Ejerforeningen, etape april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen, etape-2 13. april 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen, etape april 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape II Torsdag den 10. april Valg af dirigent Marianne Andreasen blev valgt Marianne konstaterede, at generalforsamling er rettidigt indkaldt 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Formanden gennemgik beretningen Spørgsmål: Kan man regulere styrken på udsugningen inde fra lejlighederne? Formanden: Nej. Ydelsen er låst fast til 40-70% effekt lidt på fornemmelsen efter sidste gennemgang. Skal ramme den rigtige balance hvor lejlighederne bliver gennemluftet uden at være for kraftigt. Hvis man regulerer individuelt påvirker det udsugningen i de andre lejligheder. Næste bestyrelse bør se på om justeringen er den rigtige. Kommentar: Man bør rense udsugningsfiltrene f.eks. på væggen i toilettet ved at nedtage hele kransen for at sikre samme indstilling som før. BERETNINGEN GODKENDT 3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab for René Olsen gennemgik regnskabet og konstaterede, at det ser sundt og rimeligt ud. Balancen er nedbragt (ved udbetaling til ejerne) Men likviditeten fin. Spørgsmål: Angående de stigende udgifter til elevatorservice. Kunne det betale sig at have et abonnement? Bestyrelsen: Foreningen har flere lovpligtige abonnementer. Disse indeholder ¼-årlig kontroller af elevatorer, belastningsprøver hvert 4-5 år, fast telefon-abonnement til elevatorerne samt døgnvagt ved funktionsfejl (timebetaling). REGNSKABET GODKENDT 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2014 René Olsen gennemgik budgettet, som er konservativt for at sikre at det holder. Derfor er kontingentet ikke nedsat, om end der har været overvejelser. Mai Egeberg, Datea: Budgettet er opskrevet med 2% plus tilføjet nyt renovationsgebyr på kr., som der savnes en nærmere forklaring på. Stigningen bliver reguleret pr med tilbagevirkende kraft fra Kommentar: Angående renovationsbilerne, som kører og især bakker - så hurtigt, at det er farligt for børn. Ønske om at den nye bestyrelse retter henvendelse til renovationsselskabet. Side 1 af 5

2 BUDGETTET GODKENDT 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer Forslag 1: Fjernelse af cykelstativer ud for ØP 9-11 René Olsen gennemgik sit forslag hvori han lagde megen vægt på, at fjernelse af cykelstativer vil blive suppleret, bl.a. med mere effektiv fjernelse af ubrugte og åbenlyst herreløse cykler for at give plads i cykelskuret. Mange i forsamlingen gav udtryk for, at de inden for det sidste år har oplevet markant flere problemer med at finde parkeringsplads ved etapen især, når man ankommer om aftenen. Der var til gengæld divergerende opfattelser af løsningen. Udpluk fra debatten: - Der bør ikke kun ryddes op i cyklerne, men også i bilernes parkeringsforhold. F.eks er det bemærket at nogle låner deres parkeringskort ud til langtidsparkering, mens folk er på rejse. - Vi ligger over normerne for parkeringspladser til biler, men selv med de nye pladser under normerne for cykler. Gevinsten på to parkeringspladser for biler er ringe i forhold til nedlæggelsen af 18 cykelpladser. Den øgede trængsel på parkeringspladserne skyldes også, at biler er blevet billigere og folk nu køber to biler - Cykelsæsonen er endnu ikke rigtig begyndt, lad os beholde cykelstativet sommeren over og vurdere det til næste år. - De andre etaper har kun to parkeringskort, vi har tre vi kunne nedskære til to kort.- - Det løser ikke problemet at nedskære antallet af kort. Det er i forvejen i underkanten af kort, når man skal have gæster. - Når man er ude at rejse kunne man stille bilen på gæsteparkeringen - Hvad gør man hvis man slet ikke kan finde plads inden for bebyggelsen? Find pladser på Strandvejen, eller på parkeringspladsen ved Sundby Sejlklub hvis man er medlem. - Værd at kigge på, hvordan de andre etaper har anbragt cykelstativer, f.eks. etape 3 i forbindelse med cykelskurene. - Der var mange cykeltyverier fra skurene sidste år. Kan de sikres? - Bestyrelse har undersøgt det og fundet ud af, at en aflåsning af cykelskure er en temmelig dyr løsning, ca kr. og samtidig løser det ikke problemerne, da mange cykler står uden for skurene. Ny bestyrelse må vurdere det. AFSTEMNING: 18 JA og 12 NEJ, forholdstal: 1705 ja 1123 nej FORSLAGET ER VEDTAGET Forslag 2: Vedtægtsændring, nyt punkt 20.6 Problemet blev forelagt af Poul Hansen og demonstreret med fotos af et MEGET langt rør med meget lille hældning i kælderen med eksemplet under hans egen stuelejlighed (7 st. th), en forhastet løsning, som Skanska anvendte i etape 2. Der var i forsamlingen ingen tvivl om, at det drejer sig om en dårlig teknisk løsning for specielt stuelejlighederne. Det blev imidlertid påpeget fra flere sider, at der også er problemer med afløbsrør andre steder, hvor rørene til gengæld er mindre synlige eller direkte ikke tilgængelige. Side 2 af 5

3 FORSLAGET BLEV NEDSTEMT Forslag 3: Sammenligning af udgifter mellem de forskellige etaper Forslaget om vedtægtsændring blev gennemgået af Peter Holm Forslaget blev taget af bordet, fordi den skriftlige formulering ikke var tilstrækkelig præcis til en vedtægtsændring. Der var samtidig udbredt enighed om det gavnlige i at sammenligne både økonomi og andre forhold indbyrdes mellem etaperne. Se derfor anbefaling til den nye bestyrelse under eventuelt. 6. Valg af ny formand for bestyrelsen. Bernd Schittenhelm genopstillede og BLEV VALGT 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes Louise Pedersen UDTRÆDER på grund af fraflytning Resten af bestyrelsen genopstillede. René Olsen, Poul Hansen og Henning Sørensen BLEV VALGT Lennart Nordstedt opstillede og BLEV VALGT 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Karsten Anthonsen og Torben Schødt stillede op og BLEV VALGT. 9. Valg af revisor. Det blev VEDTAGET at fortsætte med BDO 10. Eventuelt. Angående samarbejde mellem etaperne - I fortsættelse af Peter Holms forslag om at fremlægge årlig sammenligning af udgifter i de forskellige etaper: Ifølge bestyrelsen ligger denne opgave naturligst inden for formandsinitiativet (gruppen af formænd for de enkelte etaper), som imidlertid ikke har været specielt aktiv inden for de seneste år. Bestyrelsen satte spørgsmålstegn ved, om en fremlæggelse af regnskaber for de enkelte etaper i sig selv giver mening, da der ofte ligger individuelle forklaringer bag forskelle i udgifter. Der blev fra forsamlingens side gjort opmærksom på, at der udover økonomien er mange andre sager, der burde behandles i fællesskab inden for bebyggelsen - f.eks. indbrud. Den nye bestyrelse opfordres derfor til at gøre noget for at revitalisere og synliggøre arbejdet i formandsinitiativet - både med henblik på sammenligning af økonomi men også for - i bred forstand - at diskutere forhold, som med fordel kan løses i fællesskab inden for hele bebyggelsen. Angående indbrud - Beklagelser over den lette adgang til indbrud. Udvendige dørrammer har slået sig og kræver slå både for oven og for neden. Side 3 af 5

4 Indgangsdørene til lejlighederne er for svage. Kunne forsynes med 3-punktslåse. Uhensigtsmæssigt, at etape 3 mod supercykelstien har en indbrudsegnet stige liggende ved gavlen af etape 3. Beklagelse over dørpumper, der ikke virker. Facebookside for hele bebyggelsen kunne være med til at forebygge indbrud. Diverse - Postkasse gået i stykker. Beboer undrer sig over, at hun selv skal reparere den, da det kan gå ud over det smukke helhedsindtryk. Formanden forsikrede, at det var et forkert svar fra bestyrelsen. Det er Ejerforeningen der skal foretage og betale reparation af postkasser med henblik på netop at sikre det ensartede og smukke fælles udtryk. - Klager over problemer med højttalere i porttelefoner. Beboer efterspørger oplysninger om hvem man plejer at bruge til at reparere dem. Håndværkerliste kunne være ønskeligt. Bestyrelsen opfordrede beboere til at spørge viceværten til råds i sådanne situationer. - Beboer har opdaget, at en spot i loftet har smeltet sig op gennem den nye installation, der fører vandet henover køkkenet. Alvorlig sag, hvis den brænder sig ind til den vandførende ledning. Bør vurderes sammen med bestyrelsen. Andre, som har fået foretaget denne omlægning af vandføringen skal være opmærksom på problemet. - I forbindelse med store arrangementer (f.eks. sport) foreslås det, at der åbnes en passage for biler mellem Øresund Parkvej og Sundby Parkvej. Andre har oplevet at problemet er blevet løst gennem brug af cykelstien for enden af Lergravsvej. Til stede fra Datea: Mai Egeberg 34 lejligheder (ud af 71) var repræsenteret heraf 2 ved fuldmagter. Forholdstal: 3284 ud af 6535 Referat: Anne Lise Andreasen Marianne Andreasen, Dirigent Bernd Schittenhelm, Formand Side 4 af 5

5 Indlæg efter den formelle genralforsamling. Peter Holm & Co. gennemgik slaget om Etape 6, Skanskas kommende byggeri vest for os. Det er lykkedes aktionsgruppen at reducere både højde og længde af Berlinmuren, der vendte ind mod Øresund Strandpark, ganske betydeligt. Kampen fortsætter for at få de sidste knaster væk. Planen bliver formentlig godkendt af Borgerrepræsentationen meget snart, i sin seneste udgave. Jørgen Andreasen viste billeder fra den nyeste udvikling i vores område og af de mange ideer, der bl.a. udarbejdes af lokaludvalget for Amager Øst. Byplanerne for Krimsvej, Strandlodsvej og Lergravsvej (etape 6) er udmærkede bl.a. med underjordisk parkering og grønne passager. Men ved gennemførelsen synes byggerierne (Krimsvej og Kvickly karreen) noget mere tarvelige end de oprindelige drømmescenarier. Bernd Schittenhelm viste detaljerede planer for super-cykelstien vest for os; den er under opførelse fra Øresundsvej til Lergravsvej. Strækningen til Prags Boulevard kommer i 2015, sammen med stormregnvands bassin/grøft. Kommunen forsøger at snige første fase af Havnetunnelen ind ved Nordhavn. Hvis tunnelen gennemføres i fuldt omfang stiger trafikken på Amager Strandvej formentlig med mindst 50%. Side 5 af 5

Fremmøde i Sundby Sejlforening 21 lejligheder var repræsenteret svarende til fordelingstal 2040 ud af 6535 mulige.

Fremmøde i Sundby Sejlforening 21 lejligheder var repræsenteret svarende til fordelingstal 2040 ud af 6535 mulige. EJERFORENINGEN ØRESUND STRANDPARK ETAPE 2 GENERALFORSAMLING 20.04.2010 Fremmøde i Sundby Sejlforening 21 lejligheder var repræsenteret svarende til fordelingstal 2040 ud af 6535 mulige. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape II Generalforsamlingen 13. april 2011

Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape II Generalforsamlingen 13. april 2011 1 Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape II Generalforsamlingen 13. april 2011 REFERAT Anne Lise Andreasen Tretten lejligheder var repræsenteret, svarende til fordelingstal 1245 ud af 6535 mulige. 1.Valg

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 18. marts 2013 Referat fra generalforsamling tirsdag, den 12. marts 2013. Fremmøde: 45 ejerlejligheder (af 48 mulige) var mødt, heraf 19 ved fuldmagt. Fremmøde ved fordelingstal:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F ØRESUND STRANDPARK II ------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 12. marts 2010 Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Rørmosegård grundejerforening år 2005

Rørmosegård grundejerforening år 2005 Rørmosegård grundejerforening år 2005 Referat af den ordinære generalforsamling Onsdag den 30. marts 2005 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Formandens beretning. 2. Godkendelse af revideret årsregnskab.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Slettebjerget 96-190 Referat af ordinær Generalforsamling den 28. september 2010

Grundejerforeningen Slettebjerget 96-190 Referat af ordinær Generalforsamling den 28. september 2010 Grundejerforeningen Slettebjerget 96-190 Referat af ordinær Generalforsamling den 28. september 2010 Der var 31 husstande repræsenteret, dvs. 62 stemmer. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent,

Læs mere

ANDELSFORENINGEN AF 21.11.2010 KERTEMINDE SOMMERBY

ANDELSFORENINGEN AF 21.11.2010 KERTEMINDE SOMMERBY ANDELSFORENINGEN AF 21.11.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Referat af generalforsamling i ANDELSFORENINGEN AF 21.11.2010 KERTEMINDE SOMMERBY, afholdt i Kerteminde Skoles Festsal, Søndag den 27. April 2014 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014 E/F Elefantens Gård Referat af ordinær generalforsamling 2014 Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i E/F Elefantens Gård i fælleslokalet Johan Semps Gade 9, st.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen

Brøndbyernes Andels Boligforening. Afdeling.3 Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Referat fra beboermødet den 22. september 2005 klokken 19.00 ca. 22.15 afholdt på Lindelundsskolen Tilstede: Peter O. Fliegel - Kurt Peter Jørgensen - Allan Rasmussen - Annette Reckendorph - Ralf Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014

REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014 23. april 2014 REFERAT af den ordinære Generalforsamling i EF Kajhusene, 2014 Tirsdag den 15. april 2014, kl. 19:00 på Kulturhus Elværket, Ved Kirken 6, Fr.sund Der var repræsenteret 29 boliger + 2 fuldmagter

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere