Den lokale dykkersprøjte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale dykkersprøjte"

Transkript

1

2 Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1. marts 1. juni 1. September Sallingsund Sportsdykkerklub Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er registreret under Dansk Sportsdykker Forbund som klub nr. 33 i kreds 1. Alle klubbens medlemmer er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund. Bestyrelsen: Formand: Mick Hellegaard Kontakt: Uddannelse Næstformand: Nic A. Bitsch Bladudvalget Kasserer: Mitsie Kruse Hegnet og fondsudvalg Sekretær: Ejner Pedersen Junior og turudvalg Bestyrelsesmedlem: Morten Bache Teknisk og UV-rugby Suppleanter: 1. Michael B. Johansen 2. Tommy Krogh Revisorer: 1. Svend Åge Jakobsen 2. Per H. Veile Teknisk udvalg: Morten Bache Blad udvalg: Bo Thomassen Bo Hansen Tommy Krogh Gert Laursen Nic A. Bitsch Hegnet udvalg: Bent Kristensen Tur udvalg: Ejner Pedersen Per H. Veile Morten Bache Svenning Sørensen Junior: Svend Åge Høj UV-rugby: Per H. Veile Jan Opstrup Kim Jeppesen Uddannelse: Mick Hellegaard Finn Sørensen Trykning sponseret af Skov A/S 2

3 Bestyrelsesmøde 3/1-04 Fremmøde: Bestyrelsen og Mick Post: Sponsorstøtte 500,00kr fra Sparrekassen Vestsalling Invitation til info-aften ved Sallingsund Kommune Afslag på ansøgning om Tips og Lotto-midler Adresseliste på fonde, der kan ansøges om midler. Diverse blade og magasiner Støtte fra Sparrekassen Kronjylland 5000,00 kr Nye medlemslister og opkrævning fra forbundet. Økonomi: Gennemgået Nye tilskudsregler betyder ,00kr mindre i kommunalt tilskud. Hegnet: Der er ved at være den rigtige klubstemning efter UV. Nautrup forsamlingshus er bestilt til 30 års jubilæum. UV: God tilslutning, også nye gamle dykkere. Teknisk: Der er på nuværende tidspunkt kommet ca kr ind til ny bådmotor. Vi samler fortsat ind, så alle der kan undvære et beløb, stort som lille, bedes støtte vores nye motor. Blad: Der er efterhånden ved at være godt med stof i bladet, og gode informationer. Der bør måske arbejdes lidt med opsætningen. Se også www. sallingsundsportsdykkerklub.dk Tur: Der er udarbejdet ny turplan. Der er stadig plads til flere deltagere og ture. Vi dykker efter planen, hvis vejret tillader det. Junior: Det kører derudaf, med god tilslutning. Uddannelse: Vi starter op i begyndelsen af marts måned, med CMAS* og afslutter 2/5. CMAS** kører til efteråret. Eventuelt: Før bestyrelsesmødet var der holdnings- og strukturdebat mellem de fremmødte Der er udarbejdet forslag til ændringer af vedtægter mm. 3

4 Generalforsamling 16/1-04 1) Dirigent: Mick Hellegård 2) Formandens beretning: Godkendt - Se andetsteds i bladet 3) Revideret regnskab: Regnskabet omdelt og gennemgået. Der var en kort orientering om, kommunalt tilskud der ændres fra og med Forbundskontingentet stiger 100 kr p.g.a. dykkerforsikring. Gennemgang af indtægter vedrørende projekt hjælp. Vi har fået en ny mulighed for at øge klubbens indtægter, da vi leverer arbejdskraft til Skive Hallernes forskellige arrangementer. Regnskabet er godkendt. 4) Indkomne forslag: Kopi af vedtægter, sikkerhedsregler mm. omdelt. Ændringsforslag vedlagt. Klubbens vedtægter, regler og procedurer ved dykning, blev gennemgået og debatteret. Der trykkes ny regelsæt som fremlægges i klubben, og indsættes i klubmanual. 5) Valg til bestyrelse: Ejner, Mick, Tommy K. og Michael B. opstillede til de to poster. Ejner og Mick blev valgt til bestyrelsen. Tommy 1. suppleant og Michael 2. suppleant. Revisorer blev Svend Aa og Per Veile. Der blev nedsat et nyt udvalg, til at indsamle midler til klubben. Se udvalgene på side 2. Årets dykker blev: Mitsie Kruse. 6) Eventuelt: Megen debat omkring vores praksis med, at tillade familie gratis adgang, når vi lejer svømmehallen. Som vedtægterne ser ud i øjeblikket, skal alle medlemmer af klubben betale vinterkontingent hvis de ønsker at benytte svømmehallen. Dette gælder uanset familiemæssige relationer. Ref: Nic Astrup Bitsch Stiftende bestyrelsesmøde 21/1-04 Udvalg: Kontaktpersoner: Teknisk: Junior: Blad: Tur: Hegnet: UV: Fonds: Morten Ejner Nick Ejner Mitsie Morten Mitsie 4

5 Udvalgsmøde d. 2/ 2 04, afholdes med samme tema som sidst. Bestyrelsen skal gøre mere ud af opfølgning fra udvalgene. Teknisk: Evt.: Morten ringer til Bo Vinholt ang. den gule gummibåd. Rust fri plade mellem hæk og køl, da kølen har gnavet sig langt ind i hækken. Lænse ventil på hækken. 4 x bærehåndtag og div. lapning. Telefon abonnement opsiges med forlov af Flemming Olesen. Næste bestyrelsesmøde d. 2 / 3 04 kl Udvalgsmøde 17/2-04 Juniorer: UV: Uddannelse: Teknisk: Tur: Hegnet: Blad: Eventuelt: Mere Junior stof til bladet. Nye tiltag for udendørs dyk, evt. sammen med seniorer. Skriv til bladet, send evt. billeder. Forsøg med opvarmnings plan, for lidt mere struktureret opvarmning, men stadig skal det være for sjovt at vi er der. Hætter skal efterses. Der er udarbejdet ny uddannelsesplan. Vi starter uddannelse i Marts med 1*Cmas og fortsætter i August med 2**Cmas Udvalget opdeles i ansvarsområder for at få gjort noget ved hængepartierne. Oprydning i kælderen, Hvis der laves ordentlige knager til liner, bøjer og veste m.m. vil det givetvis motivere til større ordens disciplin. Diskussion om familietur kontra dykker tur i Kristi himmelfartsdagene. Arrangere familieweekend. Vi ønsker os en årlig klubfest. Rengøring på Wc et er mangelfuld. Udvidelse af varesortiment. Skov A/S har indvilget i at trykke vores klubblad. Diskussion om kontaktpersoners pligter i udvalgene. Påmindelse om at det ikke nødvendigvis er udvalgspersoner der skal udføre pligterne, men gerne må uddelegere. Man har så ansvar for at følge op. 5

6 Fondsudvalgsmøde 17/2-04 Fremmødte: Fonds udvalget, bestående af Tommy, Klaus, Jan og Henrik. Fra bestyrelsen, Mick, Mitsie og Ejner. Vi startede med en løs snak om muligheder for at søge midler. Mick har snakket med dykkeklubben Krabben i Nykøbing, som lige har skaffet ca kr. til deres nye båd Krabben. De har overvejende hentet deres midler lokalt!, om det så skyldes at det er et ø samfund er uvist?. Vi diskuterede hvor store beløb der skal søges. Ud fra erfaringer i Jebjerg, afhænger det af størrelsen på virksomheden der søges hos. Er budgettet for sponsering f.eks kr., virker det ret uoverskuelig for et lille firma at støtte et søgsmål på f.eks kr. Den kommunale støtte er fra i år ændret til at det kun er personer under 25 år der er berettiget til støtte, plus vi skal betale 13,60kr. pr. time i svømmehallen. Det betyder en ekstra udgift på godt 4000kr. pr. år. Vi fik at vide fra kommunen at der er mulighed for at søge støtte til vedligehold og forbedringer, f.eks. maling og kridt til bane opstregning. Vi kan derfor forsøge at hente støtte til filtre, olie, service og flaske trykprøvninger. Introdykninger har været økonomisk gode så vi bestemte at udgive en folder til uddeling på de større firmaers personale foreninger i Skive og Salling. Vi delte os op i grupper, som hver varetog følgende emner : Ansøgninger til de store fonde. Ansøgninger til de mindre fonde. Intro dyk folder. Så må vi ellers håbe at vi har heldet med os. Ps. Er der nogle der har gode ideer til sponsorer så kontakt venligst udvalget. 6

7 Bestyrelsesmøde 2/3-04 Post: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i forbundet. Økonomi/Fond: Gennemgang af ny indberetnings form til komunen. Dags saldo 2 /3 04, ,55kr. Teknisk: Tændings system skal findes til Mercury en, Morten beder Per Veile ringe til Klarup bådcenter ang. brugte dele. Mick bestiller genopfyldelig triplex filter til kompressoren. Tur: Ejner ringer og booker færge til Kristiansand i flyv dagene, Torsdag 20/5 kl Søndag 23/5 kl Mick ringer til campingpladsen og booker hytter. Sveriges tur annonceres, tilmelding fra 1/5 04 kl Til begge ture opkræves depositum. Hegnet: Kanon flot fastelavnsarrangement. Blad/Web: Dette blad bliver det første der skal trykkes hos Skov A/S. Vores hjemmeside er åbnet. Diskussion for og imod medlemsdatabase på hjemmesiden. Forslag om køb&salg side. Junior: Intet at bemærke. Uv.: Intet at bemærke. Uddannelse: Der er foreløbig 3-4 nye elever vi regner med starter. Eventuelt: Løs snak om muligheder for at aflønne hjælpere ude i hallen,hvilket der var bred enighed om ikke at indføre. Det er vores indtryk at medlemmerne hjælper til for klubbens og ikke egen vindings skyld. Vi drøftede problemet med at bruge SMS til oplysning om tur arrangementer mm., som f.eks. bus til Kattegat centret. Der var 17 tilmeldte til turen + 5 børn, alle fik SMS er men ingen svarede tilbage om at de ikke ville med. Resultatet var at vi sad 11 mand + 6 børn i en 50 personers bus til 2.400kr. Næste møde Tirsdag 20/4 04 kl (Nic tager kage med) 7

8 De sidste Vikinger var mødt frem den 22/02-04 kl Den yderste interessante kamp blandt deltagerne får måske " Vikinger" navnet til at falme. Fra havne kajen kunne man tydelig høre klage sange fra de syngende Vikinger, de mente både at tønden var for godt lavet og at vandet var for koldt. Den hårde dyst tog 35min. Søren S. han var gået op for længst, da vandet var for koldt til ham. De resterende klarede dysten og Nick blev den store Viking som løb af sted med sejren. "Tillykke Nick" Som altid kårer vi også den bedst udklædte hvilket i år var byggemand Bob "Tillykke Mitsie" Efter slaget i Glyngøre havn vendte vi tilbage til klubhuset, hvor der var varm kakao og boller til de glade Vikinger med følge. Totalt var vi ca. 25 personer til kaffe i klubhuset hvor dagen sluttede ca. Kl. 17. Næste år forventer vi den helt store opbakning. Så vi forventer helt klart en fordobling af deltager antallet til Tøndeslagningen i MVH Per H. Veile Tøndeslagning 22/2-04 En stor tak til Hegnet udvalget for det hyggelige arrangement med tøndeslagning i Glyngøre havn og derefter varm kakao med fløde og lune fastelavns boller i klubhuset. Norgestur! Efter vores succes med en forlænget weekendtur til Flekkefjord i Norge sidste år, Gentager vi nu succesen: Hyttetur til Kristitansand i Kristi himmelfarts ferien. Vi tager af sted fra Skive, onsdag aften d. 19/5,og med færgen fra Hirtshals kl Så er vi i land i Kristitansand, torsdag morgen kl Her har vi booket hytter til max 14 personer på en campingplads. Vi dykker Torsdag, Fredag og Lørdag, og vil forsøge at efterkomme ønsker om både natur og vrag dyk (M/S Seattle m.m.). Søndag d. 23/5 kl sejler vi igen fra Kristitansand og går i land i Hirtshals kl , så vi er hjemme sidst på eftermiddagen. Jeg ved ikke præcis hvad turen kommer til at koste. Men det bliver klart billigere end sidste år, da vi holder os til normale færgeafgange og selv tager båd med, omkring kr. Tilmelding til Ejner Pedersen ved betaling af et depositum på 500 kr., senest lørdag d. 10/4. Vi bruger først til mølle princippet, så det er med at komme ud af røret :o) 8

9 Tur udvalget. Dykkermesse i Bellacenteret 2004 Af: Den Lokale Dykkersprøjte s udsendte medarbejdere: Mick Hellegaard og Mitsie Kruse Der var engang 1½ dykkere fra SALLINGSUND SPORTS DYKKER KLUB, hvis ferie faldt sammen med den årlige DYKKERMESSE. De snakkede lidt frem og tilbage om, hvorvidt de skulle tage af sted eller ej, men pludselig kom det afgørende i den snak nemlig, FRIBILLETTER fra DYK (www.dyk.net). Der kom en mail til Ejner fra DYK, som tilbød medlemmer af landets dykkerklubber fribilletter til messen, man skulle blot maile tilbage med, klubnavn og navne på de interesserede. Det fungerede helt fint. DYKKERMESSEN fandt sted i BELLACENTERET, som en del af den store FERIE FRITIDSMESSE, fra fredag d til søndag d , og de udsendte medarbejdere deltog i messen lørdag fra kl til ca Da vi ankom til Bellacenteret, skulle vi sluses ind på messen via sekretariatet, de havde nemlig navnelisten over fribilletter fra DYK. Vi fandt hurtigt ud af i hvilke haller det handlede om dyk, og sprang dermed let og elegant hen over alt hvad der hed busferier, slotsferier, cykelferier, camping mmm. I dykkerafdelingen, var der simpelthen alt indenfor dykning. DANSK DYKKERHISTORISK SELSKAB, havde udstilling bla. med en stor dykkertank, hvor en dykker sprang i tanken, iført gammeldags tungdykkerudstyr, med luftslange op til land, hvor to ihærdige mænd stod og pumpede. Det var vældig spændende at se. DSF (www.sportsdykning.dk), havde en stand hvor vi bla. kunne få oplysninger, om de nye retningslinier indenfor CMAS. Der var også en del fornuftig snak om CMAS kontra PADI. KATTEGATCENTERET, havde udstilling bla. med små vandbassiner, hvor man kunne se, hvordan sandbunden opførte sig i forhold til vandet mm. Selvfølgelig var der også reklamespot for dykning i Kattegatcenteret, som en del af klubbens medlemmer allerede har været så heldige, at have oplevet. PRØVEDYK Der var opstillet et stort bassin, hvor børn kunne prøvedykke, sammen med en instruktør. Det var herligt at se ungernes glade ansigter, når de dukkede op fra 9

10 vandet. Instruktørerne, var også rigtig gode til at guide ungerne. FOREDRAG Dagen igennem var der forskellige foredragsholdere, som med hvert sit indlæg, viste alle dykningens forskellige sider. Vi hørte bla.: LASSE SPANG OLSEN, Fortalte en hel masse om undervands filmning. Han tog udgangspunkt i TV udsendelsen Det skæve skib, hvor han bla. fortalte om, hvor lang tid det kunne tage at lave optagelser til en sekvens på ca. 3 min. Lasse fortalte også, at de arbejder på en opfølgelse, som senere kommer i TV. Det var et rigtig spændende foredrag, som desværre er lidt svært at gengive. LOUISE TRAVAWAS, dykker, tech dykker og redaktør på Divegirl Magazine (www.divegirl.com). Louise fortalte om kvindedykning kontra mandedykning, og kære drenge det ka nok være der fløj nogle hentydninger gennem æteren. Alle mandlige dykkere tror feks. at de ved alt om dykning, det er i hvert fald for pinligt at spørge om noget, for så opdager de andre tyre jo at man har mindre hjerne!! Men kære piger der var også nogle hentydninger til jer. Alle piger tror feks. pr. definition at de ligner Halle Berry, 007, lige så snart det har med vand at gøre, men med Anders And røv i tørdragten og snot over hele hovedet, så mangler der ligesom et eller andet!! STIG SEVERINSEN, Fridykker, indehaver af mange rekorder (www.planetfreedive.dk) Stig var utroligt inspirerende at høre på. En ung mand med en jernvilje der sparkede røv. På ca. 3 år har Stig formået, at begynde ved begyndelsen og i dag stå med et utal af rekorder. Hvad mener du feks. om at tilbagelægge 166 meter i svømmehallen, på én indånding!! Eller når en læge fortæller dig, at et menneske max. kan holde vejret i godt 6 min. ja så holder man det bare i 8!!!! ØVRIGE STANDE På messen var der selvfølgelig et utal af forskellige stande. Der var en masse forhandlere, som hver især havde medbragt deres bud på gode nyheder, indenfor alt muligt (og umuligt) dykkergrej. På nogle områder kan det være vældig inspirerende, hvilket jo også er meningen. Der var også forskellige dykkercentre repræsenteret, som alle havde nogle gode bud på dykkeroplevelser. ALT I ALT Der er ingen af os der tidligere har været på dykkermesse, så vi har ikke noget at sammenligne med, men vi synes helt afgjort at det kan anbefales. Det er en god saltvandsindsprøjtning, så det er bare om at komme af sted. 10

11 Flaskeeftersyn!! Søndag den 4/ KL Husk at dine flasker + ventiler skal efterses og kontrolleres 1 gang årligt, hvis du ønsker at benytte dem i svømmehallen eller i åbent vand. Husk at flaskerne SKAL være rengjorte til denne dag. Klubben vil sørge for brød m.m. til favorabel pris. Skulle du være forhindret i at møde op personligt, (kræver en meget god undskyldning), må du lave en aftale med teknisk udvalg, om at få godkendt dine flasker. Vi gider ikke alle de der, kan i ikke lige folk der kommer flere uger efter. Flasker til trykprøvning skal afleveres i klubben, adskilte og mærkede med navn, SENEST MANDAG DEN 2/ Betaling til teknisk udvalg ved aflevering. På gensyn fra Teknisk Udvalg. Orientering vedrørende forbundskontingent Som de fleste sikkert ved, så er vores forbundskontingent til DSF steget. Stigningen skyldes at vi som medlemmer af DSF, er blevet omfattet bla. af en ulykkesforsikring. Forsikringen kan IKKE vælges fra, hvilket betyder at kontingentstigningen er tvungen for alle DSF medlemmer, og dermed også alle klubmedlemmer. Kontingentet for seniorer er steget med en lille 100 kr. seddel, hvilket vil blive opkrævet som kr , første gang Forbundskontingent vil altså fremover lyde på i alt kr Kontingentet for juniorer er steget med en lille 50 kr. seddel, hvilket vil blive opkrævet som kr , første gang d Forbundskontingent vil altså fremover lyde på i alt kr Yderligere information: Sportsdykkeren nr PBV.: Mitsie Kruse SSDK stagehands i Skivehallerne 11

12 Mick har været så dygtig / heldig, at få en aftale med adm. Direktør Gunnar B. Simonsen, Kulturcenter Limfjord / Skivehallerne. SSDK s medlemmer kan tjene nogle penge til klubben, ved at være Stagehands (scenemedhjælp) ved div. arrangementer i Skivehallerne. På nuværende tidspunkt, har SSDK været hyret til 7 forskellige arrangementer. 18 velvillige klubmedlemmer har brugt små 200 timer, hvilket har givet en god skilling til klubbens nye motor. TUSIND TAK, til alle de medlemmer der har deltaget. Sverigestur Torsdag den 29. juli til søndag den 1. august. PBV.: Mitsie Kruse Ja, så er den gal igen. Igen i år er vi kommet til at arrangere en lille smuttur til vores broderland Sverige. Turen vil gå til området omkring Marstrand, Lysekil og Wäderøerne som ligger lidt nord for Göteborg. Området her byder, (hvis vejret tillader det), på både gode naturdyk, men også flere gode vragdyk, på overskuelig dybde. Der vil være mulighed for at beundre nogle af de store hummere der findes i svenske farvande, men husk, nok se men ikke røre, da alt undervandsfiskeri er forbudt i Sverige. Den svenske skærgård er sammen med den norske skærgård, vel nok noget af det bedste dykkervand i norden, Vi sejler fra Skagen til Sverige med Skawdyk`s kutter Oberon torsdag aften, og er tilbage i Skagen igen søndag aften. Transport til og fra Skagen vil foregå i egne biler (fælles kørsel). Giv besked ved tilmelding om DU kan køre. Hvis ikke DU har kørt tidligere, så bør du kraftigt overveje om det ikke er DIN tur i år, så det ikke altid er de samme der skal køre. Prisen for denne fantastiske weekend, vil være i omegnen af den fuldstændigt bindegale pris af 1.000,- kr. alt inklusive. (Dog ikke lommepenge). Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger. Tilmelding fra og med den 1. maj kl.17.00, efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser. Tilmelding til Mick Hellegaard på tlf /

13 Bowling Så sker det igen, vi skal ud og finde ud af hvem der er bedst i bowling. Men det kommer nu først an på at vi får en hyggelig aften så derfor starter vi med spisning. Sted: Skive Bowlingcenter Tid: Fredag 29/10 kl bowling fra kl.21 til kl.23 Pris: Begge dele ca.140kr. Tilmelding: Per, Bent og Svenning Goddag / Farvel Sallingsund Sports Dykker Klub, vil gerne byde følgende nye medlemmer velkommen. Bjarne Dølby, Roslev Senior, UV Benny N. Laursen Uddannelse CMAS* Brian Jensen, Skive CMAS** Claus Veile, Roslev CMAS** / UV Heine Nielsen, Skive Junior Hans Jensen, Roslev CMAS** / UV Jes Mosgaard, Roslev AOWD, Deep Diver Kristina Klitgaard Bitsch, Roslev Senior, passiv Lars E. Bæk, Skive Junior Mathias Justesen, Skive Junior Søren Bidstrup Uddannelse CMAS* Tommy Krogh, Nykøbing M. CMAS** / UV Troels Brøndum, Roslev AOWD, Deep Diver, Nitrox Basic Klubben siger farvel, og måske på gensyn til: Flemming Mathiassen Senior, UV Jannie Harder Junior Michael Østergaard Senior, passiv Morten Fog Senior, passiv Søren Sørensen Junior 13

14 Tillykke 2004 Så er der sørme igen nogle, der kan fejre rund fødselsdag. Klubben ønsker hermed, et STORT TILLYKKE til alle. Niels Mortensen 11. januar 40 år Ole Vinholt 27. februar 60 år Susanne Damsgård 27. marts 30 år Brian Jensen 4. maj 30 år Jørgen Dahl 20. juni 40 år Årets dykker 2003 Ved klubbens generalforsamling d. 16 januar, blev Årets dykker, traditionen tro afsløret. Nr. 3: Nr. 2: Kim Jeppesen, ny mand i klubben, som er aktiv både med UV, dykning og forefaldende arbejde i klubben. Bo Thomassen, som trods geografisk afstand (Aalborg), stadig er aktiv både som dykker og ikke mindst bladredaktør. Nr. 1: Mitsie Kruse, aktiv dykker, samt hård men retfærdig?? klubkasserer og bestyrelsesmedlem gennem 6 år. TILLYKKE 14

15 Tur til Kattegat Centret Fredag d. 27/2 04 havde vi arrangeret dykker tur til Oceanariet. Efter af flere omgange at have forhørt mig om interesse for at leje en bus, i stedet for køre 5 6 biler I r. af hinanden, reserverede Jes en 46 pers. Bus. Bussen ankom til Durup kl hvor Jes havde pakket det meste af Hegnet udvalget sortiment af forfriskninger, efter Troels kom til gik turen mod Skive. Her fik vi pakket bussen og kørte af sted mod Grenå. Jes havde taget den blære bare med, og til kaffe og småkager så vi billeder fra en Norges tur med Bitten i sensommeren. Næsten fremme ved Grenå ringede Jes s telefon og han blev meget tavs.., Det var Teddy fra Kattegat Centret. Det hele måtte aflyses da, Ja så kunne han heldigvis ikke holde masken mere, Fis og ballade, og Jes fik sin normale ansigts kulør tilbage. Vi kom frem og blev pænt modtaget af Teddy samt en journalist fra DK4. Vi slæbte al vores grej ind i centret, og mødtes inde foran oceanariet hvor vi skulle dykke. Teddy gav os en kort briefing om dykket. Lige inde bag ruden er der sandbund, her ligger nogle store pighvar på størrelse med brønd dæksler, for ikke at beskadige disse fisk med vores finner skulle vi holde os min. ½ meter over bunden. Vi måtte ikke røre fiskene, kun de op til 2½ meter lange havål hvis vi turde. Da de er nat aktive ligger de bare og glor fra nogle store sprækker om dagen, og så skulle vi respektere min. ½ meters afstand til dem da de ellers vil forsvare deres territorium. Men kom de ud i løbet af aftenen måtte vi gerne lade en hånd stryge under bugen på dem. Han ville dog tilråde os hvis de svømmede omkring os at holde hænderne ind til kroppen da det er fingrene de vil kunne finde interessante. Hold 1 og hold 2, som var som respektive Nick&Bo og Morten & undertegnede, gjorde os klar til at dykke. Vi skulle ud i det fri for at komme ned i bassinet. Da vi kom i skulle vi svømme over til en rampe på modsatte side, for ikke at skulle starte neddykket over sandbunden med pighvarrerne og de andre fladfisk. Det første jeg så på vej ned var 2 gigantiske havål, jøsses de er store. Vi fortsatte hen midt gennem tanken, over de enorme pighvarrer. Der svømmede Gråhajer, glathajer og rødhajer rundt om os. Udenfor det 18 cm. Tykke akrylglas blev der vinket til os af børn og de øvrige gæster. Vi fortsatte om langs bag væggen, forbi endnu et monster af en havål, her kom en rokke svømmende lige imod mig og drejede først af lige foran mig. Midt på bag væggen er der ligesom et stykke klippe der langs rager ud mod midten af tanken her boede en berggylte og da Morten åbenbart ikke respektere dens territorium gik den lige i benet på ham. Så kom vi tilbage til udgangs punktet, her var en stor stime af torsk, hav brasen og multe. 15

16 Efter en halv time begyndte jeg at døje med en fyldt blære, men jeg var langt fra klar til at skulle op, da der fortsat var masser at kigge på. Der gik lang tid inden jeg havde set alle fiskene, makrel og hornfisk er rimelig sky så de holder sig i modsatte ende af bassinet. Men lå vi stille svømmede de rundt i tanken lige forbi os, sammen med de andre stimefisk. Vi begyndte at undre os over hvorfor hold 3 ikke dukkede op. Det viste sig at være Michael og Andre der var næste hold og det trak jo lidt ud da Kael skulle tømme dragten for møl og sommerfugle. Efter en god times tid gik jeg op sammen med hold 1, da kunne jeg ikke holde mig mere. Da vi var hold 2 havde vi jo den gode at vi måtte dykke indtil hold 4 kom i vandet, så jeg fik udstyret på og var klar til at komme i vandet igen. Men jeg ventede til hold 4 var kommet i, og så kom Morten op efter 70 min. I 11 grader koldt vand. Så var det fodrings tid, først for os og dernæst for hajerne, imens sad vi og sludrede med Teddy. Han fortalte at de havde haft et enkelt uheld med en af deres egne folk som var nede for at fodre i den tank vi lige havde dykket i. Han havde ikke set en ål komme bagfra, den huggede efter føden og fik uheldigvis samtidig fat i en finger. Når en ål har hugget, skruer den kroppen rundt for at flænse en luns af. Det var så i dette tilfælde en finger fra handsken. Han slap med skrækken og en flænge rundt om fingeren, siden har de brugt handsker lavet af ringbrynje under fodringen. Men de havde ingen problemer haft med os gæstedykkere, måske fordi at når først ålene begynder at røre på sig så holder dykkerne sig til modsatte side. Da sidste hold var i tanken, begyndte vi andre at pakke vores grej sammen og smide det i bussen. Vi tog en lille snak og en fyraftens pils og så gik det mod Skive. Vi var alle enige om at det havde været en god oplevelse. Ejner Pedersen Ps. Jeg oplevede et problem med at bruge SMS til oplysning om tur arrangementet med bus til Kattegat centret. Der var 17 tilmeldte til turen + 5 børn. Da jeg ikke traf alle inden turen, så jeg mundtlig kunne spørge om interessen for at leje en bus. Sendte jeg en SMS til alle med mobil. Og da ingen af de tilmeldte svarede tilbage om at de ikke ville med,reserverede vi en bus. Resultatet var at vi sad 11 mand + 6 børn i en 50 personers bus til kr. Set i bagkundskabens kloge lys, skulle jeg have lavet en tilmeldingsliste og krævet depositum, men det var der bare ikke tid til. For en anden gangs skyld vil i så være så venlige at svare hvis i modtager en lignende SMS og i ikke vil med?!? :o) 16

17 Turplan CMAS* Så er sæsonen for uddannelsen af nye dykkere startet. Vi startede op den , og forventer at afslutte uddannelsen til CMAS* den Ifølge de nye standarder fra CMAS og DSF, må en CMAS* sportsdykker dykke i åbent vand til max 18 m., med en erfaren makker. Uddannelsen til CMAS** sportsdykker løber af staben i løbet af august / september. De følgende datoer er dyk i åbent vand, hvor alle UDDANNEDE DYKKERE ER MERE END VELKOMNE TIL AT DELTAGE. Første tur er en weekendtur hvor vi overnatter i telt, campingvogn eller bil. De sidste år har dette været med stor succes. Vi medbringer aftens- og natmad, samt en lille en til at sove på. LØRDAG ? ÅBENT VAND SØNDAG ? ÅBENT VAND SØNDAG ÅBENT VAND SØNDAG ÅBENT VAND (Prøveaflæggelse) Vi glæder os til at se en masse dykkere på disse ture. (Husk tilmelding). CMAS** Instruktør Mick Hellegaard /

18 Sallingsund Sports Dykker Klub har langt om længe fået en hjemmeside. Siden har været i luften siden den Det har været muligt efter en kæmpe indsats fra vores webmaster Benny Laursen, som p.t. er i gang med uddannelsen til CMAS*. Siden er meget brugervenligt opbygget så man klikker, sig ind på de forskellige ting man ønsker at se. Aktuelle begivenheder vil være at finde på siden under nyheder. Har du ting som du ønsker lagt på siden, sendes de pr. mail til Har du kommentarer / forslag til ændringer på siden kan du kontakte formanden. Vi håber at siden vil blive brugt rigtigt meget, både af klubmedlemmer og udefra kommende interesserede, da siden gerne skulle være opdateret hele tiden. Vi modtager meget gerne ris / ros til siden pr. mail, så vi måske kan gøre siden endnu mere spændende at besøge. En STOR tak til webmaster for dette arbejde. Med venlig web hilsen Formand Mick Hellegaard 18

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet.

Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Junior dykning Hvor og hvornår Junior afdelingen i SkiveDyk er for dig mellem 12 og 15 år, som er interesseret i at lære om verden under vandet. Undervisningen foregår i Durup Svømmehal på onsdage fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad Nr: 1, 2013 21. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Årets generalforsamling...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet:

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet: Medlemsblad for Rødovre Sportsdykker Klub Islevbrovej 39 2610 Rødovre Tlf. 44 94 21 04 Giro 332 3412 Web: www.dykkerklub.dk Bestyrelsen: Formand Johnny Reitz Telefon 36 78 50 09 E-Mail Formand@dykkerklub.dk

Læs mere

Julefrokost. Julefrokost. Nytårsdyk 31.12. kl. 10:00. www.annabang.dk. Dykker i styrehuset på Faros. Foto: John Andersen. Nr.

Julefrokost. Julefrokost. Nytårsdyk 31.12. kl. 10:00. www.annabang.dk. Dykker i styrehuset på Faros. Foto: John Andersen. Nr. Dykker i styrehuset på Faros. Foto: John Andersen Nr. 4-2006 UNDER OVERFLADEN Anders Rask og Anna Bang på togt Se klubbladet i farver på www.annabang.dk Nytårsdyk 31.12. kl. 10:00 Julefrokost Julefrokost

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring : 1. januar 1. april 1. juli 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse : 1.

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere