Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?"

Transkript

1 Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

2 Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering af relevante anbefalinger fra forebyggelsespakken om alkohol - mhp at kunne implementere anbefalingen om systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet

3 Anbefalingen om systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe.

4 Program for temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet - hvad skal der til, for at det lykkes? Huset i mødelokale Salen, Hasserisgade 10 8:45 Morgenmad 9:00 Velkommen og introduktion Kommunernes forebyggelsesopgaver og pakkerne Tæt på forebyggelsespakken om alkohol Systematisk tidlig opsporing hvilken betydning har anbefalingerne? 12:00 Frokost Frontpersonalets praksis og tidlig opsporing Fokus på organisering hvad skal der til for at lykkes Opsamling på dagen 15:00 Tak for denne gang

5 Kommunernes forebyggelsesopgave og pakkerne

6 Kommunens sundheds- og forebyggelsesopgaver 1) skabe sunde rammer for borgernes hverdag 2) arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne 3) etablere forebyggelses- og rådgivningstilbud til borgere med særlige behov Kun ift alkohol har kommunen både forebyggelses- og behandlingsopgaven

7 Sundhed som mål og sundhed som middel ikke mindst på alkoholområdet Borgernes sundhed påvirkes af kommunens indsats i alle forvaltninger (Daginstitutioner og skoler, beskæftigelsesindsatsen, trafik og boligmiljø, hverdagsrehabilitering og pleje i ældreområdet, forebyggelse i socialpsykiatrien mv.) Sundhed som mål Borgernes sundhed påvirker opgaverne i alle forvaltninger (Børnenes indlæringsparathed og trivsel, ældres og syges funktionsniveau og behov for pleje, lediges arbejdsmarkedsparathed mv.) Sundhed som middel

8 Den brede dagsorden på velfærdsområderne Forebyggelse og tidlig indsats Styrket inddragelse og deltagelse af borgerne Styrket sammenhæng på tværs i kommunen, mellem kommuner, og mellem kommuner og regioner, frivillige, erhvervsliv osv. Fokus på kvalitet og evidensbaserede indsatser

9 Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Er faglige anbefalinger der kan understøtte en systematisk forebyggelses- og sundhedsfremme indsats af høj kvalitet i kommunerne og dermed bidrage til at styrke folkesundheden Forebyggelsespakkerne bygger på den aktuelt bedste viden: evidens fra systematiske forskningsoversigter bred vifte af videnskabelige undersøgelser ekspertskøn praksisbaserede erfaringer

10 Forebyggelsespakker med bedste viden om indsatser i forhold til: 2012 Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Solbeskyttelse Mad og måltider Indeklima i skoler Hygiejne 2013 Overvægt Stoffer

11 Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og med en styregruppe med Sundhedsstyrelsen (formand), KL, SBN, SIF, regionerne og Kolding Kommune har til formål at hjælpe kommunerne med at implementere forebyggelsespakkerne 88 kommuner har pt. deltaget i en af centerets temadage, og vi har været i kontakt med i alt 95 kommuner gennem rådgivning, temadage mv.

12 Implementering af pakkerne hvad gør kommunerne pt.? Formulerer politiske mål Gør status for eksisterende indsats - ofte ved dialog på tværs af forvaltningsområder Benytter pakkerne som prioriteringsværktøj Undersøger muligheder for at integrere anbefalingerne i eksisterende indsatser Tilvejebringer viden og udvikler planer for mulig implementering af nye indsatser

13 Monitorering af anbefalingernes implementering Gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Spørgeskema sommer 2013 med opfølgning 2015 samt kvalitative interview i udvalgte kommuner Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (regionsog landsniveau) offentliggøres i november 2013 Kommunen får egne tal

14 Kendskab til forebyggelsespakkerne blandt kommunalpolitikkere - i høj grad eller i nogen grad. Procent

15 Kendskab til forebyggelsespakkerne blandt ledere - i høj grad eller i nogen grad. Procent

16 Kommunernes foreløbige arbejde med forebyggelsespakken om alkohol

17 Tæt på pakken om alkohol

18 Omfang af problemet Pr borgere: borgere over 16 år er storforbrugere af alkohol (drikker over højrisikogrænsen for alkohol). En stor del heraf vil have behov for kort rådgivende samtale borgere over 16 år har alkoholafhængighed Disse borgere vil have behov for et intensivt alkoholbehandlingstilbud børn lever med en forælder, hvis alkoholforbrug kan reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang I 44 procent af kommunernes anbringelsessager er alkohol en væsentlig medvirkende årsag Kilde: forebyggelsespakken om alkohol

19 I behandling/år Storforbrug % af 16+ årige Skadeligt forbrug % af 16+ årige Afhængige % af 16+ årige Kilde: Hvidtfeldt UA et al. Alkoholforbrug i Danmark. SIF 2008

20 Hvad er der i pakken? 17 anbefalinger på grundniveau 8 anbefalinger på udviklingsniveau Typer af indsatser Rammer Tilbud Tidlig opsporing Information og undervisning

21 Tæt på pakken om alkohol -Tal omkring bordene, er jeres indsats rød gul eller grøn?

22 Opsamling Mange opgaver løses allerede Hvor kompleks er anbefalingen? Findes der redskaber og hjælp? Hvem skal involveres? Hvilke kompetencer er der brug for?

23 Hvilke betydning har anbefalingerne Gruppearbejde: Hvilken betydning har anbefalingerne for implementering af systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet?

24 Frontpersonalets rolle

25

26 Personalegruppe Frontmedarbejdere med udrednings- eller forebyggende opgaver (eks. jobcenter, visitation til hjemmepleje, socialforvaltning, forebyggende hjemmebesøg hos ældre, tandpleje, sundhedscenter) Opgave Kort opsporende samtale (MI; AUDIT C) Henvisning enten til ét sted eller pba vurdering af omfanget af problemet til enten rådgivning eller behandling (AUDIT) Alle frontmedarbejdere - også dem, der ikke gennemfører kort opsporende samtale (eks. SOSU, medarbejdere i bo- og opholdssteder, dagtilbud, SFO, skoler mv.) Italesætte bekymring ved tegn på alkoholoverforbrug Eller Kontakt til leder eller kollega, der gennemfører bekymringssamtale

27 Teach-the-trainer kursus; Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sund By Netværket Understøtte kommunernes implementering af tidlig indsats til borgere med alkoholoverforbrug Kursus rettet mod underviserne, som skal: stå for kompetenceopbygning af frontmedarbejdere i kommunen understøtte processer der skal sikre en sammenhængende tidlig indsats kontakt til ledelser Alkoholbehandlingen en væsentlig samarbejdspart i opgaverne Ledelsens prioritering - invitation sendt til ledelsen

28 Indhold af teach-the-trainer kurserne Alkoholfaglig viden Samtalen om alkohol, uddeling af foldere og henvisning Opbygning af tilbud til frontmedarbejdere Hvordan organisere? Hvilke frontmedarbejdere? Omfang og indhold på kompetencedag? Processerne i kommunen kontakt til ledelse Henvisningsregler Kommunens alkoholtilbud De nødvendige redskaber til frontmedarbejderne Minimere barrierer for brug af tilbud

29 Sundhedsstyrelsens materialer Forebyggelsespakke alkohol Guide til brug for undervisere om opsporende samtale samt til brug for ledelser 2 oplysende foldere: Hvor meget skal der til før du siger nej tak En lille en om alkohol guide til sundere alkoholvaner Screeningsværktøjer AUDIT, AUDIT C alkohol kommunernes indsats tidlig indsats

30 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale - hvad skal der til, for at det lykkes?

31 Sammenhængende tidlig indsats Opsporing ved frontmedarbejder: Kort opsporende samtale Italesætte bekymring Kontakt ressourceperson Klare henvisningsregler Kendskab til kommunens tilbud Nødvendige redskaber Tilbud Rådgivningstilbud Behandlingstilbud

32 Systematisk tidlig opsporing - hvad skal der til, for at det lykkes? Eksistere rådgivnings og behandlingstilbud Fastlagte henvisningsveje Frontpersonalet skal kende henvisningsveje og vide, hvad der forventes af dem (handlevejledning) Frontpersonalet skal have relevante kompetencer og redskaber (foldere, screening m.v.) Mulighed for feedback mellem tilbud? og opsporing

33 TAK

34 Ressourcer Penge Timer Fysiske rammer IT Medarbejdere Viden/holdning Kompetencer Adfærd (engagement) Implementerings- kraft Målgruppe Motivation Ressourcer Adfærd Fokus Politisk Medier Trends Mål / middel Organisationsadfærd Samarbejde (internt, eksternt) Interesser Ledelse Adfærd (synlig, støttende) Ansvar Interesser McClean: Kapacitetsopbygning Francke et al.: Implementeringsfaktorer

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning

Kortlægning. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014. Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann

Læs mere

Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed

Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed Temadag om seksuel sundhed, KL-huset onsdag den 28. maj 2014, Lisbeth Holm Olsen, konsulent, CFP og Marlene Qvist Simoni, Fagligt Netværk Workshop

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Mental Sundhed Forekomst Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Velkommen. Temadag om Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads

Velkommen. Temadag om Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads Velkommen Temadag om Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads 9:45 Morgenmad 10:00 Velkommen og introduktion Social ulighed i sundhed og potentialet for at

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Tidlig opsporing på alkoholområdet

Tidlig opsporing på alkoholområdet Tidlig opsporing på alkoholområdet Evalueringsrapport Sundhedssekretariatet & Projektleder Christina Hjørnholm Januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til tidlig opsporing og evalueringsrapporten...

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere