Q&A for DIADEM Version 31. maj 2012, MBBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A for DIADEM Version 31. maj 2012, MBBL"

Transkript

1 Afregning Gebyret er på 300 kroner, er det incl. :ngbog? Tingbogen er ikke en del af DIADEM. Gebyret fastlæges i gebyrbekendtgørelsen Bagudkompa:belt/ versionering Vil det fortsat være muligt at hente data fysisk via kommunerne med videre? Ja, de eksisterende muligheder for at hente ejendomsoplysninger vil forsat findes DIADEM er en ny løsning, som ikke regulerer eksisterende løsninger. Der drødes med KL og kommunerne, hvad der skal ske med det kommunale ejendomsoplysningsskema, når DIADEM er i drid Betaling Mulighed for at inkludere eget logo i en DIADEM rapport igennem web- Ønske om at have samme muligheder i web- interface som ################################################################ interface. i system- system Betaling Der ønskes en grace- periode. Væsentligt for forretningsmodel og brug af professionelle. Der er fundet en model for grace som indebærer, at der med køb af en DIADEM rapport medfølger to grajs opdateringer af alle automajserede data i den købte DIADEM rapport Betaling Afregning af rapporter o Hvordan foretages afregningen af rapporter Vil der være en digital løsning som i etinglysningen? Og vil Betaling sker kontant eller ud fra kundeadale, fx månedafregning. afregningen ligeledes dække hent af rapporter via Webportalen? Betaling Rapportskabeloner i web- interface. Ønske om at have samme muligheder i web- interface som I forbindelse med lancering af kerneydelsen i 2012 vil depe ikke være en i system- system. mulighed. Web- interfacet vil dog understøpe selekjv visning/eksport/deling af enkelte ejendomsoplysinger i en rapport.på sigt, i senere faser, er det muligt at DIADEM åbner op for at yderligere skabeloner kan Jlgås i web- interfacet Betaling Ønske om kreditkundeforhold, således at der kan faktureres opsamlende. Desuden væsentligt at der kan udskrives en "kontooversigt" så forbrug kan dokumenteres. Vig:gt for convenience Betaling Ønske om betaling via "forventet eyerbevilling" - således at der først Væsentligt for business case for ejendomsmæglere. betales for en DIADEM rapport så snart det er bekræyet at der gennemføres en reel ejendomshandel. Alá e- ne\et løsning Betaling i testperioden Der ønskes en hensigtsmæssig fuldmagtsløsning, som ikke komplicerer de professionelles arbejde med indhentning af ejendomsoplysninger /07/11 Betalingsmodel Når en sælger skiyer mægler, vil den nye mægler så have adgang :l Diadem rapporten på ejendommen (som er bes:lt af :dligere mægler)? Der foreslås en løsning der kobler DIADEM fuldmagtsløsning med Tinglysningsre\ens. Kommentar taget Jl ederretning. Endelige vilkår og muligheder for kreditkundeforhold er stadig under udarbejdelse. Gebyrbetaling for en DIADEM- rapporten skal dække omkostningerne ved af indsamle data samt drid og udvikling af systemet. Derfor skal der betales ved besjlling af rapporten. Selve betalingen, fx kontant versus månedafregning kan adales. DataJlsynet har godkendt en fuldmagtsløsning som baserer sig på en kombinajon af et adaleforhold og en tro- og- love erklæring. Således kan fastkunder på DIADEM, som har en adale, på tro- og- love erklære, at de er indehaver af fuldmagt Jl indhentning af oplysninger. Det kommer i givet fald an på, hvem der har købt rapporten i første omgang. Har sælger købt som kontantkunde, er rapporten sælgers og sælger kan videregive rapporten Jl en ny mægler. Har den første ejendomsmægler købt rapporten (som fastkunde eller kontantkunde), kan mægleren i princippet også videregive rapporten Jl den nye mægler, hvilket dog nok ikke sker i praksis. Sælger kan i depe Jlfælde ikke videregive rapporten, da sælgers mægler har rapporten. En modtager af videregivet rapport kan ikke videregive den Jl 3. part Brugervenlighed Ønske om én samlet rapport, og ikke en rapport med :lkny\ede pdf- filer. Unik id og dele- link skal henvise :l eet dokument i web- interface Brugervenlighed Formulering "der har adgang :l samme funk:onalitet som web- interfacet - Der ønskes samme muligheder i web- interface som i samt en række yderligere services" skaber forvirring omkring evt. forskelle system- system løsninger. mellem web- interface løsning og system- system løsning. Mulighederne for at knype alle ejendomsoplysningerne i én visning/fil hænger sammen med datakildernes leveranceformat. Der arbejdes målrepet på at skabe et så brugbart "samlet" format som muligt. DePe er omformuleret så det står klart at forskellen er begrænset Jl muligheden for at definere og udsjlle egne rapportskabeloner i en system- system løsning. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 1 af 10

2 Brugervenlighed Ønske om 100% strukturerede dataleverancer fra DIADEM. DIADEM vil være et mere relevant og brugbart produkt såfremt al data kan leveres struktureret, direkte i det forespørgende system Brugervenlighed Der opfordres :l at sikre en brugervenlig løsning som fungerer godt alene og i sammenhæng med boligejer.dk Brugervenlighed Det opfordres :l at risiko for at forvirre brugerne med muligheden for at hente de samme oplysninger forskellige steder minimeres for at sikre brugervenligheden /11/11 Data Byggesager: Jeg kan se, at der kun er tale om verserende sager. Er de\e blot en markering af, om der er verserende sager eller er der adgang :l verserende sagers konkret indhold? 17 07/11/11 Data Byggesager: Mange kommuner har digitaliseret deres byggesagsarkiver indeholdende ibrugtagnings:lladelser og plantegninger. Er der planer om at integrere disse i Diadem og i så fald hvornår forventes de\e gjort? 18 07/11/11 Data Ejendomsska\ebillet: Indeholder jo både af ska\er og afgiyer. Vil Diadem have alle afgiyer med? DIADEM er opmærksomme på hensigtsmæssigheden i at levere strukturerede data, hvor relevant. DIADEMs muligheder for at levere struktureret fra data hænger snævert sammen med den måde, som datakilderne udsjller data på. Anvendeligheden og brugervenligheden af løsningen vil blive testet på brugerne i flere omgange i løbet af udviklingen, i forbindelse med udvikling af IA/flows og i en endelig brugervenlighedstest af brugerfladen. DePe for at sikre en brugervenlig løsning. Anvendeligheden og brugervenligheden af løsningen vil blive testet på brugerne i flere omgange i løbet af udviklingen, i forbindelse med udvikling af IA/flows og i en endelig brugervenlighedstest af brugerfladen. DePe for at sikre en brugervenlig løsning. Det er blot en markering af, at der er verserende sager. Det kan være interessant for en køber af fast ejendom også at kunne se indholdet i en verserende byggesag. ImidlerJd ligger byggesager i kommunerne i mange forskellige systemer Jl byggesagsbehandling og esdh- systemer. Det er ikke muligt inden for rammerne af DIADEM at standardisere og give adgang Jl de kommunale byggesager. Ja, der er en del kommuner, der har digitaliseret deres byggesagsarkiver. Der er dog også en del, der ikke har gjort det. DIADEM etableres udfra et princip om, at der skal være adgang Jl de samme ejendomsdata på ensartet vis for hele landet. Da nogle kommuner først vil have digital byggesagsarkiv om nogle år, er der for nuværende ikke nogen planer om at integrere digitale byggesagsarkiver i DIADEM. Der er forskellige praksis i de enkelte kommuner med hvilke afgider, der tages med på ejendomsskapebillepen. EjendomsskaPebillePen i DIADEM vil indeholde de afgider, som den enkelte kommune har praksis for at tage med. I DIADEM sker der ikke en frasortering af de afgider, der indgår i ejendomsskapebillepen. Det bemærkes at EjendomsskaPebillePen vil blive viderergivet i anonymiseret form. Der foregår i øjeblikket et a^laringsarbejde om hvorvidt persondatalovens bestemmelser er Jl hinder for at visse af posterne der opgives på ejendomsskapebillepen kan videregives /04/12 Data Hvornår kommer der udmeldinger om indholdet i første driysversion? På Følgegruppemøde primo juni vil der blive udmelding om indholdet. SamJdig vil indholdet blive formidlet Jl Teknisk Følgegruppe 20 18/08/11 Data Findes er der opdateret liste over ejendomsopysninger via DIADEM (svarende :l dokumentet af 13. maj 2011?)? Se materiale på support- site fra maj 2012 Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 2 af 10

3 21 12/03/12 Data Vil idriysæ\elsen af DIADEM medføre, at der er nogle a\ester/dokumenter som umiddelbart eyer alene vil kunne hentes via DIADEM (eller på en lidt mere uhøflig måde tvangsdigitaliserer DIADEM nogle datakilder Det kommunale ejendomsoplysningsskema kan stadig anvendes af de ejendomsmæglere, boligadvokater eller andre, der ønsker det. Dog vil der indgå flere oplysninger i DIADEM end i det kommunale skema. - Grønt skema kan stadig anvendes - DIADEM giver udover adgang Jl strukturerede data også adgang Jl apester/dokumenter. Disse apester/dokumenter vil fremover også kunne hentes på Jlsvarende vis som i dag. - Tvangsdigitalisering er på vej andre steder. Det har dog ikke ligget i tankerne bag DIADEM. DIADEM er en ny digital mulighed for adgangen Jl ejendomsoplysninger i offentlige registre Data Fejl i data. I etinglysning oplever vi fejl i data i mange situa:oner, det kan være proprietære data fra DSS, men oversæ\else af data hentet fra andre registre. OYe må vi bede kunden selv håndtere dataopre\elsen via kommune med mere. Så det vil oye være kunden selv der henvender sig om en dataproblems:lling. o Bliver der lavet en proces for opretning af data? o Hvem afgør, hvilke data der er korrekte i forhold :l hvilket register de findes i? Er der lavet analyse for de\e? o Bliver der lavet et single point of entry for disse henvendelser? o Bliver der lavet en test af datakvaliteten? o Er der en SLA for opre\else af data? o Vær opmærksom på, at det kan være konkurrence forvridende, hvis en mægler venter på opretning og en anden ikke Data Ønske om på sigt at inkludere alle relevante oplysninger relateret :l ejendomshandel i DIADEM. Jeg kan forstå på projektet, at der er lavet et stort stykke arbejde på de\e område. Er det noget der bliver formaliseret og offentliggjort. Det vil gøre vores henvendelse mere specifik :l fælles glæde. Jeg har hay kontakt :l Jørgen S. om at man eventuelt kunne kontakte Domsstolsstyrelsen, som har en postkasse med e- mails der alene omhandler dataopre\else. Både deres interne forretningsvendte, men også ejendomsvendte. Endvidere foreslået, at der tages kontakt :l de store mæglerkæder for erfaringsopsamling Deling Ønske om en "tro & love" løsning på dokumenta:on af fuldmagt. Væsentligt for bibeholdelse af uproblema:ske DriY Overvejelse omkring hensigtsmæssigheden i at DIADEM har en dedikeret suppornunk:on i forbindelse med spørgsmål :l datakvalitet og andre henvendelser fra brugere af DIADEM. DIADEM indeholder ikke i sig selv data, men videreformidler data fra forskellige kilder, som andre myndigheder er ansvarlige for. Der bliver ikke lavet en samlet proces for opretning af data. Mange data, der indgår i DIADEM, er ikke oprindeligt registret for, at de skal anvendelse i forbindelse med ejendomshandel. Det er registermyndighederne for de forskellige registre, der afgør om data er korrekte. Mht. spørgsmål om datakvalitet skal der repes henvendelse Jl registermyndigheden. Der bliver ikke lavet single point of entry mht. datakvalitet. Der skal repes henvendelse Jl den registermyndigheder, der er ansvarlig for et konkret datasæt For oplysninger om olietanke, der er digitaliseret ifm. DIADEM- projektet er der udført kvalitetskontrol. For eksisterende data i eksisterende registre bliver der ikke gennemført særskilte kvalitetstest forud for DIADEM. I projektet er der dog opmærksomhed på, at anvendelsen af data i DIADEM kan medføre øget kvalitetssikring af data i de forskellige datakilder Der er ingen SLA for oprepelse af data. DIADEM igangsæper ikke dataforbedring. Det sker hos de enkelte registermyndigheder og datakilder. Set id. anvendelsen af DIADEM kan der derfor ikke opstå konkurrenceforvridning ifm. dataopretning. Relevant for forretningsmodel, op:mering af processer og DIADEM har fokus på at udsjlle registeroplysninger, som er offentligt convenience. registrerede samt lovpligjge for sælger at oplyse ved ejendomshandel og/eller hæder juridisk på ejendommen, der handles. DataJlsynet har godkendt en "tro & love" baseret fuldmagtsløsning. arbejdsgange. Der er bekymring for brugervenligheden såfremt DIADEM udelukkende sender brugere videre :l dataejere i forbindelse med tvivl/fejl eller andet DriY Bliver der lavet en driysorganisa:on, hvis der af en eller anden årsag skulle I forbindelse med etinglysning oplevede vi en del udfald. være tekniske udfordringer. Fejlkøer der blev fyldt, soapmeddelser der blev sendt fra etinglysningssystemer med mere. EBST vil supportere selve DIADEM løsningen. Altså forespørgselsmotor og web- interface. Datakilderne vil fortsat have ansvaret for at supportere og dride i forhold Jl datakvalitet osv. DIADEM er opmærksom på at etablere et hensigtsmæssigt "hjælp" system i web- interfacet, ligesom system- system anvendere vil få adgang Jl dokumentajon, også ict. support på dataniveau. Der bliver etableret en dridsfunkjon i MBBL Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 3 af 10

4 27 14/03/12 Ejendomsoplysning sskema Kan ikke se, at der ikke er en pdf på det kommunale oplysningsskema i diadem. Hvordan kan det være? DIADEM vil som udgangspunkt indeholde alle oplysninger, der indgår i det kommunale oplysningsskema. Ved besjlling af ejendomsdatarapport i DIADEM vil der så ikke være behov for også at få det kommunale ejendomsoplysningsskema. Fra projektstart har intenjonen været, at det er den enkelte aktør involveret i en ejendomshandel fx ejendomsmægler, der vælger om vedkommende vil betale for en ejendomsdatarapport i DIADEM eller betale for ejendomsoplysningsskema i den pågældende kommune. Det bemærkes: - At der i det kommunale oplysningsskema er mulighed for at sjlle spørgsmål om andre konkrete forhold (Andre forhold (13)), som rekvirenten definerer. DIADEM- løsningen er en standardiseret løsning, der trækker oplysninger via velbeskrevne sniglader og præsenterer disse oplysninger på en standardiseret måde i brugerfladen og i udsjllede services. Ved besjlling af en ejendomsdatarapport i DIADEM vil der således ikke kunne rekvireres oplysninger om sådanne andre konkrete forhold. Der er meget forskellig praksis fra ejendomsmægler Jl ejendomsmægler og fra kommune Jl kommune om, hvor ode og hvordan oplysning om andre konkrete forhold defineres, beskrives, besjlles og besvares. Det vil ikke kunne indbygges i et standardiserende system som DIADEM. Det må endvidere også formodes at ville være en udfordring at bygge ind i de forskellige S2S- løsninger i markedet, da de hver afspejler forskellig praksis hos de aktører og processer, de understøper. - At det med KL på det seneste har været drødet, hvad situajonen bliver for det kommunale ejendomsoplysningsskema, når DIADEM går i drid /05/12 Ejendomssøg Når man fremsøger ejendom på ESR eller Matrikelnummer vil man da al:d De\e punkt vedrører iden:fika:onen af ejendommen RapportbesJllingen skal ske med kommunenummer og ejendomsnummer få 0 (hvis fejlindtastning) eller 1 ejendom :lbage? (punkt 1). De\e er vist servicekaldene EjendomSoeg< >, eventuelt udvidet med Samlet Fast Ejendom nummer. der går jeg ud fra returnerer en ejendomsiden:fikator Ejendomsoeg returnerer som udgangspunkt 0..n ejendomme, acængig af input eller lignende, som skal beny\es :l selve rapportbes:llingen (RapportBes:l). Spørgsmålene vedrører EjendomSoeg< > og igen i lyset af, at vi ønsker at automa:sere processen (ingen brugerinvolvering/sagsbehandlings:d). Spørgsmålet er, hvad EjendomSoeg< > returnerer. Returneres 0..1 eller 0..n? parametre Der er 4 metoder: søg via Adresse, søg via ejerforhold, søg via matrikel, søg via ejendomsnummer Uanset hvilken metode der anvendes, returneres den samme xml struktur, indeholdende ejendomsidenjfikajon, ejendomsoplysninger, bygninger og enheder. Se nærmere om hvilke specifikke data der returneres, i wsdl- filen og Jlhørende xsd'er Jl ejendomsoeg servicen, som er udsendt og som også fra på Jrsdag (15. maj) vil ligge på sitet Jl PrøvedriD Ejeriden:fika:on Vil der være en CPR/CVR inden:fika:on på ejer af ejendommen i S2S løsningen, når rapporten leveres? 30 07/11/11 Fakturering På mødet forstod jeg, at en faktureringslinje vil indeholde et sagsnummer, ejendommens adresse og :dspunkt. Sagsnummeret står på linjen, fordi bes:lleren har mulighed for at overføre det ved bes:lling. Er det korrekt forstået? Det vil blive beny\et :l at iden:ficere hvilken kunde, en rapport skal placeres på. Endvidere er der en validering for, at det den korrekte kunde man har reg. i aktørsystemet. EjerinformaJon bruges Jl at validere remghed ved selve datakilden. DIADEM hverken gemmer eller udsjller disse oplysninger. Ja. Se svar på næste spørgsmål nedenfor for uddybning Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 4 af 10

5 31 07/11/11 Fakturering Står der andre informa:oner på en faktureringslinje (findes der et eksempel)? I DIADEM er der behov for at anvende 2-4 linjer pr. produktpakke, da der kun er plads Jl 50 karakterer pr linje : Linje 1: RekvisiJonsdato + ejendomsidenjfikajon (kommunekode+ejendomsnummer) Antal (aljd 1) Stk- pris Linje 2: Ejendomsadresse sammensat af vejnavn og husnummer. Hvis der er plads Jl postnr og postbynavn indenfor 50 karakterer angives også disse informajoner i linje 2. I modsat fald skrives postdistriktsinformajonen i linje 3 Linje 3: Postdistrikt eller Rekvirentens egenreference (afskåret Jl 50 karakterer) Linje 4: Rekvirentens egenreference (afskåret Jl 50 karakterer), hvis den ikke er angivet i linje Fejl Forventes der fejlre\elser undervejs i testperioden a. KriJske fejl vil blive repet hurjgst muligt, så forstyrrelser og deciderede nedlukninger bliver kortest muligt. b. Der forventes 2-3 nye releases i PrøvedriDperioden fra maj Jl oktober. De er fastlagte id, at det med vedligeholdelsesleverandørerne er adalt, at disse Jdspunkter skal anvendes Jl at lægge yderligere oplysninger ind i DIADEM og etablere bl.a. de sidste dele af DIADEM s økonomi- og betalingsmodul. I det omfang, at det er nødvendigt, vil det også blive overvejet, at fejlretning indgår i de 2-3 releases /04/12 Fejlhåndtering Hvad er processen for fejlhåndtering? a. MBBL har en vedligeholdelseskontrakt med SystemaJc, der vedligeholder forespørgselsmotoren, der indhenter data fra de forskellige datakilder. Ligeledes er der en vedligeholdelseskontrakt med LBE, der vedligeholder web brugerfladen. b. Ved modtagelse af fejl fra tesgirmaer i PrøvedriDen vil processen være i. Modtagelse i MBBL ii. Vurdering af om det er en fejl og hvis ja fastlæggelse af fejltype (KriJsk, Høj, Normal) iii: ReakJonsJder (for påbegyndelse af observajonshåndtering) hos vedligeholdelsesleverandør eder indmelding fra DIADEM- drid er: KriJsk: 1 Jme, Høj: 4 Jmer og Normal: 2 arbejdsdage iv. FastsæPelse af Jdshorisont for fejlretning v. AlternaJvt kan det, der af eksterne opfapes som en fejl, være et ændringsønske, hvis det ikke er en fejl iht. kravene Jl DIADEM. I så fald registreres det som sådan. Forud for, at det i givet fald skal udvikles, vil der blive indhentet Jlbud fra en af eller begge vedligeholdelsesleverandører vi. Tilbagemelding Jl fejlindbereper om fejltype, fejlkategori og Jdshorisont og alternajvt om ændringsønske 34 18/08/11 Fuldmagt Kan DIADEM modtage en digitalt skabt fuldmagt, så man som prof. Bruger slipper for diverse papirarbejde? Nej. DIADEM kan ikke modtage en digitalt skabt fuldmagt Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 5 af 10

6 Fuldmagt Fuldmagt i ayaledokumenter. o Bliver der lavet et forslag :l, hvordan den kan formuleres. Eller skal alle aktører selv formulere den? Nej,, DIADEM vil som udgangspunkt ikke formulere en generel fuldmagt Jl adaledokumenter. Et forslag er, at Finanssektoren eventuelt i samarbejde med mæglere og advokater bliver enige om en formulering, og hvor fuldmagten kan indgå 36 30/04/12 Grace Inkluderer de 2 opgraderinger også den semiautoma:ske del hver gang? Hvis der med de 2 opgraderinger menes de 2 opdateringer af en ejendomsdatarapport, der for DIADEM- gebyret kan foretages i grace- perioden, er svaret nej. Begrundelsen er, at semiautomajsk løsning vil medføre ekstra manuelle opgaver i kommunerne i den overgangsperiode, hvor løsningen anvendes. På næste møde i Følgegruppen vil blive fremlagt en ny version af konceptbeskrivelsen for DIADEM. I depe notat vil også indgå afsnit om principper, der ligger bag gebyrbetalingen for DIADEM og begrundelsen vil her være uddybet /03/12 Jura Er der nogen juridiske implika:oner ved at hente data svarende :l det kommunale oplysningsskema via DIADEM? 38 27/03/12 Jura Hvis den digitale version af det kommunale oplysningsskema ikke juridisk kan fuldt sides:lles med den analoge (hvilket vil sige at den giver sælger en de facto ansvarsfraskrivelse) vil det medføre at den digitale løsning ikke vil finde anvendelse Kommunika:on Bliver der lavet en udviklingsportal for løsningen. Her menes et samlet sted, hvor løsningsbeskrivelser, planer og anden projektrelevant informa:on er :lgængelig Kompa:bilitet Der opfordres :l at sikre, at brugeren forstår hvornår og hvordan en "fuld" DIADEM rapport leveres af systemet, såfremt denne ikke leveres i brugerfladen med det samme Link En Systemnøgle kan inddrages af udsteder, betyder det, at et link man har delt med en anden, ligeledes bliver inddraget? Deter yderst posi:vt at der er flere data, men de\e faktum vil ikke i sig selv give et incitament :l anvendelse. Det virkelige incitament ligger i det ansvar for sælger/rådgiver som løyes af objek:v dokumenta:on Vi er i dialog med KL om den semiautomajske løsning og herunder ansvar for data og øvrige juridiske implikajoner i den forbindelse. Umiddelbart vil der udfra mange betragtninger ikke være forskelle i forhold Jl i dag. Vil dog gerne vente med at svare mere uddybende Jl vi har afslupet dialogen med KL. NB: Se ID 27. Oplysningerne hentes fra samme kilder og der er derfor som udgangspunkt ikke nogen forskel mellem de oplysninger der udleveres og hvilke myndigheder der har ansvaret for oplysningerne. Er der en ensartet distribu:on af informa:oner og Support- site for PrøvedriD fra maj 2012 løsningsbeskrivelser? Vi kommer nok ikke helt af med maildistribu:onslisterne, men med en portal er man al:d sikker på, at man forholder sig :l den seneste version af et dokument. Vi arbejder målrepet med at Jlpasse de instrukjoner og metadata der JlknyPes løsningen Jl brugere som ikke nødvendigvis har nogen forudsætninger for at arbejde med ejendomsoplysninger. DePe er også et element i løsningen vi vil teste indgående. Ja - ejeren (fuldmagtshaveren) kan trække et link Jlbage, således det ikke længere kan anvendes. Der er en status på linket, som angiver om det er Jlgængeligt, Jlbagekaldt etc. Der er samme muligheder for nojfikajon i system- system som i web- interface No:fika:on I WEB interfacet bliver det e- mail eller SMS no:fika:on, men hvad kommer der S2S? No:fika:on Det foreslås at det bliver obligatorisk at opgive en adresse :l Der skal indtastes en - adresse og/eller mobilnummer i forbindelse med no:fika:oner, således at det sikres at der kan leveres en færdig/fuld besjlling af en DIADEM- rapport, således at der kan nojficeres omkring rapport igennem en no:fika:on. leveringen Plan Hvilke planer foreligger der PT. Er der for eksempel lavet testplaner? Hvornår forventes Offentliggørers på supportsite sninlader at foreligge? 45 30/04/12 Præsenta:on Kan man i S2S hente ejendomsdatarapport som PDF? Nej, pdf- filen genereres af brugerfladen, så man skal logge på web brugerfladen for at kunne downloade pdf'en. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 6 af 10

7 Præsenta:on Hvordan vises rapporten på DIADEM WEB portalen? Der leveres visning af data på baggrund af stylesheet. Nogle standarddokumenter fx Vurderingsmeddelelse og EjendomsskaPebillet bliver leveret i PDF.Der kan desuden vælges, at man ønsker at modtage hele rapporten som en PDF /11/11 Rapport Kan forstå, at prisen for en rapport bliver ca 300 kr. Vil det være muligt at få en anden DIADEM- rapport med et mindre antal oplysninger :l en mindre pris? Rapport Det ville være op:malt, hvis en man kunne sæ\e sin egen rapport sammen, som man kan i S2S løsningen 49 08/05/12 Rapport Jeg synes, at det er meget overraskende/uhensigtsmæssigt, at diadem- rapporten ikke kan hentes ved et S2S kald. Kan det virkelig være rig:gt? Rapporten er trods alt det, som det hele drejer sig om. Det vil jo forhindre os i at automa:sere processerne mod diadem (se eyerfølgende) og herved spare unødig sagsbehandlings:d. Også overraskende fordi jeg forstod, at man via S2S skal kunne det samme som på web portalen /05/12 Rapport På hvilket detailniveau kan man følge færdiggørelsen af ejendomsrapporten undervejs? Og hvordan? Der kunne være andre kundetyper, der ville være interesseret i andre produkter end :l ejendomshandel, men hvor en pris på 300 kr er for høj Reference IT- relateret korrela:onid Det er et ønske for sektoren, at vi har mulighed for selv at sæ\e en korrela:onid på en forespørgsel på en rapport, og at den modtages med retur. Det skal kombineres med aktørid. Jeg vedlægger et selvstændigt dokument med forslag :l, hvilke nøgler og referencer der ønskes. DIADEM er etableret Jl at understøpe billigere og lepere ejendomshandel, men rapporten kan naturligvis også anvendes Jl andre formål. Der er pt. ikke konkrete planer at lancere andre produkter end ejendomsdatarapporten. Med S2S- løsningerne kan laves rapport, som det ønskes. Web brugerfladen er en standardiseret brugerflade. Der vil på sigt være muligt at udvikle forskellige rapporpyper, som forskellige kundegrupper kan anvende, hvis behovet er Jlstede og øvrige forudsætninger er Jl stede. Der vil dog ikke blive samme fleksibilitet i opsætning af rapport, som det vil være Jlfældet i S2S. Der er ikke ejendomsoplysninger i PDF- filen, som ikke er Jlgængelig i de web- services, der udsjlles Jl S2S. Der er flere oplysninger fra datakilderne med i det, der kan Jlgås fra S2S end det, der indgår i PDF- filen. PDF- filen er en måde at udtrykke og præsentere ejendomsoplysningerne i en fil, der er velegnet Jl print. Denne fil har fra projektstart været Jltænkt de, der skal anvende web brugerfladen. Det er sket ud fra en forventning om, at S2S ville hente ejendomsoplysninger ind i eksisterende firmaspecifikke løsninger, hvor præsentajon og print af de samlede ejendomsoplysninger sker på den måde, som det enkelte firma laver dokumenter Jl brug for ejendomshandel. Vi har dog nu noteret behovet for at kunne hente PDF- filen Jl S2S. Og vi vil i DIADEM- projektet på den baggrund arbejde videre med at finde en løsning på at levere PDF- rapport Jl S2S- kunder. DePe vil dog naturligvis ske id. ressourcer, Jd og de samlede S2S- kunders behov for at kunne hente PDF- filen Under punkt 2 (Afvent, hent foreløbig data og orienter) vil Ja, det kan ses ved rapporthent - med et hurjgt overblik i resume sekjonen vi gerne løbende give mægler statusinforma:on omkring øverste i svaret fra rapport Hent hvilke dele ad rapporten, der er på plads. Så spørgsmålet går på, hvilket detailniveau kan gøre de\e på. Jeg fores:ller mig, at når vi kalder RapportHent, så vil vi herudfra kunne se, hvad der mangler. Kommentar taget Jl ederretning. Der kræves en nærmere analyse af depe sat overfor sikkerheden i løsningen. Denne a^laring vil blive prioriteret i udviklingen, men DIADEM kan ikke love at det kan håndteres Reference Det skal være muligt at søge med ID nummeret på WEB løsningen. Ellers binder vi korrespondance mellem aktørerne :l, at Kommentar taget Jl ederretning. Der kræves en nærmere analyse af depe sat bruge mail, og ikke fysiske breve. De\e s:ller krav :l ID'et. overfor sikkerheden i løsningen. Denne a^laring vil blive prioriteret i udviklingen, Man kunne overveje at bruge samme model som i udviklingen, men DIADEM kan ikke love at det kan håndteres. etinglysningen, hvor der findes en brugervendt nøgle. DOC aliaset. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 7 af 10

8 Reference Er det muligt indsæ\e sin egen brugervendte reference når man får overdraget en rapport fra en anden aktør? Når man modtager et link/id på en rapport, vil vi gerne kunne påføre akørens egen sagsreference. Således vil der være flere referencer. En pr. aktør. Se selvstændigt dokument med forslag :l nøgler og referencer der ønskes. Kommentar taget Jl ederretning Reference No:fika:onerne der modtages per mail, skal ligeledes indeholde vores egen referencee Reference :l Hvilken nøgle kan en professionel bruger se, hvilken rapport der er rapport opkrævet for? De\e vil gøre det le\ere for vores brugere, at placere Kommentar taget Jl ederretning. rapporten. Det er vig:gt at vi kan angive en egen reference per bes:lt Der kan angives en egen reference Jl hver besjlt rapport. Denne reference kan rapport. De\e blandt andet af hensyn :l afstemning. der også søges på i webinterface Reference :l rapport Det skal være muligt at fremsøge rapporter via vores egen angivet reference. Der mangler generelt en beskrivelse af hvilke søgemuligheder der findes for at finde en rapport Rexgheder Der mangler et interface :l professionelle brugere, for registrering af medarbejdernes rexgheder for anvendelse af signaturerne. Der kan være andre rexghedsindskrænkninger som ønskes Rexgheder Bliver rexghedsregistrering samme sted som for etinglysningen? EYerhånden som der kommer flere offentlige infrastrukturer, er det ønskeligt, at aktøren kun skal forholde sig :l rexgheder i en og samme brugergrænseflade Rexgheder Der er behov for en konkret aylaring og defini:on af implementeringen af sikkerhed og rexghedssystem. Der er ops:llet et forslag fra Finanssektoren som er videregivet :l teknisk følgegruppe og som kan rekvireres Samtykke Bagudkompa:belt. En rapport kan leve i lang :d. De\e s:ller krav :l bagudkompa:biliteten. Hvis det ikke er :lfældet, vil skemavalideringen på S2S afvise rapporten inden den kommer ind i aktørens system. Disse 2 elementer har vi set problemer med i etinglysningen. Enumera:oner og pa\erns Væsentligt for muligheden for at påbegynde forberedelsen :l implementeringen i egne systemer. Hvis der ændres i elementerne (typisk hvis værdier zernes i enumera:oner), vil rapporten ikke længere være skemavalid, og aktørs system vil sende en SOAP fault :l DIADEM. Resultatet er, at en rapport ikke kan komme ind i aktørens system Der kan angives en egen reference Jl hver besjlt rapport. Denne reference kan der også søges på i webinterface. Der kan ligeledes sorteres eller søges på adresse og dato for besjlling. Adgang Jl rapporter styres på kundeniveau med medarbejdere knypet Jl et virksomhedscerjfikat (via NemID). Derudover vil der være muligheder for at styre datavisning med fx egen reference, forskellige søge- og sorteringsmuligheder og intervalvisning i web- interfacet. DIADEM følger i videst mulige omfang de fælles offentlige retningslinier. Der er ikke lagt op Jl en sammenhæng Jl etl. Se materiale på support- site fra maj 2012 Vi er opmærksomme på behovet for kompajbilitet. Vi arbejder med den fleksibilitet der ligger i XML. KompaJbilitet vil være et element som tages op i forbindelse med den tekniske følgegruppe Samtykkeerklæring Krav :l opbevaring af samtykkeerklæringer. Hvilke krav har data:lsynet opsat i forbindelse med Vil fremgå af kundeadaler for brug af DIADEM godkendelse af samtykke på tro & love? Samtykkeerklæring Proces for s:kprøvekontrol af samtykkeerklæringer. Er der ops:llet en sådan model/proces? Vil fremgå af kundeadaler for brug af DIADEM Signering Vil en rapport være signeret i S2S? Er det fra hver dataleverandør signeringen sker, eller er det en overordnet DIADEM signatur. o Hvis overordnet, hvem har så ansvaret, hvis der er fejl? Data leveres i en trusted forbindelse fra DIADEM Jl S2S baseret på en unik rapportid. Der signeres ikke digitalt som sådan. En komplet DIADEM rapport, det vil sige når DIADEM har leveret alle ejendomsoplysninger, defineret i en rapportskabelon, vil være en "officiel"/stemplet DIADEM rapport. Selve de enkelte ejendomsoplysninger er datakilden selv ansvarlig for, i det øjeblik leverancen er lavet. Det vil sige at DIADEM har ansvaret for leveringen af den samlede rapport, datakilderne har ansvaret for de enkelte ejendomsoplysninger. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 8 af 10

9 Signering En ikke fuldstændig rapport o Hvordan opdager en aktør, at der kan være inkonsistens i data, hvis et element ændrer indhold pga. forretningsmæssige ændringer fra bes:lling og delleverance og :l endelig leverance sker? 65 30/04/12 Sikker- og rexghedssystem Kan vi (mæglersystemet) logge ind på portalløsningen via S2S login (generelt mægler login med bemyndigelse via formidlingsayale)? Der kan være opdateringer i de offentlige systemer der ændrer på data i en rapport, og som derfor fremstår inkonsistent. Jeg er med på, at det er et generelt problem, men på en eller anden måde skal der tages hensyn :l det. De informajoner som DIADEM henter automajsk vil (selv ved manglende informajoner) formentlig i langt de fleste Jlfælde blive fremskaffet på under et døgn. Det kan ikke udelukkes, at der kan være sket konfliktende ændringer i denne periode, men det vil være klart færre end i dag, hvor indsamlingen fra kommunen og andre myndigheder typisk sker over en 14- dages periode og mange steder er manuelt baseret. Det kommer an på, hvordan der logges ind på egen løsning. I web brugerfladen skal man logge på med NemId eller medarbejdercerjfikat. Hvis rapporten via S2S- løsningen er besjlt via et medarbejdercerjfikat, vil alle med et medarbejdercerjfikat fra samme CVR kunne se rapporten i web brugerfladen (hvis der altså logges ind med cerjfikatet). I: Bemyndigelse via formidlingsadale er mere et administrajvt forhold: Hvis en professionel bruger først har indhentet en samtykkeerklæring, som hans kunde har afgivet i forbindelse med for eksempel formidlingsadalen, har han også i DIADEM mulighed for at se private data for den givne ejendom. Den professionelle bruger har kun ret Jl at benype denne mulighed, hvis han under strafansvar erklærer, at der findes en samtykkeerklæring fra kunden og hvis han på forhånd har indgået en generel fastkunde- adale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 66 18/08/11 Sikker- og Vil DIADEM understø\e OCES- signaturer og iden:tet i system :l system? Se materiale på support- site fra maj 2013 rexghedssystem Sikker- og Vil signaturru:ner blive de samme som i etinglysning? Vi forventer at man beny\er samme signeringsru:ner Se materiale på support- site fra maj 2012 rexghedssystem som DSS. De\e af vedligeholdelses hensyn Sninlade Services er ens :l både WEB og S2S. Er det fornuyigt? Det betyder sninlade ændringer for S2S, hvis der skal ændres på WEB delen. Det Services versioneres. Derudover vil der formentlig være services, der anvendes i brugerfladen, som ikke giver mening i system- Jl- system løsninger. betyder ikke nødvendigvis, at S2S behøver at ændres Stylesheets Vil DIADEM uds:lle stylesheet :l S2S løsningen, således at vi kan genbruge Det vil le\e kommunika:onen, når flere skal kigge på den DIADEM- projektet vil arbejde imod muligheden for at dele stylesheet, da vi er den måde DIADEM selv ops:ller en rapport på? samme rapport i hvert deres system? helt enige i ræsonnementet omkring genkendelighed /04/12 Test Har I en testplan, som vi må se nærmere på? Der er i marts og april gennemført en omfapende systemtest. Hovedpunkterne fra denne vil fremgå af det materiale, der lægges på sitet. Det bemærkes, at systemtesten medførte, at MBBL overtog forespørgselsmotoren (m. diverse moduler Jl sikkerhed, betaling, administrajon, stajsjk m.v. ) fra SystemaJc pr. primo maj. MBBL gennemfører derfor i forespørgselsmotoren frem mod dridsstart primært test af de services og funkjonaliteter, der bliver leveret under prøvedridperioden fra SystemaJc og LBE. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 9 af 10

10 71 26/04/12 Test Er der perioder i testen, hvor miljøet ikke vil være :lgængeligt? a. Ved indlægning af de nye releases vil der for en kort periode ikke være adgang Jl DIADEM- miljøet. Der vil komme mere informajon herom på sitet. Første release lægges på uljmo juni. Releases varsles med 4 uger. b. RePelse af krijske fejl skal ske hurjgst muligt. Fra projektet vil vi være opmærksomme på at få informeret ud om akjviteterne forbundet med repelse af krijske fejl, så eksterne testere får bedst mulig informajon om, hvornår miljøet ikke er Jlgængeligt ifm. krijske fejl Test Er der generel adgang :l systemet i testperioden? Der er adgang for medlemmer af Følgegruppe og Teknisk Følgegruppe og de testere, som de ønsker, skal deltage /07/11 Test, datamængder Hvor store datamængder er der :l rådighed? For at teste systemet er det væsentligt at der er data :l Se materiale på support- site fra maj 2012 rådighed i testressourcernes egne systemer, for at kunne simulere de processer der skal gennemløbes. ( Ex. i forbindelse med etl blev bestemte kommuner konverteret :l projektets testmiljø 74 02/07/11 Test, reservere ejendomme Skal der reserveres ejendomme :l test? Ifm. test vil det være en fordel at visse ejendomme "ejes", Se materiale på support- site fra maj 2012 således at der er en kontrolleret datakontol af disse. Hvis det skal testes at data ændres fra leverandørerne er det bedst at vide, at det er sket under en kontrolleret test af funk:onalitet, og ikke en fejl Tingbog Et :ngbogsopslag koster 175 via DIADEM er det samme beløb via S2S løsningen? Tingbog Vi kan forstå, at man modtager en PDF, når man bes:ller et :ngbogsopslag. Hvornår forventer man, at det kan sendes som XML? Se ID 76. Vi forstår ikke, at der kan være forskel i prisen for Tingbogen er ikke en del af DIADEM et :ngbogsopslag, alt eyer via hvilken offentlig infrastruktur man henter det? Vi forstår ikke, at der ikke er en valgmulighed for at Tingbogen er ikke en del af DIADEM modtage :ngbogsopslaget i XML, da der allerede findes en S2S løsning i etinglysningen. Hvis en aktør ønsker at lave "dyb integra:on" af DIADEM løsningen, med opre\else af ejendom, og ejendomsrelaterede oplysninger, giver det ikke mening, at aktøren skal bruge ressouser på at etabelerer en yderligere infrastruktur :l etinglysningen Tingbog Det skal være muligt at hente en offentlig rapport uden Tingbogsopslaget. Tingbogen er ikke en del af DIADEM 78 29/06/11 Tingbog Kan det være rig:gt at der i testperioden skal betales for :ngbogsoplysninger? Det virker ikke rimeligt, at sektoren, når der s:lles testressourcer : rådighed :l bære omkostningen :l :nglysning Tingbogen er ikke en del af DIADEM Webportal Vil adgangen :l DIADEM WEB portalen være ens for borger og for professionelle? Grundlæggende vil opbygningen af brugerfladen Jl hhv. Professionelle og borgere blive opbygget ens. Der bliver dog taget hensyn Jl de professionelle brugeres ekstra behov (lange lister med rapporter, søgemuligheder), ligesom en professionel kan have ekstra funkjonalitet sjllet Jl rådighed (fx i forbindelse med tro&love fuldmagter). Der bliver lavet direkte interface for professionelle aktører for webapplikajonen. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 10 af 10

Ønske om at have samme muligheder i web-interface som i system-system. Ønske om at have samme muligheder i web-interface som i system-system.

Ønske om at have samme muligheder i web-interface som i system-system. Ønske om at have samme muligheder i web-interface som i system-system. DIADEM, kommentarer til konceptbeskrivelse Id Emne Kommentar Uddybelse DIADEMs svar k1 Web-interface, rapporter Rapportskabeloner i webinterface. Ønske om at have samme muligheder i web-interface som i

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Velkommen )l HTKpay.

Velkommen )l HTKpay. Velkommen )l HTKpay. HTKpay er frem,dens kontantløse betalingssystem,l skoler og uddannelsessteder. HTKpay består af et HTKpay kort, hvor der kan indsæ?es penge via kreditkort. Din Skole og kommune har

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 294 2014-9727 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] og CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail 3. november

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

WebLager 5 BRUGERVEJLEDNING

WebLager 5 BRUGERVEJLEDNING WebLager 5 BRUGERVEJLEDNING Version 6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Velkomstbilledet... 4 3. Mit hus... 5 3.2.1 Søgning på adresse... 5 3.2.2 Søgning på matrikel... 6 3.2.3

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET Nyhedsbrev forår 2016 NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (April 2016) Kære læser Så er vi kommet ind i 2016. Vi har fået udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der indeholder en del forbedringer og rettelser.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Privacy og sikkerhed: implementering af teknisk løsning til indsamling og håndtering af samtykker.

Privacy og sikkerhed: implementering af teknisk løsning til indsamling og håndtering af samtykker. Notat Privacy og sikkerhed: implementering af teknisk løsning til indsamling og håndtering af samtykker. SEGES P/S Koncern Digital Ansvarlig AKJM Oprettet 05-09-2016 Projekt: 5863, Nyttiggørelse af landbrugets

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Capto Digital Signatur via Penneo

Capto Digital Signatur via Penneo Capto Digital Signatur via Penneo Brugervejledning 1 Indhold Indledning...3 1. Digital Signatur af dokumenter....3 2. Hvidvask af klienter....3 Opsætning...4 Generelt...4 Dokument...5 Hvidvask...5 Afregning...6

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere