den 5 Juni 1842 i Lyngby Kirke, 1 døde den 8 August 1911 i Vester Fælledvej, 76, 1. København. 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 13 August 1911 i Kristkirken, Til Vestre Kirkegård. 1 Knud blev gift med Henriette Hansdatter 1 (d. 27 December 1874) den 21 Februar 1864 i Trinitatis Kirke, Kbh. 1 Knud blev derefter gift med Maren Jørgensen 1 (d. 14 Januar 1944) den 25 April 1875 i Skt. Pauls Kirke, Kbh M iv. Peter Christian Knudsen 1 blev født den 21 September 1845 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 23 November 1845 i Lyngby Kirke. 1 Peter blev gift med Bodil Christine Madsen K v. Emma Emilie Oline Knudsen 1 blev født den 22 Januar 1848 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 7 Maj 1848 i Lyngby Kirke K vi. Thora Christine Knudsen 1 blev født den 7 Marts 1850 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 28 April 1850 i Lyngby Kirke Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i Juni 1809, 1 døde i Juli 1809, 1 og blev begravet den 4 Juli Dødfødt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias 32

36 Slagter 1 ) blev født den 13 Juni og døde den 13 Juni Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg 1 og døde den 9 Juli i en alder af 1 år. 28. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 22 Juni Jeremias Friderich Bech 1 (Friderich Jeremias Bech Slagter 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København, 1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København 1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Generelle notater: 1 Begivenheder i hans liv: Han blev konfirmeret 13 Oktober 1823 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. bor hos sin fader slagtermester J. Bech på Vesterbro. Kundskab og opførsel: god Vaccineret efter attest Kilde: Frederiksberg kb, opslag 343 Han døde 6 April 1855 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København. gift, født på Vesterbro, Kvæghandler af Vesterbro no. 16, 45½ år gammel skifte 7/4. Kronisk leversyge Kilde: Frederiksberg kb. Han blev begravet 13 April 1855 i Frederiksberg kirkegård. gravsted på Frederiksberg gamle kirkegård, op af kirken Han findes i folketællingen 1840 i København, Sokkelund, Hvidovre, 33

37 Valby, Et Hus, 143-1/2, Ft-1840, C4320. Jeremias Bech 31 Gift Indsidder og Slagtersvend Dorthea Bøhm 27 Gift Hans Kone Sophie Eriksen 20 Ugift Tjenestepige Han blev døbt 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. faddere begge forældre og jordemoderen madame Hansen Kilde: Frederiksberg kb Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm, 1 datter af Christian Bøhm og Gjertrud Marie Svendsen, den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. Dorothea blev født den 10 Juli 1814 i Hvidovre, Københavns Amt, blev døbt den 18 September 1814 i Hvidovre Kirke, Københavns Amt, døde den 17 September 1883 i Frederiksberg 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 21 September 1883 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 28 December 1838, Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. han ungkarl, slagtermester af Vesterbro, 29 år gl. hun jomfru, 24 5/12 år gl. af Valby forlovere: Kromand Christian Böhm af Valby og slagtermester Johan Bech af Vesterbro kilde: Hvidovre kb, opslag 499 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 18 September 1814 i Hvidovre. forældre kromand Christian Bøhm og hustru Barnets moder, pigen Anne Marie Bøhm, kromand Borup i...hoved, Brændevinsbrænder Peder i...og gårdmand Johan Gotlib Stampe i Waldby kilde: Hvidovre kb Hun døde 17 September

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Indholdsfortegnelse..............af..Nelaus Efterkommere......Knudsen.....................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere