Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj 1. Resume Afdeling 4 og 5 i Brabrand Boligforening har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om støtte i henhold til almenboliglovens 91 til gennemførelsen af helhedsplanens fysiske elementer. Som følge af den nuværende belåning af afdelingerne forudsætter Landsbyggefondens støtte en kommunal garantistillelse på det fulde lånebeløb. Byrådet har i november 2011 godkendt kommunal garanti til støtte på i alt 367 mio. kr. Hermed indstilles det, at Byrådet godkender kommunal garanti til anden og sidste del af støtten på i alt 394 mio. kr. MTM-POB/Støttet Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Trine Birk Telefon Direkte telefon Fax Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 23. april 2008 samt de politiske aftaler fra hhv. juni 2009 og november Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen stiller den fornødne garanti. Lixtal: 45 Den kommunale garanti påvirker ikke den kommunale låneramme. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet vedtager at yde den kommunale garanti på 100 % af det støttede lån på ca. 394 millioner kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering

2 3. Baggrund Med Helhedsplanen er det besluttet, at Gellerup skal ændres fra et udsat boligområde til en attraktiv og multifunktionel bydel. Afdeling 4 og 5 i Brabrand Boligforening har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om støtte i henhold til almenboliglovens 91 til gennemførelsen af helhedsplanens fysiske elementer. Støtte efter 91 medfører ydelsesstøtte, hvilket vil sige, at Landsbyggefonden betaler en del af den reelle ydelse på realkreditlånet. Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med byrådets beslutning d. 23. april 2008 samt de politiske aftaler fra hhv. juni 2009 og november Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen stiller den fornødne garanti. Den kommunale garanti påvirker ikke den kommunale låneramme. Byrådet godkendte d. 9. nov kommunal garanti til lån støttet af Landsbyggefonden på i alt 367 mio. kr. Efter denne godkendelse har Landsbyggefonden justeret på fordelingen af støttede og ustøttede arbejder i renoveringssagen, således at de støtter mere end oprindelig forudsat. Desuden er der i mellemtiden blevet lagt infrastrukturarbejder ind i renoveringssagen fra Landsbyggefonden, da Brabrand Boligforening ikke opnåede helt så stort direkte tilskud fra Landsbyggefonden, som de havde håbet. Disse bliver nu også finansieret af lån støttet af Landsbyggefonden. Derudover er der mindre justeringer og renoveringsarbejder, som er tilstødt sagen siden byrådet godkendte den oprindelige garantistillelse. Disse omfattes også af denne 2. runde af landsbyggefondsstøtte til Gellerup/Toveshøj. Ud over støtte til ydelserne på de støttede lån, bidrager Landsbyggefonden også til helhedsplanen med direkte tilskud på 197 mio. kr. til infrastrukturændringer i Gellerup/Toveshøj. Disse midler skal ikke tilbagebetales og der er således ikke kommunal garanti forbundet med dem. Den kommunale garanti, der ydes til lån støttet af Landsbyggefonden, er med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Den kommunale garanti, der ydes til ustøttede lån, er der ingen regaranti for. Byrådet godkendte d. 9. november 2011 garanti til støttede lån på 302 mio. kr. og garanti til ustøttede lån på 65 mio. kr. til Gellerup/Toveshøj. I dag er det samlede budget for de støttede lån ca. 714 mio. kr. og budgettet for den ustøttede renovering er ca. 47 mio. kr. Da den Side 2 af 5

3 ustøttede del af renoveringen er ca. 18 mio. kr. lavere end oprindelig forudsat, kan garantien herfra overføres til den støttede låntagning, da denne som beskrevet er på mere fordelagtige vilkår med regaranti fra Landsbyggefonden. Dette efterlader ca. 394 mio. kr. i difference mellem budgettet på den støttede renovering, og hvad der pt. er godkendt kommunal garanti til. Det er denne garanti, der hermed søges om byrådets godkendelse af. Nedenstående skema viser oversigtligt budgettallet for de støttede lån og hvilke garantier, der allerede er stillet. Differencen mellem disse udgør de 394 mio. kr., som Byrådet med denne indstilling anmodes om at godkende den krævede kommunale garanti til, forud for at støtten kan tildeles fra Landsbyggefonden budget støttede lån Kommunal garanti til støttede lån godkendt d. xx. november 2009 (fratrækkes) Kommunal garanti overført fra ustøttet lån (fratrækkes) Kommunal garanti der indstilles godkendt 714 mio.kr. 302 mio.kr. 18 mio. kr. 394 mio kr. Renoveringsarbejderne i Gellerup/Toveshøj, i første omgang det store vejprojekt, kan ikke igangsættes, førend Landsbyggefonden har godkendt støttetildelingen. En forudsætning for dette er, at kommunen har accepteret at yde den kommunale garanti, der bliver krævet fra realkreditinstituttet. I denne sag er den kommunale garanti beregnet til 100 %, således at der kræves kommunal garanti for det fulde støttebeløb. 4. Den forventede effekt Den ønskede langsigtede effekt af Helhedsplanen er at ændre Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. Dette skal ske gennem blandt andet en markant fysisk forandring af bydelen, der skal gøre den mere attraktiv. Effekten af Helhedsplanen og de fysiske forandringer skal løbende måles ud fra en række indikatorer, således at effekten af tiltagene dokumenteres. Formålet med støtte efter almenboligloven 91 er blandt andet at sikre, at nødvendige renoveringer i almene afdelinger gennemføres, uden at dette bringer en afdeling i en situation, hvor høj husleje vanskeliggør udlejning og dermed kan starte en negativ social spiral. 5. De planlagte ydelser Side 3 af 5

4 Med støtte fra Landsbyggefonden vil Brabrand Boligforening kunne igangsætte deres andel af helhedsplanens fase 2, hvor der skabes en helt ny infrastruktur i området, herunder en bygade, sammen med 2 markante beboerhuse, plads til 1000 arbejdspladser, en ny bypark samt ungdomsboliger. Med fase 2 skabes der en helt ny struktur i Gellerup og Toveshøj, som vil være fundamentet for områdets fortsatte forandring frem til Fase 2 skal endvidere bidrage til at vise omverdenen, at der sker markante forandringer i Gellerup og Toveshøj, og på den måde være med til at tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere, der kan løfte området. 6. Organisering af indsatsen Ansvaret for gennemførelsen af dispositionsplanens fase 2 varetages i samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening og koordineres af Gellerupsekretariatet, der organisatorisk er placeret i Borgmesterens Afdeling. Behandlingen af den fysiske helhedsplan og støtte fra Landsbyggefonden efter almenboliglovens bestemmelser henhører under Teknik og Miljø. 7. Konsekvenser for ressourcer Kommunen garanterer for ca. 394 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Fondens samlede regaranti er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. Realkreditinstituttet skal jf. lovgivningen genberegne garantien, hvormed kommunens garantiforpligtigelse kan blive mindre. Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko. Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, blandt andet i form af kapitaltilførsel. Det skal endvidere bemærkes, at boligforeningen ikke garanterer for afdelingernes gæld. En almen afdeling vil således selvstændigt kunne gå konkurs uden at påvirke boligforeningens økonomi. Bünyamin Simsek / Side 4 af 5

5 Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Oversigtskort Tidligere beslutninger Vedtagelse af helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj d. 19. december Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelsen af dispositionsplan samt organisering af Helhedsplanens implementering d. 23. april Anlægsbevilling til gennemførelse af dispositionsplan samt fase 1 initiativer i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj d. 25. november Dispositionsplan og byfornyelsesprogram for Gellerup og Toveshøj samt skitseprojektering af fase 2 d. 16. marts Lokalplan 932, Ny vejstruktur i Gellerup forslag. Side 5 af 5

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) i udsatte

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER Foto: Egedalsvænge (privatfoto). SIDE 3 l 12 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere