Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: 9810-2575 www.aalborg-sejlklub.dk"

Transkript

1 Aalborg d 18. april 2014 Kære medlem i Aalborg Sejlklub Velkommen til en ny sæson i Aalborg Sejlklub i året 2014 Vandet har jo skiftet konsistens fra hårdt til blødt - vi kan starte sejl sæsonen og når dette modtages er medlemmernes både på vej i vandet. Vi har jo været plaget af nedbrud på traveliften, men den seneste større reparation skulle gerne have hjulpet. Næste gang vi skal foretage større investeringer skal vi nok ikke foretage et Samkøb med DSB af Italiensk teknologi Der afholdes Standerhejsning d 26 april 2014, som et heldags arrangement, men du kan også tilmelde dig enkelte dele for dagen. Se programmet her: Selve standerhejsningen er kl Brug hjemmesiden hold dig orienteret: Med ønske om en super god sæson 2014! Bestyrelsen Nedenfor information fra de enkelte udvalg

2 1 Nyt fra Formanden. Bestyrelsen: Efter konstitueringen har bestyrelsen gennemgået de enkelte medlemmers ansvarsområder og den gamle Arbejdsfordelingsplan er under revision den nye lægges snarest på hjemmesiden. Havnefoged: Et lille udvalg under bestyrelsen har gennemgået de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder ift. havnefogedens funktioner, og der stræbes efter enkle og klare kompetenceområder på så få enheder som muligt. Havnefogedens opgaver præciseres i et tillæg til ansættelseskontrakten. Bestyrelsen bestræber sig på at tildele ham opgaverne under størst mulig form for selvadministration. Kontakten til medlemmerne skal også falde helt på plads og der regner bestyrelsen med at det fungerer tilfredsstillende for alle fra denne sæson. Traveliften: Liften har lidt under en manglende vedligeholdelsesplanlægning i de seneste år samtidigt med at den har været i drift i ca. 29 år. Bestyrelsen arbejder på at få et overblik over hvilke dele på liften der ikke har været undersøgt og vi håber at den kan klare nogen sæsoner endnu. Der søges efter et firma som kan lave en tilstandsrapport og en økonomisk vurdering af den fremtidige vedligeholdelse i de nærmeste år. Foreløbigt ser det ud til at de værste fejl og mangler er fundet og at søsætningen i foråret kan forløbe uden yderligere afbræk. Projektet Mobile Vinterstativer: Der arbejdes videre med prisindhentning og valg af evt. leverandør og der holdes et medlemsmøde/ informationsmøde herom den 22. maj. Efter forårets problemer med liften er det endnu vigtigere at vi ruster os til en ny løsning med optagning / søsætning af bådene. Havnearealerne: vi forsøger i samarbejde med kommunen at komme igennem opretningsarbejderne som havnen hårdt trænger til. Det går langsomt fremad og der vil også være mange opgaver i næste sæson. De Arbejdsfrie går snart på sommerferie og onsdagsarbejdet genoptages i efteråret. For at få skik på opstillingspladserne inden sommerferien indkalder vi alle medlemmer til en Arbejdsdag den 27 maj kl Bestyrelsen håber at alle med bådplads vil give en hånd med oprydning og renhold på pladserne således at vi kan spare lønnet hjælp til denne opgave. Dagen afsluttes med grillpølser mm. ANF: forhandlingerne vedrørende AS-udtræden er knap påbegyndt, p.t. kommunikerer et bestyrelsesflertal (NSS,VB,SL) med mindretallet (AS,FK ) via advokat. FK har ligeledes meddelt ANF at deres bestyrelse har fået et mandat om at forhandle udtræden af ANF. Det ser ud til at VB/SL har overhalet ANF ved at videreudvikle et nyt administrationsselskab ALH (Aalborg Lystbådehavne navnet er ikke nyt, de 2 klubber har i længere tid søgt at trække opmærksomheden i deres retning - vedtægterne er en tro kopi af ANF s pga. skatteforhold - ALH skal drive havnearealerne som VB/SL disponerer over). Herefter ser ANF ud til at blive en tom skal hvor de resterende klubber (AS,FK,NSS ) blot skal se til og få dikteret hvad der skal ske i Aalborg s lystbådehavne fremover. Dette søges gennemført med stemmer far NSS. Muligvis bliver det de samme ansatte i ANF som skal drive ALH? Takster: bestyrelsen har gennemgået prislisten endnu engang således at takstpolitikken er afbalanceret og så retfærdig som muligt. Betaling for serviceydelser er selvfølgeligt en forudsætning for at kunne drive klub og havn på et ansvarligt økonomisk grundlag. Inddrivelse af restancer og ubehagelige oplevelser i denne forbindelse burde snart være fortid? Med de bedste ønsker om en god sejlsæson! Formanden,

3 2 Nyheder fra aktivitetsudvalget Standerhejsningen står for dagen. Der vil være aktivitet lige fra morgenstunden til natmaden, hvor der nok vil være nogen, som forsætter. Juniorer samt kapsejlerne tager på vandet om formiddagen. Er man endnu ikke kommet i vandet, vil der være rig lejlighed for at hygge sig i klubhuset. Kl spiller Hanne Andersen visesang. Se program, menu, tilmelding til morgenmad, buffet kl natmad på nettet under datoen. 25. april er sidste dag for fredagsbaren. Har du endnu ikke nået at kikke forbi, så er sidste chancen i dette forår. En stor tak til værterne, der har været med til at muliggøre mange hyggelige stunder for andre klubmedlemmer. En ekstra stor tak skal være til de, som har lavet mad om fredagen. Tilslutningen hertil har været langt større end forventet, og aftnerne har virkelig sydet af hygge. Jeg ved, at lysten til gentagelse er langt større, hvis der er opbakning blandt aftenens gæster til at give en hjælpende hånd i løbet af aftenen. Så er du en af dem, der var med til at tage af bordet el.lign. på en af disse aftener, er du også med til at give andre lyst til at gøre noget ekstra. Nogle af disse spiseaftner har været krydret med et andet arrangement fx foredrag. I marts havde vi et samarbejde med folkeuniversitetet omkring meteorologi, og 1. april var der en aften om hvordan AIS anvendes samt fremvisning af udstyr. Alle gik hjem fra en aften, der var meget spændende og informationsrig. Slides fra aftnerne forefindes på nettet under aftenen. Længere fremme i kalenderen kunne det være en god ide at afsætte følgende datoer: 28. maj, 14., 22 og 23. juni. Den 28. maj er der naturvandring med Esben Buch i samarbejde med Andelsboligforeningen Marina Fjordparken, tilmelding se opslagstavlen. 14. juni er der på opfordring arrangeret en tur til Glenholm Vingaard. Aalborg Sejlklub deltager i Aalborg regattaen den 21. juni. I lighed med de sidste på år vil der være spisning Sct. Hans aften i klubben d 23 juni. Vi har jo et meget højt aktivitetsniveau i Aalborg sejlklub, men vi mangler hjælpere, der vil indgå i vores lille udvalg så meld dig! Ligeledes hvis du har gode ideer og forslag må du endelig kontakte undertegnede MVH Sonja, 3 Nyheder fra Husinspektøren. Der sker hele tiden nyt i huset, vi er så heldige at både husholdet, og de arbejdsfri er flinke til at give en hånd med til at vedligeholde vores klubhus. Der er sat ny vejrstation op, den sidder i vinduet ved havnekontoret, og vores info pc er ved at blive flyttet til indgang, der hvor vores betalingsautomat sidder. Den 12. maj 2014 starter en udskiftning af vores låsesystem i klubhuset, og vi overgår til et elektronisk låsesystem, det betyder, at vi fremover ikke skal bruge nøgler for at komme i klubhuset, men kun vores betalings/el kort. Betalings/el kortet fås i betalingsautomaten, kortet vil være forprogrammeret, til at åbne indgangsdørene til klubhuset, så de kan bruges af gæstesejlere, skal man have yderlige adgang, skal kortet programmeres til dette, i stil med de nøgler, man har haft udleveret, dette kan bestilles på havnekontoret i åbningstiden, mod aflevering af nøgler. Der vil fortsat være åbent i klubhuset i dagtimerne, fra 8.00, til 20,00 i sejlersæsonen, der vil dørene automatisk blive låst. Skal man i klubhuset uden for disse klokkeslæt, skal man benytte betalings/el kortet.

4 MVH Henrik, 4 Nyheder fra kapsejladsudvalg Kalender (2014): Dato Aktivitet 26. april Standerhejsning der sejles onsdags-race tune-up kl ca respit start 30. april Tilmelding / skippermøde onsdagssejlads kl pris Kr. 200,-. Derefter brainstorm hvordan vi kan tiltrække deltagere til sejladserne. 7. maj Onsdagssejladser 1.serie starter 14. juni Mors Cup (Thisted Mors rundt) 21. juni Aalborg Regatta (op/ned bane ved den nye havnefront) 27. juni Hals Barre cup (Hals Distancesejlads) 6. august Onsdagssejladser 2. serie 9. august Sail2Salling (Glyngøre) 6. september AS Hovedkap (Distance sejlads ind i fjorden) Onsdagssejladser: Der er sædvanen tro løbsinddeling efter DH mål. Desuden er der et løb for både som gerne vil sejle race men ikke er helt trygge i kampen om medaljerne. Der arbejdes i udvalget med en overalt præmiering som ikke nødvendigvis har noget med måltal at gøre. Vi har haft for vane at køkkenet er åbent om onsdagen. I denne sæson har vores trofaste køkkenpiger dog meldt afbud, hvorfor vi ikke kan love dette. Er der nogen som kender nogen. Der kunne lokkes til at give et nap i køkkenet, så hører jeg gerne om dette Andre ideer er også velkomne. Vi opfordrer selvfølgelig alle til at deltage i ovennævnte arrangementer Hvor der er plads til alle. Mangler DU gaster / båd / hjælp - så lad os det vide. Vi vil alle gerne hjælpe til med at få flere både på vandet. Slutteligt kunne vi godt bruge endnu en deltager i sejladsudvalget interesseret? Kontakt mig MVH Sejladsleder, Søren Knudsen, 5 Information fra Junior-Jolleudvalget Kalenderen Træningen starter lige efter påske, tirsdag den 22. april kl (Kom gerne i god tid) Vi deltager i standerhejsningen ved at indlede vores træningssejladser den. 26. kl Program for dagen er udsendt til alle jollesejlere. Herefter går det slag i slag hver tirsdag og torsdag som sidste år. Aktivitetskalenderen sendes direkte til alle kendte medlemmer af junior- jolleafdelingen.

5 Grejet Vi har fået udskiftet alle de gamle 2-taktsmotorer med nye 4-taktsmotorer på ribbåde og ledsagejoller, så i år skulle vi gerne blive forskånet for motorstop og startbesvær. Ny skolelov Juniorlederen har deltaget i Aalborg Kommunes møder om den nye skolereform og byens klubber. Der synes ikke at blive de store ændringer for os i sejlklubben, da vi først starter efter skoletid. Anderledes ser det ud for de klubber, der har tilbud fra kl. 14. Så en teoretisk mulighed er, at vi bliver mere attraktive for børnene, hvis der da ellers er mere krudt i dem efter kl. 16. Som klub kan vi nu også udvikle undervisningstilbud om eftermiddagen, disse tilbud lægges så ud på en slags børs, hvor skolerne kan tage imod tilbuddet. Det kræver dog, at nogen har fri fra arbejde i skoletiden, og at vi evt. kan følge op med praktisk sejlads lige efter. Medlemsudviklingen Vores medlemstal er stabilt, der er sågar rygter om, at en ny optimistjollesejler er på vej For storjollernes vedkommende har vi også plads til flere. Der er et godt miljø omkring Wayfarerjollen i A.S. Hvis de også begynder at sejle på samme tidspunkt, kan det blive rigtig godt for dem. Vi har en 505-jolle, der kan lejes af klubben, Da vi således har 3 stk. 505-joller i klubben er der gode muligheder for konkurrence og fællesskab i denne jolleklasse i Aalborg Sejlklub. Vi har også en Europajolle, der kan lejes. Hvis man har det bedst med bly i bunden kan man også leje en Yngling af klubben. Det er en god ungdomsbåd med gode sejlegenskaber, og der er mange Ynglinge i Nordøstjysk Kreds, som vi tilhører. Fornyelse af lejeaftaler I begyndelsen af maj fornyer vi alle lejeaftaler for klubjoller, så hvis du vil beholde, den jolle du lejer, så send en mail til juniorlederen. Mvh Gunnar Munk Jørgensen 6 Nyheder fra Web / Sekretær Jeg er jo ny i bestyrelsen og har arvet vores hjemmeside og jeg vil gøre hvad jeg kan for at fortsætte Bo s meget store indsats for at fastholde en moderne og informativ hjemmeside. Har du input, foto eller vil bare hjælpe er du meget velkommen til at kontakte mig MVH Web / sekretær, Michael Bondo Andersen,

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3. 1 Referat fra sidste BS. 2 Indkommen post: 3 Orientering. Alle deltog, bortset fra Simoni

Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3. 1 Referat fra sidste BS. 2 Indkommen post: 3 Orientering. Alle deltog, bortset fra Simoni Bestyrelses møde d 5. maj 2014 v3 Alle deltog, bortset fra Simoni 1 Referat fra sidste BS Er godkendt, men fremover undlader vi at gentage dagsorden i referatet. Derudover forsøges det at korte det ned

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

2 Formand velkomst og generel orientering

2 Formand velkomst og generel orientering 1 Medlemsmøde d 15 nov. 2014 v1 Ordstyrer: Peter Jacobsen blev valgt Ca 85 deltagere til mødet, lidt færre til sidste del Referent: Michael Bondo Andersen 2 Formand velkomst og generel orientering Formanden

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

Aalborg Sejlklub. 2.1 Velkomst Luc byder velkommen til dette møde #2 for at forklare mere omkring nye stativer, lift mm.

Aalborg Sejlklub. 2.1 Velkomst Luc byder velkommen til dette møde #2 for at forklare mere omkring nye stativer, lift mm. Medlemsmøde d 22 maj 2014 1 Dagsorden: 1. Velkomst / orientering LG / PNA 2. Lift status mm fremtidig drift PNA 3. Mobile Stativer priser tilbehør valg af leverandør tidsplan 4. Opstillingsplaner udkast

Læs mere

Referat, vi strammer lidt op på møde gennemførsel og opdeling i Orientering og forslag til drøftelse. Så kan referatet blive mere præcist

Referat, vi strammer lidt op på møde gennemførsel og opdeling i Orientering og forslag til drøftelse. Så kan referatet blive mere præcist Bestyrelsesmøde den 26 maj 2014 kl 1800 v2 Referat 1 Godkendelser Følgende: 1. BS møde d 5 maj 2014 er godkendt. 2. 21 maj 2014 forberedelse til medlemsmøde afholdt også godkendt. 3. 22 maj 2014 medlemsmøde,

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG Formandens sidste beretning Efter 9 år som formand valgte Tom V. Kaspersen at trække sig fra posten ved den netop afholdte generalforsamling. Tom forlader

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23. ÅRGANG NR. 160 06-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole

Læs mere

Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Nr. 2 April 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Vintersejlads Aalborg.

Nr. 2 April 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Vintersejlads Aalborg. FSK-nyt Nr. 2 April 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA Vintersejlads Aalborg. FSK-nyt nr. 2-30 årg. April 2008 Redaktion: Bent Damsgaard 41 27 20 96 kattegat@os.dk Blad- og

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Vi er kommet rigtig godt fra start i juniorsejlklubben. Med 7 nye optimistsejlere betyder det, at vi nu har 30 sejlere på

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset.

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Årsberetning for Marselisborg Sejlklub

Årsberetning for Marselisborg Sejlklub Årsberetning for Marselisborg Sejlklub Bestyrelsens beretning for året 2014 2014 har været et spændende år, hvor vi har set fremgang på mange områder, og slutter året med det største antal medlemmer nogen

Læs mere