Bibliotek 3 i Grenaa - Det relationelle bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotek 3 i Grenaa - Det relationelle bibliotek"

Transkript

1 Bibliotek 3 i Grenaa - Det relationelle bibliotek 1. Draft TAG-CLOUD Decks, leg og spil, Lego, Olofur Eliason, Emilia Van Hauen, partnerskaber, Det relationelle bibliotek, Temaer i formidlingen, Lounge, android, trådløst, bærbar, uddannelsessøgende, partner-skaber, hvilke dimensioner har formidlingen audiovisuelt, Litteratursiden i det fysiske rum, præsentation af netkilder, utube (musik), tv via nettet evt. smartboards, Netbårne materialer, Skyen, 24/7, Work-desks, fleksibel kunstformidling, viden-produktion, kultur-produktion, vi gir dem nøglen, lokale foreninger, uddannelser, erhverv, dannelse, borgerservice. Indledning Den vigtigste kondition for Grenaa Bibliotek da det blev indviet var at være en fysisk ramme om en materialesamling. Fremsynede politikere og biblioteksmedarbejdere sørgede imidlertid for at biblioteket også blev et mødested, et sted til kulturelle arrangementer og et værested. En nutidig formulering af biblioteket kan blandt andet læses i Bok og bibliotek, s. 6 nr : Biblioteket er en institution som med udgangspunkt i digitale og fysiske dokumentsamlinger organiserer sociale processer. Reelt er forskellen ikke så stor for så vidt angår målsætningen og værdierne. Det der gør forskellen er godt 30 års udvikling i samfundet. En udvikling der på samme tid betyder at biblioteket, ikke mindst i kraft af digitaliseringen, har et potentiale som aldrig før og at biblioteket er i en hidtil uset situation med konkurrence fra: Andre biblioteker, TV, hjemmecomputeren, diverse spilplatforme, TDC samt oplevelsessamfundets begivenheder i det hele taget. Opgaven er at opdatere bibliotekets indhold og bibliotekets indretning i forhold til en ny virkelighed. I den sammenhæng kan der henvises til analysen i Biblioteksstyrelsens (nu Styrelsen for Bibliotek og Medier) strategi Folkebibliotekerne i videnssamfundet. Formål Der skal etableres et nyt Hovedbibliotek der modsvarer den udvikling der er sket i de forgangne 30 år og som er gearet til de næste mange års samfunds- og biblioteksudvikling. Kommissorium Der er afsat kr. til en renovering af Grenaa Bibliotek i hvert af årene 2011, 2012 men det holder ikke helt i mål hvordan med Renoveringen skal resultere i en funktionel og indholdsmæssig renovering og opdatering af Grenaa Bibliotek Biblioteket består af Udlånsarealer Mødelokaler/arrangementslokaler Indretning gælder kun publikumsarealer der kan i hovedsagen ikke afsættes driftsmidler til projektet, dog kan der i 2011 og 2012 bruges af overførte midler.

2 Ny- indretning Indledning og baggrund Helt overordnet skal der etableres en ny biblioteksindretning der modsvarer brugernes behov. I Danmark bevæger grundlaget for biblioteksdrift sig væk fra: 1) Det klassike bibliotek der var domineret af transaktioner og processer som: Spørgsmål/svar, udlån/aflevering, bestilling/afhentning. og over til... 2) Biblioteket i netværkssamfundet er i langt højere grad præget af åbne, dynamiske relationelle processer hvor personalet er tovholdere for formidlingsforløb: som f.eks. Litteraturcafeer, Computer-spil i netværk, gruppearbejde i det åbne rum eller i arbejdsrum - der facilliterer en arbejdsproces, aktiviter i mødelokaler som f.eks. undervisning, oplæsning osv. Det vil være hensigten i forhold til en nyindretning i relation til ovenstående og med udnyttelse af Bibliotekets eksisterende arkitektur at: Etablere et åbent rum hvor publikum kan knytte relationer gennem oplevelses- og lærings forløb, som individer og grupper - i forhold til arbejde, oplysning, uddannelse og fritid med bibliotekspersonalet og biblioteket som ramme-sætter og formidler...og publikum aktivt involveret i disse rammer Der kan indledningsvist nævnes 5 overskrifer der understøtter ovenstående som konkrete pejlemærker: 1) Det Åbne Bibliotek hvor f.eks. foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhverv har adgang til biblioteket udenfor normal åbningstid. 2)Formidling/arrangementer - en opdatering af bibliotek og publikums muligheder for at afholde arrangementer for børn, unge og voksne. 3) Nye principper for formidling af materialerne i biblioteksrummet hvor forsiderne vender ud mod publikum og færre materialer i selve biblioteket, det er en betingelse pga. logistik. 4) Faciliteter til undervisning/møde/læring/viden individuelt og i grupper med plads og rum for partnerskaber.. 5) Leg og lounge Ny indretning For 25 år siden var bibliotekets primære funktion at være en bygningsmæssig ramme om en fysisk materialesamling. Samlingerne var organiseret i en afdeling for børn, en afdeling for voksne, en musikafdeling, en læsesal osv. Digitaliseringen er imidlertid ensbetydende med en meget stor ændring af bibliotekets vilkår og brugernes mønstre. I kraft af digitaliseringen er internettet blevet det dominerende medie med

3 mulighed for downloads og transmission af lyd, billed og tekst samt interaktion mellem brugere i forhold til dette. En række andre medier opfylder forskellige bruger-segmenters behov f.eks.: Spilkonsoller, tv, bøger, e-bøger, mobiltelefoner, discs med film og musik. Så der er en voldsom udvikling i relation til hele det digitale felt. Det er oplagt at brugerens forventninger til biblioteket forandres, når brugeren har adgang til mange informationsressourcer hjemmefra eller fra arbejdspladsen. Samtidig ser vi en udvikling hvor erhvevsvirksomheder tilbyder kunder adgang til musik, film, e-bøger via f.eks. et telefon-abonnement. Det er ligeledes oplagt at bibliotekets traditionelle formidlingsrolle får en anden karakter når det der skal formidles i henhold til biblioteksloven nu hvor indholdet i mange tilfælde befinder sig på internettet. Forandringerne afspejler sig i brugernes adfærd. Den er ikke entydig, men her er nogle eksempler: - Øget behov for studiearbejdspladser - Øget behov for muligheden for at holde sig orienteret gennem aviser, magasiner også på nye platforme TV internet osv. -Nogle biblioteksbesøg er meget korte- afhentning af materialer bestilt på nettet - der skal vi nå brugeren inden han/hun er ude af døren igen. -Andre besøg er meget lange, når man læser og studerer eller når familien gør en udflugt ud af et biblioteksbesøg på en... søndag. -Der er behov for at holde mindre møder, gruppearbejde, individuelt arbejde med viden vidensarbejde. -Der er behov for at udfolde sig med spil og leg -Der efterspørges en kop kaffe, saft til børnene og lignende I forhold til formidlingen af indhold skal følgende elementer udvikles: -Et eller flere steder beregnet til undervisning primært i digitale kilder -Skærme forskellige steder på biblioteket hvor digitalt indhold kan eksponeres -Plads til social aktivitet: mødregrupper, dagplejere, børnehaver grupper af studerende etc. -Sekvenser hvor der er helt roligt -Foredrag, litteraturcafé m.v. som en integreret del af åbningstiden Hovedbiblioteket trænger efter 30 års brug og ikke mindst i forhold til udviklingen i samfundet, til en omfattende ny-indretning. Overordnede principper 1. Samlet formidling af materialer til børn og voksne 2. Bibliotekets materialer (både skøn- og faglitteratur) skal formidles aktivt i en række temaområder/showrooms. 3. De bedste kvadratmeter udnyttes til publikumsarealer

4 4. 5. Den visuelle orientering skal gøre biblioteket selvforklarende 6. Bibliotekets brugere skal have nem adgang til information og hjælp 7. Brugen af multimedier og søgemaskiner skal indarbejdes i inventaret 8. Brugerne skal både have mulighed for at se og at blive set 9. Biblioteket skal rumme en eller flere scener/podier 10. Biblioteket skal understøtte brugernes behov for møde- og projektrum 11. Biblioteket skal understøtte det øgede behov for brugerundervisning 12. Biblioteket skal understøtte brugernes behov for sidde- og studiepladser, antallet skal øges 13. Nyindretningen skal ske med udgangspunkt i og med respekt for husets arkitektur Virkemidler: 14. Farver skal indgå aktivt i indretningen 15. Skiltning i forhold til materialer, medier og områder fremstår enkel og tydelig 16. Lyssætningen skal bruges aktivt i indretningen 17. Retningsbestemt lyd i forbindelse med TV 17. Design af bibliotekets gulvflader skal understøtte brugernes orientering og oplevelse 18. Afskærmning skal bruges aktivt i indretningen?? Konkrete områder: 19. Skøn- og faglitteratur tænkes i flere temaer og eller fælles nyhedsområder 20. Børnefamilier skal sikres gode faciliteter på biblioteket 21. Musik skal formidles aktivt og brugerinddragende 22. Spil skal formidles aktivt og brugerinddragende 23. En café/lounge skal integreres i biblioteket 24. Atrium og scener - aktive formidlingsmuligheder skal angribes med mål og mod Principper i formidling af materialer 25 Bog- og materialeforsider som det bærende i biblioteket 26 Tema-opstillinger i fag- og skønbøger voksen 27 udnyt de høje vægge i formidlingen 28 materialer i forhold til unge er langt væk fra børn. Nye elementer Funktioner og materialer Det nye Bibliotek i Grenaa konkrete forslag Der er lagt vægt på at præsentere biblioteket som et inspirerende kultur-, oplevelses- og multimediehus i fuldstændig forlængelse af den måde Grenaa Bibliotek er tænkt og tegnet. Virkemidlerne er blot opdaterede, dels i forhold til den designmæssige udvikling og også i høj grad i forhold til den teknologiske udvikling. En bærende og styrende idé i indretningsforslaget er forestillingen om at etablere formidlingsaktiviteter, work-desk til møde og studier samt publikums vidensarbejde kombineret med nye formidlingsprincipper. for materialerne.

5 - Hvor det tidligere bibliotek i høj grad var samlingsorienteret er det nye bibliotek fokuseret på det relationelle: -Relationer mellem brugerne -Relationer mellem brugere og personale -Varierede muligheder for ophold og samvær 1) Egnshistorisk arkiv /egnshistorisk arkiv sydvestlige del af bygningen. Undervisning/møde/gruppe-workdesk, hvor foreninger får adgang til den del af huset, hvordan sættes den sydvestlige del af huset i forbindelse med resten af huset. 2) Kuber i udlån Hvordan kan kuberne indrages til en legefunktion i børne-siden af biblioteket og hvad med voksen kuberne. 3) Formidling og arrangementer i selve biblioteket, booktalks, oplæsning, scene, lyd, lys siddemulighed for både børn og voksne. 4) Præsentations- og formidlings-område i indgangsområdet her præsentere de nyindkøbte materialer 7-dages området har mulighed for afslapning. 5) Visuelt orienteret læse- og afslapningsområde med tv-nyheder. 6) Gamezone og lege-områder 7) Trådløse workbenches forskellige steder i biblioteket 8) indretning af temaområder - materialer 9) Fleksibel kunstformidling 10)Atrium der indrettes/tegnes en tema-legeplads til f.eks. rollespil, landart kravleskulpturer eller lignende. 11) Magasinet udvides og åbnes for publikum

FOLKEBIBLIOTEKETS FYSISKE INDRETNING

FOLKEBIBLIOTEKETS FYSISKE INDRETNING FOLKEBIBLIOTEKETS FYSISKE INDRETNING - med fokus på Aalborg Hovedbibliotek Af: Ditte Hertzum, Sofie Pedersen og Tina Andersen 1. ABSTRACT: For at undersøge hvordan man kan udvikle folkebibliotekets fysiske

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Fra bøger til brugere

Fra bøger til brugere FORPROJEKT forår 2008 Handlingsplan til ny formidlingsstrategi for folkebibliotekerne: Fra bøger til brugere Styrelsen for Bibliotek og Medier FORPROJEKT: HANDLINGSPLAN TIL NY FORMIDLINGSSTRATEGI FOR

Læs mere

FOR SILKEBORG KOMMUNE

FOR SILKEBORG KOMMUNE FOR SILKEBORG KOMMUNE Bibliotekspolitik for Silkeborg Kommune Forord Bibliotekspolitikken er blevet til på baggrund af en lang række gruppesamtaler med alle biblioteksansatte samt fokussamtaler med 18

Læs mere

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 BAGGRUND for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Baggrund for Københavns Biblioteker Strategi 2014-2019 Indholdsfortegnelse Oplysning og uddannelse ny rolle for Københavns Biblioteker... 1 Biblioteket

Læs mere

Fællesskab for alle. 1. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-2018

Fællesskab for alle. 1. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle 1. Aarhus er en by i rivende udvikling. Vi bliver stadigt flere aarhusianere, nye bydele skyder op, vi får nye virksomheder, nye uddannelsesinstitutioner, en ny skyline og på havnen

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

Fællesskab for alle. Oplæg til ny politik for Borgerservice og Biblioteker. 1. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-18

Fællesskab for alle. Oplæg til ny politik for Borgerservice og Biblioteker. 1. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-18 Fællesskab for alle Oplæg til ny politik for Borgerservice og Biblioteker 1. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2015-18 Aarhus er en by i rivende udvikling. Vi bliver stadigt flere aarhusianere,

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet

Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Tendenser indenfor indretning og formidling i biblioteksrummet Erhvervsrelateret projekt Studerende: Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Afleveringsdato: d. 5 januar 2010 Vejleder: Henrik Jochumsen Projektansvarlig:

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2014 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 01 02 03 04 05 06 07 Om Folkebiblioteker i tal 2014

Læs mere

Digital Trendspotting

Digital Trendspotting Digital Trendspotting Præsentation og bearbejdning af indsamlet materiale fra analysefase. Redigeret af Nanna Lund Indhold Indhold 2 Indledning Projektgruppens Målsætning Afgrænsning Hvorfor innovere biblioteksservices?

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet 6. Udvalgets sammenfatning Vidensamfundets og globaliseringens

Læs mere

Web 2.0 i det fysiske bibliotek

Web 2.0 i det fysiske bibliotek Web 2.0 i det fysiske bibliotek Erhvervsrelateret projekt for Frederikshavns Kommunes Biblioteker. Januar 2008 Studerende ved Danmarks Biblioteksskole: Nadia Larsen og Charlotte Nielsen Vejleder: Bruno

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKSBETJENING AF BØRN

FREMTIDENS BIBLIOTEKSBETJENING AF BØRN FREMTIDENS BIBLIOTEKSBETJENING AF BØRN Fremtidens biblioteksbetjening af børn Tekst: Udvalget. Dog er kap. 2 forfattet af professor Kirsten Drotner med bidrag af lektor Carsten Jessen. Redaktion: Anna

Læs mere

TIL VIDEN OG OPLEVELSER SPOR STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2015-2018

TIL VIDEN OG OPLEVELSER SPOR STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2015-2018 PORTEN TIL VIDEN OG OPLEVELSER SPOR STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2015-2018 Biblioteket i det 21. århundrede Som andre folkebiblioteker udspringer Fredericia Bibliotek af borgerlige frihedsidealer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Indhold Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4 Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Inddragelsesprocessen og projektet Byens Stemmer er gennemført i et samarbejde mellem:

Inddragelsesprocessen og projektet Byens Stemmer er gennemført i et samarbejde mellem: BORGERINDDRAGELSESPROCES MARTS 2006 MULTIMEDIEHUSET 2012 BYENS STEMMER Borgerinddragelsesproces, marts, 2006 Inddragelsesprocessen og projektet Byens Stemmer er gennemført i et samarbejde mellem: Multimediehussekretariatet

Læs mere

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015

KøgeBibliotekerne. Virksomhedsplan 2015 KøgeBibliotekerne Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 OPGAVER 4 ORGANISATION 5 PERSONALE 5 SYGEFRAVÆR 6 ØKONOMI 6 ANDET 6 Indsatsområder 9 Direktionens indsatsområder 9 POLITISKE

Læs mere