18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut, formand Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen Siumut Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne Landstingssuppleant Simon Olsen, Siumut Landstingssuppleant Ole Thorleifsen, Siumut Landstingsuppleant Emilie Olsen, Atassut Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået forslaget med bemærkninger. 1. Forslagets indhold og udvalgets bemærkninger hertil. Der er i Landsstyrets forelæggelsesnotat, såvel som i forslagets almindelige bemærkninger redegjort for forslagets hovedpunkter. Medbyggeordningen Et enigt udvalg finder det positivt, at den hidtidige selvbygger-ordning erstattes af en medbyggerordning, hvor huset opføres med professionel assistance. Det er udvalgets håb, at dette kan medvirke til at sikre, at husene færdigbygges, og at offentligt betalte byggematerialer ikke i samme omfang som hidtil får lov til at henligge og forgå. Et enigt udvalg finder det positivt, at tilskuddet til medbyggerhuse gøres indkomstafhængigt. Med den nuværende selvbyggerordning har man uafhængigt af indkomst kunnet erhverve et selvbyggerhus til en værdi af 1 million, for kr. På blot 2 år overstiger udgiften ved at leje en 2-værelses INI bolig således udgiften ved at erhverve sig et selvbyggerhus. 1

2 I kraft af offentlige tilskud har vellønnede selvbyggere som f.eks. håndværkere, fabriksbestyrere og forretningsdrivende dermed kunnet sidde væsentligt billigere i husleje end en enlig mor på SIK-indkomst i en INI lejlighed i Nuuk. Udvalget konstaterer i øvrigt, at der med forslaget lægges op til, at der kan ydes lån og tilskud til medbyggerhuse uanset, hvor i landet de opføres. Altså også i f.eks. Nuuk. i Hjemmestyrets tilskud til opførelse af kommunale udlejningsboliger Forslagets bestemmelser om Hjemmestyrets tilskud til opførelse af kommunale udlejningsboliger indebærer, at Nuup Kommunea stilles ringere end alle andre kommuner. Dette begrundes i lovbemærkningerne med, at det i Nuuk er lettere for private at opnå realkreditfinansiering til erhvervelse af andels- eller ejerbolig end i landets øvrige kommuner. Det er muligt at den del af landets borgere, hvis økonomi tillader det, lettere kan opnå realkreditfinansiering til erhvervelse af andels- eller ejerbolig i Nuuk end i landets øvrige kommuner. Dette ændrer dog ikke ved, at Nuup Kommunea (med boligventelister på op til 28 år!) suverænt er den kommune, som har det største udækkede behov for almennyttige boliger. Det forekommer på denne baggrund hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, at Hjemmestyrets tilskud til opførelse af kommunale udlejningsboliger i Nuuk skal være mindre end Hjemmestyrets tilskud til opførelse af kommunale udlejningsboliger i andre kommuner. Et enigt udvalg opfordrer derfor Landsstyret til at fremsætte ændringsforslag med henblik på at sikre alle kommuner samme tilskudsmuligheder. Gældseftergivelse Forslaget viderefører de nuværende gældseftergivelsesregler. 39 bestemmer således, at låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstands- indkomst under kr., kan søge om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld. Den nævnte indkomstgrænse forhøjes med for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Endvidere giver 40 muligheden for konvertering til rente- og afdragsfri lån, som afskrives over lånets resterende løbetid. Altså reelt en gradvis eftergivelse, som indebærer, at den værdi, som boligen repræsenterer, foræres til låntager. Et enigt udvalg finder det helt på sin plads, at samfundet tager hensyn til personer, som ikke er i stand til at betale deres gæld til fællesskabet. Men det kan ikke være i samfundets interesse, at dette sker i form af gældseftergivelse. Det hus, som lånet er ydet til, 2

3 repræsenterer jo fortsat en værdi, som samfundet giver afkald på ved at eftergive gælden. Viser det sig senere, at huset kan sælges, opnår den låntager, som har fået eftergivet sin gæld, en pengesum, som rettelig burde have været långivers altså samfundets. Ganske vist bestemmes det i 41 at der ved bedømmelse af ansøgninger om gældseftergivelse skal tages hensyn ikke blot til ansøgers økonomi og erhvervsevne, men også til husets alder og markedsmæssige værdi. Med andre ord: Hvis der er udsigt til at huset kan sælges, taler dette imod gældseftergivelse. Men markedsforholdene ændrer sig. Det hus, der i dag har en beskeden markedsværdi, kan om nogle år være steget væsentligt i markedsværdi. Samfundet står i dag overfor store problemer på boligområdet. Boligmanglen er fortsat stor, og der er et mindst lige så stort vedligeholdelsesefterslæb på den offentlige boligmasse. De udgifter, vi må påtage os, hvis vi skal løse disse problemer, er enorme. Vi må derfor spørge os selv, om vi har råd til fortsat at forære samfundsejede værdier bort. For hver en gældskrone vi eftergiver, har vi en krone mindre til løsning af de påtrængende problemer på boligområdet. Udvalget opfordrer derfor Landsstyret til at fremsætte ændringsforslag, således at muligheden for gældseftergivelse efter 39 og 41 udgår, og erstattes af en mulighed for konvertering af gæld til et rente- og afdragsfri lån, som ikke afskrives, og som forfalder til betaling, hvis ejendommen skifter ejer.. Med en sådan model slipper den gældsplagede låntager for at betale afdrag og renter - ganske på samme måde som ved gældseftergivelse. Det vil sige, at låntager reelt ikke betaler husleje, bortset fra varme og strøm. Men i modsætning til gældseftergivelse bliver gælden ved med at eksistere, og hvis huset sælges, skal den betales. Da Hjemmestyret har pant i huset, vil Hjemmestyret få i hvert fald en del af de penge, som Hjemmestyret har til gode, hvis ellers huset er noget værd. Hvis salgssummen ikke er nok til at dække gælden, sidder låntager tilbage med den resterende del af gælden. Det er Udvalgets holdning, at personer i denne situation bør have adgang til at søge om gældseftergivelse. 3

4 2. Udvalgets indstilling Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse, i den form forslaget har, når Landsstyret har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets opfordringer. Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg udvalg overgive forordningsforslaget til 2. behandling. Jørgen Wæver Johansen Næstformand Ole Thorleifsen Esmar Bergstrøm Marie Fleischer Emile Olsen i Lån til selvbygger huse kan efter den gældende landstingsforordning ydes til opførelse i bygder og i byer, hvor boligforholdene ikke afviger væsentligt fra bygdernes. I øvrige byer kan der ydes lån under forudsætning af, at selvbyggeren selv afholder de udgifter, der er forbundet med byggemodning (fundering, tilslutning til vand, el, varme og kloak). Sidstnævnte mulighed har dog i en årrække været indsnævret gennem tekstanmærkninger til Finansloven, hvorefter selvbyggerhuse kun bevilges i bygder og yderdistrikter samt byer, hvor boligforholdene ikke væsentligt adskiller sig herfra samt i Narsaq, Maniitsoq, Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq. 4

5 Lovgivningen giver således også i dag Landsstyret mulighed for at yde lån til opførelse af selvbyggerhuse i visse byer. I praksis har Landsstyret dog hidtil valgt at prioritere bygder og yderdistrikter. 5

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 6. marts 2007 FM 2007/23 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 Forslag til Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

14. mødedag, fredag den 3. maj 2002, kl. 10.00. Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbnet. I dag er det fredag den 3. maj 2002.

14. mødedag, fredag den 3. maj 2002, kl. 10.00. Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbnet. I dag er det fredag den 3. maj 2002. 14. mødedag, fredag den 3. maj 2002, kl. 10.00 Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbnet. I dag er det fredag den 3. maj 2002. Først har jeg en redegørelse for dagsordenen. Ved den seneste ændring

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk

Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Landstingsmedlem Agathe Fontain

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING vedrørende OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING NR. 361 1964 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor 5 II Oversigt over udvalgets

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 152 Forslag til landstingslov om efterskoler. (Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Landsstyremedlem

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere