Tal med en voksen. Alkoholpolitikkens dynamiske handleplanskatalog. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal med en voksen. Alkoholpolitikkens dynamiske handleplanskatalog. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget"

Transkript

1 Tal med en voksen hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitikkens dynamiske handleplanskatalog

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Opbygning af katalog Oversigt over indsatskatalog Tilgængelighed...7 Indsats 1.1: Ansvarlig udskænkning...7 Indsats 1.3: Indsats unge <18 år alternativ til diskotek Professionelle funktioner...13 Indsats 2.1: Kursus i tidlig indsats herunder samtalen om alkohol...13 Indsats 2.2: Ledige med alkoholproblemer...14 Indsats 2.3: Uddannelse af nøglepersoner til tidlig opsporing...16 Indsats 2.5: Model for Supervision for medarbejdere der i deres daglige arbejde plejer borger med massivt og aktivt alkoholforbrug Institutioner...18 Indsats 3.1: Alkoholpolitikker i foreningsliv/ samarbejdsforum med foreninger, ungdomsuddannelse m.fl Indsats 3.2: Alkoholpolitik for kommunens ansatte Rådgivning og behandling...20 Indsats 4.1: Informationspjece...20 Indsats 4.2: Information om Faxe Kommunes Misbrugscenter...21 Indsats 4.3: Tilbud om familieorienteret alkoholbehandling...22 Indsats 4.4: Samarbejdsindsats med Regionale familieambulatorium

3 1. Baggrund og formål Faxe Kommunes alkoholpolitik blev vedtaget i december Politikken indeholder kommunens vision og strategi for forebyggelsesindsatsen på alkoholområdet, og er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal organisering og håndtering af området. Formålet med Faxe Kommunes alkoholpolitik er en styrket forebyggelses- og behandlingsindsats baseret på den foreliggende evidens, erfaringer og anbefalinger. Alkoholpolitikken bygger på en helhedsorienteret og koordineret tilgang, der omfatter forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling. Derfor har Faxe Kommune etableret et tværgående alkoholteam med repræsentanter fra relevante afdelinger i kommunen, der i fællesskab drøfter, faciliterer og koordinerer initiativer på alkoholområdet. Udmøntning af politikken sker ved hjælp af dette indsatskatalog, som er en bred vifte af indsatsforslag, der kan forankres i de relevante afdelinger under samtidigt samarbejde afdelingerne imellem. Alkoholpolitik og tilhørende indsatskatalog er udover det tværgående samarbejde internt kommunalt, baseret på et fælleskommunalt samarbejde med Stevns og Køge Kommuner og endelig med eksterne samarbejdspartnere. Faxe Kommunes alkoholpolitiske strategi og udmøntning er derfor et skridt på vejen til et tættere og koordineret samarbejde på tværs. Faxe Kommunes alkoholpolitiske strategi bygger indholdsmæssigt på Sundhedsstyrelsens fire anbefalede kerneområder og målsætninger: Tilgængelighed Faxe Kommune har fokus på, at alkoholforbruget påvirkes af ændringer i tilgængelighed, og vil arbejde målrettet for at fremme udbudsreducerende indsatser. Kommunen vil have særligt fokus på indsatser, der virker reducerende på antallet af alkoholbevillinger, overholdelse af aldersgrænser, ansvarlig udskænkning på diskoteker og restaurationer. På dette område samarbejder Faxe Kommune med restaurationer, diskoteker, handelsstandsforening og politi. Professionelle funktioner Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at borgere med alkoholproblemer identificeres tidligere end i dag, og tilbydes relevant hjælp. De kommunale medarbejdere har en stor kontaktflade til borgere i forskellige sammenhænge. Dette på skole- og daginstitutionsområdet, beskæftigelsesområdet, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet m.m. I disse forskellige frontarenaer vil Faxe Kommune vægte indsatser indenfor tidlig opsporing og tilbud om relevant behandling højt. Kommunen vil have særligt fokus på børn og unge, der lever i familier med alkoholproblemer, og fremme indsatser, der giver mulighed for at sætte tidligere ind med støtte og hjælp. Derfor vil Faxe Kommune arbejde for, at frontpersonale (pædagoger, lærere, sagsbehandlere m.m.) uddannes til at identificere alkoholproblemer, og tage spørgsmål om alkoholforbrug op med borgere, når det findes relevant. Endvidere at kunne følge op med henvisning til relevant rådgivning og behandling, som borgeren måtte have brug for. Institutioner I Faxe Kommune findes et stort antal institutioner, skoler, sportsklubber, foreninger, væresteder m.m., der har en bred kontaktflade til mange forskellige brugergrupper. Kommunen vil understøtte, at børn og unge kan færdes i alkoholfrie miljøer. For at fremme dette område ønsker Faxe Kommune samarbejde med institutioner og foreninger omkring alkoholreducerende tiltag. Rådgivning og behandling Faxe Kommune arbejder målrettet for at yde kvalificerede og differentierede tilbud til borgere, pårørende og familier, herunder børn og unge, der har behov for rådgivning og behandling. Kommunen lægger vægt på metodeudvikling i forhold til at skabe sammenhængende, koordinerede og helhedsorienterede indsatser. Faxe Kommune har fokus på, at jo tidligere en borger kommer i behandling desto større behandlingssucces og færre omkostninger både for den enkelte og familien. Derfor arbejder Faxe Kommune målrettet for at fremme indsatser indenfor tidlig 2

4 opsporing. Faxe Kommune lægger vægt på synlighed og let adgang til alkoholrådgivning og behandling, og har særlig opmærksomhed på opsporing og tilbud til borgere og pårørende, der ikke profiterer af den tilstedeværende alkoholrådgivning- og behandling. Kommunen understøtter og samarbejder med frivillige og private behandlingsinstitutioner. Alkoholpolitikken udgør dermed den overordnede ramme, der skal udfyldes med konkrete indsatser over de kommende år. Idékataloget udgør forslag til en bred række forskellige indsatser, der besluttes og prioriteres til implementering med vægt på forankrende elementer indenfor de næste 4 år ( ). Til hvert indsatsforslag hører en indsatsbeskrivelse. I kataloget indgår både lokale og fælleskommunale idéoplæg. Idékataloget kan udvikles og ændres over tid, og er dermed ikke et endeligt og færdigt redskab, da Alkoholteamet som kommunens alkoholnøgleforum fungerer som en forankret driftsorganisation på tværs i kommunen med ansvar for løbende koordinering, sammenhæng og udvikling på alkoholområdet. 1.1 Opbygning af katalog Kataloget indledes med en oversigt over kerneområder og tilhørende indsatsforslag med de fælleskommunale indsatser placeret først efterfulgt af de lokale indsatser. Herefter følger en beskrivelse af hvert indsatsforslag. Disse beskrivelser er opbygget udfra samme skabelon og indeholder: Formål, målgruppe, mål og/eller succeskriterier, indhold, organisation, ressourcer og evaluering samt tidsplan. Indsatsforslag der endnu blot ligger på idéniveau er indsat som tomme skabeloner. 3

5 2. Oversigt over indsatskatalog Indsats Indhold Centrale aktører Forslag til forankringsafdeling 1. Tilgængelighed 1.1 Ansvarlig udskænkning Forslag til implementeringsstart (Fælleskommunal på enkelte elementer) Metode til varetagelse af bevillingsopgaven med et alkohol- og kriminalpræventivt sigte. Erhvervs og Kulturudvalg Kultur og fritid SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Ungdomsskole Ungdomsråd Klubber Politikreds Bevillingshavere Serveringspersonale Ungdomsuddannelser Frivillige foreninger Lokalråd m.fl. 1.2 Uge 40 Sundhedsfremme og Forebyggelse 1.3 Indsats unge <18 år alternativ til diskotek Indsatsforslag udarbejdes i Professionelle funktioner 2.1 Kursus i tidlig indsats og samtalen om alkohol (fælleskommunal) 2.2 SIF projekt Ledige med alkoholprobleme r (matchgruppe 4-5) (Evt. fælleskommunal med Køge på enkelte elementer) Opkvalificeringskursus udbudt af Sundhedsstyrelsen i tidlig indsats og samtalen om alkohol Screening, registrering, dokumentatio n og evidens for mest effektive kombination af aktivering og alkoholbehandling SSP, Natteravne, Ungdomsråd, Kultur og Fritid, Klubber Sundhedsfremme og Forebyggelse Medarbejdere/ledels er med borgerkontakt Jobcenter Døgnpleje Skole og institution Sundhedspleje, m.fl. Jobcenter, Fristedet, Erhvervskilden, Alkoholrådgivningen Kultur og Fritid, Lokalråd eller SSP Sundhedsfremme og Forebyggelse SSP Sundhedsfremme og Forebyggelse Jobcenter og Døgnpleje (2009) Skole og institution m.fl. (2010) xx afd. (2011) 2010 marts Beslutningsproces påbegyndes jan uge 40 Løbende i uge (oktober) 2010 (november) og 2011 (ukendt mdr) Jobcenter 2010 Informationsmøde oktober 2009 og jan (2-årigt forskningsprojekt) 4

6 Indsats Indhold Centrale aktører Forslag til forankringsafdeling 2.3 Uddannelse af nøglepersoner til tidlig indsats 2.4 Model for Supervision for medarbejdere der i deres daglige arbejde plejer borger med massivt og aktivt alkoholforbrug 3. Institutioner Udarbejdelse af indsatsforslag i 2010 Udarbejdes i 2010 Jobcenter, Personaleafdeling SSP, m.fl. Døgnplejen Misbrugsambulatoriet Personaleafdelingen Sundhedsfremme og Forebyggelse, Personaleafdeling Sundheds, pleje og omsorg Forslag til implementeringsstart 2011/ Alkoholpolitikker i foreningsliv/ samarbejdsforum med foreninger, ungdomsuddann else m.fl. 3.2 Alkoholpolitik for Faxe Kommunes medarbejdere 4. Rådgivning og behandling 4.1 Pjece: 4.2 Fælleskommunal model til tilbud om familieorien-teret alkoholbehandling (Fælleskommunal) Evt. som indsats under Ansvarlig udskænkning. Udarbejdet i 2009 Personaleafdeling 2010 (godkendelsesproces) (Fælleskommunal) Informationspjece om rådgivningsog behandlingstil -bud til borgerne i Faxe Kommune. Idéoplæg til et fremtidigt lettilgængelig t tilbud om fælleskommu nal familieorienter et alkoholbehandling. Kultur og fritid SSP Sundhedsfremme og forebyggelse Folkeoplysningsudvalg Ungdomsråd Ungdomsuddannelse Frivillige foreninger m.fl. Personaleafdelingen Vej og Park Døgnplejen Misbrugsambulatoriet Alkoholrådgivning Sundhedsfremme og Forebyggelse Praksis konsulent Familiecenter Region m.fl. Familiecenter Alkoholambulatorium Ledelsessekretariat Kultur og fritid, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Lokalråd 2011 Misbrugsambulatorium Sundhedsfremme og Forebyggelse Misbrugsambulatorium eller Familiecenter 2010 (tryk og distribuering januar/februar 2010) 2009 Arb.gr. nedsat marts: SATS-pulje ansøgning i maj 2010 og/eller adm/politisk beh. 5

7 Indsats Indhold Centrale aktører Forslag til forankringsafdeling 4.3 Information om Faxe Kommunes Misbrugscenter 4.4 Udarbejdelse af indsats- forslag 2010/2011 Samarbejdsindsa tsmed Regionale familieambulatorium Besøg fra Stevns Kommune i Misbrugscent eret med rundvisning og information om stedet Udarbejdelse af indsatsforslag i 2010/2011 Aktører: Misbrugscenter Sundhedspleje Familiecenter Jordmødre Praktiserende læge Regionale parter Forebyggelse og Sundhedsfremme Forslag til implementeringsstart 2010 (marts/april 2010) Misbrugsambulatorium 2011/2012 6

8 3. Indsatsbeskrivelser 1. Tilgængelighed Indsats 1.1: Ansvarlig udskænkning Baggrund Faxe, Stevns og Køge Kommuner er i fællesskab blevet udtaget som én af 12 modelkommuner i landet til at deltage i projekt Alkoholforebyggelse i Kommunen. Projektet er påbegyndt i april 2008, forløber over 3 år og er et puljefinansieret udviklingsprojekt under Sundhedsstyrelsen. Handleplanen Ansvarlig udskænkning er en indsats under Faxe Kommunes alkoholpolitik 2009, og politikkens kerneområde Tilgængelighed. Det er velkendt, at Danmark placerer sig i den tredjedel af lande i Europa, der har det højeste gennemsnitlige alkoholforbrug om året. Samtidig har danske unge ifølge undersøgelser den laveste debutalder og drikker mere og hyppigere end unge i de øvrige europæiske lande. Danske unges alkoholkultur følges bl.a. i MULD-undersøgelsen (Monitoreringen af unges livsstil og dagligdag år). Resultater viser: 94 % af de årige drenge og piger drikker alkohol 63 % af de unge var under 16 år første gang, de drak sig fulde 33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver at have haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket 28 % af de drenge og 43 % af de piger, som drikker, har oplevet problemer med venner, fordi de har drukket (Sundhedsstyrelsen 2008, MULD nr. 7) Bevillingssystemet og udskænkningspraksis spiller en central rolle i forhold til kommunernes primære myndighedsansvar for forebyggelse af alkoholrelaterede problemer og skader, idet man herigennem kan mindske både den direkte tilgængelighed, men også eksponeringen af alkohol overfor de unges færden i fest- og nattelivet. Et væsentligt værktøj kommunerne har til rådighed for arbejdet, er udstedelsen af bevillinger og samarbejdet med politiet om lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol samt samarbejde og dialog med de mange lokale aktører. Faxe Kommune har en godkendt alkohol- og bevillingspolitik, som der kan tages udgangspunkt i. Evidensen viser, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er et af de mest effektive tiltag i forhold til forebyggelsesindsatser over for alkohol i lokalsamfundet. Reduktion i antal timer og dage, der udskænkes alkohol, samt reduktion i antallet af udskænkningssteder medfører et nedsat alkoholforbrug og færre alkoholrelaterede problemer, ligesom øgning af aldersgrænser for salg af alkohol medvirker til at reducere alkoholforbrug og debutalder hos børn og unge. På baggrund af erfaringer fra det svenske STAD-projeket, hvor der i øvrigt efter projektets indførelse, skete en stigning i omsætningen i erhvervslivet, samt på baggrund af danske erfaringer fra projekterne Trygt natteliv og Narko ud af byen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet konceptet Ansvarlig udskænkning, som en forebyggende indsats under projekt Alkoholforebyggelse i kommunen. Ansvarlig udskænkning forventes vedtaget i flere af nabokommunerne. Formål Formålet med metoden ansvarlig udskænkning er at sikre et trygt natteliv, et godt erhvervsliv samt at alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser administreres med alkohol- og kriminalpræventivt sigte i overensstemmelse med Faxe Kommunes alkoholpolitik. 7

9 Mål Målet er at få skabt et trygt natteliv med fornuftige rammer for såvel unge som øvrige borgere og dermed at: opnå en reduktion i antallet af alkoholrelaterede sager forårsaget af vold, skader og ulykker opnå en reduktion i overdreven fuldskab opnå en reduktion i de helt unges færden i nattelivet opnå en reduktion i brugen af stoffer få skabt en positiv fortælling omkring unges alkoholforbrug og den adfærd det giver anledning til der bliver skabt tilbagevendende dialog omkring de væsentlige interessenter Samtidig sikres overholdelse af 16-års reglen for køb af alkohol samt 18-års reglen for udskænkning af alkohol. Indhold Ansvarlig servering består af to hovedopgaver 1. Varetagelse af bevillinger og lejlighedstilladelser: Kultur og Fritid udarbejder i egenskab af bevillingsudvalg en restaurationsplan med et alkoholpolitisk sigte. Restaurationsplanen udgør en overordnet plan for placering, åbningstid, antal og karakterer af restauranter i kommunen m.v., således at det sikres, at der er balance mellem de alkohol- og stofforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn. Politiet udarbejder i egenskab af bevillingsudvalg en plan for lejlighedstilladelser med et alkoholforebyggende sigte, således at der skabes en sammenhæng mellem planen for lejlighedsbevillinger og kommunens restaurationsplan. Restaurationsplanen og planen for lejlighedstilladelser kan udgives som samlet udgivelse, der kan bruges som håndbog for regler, planer og bestemmelser. Tilsyn og kontrol: Politiet fører løbende kontrol og opfølgning med at bevillingsreglerne overholdes. 2. Samarbejdsforum mellem kommune, politi og de involverede aktører: Afdækning af interessenter og etablering af et bredt samarbejdsorgan, som skal sikre at både alkoholpolitiske perspektiver og de mange forskelligartede interesser tilgodeses i varetagelsen af bevillingsopgaven. Samarbejdsorganet skal gennem dialog, fælles aftaler, vidensdeling og højt vidensniveau samt opfølgning bidrage til at et ansvarligt serveringsmiljø udvikles og opretholdes. Aktørerne består af Erhvervs- og Kulturudvalg, Frivillige foreninger, Handelsråd, Bevillingshavere, Politi, Uddannelsesinstitutioner, SSP, Faxe ungdomsråd, Natteravne, Kultur og Fritid og Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse m.fl. Kommunen vurderer behovet for og medvirker i etableringen af nødvendige uddannelsestilbud til politiet, bevillingsindehavere, festarrangører på uddannelsesinstitutioner m.v. Tidsplan Etableringsfase: jan dec Vedtaget i Direktionen: 16. feb Orientering af Byråd: 31. marts

10 Ansøgning om puljemidler i SST deadline: d. 4. marts 2010 Kick-off møde for alle interessenter under SST d. 28. april 2010 Udarbejdelse af Restaurationsplan og plan for lejlighedsbevillinger: 2010 Dialogmøder samarbejdsforum: maj 2010 dec Drift: Organisation Erhvervs- og Kulturudvalg: Varetagelse af bevillingsopgave, udarbejdelse og udmøntning af Restaurationsplan samt etablering og drift af samarbejdsforum. Kultur og Fritidsafdeling: Forankringsafdeling Samarbejdsforum: Forslag til aktører: Repræsentanter fra Erhvervs- og Kulturudvalg, Repræsentanter fra Kultur og Fritidsafdeling samt afdelingen fra sundhedsfremme og Forebyggelse, Bevillingshavere, uddannelsesinstitutioner, Frivillige foreninger, Handelsråd, SSP, Faxe Ungdomsskole, Ungdomsråd, Natteravne, Lokalpoliti med tilknytning til Lokalråd, samt ad hoc tage dialog med transportører og andre relevante parter. Arbejdsgruppe: Understøtter etableringsfasen. Midlertidig i etableringsfase. Organisationsplan Kommunalbestyrelse Beslutter kommunens deltagelse Godkender organisering og bemanding oprettelse af Bevillingsnævn og Samarbejdsfora Erhvervs- og Kulturudvalg Varetager kommunens bevillingsopgave. Ansvarlige for udarbejdelse og udmøntning af restaurationsplan. Samarbejdsforum Uddannelsesinstitutioner SSP Handelsråd Natteravne Politi Frivillige Foreninger Kultur og Fritidsafdeling Ungdomsråd Ungdomsskole Handelsråd m.fl. Arbejdsgruppe (midlertidig i etableringsfasen) Succeskriterier At der er tilrettelagt kompetenceudvikling af relevante parter indenfor 2 år At der er udgivet restaurationsplan og plan for lejlighedsbevillinger indenfor 1 år At der er skabt tilbagevendende dialog omkring de væsentlige interessenter At der er sket en reduktion i antallet af spirituskørsler At der er tilkendegivet en positiv omtale af de unges alkoholforbrug og adfærd indenfor de næste 3 år 9

11 Ressourcer og aktiviteter Etableringsfase: Sundhedsstyrelsen finansierer materialer og kick-off møde for alle aktører d. 28. april Endvidere vil der ansøges om puljemidler til nedenstående aktiviteter, der understøtter etableringen af ansvarlig udskænkning. Konsulent Konsulentbistand til hjælp til udfærdigelse af restaurationsplan (30 timer á 2000,-) kr. Bogtryk Udgivelse af bevillingsplaner og oplysende materialer (tryk, layout) kr. Kompetenceudvikling Opstart af løbende uddannelsestilbud (evt. fælleskommunalt) kr. Dialogmøder/vidensinput/ temadage (maj 2010 dec. 2011) kr. Udstedelse af ID-kort kr. Samlede udgifter i alt kr. Konsulentbistand til udfærdigelse af Restaurationsplan: Med henblik på forankring lægger Faxe Kommune vægt på, at Ansvarlig udskænkning indarbejdes i driften af kommunens bevillingsopgave. Her vurderes udarbejdelse af Restaurationsplanen som et væsentligt omdrejningspunkt. Jf. organisationsplanen udgør Erhvervsog Kultur udvalg og administration de centrale aktører på dette område. Kompetence og vidensinput til disse to instanser vurderes derfor, at være helt centralt for ejerskab og forankring. Tidsplan: Restaurationsplanen udarbejdes i perioden 1. maj jan Der ansøges derfor om midler til konsulentbistand fordelt med 4 timer i august, 10 timer i oktober samt 16 timer i december Bogtryk: Som led i synliggørelse og forankring ønskes Restaurationsplanen trykt i hæfteform til udeling til bevillingshavere. Opsætning og tryk vil finde sted jan marts Derudover vil Faxe Kommune i etableringsfasen udsende eksempelvis flyers, invitationer og oplysende hæfter til dialogmøder og nedenstående kursustilbud. Tidsplan: Disse oplysende materialer vil udarbejdes løbende i perioden 1. maj Der ansøges derfor om midler til bogtryk. Kompetenceudvikling Etablering af uddannelsestilbud Faxe Kommune vil som en del af ansvarlig udskænkning etablere et løbende uddannelsestilbud til serveringspersonale og bevillingshavere. Uddannelsestilbuddet vil indeholde emner som alkoholog fest kultur blandt unge og formålet med ansvarlig udskænkning. Endvidere vil emner som konflikthåndtering, førstehjælp. Endvidere emner som udarbejdelse af politikker som fx: udskænknings- og personalepolitik, udarbejdelse af alkoholpolitikker i foreninger og klubber samt på uddannelsesinstitutioner. Tidsplan: Der ansøges om midler til opstart af uddannelsestilbuddet i perioden okt juni Kompetenceudvikling af Samarbejdsforum Med henblik på vidensinput og forankring af Samarbejdsforum lægger Faxe Kommune vægt på, at Samarbejdsforum bliver klædt på til opgaven med et fælles afsæt i form af vidensinput og kompetenceudvikling i etableringsfasen. Derfor ansøges om midler til opstart af dialogmøder med oplægsholdere. Tidsplan: I etableringsfasen fra maj 2010 til påtænkes det at afholde 3-4 dialogmøder årligt. 10

12 Borger/forælder/unge rettet temaarrangement Faxe Kommune lægger endvidere vægt på synliggørelse og forankring af tankerne i Ansvarlig udskænkning for borgerne i lokalområdet, og ansøger derfor endvidere om midler til afholdelse af et borger/forældre/ungerettet temaarrangement. Tidsplan: Temaarrangementet vil afholdes enten i efteråret (sept./okt.) 2010 eller i foråret (marts/april) Unge kampagne med udstedelse af ID-kort Faxe Kommune vil som et led i etableringen og forankringen af ansvarlig udskænkning i lokalmiljøet, udarbejde en lokal kampagne rettet mod unge og forældre. Til denne kampagne søger Faxe Kommune midler til at kunne udstede gratis ID-kort til kommunens unge over 16 år. Tidsplan: Kampagnen forventes at skulle foregå i sammenhæng med ovenstående temaarrangement enten i sept./okt eller i marts/april Evaluering COWI foretager ekstern evaluering som finansieres af Sundhedsstyrelsen. 11

13 1. Tilgængelighed Indsats 1.3: Indsats unge <18 år alternativ til diskotek Formål Indsatsforslag udarbejdes i 2010 Målgruppe Indhold Organisation Evaluering Ressourcer Succeskriterier 12

14 2. Professionelle funktioner Indsats 2.1: Kursus i tidlig indsats herunder samtalen om alkohol Formål Kursets formål er at kvalificere relevant personale til at kunne varetage opgaver i forbindelse med en tidlig indsats i forhold til alkoholforbrug Målgruppe Medarbejdere i Faxe Kommune, der har direkte borgerkontakt i det daglige arbejder, og som dermed har mulighed for at medvirke til hjælp til borgerne med alkoholproblemer. Eksempelvis: Sagsbehandlere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, skolelæger, politi, SSP-medarbejdere, medarbejdere i døgnpleje m.fl. Indhold Todageskurset omfatter: Implementering af alkoholindsatsen i kommunen, dels gennem egen indsats på et kvalitativt højt niveau samt gennem at medvirke til videre opkvalificering på egen arbejdsplads Indsigt i barrierer i forhold til at sætte ind over for alkoholforbrug Kollegial støtte i forbindelse med aktiv indsats på alkoholområdet. Organisation 2009: 10 medarbejdere fra Jobcenter og Døgnpleje 2010: 10 medarbejdere fra xx afdelinger (Hotel Hvide Hus d november 2010) 2011: 10 medarbejdere fra xx afdelinger (Endnu ikke udmeldt) Alkoholteamet beslutter hvilke afdelinger det er hensigtsmæssigt at pladserne tilbydes. Invitation sker via pågældende afdelingers ledelse. Evaluering En eller flere deltagere inviteres til at holde kort oplæg om kursusudbyttet og eventuelle opmærksomhedspunkter i Alkoholteamet. Ressourcer Kurset er gratis, men kræver at medarbejderen får fri 2 fulde dage til deltagelse. Succeskriterier Mindst 10 medarbejdere ønsker deltagelse på kurset pr. år. Kurset opleves som brugbart og relevant af deltagerne. Deltagerne peger på nye/andre indsatsmuligheder på alkoholområdet. 13

15 2. Professionelle funktioner Indsats 2.2: Ledige med alkoholproblemer Formål 2-årigt forskningsprojekt under Statens Institut for Folkesundhed (SIF) med opstart i Formålet med projektet er at undersøge effekten af forskellige kombinationer af aktivering og alkoholbehandling for ledige borgere (matchgruppe 4 og 5), der har problemer i forhold til alkohol. Dette med henblik på at indhente evidens og dokumentation for effekt til fremtidig brug for kommunerne. Endvidere indeholder indsatsen en screeningsundersøgelse, som er uafhængig af ovenstående og som har til formål at undersøge, hvor stor en del af alle de borgere, der henvender sig i Jobcenteret, der har problemer med alkohol (matchgruppe 1-5). Målgruppe Primær målgruppe: Borgere med alkoholproblemer fra Matchgruppe 4 og 5. Sekundær målgruppe (screeningsundersøgelse): alle borgere i Jobcenter (matchgruppe 1-5). Indhold Afprøvning af mindst to forskellige kombinationer af alkoholbehandling og aktivering indenfor kommunernes eksisterende tilbud med mindst 50 borgere fordelt tilfældigt i hver gruppe. Som udgangspunkt opstilles to nedenstående kombinationer: Alkoholbehandling og aktivering som forskudte forløb Alkoholbehandling parallelt med aktivering Undersøgelsen udføres ved, at den ledige borger med alkoholproblemer, ud fra fødselsdato, randomiseres til en af kombinationerne. Deltagerne anmodes om at udfylde et spørgeskema i starten af undersøgelsen og et i afslutningen. Derudover indsamles data ved hjælp af offentlige registre. Efter undersøgelsen vil resultaterne blive analyseret for at vise de samlede effekter for de deltagende kommuner. Disse resultater får statistik værdi ved at mange resultater analyseres samlet. Designet rummer også muligheder for at udregne lokale resultater, der kan bruges til at evaluere de enkelte projekter i kommunen. Disse tal vil være tilgængelige for kommunerne. I forhold til Screeningsundersøgelsen skal alle borgere der henvender sig i Jobcenteret udfylde et spørgeskema der fokuserer på alkohol, ægteskabelig status og hjemmeboende børn. SIF forestår al databehandling og dataindsamling i den udstrækning det er muligt. Organisation Ledige med alkoholproblemer forankres i kommunernes Jobcentre. SIF er ansvarlige for forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af undersøgelsen vedrørende Ledige med alkoholproblemer. SIF udarbejder spørgeskemaet til de deltagende borgere, som der besvares i opstarten og ved afslutningen af indsatsforløbet. De indsamlede data behandles og afrapporteres af SIF. Jobcenteret udpeger kontaktpersoner der kan gå i dialog med SIF, og som kan varetage kommunikationen mellem kommunen og SIF. Jobcenteret sagsbehandlere indarbejder spørgeskemaerne i sagsbehandlingen. 14

16 I forbindelse med Screeningsundersøgelsen udarbejder SIF spørgeskemaet (der er mulighed for at få lokale spørgsmål med, hvis det ønskes). SIF sætter undersøgelsen i gang, og Jobcenteret viderefører indsatsen med indsamling af skemaer. Jobcenteret videresender skemaerne til SIF, som analyserer og tilbagerapportere. Evaluering Kommunerne får adgang til de lokale data, og SIF publicerer data i forhold til de nationale tal. Kommunerne få adgang til de lokale Screeningsdata. Ressourcer SIF varetager udarbejdelsen af undersøgelsen, analyserne af de indsendte data samt afrapporteringen af undersøgelsen. Kommunen skal implementere spørgeskemaerne i sagsbehandlingen. Sagsbehandlerne skal deltage i denne implementering. Ved Screeningsundersøgelsen er det SIF der udarbejder standardspørgeskemaet, og kommunen der melder evt. ekstra spørgsmål ind. Indsamling og indsendelse af udfyldte skemaer er kommunens arbejde. SIF står for analyser og tilbagerapportering. Det er et forslag fra SIF at Screeningsundersøgelsen løber over en måned. Succeskriterier Endelige succeskriterier udarbejdes i samarbejde Jobcentrene fra de deltagende kommuner. Nedenstående er foreløbige forslag: Mindst 60 % af Jobcenterets borgere har udfyldt spørgeskema (screeningsundersøgelse) ved projektets afslutning. Ved projektets afslutning er mindst 90 % af medarbejderne i Jobcenter bekendt med kommunens tilbud til tilknyttede borgere med alkoholproblemer. Ved projektets afslutning er der dokumentation for hvilken kombination af aktivering og alkoholbehandling der har størst effekt. Ved projektets afslutning er der dokumentation for hvor mange borgere tilknyttet Jobcenter og Agens der har alkoholproblemer 15

17 2. Professionelle funktioner Indsats 2.3: Uddannelse af nøglepersoner til tidlig opsporing Formål Løbende kursusindsats om alkohol og samtalen om alkohol for et antal lederrepræsentanter og medarbejdere i kommunen udarbejdes med det formål at der findes opkvalificerede alkohol nøglepersoner i kommunens afdelinger og institutioner mhp tidlig indsats. Indsatsplanen udarbejdes i 2010 Målgruppe Indhold Organisation Evaluering Ressourcer Succeskriterier 16

18 2. Professionelle funktioner Indsats 2.5: Model for Supervision for medarbejdere der i deres daglige arbejde plejer borger med massivt og aktivt alkoholforbrug Formål Indsatsforslag udarbejdes i Målgruppe Indhold Organisation Evaluering Ressourcer Succeskriterier 17

19 3. Institutioner Indsats 3.1: Alkoholpolitikker i foreningsliv/ samarbejdsforum med foreninger, ungdomsuddannelse m.fl. Formål Indsatsforslag udarbejdes i Evt. som indsats under ansvarlig udskænkning Målgruppe Indhold Organisation Evaluering Ressourcer Succeskriterier 18

20 3. Institutioner Indsats 3.2: Alkoholpolitik for kommunens ansatte Formål Sikre en arbejdsplads hvor sikkerheden er i højsædet Skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt og udviklende arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder og dermed den samlede organisation. Gøre medarbejderne trygge i ansættelsen og sikre at de trives. Fastholde organisationens gode ry og image og sikre, at kvalitet og leveringsdygtighed. Forebygge alkohol- og rusmiddelproblemer blandt medarbejdere. Tilbyde hjælp til en medarbejder der har et problem med alkohol og eller andre euforiserende stoffer, der påvirker hans/hendes arbejde og samarbejde med kollegaer eller borgere. Tilbuddet skal gives så tidligt som muligt i forløbet. Skabe debat og åbenhed om området for at imødegå fordomme og tabuer. Målgruppe Alle medarbejdere, der arbejder for- eller repræsenterer kommunen også løst ansatte og vikarer i kortere eller længere ansættelsesforhold Indhold Hvor gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken? Hvornår gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken? Undtagelser Ledelsesmæssigt ansvar Fremgangsmåde hvis en medarbejder er påvirket i arbejdstiden Rådgivning og behandling Aftale om behandlingstilbud og handlingsplan Sanktioner Brug af alkoholmeter Organisation Arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Personaleafdelingen, Vej og Park, Døgnplejen og Misbrugscenteret har udarbejdet forslag tl politikken i Politikken afventer godkendelsesprocessen. Succeskriterier Politikken er godkendt i 2010 Politikken medfører kommentarer og drøftelser i MED organisationen og HU Politikken er kendt af 80 % af kommunens medarbejdere i

21 4. Rådgivning og behandling Indsats 4.1: Informationspjece Formål Informationspjecen skal gøre det lettere for borgere og relevante fagpersoner at finde oplysninger om rådgivning og behandlingsmuligheder for personer med alkoholproblemer. Målgruppe Primær målgruppe: Alle borgere i Faxe Kommune Distributionsområder: Kommunens centrale og decentrale afdelinger: Jobcenter, Borgerservice, Socialpsykiatri, Børne og Unge, Familiecenter, Døgnpleje, Personaleafdeling, Daginstitutioner, skoler, plejehjem m.m. Eksterne aktører: Praktiserende læger, sygehuse, apoteker, biblioteker, politikredse m.v. Indhold Pjecen vil indeholde informationer om mulighederne for rådgivning og behandling og kontaktoplysninger og adresser på rådgivnings- og behandlingssteder. Organisation Pjecen udarbejdes af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Misbrugsambulatoriet og afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse.. Ressourcer Ca kr. til tryk og layout. Pjecen trykkes i 2000 eksemplarer. Succeskriterier Pjecen forefindes på alle apoteker og håndkøbsudsalg i Faxe Kommune Pjecen forefindes på alle biblioteker i Faxe Kommune Pjecen forefindes i alle relevante afdelinger i Faxe Kommune, herunder decentrale institutioner. Pjecen forefindes på Regionens sygehuse (Køge, Faxe og Roskilde) Pjecen forefindes hos alle praktiserende læger i Faxe kommune Pjecen forefindes på Pjecen forefindes på Faxe Kommunes intranet 20

22 4. Rådgivning og behandling Indsats 4.2: Information om Faxe Kommunes Misbrugscenter Formål At udbrede synlighed og kendskab til Faxe Kommune Misbrugsambulatorium samt stedets beliggenhed og rammer. Skabe samarbejdsmuligheder mellem Stevns Kommunes medarbejdere og Faxe Kommunes Misbrugscenter. Målgruppe Medarbejdere i Stevns Kommune der i deres daglige har behov for kendskab til kommunens alkoholbehandlingstilbud og abonnementsaftale med Faxe kommune Indhold Medarbejdere og ledelse i Faxe Kommunes Misbrugscenter viser rundt og informerer om centerets tilbud og muligheder. Organisation 2 timers rundvisning og information ved medarbejdere og ledelse i Faxe Kommunes Misbrugscenter Evaluering Besøget evalueres op mod succeskriterierne i Alkoholteam mhp udvidelse af indsatsen fremover. Ressourcer Ca. 3 timer pr. deltagende medarbejder eksklusiv eventuel forberedelse Succeskriterier Deltagerne oplever forbedret kendskab til Stevns Kommunes alkoholbehandlingstilbud. Deltagerne oplever opkvalificering i forhold til at kunne informere og rådgive borgere om alkoholbehandlingsmuligheder. Deltagerne bliver bekendt med en mulighed for rådgivning og sparring vedrørende borgere med alkoholproblemer. 21

23 4. Rådgivning og behandling Indsats 4.3: Tilbud om familieorienteret alkoholbehandling Baggrund Der findes i dag en meget stor gruppe af borgere med alkoholproblemer, som ikke modtager alkoholbehandling. I Faxe og Stevns Kommuner er der mellem % alkoholafhængige borgere, som ikke modtager alkoholbehandling (NAB-register 2007). Tillige er der ca. 722 børn i Faxe og 478 børn i Stevns Kommune, som vokser op i en familie med alkoholproblemer, men ikke modtager et målrettet tilbud (Sundhedsstyrelsen, 2008). Tallene vidner om en stor grad af underbehandling af alkoholproblemer samt manglende tilbud målrettet børn og familier med alkoholproblemer. Faxe og Stevns Kommuner ønsker at vende denne udvikling og ser et stort forebyggende og tidlig opsporende potentiale i at etablere et familieorienteret alkoholbehandlingstilbud som supplement til den nuværende alkoholbehandling. Udover behovet for at etablere et familieorienteret behandlingstilbud har de ændrede vilkår i forbindelse med strukturreformen tillige skabt et behov for i højere grad at etablere tværkommunale tilbud. Amterne har i kraft af deres befolkningsgrundlag kunnet etablere specialiserede og større behandlingstilbud end de enkelte kommuner vil have mulighed for hver især. Der er med overdragelse af alkoholbehandlingen til kommunerne opstået en risiko for, at der vil ske forringelse af alkoholbehandlingen i både størrelse, specialisering og faglighed. Faxe og Stevns ønsker derfor at gå sammen om at lave et tværkommunalt familiebehandlingstilbud. Det samlede befolkningsgrundlag for de to kommuner vil på borgere kunne være med til at sikre en større økonomisk bæredygtighed, faglig kvalitet i tilbuddet samt en større bredde i behandlingstilbuddet tilpasset borgernes behov. Den kommunale ramme vil tillige give en særlig mulighed for at arbejde tværfagligt og bruge de kompetencer, der ligger i henholdsvis alkoholbehandlingen og familieafdelingerne. International forskning vedrørende familier med alkoholproblemer peger entydigt på, at alkoholproblemer belaster familien og de enkelte familiemedlemmer. Samspillet i familien er ofte karakteriseret ved højt konfliktniveau, benægtelse og tabu omkring alkoholproblemet, vold, omsorgssvigt, uforudsigelighed og rolleombytning mellem børn og voksne. Ægtefællen til den drikkende er ofte psykisk belastet i form af stressreaktioner, depression, psykosomatiske lidelser og angst (Bygholm 2009). Flere faktorer ser ud til at have betydning for, at nogle børn tilsyneladende klarer sig uden symptomer på trods af alkoholproblemerne i familien. Det kan fx være familiens konfliktniveau, forældrenes drikkemønster, barnets køn, alder og mestringsstrategier. En særligt væsentlig faktor ser dog ud til at være tilstedeværelsen af en ikke-misbrugende forælder (eller anden nærstående voksen), der er i stand til at beskytte barnet mod den misbrugende forælders ofte egocentriske og uforudsigelige adfærd, er i stand til at skabe struktur og forudsigelighed i barnets hverdag, er i stand til at lade barnets og egne behov komme forud for misbrugerens behov, samt ikke mindst er i stand til at rumme og bekræfte barnets oplevelser og følelser (Haugland 1992; Berlin & Davis, 1989; Bennet et al., 1988) Da en del af børnene ikke umiddelbart udviser symptomer, og symptombilledet samtidig ikke er specifikt for børn i familier med alkoholproblemer, kan det være meget vanskeligt at få øje på disse børn i daginstitutioner, skoler og i behandlingssystemet, hvis man udelukkende fokuserer på barnets symptomer og ikke har fokus rettet mod hele familiens situation. Alkoholbehandlingen har traditionelt ikke inddraget familien i alkoholbehandling, men har sigtet på den misbrugende part. Der er forskningsmæssig dokumentation for, at inddragelse af familien i alkoholbehandlingen øger effekten af behandlingen og sandsynligheden for, at den alkoholafhængige søger behandling (MTV rapport Sundhedsstyrelsen 2006; Lindgaard 2006). 22

24 Fakta % af borgere med alkoholafhængighed i Faxe og Stevns Kommune modtager i dag ingen alkoholbehandling Et alkoholmisbrug står i gennemsnit på i 12 år før den drikkende går i behandling, og typisk i de år, hvor der er børn i hjemmet børn i Danmark, vokser op i en familie med alkoholproblemer. Dette svarer til 772 børn i Faxe Kommune og 478 børn i Stevns Kommune På landsplan har 40 % af kommunernes anbringelsessager alkohol som en del af baggrunden 33 % af børn der vokser op i familier med alkoholproblemer udvikler selv misbrugsproblemer. 33 % af voksne børn fra familier med alkoholproblemer oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. Der ses ophobning af andre problematikker som vold, skilsmisser, selvmord m.v. i familier med alkoholproblemer. Pårørende vil ofte på et langt tidligere tidspunkt end den drikkende erfare de negative konsekvenser af alkoholforbruget og være mere motiveret for at modtage familiebehandling. En økonomisk beregning foretaget af Sundhedsstyrelsen vurderer, at en behandling af en familie med alkoholproblemer, hvor alkoholmisbrug ikke indgår i behandlingsstrategien vil koste kr. Hvorimod et familieorienteret alkoholbehandlingsforløb på et år for en familie med to børn vil koste kr. Effekten af familieorienteret alkoholbehandling er færre skilsmisser, reduktion af vold i hjemmet, reduktion af psykosociale problemer hos børnene og forbedret familiefunktion i form af færre konflikter, bedre omsorg for hinanden og større samhørighed (Christensen & Bilenberg, 2000, Lindgaard 2002 & 2006, Sundhedsstyrelsen 2009). Formål Der er i dag en stor gruppe af borgere med alkoholproblemer, der ikke modtager et målrettet alkoholbehandlingstilbud, og hvor børn og pårørende ikke får den fornødne hjælp og støtte til at håndtere de alkoholrelaterede problemer, fordi der ikke eksisterer et tilbud. På ovenstående baggrund ønsker familiebehandling, alkoholbehandling og socialafdelinger i Faxe og Stevns Kommuner i samarbejde at udarbejde et forslag til en fælleskommunal familieorienteret alkoholbehandlingsmodel. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i at udvikle en model, der har til formål at yde tidlig og kvalificeret hjælp til familier med alkoholproblemer med fokus på nedenstående: At sikre en forebyggende og helhedsorienteret indsats, der inddrager hele familien i behandlingstilbuddet, da alkoholproblemer har konsekvenser for alle i familien - især for børns udvikling og trivsel At sikre tidlig opsporing og indsats ved at skabe et lettilgængeligt tilbud før iværksættelsen af en 50-undersøgelse At forebygge næste generations risiko for selv at udvikle misbrugsproblemer At sikre en koordinering af indsatsen ved at skabe en fælles faglig kompetenceudvikling, opkvalificering samt samarbejde mellem alkoholbehandlingen og familiecentre/afdeling Mål At støtte ændring af alkoholvaner og reducere risikoen for og konsekvensen af tilbagefaldsrecidiv, herunder at sikre klare aftaler for, hvem der skal tage sig af barnet ved tilbagefald Aftabuisering at hjælpe familien til at tale åbent om alkohol og sætte ord på alkoholforbrugets indflydelse i familien At styrke positive og konstruktive relationer og støtte forældrekompetencen 23

25 At familien får fokus på børnenes behov At støtte børnene i at sætte ord på egne følelser og mindske oplevelsen af skyld og ansvar At støtte den pårørendes mestring af livet med en drikkende eller tidligere drikkende både i forhold til dagligdagen og i vanskelige situationer At støtte den ikke-drikkendes forælder i forældrerollen og fokus på børnene Målgruppe Alle borgere/familier/pårørende med børn under 18 år, hvor alkoholforbruget har konsekvenser for familiens trivsel. Indhold og organisering Der etableres et familieorienteret alkoholbehandlingstilbud med afsæt i de eksisterende instanser på området: Alkoholrådgivningen i Faxe Kommune (1 fuldtidsstilling). Familieafdelingen i Stevns Kommune (1 fuldtidsstilling) Familiecenteret i Faxe Kommune (1 fuldtidsstilling) Tilbuddet består af 3 fuldtidsstillinger fordelt som det fremgår ovenfor. Disse tre behandlere vil tilsammen udgøre et fælleskommunalt specialteam med fokus på både special- og normalområderne og med nedenstående funktioner: 1. Familieorienteret alkoholbehandling. 2. Udvikling af familieorienterede alkoholbehandlingsmetoder 3. Italesættelse af alkoholproblematikken i familien 4. Undervisning og sparring af samarbejdspartnere (skoler, daginstitutioner, dagpleje m.m.) 5. Erfaringsopsamling Familieorienteret alkoholbehandlingstilbud: Tilbuddet om familieorienteret alkoholbehandling skal være en del af den samlede ydelsespakke dels i Alkoholrådgivningen og dels i Faxe kommunes Familiecenter og Stevns Kommunes Familieafdeling. Tilbuddet vil bygge på de eksisterende tilgange og metoder i de enkelte afsnit, og vil basere sig på kognitiv og systemisk metode. Tilbuddet omfatter både normalområdet og specialområdet Visitering Familieafdeling/center i henholdsvis Stevns og Faxe Kommuner Alkoholrådgivningen Faxe Kommune Skoler, daginstitutioner, dagpleje i Stevns og Faxe Kommuner Praktiserende læger Selvhenvendelse Fælles behandling Alkoholrådgivningens rammer er ikke velegnede til børn. Derfor har Alkoholrådgivningen udkørende funktion til Familieafdelingen i Stevns Kommune og Familiecenteret i Faxe Kommune, hvor behandlingen primært vil foregå. Endvidere vil der etableres udkørende funktion fra Familieafdeling/center og Alkoholrådgivning til familiens hjem. Den familieorienterede alkoholbehandling omfatter, at der arbejdes med både og alkoholproblematikken og familieproblematikken samtidig. Derfor tilstræbes det, at der er to behandlere tilstede ved alle samtaler med parret/familien og i grupperne. Tilbuddet består overordnet af tre elementer: 1. Indslusningsfase: 1 samtale 2. Behandlingsfase: 5-10 samtaler á 1,5 timer med en familiebehandler og en 24

26 alkoholkonsulent 3. Afslutningsfase: 1 samtale (status over- og evaluering af forløbet) Som hovedregel gennemføres behandlingen i den familiebaserede kontekst, men der vil være mulighed for at: Den drikkende kan henvises til andre af Alkoholrådgivningens ydelser alene Familiesamtaler uden den drikkende, hvis denne af forskellige årsager ikke kan deltage Børnegrupper Pårørendegrupper Parsamtaler Modelafprøvning Tilbuddet er til afprøvning i en periode over 4 år, og er opdelt i to faser, idet der påregnes en indkøringsperiode. Evaluering vil løbende finde sted med henblik på justering og udvikling af metoden. Fase 1: Indkøringsfase (12 måneder): I alt 5 familier Opkvalificering af medarbejdere Undervisning og synliggørelse af tilbuddet centralt og decentralt i hver kommune. Påbegynde indtag af familier. Evaluering og justering af tilbud. Fase 2: Driftsperiode (3 år): I alt 8 12 familier pr. år. Hertil kommer børne- og pårørende grupper, individuel alkoholbehandling m.m. Løbende opkvalificering af medarbejdere Løbende undervisning og sparring af samarbejdspartnere Løbende evaluering, udvikling og justering af tilbud Organiseringen af teamet kan illustreres med følgende model: Organiseringsplan Alkoholrådgivningen - Faxe Kommune Udkørende behandlingsfunktion Familieafdeling Stevns Kommune Familiecenter Faxe Kommune Tidsplan Udarbejdelse af model: oktober 2009 marts 2010 Godkendelse marts 2010 Ansøgning til SATS pulje maj 2010 Opkvalificering af medarbejdere: april juli 2010 Opstart på baggrund af SATS puljemidler: august 2010 Godkendelsesproces (uden SATS puljemidler): april maj 2010 Opkvalificering af medarbejdere: juni august

27 Kick-off arrangement information/inddragelse: august september 2010 Igangsættelse af tilbud: oktober 2010 Evaluering Succeskriterierne: Tilbuddet evalueres løbende internt og mindst hvert halve år op imod de opstillede succeskriterier. Målene: Der udføres kvalitativ evaluering ved hjælp af børnefokusgruppeinterviews hvert år op imod de opstillede mål. Denne evaluering kan foretages af ekstern evaluator. Ressourcer Stillinger 3 fuldtidsstillinger af 37 timer/ugtl. samt 10 timer/ugtl. sekretær/telefonpasning i Alkoholrådgivningen. Kompetenceudvikling og opkvalificering: Kurser og uddannelse: ca kr. årligt i de fire prøveår. I alt kr. Finansiering Der stiles mod søgning af SATS puljen med ansøgningsfrist i maj Succeskriterier I løbet af den fireårige prøveordning skal følgende succeskriterier være indfriet: 2010: 6-8 familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling. 2011: 8-12 familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling 2012: familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling 2013: familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling 80 % af de familier, som har modtaget familieorienteret alkoholbehandling, har indgået aftaler, der sikrer børnenes omsorgssituation ved en forældres tilbagefald 80 % af familierne oplever en forbedret familiefunktion og trivsel efter endt behandlingsforløb med en værdi over 7 på en skala fra I 2011 kender 80 % af medarbejdere i Faxe og Stevns Kommunes familieafdelinger til behandlingstilbuddet I 2011 kender 60 % af medarbejdere i Faxe og Stevns Kommuners daginstitutioner, dagplejere og skoler til behandlingstilbuddet I 2013 er 80 % af familier med erkendte alkoholproblematikker i familie- og alkoholafdelingen er blevet videre visiteret til det familieorienterede alkoholbehandlingstilbud. 26

28 4. Rådgivning og behandling Indsats 4.4: Samarbejdsindsats med Regionale familieambulatorium Formål Forslag til fremtidig indsatsudarbejdelse. Drøftelse og evt. udarbejdelse af indsatsforslag i Målgruppe Indhold Organisation Evaluering Ressourcer Succeskriterier 27

29 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon: Redaktion: Social, Sundhed & Omsorg Layout: Fællesforvaltningens Ledelsessekretariat Illustration: Pia Thaulov

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene Status mht proces, tv og politikudvikling Programmet for dagene Fælles proces over 3 år Planlægning Forberede implementering Implementering Projektbeskrivelse Etablering af projektorganisation Plan for

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012 Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 18.12.12 Alkoholindsatsens organisering Mødeafvikling i den politiske koordinationsgruppe April Fokus: introduktion til det tværgående arbejde med alkohol

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere