Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012"

Transkript

1 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået en toårig aftale om den samlede danske indsats i Afghanistan i Planen rummer perspektiver, der rækker frem til Planen indebærer en omlægning af den militære indsats i retning af øget uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Planen indebærer desuden en markant øget polititræningsindsats samt en styrkelse af den civile og udviklingsmæssige indsats. Den gradvise omlægning af den danske indsats i Afghanistan, der blev indledt i 2010, fortsætter. De danske soldater vil i de kommende år gradvist træde i baggrunden og i stigende grad lade de afghanske sikkerhedsstyrker gå forrest. Det ændrede fokus fra kamp til uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker betyder, at Danmark allerede i 2011 kan reducere det danske styrketal i Afghanistan med ca. 30 soldater. Reduktionen af antallet af soldater fortsætter i andet halvår af 2012, således at det danske styrkebidrag samlet set reduceres fra det nuværende ca. 750 personer til ca. 650 personer. Der vil ved udgangen af 2014 ikke være danske kampenheder i Afghanistan, men der vil fortsat være et aktivt dansk engagement i landet med hovedvægt på udviklingsbistand. Omlægning af soldater fra kamp til uddannelsesrollen. Begge dele er noget, som danske soldater er rigtig gode til. Langstrakt tidsperspektiv, der sikrer, at arbejdet kan gøres færdigt. Fordobling af den danske polititræningsindsats i Helmand. Årlig bistand til Afghanistan op til ca. 500 mio. kr. Den danske indsats indenfor uddannelse af det afghanske politi vil over de kommende år blive øget. Danmark udsender nu fire polititrænere til Helmands polititræningscenter. Derudover har Danmark allerede i februar udsendt endnu et polititræningshold på 21 politifolk og soldater, som supplerer det danske polititræningshold, der i forvejen befinder sig i Helmand. Målet er at forbedre de grundlæggende politikompetencer hos det afghanske politi. Danmark fastholder samtidig bidraget til EU s politimission. Med forøgelsen bliver Danmarks bidrag til polititræningen i Helmand mere end fordoblet. Udenrigsminister Lene Espersen udtaler: Ansvarsoverdragelsen til afghanerne påbegyndes i år med henblik på, at afghanerne skal kunne stå på egne ben ved udgangen af Som følge heraf er regeringen og forligspartierne blevet enige om, at den danske indsats i Helmand provinsen over de kommende to år gradvist vil blive ændret i retning af træning, støtte og uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker samt en styrket civil indsats. Det glæder mig, at det er lykkedes os at indfri den målsætning regeringen og forligspartierne opstillede i Helmand planen for Målet var jo at skabe forudsætningerne for at vi i år ville kunne foretage en omlægning og muligvis en reduktion af den militære indsats. Med den plan vi nu har enighed om, fortsætter den danske kampgruppe frem til efteråret 2012, men vi vil intensivere omlægningen til uddannelse og rådgivning og gennemføre gradvise reduktioner i det samlede styrkebidrag allerede fra i år.

2 Indgåelsen af forliget om Helmand planen er udtryk for, at der fortsat er bred politisk opbakning til indsatsen i Afghanistan. Det er vigtigt både i forhold til de danske soldater og den indsats, de yder. Og det er vigtigt i forhold til vores internationale omdømme som ansvarligt medlem af NATO. Helmand planen for fokuserer således på at skabe yderligere forbedringer i sikkerhedssituationen i Afghanistan. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler: Jeg er meget tilfreds med, at den danske indsats i Helmand i første halvår af 2012 omlægges i forholdet 1:1 fra kamprollen til trænings /instruktørrollen. Begge dele er noget, som danske soldater har vist, at de er rigtig dygtige til. Danske soldater vil de kommende år kunne trække på erfaringerne fra Balkan, Irak og Afghanistan med opbygning af lokale sikkerhedsstyrker. Jeg er også meget tilfreds med det langstrakte perspektiv i planen, der giver vores soldater mulighed for at gøre arbejdet færdigt. Derudover har planen fokus på Afghanistans civile og politiske udvikling. Afghanistan er et af verdens fattigste lande, og der er et stort behov for et langsigtet udviklingsmæssigt engagement. Derfor vil Danmark i perioden øge udviklingsbistanden til Afghanistan med 100 mio. kr. Derved når den årlige bistand til Afghanistan op på ca. 500 mio. kr., hvormed Afghanistan bliver den næststørste modtager af dansk udviklingsbistand. Det primære fokus for indsatsen er stabilisering, forbedring af levevilkår og uddannelse. Udviklingsminister Søren Pind udtaler: Med den øgede udviklingsbistand sender vi et klart signal til Afghanistan om, at vi også på den lange bane vil bidrage til landets udvikling. Det er klart, at der er større risici forbundet med at levere udviklingsbistand i skrøbelige stater som Afghanistan. Men de risici er vi villige til at acceptere for at skabe forbedringer i hverdagen for den enkelte afghaner og dermed give dem troen på en bedre fremtid. Øget risikovillighed ændrer ikke vores nul tolerance over for korruption og svindel, som vi slår konsekvent ned på hver gang vi ser det. Netop fordi vi forøger bistanden til Afghanistan i de kommende år, er der behov for at vide, hvad der virker, og om det virker nok. Jeg har derfor taget initiativ til, at vi i år evaluerer bistanden til Afghanistan. Nedenfor er angivet en oversigt over hovedelementerne i Helmand planen Selve planen vil foreligge en pdf version, som kan downloades på udenrigsministeriets Afghanistan portal: og i en trykt udgave snarest muligt. Pressekontakt: Kontakt for pressen til Udenrigsministeriet tlf.: Kontakt for pressen til Forsvarsministeriet tlf.: Video og foto: Få tilgang til nye video dæk billeder og stillfotos fra Helmand hos Forsvarets Mediecenter. Send venligst en mail til flg. mail adresse, hvorefter et link til download af video (broadcast kvalitet) samt stillfotos sendes til din mailadresse. Send venligst en mail til; 22. februar 2011

3 Bredt forlig om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance aftalt en plan for den fremtidige danske indsats i Afghanistan i med perspektiver, der rækker frem til den fulde udfasning af danske kampenheder i løbet af Den ny Helmand plan bygger på de resultater, Danmark allerede har opnået i Afghanistan og på den danske Afghanistan strategi Planen indebærer en markant omlægning af den militære indsats i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning. Planen indebærer desuden en markant øget polititræningsindsats samt en styrkelse af den civile og udviklingsmæssige indsats. Omlægningen af indsatsen betyder, at det danske styrkebidrag reduceres fra ca. 750 til ca. 720 i 2011 og til ca. 650 i På NATO topmødet i november 2010 nåede den afghanske regering og det internationale samfund til enighed om, at de afghanske sikkerhedsstyrker ved udgangen af 2014 skal overtage ansvaret for sikkerheden i hele landet udgør i den forbindelse et vendepunkt i Afghanistan, da det bliver i år, at ansvarsoverdragelsen påbegyndes. Der blev også vedtaget et langsigtet partnerskab mellem alliancen og Afghanistan, der strækker sig videre end Den nye danske Helmand plan lægger derfor op til en fortsat stærk dansk indsats i Afghanistan efter 2014 med hovedvægt på civil udviklingsbistand. Som det fremgik af den danske Helmand plan for 2010, har den danske indsats i det forgangne år søgt at skabe de nødvendige rammer og forudsætninger for, at der fra i år kan ske en omlægning og reduktion af det danske styrkebidrag. I tråd hermed og i overensstemmelse med NATO/ISAF planerne er regeringen og forligspartierne enige om, at omlægningsprocessen fra kamp og partnerrollen hen imod trænings, uddannelses og rådgivningsrollen skal intensiveres i løbet af 2011 og De danske soldater vil gradvis træde i baggrunden og lade de afghanske styrker gå forrest. Det afgørende er, at de afghanske soldater skal dygtiggøres og sættes i stand til selv at overtage ansvaret. Den danske Helmand plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. I 2011 lægges yderligere vægt på trænings, uddannelses og rådgivningsrollen, og den danske indsats fokuseres om Gereshk by. Som led i denne udvikling har kampgruppen til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker omkring august Omlægningerne muliggør, at Danmark på linje med USA og Storbritannien i løbet af andet halvår 2011 vil kunne gennemføre en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i størrelsesordnen 30 soldater. Det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker er forudsætningen for at planlægge en omlægning i første halvår 2012 af det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings, uddannelses og støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk ledet trænings, uddannelses og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 videreføres den danske indsats. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan.

4 Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af Udvikling af den danske militære indsats i Afghanistan Træningsbidrag Indtil nu Kampgruppe Sikringsenhed Artilleripejleradar 1 x polititræningshold 8 x instruktører halvår halvår 2012 Kampgruppe med øget træning 10 x instruktører Kampgruppe med reduceret kamp og mere træning 14 x instruktører 70 x skolebidrag inkl. eskorte Kampgruppe omlægges til trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon Udrykkestyrke i tilbagetrukket rolle 14 x instruktører 70 x skolebidrag inkl. eskorte Kamp og partnerbidrag Støttebidrag Transportfly Luftoperationscenter Transporthelikoptere Ca. 750 personer Ca personer Ca. 720 personer Ca personer Reduktion i styrketallet Ændring af de danske enheders operationsområde Kampgruppen ophører som sådan omlægges til en trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon. På polititræningsområdet vil Danmark nu udsende fire polititrænere til Helmands polititræningscenter og endnu et polititræningshold, bestående af 21 mand (soldater, militærpoliti og civilt politi) med henblik på at undervise det afghanske politi i egentlige politikompetencer. Derved mere end fordobles Danmarks bidrag til polititræning i Helmand. Samlet set vil den danske polititræningsindsats både nationalt og i Helmand bidrage til at sikre at det internationale samfund når sin målsætning om at uddanne politifolk i oktober Herudover vil indsatsen også afhjælpe nogle af de problemer, det afghanske politi fortsat står overfor i forhold kompetenceudvikling, bekæmpelse af korruption og kriminalitet indenfor egne rækker. Den danske politiindsats vil bygge videre på de gode erfaringer, der hidtil er opnået med polititræningsindsatsen både gennem dansk deltagelse i EU's politimission og ved det første danske polititræningshold i Helmand. Det danske bidrag til EU's politimission vil blive fastholdt. Parallelt med forbedringer i sikkerhedssituationen er der behov for at øge fokus på Afghanistans civile og politiske udvikling med særlig vægt på god regeringsførelse. Et stabilt Afghanistan sikres bedst ved at have en regering på plads også på distrikts og provinsniveau der har nogenlunde effektive statsstrukturer, leverer serviceydelser i form af fx uddannelse og sundhed, respekterer menneskerettigheder og tilbyder sin befolkning rimelige levevilkår.

5 Afghanistan er et af verdens fattigste lande, og der er stort behov for et langsigtet udviklingsmæssigt engagement. Derfor er regeringen og forligspartierne enige om, at Danmark i perioden vil øge udviklingsbistanden til Afghanistan med 100 mio. kr. Midlerne hertil findes inden for eksisterende rammer. Derved når den årlige bistand til Afghanistan op på ca. 500 mio. kr., hvilket også omfatter indsatser via danske NGOer. Den danske bistand opfylder internationale målsætninger om, at over 50 pct. af bistanden til Afghanistan ydes gennem nationale afghanske programmer og budgetter. Kun på den måde sikres det, at afghanerne selv gradvis bliver i stand til at overtage ansvaret. Afghanistan bliver med stigningen den næststørste modtager af dansk udviklingsbistand. Den danske udviklingsindsats vil fastholde fokus på statsopbygning, forbedring af levevilkår og uddannelse. Herudover vil Danmark øge fokus på kvinders rettigheder og retsstatssektoren. Indsatsen vil også fokusere på at øge den afghanske kapacitet til at håndtere tilbageholdte og på korruptionsbekæmpelse. Selvom der må arbejdes med større risikovillighed i en skrøbelig stat som Afghanistan, er det fortsat vigtigt at sikre de bedst mulige resultater af den danske udviklingsbistand, som derfor vil blive evalueret i løbet af Det danske engagement med Afghanistan er langsigtet og stærkt. Også efter 2014 vil Danmark bilateralt og gennem NATO, EU og FN fortsætte udviklingsindsatsen og støtten til stabilitet, fred og forsoning, samt en udvikling med respekt for grundlæggende menneske og frihedsrettigheder. I begyndelsen af 2012 vil Regeringen afrapportere til Folketinget om indsatsen i Forligskredsen mødes igen på det tidspunkt med henblik på at diskutere status for gennemførelsen af den toårige danske Helmand plan.

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere