En sundere arbejdsplads. Idékatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sundere arbejdsplads. Idékatalog"

Transkript

1 En sundere arbejdsplads Idékatalog Sådan kan virksomheden sammentænke livsstil, arbejdsmiljø og det sociale ansvar for at skabe mere sundhed og trivsel

2 En sundere arbejdsplads. Idékatalog. Sådan kan virksomheden bruge livsstil, arbejdsmiljø og det sociale ansvar for at skabe mere sundhed og trivsel. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De regionale netværk (www.socialtansvar.net), Manuskript og layout: Line-by-Line. Illustrationer: Wendy Morris. Tryk: Scanprint. 2

3 Indhold Forord... 5 Sundhedsfremme på tre ben... 6 Sammenhæng i indsatsen... 6 Brug den eksisterende organisering... 6 Grundigt forarbejde... 7 Sundhed skal ind i virksomhedens dagligdag... 7 Gør de faste anledninger sundere... 7 En sammenhængende indsats Den brede indsats Ressourcepersoner vigtige Sådan kommer sundhed på dagsordenen Fællesmøde med oplæg om sundhedsfremme Møde på arbejdspladsen med forskellige workshops Cafémøde Retten er sat Konkrete aktiviteter Motion Trin for trin Sammensæt en arbejdsgruppe Mange muligheder Markedsfør aktiviteterne rigtigt Rygning Gode grunde til at indføre en rygepolitik Rygepolitikkens mål Gå forsigtigt frem Køreplan for rygepolitikken Arbejdspladsen kan støtte rygestoppet Alkohol Alkoholpolitikken forebygger alkoholproblemer En aktiv og bevidst politik Bred opbakning nødvendig Formidling, uddannelse og opfølgning Kost Organisering af indsatsen Behov og ønsker Virksomhedens bidrag Gode værktøjer Indsatsen skal følges op Stress og trivsel De gode argumenter En stresspolitik får problemerne frem i lyset Brug trivsels-termometer og fællesmøder Rådgivning og kolleganetværk Motion hjælper

4 4

5 Forord Enhver virksomhed sender signaler til medarbejderne om arbejdspladsens holdning til sundhed. Det er ikke ligegyldigt, om kantinemaden indeholder meget fedt, om man må ryge overalt, om medarbejderne tit hygger sig med en øl eller en flaske vin, eller om arbejdet er stillesiddende og ensformigt. Det påvirker de ansattes forestillinger om, hvad der er almindeligt og godt, og er med til at udvikle de vaner og normer, som betyder noget for sundheden. På samme måde påvirker de ansatte også hinanden indbyrdes, og derfor er arbejdspladsens kultur i forhold til sundhed væsentlig for hver enkelt ansat. Den enkelte bestemmer naturligvis selv, om vedkommende vil leve sundt eller usundt. Men arbejdspladsen kan gøre det sunde valg til det lette valg. Dette idékatalog er ment som en inspiration til at komme i gang med konkrete sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Kataloget præsenterer en række idéer, som har været afprøvet på forskellige danske virksomheder, og som dækker områderne motion, rygning, alkohol og kost samt stress og trivsel. De enkelte aktiviteter er ikke beskrevet i detaljer, men der er henvisninger til, hvor man finder uddybende materiale. Tanken er, at kataloget kan bruges som udgangspunkt for en diskussion, fx i samarbejdsudvalget, hvor man i fællesskab finder frem til, hvilke aktiviteter man vil sætte i gang. Målgruppen for idékataloget er samarbejdsorganer i virksomheder, der ønsker at skabe gode rammer for medarbejdernes sundhed. Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler om meget mere end blot at få et motionscenter i kælderen eller nogle sunde tilbud i kantinen. Disse idéer er gode nok, men hvis indsatsen virkelig skal gøre en forskel, skal man samtænke de forskellige sider af de ansattes arbejdsliv. I idékataloget betragtes sundhedsfremme derfor som en sammenhængende indsats det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem tre områder: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Hensyn til arbejdsmiljøet er et lovkrav til virksomhederne, og virksomhedens sociale ansvar er også en integreret del af mange virksomheders dagligdag. Idékataloget giver derfor forslag til sundhedsfremmende aktiviteter, der knytter sig til de ansattes livsstil, og som kan supplere indsatserne i forhold til arbejdsmiljø og socialt ansvar. Idékataloget er en del af et informationsmateriale, som Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale Netværk har udarbejdet til virksomheder, der ønsker at arbejde bevidst med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Materialet består desuden af en folder til virksomhedens ledelse, en manual til arbejdet med sundhedspolitikken, og en pjece, der kan inspirere den enkelte medarbejder til at vælge en sundere livsstil. Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen De regionale netværk 5

6 Sundhedsfremme på tre ben Arbejdsmiljøet og virksomhedens sociale ansvar hører med, når man vil fremme sundheden på arbejdspladsen. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø betyder meget for de ansattes sundhed og trivsel. Ensformigt og nedslidende arbejde og hårde fysiske belastninger er nedbrydende for sundheden. På samme måde er det også vigtigt, at der er en god omgangstone på arbejdspladsen, at ingen bliver mobbet, frosset ude osv. Det er også vigtigt, hvordan virksomheden fx tackler sygefravær, om de ansatte har fleksible arbejdsvilkår, og om virksomheden kan rumme personer, som af den ene eller den anden grund har problemer med at passe et almindeligt fuldtidsjob. Der er altså tre ben i den sundhedsfremmende indsats på arbejdspladsen: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Hvis sundhedsindsatsen skal give både virksomheden og den enkelte ansatte gevinster, skal indsatsen både påvirke den ansattes holdninger og virksomhedens miljø og kultur. Virksomheden kan have gavn af at samarbejde med andre virksomheder, der også arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det kan give inspiration og hjælp til arbejdet. Ved at trække på hinandens erfaringer sparer man tid og penge, og man kan måske undgå at falde over de samme sten, som andre tidligere er stødt på. Rent praktisk kan man også dele arbejdsbyrden, hvis man kan samarbejde om at udvikle en sundhedsindsats til brug i flere virksomheder. For at få en god og sund arbejdsplads er det nødvendigt at tænke helhedsorienteret og prioritere sine indsatser. Det sikrer, at man sætter ind på de rigtige områder. At arbejde sammenhængende indebærer, at man tænker tingene sammen i både planlægningen, gennemførelsen og forankringen af aktiviteterne. Man skal gennemtænke, hvilke konsekvenser et tiltag på fx arbejdsmiljøområdet kan få for sundheden eller det sociale ansvar og omvendt. Brug den eksisterende organisering Det er en god idé at tænke den sammenhængende indsats ind i den organisering og de procedurer, der allerede findes på arbejdspladsen. Det gælder fx: sikkerhedsorganisationen samarbejdsudvalget personaleforeningen idrætsforeningen trivselsundersøgelser arbejdspladsvurderingen (APV) arbejdsmiljøpolitikken arbejdsmiljøledelsessystemet. Man kan blandt andet udbygge den eksisterende arbejdspladsvurdering til også at indeholde livsstil og socialt ansvar. Også sociale og grønne regnskaber samt uddannelse og kurser kan tænkes ind i den sammenhængende indsats. På den måde bliver sundhed en del af virksomhedens kultur og dermed også af de ansattes dagligdag. Sammenhæng i indsatsen Når man arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen, er det vigtigt at skabe sammenhæng i indsatsens tre ben: Livsstil: fx rygning, kost og motion Arbejdsmiljø: fx indretning, støj og psykisk arbejdsmiljø Socialt ansvar: fx fraværspolitik, integrationspolitik og fastholdelsespolitik. 6

7 Grundigt forarbejde For at sundhedsfremmeaktiviteterne skal blive en succes, skal arbejdsgruppen forberede dem grundigt. Denne forberedelse kan omfatte følgende: Analyser medarbejdernes ønsker og behov gerne med medarbejdernes deltagelse. Skab overblik over den generelle sundhedstilstand blandt de ansatte, eventuelt afdeling for afdeling. Vurdér, hvilke tilbud der kan gives inden for virksomhedens fysiske rammer. Opstil økonomiske modeller for finansiering og drift. Overvej, om fagfolk eller organisationer udefra skal deltage. Sæt langsigtede mål. Sæt nogle delmål, som skal nås inden for en kortere tidshorisont så de ansatte kan se, at der sker noget. Vurdér behovet for instruktører og hvilke kvalifikationer de skal have. Markedsfør tilbuddene på en attraktiv måde, fx ved at give dem fængende og uhøjtidelige navne. Sørg for, at der er en klar ansvarsfordeling, så der ikke opstår usikkerhed om ansvaret for de enkelte tilbud. Sundhed skal ind i virksomhedens dagligdag Sundhedsfremme i virksomheden vil som regel begynde med enkelte projekter. Det kan være forsøg med kurser til medarbejderne, sund uge i kantinen, motionstilbud mv. Når disse projekter er evalueret, bør man finde ud af, om sundhedstilbuddene kan blive en del af virksomhedens dagligdag. Det kan fx være rygestopkurset, der kommer med i det normale kursusprogram, samtidig med at man indfører faste rygeregler på arbejdspladsen. Gør de faste anledninger sundere Både møder og anledninger, hvor de ansatte samles for at fejre noget, kan nemt gøres sundere. Det kræver ikke andet end lidt inspiration. Fx kan man sørge for et alternativ til øl og vin, når virksomheden markerer en mærkedag i arbejdstiden. Man kan også servere frugt og vand i stedet for wienerbrød og kaffe til møderne. Det er nemmere at gøre noget for sundheden, hvis man er fælles om det. I fællesskab kan I som kollegagruppe vælge at indføre nogle sunde traditioner og skabe rammer for, at hver især får nemmere ved at træffe det sunde valg. Det kan fx være sund uge i kantinen, fælles frokost, fælles pausegymnastik eller noget helt tredje. 7

8 8

9 Sådan får man sammenhæng i sundhedsarbejdet Diskuter, hvordan en arbejdsmiljøindsats kan påvirke de ansattes livsstil og omvendt: hvordan de ansattes livsstil kan påvirke arbejdsmiljøet. Gennemgå politikker og andre papirer, der angår arbejdspladsens værdier, visioner og daglige drift. Tjek, om de tre områder af sundhedsfremmeindsatsen er tænkt ind i politikkerne, og gør områderne brugbare i dagligdagen. Når et konkret problem skal løses: Sørg for, at livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar er tænkt med i løsningen. Fx kan ondt i ryggen skyldes træk, dårlig arbejdsstilling eller stress (arbejdsmiljø), dårlig fysisk form (livsstil) eller at personen muligvis har brug for en kortere arbejdsuge (socialt ansvar). Mål virksomhedens sundhed med Sundhedsfremmeindekset For at finde ud af, på hvilke områder det er særligt nødvendigt at igangsætte sundhedsfremmende tiltag, kan det være en god idé at bruge Sundhedsfremmeindekset fra Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen. Sundhedsfremmeindekset er et europæisk, standardiseret spørgeskema, der udfyldes på Indekset kan give en idé om, hvor virksomheden kan gøre mere ved sundheden. Håndfaste resultater Erfaringerne viser, at projekter, der sammenkæder livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar, giver de bedste resultater: De ansatte får større overskud og arbejdsglæde. De ansatte får en sundere livsstil. De ansattes helbred bliver bedre. Langtidssyge medarbejdere fastholdes. Arbejdsmiljøet bliver bedre. Sygefraværet kan falde. Samarbejdet og omgangstonen bliver bedre. Følelsen af fællesskab vokser. Man taler mere åbent sammen, fx om sundhed. Inspiration til arbejdet Der er masser af inspiration at hente, hvis man har brug for idéer til arbejdet med sundhedsfremme. Man kan blandt andet læse fagblade, opsøge virksomheder af samme størrelse eller se på relevante hjemmesider. Man kan også søge på fx sundhedspolitik eller sundhedsfremme på Her er en række hjemmesider med konkrete idéer: Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen: Firmafrugtordninger og mulighed for at bestille sjove plakater til frokoststuen: Gode idéer til den sunde madpakke m.m.: Dansk Firmaidrætsforbund blandt andet inspiration til, hvordan I kan lave mere motion på arbejdspladsen: Vi cykler til arbejde er en årlig konkurrence, som alle arbejdspladser kan deltage i: Idéer til at forebygge rygproblemer: Hjerteforeningen tilbyder sundhedsprofiler af arbejdspladsen: Alkohol-Politik På Arbejdspladsen: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med information om tobak, motion og sunde opskrifter: Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne: Nationalt Center for Rygestops hjemmeside med information om tobaksforebyggende aktiviteter: Rygestop: Stop-Linien: Rygestop: Dr. Stop: Her kan man deltage på workshops om arbejdsglæde og downloade plakater: Arbejdsmiljørådets Servicecenter om psykisk arbejdsmiljø: 9

10 En sammenhængende indsats For at få en god og sund arbejdsplads er det nødvendigt at tænke helhedsorienteret og prioritere indsatserne på de tre områder livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar. Det sikrer, at man sætter ind på de rigtige områder. At arbejde sammenhængende indebærer, at man tænker tingene sammen i både planlægningen, gennemførelsen og forankringen af initiativer og ser på, hvilke konsekvenser et tiltag på fx arbejdsmiljøområdet kan få for sundheden eller det sociale ansvar og omvendt. Sammenhæng mellem de forskellige områder behøver ikke at være begrænset til de større indsatser. En enkeltstående temauge om sundhed kan også rumme både livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Den brede indsats Mange sundhedsfremmeindsatser på arbejdspladsen begynder med en konkret aktivitet, som siden kan udvikle sig til en bredere indsats. En gruppe medarbejdere har måske talt sammen om, at de gerne vil tabe nogle kilo, og at det vil være lettere at gøre det sammen. Måske bliver der oprettet et decideret slankekursus, og måske går kantinen med på idéen og tilbyder særlige slankeretter eller gør deres udvalg mindre fedt. Enkeltstående aktiviteter kan med fordel gennemføres som integrerede indsatser. Det kan fx være: En forbedring af ergonomiske forhold omkring indretningen af arbejdspladsen samtidig med tilbud om målrettet fysisk aktivitet. Fokus på det sociale netværk på arbejdspladsen som en del af en motionsaktivitet. En forbedring af indeklimaet samtidig med indførelse af en rygepolitik og tilbud om hjælp til rygestop. Eksempel på en sammenhængende indsats Coloplast er en virksomhed, der producerer sygeplejeartikler. Virksomheden har ansatte, og der er lige mange funktionærer og produktionsmedarbejdere. Coloplast har valgt at blive arbejdsmiljøcertificeret ved at sætte bredt ind blandt andet på sundhedsområdet. Virksomheden arbejder derfor både med livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar i sine sundhedsfremmende indsatser. Livsstil På livsstilsområdet har man etableret en idrætsforening, hvor det fx er muligt at spille fodbold og badminton eller være med i en cykelklub. Derudover er der på nogle af virksomhedens afdelinger etableret et motionsrum. Som en del af den brede indsats har man indført en alkoholpolitik, og alle medarbejdere har nu adgang til røgfri kantine. Som en del af rygepolitikken bliver de ansatte desuden tilbudt rygestopkurser. Gennem en målrettet indsats i 2004 er kantinemaden blevet meget mindre fed, og de ansatte har tabt i vægt. Socialt ansvar Som en del af virksomhedens sociale ansvar er der oprettet fleksjob, og virksomheden er åben for at ansætte medarbejdere i jobprøvningsordninger. Coloplasts sociale ansvar viser sig også, ved at pensionerede ansatte hvert år modtager en julegave fra virksomheden. 10 Ressourcepersoner vigtige At udnævne en person til at koordinere og igangsætte sundhedsfremmetiltag er med til at sikre forankring og integration af områderne livsstil, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Ressourcepersoner inden for fx ergonomi, alkohol og motion kan være med til at sætte fokus på emnet, hjælpe kolleger, stå for aktiviteter og introducere nyansatte.

11 Læs mere om den sammenhængende indsats Se Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Manual til rådgivning om sundhedsfremme på arbejdspladsen og om indførelse af sundhedspolitik (udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen, 2004). Manualen kan læses på 11

12 Sådan kommer sundhed på dagsordenen 12 At formidle viden kan have flere formål. Ét formål kan være at skabe opmærksomhed omkring et budskab med henblik på at sikre, at deltagerne har den nyeste viden på et felt. Et andet formål kan være at starte dialoger om holdninger til fx sundhed, for at skabe refleksion hos den enkelte over egen levevis med henblik på adfærdsændring, altså anvendelse af viden i selve interventionen. Dette afsnit beskriver den mere involverende videnformidling. Hvis ledelsen, sikkerhedsudvalget eller samarbejdsudvalget har besluttet at sætte sundhedsfremme på virksomhedens dagsorden, bør alle ansatte informeres og inddrages om formålet, processen mv. Der kan bruges forskellige metoder til at starte debatten og til at afklare og arbejde med de forskellige holdninger, der er på arbejdspladsen: Fællesmøde med oplæg om sundhedsfremme Møde på arbejdspladsen med forskellige workshops Cafémøde Retten er sat. De fire metoder er uddybet nedenfor. Målgruppen kan være en enkelt afdeling eller hele arbejdspladsen. Formålet er at sætte gang i debatten om, hvad sundhedsfremme er for arbejdspladsen blandt andet for at få en fælles holdning til, hvad arbejdspladsen mener med sundhedsfremme, og hvordan den vil arbejde videre. Fællesmøde med oplæg om sundhedsfremme Arbejdspladsen kan vælge at bruge egne eller eksterne oplægsholdere. Det kan være en god idé at benytte begge slags oplægsholdere på samme møde. Det er vigtigt med overordnede oplæg om, hvad sundhed er, og at diskutere holdninger til sundhed, ligesom det også er vigtigt, at spørgsmålene gøres meget konkrete og relevante i forhold til virksomhedens egne forhold. Ud over oplæggene skal det også være nemt for medarbejderne at diskutere og stille spørgsmål. Her kan det være en god idé at dele gruppen op i mindre grupper, som så får inspirerende og konkrete spørgsmål. Man bør overveje, om der skal være en ordstyrer i grupperne, og hvordan tilbagemeldingen til plenum skal være. Forslag til indhold: Forskellige definitioner på sundhed, sundhedsfremme og sundhedsfremme på arbejdspladsen Formål med at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen overordnet Hvad får arbejdspladsen ud af at arbejde med sundhedsfremme? Hvad får den enkelte ud af det? Etiske principper. Hvordan kommer man i gang? Møde på arbejdspladsen med forskellige workshops Workshops kan arrangeres på mange måder, og formen må vælges ud fra, hvad man ønsker, at udbyttet skal være. Deltagerne kan melde sig til på forhånd eller på stedet, ligesom der kan være et oplæg til at starte diskussionen. Der kan desuden skrives referater, flipovere, tegnes tegninger osv., som samler vigtige pointer op. Det er vigtigt at inddrage deltagerne og deres erfaringer. Eksempler på dilemmaer: Hvor går grænsen for, hvad arbejdspladsen skal blande sig i? Udlevér evt. en række udsagn, som skal debatteres i gruppen. Stress og stresshåndtering. Udlevér fx en tipskupon over stress-emner, og bed deltagerne rangordne udsagnene. Rygning og indeklima. Udlevér en case og bed deltagerne drøfte løsningsmuligheder. Arbejdspladsindretning og bevægelse. Udlevér tegninger over forskellige arbejdsstillinger og bed deltagerne tage stilling til gode arbejdsstillinger og komme med forslag til, hvad man kan gøre for at variere dem for derved at øge muligheden for mere bevægelse i dagligdagen. Cafémøde Tanken med et cafémøde er, at man som deltager kommer rundt og drøfter synspunkter med forskellige grupper af deltagere. Det kan gennemføres ved at arrangere fx fem borde med hvert sit tema, som skal diskuteres. Deltagerne kan vælge tre temaer og deltager så på skift i diskussioner ved de tre borde med forskellige deltagere. Ved hvert bord skal der være en gennemgående person, der styrer diskussionen og samler op. Efter hver diskussionsrunde gives et kort resumé af det væsentligste i de enkelte diskussioner enten i plenum eller ved de respektive borde.

13 Indholdet i et cafémøde kan være det samme, som er nævnt under fællesmøde og workshops. Retten er sat Indholdet skal være en problemstilling, hvor der er forskellige synspunkter, og hvor der er behov for, at man bliver tvunget til at høre forskellige synspunkter, få nye vinkler på sagen og finde frem til en konklusion. Formen er følgende: 1. Deltagerne deles op i grupper på personer. 2. Hver gruppe introduceres til formen og indholdet. 3. Gruppen præsenteres for emnet og to modstridende synspunkter fx Medarbejdere med rygbelastende arbejde skal kunne tvinges til at deltage i et rygtræningskursus og Det skal være helt frivilligt, om medarbejderne vil deltage i rygtræningskursus. 4. Gruppen deles i to, og hver undergruppe får tildelt et af de to synspunkter, som de skal forsvare. 5. Hver undergruppe vælger en advokat, og gruppen får cirka 15 minutter til at forberede alle argumenterne for sit synspunkt. 6. Hele gruppen samles, og advokaterne har 5 minutter til at holde deres forsvarstale. 7. Herefter kan grupperne i cirka 10 minutter stille spørgsmål til hinanden. 8. Advokaterne får hver et par minutter til at komme med yderligere argumenter, eventuelt suppleret af gruppen. 9. Til sidst stemmes der om, hvilket synspunkt man går ind for. Det behøver ikke være det synspunkt, man har argumenteret for. Alle skal stemme. Debatten kan enten stoppe her, eller det kan aftales, hvordan man på arbejdspladsen vil fortsætte debatten, afhængig af hvad der skal til for at få en beslutning på et godt grundlag. Dilemmaerne kan fx være: Hvordan skal rygepolitikken være: totalt forbud eller mere liberale regler? Ved totalt rygeforbud vil nogle rygere ikke kunne passe deres arbejde, da de ikke kan holde op. Omvendt kan en liberal rygepolitik betyde, at nogle udsættes for passiv rygning. Helbredsundersøgelser et frynsegode eller et tjek på, om du er sund nok til at arbejde her? Skal arbejdspladsen kunne tvinge medarbejderne til at deltage i fx rygtræning? Hvilke konsekvenser skal der være for medarbejdere, der ikke overholder sikkerhedsregler? 13

14 Konkrete aktiviteter I det følgende er der nævnt en række forslag til konkrete aktiviteter inden for områderne: motion rygning alkohol kost stress og trivsel. De enkelte aktiviteter er ikke beskrevet i detaljer, men under hvert område og også på side 9 er der henvisninger til, hvor man finder uddybende materiale. Redskaber og metoder Sund By Netværket har udgivet Netværktøjskassen, som er gratis og findes på netværkets hjemmeside. Netværktøjskassen beskriver blandt andet arbejdspladsens sundhedsprofil, personlige sundhedsprofiler, arbejdspladsvurdering (APV) og dialogmetoder. Desuden indeholder Netværktøjskassen en række konkrete idéer til aktiviteter især på motions- og kostområdet. Læs netværktøjskassen: Sidst i idékataloget er der forslag til, hvordan indsatser på de forskellige områder kan kædes sammen til en integreret indsats. For at skabe opmærksomhed omkring de sundhedsfremmende aktiviteter og få den enkelte ansatte til at tænke over sit forhold til sundhed, kan man holde forskellige møder, fx for mindre grupper, afdelinger eller hele arbejdspladsen. Idéer hertil kan også findes sidst i kataloget. Konkrete idéer til aktiviteter Dansk Firmaidrætsforbund har på deres hjemmeside en lang række forslag til konkrete aktiviteter, som man kan arrangere lokalt. Desuden afholder forbundet mange fælles konkurrencer, kampagner og stævner, som virksomhederne kan deltage i. Dansk Firmaidrætsforbund organiserer medlemmer gennem klubber på arbejdspladserne. Besøg Dansk Firmaidrætsforbund: 14

15 Motion Arbejdspladsen er en god ramme for motion. Aktiviteter sammen med kollegerne kan give noget andet og mere end dem, som den enkelte kan udfolde i fritiden. Fordele for den enkelte ansatte: Forståelse for den positive sammenhæng mellem fysisk aktivitet og sundhed Bedre trivsel Fysisk overskud til at klare hverdagens krav i og uden for arbejdstiden Større evne og lyst til at påtage sig ansvar for egen udvikling Sammenholdet mellem kollegerne bliver bedre. Fordele for virksomheden: Større trivsel og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø Styrket netværk mellem arbejdspladsens afdelinger Forebyggelse af arbejdsskader Færre sygedage Forbedring af arbejdspladsens image, både indadtil og udadtil. Trin for trin Det tager tid at hente gevinsterne ved motion hjem. Det gælder for den enkelte, som ikke er vant til at bruge kroppen. Men det gælder også for arbejdspladsen. Man skal tage ét skridt ad gangen, men også tænke på og planlægge de næste skridt, så mål og sammenhæng fastholdes. Sammensæt en arbejdsgruppe Et første skridt kan være, at der dannes en arbejdsgruppe, som skal skabe sig et overblik, få idéer, prioritere, føre idéerne ud i livet og følge dem op. Den kan bestå af: En repræsentant for ledelsen En medarbejderrepræsentant En tillids- eller sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedslederen En ekstern sundhedsfremmekonsulent Virksomhedens ildsjæl, når det gælder motion. Mange muligheder Der er mange muligheder for at dyrke motion sammen eller på egen hånd. Det er kun fantasien og økonomien, der sætter grænsen. Fx kan man: Indføre pausegymnastik et par gange om ugen Arrangere årlige idrætsdage Deltage i Vi cykler til arbejde -kampagnen eller andre motionskampagner Oprette stavgangshold Starte en idrætsforening Få en aftale med det lokale fitnesscenter Deltage i firmasportsturneringer (www.dfif.dk). Man kan også tænke bevægelse, der ikke kræver sved på panden ind i arbejdsdagen: Flyt printere, så man skal rejse sig for at hente udskrifterne. Sæt et skilt på elevatoren, der opfordrer til at tage trappen i stedet. Gør trappegangene mere indbydende med flotte farver eller musik. Indkøb firmacykler, som de ansatte kan benytte, når de skal til møde i byen. Tag frokosten med ud, hvis det er godt vejr. Markedsfør aktiviteterne rigtigt Når aktiviteten skal markedsføres over for de ansatte, skal den hedde noget indbydende og gerne humoristisk. Det gælder, ikke mindst når man vil have fat i mændene (fx Hår på brystet eller Tarzan Cup ). Ikke alle ansatte er umiddelbart interesserede i at gøre noget for deres sundhed. Derfor kan det være fornuftigt at slå på det underholdende, sociale og måske konkurrencemæssige ved aktiviteterne i stedet for det sundhedsfremmende. Inspiration til arbejdet Dansk Firmaidrætsforbund blandt andet inspiration til, hvordan I kan dyrke mere motion på arbejdspladsen og deltage i firmakonkurrencer: Vi cykler til arbejde er en årlig konkurrence, som alle arbejdspladser kan deltage i: Idéer til at forebygge rygproblemer: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med information om tobak, motion og sunde opskrifter: Hjerteforeningen har information om tobak, motion og sunde opskrifter: 15

16 Rygning En fjerdedel af alle voksne danskere ryger dagligt, men hver anden ryger vil gerne holde op. I gennemsnit forkorter rygere deres liv med otte år på grund af tobakken. Selvom antallet af rygere falder hvert år, falder tobaksforbruget ikke tilsvarende. Der bliver nemlig stadig flere storrygere. Det er den enkeltes valg, om man vil ryge eller ej. Der er også stor forskel på, hvor stort et problem rygning på arbejdspladsen er for den enkelte. Tjenere i hotel- og restaurationsbranchen er fx en udsat faggruppe, fordi de konstant udsættes for passiv rygning, mens plejepersonalet på landets sygehuse de fleste steder slipper for røg grundet totalt rygeforbud. Gode grunde til at indføre en rygepolitik Arbejdspladsen bør inddrage rygning i deres personalepolitik fordi: Rygning er farligt. Godt danskere dør årligt på grund af rygning. Rygernes røg generer ofte andre ansatte og skaber derved konflikter eller 35 % af alle ansatte er udsat for passiv rygning på arbejdet. Passiv rygning kan i værste fald være skyld i livstruende sygdomme og desuden forværre sygdomme hos fx allergikere og folk, der lider af astma eller dårligt hjerte. Erfaringen viser, at arbejdspladsen og det kollegiale samvær kan være en god støtte for den medarbejder, der vil gennemføre et rygestop. En rygepolitik kan være med til at give arbejdspladsen et sundt og positivt image udadtil. Seks ud af ti arbejdspladser har rygeregler 61 % af de danske arbejdspladser har regler, der begrænser de ansattes rygning. 10 % af de danske arbejdspladser har et totalt rygeforbud. 8 % af alle arbejdspladserne har tilbud til medarbejdere, der ønsker at stoppe fx materialer, kurser og rådgivning. Kilde: Sundhedsstyrelsen Rygepolitikkens mål På de fleste arbejdspladser findes rygere, som ikke er interesseret i at stoppe, og som gerne vil have mulighed for at ryge, mens de er på arbejde. Derfor må den ideelle rygepolitik under normale forhold også tilgodese disse rygeres ønsker. Det optimale vil derfor være, at arbejdspladsen indfører en rygepolitik, der indebærer: at ingen imod deres vilje udsættes for passiv rygning, mens de er på arbejde at rygerne stadig får mulighed for at ryge, mens de er på arbejde at rygere, der gerne vil stoppe, tilbydes støtte og hjælp til at gennemføre et rygestop. Gå forsigtigt frem Rygning på arbejdspladsen er som regel et ømtåleligt emne. Derfor er en omhyggelig planlægning vigtig, og en længerevarende samarbejdsproces vil give medarbejderne tid til at omstille sig til de nye idéer og tanker. Rygning på arbejdspladsen angår alle: ledelsen, medarbejderne, samarbejdsudvalg, tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter. Derfor bør så mange som muligt inddrages i beslutningsprocessen. Det giver de bedste resultater, når en beslutning senere skal føres ud i livet og overholdes. En god måde at starte på er at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både medarbejder- og ledelsesside helst efter en beslutning i samarbejdsudvalget. Gruppen bør bestå af både rygere og ikkerygere. 16

17 Køreplan for rygepolitikken En køreplan for rygepolitik kan se sådan ud: 1. Samarbejdsudvalget nedsætter en gruppe af rygende og ikke-rygende medarbejdere og ledere. 2. Gruppen vælger en koordinator. 3. Der gennemføres en rygevaneundersøgelse. 4. På et debatmøde præsenteres resultatet af undersøgelsen, og man drøfter løsningsforslag. 5. Arbejdsgruppen fremsætter forslag til regler i samarbejdsudvalget. 6. Samarbejdsudvalget tager beslutning om rygereglerne. 7. De vedtagne regler sendes ud til medarbejderne. 8. Reglerne bliver taget op til diskussion hvert halve eller hele år. Arbejdspladsen kan støtte rygestoppet Arbejdspladsen kan blandt andet hjælpe motiverede medarbejdere til deres rygestop på følgende måder: Ved at sikre let adgang til gode selvhjælpsmaterialer Ved at tilbyde rygestopkurser, der ledes af uddannede konsulenter Ved at tilbyde fuld eller delvis arbejdsfrihed i forbindelse med rygestopkurser Ved at tilbyde ægtefælle eller partner at deltage i et rygestopkursus, så rygeren også får opbakning hjemmefra Ved at udskrive konkurrencer mellem afdelinger eller mellem medarbejdere Ved at betale for nikotinprodukter Ved at belønne rygere, der stopper. Det er vigtigt, at muligheden for rygestop er et tilbud og ikke opleves som et krav til medarbejderne. Inspiration til arbejdet Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med information om tobak, motion og sunde opskrifter: Stop-Linien: Dr. Stop: Nationalt Center for Rygestops hjemmeside med information om tobaksforebyggende aktiviteter: 17

18 Alkohol Alkoholforbruget har gennem de seneste 25 år ligget nogenlunde konstant på cirka 12 liter ren alkohol pr. dansker over 14 år. Og mange drikker for meget. 15 % af alle voksne mænd og 9 % af alle voksne kvinder har et alkoholforbrug, der er større end sundhedsstyrelsens anbefalinger på henholdsvis 21 og 14 genstande om ugen. Vi drikker derimod mindre på arbejdet. En række undersøgelser viser, at en væsentlig del af forbruget har flyttet sig fra arbejdspladsen til uden for arbejdspladsen. Men i mange tilfælde vil den alkohol, der bliver drukket uden for arbejdet, også påvirke arbejdspladsen, fordi et stort alkoholforbrug vil præge indsatsen på jobbet og medføre flere fejl, større fravær osv. En aktiv og bevidst politik Fire forhold kendetegner en aktiv og bevidst alkoholpolitik: Der er skriftlige retningslinjer om forbruget. Der er skriftlige retningslinjer om tilbuddet om hjælp. Der er uddannede nøglepersoner. Der sker en løbende justering og debat. Alkoholpolitikken forebygger alkoholproblemer En aktiv og bevidst alkoholpolitik giver blandt andet følgende fordele for arbejdspladsen: Det vil forbygge udviklingen af alkoholproblemer, hvis arbejdspladsens alkoholpolitik har som udgangspunkt, at alkohol og arbejde ikke hører sammen. Ansatte med alkoholproblemer vil ofte have mere fravær, flere uheld, fungere dårligere osv. De kan dermed give deres kolleger en ekstra arbejdsbyrde og dræne deres psykiske energi, fordi der uvægerligt vil være overvejelser om, hvordan man skal forholde sig til problemet. En fyring af en medarbejder på grund af alkoholproblemer koster både menneskeligt og økonomisk. I stedet kan man gennemføre en alkoholpolitik, der både forebygger, fanger signalerne på alkoholproblemer tidligt og giver støtte til medarbejdere med alkoholproblemer, så man undgår fyring. Arbejdet betyder meget for de fleste mennesker, og arbejdspladsen har derfor gode muligheder for gennem positiv konfrontation at give den ansatte med et alkoholproblem det nødvendige skub, som skal til for at erkende, at alkoholforbruget skaber problemer, og at der skal gøres noget ved det. En alkoholpolitik vil være et signal om, at virksomheden har en velfungerende personalepolitik, og at den ønsker at sikre sig en høj kvalitet i arbejdet. 18

19 Bred opbakning nødvendig Alkoholpolitikken i en virksomhed skal bygge på en fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. Den skal tage udgangspunkt i den pågældende arbejdsplads kultur, værdier og holdninger. Spørgeskemaer og dialogmøder kan bidrage til et godt beslutningsgrundlag. Arbejdet med alkohol skal ses i sammenhæng med virksomhedens øvrige indsats for sundhedsfremme. Det bør være samarbejdsudvalget, sikkerhedsudvalget eller MED-udvalget, som lægger rammen og træffer de første beslutninger og også senere følger op. En arbejdsgruppe kan stå for den praktiske udformning, blandt andet udarbejdelsen af en handlingsplan med tilhørende tidsplan. En aktiv og bevidst alkoholpolitik vil have det bedste udgangspunkt for succes, hvis den bakkes op af alle medarbejdere. Det skal være fuldt accepteret, at man på virksomheden både kan give og modtage et tilbud om hjælp til at komme ud af et alkoholproblem. Alle medarbejdere skal føle, at de har et medansvar for, at alkoholproblemer ikke får lov at udvikle sig i det skjulte. Formidling, uddannelse og opfølgning Den færdige alkoholpolitik skal formidles til alle ansatte. Det sker typisk både mundtligt på møder og skriftligt i personaleblade osv. Et netværk af nøglepersoner uddannes til at være primære ansvarlige for den aktive del af alkoholpolitikken. Netværket bør bestå både af ledere og af ansatte uden ledelsesansvar. Ved at følge politikken op, sikrer man alkoholpolitikkens fortsatte kvalitet. Det kan ske gennem erfaringsudveksling og stadig ajourføring af politikken samt efteruddannelse af nøglepersonerne. Det kan også ske ved at give nøglepersoner støtte før og efter samtalen med en, som drikker fx i form af vejledning i at håndtere fastlåste situationer. Hvem gælder alkoholpolitikken for? Virksomhedens alkoholpolitik bør gælde for alle medarbejdere også løsarbejdere, vikarer mv. samt for alle, der arbejder på virksomhedens grund eller er på besøg i virksomheden. Hvis der skal serveres alkohol i forbindelse med et kundebesøg, fx ved en frokost eller middag, bør beværtningen ske på lokaliteter uden for virksomhedens grund. Fortrolighed og videre støtte Enhver henvendelse fra en medarbejder til en nøgleperson skal behandles fuldt fortroligt. Fortroligheden gælder også for den handlingsplan, der aftales mellem medarbejderen og nøglepersonen. Hvis nøglepersonen bryder reglerne om fortrolighed, bør vedkommende omgående fratages sin tillidspost i virksomhedens alkoholprogram. Hvis medarbejderen skal være fraværende fra arbejdspladsen i forbindelse med behandling, bør det betragtes som fravær i forbindelse med sygdom og behandles efter de almindelige regler for sygefravær, der fremgår af virksomhedens personalepolitik. Hvis en eventuel behandling kræver betaling, kan det tages op mellem medarbejderens leder/nøgleperson, tillidsrepræsentanten og personaleafdelingen. Inspiration til arbejdet Alkohol-Politik På Arbejdspladsen: Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne: 19

20 Kost Der er flere grunde til, at sund kost bør indgå i indsatsen for sundhedsfremme på arbejdspladsen: De ansatte tilbringer mange timer om dagen på arbejdet og indtager ofte flere måltider dagligt på arbejdspladsen. Kosten spiller en stor rolle for sundheden. De ansatte påvirkes af deres omgivelser både af signaler fra arbejdspladsen og fra kolleger. Derfor bør virksomheden tilbyde sund og varieret mad til sine medarbejdere. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har gode spiseforhold, så medarbejderne også får et socialt udbytte af pauserne. Usund kost øger risikoen for alvorlige sygdomme og nedsat livskvalitet. Organisering af indsatsen Et første skridt i retning af sundere kost kan være at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for ledelsen og medarbejderne, herunder kantinepersonalet. Beslutningen om gruppen og projektet træffes bedst i samarbejdsudvalget. Ledelsens opbakning er vigtig, fordi der skal afsættes ressourcer til aktiviteterne, og fordi det sender et signal til medarbejderne om, at indsatsen er vigtig. Det er også vigtigt at inddrage medarbejderne, så de føler et ejerskab til indsatsen. Det fremmer en god forankring af aktiviteterne. Et medlem af gruppen udpeges som koordinator/ tovholder. Behov og ønsker Næste konkrete skridt kan være at måle de ansattes interesse i at medvirke til, at maden på virksomheden bliver sundere. Er det eksempelvis en god idé at arrangere et foredrag om emnet? Er der mange, der ønsker at deltage i et tab i vægthold? Er der stemning for at få noget andet på menuen i kantinen? Spørgeskemaer kan bruges til at belyse holdninger, behov og ønsker. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen kan præsenteres i personalebladet eller ved et fyraftensmøde, så man kommer bredt ud med emnet. 20

21 Virksomhedens bidrag Virksomheden kan understøtte medarbejderne i: At få en mere hensigtsmæssig livsstil ved blandt andet at give medarbejderne mulighed for at vælge sund mad i kantinen At der som en selvfølge er sund forplejning til møder, kurser og større arrangementer At føre en prispolitik, der fremmer det sunde valg At stille krav til kantinepersonalet, til leverandørerne osv. om at levere sund kost. Respekter madkulturen Det er vigtigt at have respekt for den madkultur, der allerede findes på den enkelte arbejdsplads. Frem for at ændre hele udbuddet med nye, helt fremmedartede menuer, kan man komme langt ved at ernæringsforbedre de allerede eksisterende menuer. På den måde kan der vindes meget ernæringsmæssigt, fordi medarbejderne på virksomhederne i højere grad ønsker at være med, når der er kendte retter på menuen. Samtidig skal man være klar over, at det for langt de fleste er et fast ritual, når man drikker morgenkaffe, spiser frokost osv. Derfor er det af største betydning, at man fortsat kan byde på god mad, der smager dejligt, at det serveres i hyggelige omgivelser, og at man opfordrer til det sociale ved at hygge og spise sammen med sine kolleger. Kilde: Netværktøjskassen, Gode værktøjer Der er masser af værktøjer, man kan gribe til i det praktiske arbejde med sund kost på arbejdspladsen. Man kan: give de ansatte en generel viden om kost sætte plakater op med sjove og sunde budskaber organisere madaften for de ansatte med ægtefælle og lære nye råvarer at kende tilbyde personlig vejledning arrangere åbne madværksteder for de ansatte med børn gennemføre en konkurrence med fedtfattig menu/madpakke give de ansatte mulighed for aktivt at inspirere hinanden og kantinen til lækre, fedtfattige menuer indføre en fast brevkasse i personalebladet, hvor en kostkonsulent besvarer spørgsmål etablere en fælles frokostordning. Det sunde valg skal være det lette valg. Det skal være nemmest at bestille sund og mager mad fx til møder, kurser og andre arrangementer. Indsatsen skal følges op Når aktiviteterne har været i gang en tid, bør de følges op og eventuelt justeres. Det kan fx ske gennem et medarbejdermøde, hvor den hidtidige indsats sættes til debat, og man drøfter nye idéer. Inspiration til arbejdet Firmafrugtordninger og mulighed for at bestille sjove plakater til frokoststuen: Gode idéer til madklubber og madpakker m.m.: Hjerteforeningen tilbyder sundhedsprofiler af arbejdspladsen: og information om tobak, motion og sunde opskrifter: Fødevarestyrelsens hjemmeside for kost med masse af oplysning og gode ideer: Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med information om tobak, motion og sunde opskrifter: 21

22 Stress og trivsel Stress kan skyldes en oplevelse af, at man ikke kan leve op til de krav, man stilles over for. Eller kravene kan være for små, uden at man har mulighed for at påvirke sin arbejdssituation. En vekslende arbejdsbelastning giver god trivsel, når den holder sig inden for visse grænser. Stor belastning i kort tid giver heller ikke stress. Men hvis man i længere tid udsættes for en for stor belastning eller man hele tiden bremses får man stress. Stress viser sig i kroppen, psyken og adfærden Er man stresset, kan det vise sig i fysiske reaktioner som fx hovedpine, hjertebanken eller maveproblemer. Også psykiske reaktioner som fx irritation, rastløshed, dårlig hukommelse eller tristhed kan være tegn på stress. Omgivelserne vil også lægge mærke til, at personen ændrer adfærd måske bliver vedkommende mere aggressiv eller passiv eller arbejder dårligere og har større fravær. Medvirkende årsager til stress Arbejdets karakter Monotont arbejde, herunder ensidigt, gentaget arbejde. Isoleret arbejde eller alenearbejde. Skifteholdsarbejde. Arbejde under opsyn. Forholdet til arbejdet Arbejde, der konstant stiller den samme slags krav (intellektuelle færdigheder, følelsesmæssig kontaktevne,...). Arbejdsrolle, der gør det vanskeligt at skelne mellem sig selv som privatperson og professionel. Stort ansvar uden tilsvarende beslutningskompetence. Misforhold mellem ens mål og ønsker med arbejdet og det, der kan lade sig gøre. Ingen mulighed for at bruge personlige talenter eller evner effektivt. For lidt tid til at gøre arbejdet færdigt til egen eller andres tilfredshed. Forholdet til andre på arbejdspladsen Manglende samarbejdsvilje eller mangelfuld støtte fra overordnede, kolleger eller medarbejdere. Udsættelse for mobning eller chikane. Udsættelse for fordomme på grund af alder, køn, etnisk tilhørsforhold, race, religion eller andet. Forholdet til ledelsen Manglende jobsikkerhed eller ingen stabilitet i stillingen. For store krav om effektivitet og resultater. Ingen anerkendelse eller belønning for veludført arbejde. 22

23 De gode argumenter Der er gode grunde til at gøre en indsats for at fremme trivsel og forebygge stress. En indsats kan føre til: Bedre trivsel og mindre fravær Et godt socialt netværk og bedre sociale kontakter Færre ulykker Højere produktivitet Bedre kvalitet/færre fejl Større kreativitet En mere stabil arbejdsstyrke (færre omgrupperinger, mindre udskiftning osv.). En stresspolitik får problemerne frem i lyset En stresspolitik er et godt udgangspunkt for at forebygge stress. Der kan være tale om en del af den almindelige personalepolitik, en selvstændig politik, der supplerer personalepolitikken, eller en del af virksomhedens sundhedspolitik. Et sted at starte er i samarbejdsudvalget, sikkerhedsorganisationen eller medarbejderudvalget. Ikke alle virksomheder har problemer med stress. Men det er mere sandsynligt, at problemerne bliver synlige og håndteres effektivt, hvis virksomheden sammen med de ansatte bliver enige om en klar politik om stress og gør den til en del af sit generelle ledelseskoncept. En fælles politik for et godt psykisk arbejdsmiljø, der begrænser stressbelastningen, bør indeholde: Tydelige målsætninger og værdier God kommunikation En klar rollefordeling inden for organisationen. Fyraftensmøder kan være en god måde at starte debatten om stress på. Emner på et møde kan fx være: Positivt/negativt stress. Symptomer på stress. Hvad kan man selv gøre for at mindske stressbelastninger? Betydningen af god kommunikation. Rådgivning og kolleganetværk Arbejdspladsen kan etablere en personalerådgivning med fagfolk, der kan rådgive og bistå medarbejdere med psykiske problemer i forhold til arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, vold, trusler, chikane og alkoholmisbrug. Arbejdspladsen kan også vælge at uddanne et decentralt kolleganetværk af frivillige, der via deres uddannelse eller andet har lyst til og forudsætninger for at hjælpe kolleger, der befinder sig i krisesituationer eller fx har problemer med alkohol eller stress. Flere virksomheder inden for it-området har valgt at ansætte stress-coacher, der hjælper med at øge den positive stress og mindske det negative stress hos de ansatte og i virksomheden som helhed. Motion hjælper Motion kan medvirke til at dæmpe stress. Fysisk aktivitet afbryder tankerne, letter nedtrykthed og dårligt humør, skaber hurtigere tilbagevenden til en ikke-stresset tilstand og øger selvværdsfølelsen. Ved at sætte ind her, kobler virksomheden arbejdet med en sundere livsstil og arbejdet med et bedre psykisk arbejdsmiljø. Brug trivsels-termometer og fællesmøder Der findes standardiserede test, som man kan bruge til måling af den enkelte medarbejders stress-niveau. På kan man hente et trivsels-termometer. Dette værktøj kan bruges til at måle stress og trivsel samt til at udpege indsatsområder og udarbejde en handlingsplan. Inspiration til arbejdet Her kan man deltage på workshops om arbejdsglæde og downloade plakater: Arbejdsmiljørådets Servicecenter om psykisk arbejdsmiljø: 23

24 Dette idékatalog er ment som en inspiration til at komme i gang med konkrete sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Kataloget præsenterer en række idéer, som har været afprøvet på forskellige danske virksomheder, og som dækker områderne motion, rygning, alkohol og kost samt stress og trivsel. Tanken er, at kataloget kan bruges som udgangspunkt for en diskussion, fx i samarbejdsudvalget, hvor man i fællesskab finder frem til, hvilke aktiviteter man vil sætte i gang. I idékataloget betragtes sundhedsfremme som en sammenhængende indsats det vil sige en indsats, der forsøger at skabe sammenhæng mellem tre områder: livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar.

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

SUNDHED I ARBEJDSMILJØUDDANNELSERNE. Inspiration til at samtænke arbejdsmiljø, socialt ansvar og livsstil i sundhedsfremme på arbejdspladsen

SUNDHED I ARBEJDSMILJØUDDANNELSERNE. Inspiration til at samtænke arbejdsmiljø, socialt ansvar og livsstil i sundhedsfremme på arbejdspladsen SUNDHED I ARBEJDSMILJØUDDANNELSERNE Inspiration til at samtænke arbejdsmiljø, socialt ansvar og livsstil i sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhed i arbejdsmiljøuddannelserne Inspiration til at samtænke

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE

STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE STRESS PÅ ARBEJDET EN BRUGSPJECE TIL ARBEJDSPLADSER OG MEDARBEJDERE KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFOR VALTNINGEN, PERSONALEAFDELINGEN, SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVN SUND BY STRESS PÅ ARBEJDET. EN BRUGSPJECE

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Psykisk arbejdsmiljø Vejledning om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver niveau og god praksis om psykisk arbejdsmiljø, som arbejdsmarkedets parter ønsker det

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning

sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning sundhedsledelse Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSLEDELSE Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012 Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe

Læs mere

som ydmyges, gøres til syndebuk eller ligefrem trues.

som ydmyges, gøres til syndebuk eller ligefrem trues. de senere år er der kommet øget fokus på, at mobning er temmelig almindeligt på mange arbejdspladser. Mobning kan ramme alle, og det får ofte alvorlige konsekvenser for den, det går ud over. Det er derfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Stress - fra ord til handling. Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen

Stress - fra ord til handling. Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen Stress - fra ord til handling Guide til en fælles indsats på arbejdspladsen Indledning 4 Arbejdsbetinget stress 5 Definition af arbejdsbetinget stress 5 Stresssymptomer 5 Har du arbejdsbetinget stress?

Læs mere

Sygefraværsværktøj. Del 1. Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen. Vejledning og dialogskema

Sygefraværsværktøj. Del 1. Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen. Vejledning og dialogskema Sygefraværsværktøj Et fokus på sygefravær på arbejdspladsen Del 1 Vejledning og dialogskema 2 SYGEFRAVÆRSVÆRKTØJ Indholdsfortegnelse 3 4 4 5 6 6 7 8 9 12 12 15 17 19 21 23 24 Indledning til sygefraværsværktøjet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Stil krav til BST. Illustrationer: Dorte Meiling Nielsen. Varenummer 152019 ISBN 87-90998-25-1

Stil krav til BST. Illustrationer: Dorte Meiling Nielsen. Varenummer 152019 ISBN 87-90998-25-1 Stil krav til BST Stil krav til BST 1 Stil krav til BST Pjecen er forfattet af Steen Seier Karlsen, BST Sorø, og Dennis Ohlsen, BST Frederiksborg, for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu)

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere