Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt. Manglende udførte arbejdsopgaver fremgår af nedenstående:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt. Manglende udførte arbejdsopgaver fremgår af nedenstående:"

Transkript

1 Dato: 14/ Emne: Bestyrelsesmøde Tilstede: Britta, Hans, Jakob, Sidsel, Thor, Dieter, Ann, Michael, Simon, Florian Fraværende: Lars Referent: Hans Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt. Manglende udførte arbejdsopgaver fremgår af nedenstående: Gennemgang af sidste referat fra 9/2 Boulderombygning (Rune): Vi skal have udarbejdet en tilstandsrapport for alle vægge på Kochs Skole. Andrew (fra ÅK) kan arrangere det med en bygningsingeniør. Rune har endnu ikke gjort noget, men mente godt han kunne nå at få det sat i sving, evt. med hjælp af Sidsel. Britta og Lars skal være til stede. Husk kun 10 klatrere af gangen i boulderen. Florian og Sidsel sætter et skilt op mht antal klatrere og hensyn med børn i boulderen. Logo (Mikael): Logo bliver sendt til Simon så det kan sættes på hjemmeside. GrupCare(Simon): Simon hjælper Britta og Ole og Louise i gang med børne-liste, kvindeliste samt lister for DGI-vagter og Kochs-vagter. Simon ser på Yahoo - alternativer. Instruktør møde (Lars): Lars indkalder til møde. Bibliotek(Hans): Overdrags til Jeppe, der følger kr med til indkøb i Jeppe står herefter for at indkøbe nyt til bib. samt holde styr på sagerne. Desuden for

2 at refundere penge når medlemmerne har købt ind. Bemærk: bilag skal afleveres til Jeppe Skov Hansen. Hans og Jeppe sætter opslag op om procedurer ved køb af bøger mm. Sikring (Lars): Lars sørger for at der bliver lavet en diskussionsaften, hvor flere personer kunne komme med indlæg: Peter Haremoes, Lars, Tonny, Mette MC og Thomas mfl. Udskiftning af ankre på Kochs skole (Lars): Lars sørger for udskiftning af ankrene på Kochs skole evt. på samme tid som der bliver udfærdiget tilstandsrapport. Lars ville prøve at være der når der skulle laves tilstandsrapport. Ny instruktør eksamen (Lars, Dieter og Tonny): Der vil muligvis blive afholdt en ny instruktør eksamen for dem der dumpede, og for andre der måtte føle lyst til det. Da der ikke er tale om særlig mange, er det ikke sikkert. Hvis der bliver en eksamen bliver det ca. midt i maj. Rengøring i boulderen Der blev diskuteret forskellige tiltag til hvordan rengøringen i boulderen kunne blive systematiseret lidt mere Der var forslag omkring en liste hvor dato for sidste rengøring kunne skrives på. 2. Godkendelse af referat fra generalfosamlingen GF-Referatet blev godkendt. 3. Konstituering af den nye bestyrelse, fordeling af arbejdsområder Forretningsorden Antal Bestyrelsesmøder pr. år er minimum 4, ellers efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der mindst er 3 bestmedlemmer tilstede, hvor i blandt enten formand eller næstformand. Bestyrelsesmøder skal indkaldes på bestyrelsesforum eller tilsvarende.

3 Bestyrelsesforum kan være beslutningsdygtigt, ligesom brug af kan. Udvalg kan nedsættes af bestyrelsen. Referat skrives efter tur efter referat skabelon/word-skabelon. Britta rundsender. Bestyrelsen er en solidarisk bestyrelse med arbejdsfordeling og ansvarsfordeling, hvorfor formandens rolle ikke er af anden end formel karakter. Målsætning for bestyrelsesarbejdet: Læser sine mails og svarer på de relevante. Deltager i bestyrelsesmøderne. Skriver referat, når det er ens tur. Læser referater fra møder man ikke har deltaget i og i øvrigt læser referatet fra sidste møde igennem før hvert nyt møde. For derved at forberede sig og få gjort de ting man har glemt. Iøvrigt holder sig orienteret indenfor sine ansvarsområder og generelt i klubben. Bestyrelsesmedlemmer: Britta Hjuler Jakob Andersen Dieter Britz Hans Linde Michael Hjelm Simon Vogensen Sidsel Wahlin Florian Rasmussen Thor Nielsen Supleanter: Lars Hessel Ann Menne Oplæg til ansvarsområder / udvalg (udvalgsformand, hjælpere) / huskeseddel:

4 Formand: (Britta) Næstformand (Hans) Kasserer: (Jakob) Budget og resultatopgørelse til GF Godkendelse af regnskab ved ÅO Udbetaling af finanser Gæsteindtægter Ansøge om og opkræve tilskud fra DB, Århus Kommune Sikkerhed / instruktører: (Lars, Tonny, Dieter) Instruktørkursus Sikringskurser minimunskrav defineres Udlevering af grønne mærker Instruktører (møde m/ instruktører, løbende information til) Årligt sikkerhedstjek Kochs Skole / DGI logbog Grønspættebog - René Tekst til hjemmesiden vedr. Ansvar, Sikringskurser, Instruktøruddannelsen Booking af censorer ved DSF til instuktøreksamen Medlemskontakt: (Dieter) Kontakt til nye medlemmer. Venteliste Henvisning til DB for betaling og instuktør for sikringskursus Arrangere prøveklatring, 1. søndag hver måned, annoncere, aftale med hjælper Hjemmeside: (Simon, Jakob, Rune V) Webmaster Nyhedsbrev til alle mailadresser, udgivelse og printversion Fotos bestyrelsesmedlemmer, tlf-nummer på alle Dank Bjergklub: (Hans, Jeppe) Kontakt til DB, søge om tilskud samarbejde m/ kasserer Forsikringer ved DB (Hvad dækker forsikringen, Brand Kochs skole? Ansvar for klatrevæggen på Kochs Skole?) Bibliotek

5 Alpin gruppe Udlåns udstyr (2 hjelme) Kochs Skole: (Sidsel, Florian, Dieter) Kontakt til Kochs Skole (Kontrakt, åbningstider, booking af lokaler, aflysningsdatoer opslag, vægbyggeri tilladelse fra skolen, skolens brug af væg, instruktion og betaling for samme, skolens udsyr) Kontaktperson nøglevagter (møde m/ vagter, medlemstjek, reglement opdateres, infomappe i huset, highbouldering?, børneklatring mm) Faciliteterne (køkken, boulder og stensal udstyr og væktøj årligt sikkerhedstjeck i samarbejde med sikkerhedsansvarlig) Ruteroverblik + opslag DGI: (Britta, Thomas) Kontakt til DGI-huset (kontrakt, åbningstider, booking af lokaler, aflysningsdatoer opslag) Kontakt til DGI-Århusegnen (forsikringer, tilskud) Kontaktperson DGI-vagter (møder m/ vagter, medlemstjek, reglement opdateres, infomappe i huset, juniorhold mm) Rutebygning + rutedatabase Faciliteterne (sikkerhedstjek udstyr i DGI-huset i samarbejde med sikkerhedsansvarlig, Udskiftning af kvikled og slidte slynger) DSF: (Sidsel, Simon) Kontakt til DSF (deltage i DSF s generalforsamling, hvad sker der sende relevant info videre, søge tilskud, forsikring, gæsteordning) Sponsorer / indkøb: (Michael,?) Sponsoraftaler (rabatter, røde kort, tekst på hjemmeside) Indkøbsaftaler (rabatter, reb, greb, værktøj, skruer mm) Andre forslag fra medlemmer (liggeunderlag, telt) Børne/juniorklatring: (Ann, ) Kontakt til juniorhold (møde m/ ledere, deltage som hjælper på holdet) Kontakt til børn udenfor holdet (venteliste, forældre m/ små børn) Søge tilskud, kan vi få noget fra DGI / DSF/DB mfl?

6 Recognocering Ålborg / Pløks mm Kontakt til DSF-juniorgruppe Kvindeklatring: (Britta,?) mailliste, opdatering og intromail fællestur Arrangementer (Florian,?) Kurser (Teknikkurser, begynderkurser,rutebygningskurser - finde hjælpere, koordinere, opslag, oprydning) Konkurrencer (Århus Open, Wolfgang Open - finde hjælpere, koordinere, opslag, oprydning) Turkoordinator: (Allan) Fællesture til DB-kurser 4. Foreningsarbejde / visioner / lederuddannelse Britta orienterede om DGI s foreningsvejledning, Britta opfordrede til deltagelse i følgende møder: Lederrekruteringsmøde i DGI den 6. April Oplysningsmøde i DGI den 26. April 5. information om forsikringer ved DGI/DIF (hans) Hans udarbejder en forsikrings- vejledningsside til hjemmesiden 6. DB-information (hans) DB har givet 10000kr til drift af bibliotek. Hans søger om penge til rutebygningskursus Hans er desuden i det nye strukturudvalg der skal arbejde mod et fælles dansk klatreunion og specielt forhold vedr. løsrivning af Århus Klatreklub fra Dansk Bjergklub. 7. Gjelleupplaner - Thor er sendt ud til samtlige medlemmer med forespørgsel om de vil klatre i et gellerup-klatrested. Der afventes svar fra dette. Thor sætter nye opslag op på Kochs og DGI.

7 Fordele og ulemper blev diskuteret. Specielt forholdet om et nyt sted i Gellerup vil dele klubben i 2. Bestyrelsen opfordrer medlemmer at de melder tilbage. Bestyrelsen søger fortsat efter nye lokaler og opfordrer medlemmer til at gøre det samme. 9. status vedr. DM 2005 DM-udvalget orienterede om status vedr. DM. Der mangler stadig sponsorer. Britta søger midler ved DSF (5000 til greb, 4000 til rutebygning, og dækning af dommerudgifter, lokaler mm.(vi har ikke fået noget endnu)) Alle typer hjælpere til afholdelse den 21 Maj søges stadig. 10. nye vedtægter? (DB, DSF, DGI, Kommunen...?) Hans underretter DB, sidsel DSF, Britta DGI, Jakob kommunen om vores nye vedtægter Kochs Skole Makro på endevæg skal flyttes på Håndboldmål (florian). Der skal indkaldes til Vagtmøde (sidsel). Der skal fortsat arbejdes på at udarbejdes en tilstandsrapport (lars). Der skal etableres en rengøringsordning i boulderen. Dieter skifter P-leddene (8-stk). Vagter skal fremover bære et orange skilt DGI-Huset (britta) Der holdes åbent onsdag i Marts måned. Ordningen fortsætter. Vagter skal fremover bære et orange skilt Web Telefon nr., ansvarsområder og billede af hvert enkel best. Medlem lægges på hjemmesiden. (simon) Arrangementer Der afholdes teknikkursus den 2/4 på Kochs skole. Dette henvender sig

8 primært til nye medlemmer. Florian står for arrangementet. DSF Simon orienterede om den netop afholdte GF. Sidsel bliver ny DSFkontakt. Evt

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling Pløks, Skovlunde Klatreklub Referat af generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2015 Der er afholdt generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub, den 25. februar 2015 kl 18:00 i klubbens lokaler. Dagsorden

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 1 Referat fra 1 feb. 2015 Godkendt 2 Dagsorden Godkendelse af dagsorden: OK med følgende udvidelser: 6.11 Ansøgning fra sportshøjskolen 6.12 Fælles regler

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Onsdag den 2. april 2014 Kl. 19.00 til 21.30 På skolen Deltagere: Lene/Ole Kamp, Bodil Kejser, Hanna Lund Petersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Dennis Nielsen, Dorthe Leth,

Læs mere

Silkeborg IF Phoenix -vores arbejdsbog Amerikansk fodbold Silkeborg IF Phoenix arbejdsbog

Silkeborg IF Phoenix -vores arbejdsbog Amerikansk fodbold Silkeborg IF Phoenix arbejdsbog Amerikansk fodbold Silkeborg IF Phoenix arbejdsbog En arbejds - håndbog for alle bestyrelses medlemmer, trænere, spillere, udvalg m.fl. Forslag til Arbejdsbog udarbejdet af Linda Weng. Rettet til og herefter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere