Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3."

Transkript

1 Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller tab af bevidsthed. Medlemmet bør i samråd med egen læge afklare hvorvidt det er forsvarligt at færdes i kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning om at det er forsvarligt at ro kajak. 1.2 Alle aktive roere som er fyldt 18 år og som har bestået klubbens begynderprøve, må ro alene. Alle førsteårs roere skal bære CE-mærket (typegodkendt) rednings/svømmevest. 1.3 Alle aktive roere mellem 12 og 18 år, må ro alene når: Klubbens begynderprøve er bestået Der til instruktør eller bestyrelsesmedlem er afleveret en underskrevet erklæring, hvor forældre/værge erklærer sig indforstået med, at den aktive må ro alene. Alle unge mellem 12 og 18 år skal under roning bære rednings/svømmevest. 1.4 Aktive medlemmer under 12 år må kun ro sammen med forældre/værge, instruktører eller med andet aktivt medlem men minimum roområde B. Aktive medlemmer under 12 år skal under roning bære rednings-/svømmevest hele året. 1.5 Alle aktive medlemmer som er fyldt 16 år og som har eget roområde, må efter aftale med instruktør/bestyrelse tage nye medlemmer med ud at ro, dog kun indenfor eget roområde. 1.6 Klubbens roområder gældende fra klubbens bådebro og tilbage: A: Til Odden og under 200 meter fra land. B: Gals Klint Camping og til Gamborg, bunden af Ellebæk vig, under 200 meter fra land. C: Frit roområde indtil 500 meter fra land tildeles først efter at der er roet én sæson minimum 200 km. D: Frit roområde for havkajak instruktion jævnfør Havkajaksamrådet. 1.7 Roområder tildeles løbende af instruktører/bestyrelsen. Roområde A tildeles kun børn og unge i alderen år.

2 1.8 Alle kajakker skal medføre en CE mærket (typegodkendt) rednings-/svømmevest for hver ombordværende. 1.9 Ved al roning skal de internationale søvejsregler overholdes, herunder vigepligtsregler. Disse er kortfattet beskrevet i hæftet Lov og ret på vandet, udgivet af søsportens sikkerhedsråd Der skal altid tages behørigt hensyn til vejr, vind, sø og strøm. Især skal man på længerevarende ture være særligt opmærksom på ændringer i vejrforholdene, tiltagende vind eller lignende Det er forbudt at ro i tåget vejr Ved roning i mørke skal der medbringes lygte med hvidt/klart lys rede til brug Regler for vinterroning: Alle aktive medlemmer over 18 år med eget roområde, har tilladelse til at ro alene. Alle medlemmer med eget roområde har tilladelse til at ro med makker, dog kun inden for egne roområder. Er man under 18 år kræves tillige forældres/værges samtykke til vinterroning. Der skal ros så tæt på land som muligt. Der skal bæres rednings-/svømmevest. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedlægge forbud mod vinterroning. Det indskærpes at den/de aktive medlemmer tager ekstraordinært hensyn til vejr-og vindforholdene. Samt medbringer skiftetøj, bruger overtræk og evt. våddragt Før roning, skal alle aktive medlemmer indføre afgangstidspunkt samt evt. bestemmelsessted for turen på rokortet, som fremlægges på pulten. Efter hjemkomst tilføjes antal roede kilometer og rokortet sættes tilbage i rokort-kassen. Rokort skal altid indeholde oplysning om den aktives navn og telefonnummer Ved ture over flere dage, hvor der ros alene, skal der dagligt ringes hjem til kontaktperson, hvis navn og telefonnummer påføres rokortet inden afgang Roning i spirituspåvirket tilstand eller hermed ligestillede tilstande, medfører øjeblikkelig karantæne. I grovere tilfælde eller ved gentagelser kan dette medføre eksklusion Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at holde sit materiel i forsvarlig stand. Ingen kajakker må anvendes på trods af forbud nedlagt af bestyrelsen/bådansvarlig. Overtrædelse medfører øjeblikkelig karantæne Bestyrelsen foretager løbende kontrol af alle kajakker i klubben Ethvert aktivt medlem skal under roning være iført egnet, let påklædning, der giver mulighed for svømning. Særligt bemærkes at det er forbudt at benytte svært fodtøj eller gummistøvler i kajakken. 1.20

3 Havkajak: Udover ovenstående regler, gælder for havkajakker de til enhver tid gældende bestemmelser vedtaget af Havkajak Samrådet. Bestemmelserne skal være opslået i klubben Alle tidligere sikkerhedsbestemmelser ophæves hermed. 2: Ordensregler. 2.1 Ved optagelse i klubben erholder ethvert medlem et eksemplar af klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser. Det er ethvert medlems pligt at gøre sig bekendt med disse, således at ingen kan undskylde sig med ukendskab hertil. 2.2 Ethvert medlem skal gøre sig bekendt med de af bestyrelse og udvalg til enhver tid opslåede meddelelser. 2.3 Alle aktive medlemmer har ret til en nøgle til klubhuset. Bortkomne nøgler erstattes. Den udleverede nøgle er strengt personlig og må under ingen omstændigheder udleveres til uvedkommende. 2.4 Det er ethvert medlems pligt til enhver tid at sørge for, at der overalt på klubbens område overholdes god orden og renlighed. Ethvert medlem bør huske, at han/hun er medejer af klubben og skal behandle alt inventar med største omhu, ligesom han/hun ikke bør foretage sig noget der kan være til gene for hendes/hans kammerater. 2.5 Alle effekter, som et medlem opbevarer i klubhuset, skal være mærket med navn. Ting der findes uden navn, tages i forvaring af bestyrelsen og udleveres kun ved bevisførelse for ejers rettighed. Alt hvad et medlem ønsker at opbevare i klubhuset skal opbevares i medlemmets skab eller båd. Hvad der forefindes andre steder tages i forvaring af bestyrelsen. 2.6 Den sidste der forlader klubhuset er ansvarlig for, at der er slukket og lukket overalt. Låner et medlem et stykke af klubbens værktøj, skal dette straks efter brugen bringes på plads. 2.7 Lån af andres materiel uden ejerens tilladelse kan medføre karantæne. Lån af klubbens materiel ud over én dag, kræver bestyrelsens tilladelse. Medlemmer der låner klubbens materiel bærer det fulde ansvar for det lånte. Lån af klubmateriel til åture, anvises af bestyrelsen. Skader opstået under uforsvarlig brug, dækkes af låneren. 2.8 Et frigivet medlem af en anden kajakklub kan blive gæstemedlem mod betaling af det til enhver tid gældende gæste-kontinget (pt. 400 kr pr. år) og derved opnå de samme rettigheder til benyttelse af klubbens faciliteter som normale aktive medlemmer. Klubbens medlemmer kan derudover i begrænset omfang tage 1-2 gæster med ud at ro, som ikke er frigivne medlemmer i en anden klub, fx for at introducere gæsten til kajakroning inden indmeldelse. Det påhviler medlemmet at være ekstra forsigtig når sådanne gæster tages med ud. Forudsætningen for at kunne tage en gæst med ud at ro, som ikke er et frigivet medlem i en anden klub, er: - at værten er et aktivt, frigivet medlem af Strømmen med mindst roområde C - at gæsten bærer redningsvest - at gæsten kan svømme

4 - at der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten aldrig roer alene - at gæsten udfylder et gæstekort, som fremlægges på pulten. Bestyrelsen kan herudover give tilladelse til gæsters benyttelse af klubbens faciliteter 2.9 Når en roer kommer hjem, bæres båden op og aftørres, hvorefter den henlægges på sin plads i bådehuset. Ingen må efterlade en båd på broen eller på pladsen foran klubhuset eller for længere tid fortøje en båd ved broen Det er forbudt at være flere personer i en båd, end den er bygget til. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører øjeblikkelig karantæne Enhver beskadigelse af klubhus, inventar eller både skal straks meddeles bestyrelsen Ved overtrædelse af klubbens vedtægter samt øvrige bestemmelser kan bestyrelsen et medlem karantæne eller ved gentagelser, eksklusion Alle tidligere ordensregler ophæves hermed. 3: Kursus 3.1 Der tilbydes medlemmer et begynderkursus, som efter afsluttet prøve giver den aktive ret til at ro alene inden for et bestemt roområde. 3.2 For at blive frigivet skal følgende prøver aflægges og godkendes af en af klubbens instruktører: a. Svømmeprøve: 600 meter- Prøven aflægges så vidt muligt i klubbens normale rovand. b. Kæntringsprøven: Den aktive skal kæntre i kajak, hvor han/hun ikke kan bunde. Derefter bjerger man sig selv og kajakken ind på lavt vand, hvor kajakken tømmes for vand. c. Den aktive skal ro mindst 50 km sammen med instruktør/ledsager. Hæftet Lov og ret på vandet fra søsportens Sikkerhedsråd udleveres til alle. 3.3 Desuden omfatter kurset instruktion i roteknik, ind- og udstigning af kajak fra strand og bro, information om særlige hensyn. Hæftet Kulde-vind og vejr fra Søsportens sikkerhedsråd udleveres. 3.4 En instruktør kan tildele den/de aktive et roområde (A eller B), får de praktiske prøver er bestået, og når den aktive har udvist forståelse for at færdes på vandet. 3.5 Udvidet havkajakkursus: Aktive medlemmer som ønsker at ro havkajak skal, inden tilladelse gives til at ro alene i havkajak endvidere have gennemgået et havkajakkursus som omfatter: Indlæring af rulninger. Selv-entring (pagajflyder tilladt) og makkerhjælp skal gennemføres både som forulykket og som redder. Desuden aflægges en længere rotur som fastlægges af instruktøren. 3.6 Alle tidligere bestemmelser for kajakkurser/begynderkurser ophæves hermed. Alle ovennævnte bestemmelser og ordensregler er vedtaget på den ordinære generalforsamling den

5 11. februar 2006.

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Velkommen til Svendborg Kajakklub

Velkommen til Svendborg Kajakklub Velkommen til Svendborg Kajakklub - et godt sted at være Scan med din smartphone Klubbens hjemmeside Klubbens Facebook side Send en email til klubben Ring til klubben Udgivet af Svendborg Kajakklub Tuxensvej

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Love. for. Dragør Kajak Klub

Love. for. Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2007 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Kaninhåndbog for Lyngby Roklub

Kaninhåndbog for Lyngby Roklub Indholdsfortegnelse 1 Forord...2 2 Introforløb/Vinterroskole...3 2.1 Frigivet hvad så?... 3 3 Materiellet både og årer...3 3.1 Inrigger... 4 3.2 Outrigger... 5 3.3 Gigbåde... 6 3.4 Årer... 6 3.5 Udstyr...

Læs mere

Billeder fra sidste års roskole

Billeder fra sidste års roskole Billeder fra sidste års roskole NYBORG ROKLUB WWW.NYBORG-ROKLUB.DK VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER På de følgende sider kan du læse om roning og klubben. Du kan læse vores reglementer for roning, lære kommandoer

Læs mere

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik...

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik... Indhold Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3 Formålet med Skjolds begynderundervisning... 3 Forudsætninger for at blive medlem af Skjold... 3 Sikkerhed på vandet... 3 Kulde, sult og træthed...

Læs mere

Vedtægter og ordensregler 2013

Vedtægter og ordensregler 2013 Sejlforeningen Syd Sejlklubvej 10 2450 København SV Tlf.36 46 94 61 E-mail: sfsyd@sfsyd.dk Hjemmeside: www.sfsyd.dk Vedtægter og ordensregler 2013 Revideret november 2013 efter generalforsamlingen - samt

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere