Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdragsordning mm. på spildevandsområdet"

Transkript

1 Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa Sorø 16. marts, Middelfart 18. marts samt Viborg 23. marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen

2 Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (bek. nr. 108 af 29/01/2015) Skal lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak Trådte i kraft 5. februar 2015 NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 2

3 Hvad handler bekendtgørelsen om? ( 1) Påbud efter MBL 28 stk. 4, 2. pkt. og 30 stk. 1, dvs.: Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land Påbud om tilslutning til kloak Andre påbud om at bringe kloakforhold i orden efter MBL 30 stk. 1 Ændringer i vilkår fastsat i tidligere tilladelser efter MBL 28 hvis de er utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, jf. MBL 30 stk. 1 Men ikke: Påbud om separering af eksisterende fælleskloak Ejendomme kun til erhverv Påbud efter rottebekendtgørelsen Påbud efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (kap. 5 uhygiejniske forhold) NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 3

4 Hvem er omfattet? ( 4) Grundejere, hvis (egen) husstand har en samlet husstandsindkomst under kr. med et tillæg for hvert hjemmeboende barn (maks. 4 børn) under 18 år på kr. (2015-tal) Det er (alle) ejendommens grundejer(e)s samlede husstand(e) Ikke ejendomme ejet af virksomheder, foreninger, kommuner etc. Naturstyrelsens vurdering: Omkring 5 % af grundejerne, der får påbud som følge af vandplanerne, kvalificerer til ordningen, dvs. ca på landsplan kan dog være væsentligt højere lokalt Vil alle dem, der kvalificerer til ordningen, tage imod tilbuddet? NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 4

5 Hvad medfører bekendtgørelsen for de berettigede? ( 5 og 6) Påbud om forbedret spildevandsrensning, tilslutning til kloak etc. skal have en frist på mindst 3 år (dog ikke hvis der er uhygiejniske forhold) Mulighed for at grundejer overlader etablering af kloakanlæg til forsyningen, og betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år Ved påbud om tilslutning til kloak forfalder tilslutningsbidraget først når tilslutningen fysisk er udført (vær opmærksom på forsyningens vedtægt) Grundejer kan stadig vælge medlemskab af kloakforsyningen NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 5

6 Typisk sagsflow Kommunen varsler påbud og informerer Kommunen meddeler påbud og afgørelse Evt. sagsbehandling, tilladelser mm. Grundejer ansøger om adgang til ordningen Grundejer anmoder om tilbud Forsyningen udarbejder tilbud Grundejer accepterer tilbud, indgår kontrakt Grundejer afdrager til forsyningen 20 år Forsyningen sender tilbud Forsyningen udfører anlæg Evt. økonomisk mellemværende NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 6

7 Kommunens forpligtelser Inden påbud/afgørelser skal modtager informeres om frist for ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning ( 3 stk. 2) Kommunen skal have elektronisk ansøgningsskema (f.eks. NSTs) på sin hjemmeside ( 3 stk. 3) Kommunen skal sammenholde tallene i ansøgningsskemaet med tallene i opgørelses fra SKAT, men forventes ikke at tjekke tallene hos SKAT eller andre myndigheder Kommunen skal træffe afgørelse om hvorvidt ansøger er kvalificeret til at modtage minimumsfrist og afdragsordning ( 4 stk. 1) Afgørelsen (inkl. frister) meddeles sammen med påbuddet ( 4 stk. 4) Hvis grundejer er kvalificeret skal påbuddet have en frist på min. 3 år og evt. tilslutningsbidrag forfalder først ved fysisk tilslutning til kloak NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 7

8 Grundejers forpligtelser Skal selv ansøge om minimumsfrist og afdragsordning hos kommunen ( 3 stk. 1) Ansøgning skal vedlægges dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle ejendommens beboere ( 3 stk. 3) Imødekommes grundejers ansøgning, skal grundejer selv anmode spildevandsselskabet om at sende tilbud om etablering af anlæg og tilbud om afdragsordning ( 6 stk. 1) Frister ( 6 stk. 4): Grundejer skal senest 1 år 6 måneder inden fristen for påbuddet anmode forsyningen om at sende tilbud Grundejer skal senest 1 år inden fristen for påbuddet have accepteret forsyningens tilbud Ellers bortfalder retten til at modtage tilbud NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 8

9 Spildevandsselskabets forpligtelser På grundejers anmodning skal fremsendes tilbud om etablering af nødvendigt spildevandsanlæg og afdragsordning ( 6 stk. 1) Skal før indgåelsen af aftalen oplyse grundejer om det samlede beløb, der skal betales under afdragsordningen foruden vilkårene, f.eks. for misligholdelse ( 8 stk. 7) Skal efter indgåelse af aftalen årligt oplyse grundejer om restgælden ( 8 stk. 7) Skal etablere (men ikke drive) anlægget på vegne af grundejer Frister: Forsyningen skal sende tilbud indenfor 4 måneder efter grundejers anmodning ( 6 stk. 1) Forsyningen skal overholde kommunens frist for påbud NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 9

10 Typisk sagsflow med tidsfrister Frist påbud: Min. 3 år Kommunen varsler påbud og informerer Kommunen meddeler påbud og afgørelse Evt. sagsbehandling, tilladelser mm. Min. 1 år før Grundejer ansøger om adgang til ordningen Grundejer anmoder om tilbud Grundejer accepterer tilbud og indgår kontrakt Grundejer afdrager til forsyningen - 20 år Forsyningen udarbejder tilbud Forsyningen sender tilbud Forsyningen udfører anlæg Evt. økonomisk mellemværende Frist: Max. 4 mdr. Min 1½ år før NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 10

11 Overgangsperioden ( 9) Bekendtgørelsen gælder også eksisterende påbud, dog begrænset til: Påbud, som per 5. februar 2015 endnu ikke er opfyldt* Grundejer skal senest 31. december 2015 ansøge om adgang til minimumsfrist og afdragsordning Kommunen træffer afgørelse, og fristen for påbuddet er i så fald min. 3 år fra den dato (hvis grundejer kvalificerer til ordningen) Indtil kommunen træffer afgørelse om at grundejer kvalificerer til ordningen fortsætter håndhævelse (principielt) som normalt *: Dvs. hvor påbuddet ikke er efterkommet, uanset om fristen er overskredet eller ej, og uanset eventuelle opfølgende administrative handlinger. NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 11

12 Forsyningens økonomi ( 7 og 8) Sikkerheden for at forsyningen får dækket sine udgifter: Skadesløsbrev tinglyses på ejendommen, forfalder ved overdragelse Lån kan optages som kommunegaranterede lån Etableringsomkostninger tillægges beløb til dækning af risiko, administration og renter på pt. 5,9 % Løbetiden er 20 år Inddrivelse ved SKAT efter almindelig rykkerprocedure Et tab på en ejendom dækkes via risikotillægget for alle ejendomme i ordningen Evt. samlet tab på ordningen overvæltes til øvrige forbrugere 1:1 Løbende opfølgning ved NST på landsplan og for de enkelte forsyninger (grænse på maks. 150 kr./husstand over 20 år) NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 12

13 Haraldsgade København Ø Tlf: Torsten Duer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand Dir. tlf NATURSTYRELSEN 16. MARTS NY BEKG. OM AFDRAGSORDNING MM. SIDE 13

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 2 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud.

Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 06.11.2013, rev. 18.11.2013-2 Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud. Svendborg Kommune har i 2010 2013 udsendt

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/30 Forord 5 INDHOLD 1. Vedtægtens område... 6 1.1. Vedtægtens dækningsområde... 6 1.2 Forsyningspligt mv....

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere