Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar Oktober årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar Oktober årgang

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Fax Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen LEDER Rådgivning - en tillidssag Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Fax Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Fax Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse Fax Hovedkasserer: Orla Nielsen Tingvej 5, 6070 Christiansfeld Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Rådgivning - en tillidssag... 2 ESCHFOE tekniske dage... 3 Stillingsopslag... 4 Italien igen igen... 6 En kollega beretter... 8 Ny AT-42 vejledning... 9 Ny stålskorsten fra TermaTech Tekniske eksperter Mærkedage Ny karakterskala Så nærmer tiden sig med raske skridt. En ny fyringssæson står for døren med nye udfordringer til alle danske skorstensfejere. De daglige opgaver, der skal løses sideløbende med det lovpligtige arbejde, er med fyringssæsonens start taget til. Der er dagligt mange spørgsmål i forbindelse med opstilling af ildsteder og skorstene, der skal besvares. Hvor kan jeg placere min skorsten? Hvor stor skal min brændeovn være? Vil det være rentabelt at udskifte min gamle oliefyrskedel? Kan det betale sig at fyre med træpiller osv. osv. Det, at vi som skorstensfejere kan løse denne opgave, er vi stolte af. Stolte af, at kunderne har denne tillid til skorstensfejerne og til skorstensfejerfaget. En sådan tillid er noget, den lokale skorstensfejermester sammen med sine svende og lærlinge opbygger over en årrække. Rimelige arbejdsbetingelser Jeg er sikker på, at hvis man i fremtiden ændrer på skorstensfejerens arbejdsbetingelser, vil man samtidig fjerne forudsætningerne for, at vi kan udføre denne ulønnede samfundsopgave. Dette vil ikke være til borgerens bedste. En sådan servicering kræver foruden overskud og tryghed i ansættelsen også lokalkendskab. Rådgivning betaler sig Det, at skorstensfejeren altid er til rådighed for vejledning, betyder jo, at borgeren får svar, når han/hun har behov for det. Forespørgslerne kommer ofte lige, når borgeren står mit i en installation. En sådan rådgivning er i høj grad betinget af, at skorstensfejeren kender sit område og sine kunder. Borgeren undgår på den måde bekostelige fejl i forbindelse med en installation. Skorstensfejeren arbejder også i miljøets tjeneste med rådgivning i korrekt 2 fyring. Denne opgave er også betinget af, at skorstensfejeren har overskud til denne ulønnede samfundsopgave. Andetsteds i bladet kan man læse om Miljøstyrelsens nye kampagne. Der har også været godt gang i uddannelsen som teknisk ekspert. Det er godt at se, at faget også er med på banen, når det drejer sig om ny lovgivning på oliefyrsområdet. Skorstensfejeren har en vigtig rolle i den nye ordning. Uden ham vil bekendtgørelsen næppe have nogen effekt. Rimelige arbejdsvilkår - en god investering Alt i alt arbejdsopgaver, som ikke giver direkte indtjening, men slet og ret en del af den service, som skorstensfejeren udfører sammen med det lovpligtige arbejde. Stort set alle kommuner har forstået at organisere skorstensfejeropgaven på regulær og rimelig måde, hvilket er til gavn for kommunens borgere, energiforbruget, brandsikkerheden og miljøet. LM Husk at bestille mærkater og energi- og miljøkontrolrapporter hos ER-tryk Fredericia Se annoncen side 14

3 Kollegiale dage i Ungarn ESCHFOE tekniske dage Af Lars Michelsen Skorstensfejersvend SØGES snarest muligt i Holbæk Ring og hør nærmere Skorstensfejermester Bent H. Jensen Roedsvej 15, 4300 Holbæk Telefon eller mobil Oldermand Keld L. Jensen overækker formanden for de ungarske skorstensfejere en hilsen fra Danmark Der har igen været afholdt tekniske dage i den europæiske skorstensfejerføderation. Denne gang var det i Peecs i Ungarn. Under de forskellige beretninger fra de europæiske kollegaer fremgår det tydeligt, at der med baggrund i tidens store udgifter til opvarmning renoveres mere og mere. Man kan så spørge sig selv: er det ikke godt? Jo, set ud fra et energimæssigt forbrug er det den rigtige vej, når man tænker på de globale tiltag, der tages fra de respektive landes ministerier. Jeg tænker her på den igangværende opvarmning af vor jord. Vi må jo konstatere, at vore vandmængder er blevet større og større de senere år, da det ikke længere er bundet i form af is. Hvad laver skorstensfejeren i denne sammenhæng? Der er for mig at se flere vinkler. For det første er det en naturlig opgave for skorstensfejeren at rådgive kunderne om mulige energibesparelser, det være sig på både oliefyrede og fastbrændselsfyrede anlæg, et arbejde, vi har udført igennem rigtig mange år. Rensning af kedler og test af forbrændingskvalitet og sidst - men ikke mindst - sikring af ethvert varmeanlægs aftræk. Vi kunne ved mødet konstatere, at der hos vore kollegaer er mennesker, der dør af kulilte, begrundet i enten tilstoppede aftræk eller manglende frisklufttilførsel til forbrændningen. Det er muligt, at der er nogen, der er af den opfattelse, at der sker jo ikke noget. NEJ, men det er når skorstensfejeren har været der og med sin faglige viden og erfaringer har sikret, at tingene er i orden. Der hersker for mig at se ingen tvivl om, at selv om vi er et lille fag, så fremgår det ret tydeligt, at i de lande, hvor skorstensfejning er sat i system, der sker der heller ikke så tragiske ulykker. Ændrer man på arbejdsgrundlaget, svækkes det sikkerhedsmæssige med måske dødsulykker til følge. Det arbejdsgrundlag, som vi igennem mange år har haft, har tydeligt vist sig som et godt fundament og givet os mulighed for at udføre vort arbejde på ordentlig og faglig måde. 3 SKORSTENS- FEJER TØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17)

4 Stillingsopslag Skorstensfejermester i Lolland Kommune Der søges skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med lovpligtig skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Stillingen er ledig fra den 1. januar Distriktet omfatter ca ejendomme beliggende i den sydvestlige del af Lolland Kommune. Kontrakten udarbejdes på grundlag af standardkontrakt, udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 239 og ansøgere, der har bestået Skorstensfejerhåndværkets Mesterskole, vil blive foretrukket. Det er vigtigt, at den nye skorstensfejermester er i stand til at yde kommunens borgere en god service, ligesom der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til souschef Lene Fogh Jerlach, tlf eller teamleder Benny Andersen, tlf Ansøgning, mærket Skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger, senest den 2. november 2007 sendes til: Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Att. Lene Fogh Jerlach Jernbanegade 7, 4930 Maribo 4

5 Stillingsopslag Skorstensfejermester i Hedensted Kom. Hedensted kommune søger skorstensfejermester til varetagelse af arbejdet med lovpligtig skorstensfejning i henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder af 27. april Stillingen er ledig fra 1. januar 2008 Distriktet omfatter ca ejendomme og fordeler sig over distrikt 2 (gl. Hedensted kommune) og distrikt 3 (gl. Juelsminde kommune). Der skal indgås en kontrakt om skorstensfejerarbejdet med kommunen. Denne er udformet på grundlag af standardkontrakten udarbejdet af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Gebyrer for skorstensfejerarbejdet fastsættes i henhold til de vejledende takster, som udarbejdes af Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Gebyrerne kan evt. opkræves af kommunen sammen med de kommunale ejendomsskatter og afregnes med skorstensfejeren, for tiden 2 gange om året. Skorstensfejermesteren skal opfylde de uddannelsesmæssige krav i 1 stk. 3 i bekendtgørelse nr 239. Ansøgere der har bestået skorstensfejerhåndværkets mesterskole, vil blive foretrukket. Det er vigtigt, at den nye skorstensfejer er i stand til at yde kommunens borgere en god service, ligesom der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har en bæredygtig økonomi. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Beredskabschef Tom Laursen, tlf Ansøgning mærket skorstensfejermester skal sammen med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og evt. anbefalinger være modtaget senest den 31. oktober kl Ansøgningen skal sendes til: Hedensted kommune, Brand & Redning Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 5

6 ITALIEN IGEN IGEN Hvis man skal udveksle oceaner af ideer, er det en god ide at opholde sig i nærheden af the ocean, selv om det ikke er noget verdenshav, der ligger bag. - Kammeratskabet styrkes under hyggelige sammenkomster. Tradition tro har der igen i år været skorstensfejertræf i Italien. Det er efterhånden ved at blive en god tradition, at danske skorstensfejere, lærlinge, svende og mestre mødes med kollegaer fra snart sagt hele verden. Er der noget fagligt i det? Ja, helt sikkert, masser! Der bliver udvekslet oceaner af synspunkter og ideer. Det, at man mødes med kollegaer i faglig snak, udvikler os jo hver især, både menneskeligt, men så sandelig også fagligt. Den faglige udvikling betyder jo, at når vi efterfølgende bevæger os rundt blandt vore kunder, kan vi måske bruge nogle af de ideer, vi har fået med hjem, til at løse et problem for kunden. Lars Michelsen 6

7 7

8 Skorstensfejeren kommer i morgen! En kollega beretter Interview af Lars Christensen, Hjørring, med fhv. skorstensfejermester Børge Ib Nielsen, Aabybro Hvorfor valgte du at blive skorstensfejer? Det var min onkel, fhv. skorstensfejermester Henry Aarestrup, Hasseris, der tilskyndede mig, og jeg startede hos ham i sommeren Læretiden på 4 år foregik i Hasseris suppleret med fagskoleophold i Sønderborg. Hvordan forløb arbejdsdagene? Jo, vi kørte rundt på cykel, og vi havde alle vore børster med bag på cyklen. Ildstederne dengang bestod primært af kakkelovne, nogle fastbrændselskedler samt ganske få oliefyrskedler. Til tøjvask benyttede man gruekedler. Blev beboerne tilsagt dengang? Ja, man kørte rundt i baggårdene og råbte: Skorstensfejeren kommer i morgen! Således sørgede vi for, at der var adgang til skorstene og ildsteder næste dag. Var arbejdet meget snavset? Ja, man skal jo huske på, at folk fyrede mest med brænde, kul, cinders, koks samt olie i mindre omfang, hvilket medførte, at man ofte var nødt til at rense skorstenene ved personlig indstigning. Rensede man ildsteder på daværende tidspunkt? Ja, vi rensede alle typer af ildsteder lige fra små kedler og ovne til kæmpe industrikedler, hvor man kravlede rundt i kedlen, dels for at rense kedelflade, men også køller. Dengang var der ikke noget med filtermasker endsige friskluftsåndedrætsværn, men blot en munddug for ansigtet. Hvor var du efter din læretid? Jeg var hos Henry Aarestrup frem til 1963 som svend, hvorefter jeg tiltrådte som skorstensfejermester i Aabybro. Distriktet var ikke så stort, så Birte og jeg klarede det alene det første år. Ja, vi fik en hjælpende hånd fra kolleger i Aalborg bl.a. fra fhv. skorstensfejermester Per Knudsen. Du har også uddannet lærlinge selv. Ja, min første elev var Flemming Jensen, en sød og rar fyr fra Biersted. Han og jeg arbejdede sammen de første år, og du var jo selv den næste lærling. Der har været flere, bl.a. Kurt Sørensen, der senere afløste mig i distriktet. Den sidste lærling var faktisk min egen søn, Poul, men han er ikke i faget mere. Var der forskel på arbejdsdagen i Aabybro og Hasseris? Ja, mon ikke! Aabybro var et landdistrikt i rivende udvikling. Det var på den tid, at familierne Jensen og Hansen m.fl. fik mulighed for at købe eget hus. Fyringsanlæggene var pottebrændere, kaloriferefyr, og siden kom centralvarmeanlægget til. Vi rensede kedler, adskilte og indregulerede oliefyr dengang, hvor en liter olie kostede 29 øre. Fyringsformen ændrede sig stadig i bymæssigt område. Her konverterede man til fjernvarme, nogle supplerede med en pejs eller brændeovn. Uden for byerne installerede man fastbrændselsfyr, andre halmfyringsanlæg, jo, der var mange ændringer, hvilket stillede stadig nye krav til brandsikkerhed. På daværende tidspunkt var brandsynet adskilt fra fejningsterminen. Du har haft en del tillidsposter i Laugets organisation. Ja, på opfordring fra fhv. skorstensfejermester Henning Pedersen, Poulstrup, blev jeg tilknyttet fagskolen, der nu var flyttet til Tønder. Sammen med andre kolleger, bl.a. skorstensfejermester Aage Kristiansen, Aars, var jeg tilknyttet fra 1970 til 72. Jeg har også lavet illustrationer til undervisningsbrug og fagtidsskrifter samt plancher for udstillingsbrug og udfærdiget pjecer til orientering for kunder. Det, der står mig nærmest, er fagemblemet, der anvendes af kolleger over hele Europa med faglig stolthed. 8 I 1972 blev jeg klubformand i det gamle Aalborg Amt. Jeg havde denne post frem til 1981, hvor jeg på grund af sygdom måtte ophøre hermed. I 1974 blev jeg udpeget til fagteknisk udvalg, først som bisidder, siden som formand. Her arbejdede jeg bl.a. sammen med Max Roesen og Aage Kristiansen. Det var et spændende arbejde, for der skete meget inden for centralvarmeområdet - ikke mindst efter energikrisen i Det har altid haft min interesse at medvirke til udvikling af bedre produkter, påse om kedelkonstruktioner var udformet således, at rensning af disse kunne gøres ergonomisk korrekt samt udvikle værktøjer til rensningsbrug herunder også mekanisk værktøj. I samme periode startede Birte og Poul salg af brændeovne m.m. Dette foregik fra privaten. I 1979 var det nødvendigt at finde nye lokaler til medarbejderstaben, hvorfor vi byggede værksted på Industrivej. Vi havde jo, som mange før os, indrettet værksted og bolig under samme tag. Året 1981 blev skelsættende. Grundet sygdom trak jeg mig tilbage fra alle poster til kun at hellige mig mit eget distrikt. Uden Birte tror jeg ikke, det havde kunnet lade sig gøre, men sygdom til trods udbyggede Birte og Poul pejsecentret.

9 Ny AT-42 vejledning En væsentlig ændring, der er værd at bemærke, er, at manuelt fyrede kedler (typisk brændekedler) kan under særlige betingelser installeres som lukkede anlæg med sikkerhedsventiler. Manuelt fyrede kedler hvis drifttryk er mere end 0,5 bar overtryk, og hvis tryk x volumen (PS x V) er større end 50 bar x liter, skal opfylde visse af de væsentlige sikkerhedskrav i trykudstyrsdirektivet 97/23/EF. Dette vil normalt i praksis betyde at kedlen skal være konstruktionsafprøvet (modul B) og dermed have en attest. Der kan være andre måde at opstille og installere manuelt fyrede kedler lovligt på. Læs mere om dette i AT-vejledningen. OBS! Hvis en manuelt fyret kedel installeres med åben ekspansion, er det placeringshøjden på ekspansionsbeholderen, der er afgørende for drifttrykket på anlægget (>5 m medfører >0,5 bar). Dvs. er ekspansionsbeholderen installeret med en højde over 5 m fra kedlen, er anlægget underlagt de samme regler som et lukket anlæg. *) Den nye publikation Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg er en vejledning fra Arbejdstilsynet. Den egentlige lovtekst er Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF. Ny AT-42 vejledning Af Martin B. Hansen Der har længe været en omskrivning af AT-vejledning nr. 42 på vej. (Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg) Nu er afløseren endelig blevet offentliggjort på nettet. I lang tid har vi bevæget os i en gråzone, hvad angår vores kontrol af sikkerhedsledninger m.m. på fyringsanlæg*. Afløseren hedder AT-vejledning, Tekniske hjælpemidler-b.4.8: Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg, men vil i fagsproget nok blive kendt som: 4-8 eren. Den kan findes på Øverst klikkes på Regler - Vælg AT-vejledninger m.v. - Vælg B-Tekniske hjælpemidler. Vejledningen findes under Dampkedler, trykbeholdere mv. Der er ved første øjekast ikke sket de store ændringer i bestemmelserne vedrørende sikkerheden, men publikationen er bestemt værd at nærlæse, da der både forekommer opstramninger og lempelser. Jacob Skou Sølvsten fra Baxi, der har været involveret i udarbejdelsen af den nye vejledning, skriver: Jeg vil anbefale alle kolleger at printe vejledningen ud og gennemgå den med svende og lærlinge. 9 Spørgsmål eller kommentarer til artiklen kan sendes til: Energistyrelsens folder: Nu er det lovpligtigt kan rekvireres hos FEMsekretariatet.

10 TermaTech-nyhed i stål med dampspærring Ny stålskorsten fra TermaTech TermaTech lancerede for nyligt en ny stålskorsten Her berettes om nogle af de tanker og udfordringer virksomheden mødte under udviklingen. Vores ønske er at kunne tilbyde vore forhandlere en rustfri stålskorsten i bedste kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vi er i forvejen leverandør til de fleste danske specialforretninger indenfor brændeovne. Derfor er det et naturligt ønske fra såvel os som vore kunder at være totalleverandør. Selve produktprogrammet er konstrueret således, at det kan løse de fleste opgaver, men det består samtidigt af så få byggedele som muligt. Det betyder mindre lagerbinding, samt at forhandleren som hovedregel altid vil have de rigtige dele på deres lager. Dampærremanchet og undertagsgennemføring En af udfordringerne bestod i at udvikle en dampspærreløsning, der kunne anvendes i praksis, og som ikke alene imødekom de nye krav til tæthed i parcelhuse, men også tog hensyn til isoleringskravene til disse. Produktet skal altså tætne imellem selve dampspærren og skorstenen, og samtidigt skal isolering pakkes helt tæt herom. Endvidere ønskede vi, at loftkraver med styr også skulle kunne monteres i denne dampspærremanchet, uden at det gik ud over tætheden. Løsningen udviklede en af vore eksisterende kunder, og resultatet blev en manchet, der trækkes over selve skorstenen. Dampspærremanchetten sidder helt tæt ind til skorstenen, og limes på dampspærren. Udover at fungere som dampspærremanchet kan produktet også anvendes som undertagsinddækning. Undertagsinddækning anvendes, hvor slagregn og fygesne er et problem, men bør i princippet anvendes hver gang et undertag gennembrydes. Fygesne og slagregn må ikke komme ind på loftet, og ved en eventuel udarbejdelse af en tilstandsrapport, vil en manglende undertagsinddækning medføre en K3. Dampspærremanchetten er naturligvis udført i et ubrændbart materiale og leveres i henholdsvis 0, 5-32 og Lim til dampspærremontage leverer TermaTech naturligvis også. Afstand til brændbart materiale Under selve afprøvningen foretog vi en test af, hvor lang afstanden bliver til brændbart materiale, når dampspærremanchetten anvendes. Resultatet var temmelig overraskende. Varmeophobningen stiger radikalt når dampspærremanchetten anvendes sammen med 200 mm isolering, hvilket igen betyder en øget afstand til brændbart materiale. Under normale forhold er afstanden til brændbart materiale mm, alt 10 efter opstillingsforholdene, men ved anvendelse af dampspærremanchetten stiger afstanden til 100 mm, pga. den før omtalte varmeophobning. Dette fremgår naturligvis af mærkesedlen på skorstenen og er også udførligt beskrevet i montagevejledningen. Dampspærremanchetten kan også anvendes til andre mærker skorstene end TermaTech s, da den kan tilpasses diameteren vha. en kniv.

11 TEKNISKE EKSPERTER - Se Tekniske Eksperter Underviser Kristian besvarer spørgsmål fra de ivrige deltager. Der lyttes intenst til underviser. Der er nu rigtig kommet gang i kursusdrift vedr. tekniske eksperter. Som vi kan se på billederne, lyttes der intenst, og underviser Kristian har travlt med at svarer på de mange spørgsmål som kollegaerne kommer med. Jeg må sige: et kort, men godt kursus, som jo betyder, at nu kan de skorstensfejere, der har været igennem, begynde at arbejde som tekniske eksperter, et arbejde, jeg skal opfordre til at påbegynde, således ordningen kan komme rigtig i gang til gavn og glæde for energiområdet og miljøbelastningen. Jeg skal også opfordre de kollegaer, der ikke har tilmeldt sig endnu om at gøre det hurtigst muligt. Husk også at registrere jeres virksomhed ved FEM-Sek og husk at få registreret de ansatte, der er godkendte tekniske eksperter i jeres virksomhed. Jeg skal samtidig minde kollegaerne om, at rapporter og klæbemærkater kan bestilles hos ER-tryk. Lars Michelsen Hej, kollega. Vil du ha noget med i næste blad, må du sende det til redaktøren senest den 1. december. 11

12 Mærkedage 60 år Kollega Arne Jørgensen, Døstrup, fyldte den 30. august 60 år. Arne har haft sit virke som skorstensfejermester i Skærbæk og omegn siden 1. januar 1980 og nyder stor respekt såvel blandt kunder som kollegaer. Arne har også været behjælpelig ved afholdelse af de praktiske svendeprøver. Som klubformand er han også aktiv, og kollegaerne i Sønderjyllands Amtsklub ønsker hjertelig til lykke med den runde dag. På klubbens vegne Svend Jensen 60 år Kollega Bøggild Thing, Hurup Thy, fylder den 5. november 60 år. Bøggild blev ansat i Hurup Distriktet den 1. november 1985, hvor han afløste Helmut Brøchnern Poulsen. Bøggild er en trofast deltager ved alle faglige arrangementer. Kollegaer i klubben ønsker hjertelig til lykke, siger tak for en rigtig god fødselsdagsfest og ønsker alt godt fremover. På klubbens vegne Jens Chr. Har du styr på din brændeovn? Af Keld L. Jensen, oldermand Ny kampagne fra Miljøministeriet på vej En af skorstensfejerens daglige opgaver er at rådgive sine kunder i korrekt fyring. Miljøministeriet har i en længere periode - ved flere kampagner - sat fokus på brændefyring. Skorstensfejeren har været en central person i disse kampagner, idet han - foruden at have den faglige viden - har kontakten til brændeovnsbrugerne. Der har i den senere tid været en del debat om, hvor omfattende en forurening røg fra brændeovne er årsag til. Der kan dog ikke være tvivl om, at jo bedre end forbrænding er, des mindre belastes miljøet. Det vil derfor være til alles bedste, at budskabet med korrekt fyring bliver udbredt. Kampagnematerialet er blevet forenklet. Man har samlet de to typer diplomer i ét diplom, som er i et format, der passer til lommen. Jeg vil opfordre landets skorstensfejere til endnu en gang at tage godt imod Miljøministeriets kampagne. Vores rådgivning er en ulønnet opgave, men en opgave, der hænger uadskilleligt sammen med vore andre opgaver i samfundets tjeneste. Skorstensfejeren vil fortsat være nøgleperson i arbejdet for et renere miljø. 12 Skorstensfejeren vil fortsat være nøgleperson i arbejdet for et renere miljø.

13 Introduktion af ny karakterskala Karakter-faste censorer! Der er sket ændringer i bedømmelsesskalaen på erhvervsuddannelser, hvilket betyder at vore censorer/skuemestre måtte en tur på skolebænken. Der blev afholdt et censormøde, hvor Finn Hansen fra skolen og Henrik Bertelsen fra uddannelsesnævnet forestod gennemgangen af det nye system, således at vore censorer er rigtig og godt klædt på til den fremtidige arbejdsopgave. 7-skalaen, som den kaldes, har været undervejs et stykke tid i uddannelsessystemet og har så også nu nået skorstensfejerfaget. Det, der for faget er en ny situation, vil eksempelvis være, at en elev kommer hjem fra skole med en karakter på 2 og så er bestået. Lars Michelsen 13

14 Redaktionen opfordrer til, at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne. 14

15 Ønsker du at få hoved under egen hat? Så bliv SKORSTENSFEJER Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg pob .tele.dk 15

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler Beredskab Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler 2 INDHOLD Information... 4 Skorstensfejning... 4 Betaling... 4 Skorstensfejerområder... 5 Skorstensbrand... 5 Skorstensfejerens opgaver... 6

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. December 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. December 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2008 15. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2007 14. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN TermaTech Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN Sådan virker din skorsten - vælg med omhu En skorsten har to formål: 1: Den skal lede røgen fra ildstedet væk på en forsvarlig måde, så røgen ikke skaber gener

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik Midt i Thy, og helt i front med service og teknik GRØNKJÆR s Maskinværksted holder til i Hurup Thy, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juni 2014 21. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2009 16. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009

Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009 Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009 Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse af kunder i udviklingen af nye produkter

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010.

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010. Referat fra mødet i Rådet Marens Riddere den 1. 0ktober 2010. 1. Velkomst, praktiske oplysninger mv. v/ Oldermanden Oldermanden kunne byde de mange Riddere velkommen i den næsten fyldte Riddersal. Af de

Læs mere

Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring. Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen.

Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring. Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Aalborg d. 07.10.2013 J.nr. 13-10170 Sekretær Jane Toft/tine jane@komplext.dk Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A. mod Ella Knudsen. Undertegnede skal hermed efter Energiklagenævnets

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

ETJ/ am. Vi er nu oppe på 128 tilmeldinger svarende til 79,5% af oliefyrsbrugere. Samtidig har 48 elvarmeforbrugere vist interesse for tilslutning.

ETJ/ am. Vi er nu oppe på 128 tilmeldinger svarende til 79,5% af oliefyrsbrugere. Samtidig har 48 elvarmeforbrugere vist interesse for tilslutning. ARKE Søren Hermansen Langgade 24 8305 Samsø ARKE Varme A/S Grenåvej 55-8200 Århus N Tlf. 87 39 04 04 - Fax 87 39 04 05 www.arke.dk - e-mail:arke@arke.dk Deres ref. Vor sagsbehandler Vor ref. ETJ/ am Dato

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET

Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Kommunesammenlægningen 2 Grønt ansvar, når du fyrer 3 Ny oldermand i funktion! 5 Om Barsel.dk 9 MK-godkendelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe)

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne Nu skal kunderne have styr på Fup & Fakta om miljø og brændeovne Næstbilligste opvarmning lige efter kropsvarme Markedsføringspakke der skaber opmærksomhed Fup & Fakta-kampagnen omfatter en række markedsføringselementer,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Tilsynsrapport. Rødbyhavn Varmeværk, Oliekedler. Jøncsvej 1, 4970 Rødby. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rødbyhavn Varmeværk, Oliekedler. Jøncsvej 1, 4970 Rødby. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rødbyhavn Varmeværk, Oliekedler Jøncsvej 1, 4970 Rødby CVR-nr: 16783013 P-nr: 1001159796 Tilsynsdato: 06.09.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn

BRANCHEMØDER AUGUST Markedsføring af serviceeftersyn Markedsføring af serviceeftersyn Hvordan ser du på fremtiden? Eller ser du nye muligheder i morgendagen? Udsendte Pressemeddelelser: Skift din gamle oliekedel nu hvis du stadig vil fyre med olie Pr.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Partikelforurening fra Brændeovne Sikkerhed på arbejdspladsen En rigtig skorstensfejer Eschfoe 2004 5 7 8 10

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere