Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Social- og Omsorgsudvalget, Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti) Side 1

2 Social- og Omsorgsudvalget, Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af dagsorden Regnskabsresultat år 2013, spar/lån , Voksenservice og Pleje Fastsættelse af dato til dialogmøde med Frivilligcenter Fredericia Kvalitetsstandarder 2014 Pleje & Sundhed Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre Godkendelse af Ældreklubben Damvej som støtteberettiget pensionistforening Voksenservice - budgetomplaceringer Frigivelse af anlægsmidler Jupitervej Årsrapport fra Udsatterådet Dialog med Udsatterådet Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 Social- og Omsorgsudvalget, Regnskabsresultat år 2013, spar/lån , Voksenservice og Pleje Sagsnr.:14/1612 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Status på indsatsområder beskrives i aktivitetsrapporterne, som er en del af økonomirapporteringen. Status på indsatsområder gennemgås på mødet og er vedlagt som bilag. Regnskabsresultat for 2013 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Serviceudgifter Voksenservice ex. befordring 239, ,110 41,268 17,956 Voksenservice befordring 1,750 1,750 1,750 Pleje ex. befordring 387, ,612-18,337-18,337 Pleje befordring 3,010 0,861 2,149 0,641 1,508 Pleje fra drift til anlæg 0,585-0,585 Pleje fra drift til anlæg Sundhed 0,600-0,600 Serviceudgifter i alt 631, ,583 26,830-16,511 20,029 Overførselsudgifter Voksenservice, borgerservice 46,259 47,589-1,330-1,330 Voksenservice, merudgift 100 0,762 1,480-0,718-0,718 Pleje 4,807 5,046-0,239-0,239 Overførselsudgifter i alt 51,828 54,115-2,287-2,287 Centrale refusionsordning Voksenservice -10,478-10,832 0,354 0,354 Pleje -2,590-1,613-0,977-0,977 Side 4

5 Social- og Omsorgsudvalget, Centrale refusionsordning i alt -13,068-12,445-0,623-0,623 Ældreboliger, drift Pleje 0,861 0,900-0,039-0,039 Ældreboliger, drift i alt 0,861 0,900-0,039-0,039 Drift i alt 671, ,153 23,881-16,550 17,119 Anlæg Voksenservice 16,471 25,202-8,731-8,731 0,000 Pleje 2,099 3,215-1,116-1,115-0,001 Pleje til anlæg fra drift -0,585 0,585 Pleje til anlæg Sundhed -0,600 0,600 Anlæg i alt 18,570 28,417-9,847-11,031 1,184 Total 689, ,570 14,034-27,581 18,303 (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug) Økonomiske konsekvenser: Voksenservice Befordring: Der kommer merudgifter i år 2014 til befordring, hvis udgifterne i år 2014 bliver på samme niveau som i år 2013, dvs. ca. 2,746 mio. kr. I år 2014 har Voksenservice ikke modtaget budget til befordring dette ligger på Kørselskontoret, 0,965 mio. kr. Der overføres nu beløb fra Børne- og Uddannelsesudvalget på 0,192 mio. kr., og der forventes bevilget 0,538 mio. kr. af kommunekassen. Disse beløb har ½-års virkning, da en udbudsrunde forventes igangsat i år. Side 5

6 Social- og Omsorgsudvalget, Pleje Befordring: Der kommer merudgifter i år 2014 til befordring, hvis udgifterne i år 2014 bliver på samme niveau som i år 2013 dvs. ca. 3,0 mio. kr. I år 2014 er der tildelt et budget til befordring på 0,873 mio. kr. Der overføres nu beløb fra Børne- og Uddannelsesudvalget på 0,172 mio. kr., og der forventes bevilget 0,480 mio. kr. af kommunekassen. Disse beløb har ½-års virkning, da en udbudsrunde forventes igangsat i år. Der er herefter et budget til befordringsudgifter under Pleje for 1. halvår 2014 på 1,088 mio. kr. og for 2. halvår 2014 på 0,437 mio. kr. i alt 1,525 mio. kr. Transport: Der kommer udgifter i år 2014 til transport, da hjemmeplejens biler er omfattet af ordningen, om betaling af en takst pr. kørt kilometer. Der er ikke budget til dækning af disse udgifter, da budgetmidlerne til transport er overført Facility Management fra år Vurdering: Voksenservice Serviceudgifter: Regnskabsresultatet er blevet bedre i forhold til vurderingen ved 3. budgetopfølgning, som lød på -26,800 mio. kr. Regnskabsresultat for 2013 lyder på -24,518 mio. kr. Voksenservice havde et underskud i 2012 på 18,500 mio. kr. dette er dog eftergivet og dermed lyder det akkumulerede underskud for Voksenservice i 2013 på 24,518 mio. kr. Side 6

7 Social- og Omsorgsudvalget, Voksenservice har fået bevilget henstand med afbetaling af dette underskud til 2018, hvilket betyder at overførslen af spar/lån mellem 2013/2014 lyder på 0,000 mio. kr. og underskuddet fremføres til år Yderligere forekommer der en efterbevilling befordring på 1,206 mio. kr., hvilket vil mindske spar/lån til -23,312 mio. kr., som ønskes videreført til De primære områder, som er årsagen til underskuddet i 2013 er illustreret nedenfor: Område Merudgift, mio. kr. STU -2,912 Eksterne dag- og døgntilbud, udgifter -0,749 Eksterne dag- og døgntilbud, indtægter -10,348 Budgetpuljer -8,657 Udviklingsplan +1,845 Interne enheder -2,282 Diverse -1,415 I alt -24,518 STU STU kommer ud med et underskud på 2,912 mio. kr. for året Dette underskud er primært fremkommet fordi der har været mange borgere i tilbud. Der er foretaget flere tiltag på STU-området for at imødegå fremtidigt merforbrug. Disse tiltag omhandler blandt andet hjemtagelse af egne borgere. Yderligere er der nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på fremtidigt indhold og organisering af STU. Eksterne dag- og døgntilbud, udgifter På dette område forekommer der et merforbrug på 0,749 mio. kr. Udgifter vedrørende døgntilbud, eksternt er stigende sammenlignet med 2012 og udgifter vedrørende dagtilbud er faldende sammenlignet med Voksenservice har iværksat en intensiv proces, som indebærer en gennemgang af alle borgere i eksterne tilbud, hvor der allerede er indgået aftaler vedrørende prisreduktion og hjemtagelser denne proces fortsætter i Eksterne dag- og døgntilbud, indtægter Der forekommer en mindreindtægt på 10,348 mio. kr. på eksterne dagog døgntilbud. Forklaringen på dette er, at tendensen i kommunerne er, at de hjemtager deres egne borgere og derfor vil Fredericia Kommune/Voksenservice ikke have stigende indtægter på dette område, som budgettet indikerer. I 2014 vil der blive foretaget analyser på dette område, som vil hjælpe til at belyse, hvor der specifikt skal rettes ind. Budgetpuljer Budgetpuljen indeholder følgende: 1. Tilpasning af budgetter ved hjemtagelser fra eksternt placerede borgere. Side 7

8 Social- og Omsorgsudvalget, Tilførsel af budget til nye interne pladser. 3. Restbeløb fra ikke-udmøntede besparelser fra handleplanen En Ny Vej. 4. Udgifter til befordring for Befordringsudgiften er placeret under denne pulje, da Voksenservice ikke har modtaget budget til dækning af befordringsudgifter i Der er betalt befordringsudgifter for 1,750 mio. kr. i 2013 på denne regnskabspost. Udviklingspuljen Udviklingsplanen har et overskud på 1,845 mio. kr. Udviklingsplanen er en del af En Ny Vej / En ny Vej 2.0, hvor den som investeringspulje understøtter omstillingen i Voksenservice, der skal sikre fortsat udvikling og en bæredygtig økonomi. Dette inkluderer bl.a. sammenlægning af institutioner for at opnå de fordele, som vil forekomme ved at have få større institutioner end flere små, hvilket i omstillingen giver udgifter til omflytninger. Puljen er ikke anvendt i 2013, men udgiftsniveauet forventes at stige på denne post i 2014 i led med diverse flytninger og sammenlægninger. Der er i 2014 afsat 2,988 mio. kr. i Udviklingspuljen. Interne enheder Der er et underskud på i alt -2,282 mio. kr. for egne institutioner og tilbud i Voksenservice. I januar 2014 er version 2.0 af den vedtagne budgetmodel, fra juni 2013, iværksat. Version 2.0 indebærer en tilretning af budgetter til interne enheder løbende over året efter aktivitetsdata. Dette betyder, at pengene følger borgeren. Budgetmodel 2.0 er dermed aktivitetsbaseret og det er muligt at følge de interne enheder tæt. Befordring I 2013 har der været merudgifter til befordring på 1,750 mio. kr. heraf forventes 1,206 mio. kr. givet som efterbevilling, jf. opgørelser af kørsel i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Proaktivs kørsel fra januar til september 2013, lydende på 1,961 mio. kr. er betalt af Kørselskontoret, da der ikke er overført budget mellem Kørselskontoret og Voksenservice lydende på 0,965 mio. kr. Det er aftalt med Kørselskontoret, at betaling af denne regning vil ske i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 i den anledning overføres budgettet også til Voksenservice på 0,965 mio. kr. Anlæg Der ønskes overført 8,730 mio. kr. i spar/lån vedrørende anlæg se nedenstående tabel: Anlæg Spar/lån mio. kr. 1. Bofællesskab Thygesminde Allé, servicearealer -1,201 (A-30004) 2. Bofællesskab Thygesminde Allé, boligarealer 4,432 Side 8

9 Social- og Omsorgsudvalget, (A-30005) 3. Ombygning Voksen Handicap, Ungeområdet 2,500 (A-30006) 4. Udviklingspuljen (A-30009) 3,000 1 og 2. alt i alt overføres netto 3,230 mio. kr. vedrørende Thygesminde Allé. Der er tale om restudgifter på udgiftssiden på i alt 4,8 mio. kr. samt indtægt i form af tilskud fra staten på 1,6 mio. kr. 3. og 4. Der ønskes overført to puljer, som ikke er anvendt i Begrundelsen for at disse ikke er anvendt er, at alt det faglige og administrative skulle på plads førend indkøb og ombygninger kan startes. Puljerne skal anvendes til nedenstående: a. Nestlegården og Ny Vej skal sammen bo på Nymarksvej for at dette kan lade sig gøre, skal der foretages ombygninger og forbedringer af bygningerne b. HippoCampus flytter til Ullerupdalvej her skal borgerne have klargjort deres nye værelser. c. Jupitervej skal nu rumme Aspbo og Ungdomskollegiet dette betyder, at der skal foretages grave- og ombygningsarbejde Ovenstående viser at alle anlægsmidler er øremærket og derfor ønskes overført som spar/lån mellem 2013/2014. Voksenservice, Overførselsudgifter, Borgerservice: Der er et mindreforbrug vedrørende boligstøtte, i alt på 1,330 mio. kr. til kommunekassen. Voksenservice, Overførselsudgifter, Merudgifter 100: Der er et mindreforbrug på merudgifter 100, i alt 0,718 mio. kr. til kommunekassen. Voksenservice, Centrale refusionsordning: Der er mindreindtægter fra refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager, i alt 0,354 mio. kr. til kommunekassen. Pleje Serviceudgifter: Pleje har i år 2013 foretaget en stram økonomistyring med månedlige budgetopfølgninger og krav om finansiering af fremtidige ønsker og tiltag ved løbende opsamling af egne budgetmidler. Regnskabsresultatet for år 2013 er blevet bedre i forhold til vurderingen ved 3. budgetopfølgning. Ud over sparede midler til år 2014, er der Side 9

10 Social- og Omsorgsudvalget, finansieret overførsel af 0,600 mio. kr. til udskiftning nødkaldeanlæg under Sundhed. I de overførte sparede midler er der finansiering til besparelserne på 1,440 mio. kr. Der henvises her til Social- og Omsorgsudvalgets møde d. 31. januar Der har været fokus på udviklingen i udgifterne til BPA ordninger, levering af hjemmehjælp under Frit valg og sygeplejeområdet. Merforbruget i år 2013 er finansieret af mængderegulering, frit valgs ramme og af mindre forbrug under Pleje. Der er stigende behov for ydelser. Derfor fortsat fokus på udviklingen. I år 2013 har der været merudgifter til befordring på 2,189 mio. kr. heraf forventes 1,508 mio. kr. givet som efterbevilling. Der har været ekstra udgifter i forbindelse med forårets konflikt på lærerområdet, hvor 0,7 mio. kr. finansieres af midler overført Pleje fra skoleområdet. Sparede midler: Sparede midler er på ca. 17,735 mio. kr. heraf 0,585 mio. kr. overført anlæg, og 0,600 mio. kr. overført anlæg Sundhed. De sparede midler udgør herefter i alt 16,550 mio. kr. og er øremærket bestemte formål. Visitation ca. 5,1 mio. kr. Midler fra mellemkommunale betalingssager som mangler juridisk afklaring, og midler afsat til efterbetaling private leverandører. Plejen ca. 5,8 mio. kr. Det er opsparede midler øremærket bestemte projekter. Der er mindre forbrug som følge af økonomistyringens krav om opsparing til finansiering af fremtidige ønsker. Pleje i øvrigt ca. 5,6 mio. kr. Heri mindre forbrug af henlæggelsesmidler til vedligeholdelse og genanskaffelser. Der er mindreforbrug på konti til direkte overførsel som spar år Pleje, Overførselsudgifter: Der er mindre udgifter på personlige tillæg, i alt 0,239 mio. kr. til kommunekassen. Der er ved 3. budgetopfølgning 2013 overført 0,750 mio. kr. til kommunekassen. Pleje, Centrale refusionsordning: Der er merindtægter fra refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager, i alt 0,977 mio. kr. til kommunekassen. Pleje, anlæg: Der er et mindre forbrug på i alt 1,115 mio. kr. og som ønskes overført som spar til år 2014 til fortsat investering i ny teknologi og til løbende udskiftning af it værktøjer, så driftsafvikling og udførelse af arbejdsopgaver sker hensigtsmæssigt. Der anmodes om, at sparede midler på drift serviceudgifter overføres til anlæg i alt 1,185 mio. kr. heraf Side 10

11 Social- og Omsorgsudvalget, overføres 0,600 mio.kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg under Sundhed. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at 1. regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, 2. spar/lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. gammel gæld 18,500 mio. kr., tidligere er eftergivet, og at årets underskud på 23,312 mio. kr. fortsat er afdragsfrit til år 2018, 4. der anmodes om, at 1,206 mio. kr. gives som efterbevilling til befordringsudgifter i år der sker omplacering af 0,192 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende befordring i år 2014, 6. der anmodes om bevilling på 0,538 mio. kr. vedrørende befordring i år 2014, 7. status på indsatsområder tages til efterretning. Pleje og Sundhed indstiller, at 8. regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, Side 11

12 Social- og Omsorgsudvalget, spar/lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet 10. der anmodes om, at 1,508 mio. kr. gives som efterbevilling til befordringsudgifter i år der anmodes om, at sparede midler på drift serviceudgifter overføres til anlæg, i alt 1,185 mio. kr. og heraf 0,600 mio. kr. til anlæg under Sundhed, 12. der sker omplacering af 0,172 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende befordring i år 2014, 13. der anmodes om bevilling på 0,480 mio. kr. vedrørende befordring i år 2014, 14. der anmodes om anlægsbevilling samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb til IT-værktøj Smartcare 0,909 mio. kr. 15. der anmodes om anlægsbevilling samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb til Kølerum Ulleruphus 0,185 mio. kr. 16. der anmodes om anlægsbevilling samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb til Cykelskur Distrikt City 0,189 mio. kr., som efterbevilling. 17. der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsbevilling til Cykelskur Distrikt Hyby 0,250 mio. kr. 18. status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Status på indsatsområder, Voksenservice Åben - Status på indsatsområder, Pleje Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Side 12

13 Social- og Omsorgsudvalget, Fastsættelse af dato til dialogmøde med Frivilligcenter Fredericia Sagsnr.:13/2355 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Bestyrelsen for Frivilligcenter Fredericia og Social- og Omsorgsudvalget, har, som en del af samarbejdsaftalen mellem parterne, forpligtet sig til at afholde et årligt dialogmøde. Pleje og Sundhed har forespurgt Frivilligcenteret om mulige datoer og tidspunkter, og der er fra Frivilligcenteret følgende forslag: d. 24. april d. 8. maj d. 20. maj Alle dagene foreslås mødet lagt i tidsrummet kl eller i tidsrummet kl Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til dato og tidspunkt for afholdelse af dialogmødet med Frivilligcenterets bestyrelse. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale mellem Frivillivcenter Fredericia og Fredericia Kommune (2013) Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der afholdes møde den 24. april kl Side 13

14 Social- og Omsorgsudvalget, Kvalitetsstandarder 2014 Pleje & Sundhed Sagsnr.:14/1840 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Visitationsafdelingen i Pleje og Sundhed har ajourført informationsfolderen med kvalitetsstandarderne for visiterede borgere i Fredericia Kommune. Informationsfolderen udkommer i 5. udgave i 2014, og den beskriver kommunens serviceniveau for personlig- og praktisk hjælp. Folderen beskriver hvilke ydelser, der kan bevilges efter en konkret individuel vurdering foretaget af visitator. Samtidig er der information om hvilke andre afdelinger, der kan kontaktes i forhold til deres ydelser. Det drejer sig om ex. Hjælpemiddel & Kommunikation. Der er i folderen en oversigt over tidsfrister for sagsbehandling, samt lovhenvisninger. Folderen udleveres til nye ansøgere i forbindelse med visitationsbesøget, ved revurderingsbesøg af visiterede borgere samt ved henvendelse i Visitationsafdelingen. Kvalitetsstandarderne (folderen) er offentliggjort på Kommunens hjemmeside. I denne 5. udgave er der følgende ændringer: Forord ved ny Borgmester. I afsnittet omkring klagemuligheder side 7-8, er Det Sociale Nævn ændret til Ankestyrelsen som den nye instans, der skal sagsbehandle klager fra borgerne over visitationens afgørelser. Desuden er der tilføjet en forventet sagsbehandlingstid hos Ankestyrelsen. På side 10 er afsnittet om servicelovens 94b fjernet, da servicebeviser er taget ud af lovgivningen. Under Praktisk hjælp side 12 er afsnittet omkring indkøb ændret så teksten passer ift. at indkøb har været i udbud, og der er nye ydelsesbeskrivelser. På side 19 er der tilføjet Da der er tale om egen lejebolig på plejecentre, skal du være opmærksom på, at du skal være forsikret som hidtil i forhold til indboforsikring. På side 21 er der en opjustering ift. takst 2014 på omsorgstandpleje. Skemaet over kommunens tidsfrister for visitation mv. på side 23 er rettet til, hvor omsorgskørslen er slettet. På side 24 er 94b om servicebeviser slettet, da loven er ændret. Side 14

15 Social- og Omsorgsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Kvalitetsstandarder skal hvert år godkendes politisk. Derfor optrykkes der nye hvert år, således det er aktuelle udgaver til udlevering til borgerne. Der trykkes i et begrænset oplag. I 2013 var det dog nødvendigt med et ekstra optryk. Prisen er ca. 15 kr. pr. stk. Udgiften finansieres af Fritvalgsrammen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at informationsfolderen dækker lovkravet om offentliggørelse af kvalitetsstandarder/serviceinformationer. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller: At informationsfolderen for 2014, den 5. udgave med kommunens kvalitetsstandarder for personlig- og praktisk hjælp godkendes. Bilag: Åben - Kvalitetsstandarderne til godkendelse Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Side 15

16 Social- og Omsorgsudvalget, Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2013 Sagsnr.:13/2721 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service 151 stk. 2 er der i 2013, afholdt tilsyn på Plejecentrene Øster Elkjær, Hybyhus og Rosenlunden. Efter tilsynet har Revas ApS udarbejdet en rapport med anbefalinger (vedlagt som bilag). På baggrund af disse anbefalinger har centerlederne udarbejdet en handleplan (vedlagt som bilag). For gennemførelsen af tilsynene er der forskellige fokuspunkter, som generelt set belyser kvaliteten af opgaveløsningen. Det drejer sig om følgende: Sammenhæng mellem, på den ene side fastsatte standarder, beslutninger og tilbud til den enkelte borger og på den anden side, den praktiske udførelse. Beboernes forhold. De fysiske rammer. Personaleforhold. Myndighedsforhold i form af bevillinger og afgørelser. Institutionens inddragelse af beboere og pårørende. Udover ovenstående, vil tilsynet have et særligt fokuspunkt, som i 2013 er borgerens oplevelse af Den gode dag. Desuden er der set på opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Rapporterne er samlet set fine, og det bemærkes, at der er kompetente personaler, en god stemning og at borgerne får den hjælp, de har behov for. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: I rapporterne noteres det, at der er fulgt op på sidste års anbefalinger. Side 16

17 Social- og Omsorgsudvalget, Centerlederne har udarbejdet handleplan (vedlagt som bilag) for opfølgningspunkterne, med undtagelse af Rosenlunden hvor der ikke er punkter til opfølgning, og derfor ej heller en handleplan. Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanerne lever op til krav om kvalitet, og at de er handlingsorienterede. Visitationsafdelingen følger op på, om det fremgår af det kommende års rapport, at handleplanen er fulgt. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben Øster Elkjær Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handleplan kommunale tilsyn Øster Elkjær.pdf Åben Hybyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handleplan uanmeldte kommunale tilsyn Hybyhus 13.pdf Åben Rosenlunden Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Side 17

18 Social- og Omsorgsudvalget, Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre 2013 Sagsnr.:12/12969 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Sundhedslovens 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg. Det vedrører de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger, eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Det indgår tillige i tilsynet at se på, om der følges op på foregående års tilsyn og anbefalinger. Efter hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport med anbefalinger. Plejecenterlederne anmodes om, at udarbejde en handleplan for anbefalingerne i den enkelte rapport. Embedslægen har nu gennemført uanmeldte tilsyn på Ulleruphus og Hybyhus. Der er tidligere orienteret om tilsynsbesøgene på plejecentrene Øster Elkjær, Madsbyhus og Othello. De sidste 2 plejecentre Rosenlunden og Stævnhøj blev i 2012 omfattet af gradueret tilsyn på grund af meget få anmærkninger, og dermed får de ikke tilsyn i 2013, men først igen i Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: 2 af kommunens 7 plejecentre har ikke haft tilsyn i 2013, fordi forholdene i 2012 var så gode, at embedslægen vurderede, at de skulle have gradueret tilsyn. Det betyder, at tilsyn det følgende år vurderes overflødigt. Det er særdeles tilfredsstillende. På de 2 centre, der nu har haft tilsyn i 2013, har Embedslægen lavet anbefalinger på områderne: Sygeplejefaglige optegnelser. Medicinhåndtering. Patientrettigheder. Side 18

19 Social- og Omsorgsudvalget, Det ene af centrene har også fået anbefalinger for: Ernæring. Fysisk aktivitet. Embedslægen har ikke konstateret alvorlige fejl og mangler. Centerlederne har udarbejdet handleplan for områderne (vedhæftet som bilag). Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanerne lever op til krav om kvalitet, og at de er handlingsorienterede. Der er fulgt op på tidligere anbefalinger. Der aflægges tilsyn igen i 2014 på begge centre. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Handleplan for Embedslægens tilsyn Ulleruphus august 2013.pdf Åben - Handleplan for Embedslægens tilsyn Hybyhus.pdf Åben Hybyhus - prikskema.pdf Åben Hybyhus - endelig rapport.pdf Åben Ulleruphus - endelig rapport.pdf Åben Ulleruphus - prikskema.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Side 19

20 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelse af Ældreklubben Damvej som støtteberettiget pensionistforening Sagsnr.:14/1693 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Socialudvalget godkendte på mødet d. 27. november 2012 nye retningslinjer for tildeling af støtte til pensionistforeninger i Fredericia Kommune. En af forudsætningerne for at kunne opnå støtte efter de nye retningslinjer er, at foreningen får godkendt sine vedtægter af Social og Omsorgsudvalget. Ved godkendelsen stilles der blandt andet krav om, at foreningens hjemsted er Fredericia Kommune, og at formålet med foreningen er at sikre aktiviteter for pensionister bosat i Fredericia. Ændringerne af retningslinjerne indebærer samtidig at de pensionistforeninger, der i dag får lavet regnskab af kommunens økonomiafdeling, fremover selv skal stå for foreningens regnskab. Pleje & Sundhed har modtaget anmodning om godkendelse af vedtægterne fra Damvejens Ældreklub. På tidligere udvalgsmøder er Pensionistforeningen for Fredericia og Omegn af 1938 og Ældreklubben på Røde Banke godkendt som støtteberettiget. Økonomiske konsekvenser: Til godkendte foreninger udbetales dels et foreningstilskud på kr., dels et medlemstilskud pr. medlem på 100 kr. en gang årligt. Pensionistforeningen skal søge om tilskuddene ved brug af et ansøgningsskema. Det samlede tilskud til den enkelte foreningen kan dog ikke overstige kr. årligt. Vurdering: Pleje & Sundhed har gennemgået vedtægterne for Damvejens Ældreklub og vurderet, at de kan godkendes betinget af, at der dels tilføjes hjemsted, idet dette ikke er anført, og dels at det præciseres i vedtægterne, at aktiviteterne er for pensionister og evt. efterlønsmodtagere. For så vidt angår formueforvaltning ved en eventuel opløsning er det i vedtægterne besluttet, at eventuel formue og andre værdier overgår til velgørende formål i Fredericia Kommune. Vedrørende sidstnævnte er det væsentligste, at en eventuel formue ikke kan gå til kommercielle formål eller til enkeltpersoner (f.eks. ved fordeling til medlemmerne). Godkendelsen forslås derfor givet på den betingelse, at der til næste ordinære generalforsamling tilføjes vedtægterne, at foreningens hjemsted Side 20

21 Social- og Omsorgsudvalget, er Fredericia Kommune, samt at det præciseres at aktiviteterne er for pensionister og evt. efterlønsmodtagere. Sammen med godkendelsen vil der blive gjort opmærksom på, at foreningen skal være at finde på Fredericia Kommunes hjemmeside, og at der i forbindelse med ansøgning om støtte skal fremsendes regnskab for året før, der kan dokumentere, at der er opkrævet minimum 200 kr. i kontingent pr. medlem pr. år. I det omfang Damvejens Ældreklub hidtil har fået ordnet bogføring og regnskab via Fredericia Kommunes økonomiafdeling, vil der blive gjort særligt opmærksom på, at de fremover selv skal stå for dette. Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller, at ældreklubben Damvejen godkendes som tilskudsberettiget pensionistforening på betingelse af, at der på næste ordinære generalforsamling til vedtægterne føjes bestemmelse om, dels at klubbens hjemsted er Fredericia Kommune, dels at aktiviteterne er for pensionister og evt. efterlønsmodtagere. Bilag: Åben - vedtægter for ældreklubben Damvej.pdf Åben - Godkendelse af pensionistforeninger for ældre i Fredericia Kommune.pdf Åben - retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger i Fredericia Kommune.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingen godkendt. Side 21

22 Social- og Omsorgsudvalget, Voksenservice - budgetomplaceringer Sagsnr.:14/1814 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Voksenservice har lavet en ny organisering, hvor der er etableret et administrativt og fagligt sekretariat, som stabsfunktion. Denne etablering kræver omplacering af budget mellem Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget. Økonomiudvalget: Konto 6: Sagsbehandlere, Myndighedschef, Voksenservicechef i Voksenservice (Myndighedsafdeling) Konto6: Fagligt personale i Sekretariatet (Sekretariat) Konto 6, overførsel til konto 5: Administrativt personale i Sekretariatet (Sekretariat) Social- og Omsorgsudvalget: Konto 5: Voksenhandicap, fælles Centerlederne (VH, fælles) Konto 5: Projekter, fælles flytning intern/ekstern, budgetpulje (Projekter, fælles) Der ønskes flyttet budget mellem Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget for at kunne etablere et realistisk budget til personalet repræsenteret både under konto 5 og 6 under henholdsvis Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget. Se nedenstående tabel for belysning af beløbene der ønskes omplaceret: Omplacering mellem de forskellige afdelinger/udvalg Tidligere 2014 budget Nuværende 2014 budget Ændring Myndighedsafdelingen Sekretariat VH, fælles Projekter, fælles Økonomiske konsekvenser: Der ønskes omplaceret midler fra Social- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget grundet etablering af et stabs-sekretariat under Voksenservice. Udgifter til administrativt personale skal overføres til konto 5 og dermed indgå under Socialudvalget. Side 22

23 Social- og Omsorgsudvalget, Dette medfører ønsket om en omplacering på 0,535 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Omsorgsudvalget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Økonomi indstiller at: Indstilling tages til efterretning og videresendes til Byrådet. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Anbefales. Side 23

24 Social- og Omsorgsudvalget, Frigivelse af anlægsmidler Jupitervej Sagsnr.:13/11872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 som blev godkendt af Byrådet i december 2013 er beskrevet et bygningsspor. Formålet med bygningssporet er at øge volumen på de enkelte tilbud således der opnås større fagligt fundament og fleksibilitet. Der vil på sigt være mulighed for driftsoptimering samt besparelser ved opsigelse af private lejemål og samling af botilbuddene i de kommunale bygninger. Der henvises til salgssag Økonomiudvalget 14/2412. Økonomiske konsekvenser: For at kunne flytte botilbuddene Damvej, Ungdomskollegiet og Aspbo ind i de nu tomme bygninger på Jupitervej skal bygningerne renoveres for mio. kr. Finansieringen er, som besluttet på Socialudvalget d. 29. oktober 2013, at 3,4 mio. kr. finansieres af salget af to bygninger, som ikke længere skal bruges til botilbud nemlig Kaalundsvej og Damvej og de resterende 1,712 mio. kr. finansieres af Voksenservices anlægspulje på 2,5 mio. kr. som oprindeligt var afsat til renovering af Damvej. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at der frigives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5,112 mio. kr. til renovering af Jupitervej. Rådighedsbeløbet finansieres delvist ved overførsel af 1,712 mio. kr. fra Anlægspulje ombygning voksen handicap (A-30006) Den resterende del af rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. finansieres i første omgang af kommunens kasse efterfølgende af kasseindlæg i forbindelse med forventet provenu ved Ejendomsafdelingens salg af ejendommene Kålundsvej og Damvej. Side 24

25 Social- og Omsorgsudvalget, Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Side 25

26 Social- og Omsorgsudvalget, Årsrapport fra Udsatterådet Sagsnr.:14/2216 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til vedtægter for Udsatterådet i Fredericia Kommune skal rådet for hvert kalenderår lave en årsrapport til Social- og Omsorgsudvalgets orientering og til udsendelse på det sociale område i kommunen. I årsrapporten for 2014 kommer Udsatterådet bl.a. med anbefalinger til sammensætningen af det nye råd. Herudover er der en gennemgang af rådet arbejde i 2013 bl.a. Brugernes Bazar, topmøde med Rådet for Socialt Udsatte og høringssvar på budgetter og valgmøde. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller til orientering Bilag: Åben - års-rap 13.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen godkendt. Ny behandling: Jane Findahl har bedt om at sagen behandles i byrådet. Side 26

27 Social- og Omsorgsudvalget, Dialog med Udsatterådet Sagsnr.:14/2216 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Udsatterådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Da der skal nedsættes Udsatteråd for de kommende 4 år er der planlagt dialogmøde mellem Social- og Omsorgsudvalget og Udsatterådet. Udsatterådet blev nedsat i 2011 og afslutter dermed første periode. I den forbindelse ønskes der en dialog om de erfaringer der hidtil er høstet og hvorvidt der skal ændres i Udsatterådets vedtægter og sammensætning. Udsatterådet deltager på mødet fra kl Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2014 afsat kr. til Udsatterådet. Beløbet er den kommunale medfinansiering som er forudsætningen for at Udsatterådet kan ansøge Social-, Børne- og Integrationsministeriet pulje til oprettelse af kommunale/lokale Udsatteråd. Fredericia Udsatteråd har ansøgt og blevet bevilliget kr. i kr. i 2015 og 2016 under forudsætning af, at Finansloven vedtages med de forventede beløb. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget på baggrund af dialog med Udsatterådet træffer beslutning om rammerne for nedsættelse af det nye Udsatteråd. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : På baggrund af drøftelsen træffes beslutning om sammensætning af det nye Udsatteråd på udvalgsmødet i april. Side 27

28 Social- og Omsorgsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/13169 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der arrangeres rundtur den 3. april. Tilbagemelding fra Handicaprådsmødet den 5/3. Tilbagemelding fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret den 26/2. Endelig tilpasning af budgetter i de godkendte ansøgninger til ældrepuljen. Side 28

29 Social- og Omsorgsudvalget, Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

30 Bilag: Status på indsatsområder, Voksenservice Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14854/14

31 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2013 Indsatsområde: Planlægning og strategi 1.1 Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Opdateret pr Status: Voksen Handicap har afholdt et pårørende møde for pårørende til borgere der skal flytte til Kobbelgaarden, her har vi informeret om både den konkrete proces, rammer og vilkår omkring selve flytningen. Samtidig har vi informeret omkring hvorledes vi fremadrettet vil arbejde med habilitering og indrragelse af pårørende og frivillige, samt inviteret de pårørende ind i dette samarbejde. Voksen Handicap afholder 2. Maj 2013 et møde for pårørende og beboere på Ullerupdalvej hvor vi informerer om både habilitering og projekt det jeg kan gør jeg selv gennem oplæg fra borgerne, og hvor vi også inviterer de pårørende og beboerne til en dialog omkring hvorledes vi sammen kan tænke frivillige borgere og pårørende ind i hverdagen på Ullerupdalvej. Filmen om En ny vej ligger nu i både kort form og lang form på You Tube og er i skrivende stund set af 220 personer. Indsatsområde: 1.2 Analyse af muligheder for socialøkonomiske virksomheder Pga. stort arbejdspres i 2012 vil denne indsats overflyttet fra 2012 til aktivitetsbeskrivelsen for Socialøkonomiske virksomheder er non-for profit virksomheder, som har et socialt, sundhedsmæssigt og/eller miljømæssigt formål. Analysen skal klarlægge om der er grobund for socialøkonomisk virksomheder i Fredericia, hvilke incitamenter der kan fremme etablering af disse, samt hvorvidt de vil kunne støtte op omkring intentionerne i En ny vej. Socialøkonomiske virksomheder er interessante for flere fagområder i kommunen - ligesom de vil være supplerende til kommunens egne tilbud i lighed med frivillighedsområdet, hvilket vil indgå i overvejelserne omkring analysen og evalueringen af denne. Opdateret pr Status: ingen ingen

32 Etablering af nye lokale tilbud Indsatsområde: 2.1 Omlægning, og implementering af Kobbelgården 2 Bygningen som skal rumme det nye botilbud for voksne udviklingshæmmede Kobbelgården står klar til indflytning i foråret Forud for flytningen ligger en stor planlægningsopgave for såvel beboerne som medarbejderne. I forhold til beboerne og deres mentale funktionsnedsættelse ligger der en væsentlig opgave i at sikre tryghed og forståelse for de forandringer som borgerne skal gennemgå, og at det sker i en proces som sikre dem en god opstart. I forhold til medarbejderne og de nye rammer er det vigtigt, at etableringen sker på en måde så man udnytter bygningens fulde potentiale og de effektivitets- og tryghedsmål der er opsat. Opdateret pr Status: Borgerne der er tilbudt plads har alle haft kontakt med voksenteam og har takket ja til pladsen på Kobbelgaarden. Der er indvielse af huset d. 12. August kl Indflytning af alle borgere er tilendebragt inden 1. September Bygningen står klar til indflytning. Leder og planlægger indflytter i juli medarbejdere og borgere flytter i perioden 17. august til 1. september Borgerne flyttede ind som planlagt og huset var fuldt ibrugtaget pr. 1. september Indsatsområde: 2.2 Samling af ungetilbuddene på Jupitervej I forbindelse med frigørelsen af bygningerne på Jupitervej samles unge-tilbuddene fra Damvej og Ungdomskollegiet i bygningerne. Forud for flytningen ligger en større planlægningsopgave for såvel beboerne og medarbejderne ligesom der skal udvikles en fælles kultur for det nye ungetilbud. Sammenføringen af tilbuddene skal også sikre bedre udnyttelse af kompetencer og personaleressourcer i overensstemmelse med de effektiviseringskrav som er beskrevet i En ny vej. Opdateret pr Status: Ungdomskollegiet og Damvej ventes at kunne påbegynde indflytning på Jupitervej i november måned. Der skal ske en mindre renovering af faciliteterne før indflytningen. Der arbejdes allerede nu på tværs med skabelse af en fælles kultur for områderne Forsinkelserne med færdiggørelse og indflytning på Kobbelgaarden medfører at Ungdomskollegiet og Damvej også må udskyde deres indflytning forventet flytning december/januar.

33 Projektet er forsinket yderligere. Der påregnes indflytning pr Flytningen vil komme til at omfatte både Ungdomskollegiet/Damvej og AspBo. Ungdomskollegiet og Damvej vil få til huse i H-bygningen på Jupitervej 30, og AspBo vil få til huse i tre af husene på Jupitervej 30 Indsatsområde: 2.3 Etablering af botilbud for unge med særlige socialpædagogiske behov I forbindelse med gennemgangen af prognosen for barn til voksen er det blevet tydeligt, at såfremt vi skal kunne tilbyde lokale tilbud til størstedelen af borgerne vil der være brug for et botilbud for borgere med særlige socialpædagogiske behov. I løbet af 2012 og 2013 vil der ske en løbende ombygning af de frigjorte bygninger fra Ungdomskollegiet, således at indretningen af boligerne kan rumme de nye beboere. Målgruppen er unge som har en problemskabende og udad reagerende adfærd, og derfor er i risiko for at indgå i kriminalitet. Hovedparten af de kommende beboere er udviklingshæmmede. Tilbuddet skal derfor sikre, at de unge lærer at begå sig såvel socialt som i forhold til eget liv, og der vil være behov for at udvikle de nødvendige kompetencer til denne målgruppe, hvilket kræver gradvis udbygning af tilbuddet. Opdateret pr Status: Dette tilbud er opstartet i to lejligheder samt et hus på Ungdomskollegiet. Her er der p.t. plads til 5 borgere. Tilbuddet startede op d. 1. Januar Når Ungdomskollegiet er flyttet ud vil der kunne ske en ombygning af de eksisterende boliger til lejligheder, og der vil som endemål kunne være op til 14 borgere i dette tilbud Ingen Indsatsområde: 2.4 Aflastningstilbud til hjemmeboende unge En gruppe af forældre til unge handicappede vil gerne have deres barn boende hjemme også efter de er fyldt 18 år, idet de vurdere, at en fraflytning bør ske på et senere tidspunkt af hensyn til dens unges udvikling og modning. For at støtte disse forældre er der behov for at etablere et aflastningstilbud som alternativ til botilbud for denne målgruppe af unge. Opdateret pr Status: I forbindelse med etableringen af Kobbelgaarden, er det besluttet at en af boligerne vil blive anvendt som aflastningsbolig, Denne vil kunne benyttes til unge og andre med behov for aflastning i et døgndækket tilbud., I forbindelse med udvidelsen af Ullerupdalvej, er det besluttet at omdanne nuværende personalefaciliteter til boliger der vil kunne bruges til hhv. aflastning af borgere med eller uden pleje behov. Der er endvidere med flytningen af AspBos fælleslejlighed til nye lokaler skabt mulighed for indtil 2 aflastningsboliger i fælleslejligheden, her vil der som udgangspunkt

34 ikke være døgndækning. Det overvejs om en eller flere boliger på Ungdomskollegiet efter flytning til Jupitervej skal bruges til aflastning De to aflastningspladser på AspBo er nu taget ibrug, der er ikke plads til yderligere aflastningspladser. Indsatsområde: 2.5 Udvidelse af Ullerupdalvej I forbindelse med beslutningen om at etablere yderligere 8 pladser ved bofællesskabet Ullerupdalvej vil der være en del planlægnings- og implementeringsopgaver i forbindelse med tilbuddets færdiggørelse i 2. kvartal Pladserne er bygget til borgere med omfattende handicap og plejebehov på baggrund af prognosen for barn til voksen. Endvidere forventes det, at enkelte pladser tilbydes borgere som i dag er i eksterne tilbud. I forbindelse med byggeprojektet vil der ske en mindre ombygning af det eksisterende bofællesskab således, at der kan etableres 1 ekstra lejlighed, samt aflastningspladser. Opdateret pr Status: Byggeriet skrider planmæssigt frem og det forventes færdigt til overdragelse 1. September, hvorefter der vil kunne startes op på indflytning af borgere. Byggeriet skrider fortsat frem efter planen. Ikke alle pladserne er der pt. er i brug. Det skyldes at de er forbeholdt personer med særligt kombineret pleje og støttekrav. Der er etableret aflastningspladser. Boligerne er nu ibrugtaget. De 4 boliger er taget i brug til voksne med en erhvervet hjerneskade og et varigt behov for en bofællesskabsplads. De 4 boliger er konverteret til boliger til borgere med en erhvervet hjerneskade og et midlertidigt boligbehov. Herved er HippoCampus flyttet til disse nye lokaler. Indsatsområde: 2.6 Udbygning af et samlet STU tilbud i Fredericia I forbindelse med beslutningen om at opsige samarbejdet med CSV Kolding vil der ske en flytning af STU-tilbuddet på Depotgården til STU Fredericia ved Merkurvænget, og dermed en samling af STU-tilbuddet i Fredericia. Ændringen gennemføres umiddelbart efter afslutning af skoleåret 2012/2013 og opstart af skoleåret 2013/2014. Det betyder, at langt de fleste borgere fra Fredericia vil modtage STU undervisningen lokalt, og at undervisningen i større grad kan ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud og indsatser overfor de unge. Opdateret pr Status: Pr. 1/ overflyttes den organisatoriske placering af STU fra Skoleafdelingen til Voksenservice.

35 Hjemtagelsen af STU en fra CSV Kolding betyder at langt den største del af målgruppen for STU vil få et tilbud i Fredericia Indsatsområde: Hjemtagelsen af STU en har medført en reduktion på 10% hvilket svarer til kr. pr. elev. Styringsredskaber 3.1 Implementering af DHUV som digitalt redskab DHUV metoden som er en udredningsmetode som er udviklet af KL, Socialministeriet, samt en række kommuner bl.a. Fredericia kommune. Visitationen i Voksenservice arbejder derfor allerede med DHUV, og metodens effekter i form af overblik og mere systematik i udredningen af borgerne. Desværre har metoden kun været underbygget af et midlertidigt testsystem, men vil i løbet af 2012 blive afløst af et færdigudviklet system. Indsatsen vil i 2013 derfor være en egentlig digitalisering af metoden og sikring af, at løsningen implementeres hos alle medarbejdere. Opdateret pr Indsatsområde: Status: EKJ systemet som er det system, der skal understytte voksenudredningsmetoden DHUV skulle have været implementeret pr. 1/ men pga. forsinkelser fra KMD forventes det nu implementeret 1/ Grundet forsinkeler fra KMD forventes systemet først at være implementeret 1. november EKJ systemet er implementeret og er nu det sagsbehandlingssystem vi anvender i alle nye sager. Systemet justeres forsat, henimod en mere strømlinet version. 3.2 Evaluering af En ny vej i forhold til borgernes tilfredshed og selvstændighed samt økonomisk effekt I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2013 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholder en undersøgelse af Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. Opdateret pr Status: Spørgeskemaerne vil blive udsendt i uge 20. resultaterne vil foreligge på socialudvalgsmødet i september. Pga. processen omkring de øvrige økonomiske udfordringer kommer den økonomiske måling ikke til at følge tilfredshedsundersøglesen.

36 Indsatsområde: 3.3 Udvikling af ny budgetstyringsmodel På baggrund af de organisatoriske ændringer som sker med udgangspunkt i En ny vej skal der udvikles en ny budgetstyringsmodel som matcher den øvrige udvikling. Modellen tænkes i retning af en BOM model Betal OG Udfør. Den nye økonomistyringsmodel kan eksempelvis indeholder elementer som: Kapacitetsstyring: styring af de ressourcer, som udgør rammerne for produktionen Aktivitetsstyring: styring af de elementer, som indgår i produktionen Resultatstyring: monitorering af resultater og konsekvenser for aktiviteten Finansiel og likviditetsstyring: styring af den finansiering, som understøtter kapaciteten og aktiviteten. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Udvikling af budgetstyringsmodel indgår som del af af den nye handleplan En ny vej 2.0 som foreligger i første udkast i juni Den endelige budgetstyringsmodel blev vedtaget i juni 2013 og der foreligger nu et stort implementeringsarbejde i resten af 2013 og sandsynligvis en række mindre justeringer af modellen. Budgetmodel 2,0 blev politisk vedtaget i november siden da er der pågået en del implementeringstiltag. Fra januar 2014 er budgettet tilrettet efter version 2,0s principper for budgettildeling og budgetstyring. 3.4 Prognoser for borgertilgang og økonomiske og bygningsmæssige udfordringer Der blev i 2011 udarbejdet prognoser for borgertilgang og økonomiske og bygningsmæssige udfordringer. Da prognoserne ligger til grund for de tiltag som igangsættes og de prioriteringer som der må træffes beslutning om vil der løbende ske opdateringer. I forbindelse med budgetlægningen vil der dog blive foretaget en mere minutiøs gennemgang således, at det politiske niveau har det bedst mulige grundlag at handle på. Opdateret pr Status: Prognoserne vil indgå som del af handlplanen En ny vej 2.0 Ingen Indsatsområde: Forebyggelse og teknologi 4.1 Habiliteringsprojekt med ULF Projekt: Det jeg kan selv, gør jeg selv Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har ansøgt og er bevilget midler til et projekt som gennemføres i samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune. Projektet har som overordnet mål at borgere lærer andre borgere at klare flere opga-

37 ver selvstændigt. Projektet løber fra juli 2012 ultimo juni Projektet trækker dels på erfaringerne fra Længst muligt i eget liv, og har habilitering og inddragelse af frivilligt arbejde som målsætninger. Projektet udgør derfor en væsentlig satsning i forhold til at nå målsætningerne i En ny vej Opdateret pr Opdateret pr Status: Der er gennemført uddannelse af 11 brugervejledere, heraf bor 9 i opgangsbofællesskaber og 2 i egen bolig med 85 støtte. Brugervejlederne har beskrevet en kompetence de er stolte af at besidde, fået redskaber til at formidle deres stolthed til andre borgere i form af et oplæg, eller iform af et dialog og interviewværktøj hvor de en-til-en kan inspirere en anden borger til at finde frem til en færdighed vedkommende selv vil være stolt af at kunne. Projektets første fase afsluttes for første gruppe af brugervejledere med at de får diplomer i juni måned. Projektet har sat et værdifuldt fokus for både medarbejdere og borgere i retning af habilitering og er med til at underbygge de ændrede værdier der ligger i en projekt En ny vej. Projektet følges af Envie og slutevalueres af SUS De første brugervejledere har gennemgået deres uddannelse og modtaget deres diplomer for endt uddannelse. Brugervejlederne og deres arbejde er beskrevet i Intern Info udkommet i juliudgaven. Andet hold brugervejledere har gennemgået deres uddannelse og modtaget diplomer for endt uddannelse. Indsatsområde: 4.2 Udvikling af samarbejdet med frivillige og pårørende Indsatsen omkring udvikling af nye måder at inddrage de pårørende og frivillige fortsætter i I Voksenservice og generelt indenfor det specialiserede socialområde har traditionen i mange år været at der har været en vis professionel distance mellem fagpersonalet og så pårørende og frivillige. Det har betydet, at der ikke er udviklet et tilstrækkeligt samarbejdet mellem fagprofessionelle og pårørende/frivillige. Der skal udvikles tiltag og indsatser som i større grad fremmer involveringen af pårørende/frivillige blandt andet gennem udvikling af en fælles kultur der kan forbedre samspillet, og give de nødvendige rammer for udvikling af et meningsfuldt samarbejde mellem fagpersoner og pårørende/frivillige. Opdateret pr Status: Handicapområdet: Der arbejdes struktureret med dette p.t. på Ullerupdalvej og på Kobbelgaarden, idet der har været/ vil blive afholdt møder med pårørende hvor dette emne er med på dagsordenen. Der er allerede frivillig i vores åbne aktivitetstilbud om aftenen i Aktivitetshuset. Der arbejdes med at få frivillige meget mere med på banen i fht. afviklingen af Hannerupløbet 2013

38 Der sættes i hele voksenservice fokus på at rekruttere frivillige på andre måder end hidtil samt mere fokus på at skabe liv omkring borgerne Det er aftalt at de pårørende og ledelsen på Ullerupdalvej mødes igen ultimo august/primo september måned, hvor vi skal arbejde videre med hvorledes de frivillige kan inddrages i hverdagen på Ullerupdalvej Opdateret Socialområdet: Status: I socialpsykiatrien er der pt. en frivillig i Aktivitetshuset Stoppestedet. Gnisten (frivillige tidligere brugere og andre interesserede) deltager i pårørende gruppe, introducerer i et recoverryperspektiv nye brugere via egne historier. Endvidere deltager nogle af Gnistens medlemmer i nogen grad i gruppestøtte (etableret under 85), som et forsøg på at gå nye veje. Gnisten arbejder selvstændigt med information og afstigmatisering. Overordnet arbejder en nedsat frivilliggruppe i socialpsykiatrien med at finde en løsning på hvorledes vi markedsfører andre modeller i forhold til rekruttering af frivillige. Rekrutteringsformer og metoder skal på sigt foregå i samarbejde med Gnisten, da foreningen også har et kontinuerligt behov for nye medlemmer og metodeudvikling. En ansat fra bostøtten er trådt ind i Gnistens bestyrelse, herved opnås en synergieffekt. På døgntilbuddet Nestlegården er der pt. planer om et Sund kost/motion/pårørende projekt. Formålet er på den ene side, at støtte brugerne i at tænke kost og motion ind i hverdagen på den anden side, at pårørende inddrages som frivillige i dette arbejde. Sidegevinsten er, at frivillige pårørende kan opnå øget kendskabet til betingelser for socialt samvær med psykisk syge familiemedlemmer. Det giver samtidig også mulighed for dannelse af netværk. Indsatsområde: 4.3 Servicedesign I efteråret 2012 skal 40 nøglemedarbejdere på kursus i servicedesign. Servicedesign er en sammensætning af design og etnologiske metoder, hvor brugerne involveres. Det overordnet mål er at de 40 medarbejdere får et redskab som kan i gangsætte små og store innovationsprojekter i Voksenservice. Der er tale om et kompetenceudviklingsprojekt som kan fremme og iscenesætte projekter der skaber metodeudvikling og mere effektive indsatser ved, at inddrage borgerne direkte i udviklingen af nye metoder. Opdateret pr Status: I forbindelse med udarbejdelse af En ny vej 2.0 inddrages nogle af de projekter som medarbejderne har udviklet på servicedesign kurset som en del af den nye handleplan. Ingen Indsatsområde: 4.4 Metodeudvikling for overgangen fra barn til voksen Et af kerneprojekterne i En ny vej er projektet barn-til-voksen. Udfordringen er, at lovgivningen tillægger det fyldte 18. år en stor betydning, mens den enkelte borger ikke nødvendigvis følger den forudsatte modenhed og forandringsparathed som lovgivningen tilsiger.

39 Der er derfor behov for udvikling af metoder og tilgange mellem børne- og voksenområde der i større grad tager udgangspunkt i den unges modenhed og udvikling frem for lovens og kommunens organisering, og dermed i mindre grad aldersbestemt, og i større grad behovsbestemt for den unge. Projektet vil gå på tværs af alle de afdelinger som indgår i de unges liv skoleafdelingen, institutionsafdelingen, arbejdsmarkedsafdelingen, familieafdelingen og voksenservice. Opdateret pr Status: Der er igangsat projekt med Familieafdelingen hvor der fokuseres dels på 10 unge som bliver 18 år i foråret 2013 samt 20 unge som fylder 16 år i foråret De 18 årige skal forblive i efterværn. For de 16 årige vil forskellen blive at udførerdelene på voksenområdet vil blive inddraget allerede ved de første fællesmøder når borgeren er 16 år. Det betyder en endnu større mulighed for at lægge en plan som giver borgeren en glidende overgang fra barn til voksen. Projektet evalueres i oktober. I forbindelse med FFF er der igangsat en tværgående styregruppe som skal arbejde med barn til voksen problematikken. Indsatsområde: 4.5 Teknologiprojekter selvstændighed, tryghed og effektivitet Teknologi som redskab til effektiviseringer og borgernes selvhjulpenhed er en langsigtet proces. Der skal derfor fortsat arbejdes med teknologi som indsatsområde. Indsatserne tager udgangspunkt i: At gøre borgerne mere selvhjulpne At give borgerne tryghed i eget hjem At minimere medarbejderne spildtid I juni 2012 afholdes en innovationsworkshop hvor målet er at udvikle en række projekter som i efteråret 2012, samt i 2013 skal forsøges udviklet og implementeret. Opdateret pr Status: Der er igangsat tre velfærdsteksnologiprojekter: 1. Tablet forsøg hvor medarbejderne på AspBo og HippoCampus får en tablet som giver direkte adgang til Bosted. Det betyder at der kan dokumenteres på stedet og det medfører mere kvalitet i dokumentationen og sparet tid. Herudover giver det mulighed for at have en dialog med borgern som hvad der skal stå hvilket giver nye pædagogiske muligheder og større trykhed for borgerene. 2. Digitalt dialog værktøj-skærmprojekt på Kobbelgaarden som skal understøtte medarbejderne således de bruger mere tid på borgerne og mindre tid med dokumentation og administration. 3. QR tags scannings koder som skal understøtte borgerens selvstændighed Ad1) tablet forsøget er igangsat. Der er indkøbet Samsung tablets idet de kan bruges til at journalisere direkte i Bosteds systemet hvilket f.eks. Ipads ikke kan. Når en medarbejder møder ind på HippoCampus eller Aspbo tager de en tablet under armen og kan således journalisere, sende mails m.m. uanset om de er på institutionen eller i en bor-

40 gers lejlighed. Ad2) Der opsættes i starten af august skærme i samtlige lejligheder og i de 8 gangarealer på Kobbelgaarden 3 og gangskærme på Kobbelgaarden 1. Skærmene er således installeret inden beboere og medarbejdere flytter ind. Tanken er at det vil være en integreret del af den nye bygning og således et arbejdsredskab som tages i brug fra dag 1. Der er udviklet en APP som giver medarbejderne mulighed for at indberette alt fra udadreagerede adfærd til krampeanfald og habilitering projekter. Denne APP vil gøre det hurtigt for medarbejderne at dokumentere og samtidig vil det give en meget præcis dokumentation som vil kunne bruges til at forbedre den pædagogiske tilgang. Man vil kunne se om en uheldig adfærd forekommer på bestemte tidspunkter på dagen, besteme dage, i bestemte situationer m.v. det betyder at man vil kunne få en større forståelse af hvad den udløsende faktor er og hermed fokusere den pædagogiske indsats. Medarbejderne er meget positive overfor det nye arbejdsredskab og glæder sig til at komme i gang. Ad3) QR tags der er uddannet superbrugere i starten af juli og der skal nu afprøves en lang række anvendelsesmuligheder. Det kan være helt praktiske ting som at tagge borgerens kaffemaskine, vaskemaskine mv. og lave en lille video som viser borgeren hvordan man f.eks. laver kaffe. Borgeren vil med sin telefon kunne scanne sin kaffemaskine og få instruktionen. Der er også borgere som ikke altid bryder sig om at få besøg af en pædagog så kan vi ringe eller skype med borgeren og sige at nu skal han/hun scanne sin støvsuger og følge instruktionen.

41 Bilag: Status på indsatsområder, Pleje Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14853/14

42 Pleje opfølgning på indsatsområder Ydelser til borgerne Indsatsområde: 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. For at udmønte den vision er der iværksat forskellige initiativer: 1. Fokus i 2013 vil være at fastholde og forankre den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i form af Trænende hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Desuden vil der være fokus på rehabilitering af sundhedslovsydelserne. 2. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres i Plejen. I efteråret 2012 evalueres indsatsen i trænende hjemmehjælp af DSI, ligesom der laves en økonomiske evaluering af trænende hjemmehjælp. Ligeledes laves en ekstern evaluering af arbejdet omkring Det gode liv på plejecentrene ved egen kraft. Der laves endvidere en medarbejder og borgertilfredshedsundersøgelse. Gennem disse evalueringer vil vi få et godt grundlag for at identificere indsatsområder for Under Fredericia Former Fremtiden, LMIEL vers. 3,0 er flere delprojekter allerede igangsat og andre er i støbeskeen. I takt med, at indsatserne udvikles og konkretiseres vil de blive forelagt Byrådet med henblik på endelig godkendelse. Områder der er sat i gang: - LMIEL på Plejecentrene - Sygefraværsprojekt for Plejens egne medarbejdere (LMIA) Område i støbeskeen: - Plejestrategi for de svageste Opdateret pr Status: LMIEL på plejecentrene en god dag ved egen kraft fik i efteråret 2012 en god evaluering, og der arbejdes videre med at fastholde de gode resultater. Der er igangsat et forløb for tovholdere blandt personalet for at videreudvikle arbejdsmetoden. Flere enheder er inddraget, og der arbejdes med at gøre metoden endnu mere velegnet for borgere med demenssygdomme. Evalueringen viste, at borgere med demens havde glæde af metoden, men i lidt mindre grad end de øvrige borgere. Denne indsats kædes sammen med udviklingsprojektet på Madsbyhus omkring livshistorier for borgere med demenssygdomme. Dette projekt arbejder Plejen sammen med UCL om, og skærmprojektet på Hybyhus plejecenter er nu også inddraget i denne forbindelse i forhold til at gøre livshistorierne digitale. Hybyhus skærmprojekt er ved at gå i drift, og der er ved at blive lavet udbudsmateriale. Integration til Care er endnu ikke helt på plads endnu. LMIEL i ude distrikterne evalueringsrapporten fra KORA er nu kommet. Den blev præsenteret for politikere, seniorrådet, borgerinvolveringsgruppen, ledere og medarbejdere den 26. august Vi vil arbejde videre med at fastholde de formelementer, der i evalueringsrapporten er beskrevet som de elementer, der er med til at sikre succes,

43 hvilket også har betydet at vi nu har fået Socialudvalgets accept til at gøre de tværfaglige teams permanente. Desuden er der igangsat et udviklingsprojekt i samarbejde med UCL omkring pårørende inddragelse. Dette projekt forventes at være afsluttet medio I efteråret 2013 har der med stor succes været øget fokus på rehabilitering på Sundhedslovsydelserne i Distrikt 4. Indsatsområde: 1.2 Organisationsændring Ude I ude distrikterne vil der i 2013 blive implementeret en anderledes måde at tilrettelægge arbejdet omkring borgerne på. Det betyder, at sygeplejerskerne får en mere central rolle i alle borgerforløb. Der pilottestes i Distrikt 6. Opdateret pr Status: Pilotprojektet i Distrikt 6 startede i februar 2013, og evalueres i slutningen af året. Evalueringsrapporten forventes at være færdig medio Indsatsområde: 1.3 Demensområdet I takt med en stigning i levealderen stiger andelen af borgere med demens, og dermed formentlig også et behov for øget hjælp og plejecenterpladser. Det skal vurderes, om behovet for almene plejehjemspladser kan forventes at falde som følge af LMIEL, og om det i så fald er muligt at omkonvertere almindelige plejecenterpladser til demenspladser. Alternativt vil der blive behov for et øget antal nye demenspladser. Der vil i løbet af 2013 blive udarbejdet en demenspolitik, hvori kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende fastlægges. Der oprettes en midlertidig demenskonsulentstilling til opkvalificering af personalet i distrikterne, og der oprettes nøgleperson funktioner i distrikterne i forhold til demensplejen. Indsatsen vil være 3-årig og finansieres af sparede midler fra Opdateret pr Status: Der arbejdes med demenspolitikken, jf. ovenstående vedr. LMIEL på plejecentrene for borgere med demenssygdomme. Der er endvidere en proces i gang med vurdering af det samlede behov for plejecenterpladser. Socialudvalget har aktuelt besluttet at inddrage 2 ældreboliger til plejecenterboliger ved fraflyttelse. Der er netop påbegyndt et analysearbejde, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en evt. udvidelse af antallet af plejecenterboliger. Der er ansat en projektmedarbejder til demensarbejdet til at planlægge kompetenceudviklingen af medarbejderne i Plejen, samtidig har hun i april været med til at åbne en demenscafe i samarbejde med frivillige. Der har været afholdt en velbesøgt demensmesse i september måned Socialudvalget er orienteret om indsatserne i demensprojektet. Indsatsområde: 1.4 Det nære sundhedsvæsen I 2013 fokuseres der på det nære sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til kronikere. Sundhedspolitikken skal implementeres. Kapaciteten på døgnbemandede pladser skal analyses i forhold til det forventede pres som følge af de hurtige udskrivelser fra sygehusene.

44 Opdateret pr Status: Indsatserne tænkes sammen med et evt. kommende sundhedshus, en proces som endnu ikke er færdig. Der er afholdt en idèudviklingsdag på tværs med deltagelse af borgere/ interessenter, praksislæger, regionen, politikere og fagfolk bredt repræsenteret. Økonomiaftalen for 2014 peger også på en indsats inden for området det nære sundhedsvæsen. Ultimo 2013 har Socialudvalget og Sundhedsudvalget besluttet, at anvende midler til en udvidelse af 4 døgnpladser på Hannerup samt at styrke kræftrehabilitering. Indsatsområde: 2. Ledelse og personaleudvikling 2.1 Rotationsprojekter I 2013 vil en stor del af SOSU personalet tilbydes et 2 ugers opkvalificeringsforløb. Der bliver etableret hold af 25 deltagere, og som erstatning for det faste personale ansættes ledige uddannede SOSU-medarbejdere. Indholdet på kurset vil være kommunikation, konflikthåndtering, social kapital, teknologi, dokumentation og medicinhåndtering. Der vil desuden blive opstartet et rotationskursus i almene kompetencer (dansk) for medarbejdere med udfordringer på dette område. Opdateret pr Status: Begge rotationsprojekter er startet og evalueres rigtig flot af deltagerne. Kurset i almene kompetencer har desuden bidraget til, at Fredericia Kommune, Plejen, har fået Netværkslokomotivets årspris. Kurset i almene kompetencer er afsluttet og også her er evaluering rigtig fin. Endelig har de to projekter skabt arbejde til rotationsmedarbejdere. Indsatsområde: 2.2 Utilsigtede hændelser Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med registrering og læring i forhold til fejl og utilsigtede hændelser. Fokus er på læringsperspektivet. Opdateret pr Status: Der arbejdes med læring af fejl og utilsigtede hændelser i alle distrikter. Indsatsområde: 2.3 Drift I forhold til drift vil der være en række opgaver med at få implementeret besparelser fra de forskellige budgettilpasningsrunder. For at sikre god kvalitet af serviceydelserne samt et godt udviklings- og arbejdsmiljø, vil der blive arbejdet med at øge Plejens sociale kapital. Dette på flere måder, hvoraf LMIA er en. Opdateret pr Status: Det går planmæssigt med implementeringen af besparelserne. Social og omsorgsudvalget har ultimo januar 2014 fået en status på plejens udfordringer ift. rammebesparelser fra 2013 samt en ikke udmøntet besparelse fra 2012 på aktivitetsområdet. MTU en fra 2012 viste en stor grad af medarbejdertilfredshed men også, at der var

45 punkter, der kunne forbedres. Her kan nævnes kendskab og brugen af MED systemet, afholdelse af MUS samtaler og arbejdet med mobning. Alle tre punkter arbejdes der med at forbedre. Indsatsområde: 2.4 Teknologi Arbejdet med velfærdsteknologi vil fortsætte med fokus både på teknologier og udvides med inddragelse af alle relevante interessenter. Opdateret pr Status: Der afprøves og evalueres løbende nye teknologier. Her kan nævnes nye badestole, intelligente senge og nye pilledispensere. Der er indledt et endnu tættere samarbejde med Hjælpemidler & Kommunikation, idet Plejen nu deler to udviklingsmedarbejdere med dem. Der er planlagt og afholdt to temaeftermiddage for ledere og medarbejdere omkring udfordringer ved implementering af nye teknologier. Indsatsområde: 3. Visitationsafdelingen 3.1 Nye regler på Fritvalgsområdet. Der er pr vedtaget nye regler på Fritvalgsområdet. De nye regler åbner op for forskellige muligheder i forhold til den eksisterende ordning. Visitationen vil fremlægge de nye muligheder m.h.p. politisk tilkendegivelser af, hvilke retninger der skal arbejdes med frem mod endelig beslutning primo 2014 Opdateret pr Status: Sagen har været forelagt socialudvalget i august Her er det besluttet, at afdelingen udarbejder et forslag, med en beskrivelse af, hvordan det kan se ud med 3-4 leverandører, der kan levere alle ydelser indenfor Fritvalg. Der er nu udarbejdet en Potentialeafklaring i samarbejde med KL. Denne forelægges politisk til april Indsatsområde: 3.2 LMIEL Trænende hjemmehjælp. Fokus fra 2012 om fastholdelse og forankring af den rehabiliterende tilgang til borgerne vil blive ført videre ind i Visitationsafdelingen vil løbende være en del af opfølgningen, i samarbejde med alle leverandører. Opdateret pr Status: Se Plejen. Indsatsområde: 3.3 Den digitale Kommune Et fokusområde i 2013 vil være arbejdet med at så mange borgere i Visitationens målgruppe som muligt, får mulighed for at blive tilmeldt den digitale løsning.

46 Opdateret pr Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Borgerservice, der skal sikre der nås ud til så mange borgere som muligt, hvor den digitale løsning er relevant. Inden loven træder endeligt i kraft i Der er kommet retningslinjer fra ministeriet, for fritagelse for ordningen, februar 2014, disse indarbejdes i det materiale der skal anvendes i forhold til borgere og øvrige samarbejdsparter Indsatsområde: 3.4 Kvalitetssikring af visitationens arbejde Visitationsafdelingen arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre eget arbejde, samt i forhold til implementering af nye eller ændrede opgaver. Opdateret pr Status: Der arbejdes med en anden måde at se på borgerens funktionsevne, der vil medføre en mere ensartet sagsbehandling. Den nye måde at arbejde på, er blevet evalueret i august 2013 i Visitationen. Der er planlagt undervisning af alle leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Undervisningen er forløbet i efterår 2013 og januar 2014.

47 Bilag: Samarbejdsaftale mellem Frivillivcenter Fredericia og Fredericia Kommune (2013) Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34293/13

48 FREDERICIAKOMMUNE Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune Mellem Fredericia Kommune og bestyrelsen for foreningen Frivilligenter Fredericia er indgået nedenstående samarbejdsaftale om driften af Frivilligcenter Fredericia i henhold til Servicelovens 18. Der er for FrivilligCenter Fredericia oprettet godkendte vedtægter, som gælder som supplement til nærværende aftale. Pkt. 1 Formål og rollefordeling: Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt grundlag for samarbejde, byggende på gensidig respekt, ligeværd og dialog. For at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt arbejde, er det vigtigt at have klarhed over rollefordelingen mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia. Pkt. 1.1 Fredericia Kommunes rolle og forpligtelser Fredericia Kommune forpligter sig til at støtte den frivillige sociale indsats i foreningen Frivilligcenter Fredericia med minimum det til enhver tid gældende krav til kommunal medfinansiering af frivilligcenteret, således at statslig grundfinansiering kan opnås (pt kr.). Dertil kommer et yderligt årligt beløb, der i 2013 udgør kr. Fra og med 2014 fastsættes et fast beløb, der fremskrives med samme procentsats som det kommunale budget. Den samlede kontante støtte står til Frivilligcentrets rådighed pr. 1. januar. Fredericia Kommune administrerer beregning og udbetaling af løn til ansatte i FCF. Hvert kvartal fremsender Fredericia Kommune faktura på den udbetalte løn til Frivilligcentret. Frivilligcenteret kan vælge, for egen regning, at lade andre administrere lønudbetalingen jfr. pkt Fredericia Kommune stiller desuden ejendommen Vendersgade 63 vederlagsfrit til rådighed for Frivilligcenter Fredericia. Dette indebærer, at Fredericia Kommune bærer samtlige udgifter til ejendommens drift, herunder udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring og alarmer, samt ejendommens forsyning med el, varme og vand jfr. også pkt. 3 Fredericia Kommune udpeger en kontaktperson til det daglige samarbejde med bestyrelsen og den daglige leder af Frivilligcenteret Byrådet udpeger ved starten på en byrådsperiode et byrådsmedlem til bestyrelsen i Frivilligcenter Fredericia. Pkt 1.2. Frivilligcenter Fredericias rolle og forpligtelser Frivilligcenter Fredericia forpligter sig til: o at opfylde de til enhver tid gældende betingelser for at modtage den statslige grundfinansiering, 1

49 FREDERICIAKOMMUNE o o o at forvalte sit budget til størst mulig nytte for det frivillige sociale arbejde i kommunen, at arbejde for at fremme frivilligt arbejde og bredt samarbejde med alle frivillige sociale foreninger og initiativer i Fredericia Kommune ved blandt andet: at skabe og formidle overblik over frivillige sociale tilbud i kommunen, at formidle frivillige ulønnede jobs til organisationer eller enkeltpersoner, at i gangsætte og støtte lokale sociale foreninger/initiativer og deres idéer og projekter (fx vejledning vedr. 18-ansøgninger eller foreningsopstart) og at afholde kurser for de frivillige efter behov. at udarbejde en årlig beretning og en aktivitetsoversigt vedr. indeværende og kommende år, med årlig revision, samt budgetforslag for det kommende år. Aktivitetsoversigten angiver hvilke aktiviteter/tiltag Frivilligcenter Fredericia aktuelt har gang i, og hvilke aktiviteter/projekter det forventes at sætte i gang i nærmeste fremtid, samt antallet af tilknyttede foreninger. Beretning, aktivitetsoversigter og budget præsenteres på det årlige dialogmøde mellem Frivilligcenter Fredericias bestyrelse og Socialudvalget. Pkt 1.3. Fælles forpligtelser Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia vil i fællesskab: samarbejde omkring politikker og strategier på områder med berøring med det frivillige sociale område, afholde et årligt møde mellem bestyrelsen for Frivilligcenter Fredericia og Socialudvalget i Fredericia Kommune. På dialogmødet præsenterer FrivilligCenter Fredericia, dels en årsberetning fra det foregående år, dels en aktivitetsplan for igangværende og kommende aktiviteter, jfr. pkt Mødet holdes i 2. Kvartal. På mødet fastsættes tillige datoen for det kommende års fælles dialogmøde jfr. nedenfor og afholde et årligt fællesdialogmøde med Frivilligcenter Fredericia, Socialudvalget og de frivillige sociale foreninger. Dialogmødet afholdes i tredje kvartal. FrivilligCenter Fredericia og Fredericia Kommune udarbejder programmet (indhold og tema) og inviterer til mødet i fællesskab. Pkt 2. Økonomi og regnskab Pkt Kontant tilskud fra Fredericia Kommune. Fredericia Kommune yder kontant tilskud til driften af Frivilligcenter Fredericia jfr. pkt. 1.1 og 1.2 Tilskuddet gives til driften af Frivilligcenter Fredericias kerneopgaver jfr. særligt pkt. 1.2 og 1.3, herunder hel eller delvis aflønning af evt. personale. 2

50 FREDERICIAKOMMUNE Pkt Regnskab: Frivilligcenter Fredericias økonomi er uafhængig af Fredericia Kommunes og Frivilligcenter Fredericia har egen konto hvortil tilskud overføres. Frivilligcenter Fredericia skal hvert år i april fremsende revideret regnskab for det foregående år til Socialudvalget i Fredericia Kommune. Regnskabet revideres af kommunens revisor. Fredericia Frivilligcenter kan vælge, for egen regning, at lade andre foretage revisionen. Pkt Personaleforhold: Ansættelser og afskedigelser af medarbejdere sker indenfor de rammer, herunder økonomiske, der fastsættes af bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger den daglige leder. Pkt. 3. Ejendommen Vendersgade 63 Fredericia Kommune stiller ejendommen Vendersgade 63 vederlagsfrit til rådighed for Frivilligcenter Fredericias aktiviteter. Der udarbejdes en lejeaftale mellem Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommunes ejendomsafdeling. Frivilligcenter Fredericia er eneste lejer og har retten til at disponere over samtlige lokaler i ejendommen. Fredericia Kommune bærer samtlige udgifter til ejendommens drift, herunder udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring og alarmer, samt ejendommens forsyning med el, varme og vand samt hygiejneartikler. Samarbejdsaftalen har virkning fra 1. juli Pkt. 4. Ikrafttræden og ophør Samarbejdsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel fra begge sider til den 1. i en måned. Ved samarbejdsaftalens ophør optages forhandling mellem bestyrelsen og Fredericia Kommune om den fremtidige anvendelse af Frivilligcenter Fredericias kapital. Dog må der altid tages hensyn til eventuelle fastsatte bestemmelser for fonds-, projekt- og sponsormidler. Pkt 5. Vedtægtsændringer Ændringer i foreningens vedtægter, som berører samarbejdsaftalen, sker efter dialog med Fredericia Kommune. Ændringer som berører samarbejdsaftalen og som ikke kan godkendes af Fredericia Kommune, kan medføre, at samarbejdsaftalen ophæves. Fredericia d. Bo Lundgreen Formand for FrivilligCenter Fredericia Hanne Lumby Formand for Socialudvalget 3

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O) Socialudvalget, 29-10-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 27-08-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Social- og Omsorgsudvalget, 19-08-2015 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 18-03-2015 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere