Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 8, Vækst i internet-booking af autotaksatorer Autoskade: Stadigt flere autoværksteder benytter internettet til booking, når de bestiller taksatorer til at kigge på skadede biler på værkstederne. Kampagne henover sommeren skal øge antallet af værksteder, der bestiller taksatorer over internettet til 80 procent Af Monica Nissen Flere og flere af Topdanmarks bilforsikringskunder får nu bilen markant hurtigere tilbage, efter den har fået rettet bulerne ud på værkstedet. Autoværkstederne gør stadigt mere brug af online-booking af autotaksatorer en effektivisering, som i gennemsnit nedbringer ventetiden med én dag. Nu er over halvdelen af de autotaksatorer, der tager ud for at kigge på skadede biler, bestilt over internettet af autoværkstedet. En service, som fritager autoværkstederne fra åbningstider og telefonkøer, og det tager værkstederne i stigende grad imod. Sidste år steg antallet af værksteder, der gør brug af ordningen, med 40 procent. I alt bestiller over af de autoværksteder, Topdanmark samarbejder med, taksatorer via internettet. Topdanmark er det eneste forsikringsselskab, der tilbyder autoværksteder internetbooking. Systemet har kørt i to et halvt år og gevinsten er til at få øje på, for det sparer tid og ressourcer for både kunderne, værkstederne og ikke mindst for Topdanmark. Internet-booking sparer medarbejderne i bookingcentralen for en hel del tidskrævende og rutinepræget administrationsarbejde. Nu er de ikke længere mellemled mellem autoværkstederne og autotaksatorerne, når de årlige besigtigelser skal arrangeres. Vi opnår en stor administrativ besparelse på planlægningsarbejdet. Vi sparer nogle led og fordyrende aktiviteter, når alle bookinger er samlet ét sted. Det er en stordriftsbesparelse i forhold til tidligere, hvor planlægningen foregik både i København og Århus, siger bilteknisk chef Flemming Kloumann fra Topdanmarks skadeafdeling, der har udviklet systemet i samarbejde med ebusiness- afdelingen. Fortsætter på side 5 Topdanmark sparer både tid og penge, ved at autoværkstederne i stigende grad benytter sig af internettet til at bestille taksatorer. Og kunderne får i snit bilen én dag hurtigere tilbage. Foto: Claus Boesen/Media Press En kæmpers kamp for Topdanmark side 2 Lovende forsikringssalg gennem home side 4 Samarbejder med konkurrenterne side 6

2 Kampen for Topdanmark Foto: Claus Boesen/Media Press Ledelse: På generalforsamlingen den 28. april forlader Klaus Bonde Larsen posten som bestyrelsesformand efter at have været med til at bringe Topdanmark på ret kurs Af Anders Lehmann Få har som Klaus Bonde Larsen mærket så omskifteligt vejr i både bestyrelseslokalet og Topdanmarks forretning og omgivelser. Storme har i flere omgange raset både indendørs og udendørs, men siden den snart 70 - årige bestyrelsesformand overtog posten som formand for bestyrelsen i 1994, er det lykkedes at bygge et solidt fundament for fremtidig vækst. Efter ni år på formandsposten overlader Klaus Bonde Larsen et af de mest veldrevne forsikringsselskaber i Europa til Topdanmarks aktionærer. Aktiekurs firedoblet Indtjeningen er god, forretningen er sund, og aktionærerne har fået næsten firedoblet deres investering siden 1994, hvor Klaus Bonde Larsen efter en årrække som menigt medlem af bestyrelsen satte sig for bordenden, når bestyrelsen trådte sammen. En firedobling, der skal ses i forhold til, at KFX-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs i samme periode cirka er fordoblet, og det europæiske forsikringsindeks næsten er uændret. Forud for 1994 var gået flere år med kraftig vækst og investeringer i blandt andet rejsebureauer, ejendomsmæglervirksomhed og banker. Noget som i dag kan lyde usædvanligt, men som i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne var en del af den danske finansverdens filosofi om, at virksomhederne skulle sprede aktiviteterne og dermed risikoen. Men samtidig en filosofi, der i lighed med andre finansielle virksomheder bragte Topdanmark i Finanstilsynets søgelys, og som var tæt på at koste Topdanmark livet som selvstændig og uafhængig forsikringsvirksomhed. En refinansieringsplan var nødvendig, og tilliden til Topdanmark skulle genoprettes hurtigst muligt. "Det første, jeg gjorde, var at ringe til Finanstilsynet for at få en snak med direktøren, Eigil Mølgaard," siger Klaus Bonde Larsen. Selvom Finanstilsynets direktør anbefalede, at den nye bestyrelsesformand søgte ly og hjælp hos nogle af Topdanmarks konkurrenter, så lykkedes Klaus Bonde Larsens forehavende. Tilsynet var enig i, at der nu skulle ses fremad. Temperaturmåling Men opgaven for Topdanmarks nye bestyrelsesformand, ledelse og medarbejdere var stor. Refinansieringen og skabelsen af et sikkert kapitalgrundlag for det nye Topdanmark krævede en stor indsats af den nye bestyrelse og direktion med daværende administrerende direktør, Kaj Schou, i spidsen. "Refinansieringen var den helt store opgave, men det lykkedes blandt andet på grund af Kaj Schous gode ry efter 40 år i branchen. Hans omdømme som en mand, der holdt sit ord, var medvirkende til, at vi mødte imødekommenhed stort set alle steder, vi henvendte os," siger Klaus Bonde Larsen. Klaus Bonde Larsen var aldrig selv i tvivl om, at Topdanmark ville klare udfordringerne. Alligevel ville han gerne have en uafhængig og udenforståendes vurdering af temperaturen på Topdanmark. "Jeg ringede til Danske Banks daværende administrerende direktør, Knud Sørensen, fordi 2 Fra: jeg gerne ville have ham til at sige, at det ikke stod så slemt til, som folk gik og sagde. Det gjorde han bare ikke. I stedet for ønskede han mig held og lykke," siger Klaus Bonde Larsen. Efter knap to år med store daglige udfordringer gik det imidlertid atter fremad. Og det gik hurtigere end forventet. "En af årsagerne til, at det gik så hurtigt fremad, var, at den grundlæggende forsikringsforretning altid har været sund i Topdanmark," siger Klaus Bonde Larsen og giver samtidig Topdanmarks nuværende ledelse, bestyrelseskolleger og ikke mindst medarbejderne æren for, at genopretningen lykkedes så hurtigt. "Det imponerede mig meget, at selv når det gik dårligst, så stod medarbejdere og ledelse sammen. Det sammenhold og den kampgejst, jeg oplevede i en periode, hvor der hang sorte skyer over Topdanmark, var helt sikkert med til at bringe os i den position, hvor vi er i dag," siger han. Vemodig afsked På trods af at jobbet som bestyrelsesformand især i forbindelse med genopretningen af Topdanmark var krævende, så er det med vemod, at Klaus Bonde Larsen tager afsked med Topdanmark på generalforsamlingen den 28. april i Aalborg Kongres Center. Selvom lysten skulle være til stede, så ændrer det ikke ved, at Topdanmarks vedtægter sætter en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer. "Det er selvfølgelig trist at forlade bestyrelsen, når jeg har det utroligt godt med både bestyrelsen, medarbejderne og direktionen, men så kan jeg glæde mig over, at vi har ændret omverdenens opfattelse af Topdanmark. Fra ikke at have et gran af troværdighed, så har vi i dag en virksomhed med en høj grad af troværdighed og klasse," siger Klaus Bonde Larsen. Ikke mindst er han tilfreds med, at den strategi, som bestyrelsen lagde ved hans tiltræden i forsommeren 1994, er lykkedes. "Topdanmark er i dag et rendyrket forsikringsselskab. Vi har stærke ledelsesmæssige kapaciteter og det økonomiske fundament, som gør, at Topdanmark har styrken til at gå aktivt ind i en konsolidering af den danske forsikringsbranche, hvis den rette mulighed skulle vise sig. Med de stærke kræfter og den udvikling, jeg har oplevet i de sidste par år, så mener jeg, at Topdanmark er det forsikringsselskab i Danmark, som har det bedste udgangspunkt for at klare sig i fremtidens konkurrence," siger Klaus Bonde Larsen.

3 I et forsikringsmarked, hvor selskaberne ivrigt gør opmærksom på sig selv, skal der gøres mere for at holde god kontakt til kunderne, mener Topdanmarks marketingdirektør Bjørn Verwolt: Vi risikerer at miste de bedste kunder, hvis vi ikke selv tager initiativ til at optimere kundernes aftaler med os, siger han. Foto: Les Kaner Teknologi skal holde på gode kunder Marketing: De mest lønsomme forsikringskunder er dem, Topdanmark aldrig er i kontakt med, og det øger risikoen for, at de skifter til et andet forsikringsselskab. Nu skal avanceret databehandling holde på de gode kunder Af Kim Betak Pedersen Topdanmark- kunder vil i løbet af 2003 opleve, at deres forsikringsselskab ikke har glemt dem, selv om den eneste kontakt måske er en årlig betalingsmeddelelse. Det drejer sig om forsikringskunder, som Topdanmark akut risikerer at miste til andre selskaber. Ikke fordi de er utilfredse, men simpelthen fordi de sjældent eller aldrig er i kontakt med deres forsikringsselskab. Det gør dem mere modtagelige over for andre selskabers reklamekampagner og tilbud. Finder afgangskunder De gode forsikringskunder, der statistisk set er i risiko for at sige farvel til Topdanmark, er identificeret ved hjælp af såkaldt data mining. En teknologi, Topdanmark har afprøvet gennem et stykke tid, og som nu skal bevise sin forretningsmæssige værdi i en større skala. Et pilotprojekt i efteråret 2002, hvor 500 potentielle afgangskunder blev identificeret ved hjælp af data mining og efterfølgende kontaktet, har overbevist marketingchef Bjørn Verwohlt om, at ideen er bæredygtig. Med den teknologi og viden, vi nu har til rådighed, er vi i stand til at finde de relevante kunder langt mere elegant og sikkert end nogensinde før, siger Bjørn Verwohlt. Det er en kompliceret analyse af en lang række faktorer, der gør det muligt at finde frem til de potentielle afgangskunder. Alligevel kan det være enkle og helt konkrete begivenheder, som sætter alarmklokkerne i gang. Hvis en kunde opsiger en enkelt af sine forsikringer, er der god grund til at sammenholde det med oplysninger om alder, bopæl og tidligere skader. Lidt forsimplet kan vi ud fra det afgøre, om sandsynligheden, for at kunden er på vej til at skifte selskab, er lille eller stor, forklarer udviklingsmedarbejder Karsen Stenderup Jensen fra Topdanmarks it- afdeling. Han har været med til at udvikle de data mining-modeller, som er baseret på teknologi fra software-leverandøren SAS Institute. Og selv om der altså skal investeres, inden Topdanmark kan drage fordel af data mining, så kommer pengene hjem igen, mener Bjørn Verwohlt. Vi kan prioritere og målrette indsatsen mod de lønsomme kunder, der er i størst risiko for at forlade os, siger han. God økonomi Bjørn Verwohlt peger på, at der er god økonomi i at holde på kunderne. Erfaringen viser, at det kan være op til 30 gange dyrere at få fat på en ny kunde frem for at forbedre forholdet til en eksisterende kunde. Den kostbare individuelle kontakt til kunderne betyder også, at det vil være alt for dyrt at kontakte alle privatkunder regelmæssigt, for at identificere de kunder, der måske er på vej til at skifte til et andet forsikringsselskab. En anden god grund til at holde fast i de eksisterende kunder er, at nye kunder erfaringsmæssigt har flere skader. Hvert år skifter hver sjette dansker forsikringsselskab. Hvad er data mining? Data mining er en avanceret metode til at identificere sammenhænge og mønstre i store mængder af virksomhedsdata. Sammenhænge, der er så komplekse, at almindelig menneskelig arbejdskraft ikke kan skabe det fornødne overblik. Ved hjælp af data mining-metoder kan data struktureres, så de kan danne basis for værdifulde forudsigelser om fremtiden. 3

4 Ambitioner for partner-salg Partnere: Efter et års samarbejde med home sættes ambitionerne nu i vejret. Gode erfaringer med salg af ejerskifteforsikringer betyder nu, at familier, der handler hus eller ejerlejlighed, fremover også tilbydes en total gennemgang af deres forsikringer Af Robert Arkir Et lovende forsikringssalg får nu home og Topdanmark til at skrue ambitionerne for salget i vejret. 600 gange i løbet af en måned skal Topdanmarks assurandører fremover mødes med en nybagt boligejerfamilie for at snakke forsikring. Der er tale om en fremgang på 20 procent i forhold til målet på 500 mødebookinger om måneden, som var forventningen, da aftalen med home a/s blev indgået for et år siden. Det er de gode salgsresultater via homesamarbejdet, der nu får Topdanmarks privatforsikringsafdeling til at lægge overliggeren højere op. Alle huskøbere hos home får ejendomsmæglerkædens SundhedsAttest, der giver overblik over ejendommens tilstand, og i den forbindelse bliver de også tilbudt et uforpligtende besøg af en Topdanmark- assurandør. Det tilbud siger mere end fire ud af ti ja tak til, og mere end fire ud af ti vælger at tegne ejerskifteforsikring hos Topdanmark. Kun begyndelsen Men ejerskifteforsikringen skal kun være begyndelsen til et mere omfattende forsikringsbekendtskab. Det mener Randi Kimmer Jørgensen, der er konceptansvarlig for Topdanmarks samarbejde med home. Når vi nu har kontakt med kunderne, har vi en god mulighed for også at kigge på de andre forsikringsforhold. Vi vil jo gerne sælge hele forsikringspakken til kunderne, siger hun. Og det er der gode muligheder for. Ifølge home-kædens administrerende direktør, Niels Bjerregaard, er bolighandlen det helt rigtige tidspunkt til at skabe kontakt til nye kunder. Kunderne er interesserede. De flytter bolig - ind i nye rammer - måske endda til en anden del af landet. I en sådan situation er vi mere nysgerrige end ellers. Vi kender det fra os selv. Har vi først slået os ned, er vi svære at flytte som mennesker, men i en flyttesituation er det anderledes. Her ligger verden anderledes åben. Og derfor modtages Topdanmarks tilbud med interesse, siger Niels Bjerregaard. Både hos home og Topdanmark er der tilfredshed med samarbejdet. Randi Kimmer Jørgensen konstaterer, at ejendomsmæglerne hos home og Topdanmarks assurandører arbejder godt sammen, og at antallet af mødebookinger er stigende. Hun hæfter sig især ved, at Topdanmark kommer i kontakt med kunder, der står i den situation, at der sker store ændringer i deres behov for forsikring. Derfor behøver de rådgivning fra en assurandør. Også Niels Bjerregaard er glad for samarbejdet: Topdanmark er en markant virksomhed med et godt image blandt forbrugerne. Det har betydning for homes kunder. Samarbejdet kører godt. Vi er tilfredse. Der vil altid være knaster i et så omfangsrigt og strategisk forankret samarbejde, men de knaster løser vi hen ad vejen, når de opstår. Samarbejde giver udvikling Det tætte samarbejde mellem Topdanmark og home har medført, at der er sket en række tilpasninger af Topdanmarks forsikringer. Blandt andet på priserne, hvor home kunne pege på områder, hvor de ikke mente, Topdanmarks priser var konkurrencedygtige. Det input hilser Randi Kimmer Jørgensen velkomment. home stiller krav til os, og vi skal konstant være oppe på tæerne. De ved også, hvad kunderne lægger vægt på lige nu. Efter vi for eksempel har justeret på Topdanmarks ejerskifteforsikring, er den blevet en af de bedst dækkende på markedet, siger Randi Kimmer Jørgensen. Samarbejdet om udvikling er lagt i så faste rammer, at repræsentanter for Topdanmark, home og O.B.H. Ingeniørservice, der står for udarbejdelsen af tilstandsrapporter og homes SundhedsAttest, mødes fire gange om året for at udvikle samarbejdet og justere produkterne i forhold til kundernes ønsker og konkurrencesituationen. Samarbejdet har blandt andet ført til, at Topdanmark i dag også kan tilbyde en ejerskifteforsikring til købere af ejerlejligheder. Salgsafdelingen hos home a/s, der er homes hovedkontor, hjælper med at sætte fokus på at inddrage forsikring i bolighandlerne. Den massive satsning på at holde samarbejdet kørende kan mærkes i det daglige arbejde, mener Randi Kimmer Jørgensen. Vi oplever faktisk, at vi får flere og flere positive tilbagemeldinger fra home-forret- 4

5 skrues i vejret Fortsat fra forsiden: Vækst i internet-booking af autotaksatorer ningerne. Og det er virkeligt positivt, for de giver ikke bare ros, uden der er grund til det, siger hun. Niels Bjerregaard slår fast: Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i kunderne. Der er gode fremtidsmuligheder i samarbejdet, og dem skal vi i fællesskab forstå at udnytte. Vi kan blive bedre. Vi skal øge afkastet af samarbejdet. Flere mødebookinger fra home til Topdanmark, øget kvalitetssikring af assurandørkontakten til kunder og flere forsikringsaftaler, når assurandørerne står hos kunderne. home i korte træk Samarbejdet kort I kraft af samarbejdet med home vil Topdanmark have mulighed for at komme i kontakt med køberne i cirka hver fjerde bolighandel i Danmark. Topdanmark kan sammen med partnerne i samarbejdet levere både ejerskifteforsikringer, tilstandsrapporter og tilbyde en samlet forsikringspakke til de nye boligejere. En ejerskifteforsikring er en forsikring mod skjulte fejl og mangler defineret i loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. En home køberforsikring er tillæg til en ejerskifteforsikring, der går længere end loven og beskytter købere og sælgere mere, end loven stiller krav om. En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af huset defineret i loven om forbrugerbeskyttelse af fast ejendom. En home SundhedsAttest er et tillæg til en tilstandsrapport, der går længere end loven og beskytter købere og sælgere mere, end loven stiller krav om. I alle homes hushandler er der sammen med en home SundhedsAttest indflettet et forsikringstilbud fra Topdanmark med tilbud på home Udvidet Køberforsikring, og husforsikring. Hos Topdanmark er de lokale forsikringsbutikker krumtrappen i samarbejdet. De modtager mødebookingerne og sørger for, at assurandøren kommer ud til kunden. Fra 15. april er samarbejdet udvidet, så der også kan bookes aftaler med rådgivere i filialer af BG Bank og Danske Bank. Det er umuligt at sige, hvor stor en del udvidelsen af samarbejdet vil udgøre af stigningen fra 500 til 600 mødebookinger om måneden. home- kæden blev etableret 1. januar 1990 med hovedkontor i Århus home er Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde med 172 forretninger fordelt over hele landet og en organisation på knap medarbejdere home sætter fokus på positive oplevelser i sine forretninger home formidler ca. hver fjerde bolighandel i Danmark og har branchens mest besøgte hjemmeside - hvor op til danskere hver uge søger efter boliger home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen Hver dag tidligt om morgenen overføres autoværkstedernes bookinger til et planlægningssystem, som lægger ruter for hvilke værksteder, den enkelte taksator skal besøge i løbet af dagen. Planlægningen tager hensyn til, hvor taksatoren bor, så der er kortest muligt vej at køre. På den måde er autotaksatorens dag planlagt allerede før, han møder på arbejde. Det er en effektivisering, som i gennemsnit giver kunderne deres bil tilbage en dag hurtigere end tidligere, for kommer taksatoren hurtigere ud, kan mekanikerne hurtigere gå i gang med at udbedre skaderne. Frihed til værkstederne Også værkstederne har glæde af internet- bookingsystemet. De sparer tid og er blevet uafhængige af Topdanmarks telefontider. Internet-booking er meget nemmere at have med at gøre, og det virker upåklageligt. Jeg bestiller en taksator og får en kvittering med det samme. Det letter arbejdet meget, og det bedste er, at jeg slipper for at bruge kostbar arbejdstid på at komme igennem til en taksator og lave en aftale gennem telefonen. Tidligere kunne det være en tidskrævende opgave, for der var måske ventetid og travlhed om morgenen. Nu kan jeg bestille døgnet rundt, eller lige så snart jeg får opkaldet fra den uheldige bilist, siger Henrik Hasselbalch fra Svend Christensens Autohus i Valby. Kampagne i sigte Bookingcentralen i skadeafdelingen vil nu sammen med Topdanmarks ebusiness-afdeling gøre en aktiv indsats for at få flere autoværksteder til at tilslutte sig ordningen. En kampagne skal til sommer gøre endnu flere værksteder opmærksomme på, at Topdanmark opfordrer til at booke via internettet. Målet er at nå op på, at 80 procent af alle takseringer bestilles via internetbooking, inden året er omme. Der er større potentiale i booking via internettet, end vi endnu har set, så vi arbejder på en kampagne, som skal slå på fordelene og understrege, at det blot kræver en computer og en opkobling til internettet for at være med, siger Flemming Kloumann. 5

6 Henrik Olsen fra Topdanmarks økomoniafdeling samarbejder med konkurrenterne om at tilpasse computersystemet SAP til forsikrings- og pensionsbranchen. Foto: Claus Boesen/Media Press Erfaringsudveksling på tværs af konkurrenceskel Videndeling: Topdanmark sparer masser af tid, penge og kræfter på at mødes og udveksle erfaringer med andre forsikringsselskaber om brugen af det omfattende økonomi- og ledelsessystem SAP. Det utraditionelle samarbejde bakkes op og styrkes af udbyderen SAP Danmark Af Julie Rasmussen Utraditionelt samarbejde på tværs af forsikrings- og pensionsbranchen sparer Topdanmark for dyrekøbte erfaringer, fejlslagen planlægning og giver faglige input på et højt niveau. Topdanmarks projektmedarbejdere, der arbejder med indførelsen af computersystemet SAP, har siden investeringen i systemet i 1998 jævnligt mødtes og udvekslet tips og tricks med deres kolleger i Codan, Nykredit, Tryg, Alm. Brand og senest nu også PFA. SAP-systemet, der blandt andet holder styr på økonomien og personaleforholdene i mange større danske virksomheder, er nemlig så komplekst, at såvel udbyderen SAP Danmark som de selskaber, der bruger det, kun kan drage fordel af at snakke sammen og udveksle erfaringer. Vi afslører jo ikke nogen forretningshemmeligheder ved at snakke om de erfaringer, vi har gjort os med SAP. Der bliver snakket meget lidt forsikringer og forretning. Men netop på grund af forretningsmæssige fællestræk har vi jo de samme krav til strukturer og funktionaliteter. Derfor går samarbejdet ud på i fællesskab at tilpasse systemet til branchens behov, siger Topdanmarks SAP-koordinator, Henrik Olsen fra økonomiafdelingen. Åbne kort I slutningen af marts 2003 mødte ni medarbejdere fra PFA op på Topdanmarks hovedkontor i Ballerup. I fire timer sugede de til sig af Topdanmarks erfaringer med at få økonomidelen af SAP op og køre - en udfordring, som de netop selv står overfor. På mange måder ligner Topdanmark og PFA hinanden, så nu er vi blevet sparet for en masse dyrekøbte erfaringer. Vi har fået indkredset nogle områder, hvor vi må hjem og diskutere tingene lidt grundigere igennem. Samtidig kan vi træffe lidt sikrere beslutninger, når vi nu har set, at i Topdanmark fungerer det godt på den og den måde, siger seniorspecialist Kim Gundelach fra PFA, der sidder i en arbejdsgruppe med ansvaret for at indarbejde SAP i organisationen. Oplægget fra Topdanmarks side har også været at spille med åbne kort for dermed at investere i fremtiden. Vi advarer dem om mulige faldgruber, og fortæller fx om opstartsproblemer, tekniske vanskeligheder og hvor mange ressourcer, vi har brugt. Og bagtanken er selvfølgelig, at vi om noget tid kan henvende os og få hjælp fra dem. De kan måske løse nogle af de problemer, vi hidtil ikke selv har kunnet få hul på, siger Henrik Olsen. Henrik Olsen husker stadig første gang, han udvekslede erfaringer med Codan, hvor han i begyndelsen undrede sig over, at medarbejderne fra konkurrenten var så åbne over for ham. Men jeg blev hurtigt overbevist om fordelene ved at dele hinandens erfaringer, selvom det måske virker underligt i starten. For der er ingen tvivl om, at de enkelte selskaber har meget tilfælles, og at vi derfor kan lære meget af hinanden. Vi er faktisk utrolig ens, både på godt og ondt, siger Henrik Olsen. På tværs Samarbejdet på tværs af ellers konkurrerende virksomheder er kommet i stand igennem SAP Danmark, som jævnligt er vært for møder og konferencer inden for de forskellige sektorer. Det er nemlig også en fordel for SAP, at kunderne mødes og udveksler erfaringer. Vi vil gerne levere et så godt produkt som muligt, men vi har brug for vores kunders input for at kunne målrette det til de forskellige brancher. Bringer vi de kunder sammen, der forretningsmæssigt ligner hinanden, så finder de hurtigt frem til deres fælles problemer, og så kan vi tilrette systemet mod en brancheløsning i stedet for at skulle udvikle en individuel løsning til hvert selskab, siger customer relations manager Frands Bennetsen fra SAP Danmark. Han er ikke bange for, at kunderne skal rotte sig sammen og trykke priserne, for som han siger: SAP har på verdensplan et stort antal kunder, og set i det perspektiv er den danske forsikringsbranche faktisk ret små kunder. 6

7 Momsemors far tegner til Focus Kommunikation: Nu skal det være sjovere at læse Focus, og derfor debuterer den internationalt kendte danske tegner, Werner Wejp-Olsen, der står bag tegneserier som Krimi-quiz og Trendz, i dag med sin første forsikringstegneserie i Focus Af Mikael Kelk At få øje på det sjove i forsikringer er ikke altid lige nemt. Alligevel opstår der mange pudsige og morsomme situationer i mødet mellem et forsikringsselskab som Topdanmark og kunderne. Det er det møde, den internationalt kendte dansker bag blandt andet Momsemor, Krimi-quiz og Trendz, Werner Wejp-Olsen, i fremtiden vil skildre med en tegneserie her i Focus. Der er noget sjovt i næsten alt, og jeg tror, at en smule selvironi er sundt for en virksomhed, siger Werner Wejp-Olsen, der debuterede som 17-årig i 1955 med sin første vittighedstegning, og i dag, 48 år senere, debuterer i Focus. I mellemtiden er det blevet til en lang række tegneserier, der har ført til anerkendelse og været publiceret i dagblade, magasiner og ugeblade verden over. Med introduktionen af en tegneserie håber vi, at lysten til at åbne Focus bliver endnu større. Erfaringsmæssigt er det vigtigt at have nogle lidt lettere elementer i et blad for at tiltrække læsere. Valget af Werner Wejp-Olsen skyldes blandt andet, at hans Forsikrings-smilet streg passer fint ind i Topdanmarks uformelle måde at kommunikere på, men introduktionen er på ingen måde et forsøg på at genoplive et tegneserie-univers i vores øvrige kommunikation, siger informationschef Anders Lehmann fra Topdanmarks kommunikationsafdeling. Kunden i fokus Werner Wejp-Olsen peger på, at det godt kan være svært for kunderne at gennemskue, hvorvidt han eller hun er fuldt ud dækket. Og netop kunden er i fokus, når han laver lidt sjov med forsikringsverdenen med henblik på, at forsikringsområdet kan være en stor mundfuld for kunderne. Dog vil han beskrive Topdanmark som en virksomhed, der forsøger at møde kunden og afmystificere forsikringsbranchen. Han mener, at Topdanmark er en anderledes virksomhed, der skiller sig ud på forsikringsmarkedet: Jeg har indtryk af, at Topdanmark er en frisk, uortodoks virksomhed, der er folkelig i en positiv forstand, siger Werner Wejp-Olsen. Og det er netop den folkelige ånd, der præger hans tegninger, hvor det menneskelige består i at være stor nok til at have lidt selvironi. Werner Wejp-Olsen er født den 7. januar Han er selvlært tegner og er blandt andet kendt for at have lavet Momsemor, Krimi- Quiz og Trendz. Han er bosat i Californien, USA. Foto: Kommunikationsafdelingen Et medie i sig selv I svaret på, hvad en tegneserie i et virksomhedsblad kan bidrage med, stiger entusiasmen i Werner Wejp-Olsens stemme, og han fortæller, at en tegneserie er et medie i sig selv, der effektivt og hurtigt kan kommunikere et budskab ud. Han mener, at det er vigtigt, at folk stopper op et kort øjeblik en gang imellem og får et pusterum, og det er en tegneserie et godt middel til. Det korte øjeblik, man læser en tegneserie, er et åndehul i dagligdagen. At læse et godt blad er ligesom at spise en god middag, hvor tegneserien er desserten, siger Werner Wejp-Olsen. Tegningen valgte mig Werner Wejp-Olsen er uddannet journalist, men det har altid været tegningerne, der har været tættest på hans hjerte. Det var tegningen, der valgte mig, og ikke omvendt, siger han. Han er selvlært tegner, og da eventyrlyst og et godt jobtilbud lokkede ham til USA i 1989, var han ikke sen til at rykke teltpælene op og flytte til Californien. Her har han arbejdet lige siden med at finde på nye veje til at lokke smilet frem hos læseren, og det er ikke altid lige nemt: At være sjov er hårdt arbejde og kræver koncentration. Jeg lukker min dør, sætter mig ned og fokuserer hundrede procent på mine tegneserier, siger Werner Wejp-Olsen. Og hvad der kommer ud af det, kan Focus læsere fremover få glæde af. 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK 400 aktionærer til GF På mandag den 28. april klokken 15:30 holder Topdanmark ordinær generalforsamling i Aalborg Kongres & Kultur Center. 400 aktionærer har tilmeldt sig arrangementet, hvor de blandt andet skal godkende bestyrelsens beretning og Topdanmarks årsregnskab. Derudover har bestyrelsen indstillet administrerende direktør i teknologivirksomheden Terma A/S, Jens Maaløe, som nyt medlem af bestyrelsen, da bestyrelsesformand Klaus Bonde Larsen falder for vedtægternes aldersgrænse på 70 år. Designmøbler sikres Foreningen Dansk Møbelindustri går nu til kamp mod indbrudstyve, som har fået smag for klassiske designmøbler, ved at gemme en lille microchip i møblerne. Chippen er cirka en halv centimeter lang og et par millimeter i diameter. Den har ubegrænset levetid, for den har ikke noget batteri. Efter planen kan de første små chip fræses eller på anden måde gemmes i nye og ældre danske møbler sidst på året. Det skriver MetroXpress den 15. april Løbehjul er farlige Moderne sammenklappelige løbehjul er skyld i en uforholdsmæssig stor del af alvorlige ulykker blandt de et- til femårige, viser statistikker fra en række skadestuer landet over. Sammenlignet med rulleskøjter har de små løbehjulskørere besøgt skadestuen fire gange så ofte. Det kan hænge sammen med, at forældrene ikke sørger for, at børnene får sikkerhedsudstyr på, fordi de ikke betragter løbehjul som særligt farlige at have med at gøre, skriver bladet Forsikring nr. 7, Hæver priserne ALKA Forsikring er tvunget til at hæve forsikringspræmierne med 5 til 10 procent, skriver dagbladet Børsen den 14. april Finanstilsynet har skærpet opmærksomheden over for selskaber med for lav solvens, og det gælder blandt andet for ALKA: Vi har ikke den solvens, vi gerne vil have. Tidligere sagde vi, at solvensen skulle ligge på 3,0, men nu har vi færre aktier, og derfor går vi efter 2,5 procent. Så nu skal der tjenes penge, siger ALKAs administrerende direktør, Jens Bærentsen, til avisen. Ny akademi-formand Den 27. januar tiltrådte direktør i Codan, Poul Mortensen, som ny formand for Forsikringsakademiets bestyrelse, skriver Assurandør nyt, april I Codan har han ansvaret for dansk skadeforsikring, nordisk IT og nordisk HR. Gouda i fremgang Gouda Rejseforsikring er i løbet af de otte år, det hollandskejede selskab har opereret i Danmark, vokset støt fra nul til nu 96 millioner kroner i præmieindtægter. I 2002 opnåede selskabet et overskud på 3,2 millioner kroner mod knap kroner i Gouda er dermed landets næststørste rejseforsikringsselskab efter Europæiske Rejseforsikring, der er tre-fire gange større, skriver Børsen den 9. april Præcisering I Focus nr. 6, der udkom den 28. marts, fremgik det af en note med overskriften Alm. Brand fyrer blandt andet, at I løbet af de næste år skal 100 ud af stillinger og en række lokale kontorer nedlægges hos kriseramte Alm. Brand. Det skal præciseres, at anvendelsen af udtrykket kriseramt ikke er dækkende for Topdanmarks opfattelse af hverken Alm. Brand som virksomhed, Alm. Brands ledelse eller medarbejdere. Topdanmark beklager omtalen. Kommunikationsafdelingen, 25. april Velkommen til Navnlig navne Fødselsdage Gerd Aasberg Liv beregning 50 år 2. maj Christian Tangdal Privat økonomi 50 år 6. maj Inge Grethe Hansen Køkken 50 år 6. maj Aage Nedergaard Smidt Taksator 50 år 11. maj Pensionister Rene V. Henriksen Genforsikring Martin Krarup Hansen Partnere servicecenter Jesper Holm Clausen Landbrug 35/assurandør Alf Krogsøe Landbrug 35/assurandør Hans Henrik Rasmussen Rejseafdeling Roland Svendsen Kjeldgårdsvej 40, 2.th Valby 75 år 8. maj Gunnar Therkelsen Boring Rask Mølle 70 år 8. maj Udnævnelse april 2003 Til ekspeditionssekretær Rikke Gry Pedersen, Rejseafdeling REDAKTION Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen, Robert Arkir og Monica Nissen, gæsteskribent: Mikael Kelk Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Job i Top Barselsvikar til koncernregnskab, Ballerup Mere information hos Lene Suntum, telefon

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvordan vi arbejder hos home, hvilke fordele det giver at sælge og købe via

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn.

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Beretning for 2014. 2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Året startede med, at klubben sammen med de øvrige GF klubber skulle tiltræde en ny samarbejdsaftale med

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse

Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse 1 Hjælpeværktøj Konkurrencekraft og medlemsfastholdelse Forbundsservice Telefon 43 58 57 57 mail fbs@alka.dk Juli 2013 Fokus på medlemsfastholdelse På vores møderunde ultimo maj, lovede vi jer at færdigøre

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Medlemsnyt. - til dig med bilforsikring GF-FYN

Medlemsnyt. - til dig med bilforsikring GF-FYN Invitation til generalforsamling Alle er velkomne! Medlemsnyt - til dig med bilforsikring GF-FYN Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf. 64 41 47 55 www.gf-fyn.dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 1 1 AGENDA Fremtidige indtjeningsmuligheder og risici Markedsposition nu og i fremtiden 2 2 VORES SUCCESKRITERIER Distributionskraft

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Spar penge på bilforsikringen Bilforsikringer INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar penge på bilforsikringen...4 Oversigt

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere