Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 8, Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder benytter internettet til booking, når de bestiller taksatorer til at kigge på skadede biler på værkstederne. Kampagne henover sommeren skal øge antallet af værksteder, der bestiller taksatorer over internettet til 80 procent Af Monica Nissen Flere og flere af Topdanmarks bilforsikringskunder får nu bilen markant hurtigere tilbage, efter den har fået rettet bulerne ud på værkstedet. Autoværkstederne gør stadigt mere brug af online-booking af autotaksatorer en effektivisering, som i gennemsnit nedbringer ventetiden med én dag. Nu er over halvdelen af de autotaksatorer, der tager ud for at kigge på skadede biler, bestilt over internettet af autoværkstedet. En service, som fritager autoværkstederne fra åbningstider og telefonkøer, og det tager værkstederne i stigende grad imod. Sidste år steg antallet af værksteder, der gør brug af ordningen, med 40 procent. I alt bestiller over af de autoværksteder, Topdanmark samarbejder med, taksatorer via internettet. Topdanmark er det eneste forsikringsselskab, der tilbyder autoværksteder internetbooking. Systemet har kørt i to et halvt år og gevinsten er til at få øje på, for det sparer tid og ressourcer for både kunderne, værkstederne og ikke mindst for Topdanmark. Internet-booking sparer medarbejderne i bookingcentralen for en hel del tidskrævende og rutinepræget administrationsarbejde. Nu er de ikke længere mellemled mellem autoværkstederne og autotaksatorerne, når de årlige besigtigelser skal arrangeres. Vi opnår en stor administrativ besparelse på planlægningsarbejdet. Vi sparer nogle led og fordyrende aktiviteter, når alle bookinger er samlet ét sted. Det er en stordriftsbesparelse i forhold til tidligere, hvor planlægningen foregik både i København og Århus, siger bilteknisk chef Flemming Kloumann fra Topdanmarks skadeafdeling, der har udviklet systemet i samarbejde med ebusiness- afdelingen. Fortsætter på side 5 Topdanmark sparer både tid og penge, ved at autoværkstederne i stigende grad benytter sig af internettet til at bestille taksatorer. Og kunderne får i snit bilen én dag hurtigere tilbage. Foto: Claus Boesen/Media Press En kæmpers kamp for Topdanmark side 2 Lovende forsikringssalg gennem home side 4 Samarbejder med konkurrenterne side 6

2 Kampen for Topdanmark Foto: Claus Boesen/Media Press Ledelse: På generalforsamlingen den 28. april forlader Klaus Bonde Larsen posten som bestyrelsesformand efter at have været med til at bringe Topdanmark på ret kurs Af Anders Lehmann Få har som Klaus Bonde Larsen mærket så omskifteligt vejr i både bestyrelseslokalet og Topdanmarks forretning og omgivelser. Storme har i flere omgange raset både indendørs og udendørs, men siden den snart 70 - årige bestyrelsesformand overtog posten som formand for bestyrelsen i 1994, er det lykkedes at bygge et solidt fundament for fremtidig vækst. Efter ni år på formandsposten overlader Klaus Bonde Larsen et af de mest veldrevne forsikringsselskaber i Europa til Topdanmarks aktionærer. Aktiekurs firedoblet Indtjeningen er god, forretningen er sund, og aktionærerne har fået næsten firedoblet deres investering siden 1994, hvor Klaus Bonde Larsen efter en årrække som menigt medlem af bestyrelsen satte sig for bordenden, når bestyrelsen trådte sammen. En firedobling, der skal ses i forhold til, at KFX-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs i samme periode cirka er fordoblet, og det europæiske forsikringsindeks næsten er uændret. Forud for 1994 var gået flere år med kraftig vækst og investeringer i blandt andet rejsebureauer, ejendomsmæglervirksomhed og banker. Noget som i dag kan lyde usædvanligt, men som i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne var en del af den danske finansverdens filosofi om, at virksomhederne skulle sprede aktiviteterne og dermed risikoen. Men samtidig en filosofi, der i lighed med andre finansielle virksomheder bragte Topdanmark i Finanstilsynets søgelys, og som var tæt på at koste Topdanmark livet som selvstændig og uafhængig forsikringsvirksomhed. En refinansieringsplan var nødvendig, og tilliden til Topdanmark skulle genoprettes hurtigst muligt. "Det første, jeg gjorde, var at ringe til Finanstilsynet for at få en snak med direktøren, Eigil Mølgaard," siger Klaus Bonde Larsen. Selvom Finanstilsynets direktør anbefalede, at den nye bestyrelsesformand søgte ly og hjælp hos nogle af Topdanmarks konkurrenter, så lykkedes Klaus Bonde Larsens forehavende. Tilsynet var enig i, at der nu skulle ses fremad. Temperaturmåling Men opgaven for Topdanmarks nye bestyrelsesformand, ledelse og medarbejdere var stor. Refinansieringen og skabelsen af et sikkert kapitalgrundlag for det nye Topdanmark krævede en stor indsats af den nye bestyrelse og direktion med daværende administrerende direktør, Kaj Schou, i spidsen. "Refinansieringen var den helt store opgave, men det lykkedes blandt andet på grund af Kaj Schous gode ry efter 40 år i branchen. Hans omdømme som en mand, der holdt sit ord, var medvirkende til, at vi mødte imødekommenhed stort set alle steder, vi henvendte os," siger Klaus Bonde Larsen. Klaus Bonde Larsen var aldrig selv i tvivl om, at Topdanmark ville klare udfordringerne. Alligevel ville han gerne have en uafhængig og udenforståendes vurdering af temperaturen på Topdanmark. "Jeg ringede til Danske Banks daværende administrerende direktør, Knud Sørensen, fordi 2 Fra: jeg gerne ville have ham til at sige, at det ikke stod så slemt til, som folk gik og sagde. Det gjorde han bare ikke. I stedet for ønskede han mig held og lykke," siger Klaus Bonde Larsen. Efter knap to år med store daglige udfordringer gik det imidlertid atter fremad. Og det gik hurtigere end forventet. "En af årsagerne til, at det gik så hurtigt fremad, var, at den grundlæggende forsikringsforretning altid har været sund i Topdanmark," siger Klaus Bonde Larsen og giver samtidig Topdanmarks nuværende ledelse, bestyrelseskolleger og ikke mindst medarbejderne æren for, at genopretningen lykkedes så hurtigt. "Det imponerede mig meget, at selv når det gik dårligst, så stod medarbejdere og ledelse sammen. Det sammenhold og den kampgejst, jeg oplevede i en periode, hvor der hang sorte skyer over Topdanmark, var helt sikkert med til at bringe os i den position, hvor vi er i dag," siger han. Vemodig afsked På trods af at jobbet som bestyrelsesformand især i forbindelse med genopretningen af Topdanmark var krævende, så er det med vemod, at Klaus Bonde Larsen tager afsked med Topdanmark på generalforsamlingen den 28. april i Aalborg Kongres Center. Selvom lysten skulle være til stede, så ændrer det ikke ved, at Topdanmarks vedtægter sætter en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer. "Det er selvfølgelig trist at forlade bestyrelsen, når jeg har det utroligt godt med både bestyrelsen, medarbejderne og direktionen, men så kan jeg glæde mig over, at vi har ændret omverdenens opfattelse af Topdanmark. Fra ikke at have et gran af troværdighed, så har vi i dag en virksomhed med en høj grad af troværdighed og klasse," siger Klaus Bonde Larsen. Ikke mindst er han tilfreds med, at den strategi, som bestyrelsen lagde ved hans tiltræden i forsommeren 1994, er lykkedes. "Topdanmark er i dag et rendyrket forsikringsselskab. Vi har stærke ledelsesmæssige kapaciteter og det økonomiske fundament, som gør, at Topdanmark har styrken til at gå aktivt ind i en konsolidering af den danske forsikringsbranche, hvis den rette mulighed skulle vise sig. Med de stærke kræfter og den udvikling, jeg har oplevet i de sidste par år, så mener jeg, at Topdanmark er det forsikringsselskab i Danmark, som har det bedste udgangspunkt for at klare sig i fremtidens konkurrence," siger Klaus Bonde Larsen.

3 I et forsikringsmarked, hvor selskaberne ivrigt gør opmærksom på sig selv, skal der gøres mere for at holde god kontakt til kunderne, mener Topdanmarks marketingdirektør Bjørn Verwolt: Vi risikerer at miste de bedste kunder, hvis vi ikke selv tager initiativ til at optimere kundernes aftaler med os, siger han. Foto: Les Kaner Teknologi skal holde på gode kunder Marketing: De mest lønsomme forsikringskunder er dem, Topdanmark aldrig er i kontakt med, og det øger risikoen for, at de skifter til et andet forsikringsselskab. Nu skal avanceret databehandling holde på de gode kunder Af Kim Betak Pedersen Topdanmark- kunder vil i løbet af 2003 opleve, at deres forsikringsselskab ikke har glemt dem, selv om den eneste kontakt måske er en årlig betalingsmeddelelse. Det drejer sig om forsikringskunder, som Topdanmark akut risikerer at miste til andre selskaber. Ikke fordi de er utilfredse, men simpelthen fordi de sjældent eller aldrig er i kontakt med deres forsikringsselskab. Det gør dem mere modtagelige over for andre selskabers reklamekampagner og tilbud. Finder afgangskunder De gode forsikringskunder, der statistisk set er i risiko for at sige farvel til Topdanmark, er identificeret ved hjælp af såkaldt data mining. En teknologi, Topdanmark har afprøvet gennem et stykke tid, og som nu skal bevise sin forretningsmæssige værdi i en større skala. Et pilotprojekt i efteråret 2002, hvor 500 potentielle afgangskunder blev identificeret ved hjælp af data mining og efterfølgende kontaktet, har overbevist marketingchef Bjørn Verwohlt om, at ideen er bæredygtig. Med den teknologi og viden, vi nu har til rådighed, er vi i stand til at finde de relevante kunder langt mere elegant og sikkert end nogensinde før, siger Bjørn Verwohlt. Det er en kompliceret analyse af en lang række faktorer, der gør det muligt at finde frem til de potentielle afgangskunder. Alligevel kan det være enkle og helt konkrete begivenheder, som sætter alarmklokkerne i gang. Hvis en kunde opsiger en enkelt af sine forsikringer, er der god grund til at sammenholde det med oplysninger om alder, bopæl og tidligere skader. Lidt forsimplet kan vi ud fra det afgøre, om sandsynligheden, for at kunden er på vej til at skifte selskab, er lille eller stor, forklarer udviklingsmedarbejder Karsen Stenderup Jensen fra Topdanmarks it- afdeling. Han har været med til at udvikle de data mining-modeller, som er baseret på teknologi fra software-leverandøren SAS Institute. Og selv om der altså skal investeres, inden Topdanmark kan drage fordel af data mining, så kommer pengene hjem igen, mener Bjørn Verwohlt. Vi kan prioritere og målrette indsatsen mod de lønsomme kunder, der er i størst risiko for at forlade os, siger han. God økonomi Bjørn Verwohlt peger på, at der er god økonomi i at holde på kunderne. Erfaringen viser, at det kan være op til 30 gange dyrere at få fat på en ny kunde frem for at forbedre forholdet til en eksisterende kunde. Den kostbare individuelle kontakt til kunderne betyder også, at det vil være alt for dyrt at kontakte alle privatkunder regelmæssigt, for at identificere de kunder, der måske er på vej til at skifte til et andet forsikringsselskab. En anden god grund til at holde fast i de eksisterende kunder er, at nye kunder erfaringsmæssigt har flere skader. Hvert år skifter hver sjette dansker forsikringsselskab. Hvad er data mining? Data mining er en avanceret metode til at identificere sammenhænge og mønstre i store mængder af virksomhedsdata. Sammenhænge, der er så komplekse, at almindelig menneskelig arbejdskraft ikke kan skabe det fornødne overblik. Ved hjælp af data mining-metoder kan data struktureres, så de kan danne basis for værdifulde forudsigelser om fremtiden. 3

4 Ambitioner for partner-salg Partnere: Efter et års samarbejde med home sættes ambitionerne nu i vejret. Gode erfaringer med salg af ejerskifteforsikringer betyder nu, at familier, der handler hus eller ejerlejlighed, fremover også tilbydes en total gennemgang af deres forsikringer Af Robert Arkir Et lovende forsikringssalg får nu home og Topdanmark til at skrue ambitionerne for salget i vejret. 600 gange i løbet af en måned skal Topdanmarks assurandører fremover mødes med en nybagt boligejerfamilie for at snakke forsikring. Der er tale om en fremgang på 20 procent i forhold til målet på 500 mødebookinger om måneden, som var forventningen, da aftalen med home a/s blev indgået for et år siden. Det er de gode salgsresultater via homesamarbejdet, der nu får Topdanmarks privatforsikringsafdeling til at lægge overliggeren højere op. Alle huskøbere hos home får ejendomsmæglerkædens SundhedsAttest, der giver overblik over ejendommens tilstand, og i den forbindelse bliver de også tilbudt et uforpligtende besøg af en Topdanmark- assurandør. Det tilbud siger mere end fire ud af ti ja tak til, og mere end fire ud af ti vælger at tegne ejerskifteforsikring hos Topdanmark. Kun begyndelsen Men ejerskifteforsikringen skal kun være begyndelsen til et mere omfattende forsikringsbekendtskab. Det mener Randi Kimmer Jørgensen, der er konceptansvarlig for Topdanmarks samarbejde med home. Når vi nu har kontakt med kunderne, har vi en god mulighed for også at kigge på de andre forsikringsforhold. Vi vil jo gerne sælge hele forsikringspakken til kunderne, siger hun. Og det er der gode muligheder for. Ifølge home-kædens administrerende direktør, Niels Bjerregaard, er bolighandlen det helt rigtige tidspunkt til at skabe kontakt til nye kunder. Kunderne er interesserede. De flytter bolig - ind i nye rammer - måske endda til en anden del af landet. I en sådan situation er vi mere nysgerrige end ellers. Vi kender det fra os selv. Har vi først slået os ned, er vi svære at flytte som mennesker, men i en flyttesituation er det anderledes. Her ligger verden anderledes åben. Og derfor modtages Topdanmarks tilbud med interesse, siger Niels Bjerregaard. Både hos home og Topdanmark er der tilfredshed med samarbejdet. Randi Kimmer Jørgensen konstaterer, at ejendomsmæglerne hos home og Topdanmarks assurandører arbejder godt sammen, og at antallet af mødebookinger er stigende. Hun hæfter sig især ved, at Topdanmark kommer i kontakt med kunder, der står i den situation, at der sker store ændringer i deres behov for forsikring. Derfor behøver de rådgivning fra en assurandør. Også Niels Bjerregaard er glad for samarbejdet: Topdanmark er en markant virksomhed med et godt image blandt forbrugerne. Det har betydning for homes kunder. Samarbejdet kører godt. Vi er tilfredse. Der vil altid være knaster i et så omfangsrigt og strategisk forankret samarbejde, men de knaster løser vi hen ad vejen, når de opstår. Samarbejde giver udvikling Det tætte samarbejde mellem Topdanmark og home har medført, at der er sket en række tilpasninger af Topdanmarks forsikringer. Blandt andet på priserne, hvor home kunne pege på områder, hvor de ikke mente, Topdanmarks priser var konkurrencedygtige. Det input hilser Randi Kimmer Jørgensen velkomment. home stiller krav til os, og vi skal konstant være oppe på tæerne. De ved også, hvad kunderne lægger vægt på lige nu. Efter vi for eksempel har justeret på Topdanmarks ejerskifteforsikring, er den blevet en af de bedst dækkende på markedet, siger Randi Kimmer Jørgensen. Samarbejdet om udvikling er lagt i så faste rammer, at repræsentanter for Topdanmark, home og O.B.H. Ingeniørservice, der står for udarbejdelsen af tilstandsrapporter og homes SundhedsAttest, mødes fire gange om året for at udvikle samarbejdet og justere produkterne i forhold til kundernes ønsker og konkurrencesituationen. Samarbejdet har blandt andet ført til, at Topdanmark i dag også kan tilbyde en ejerskifteforsikring til købere af ejerlejligheder. Salgsafdelingen hos home a/s, der er homes hovedkontor, hjælper med at sætte fokus på at inddrage forsikring i bolighandlerne. Den massive satsning på at holde samarbejdet kørende kan mærkes i det daglige arbejde, mener Randi Kimmer Jørgensen. Vi oplever faktisk, at vi får flere og flere positive tilbagemeldinger fra home-forret- 4

5 skrues i vejret Fortsat fra forsiden: Vækst i internet-booking af autotaksatorer ningerne. Og det er virkeligt positivt, for de giver ikke bare ros, uden der er grund til det, siger hun. Niels Bjerregaard slår fast: Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i kunderne. Der er gode fremtidsmuligheder i samarbejdet, og dem skal vi i fællesskab forstå at udnytte. Vi kan blive bedre. Vi skal øge afkastet af samarbejdet. Flere mødebookinger fra home til Topdanmark, øget kvalitetssikring af assurandørkontakten til kunder og flere forsikringsaftaler, når assurandørerne står hos kunderne. home i korte træk Samarbejdet kort I kraft af samarbejdet med home vil Topdanmark have mulighed for at komme i kontakt med køberne i cirka hver fjerde bolighandel i Danmark. Topdanmark kan sammen med partnerne i samarbejdet levere både ejerskifteforsikringer, tilstandsrapporter og tilbyde en samlet forsikringspakke til de nye boligejere. En ejerskifteforsikring er en forsikring mod skjulte fejl og mangler defineret i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. En home køberforsikring er tillæg til en ejerskifteforsikring, der går længere end loven og beskytter købere og sælgere mere, end loven stiller krav om. En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af huset defineret i loven om forbrugerbeskyttelse af fast ejendom. En home SundhedsAttest er et tillæg til en tilstandsrapport, der går længere end loven og beskytter købere og sælgere mere, end loven stiller krav om. I alle homes hushandler er der sammen med en home SundhedsAttest indflettet et forsikringstilbud fra Topdanmark med tilbud på home Udvidet Køberforsikring, og husforsikring. Hos Topdanmark er de lokale forsikringsbutikker krumtrappen i samarbejdet. De modtager mødebookingerne og sørger for, at assurandøren kommer ud til kunden. Fra 15. april er samarbejdet udvidet, så der også kan bookes aftaler med rådgivere i filialer af BG Bank og Danske Bank. Det er umuligt at sige, hvor stor en del udvidelsen af samarbejdet vil udgøre af stigningen fra 500 til 600 mødebookinger om måneden. home- kæden blev etableret 1. januar 1990 med hovedkontor i Århus home er Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde med 172 forretninger fordelt over hele landet og en organisation på knap medarbejdere home sætter fokus på positive oplevelser i sine forretninger home formidler ca. hver fjerde bolighandel i Danmark og har branchens mest besøgte hjemmeside - hvor op til danskere hver uge søger efter boliger home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen Hver dag tidligt om morgenen overføres autoværkstedernes bookinger til et planlægningssystem, som lægger ruter for hvilke værksteder, den enkelte taksator skal besøge i løbet af dagen. Planlægningen tager hensyn til, hvor taksatoren bor, så der er kortest muligt vej at køre. På den måde er autotaksatorens dag planlagt allerede før, han møder på arbejde. Det er en effektivisering, som i gennemsnit giver kunderne deres bil tilbage en dag hurtigere end tidligere, for kommer taksatoren hurtigere ud, kan mekanikerne hurtigere gå i gang med at udbedre skaderne. Frihed til værkstederne Også værkstederne har glæde af internet- bookingsystemet. De sparer tid og er blevet uafhængige af Topdanmarks telefontider. Internet-booking er meget nemmere at have med at gøre, og det virker upåklageligt. Jeg bestiller en taksator og får en kvittering med det samme. Det letter arbejdet meget, og det bedste er, at jeg slipper for at bruge kostbar arbejdstid på at komme igennem til en taksator og lave en aftale gennem telefonen. Tidligere kunne det være en tidskrævende opgave, for der var måske ventetid og travlhed om morgenen. Nu kan jeg bestille døgnet rundt, eller lige så snart jeg får opkaldet fra den uheldige bilist, siger Henrik Hasselbalch fra Svend Christensens Autohus i Valby. Kampagne i sigte Bookingcentralen i skadeafdelingen vil nu sammen med Topdanmarks ebusiness-afdeling gøre en aktiv indsats for at få flere autoværksteder til at tilslutte sig ordningen. En kampagne skal til sommer gøre endnu flere værksteder opmærksomme på, at Topdanmark opfordrer til at booke via internettet. Målet er at nå op på, at 80 procent af alle takseringer bestilles via internetbooking, inden året er omme. Der er større potentiale i booking via internettet, end vi endnu har set, så vi arbejder på en kampagne, som skal slå på fordelene og understrege, at det blot kræver en computer og en opkobling til internettet for at være med, siger Flemming Kloumann. 5

6 Henrik Olsen fra Topdanmarks økomoniafdeling samarbejder med konkurrenterne om at tilpasse computersystemet SAP til forsikrings- og pensionsbranchen. Foto: Claus Boesen/Media Press Erfaringsudveksling på tværs af konkurrenceskel Videndeling: Topdanmark sparer masser af tid, penge og kræfter på at mødes og udveksle erfaringer med andre forsikringsselskaber om brugen af det omfattende økonomi- og ledelsessystem SAP. Det utraditionelle samarbejde bakkes op og styrkes af udbyderen SAP Danmark Af Julie Rasmussen Utraditionelt samarbejde på tværs af forsikrings- og pensionsbranchen sparer Topdanmark for dyrekøbte erfaringer, fejlslagen planlægning og giver faglige input på et højt niveau. Topdanmarks projektmedarbejdere, der arbejder med indførelsen af computersystemet SAP, har siden investeringen i systemet i 1998 jævnligt mødtes og udvekslet tips og tricks med deres kolleger i Codan, Nykredit, Tryg, Alm. Brand og senest nu også PFA. SAP-systemet, der blandt andet holder styr på økonomien og personaleforholdene i mange større danske virksomheder, er nemlig så komplekst, at såvel udbyderen SAP Danmark som de selskaber, der bruger det, kun kan drage fordel af at snakke sammen og udveksle erfaringer. Vi afslører jo ikke nogen forretningshemmeligheder ved at snakke om de erfaringer, vi har gjort os med SAP. Der bliver snakket meget lidt forsikringer og forretning. Men netop på grund af forretningsmæssige fællestræk har vi jo de samme krav til strukturer og funktionaliteter. Derfor går samarbejdet ud på i fællesskab at tilpasse systemet til branchens behov, siger Topdanmarks SAP-koordinator, Henrik Olsen fra økonomiafdelingen. Åbne kort I slutningen af marts 2003 mødte ni medarbejdere fra PFA op på Topdanmarks hovedkontor i Ballerup. I fire timer sugede de til sig af Topdanmarks erfaringer med at få økonomidelen af SAP op og køre - en udfordring, som de netop selv står overfor. På mange måder ligner Topdanmark og PFA hinanden, så nu er vi blevet sparet for en masse dyrekøbte erfaringer. Vi har fået indkredset nogle områder, hvor vi må hjem og diskutere tingene lidt grundigere igennem. Samtidig kan vi træffe lidt sikrere beslutninger, når vi nu har set, at i Topdanmark fungerer det godt på den og den måde, siger seniorspecialist Kim Gundelach fra PFA, der sidder i en arbejdsgruppe med ansvaret for at indarbejde SAP i organisationen. Oplægget fra Topdanmarks side har også været at spille med åbne kort for dermed at investere i fremtiden. Vi advarer dem om mulige faldgruber, og fortæller fx om opstartsproblemer, tekniske vanskeligheder og hvor mange ressourcer, vi har brugt. Og bagtanken er selvfølgelig, at vi om noget tid kan henvende os og få hjælp fra dem. De kan måske løse nogle af de problemer, vi hidtil ikke selv har kunnet få hul på, siger Henrik Olsen. Henrik Olsen husker stadig første gang, han udvekslede erfaringer med Codan, hvor han i begyndelsen undrede sig over, at medarbejderne fra konkurrenten var så åbne over for ham. Men jeg blev hurtigt overbevist om fordelene ved at dele hinandens erfaringer, selvom det måske virker underligt i starten. For der er ingen tvivl om, at de enkelte selskaber har meget tilfælles, og at vi derfor kan lære meget af hinanden. Vi er faktisk utrolig ens, både på godt og ondt, siger Henrik Olsen. På tværs Samarbejdet på tværs af ellers konkurrerende virksomheder er kommet i stand igennem SAP Danmark, som jævnligt er vært for møder og konferencer inden for de forskellige sektorer. Det er nemlig også en fordel for SAP, at kunderne mødes og udveksler erfaringer. Vi vil gerne levere et så godt produkt som muligt, men vi har brug for vores kunders input for at kunne målrette det til de forskellige brancher. Bringer vi de kunder sammen, der forretningsmæssigt ligner hinanden, så finder de hurtigt frem til deres fælles problemer, og så kan vi tilrette systemet mod en brancheløsning i stedet for at skulle udvikle en individuel løsning til hvert selskab, siger customer relations manager Frands Bennetsen fra SAP Danmark. Han er ikke bange for, at kunderne skal rotte sig sammen og trykke priserne, for som han siger: SAP har på verdensplan et stort antal kunder, og set i det perspektiv er den danske forsikringsbranche faktisk ret små kunder. 6

7 Momsemors far tegner til Focus Kommunikation: Nu skal det være sjovere at læse Focus, og derfor debuterer den internationalt kendte danske tegner, Werner Wejp-Olsen, der står bag tegneserier som Krimi-quiz og Trendz, i dag med sin første forsikringstegneserie i Focus Af Mikael Kelk At få øje på det sjove i forsikringer er ikke altid lige nemt. Alligevel opstår der mange pudsige og morsomme situationer i mødet mellem et forsikringsselskab som Topdanmark og kunderne. Det er det møde, den internationalt kendte dansker bag blandt andet Momsemor, Krimi-quiz og Trendz, Werner Wejp-Olsen, i fremtiden vil skildre med en tegneserie her i Focus. Der er noget sjovt i næsten alt, og jeg tror, at en smule selvironi er sundt for en virksomhed, siger Werner Wejp-Olsen, der debuterede som 17-årig i 1955 med sin første vittighedstegning, og i dag, 48 år senere, debuterer i Focus. I mellemtiden er det blevet til en lang række tegneserier, der har ført til anerkendelse og været publiceret i dagblade, magasiner og ugeblade verden over. Med introduktionen af en tegneserie håber vi, at lysten til at åbne Focus bliver endnu større. Erfaringsmæssigt er det vigtigt at have nogle lidt lettere elementer i et blad for at tiltrække læsere. Valget af Werner Wejp-Olsen skyldes blandt andet, at hans Forsikrings-smilet streg passer fint ind i Topdanmarks uformelle måde at kommunikere på, men introduktionen er på ingen måde et forsøg på at genoplive et tegneserie-univers i vores øvrige kommunikation, siger informationschef Anders Lehmann fra Topdanmarks kommunikationsafdeling. Kunden i fokus Werner Wejp-Olsen peger på, at det godt kan være svært for kunderne at gennemskue, hvorvidt han eller hun er fuldt ud dækket. Og netop kunden er i fokus, når han laver lidt sjov med forsikringsverdenen med henblik på, at forsikringsområdet kan være en stor mundfuld for kunderne. Dog vil han beskrive Topdanmark som en virksomhed, der forsøger at møde kunden og afmystificere forsikringsbranchen. Han mener, at Topdanmark er en anderledes virksomhed, der skiller sig ud på forsikringsmarkedet: Jeg har indtryk af, at Topdanmark er en frisk, uortodoks virksomhed, der er folkelig i en positiv forstand, siger Werner Wejp-Olsen. Og det er netop den folkelige ånd, der præger hans tegninger, hvor det menneskelige består i at være stor nok til at have lidt selvironi. Werner Wejp-Olsen er født den 7. januar Han er selvlært tegner og er blandt andet kendt for at have lavet Momsemor, Krimi- Quiz og Trendz. Han er bosat i Californien, USA. Foto: Kommunikationsafdelingen Et medie i sig selv I svaret på, hvad en tegneserie i et virksomhedsblad kan bidrage med, stiger entusiasmen i Werner Wejp-Olsens stemme, og han fortæller, at en tegneserie er et medie i sig selv, der effektivt og hurtigt kan kommunikere et budskab ud. Han mener, at det er vigtigt, at folk stopper op et kort øjeblik en gang imellem og får et pusterum, og det er en tegneserie et godt middel til. Det korte øjeblik, man læser en tegneserie, er et åndehul i dagligdagen. At læse et godt blad er ligesom at spise en god middag, hvor tegneserien er desserten, siger Werner Wejp-Olsen. Tegningen valgte mig Werner Wejp-Olsen er uddannet journalist, men det har altid været tegningerne, der har været tættest på hans hjerte. Det var tegningen, der valgte mig, og ikke omvendt, siger han. Han er selvlært tegner, og da eventyrlyst og et godt jobtilbud lokkede ham til USA i 1989, var han ikke sen til at rykke teltpælene op og flytte til Californien. Her har han arbejdet lige siden med at finde på nye veje til at lokke smilet frem hos læseren, og det er ikke altid lige nemt: At være sjov er hårdt arbejde og kræver koncentration. Jeg lukker min dør, sætter mig ned og fokuserer hundrede procent på mine tegneserier, siger Werner Wejp-Olsen. Og hvad der kommer ud af det, kan Focus læsere fremover få glæde af. 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK 400 aktionærer til GF På mandag den 28. april klokken 15:30 holder Topdanmark ordinær generalforsamling i Aalborg Kongres & Kultur Center. 400 aktionærer har tilmeldt sig arrangementet, hvor de blandt andet skal godkende bestyrelsens beretning og Topdanmarks årsregnskab. Derudover har bestyrelsen indstillet administrerende direktør i teknologivirksomheden Terma A/S, Jens Maaløe, som nyt medlem af bestyrelsen, da bestyrelsesformand Klaus Bonde Larsen falder for vedtægternes aldersgrænse på 70 år. Designmøbler sikres Foreningen Dansk Møbelindustri går nu til kamp mod indbrudstyve, som har fået smag for klassiske designmøbler, ved at gemme en lille microchip i møblerne. Chippen er cirka en halv centimeter lang og et par millimeter i diameter. Den har ubegrænset levetid, for den har ikke noget batteri. Efter planen kan de første små chip fræses eller på anden måde gemmes i nye og ældre danske møbler sidst på året. Det skriver MetroXpress den 15. april Løbehjul er farlige Moderne sammenklappelige løbehjul er skyld i en uforholdsmæssig stor del af alvorlige ulykker blandt de et- til femårige, viser statistikker fra en række skadestuer landet over. Sammenlignet med rulleskøjter har de små løbehjulskørere besøgt skadestuen fire gange så ofte. Det kan hænge sammen med, at forældrene ikke sørger for, at børnene får sikkerhedsudstyr på, fordi de ikke betragter løbehjul som særligt farlige at have med at gøre, skriver bladet Forsikring nr. 7, Hæver priserne ALKA Forsikring er tvunget til at hæve forsikringspræmierne med 5 til 10 procent, skriver dagbladet Børsen den 14. april Finanstilsynet har skærpet opmærksomheden over for selskaber med for lav solvens, og det gælder blandt andet for ALKA: Vi har ikke den solvens, vi gerne vil have. Tidligere sagde vi, at solvensen skulle ligge på 3,0, men nu har vi færre aktier, og derfor går vi efter 2,5 procent. Så nu skal der tjenes penge, siger ALKAs administrerende direktør, Jens Bærentsen, til avisen. Ny akademi-formand Den 27. januar tiltrådte direktør i Codan, Poul Mortensen, som ny formand for Forsikringsakademiets bestyrelse, skriver Assurandør nyt, april I Codan har han ansvaret for dansk skadeforsikring, nordisk IT og nordisk HR. Gouda i fremgang Gouda Rejseforsikring er i løbet af de otte år, det hollandskejede selskab har opereret i Danmark, vokset støt fra nul til nu 96 millioner kroner i præmieindtægter. I 2002 opnåede selskabet et overskud på 3,2 millioner kroner mod knap kroner i Gouda er dermed landets næststørste rejseforsikringsselskab efter Europæiske Rejseforsikring, der er tre-fire gange større, skriver Børsen den 9. april Præcisering I Focus nr. 6, der udkom den 28. marts, fremgik det af en note med overskriften Alm. Brand fyrer blandt andet, at I løbet af de næste år skal 100 ud af stillinger og en række lokale kontorer nedlægges hos kriseramte Alm. Brand. Det skal præciseres, at anvendelsen af udtrykket kriseramt ikke er dækkende for Topdanmarks opfattelse af hverken Alm. Brand som virksomhed, Alm. Brands ledelse eller medarbejdere. Topdanmark beklager omtalen. Kommunikationsafdelingen, 25. april Velkommen til Navnlig navne Fødselsdage Gerd Aasberg Liv beregning 50 år 2. maj Christian Tangdal Privat økonomi 50 år 6. maj Inge Grethe Hansen Køkken 50 år 6. maj Aage Nedergaard Smidt Taksator 50 år 11. maj Pensionister Rene V. Henriksen Genforsikring Martin Krarup Hansen Partnere servicecenter Jesper Holm Clausen Landbrug 35/assurandør Alf Krogsøe Landbrug 35/assurandør Hans Henrik Rasmussen Rejseafdeling Roland Svendsen Kjeldgårdsvej 40, 2.th Valby 75 år 8. maj Gunnar Therkelsen Boring Rask Mølle 70 år 8. maj Udnævnelse april 2003 Til ekspeditionssekretær Rikke Gry Pedersen, Rejseafdeling REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen, Robert Arkir og Monica Nissen, gæsteskribent: Mikael Kelk Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Job i Top Barselsvikar til koncernregnskab, Ballerup Mere information hos Lene Suntum, telefon

P-vagter finder stjålne biler for Topdanmark

P-vagter finder stjålne biler for Topdanmark FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6, 28.03.2003 P-vagter finder stjålne biler for Topdanmark Samarbejde: 120 parkeringsvagter i København finder stjålne biler for Topdanmark. I løbet af den første

Læs mere

Det dilemma er professor Anders Grosen fra Institut for Finansiering ved Handelshøjskolen i Århus ikke bleg for at kalde "tyveri".

Det dilemma er professor Anders Grosen fra Institut for Finansiering ved Handelshøjskolen i Århus ikke bleg for at kalde tyveri. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6, 26.03.2004 Livselskabet splittes op Pension: Topdanmark har som det første selskab taget livtag med garantien om en bestemt forrentning af pensionsopsparingen.

Læs mere

Høj og sund vækst i 2004

Høj og sund vækst i 2004 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 05, 08.03.2005 Høj og sund vækst i 2004 Årsregnskab: Topdanmark vinder markedsandele og trods historisk høj vækst er det lykkedes at fastholde lave omkostninger og

Læs mere

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 Billigere forsikringer til 23.000 bilister Privat: Den årlige gennemgang af bilforsikringerne betyder lavere præmier for 23.000 kunder i Topdanmark,

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14, 18.08.2003 Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud Halvårsregnskab: Topdanmark har netto-tilgang af kunder inden for stort set alle forretningsområder i første

Læs mere

kerhed at slå stort set alle angreb tilbage. Det skyldes en omfattende ring af virusbeskyttelse,

kerhed at slå stort set alle angreb tilbage. Det skyldes en omfattende ring af virusbeskyttelse, FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9, 06.05.2004 Antallet af virusangreb eksploderet IT-sikkerhed: Alene i første kvartal har der været flere angreb på Topdanmarks IT- systemer end i de to foregående

Læs mere

Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget.

Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2, 31.01.2003 UFO letter fra Topdanmark Udvikling: Bedre beslutningsgrundlag og øget helhedssyn er nogle grundene til, at et helt nyt beslutningsorgan går i luften

Læs mere

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved," siger Jan Hoffmann.

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved, siger Jan Hoffmann. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18, 30.09.2005 Liv vil tættere på kunderne Kundetilfredshed: Topdanmark Livsforsikring scorede igen i år høje karakterer i den årlige analyse af firmapensionsmarkedet

Læs mere

Forskning mindsker brandskader. Samarbejde mellem studerende, brandslukningsfirma

Forskning mindsker brandskader. Samarbejde mellem studerende, brandslukningsfirma FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12, 20.06.2003 Forskning mindsker brandskader Skade: Forskning i Topdanmarks center for skadeforebyggelse kan skabe gennembrud for brandslukning. Fremtidens brande

Læs mere

Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Topdanmark efter en skade høje karakterer. Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, 28.02.2003 Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser

Læs mere

Focus. Milliardoverskud for første gang. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5, den 13. 03. 2001

Focus. Milliardoverskud for første gang. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5, den 13. 03. 2001 Focus Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5, den 13. 03. 2001 Milliardoverskud for første gang Resultatet af medarbejdernes anstrengelser i 2000 gav et rekordoverskud i Topdanmark. Fremgang i forretningen,

Læs mere

FOCUS. Vokser på samarbejde med Topdanmark

FOCUS. Vokser på samarbejde med Topdanmark FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 7, 11.04.2003 Vokser på samarbejde med Topdanmark Partnere: Leverandøraftale med Topdanmark har udviklet sig til et regulært vækstlokomotiv for Skadeservice Danmark.

Læs mere

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets

Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp. Udvalget driver vikarbureauet Landbrugets FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 17.01.2003 Landmænd kan forsikre sig til vikarhjælp Produktudvikling: Syge eller tilskadekomne landmænd kan fra 1. marts få hjælp til at betale for en afløser.

Læs mere

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 29.08.2003 Lettere at få anerkendt en arbejdsskade Arbejdsskadereform: Plejesektoren ventes at opleve de største prisstigninger, når den nye arbejdsskadereform

Læs mere

Strøm til salget. Klar til optagelse! Privat: Med en unik servicegaranti til kunderne giver Topdanmarks nye elektronikforsikring konkurrenterne

Strøm til salget. Klar til optagelse! Privat: Med en unik servicegaranti til kunderne giver Topdanmarks nye elektronikforsikring konkurrenterne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18. 28.11.2008 Strøm til salget Privat: Med en unik servicegaranti til kunderne giver Topdanmarks nye elektronikforsikring konkurrenterne baghjul Af Anja Ravn

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

FOCUS. Nemmere igennem frokostmøllen Kantineordning: En ny kantineordning ser 1. maj 2005 dagens lys i Topdanmark, og flere medarbejdere

FOCUS. Nemmere igennem frokostmøllen Kantineordning: En ny kantineordning ser 1. maj 2005 dagens lys i Topdanmark, og flere medarbejdere FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 07, 08.04.2005 Nemmere igennem frokostmøllen Kantineordning: En ny kantineordning ser 1. maj 2005 dagens lys i Topdanmark, og flere medarbejdere har allerede udtrykt

Læs mere

Startskud til forandringer

Startskud til forandringer FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 11, 06.06.2003 Startskud til forandringer Organisation: Forandringer i Topdanmarks skadeorganisation skal føre til mere værdifuld, stærkere og langt mere effektiv

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

El-aftale giver energi til Topdanmarks skadevision

El-aftale giver energi til Topdanmarks skadevision FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19, 24.10.2003 El-aftale giver energi til Topdanmarks skadevision vi sparer penge," siger Topdanmarks skadedirektør Lars Halling. Skadeudvikling: Nu kan Topdanmarks

Læs mere

Faldende interesse for pension

Faldende interesse for pension F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19, 9.11.2007 Faldende interesse for pension Pension: Over halvdelen af danskerne bruger i dag under en time om året på deres pensionsopsparing, viser helt ny

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 20, 07.11.2003 Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre Ulykke: Topdanmark introducerer som det første af de store selskaber en ulykkesforsikring,

Læs mere

Skaber værdi for kunderne

Skaber værdi for kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 6. 04.04.2008 Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen

Læs mere

Flere ledige job skal besættes internt

Flere ledige job skal besættes internt F o c u s Focus holder sommerferie og ønsker alle en god sommer. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 11. 25.06.2009 Foto: Claus Bjørn Larsen Morten Boye søgte nye udfordringer og fandt dem i et internt jobskifte.

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Flot 2007-resultat i et år med finansuro

Flot 2007-resultat i et år med finansuro F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 11.03.2008 Flot 2007-resultat i et år med finansuro Regnskab: Konkurrencedygtige priser og lave omkostninger sikrede i 2007 Topdanmark det næstbedste resultat

Læs mere