Siden sidst: Fronterne er trukket op!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden sidst: Fronterne er trukket op!"

Transkript

1 Siden sidst: Fronterne er trukket op! Af Jesper M. Rosenløv Hvor har de sidste måneders sag om Muhammed-tegningerne dog været lærerige. Vi burde være taknemmelige for den sag. Den tydeliggør jo vitterligt en hel del. Når en sag om en række satiretegninger i en dansk avis kan udvikle sig på en sådan måde, må det jo for det første give os et lille fingerpeg om, hvordan fremtiden vil blive, når vi skal dele»samfund«med et stadigt stigende antal muslimer. Gad vide om konflikterne bliver flere eller færre? Vi lader billedet stå alle tænker, Tøger Seidenfaden er pludselig blevet svimmel og Marianne Jelved er besvimet. Islams sande væsen Vi er blevet klogere på Islam. Imamerne, Saudi Arabien og andre muslimske lande har fremsat krav om afstraffelse af JP og indførelse af love i Danmark, der skal hindre, at»noget lignende ikke gentager sig.«hermed afsløres Islams sande væsen. Islams lovbud har universel gyldighed og derfor kan grænser, andre kulturers traditioner eller selvstændige staters suverænitet ikke respekteres af muslimer. Ikke-muslimske lande skal også respektere det muslimske billedforbud. Hvad bliver det næste? Ifølge Islam er selv kritik af profeten ligeledes forbudt. Hvornår kræver man så dette håndhævet, kunne man spørge. Hvornår kommer vi igen til at støde muslimernes sarte følelser? Vi må jo fra nu af pålægge os selv en særdeles tyngende selvcensur. Måske er dette netop hensigten fra muslimsk side. Men skal Danmark virkelig forvandles til den samme åndelige ørken, som kendetegner de muslimske lande? Tonen! Om jeg må be' Vi har samtidig fået et indblik i de»muslimske ledere«åndelige niveau og deres loyalitet overfor det danske samfund. Disse ledere føler sig bestemt ikke for gode til at piske Mellemøsten rundt for at udbrede løgne om Danmark og danskerne - altså om det land og det folk, der har givet dem et trygt og velfungerende samfund at søge»tilflugt«og ophold i. Når talen falder på den såkaldte»dårlige tone«i debatten, må man vel spørge sig, hvem det er, der fører en skinger tone? De religiøse ledere garnerer oven i købet deres forargelse over tegninger, de selv har fundet frem, med påstande om, at ca muslimer i Danmark er stærkt oprørte. Tallet viser sig så snarere at være Dette er måske i sig selv et rystende antal fundamentalister, men overdrivelsen vidner jo lidt om imamernes omgang med sandheden. Abu Laban vedgik flovt, at han nu havde opfordret imamerne til»ikke at overdrive«. Det hedder det ikke, hr. Laban. Når vi taler om afvigelser fra sandheden i den størrelsesorden, så hedder det»at lyve«! Vil du ikke nok sige til dine trosfæller, at de ikke må lyve? Nuvel, det er måske ikke den dobbelttungede Laban, der er den mest egnede til at gå i rette med folk, når det gælder løgnagtighed. Tænk, dette er muslimernes åndelige ledere! Hvordan er deres tilhængere så? Man må da le. Hvilken åndelig oplysthed! Apropos tone. Er det ikke bizart, at danske forfattere, læger og andre pæne folk har fundet det på sin plads at kritisere danskerne for en dårlig tone i debatten? For første gang siden Georg Brandes og det moderne gennembrud, er andre menneskers»religiøse følelser«pludseligt kommet på de kulturradikales dagsorden. Jeg forventer nu, at Jens Jørgen Thorsens Jesus-film forbydes. Sært er det da også, at den danske tone vækker en sådan forargelse blandt disse nypuritanere, samtidig med at et muslimsk lands statsoverhoved benægter Holocaust og erklærer det som sit politiske mål at udslette staten Israel. Naiv som jeg er, forventede jeg jo her fordømmelser og international boykot. Jeg forventede, at Seidenfaden og Pundik gik amok, Carsten Jensen og Rifbjerg ville indkalde til fakkeltog og at den årlige markering af Krystalnatten fra nu af ville indeholde -1-

2 tydelig afstandstagen fra racistiske islamister. Men her gælder åbenbart en helt utrolig dobbeltstandard. Tonen i den retorik, der fremføres mod Israel og Vesten fra muslimsk side, vækker naturligvis ikke forargelse blandt pæne folk. Nej, sådanne folk slikker sig stedet om munden i denne tid og bemærker, at danskerne nu må indse, at de er en del af»globaliseret verden«,og at deres ytringer kan få konsekvenser på den anden side af kloden. Men undskyld jeg spørger hvorfor går denne berømte og uundgåelige globalisering altid kun én vej? Hvorfor skulle det dog lige være Vesten, der måtte acceptere en infiltrering af muslimernes formørkede verdenssyn? Kunne man ikke forestille sig, at det i stedet var den muslimske verden, der måtte acceptere globaliseringens konsekvenser, nemlig at deres religion ikke længere er urørlig, men kan blive genstand for vestlige og sekulært tænkende journalisters kritik og satire? Moralen i sagen Men vi kom fra det lærerige i sagen om Muhammed-tegningerne. Vi bør jo egentlig også være glade for, at have fået et indblik i, hvorledes Muhammed så ud. Her har Jyllandsposten da udfyldt et hul, når det kommer til folkeoplysning. OK, ikke alle mente at tegningerne var helt præcise. Enkelte af tegningerne antydede endda, at Muhammed personificerede en eller anden form for aggressivitet en bombe i turbanen og en trukket kniv! Uha, hvad sker der! Her er tegnerne jo helt tydeligt gået galt i byen. Når man dagligt hører og læser om, hvorledes tilhængerne af denne profets åbenbaringer opfører sig, hvem overbevises så ikke om, at koblingen mellem Islam og vold er helt ude i hampen og at Islam i stedet er fredens og tolerancens religion? Nå, ikke. Nej, sandheden er jo, at desto mere denne sag har udviklet sig, desto tydeligere er det blevet, at visse af tegnerne netop har ramt det sande billede af religionen og profeten! Når man betænker de daglige rapporter fra udlandet og den foruroligende udvikling her til lands, står vi givetvis over nogle af de mest præcise gengivelser af Islams stifter og det burde tegnerne og Jyllandsposten egentligt have ros for. Det er stor kunst tegningerne burde da blive del af den danske kulturkanon. Men hvad skal det hele så ende med? Man kan jo kun spørge sig hvad er det Saudi Arabien og de»danske«imamer signalerer eller siger lige ud, at der skal til for at afslutte denne sag? Skal den danske regering straffe Jyllands-Posten? Skal regeringen sige undskyld? Hvis dette er disse latterlige mørkemænds succeskriterium, så har de forhåbentlig valgt sig en kamp, de kun kan tabe. Forhåbentlig har de malet sig op i et hjørne, hvor deres»ære«kun kan lide skade og hvor de er dømt til tabe ansigt, når de ikke får det de puster sig op og forlanger. Og det kan aldrig være dårligt, at se sådanne totalitære kræfter lide nederlag. Under alle omstændigheder har denne sag synliggjort det, der længe har ulmet under overfladen. Fronterne for fremtidens politiske kamp er nu trukket klart op. Den Kolde Krig er forbi, men det må efterhånden være klart for enhver, at vi nu i stedet står midt i et civilisationernes sammenstød. Og jeg ved godt på hvilken side jeg står. 29. august en national flagdag? Af Erik Dyring-Olsen Dansk Folkeparti har foreslået at gøre 29. august til officiel national flagdag for at fejre oprøret mod samarbejdspolitikken under besættelsen Det ville alle fhv. og nuværende frihedskæmpere hilse med glæde og tilfredshed. -2-

3 Augustoprøret en folkelig opstand NYT fra Dansk Samling Nr. 1 / 2006 (februar) Det er værd at erindre om, at augustoprøret i 1943 ikke alene var vendt mod besættelsesmagten, men også mod den herskende politikerklasse, der havde misforstået sit ansvar. Det var ikke samarbejdspolitikerne, der havde æren for bruddet den 29. august. Det var et stadig stærkere folkeligt oprør, der accelererede kort efter folketingsvalget i foråret Det er en myte at omtalte folketingsvalg var folkets opbakning til samarbejdspolitikken og samarbejdet med tyskerne. Der kan henvises til den konservative politiker Christmas Møller, som kort før folketingsvalget i BBC`s danske udsendelse opfordrede vælgerne til at stemme på de gamle partier eller Dansk Samling for derved at vise DNSAP og tyskerne ryggen. Det er også en kendsgerning, at Dansk Samling var det eneste parti, der ved martsvalget i 1943 var imod samarbejdspolitikkens fortsættelse og samtidig var en meget aktiv deltager i den illegale modstandskamp. Hvis nutidens politikere ville gøre 29. august til en national flagdag, kunne det medvirke til at hele sårene fra besættelsestidens splittelse. Forslaget medførte en kort men heftig debat i Jyllands-Posten med deltagelse af radikale, konservative, Dansk Samling og Frihedskampens Veteraner. Det var ventet, at forslaget ville blive vedtaget af Regeringen og Dansk Folkeparti. Men et flertal i Folketinget har nu afvist forslaget. Det kan kun tolkes således, at også nutidens politiske flertal mener, at samarbejdet med besættelsesmagten under krigen var rigtigt og forsvarligt. Statsministerens kovending Det er overraskende og skuffende, at statsministeren åbenbart mener det samme. Det er kun 2½ år siden at statsministeren viste mod og mandshjerte ved at erklære sin beundring for modstandsbevægelsens indsats og samtidig tog klar afstand fra samarbejdet med tyskerne under krigen. Hvorfor denne kovending, hr. statsminister? Det må da også undre at de konservative afviser forslaget om en national flagdag den 29. august. Det var som nævnt i høj grad den konservative politiker Christmas Møller, der politisk stod for at opfordre til en aktiv modstandskamp. Hvorfor støtter Pia Christmas Møller så ikke det fremsatte forslag? Regeringen mangler nationalt sindelag Jeg vil opfordre Regeringen til at tage forslaget op igen. I modsat fald må konklusionen blive, at heller ikke Regeringen kan regnes for at have et nationalt sindelag. Skal Dansk Samling virkelig på banen igen som politisk parti? Dansk Samling er ikke en veteranforening, men vi har i høj grad modstandskampen som baggrund og som inspiration for vort nationale virke i nutiden og for fremtidens Danmark. Derfor vil jeg opfordre til, at Dansk Samling vurderer, om vi selv kan markere den 29. august på samme smukke måde, som vi markerer den 4. maj hvert år. Vi havde som bekendt stor opbakning til mødet i Hvidsten for snart 3 år siden. -3-

4 Oplysningstiden og det danske sprog Af Arild Hald Kierkegaard I 1827 skrev Christian Wilster om den sproglige tilstand, da Ludvig Holberg kom til København som ung:»hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til Bund, Latin paa Papiret kun malte, Med Fruerne Fransk, og Tydsk med sin Hund, og Dansk med sin Tjener han talte.«fremstillingen underbygges af Holbergs egne ord i fortalen til Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729), hvori digteren klagede over, at der næsten ikke blev udgivet bøger på dansk, hvilket han satte i forbindelse med folkesindets hang til det fremmede. Overklassen foretrak for størstedelens vedkommende tysk og fransk, og hærens kommandosprog var tysk, mens flådens altid havde været dansk. I et brev hjem skrev den østrigske statsafsending i 1742 om forholdene i København, at»ved hoffet og i de fornemste huse tales slet ikke dansk, kun tysk. Alle borgere har tyske tjenestepiger, for at børnene kan lære dette sprog fra de er små.«på universitetet og blandt de lærde rådede latinen, men på Sorø Akademi kunne man også blive undervist på tysk og fransk, blot ikke dansk. Tyskeriet synes at have nået et højdepunkt under Frederik V ( ), hvor kredsen omkring udenrigsminister J. H. E. Bernstorff næsten sindbilledligt indbød den tyske digter Klopstock til at leve og virke i Danmark. Den tyske indflydelse på sproget og kulturlivet understøttedes af en større fremmedsproget folkedel, og tyske menigheder fandtes i København, Helsingør og Fredericia. For det nationalt vakte danske borgerskab kom sproget imidlertid i løbet af 1700-tallet til at spille en afgørende rolle, og man begyndte i stigende grad at vende sig imod tilsidesættelsen af modersmålet.»thi det Folk, som ei dyrker sit eget Sprog, kan og bør ansees for intet Folk, saasom det er et af Hoved-Kiendemærkerne, at et Folk forestiller et vist Folk, er et Folk skilt fra andre, at det taler, skriver, høyest agter sit eget Sprog, og ei noget fremmed, det være Tydsk, Fransk eller noget andet." skrev historikeren P. F. Suhm. Det danske sprogs stilling blev styrket efter opgøret med Struensee. I 1772 blev det forordnet, at tysk forvaltningssprog for fremtiden kun skulle nyttes i sager vedrørende hertugdømmerne, og samme år indførtes dansk i hæren. Samtidig tog det konservative Guldbergstyre hånd om dansk- og historieundervisningen med den nye latinskoleforordning. Dansk sprogrensning Grunden til den moderne danske litteratur blev lagt med Holbergs alsidige virke. Med sine skrifter drog han helt nye områder ind under modersmålet, som man indtil da slet ikke havde troet det muligt at skrive om på dansk. I forlængelse heraf virkede en række forfattere og digtere i løbet af 1700-tallet for at højne og smidiggøre det danske sprog og gøre det til et tidssvarende kultur- og litteratursprog. Da Det kongelige danske Selskab til Fædrenelandets Histories og Sprogs Forbedring i 1745 udgav første bind af Danske Magazin, stod der bl.a. sprogrensning på dagsordenen. Selskabet ville udgive allehånde historiske kilder»til menige Mands Forlystelse, til Fædernelandets Ære, til Historiens og Sprogets Ziir (dvs. pryd), og til smukke Videnskabers Opkomst«, og medlemmerne lagde vægt på at skrive i»en reen og ret Dansk Stil, og ikke gierne blande noget ind af fremede Sprog«. Den tidlige sprogrensnings hovedskikkelse var tænkeren og sproggranskeren Frederik Christian Eilschow ( ), der ville»til intet giøre det gamle Præjudicium, at lærdom -4-

5 bestaar i at kunde Latine.«Han slog et slag for udviklingen af det danske sprog i doktorafhandlingen Cogitationes de scientiis vernacula lingva docendis cum specimine terminologiæ vernaculæ (1747), dvs.»tanker om formidling af videnskaberne på modersmålet med en prøve på en kunstordbog på modersmålet«, hvori han gjorde sig til talsmand for fremmedordenes afskaffelse bortset fra enkelte meget udbredte. Han ville ikke genoptage gamle danske ord, som historikeren Jakob Langebek ønskede, men nye burde dannes ved sammensætning og afledning, hvorimod han ikke nævner oversættelseslån fra tysk, der imidlertid viser sig at være hans mest almindelige fremgangsmåde. Afhandlingen indeholdt en liste over 897 latinske naturvidenskabelige og især filosofiske begreber med danske afløsninger og nydannelser, hvoraf mange gik let ind i sproget, f.eks. besiæle, omkredse (circulare), sandsynlig (verosimilis), Sædelighed (Moralitas), Tæthed, Udviklelse (Evolutio) og Virksomhed (Activitas), uden at de fremmede ord af den grund altid blev fortrængt. Af stor betydning for den danske sproghistoriske udvikling blev det, at Jens Schelderup Sneedorff ( ), professor i rets- og statsvidenskab ved Sorø Akademi og en af sin tids mest læste og toneangivende skribenter, tilsluttede sig røret. Sneedorff var en udpræget talsmand for oplysningstidens tankegang, hans mål var oplysning, dannelse og smag, og han ønskede i denne ånd»at rense, raffinere, forbedre, og udpynte vort Fædrene-Sprog, at det maae faae sin rette Glands: At beqvemme Ord, som hidindtil have manglet os til adskillige Ting i Videnskaberne at udtrykke, særdeles visse Konstord, maae blive opfundne og bekiendtgiorte.«det forædlede sprog skulle fremkalde fædrelandssind, ædlere følelser, smag og formfuldendthed hos brugerne. Det skønne sprog skulle udtrykke skønne tanker. Nordisk-national bevægelse Sneedorffs kritik af ringeagten for modersmålet havde nationale undertoner, og han var ikke blind for sprogets folkelige betydning. Mod den lærde skoles ensidige undervisning i klassisk sprog og kultur fremholdt han, at den megen latin havde forkludret det danske sprogs naturlige sætningsdannelse og sammensætningsmåder og hæmmet oplysningen, så at de studerende efter endt uddannelse var bedre egnede til at blive borgere i Rom eller Athen end i København! I sit meget læste tidsskrift Den patriotiske Tilskuer ( ) brugte han gang på gang de nye danske ord, så den dannede almenhed på den måde kunne vænne sig til dem. Sprogrensningen havde fået vind i sejlene, og stræbet for at skrive et renere og mere folkeligt letfatteligt dansk er kendeligt hos mange af tidens forfattere, bl.a. hos Johannes Ewald, der allerede for samtiden kom til at fremstå som»den danske digter.«også Holberg fordanskede sine egne værker, og om hans Fire Skiemte-Digte (1722) er det blevet sagt, at andenudgaven fra 1728 næsten er et helt nyt værk! Også for det nordiske begyndte man i denne tid at få mere smag. En nordisk-national retning, der peger frem mod det 19. og 20. århundredes nordiske målstræv, tog sprogrøgten i de såkaldte Sorøske Samlinger, udgivet af Christian Fleischer, H. W. Gerstenberg og Peter Kleen, der var tænkt som en efterfølger til Sneedorffs tidsskrift. Fremmedord burde fortrinsvis anvendes inden for fagsprog og da kun, hvor dansk eller nabosprogene ikke havde noget godt at sætte i stedet, og man ønskede at genoptage ord, der var ved at gå af brug eller allerede var forældede, samt ord fra folkemålene og fra norsk og svensk såsom Aabry (= nidkær i elskov, jaloux), Aabrysottig, Aabryne, Fremhærdighed, Æmne og Øde (= skæbne). Ordet emne, der er lånt fra svensk i disse år og næsten fortrængte materie, kan vi dog endnu glæde os over. -5-

6 Fremgang for modersmålet NYT fra Dansk Samling Nr. 1 / 2006 (februar) Fra 1740'erne brugtes dansk i stigende grad i videnskabelige fremstillinger, og endnu flere fagområder inddroges under modersmålet i 1760'erne. Sprogrensningen medførte en mærkbar nedbringelse i mængden af romanske fremmedord og en mere danskpræget ordføjning i stedet for den ældre tids mere tysk-latinske skriftsprogsnorm. Den fransklatinske bølge var kommet for voldsomt, og de mange fremmedord, der brugtes i den gældende skriftsprogsnorm, måtte gøre denne uegnet til oplysning. Derfor valgte man altså i bedste samklang med tidens vågnende fædrelandskærlighed at opdyrke og uddanne det hjemlige sprog, hvis samfundslige stilling blev styrket mærkbart med Guldbergstyrets politik. Alligevel fastholdt det tyske sprog og latinen en stærk stilling helt frem til midten af 1800-tallet, da de sønderjyske krige, nationalismen og skandinavismen fik danskerne til en gang for alle at vende tyskerne ryggen og søge imod de nordiske brødre og den fælles fortid. Mon ikke vi i disse tider, hvor amerikaniseringen af det danske sprog og de stigende domænetab optager almenheden og præger de sproglige drøftelser, kunne lære et og andet af oplysningstidens omsorg for modersmålet? [I Dansk Samlings igangværende arbejde med at udforme et holdningskatalog er vi denne gang kommet til sprogpolitikken. Arild Hald Kierkegaard har venligst givet os lov til at bringe ovenstående kronik, bragt i Flensborg Avis 8. december 2005, som kan danne grundlag for et programpunkt om sproget.] De østdanske provinser har stadig et tilhørsforhold Af Niels Henrik Jessen De dansk-skaansk sindede i de vest- og midtdanske provinser og i de østensundske provinser, som her kaldes de østdanske provinser, glemte aldrig Skaane, Halland og Bleginds danske oprindelse og tilhørsforhold efter afstaaelserne til den Stockholmsvenske overhøjhed. En identitetshistorisk undersøgelse af den dansk-skaanske identitetsdannelse og nationsbygning fra begyndelsen af kong Frederiks IIIs svenskekrig og til i dag viser saaledes, at kulturpaavirkere har søgt at fastholde denne identitetsdannelse, og begrebet»kulturpaavirker«kan anvendes baade til at beskrive dem, der fremmer en saadan identitetsdannelse, og dem, der modarbejder en saadan identitetsdannelse. Kulturpaavirkere Begrebet»kulturpaavirker«er særdeles relevant for identitetshistorie, som drejer sig om at se paa den kulturelle og identitetsmæssige udvikling i en befolkning. En kulturpaavirker er saaledes en person, som er med til at forme en saadan udvikling, og det kan baade være en krigerkonge, som erobrer et land og paa den maade paavirker kulturen indirekte, og det kan være forfattere og malere, som beskriver deres oplevelse af den kulturelle og identitetsmæssige udvikling og mere direkte vil præge den. Identitetshistorie-disciplinen udmærker sig især ved en udvidelse af kildebegrebet til at omfatte kilder, som ikke traditionelt har været brugt i historieforskningen. Det drejer sig for eksempel om skønlitterære kilder, som jo blandt andet er vigtige kilder, hvis man vil analysere intentionerne hos en forfatter, som er et eksempel paa en kulturpaavirker. -6-

7 Omraadet for dette studium føjer sig forskningsmæssigt ind i den nyeste tradition, idet det er i de seneste aartier, at forskere er begyndt at studere Skaane, Halland og Bleginds historie efter 1657 paa landskabernes egne præmisser, ligesom ogsaa traditionen med at betragte deres danske oprindelse og tilhørsforhold i forbindelse med studier af landskabernes historie ogsaa efter svenskekrigene og afstaaelserne i 1658 er ganske ny. Dansk-skaansk identitetsdannelse For at forstaa grundlaget for en dansk-skaansk identitetsdannelse er det nødvendigt at knytte an til traditionel primordialistisk tænkning om et folks oprindelse, dets kulturelle selvforstaaelse og en nations oprindelse og dens selvgroede udvikling, dog i kombination med etni-strukturalistiske positioner. Dette valgtes, fordi de tager hensyn til, at et folk og en nations udvikling tydeligvis baade er et resultat af en oprindelig status og resultatet af beslutninger, som træffes af mennesker i statens administration paa et væsentligt senere tidspunkt i folkets og nationens historie, for eksempel i oplysningstiden, men en nations selvforstaaelse er ikke kun et resultat af kølige beslutninger fra magthavernes side. Bestemte beslutninger om en given nations etablering, for eksempel den danske nation, kunne kun træffes og gennemføres i et givent kontinuitets-omraade, som allerede i vid udstrækning havde et dansk nationalt engagement. Her har det været tanken at følge kulturpaavirkernes bestræbelser paa at knytte de midtog vestdanske og de østdanske provinser sammen igen efter de for det danske rige saa ødelæggende Karl Gustav-krige mod Sverige i , som resulterede i Roskildefreden 1658 og siden Københavnsfreden 1660, som betød, at Sverige kunne annektere Skaane, Halland og Blegind. Disse krige, fredsslutningerne og de efterfølgende aar med revanchefølelse, nye krige, forsøg paa afdanskning fra Stockholm-svensk side og dansk-skaansk besindelse er vigtige identitetsskabende faktorer til at forstaa den dansk-skaanske identitetsdannelse og nationsbygning, som er foregaaet siden Men selvom det er aabenbart, at den dansk-skaanske identitet har vekslet i intensitet gennem hele perioden og paa et tidspunkt var paa et lavpunkt og syntes nær udslettelse i godt en halv snes aar fra Danmarks uheldige engagement i Napoleonskrigene og efterfølgende afstaaelse af Norge i 1814 til slutningen af 1820erne saa blev der ikke tale om total opgivelse af Skaane, Halland og Blegind eller af total glemsel af deres danske oprindelse og tilhørsforhold fra kulturpaavirkernes side. Dette studium viser tværtimod, at de, der bevidst har villet fremme en saadan identitetsdannelse, utrætteligt har taget emnet op og har fundet nye vinkler at arbejde udfra i deres paavirknings-arbejde. Skandinavismen Tiden kom saaledes til at repræsentere en tid med en egentlig oprustning i identitetsdannelses-processen med Skandinavismens ideologi som motor. Studiet viser, at Skandinavismen har haft umaadelig stor betydning for dannelsen af denne identitet, idet den vendte fokus i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge fra det kontinentale Europa til deres egen samlede nordiske situation og kombinerede deres forhold med forholdet til de tyske lande og Rusland, og dermed pegede Skandinavismen paa det, som de nordiske lande maatte finde sammen om, nemlig forsvaret af egne lande og egen kultur imod den ikke-nordiske, det vil sige den kontinentaleuropæiske paavirkning, militært saavel som kulturelt. I den politiske Skandinavismes pointering af den folkelige nordiske union under en regent og med parlamentariske styrer gik de politiske skandinavister, som Orla Lehmann, dog for vidt til, at de kunne skabe et -7-

8 egentligt folkeligt skandinavistisk projekt. De nordiske nationsstater havde besvær nok med at etablere sig som moderne nationsstater til, at deres befolkninger samtidig kunne forholde sig til en ny overnational statsstørrelse. Alligevel var ogsaa den politiske Skandinavisme betydningsfuld, fordi den vendte fokus mod Norden, og fordi den kædede Danmarks hertugdømmepolitik sammen med den nordiske politik og dermed med Skaane, Halland og Blegind. Positive resultater for Danmark i Slesvig kunne flytte fokus yderligere til Skandinavien og bedre mulighederne for en dansk-skaansk identitetsdannelse. Med 1. Slesvigske Krig , ogsaa kaldet Treaarskrigen, forsøgte den danske stat at dæmme op for de slesvigholstenske løsrivelses-tendenser og lægge op til en skandinavistisk inspireret løsning paa Slesvig-spørgsmaalet, nemlig paa sigt en indlemmelse af Slesvig i Kongeriget, men trods dansk sejr endte krigen ikke med en definitiv løsning paa dette problem og dermed heller ikke med en klar forbedring af mulighederne for en dansk-skaansk identitetsdannelse. Faa aar derefter fik Gøngehøvdinge-figuren Svend Poulsen en fiktionsmæssig renæssance med Carit Etlars romaner. Denne litteratur var helt i overensstemmelse med den statslige politik, idet fortællingen nedtonede forbindelsen mellem de vestdanske provinser og de østdanske provinser. Officielt ville man paa det tidspunkt hellere fremhæve, at danskere, svenskere og nordmænd var broderfolk, end man ville fremhæve fjendebilleder, og derfor red Gøngehøvdingen i romanerne kun vest for Øresund. Men selv om romanerne ikke bidrog væsentligt til en dansk-skaansk identitet, saa ændrede det ikke ved, at Skandinavismen havde bragt Skaane, Halland og Bleginds danske oprindelse og tilhørsforhold i fokus igen. Nationalliberalismen Via Nationalliberalismen, en variant af Skandinavismen, som prioriterede Ejderpolitikken om Danmarks sydgrænse ved Ejderaaen meget højt, talte nogle danske politikere fortsat om, at forudsætningen for at sikre hele Nordens sydgrænse var, at Slesvig kom ind under Kongeriget Danmark. Men Det Tyske Forbund ville ikke acceptere en adskillelse af Slesvig og Holsten og ville ikke acceptere, at Kongeriget Danmark indlemmede Slesvig. Men det var, hvad der skete i Dermed begyndte 2. Slesvigske Krig. Den blev kort og endte med det totale danske nederlag i Krigen viste, at det skandinavistiske og nationalliberale maal om hele Slesvigs vej til Kongeriget var langt fra at kunne realiseres. Trods nederlaget maa Skandinavismen og Nationalliberalismen fremhæves for at have bragt problemstillingerne frem og for at have givet dem en nordisk vinkel. Denne vinkel viste sig endog særdeles livsstærk fra anden halvdel af 1800-tallet og i 1900-tallet. Kulturel vækkelse I denne periode i slutningen af 1800-tallet, maatte man altsaa tage udgangspunkt i, at det var tiden efter 1864-nederlaget, og de dansk-skaansk sindede maatte overveje, hvad det betød for en dansk-skaansk identitetsdannelse. Kulturpaavirkere, som forfattere og malere, søgte svar og udtrykte dem i deres tekst og billeder. Man genopdyrkede interessen for svenskekrigenes dansk-skaanske lyspunkter, det vil sige lyspunkter som Københavns forsvar 1659 og søslags-sejrene primært i Skaanske Krig, og hvis det var muligt at nedgøre svenskekongen Karl X Gustav og pointere hans fejltrin, saa gjorde man det. -8-

9 1864 betød altsaa, at man styrkede interessen, og kulturpaavirkerne fandt i historiemaleriet et brugbart medium til at fremføre deres synspunkter. Derfor er det en periode med en righoldig produktion af historiemalerier om forhold, som vedrører Skaane, Halland og Bleginds danske oprindelse og tilhørsforhold. Disse kulturpaavirkere og andre intellektuelle gav sig til at argumentere utrætteligt for, at alle de af naboerne annekterede danske landskaber havde dansk oprindelse og tilhørsforhold, altsaa der argumenteredes baade for Slesvig og for Skaane, Halland og Bleginds danske oprindelse og tilhørsforhold. Slutningen af 1800-tallet var ogsaa den periode, hvor der i Skaane skete en opvaagnen af en decideret Skaane-bevidsthed, som først og fremmest tog udgangspunkt i, at skaaninge næsten ikke har haft mulighed for at læse om deres egen historie. I denne periode dannedes de første Skaane-foreninger, det var historieforeninger, og samtidig kan man sige, at den demokratiske svenske stat efter 1866 gav sig selv et moralsk problem ved at fastholde overhøjheden over de østdanske provinser, som den absolutistiske svenske fyrstestat havde erobret. De svenske kulturpaavirkere Måske netop derfor var slutningen af 1800-tallet tiden for, at Stockholm-svenske kulturpaavirkere forsøgte at modvirke en dansk-skaansk identitetsdannelse, og en af de mest effektive paa dette punkt var arkitekten Helgo Zetterwall, som omformede et væld af de oprindelige skaanske kirker til sin egen arkitekturstil. Dette skete efter hans eget udsagn fordi, han satte som sit maal at fjerne fortidens katolske menneskers fejltagelser i arkitekturen, som efter hans opfattelse ikke var relevante for hans samtids moderne svenske protestanter. Men fortidens katolikker i dette omraade var middelalderdanskere, og den arkitektur, som han fjernede, var den danske kirkebyggestil, primært inspireret fra Sjælland. Derved forsvandt vigtige dansk-skaanske kulturudtryk fra det skaanske landskab, og det er vanskeligt ikke at opfatte hans arbejde som led i en fortsat afdanskning af landskabet fra den Stockholm-svenske regerings side. Hans arbejde har gennem tiden medført stor kritik, og rigtig populær blev han nok aldrig uden for sit eget rum. Men synligt er hans arbejde fortsat. En anden Stockholm-svensk kulturpaavirker var Selma Lagerlöff, hvis roman-billede af Sverige som en homogen nationalstat fra syd til nord fik umaadelig betydning for den Stockholm-svenske nationsstats selvpromovering. Selvom hendes roman skal ses i sammenhæng med et generelt forsøg paa national oprustning i den Stockholm-svenske nationsstat, blandt andet foranlediget af Norges løsrivelse fra Sverige i 1905, saa kan man se, at hendes ondskabsfulde billede af danskerne havde saa stor gennemslagskraft, at den blev folkeeje paa begge sider af Øresund. Selma Lagerlöffs indflydelse kan næppe overvurderes, da hendes billede af Sverige bidrog til den fortsatte afdanskning af Skaane, Halland og Blegind. Hendes projekt lykkedes i en grad, saa hendes billede af Sverige blev overtaget af mange mennesker ikke bare i de østdanske provinser, men ogsaa langt ind i de midt-og vestdanske provinser og i den danske centraladministration. Hun blev rigtig populær ogsaa udenfor sit eget rum. Første Verdenskrig og genforeningen med Nordslesvig Nogle aar efter kom de nordiske lande ud i en afgørende prøvelse, da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, og de nordiske lande satsede paa neutraliteten. Under de vanskelige søhandelsforhold kom landene tæt paa hinanden gennem et frugtbart sikkerhedssamarbejde til søs. Danmarks forhold var dog dobbelt-vanskeligt. Udover at satse paa en svær neutralitetskurs, saa var landet ogsaa i den situation, at en stor del af dets -9-

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

En gammel mand ligger for

En gammel mand ligger for 68 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1996 Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen, Ole Jorn og Anne-Lise Walsted Land and Freedom - en troværdig film om den spanske borgerkrig og revolution En gammel mand

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

... at du står bedre rustet til den

... at du står bedre rustet til den 85 DEN LILLE RØDE BOG FOR SKOLE- ELEVER En bog og en masse ballade i 1969 Af Per Nyboe Jensen og Klaus Petersen Nogle bøger får en status og en symbolsk betydning, som rækker langt udover deres indhold.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere