fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl. 09.00 på Frederikshavn Rådhus"

Transkript

1 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Boligforening deltog: Administrator Anne-Kathrine Jensen og bestyrelsesformand Poul Erik Sund Jensen For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusion / aftaler: : Der må fortsat fokuseres på beboersammensætningen i afdeling 1 - Boligforeningen er bevidst om problematikken og er ved tildeling af boliger til nye beboere opmærksom på fordeling til boligforeningens øvrige afdelinger. I afdeling 1 findes boligforeningens billigste boliger, som er dem der primært efterspørges af boligsøgende med udenlands herkomst. Når der er ledige boliger, kan man ikke afvise boligsøgende : Bestyrelsen må i samarbejde med beboerne i afdeling 1 som en tryghedskabende foranstaltning vurdere etablering af videoovervågning - Boligforeningen oplyste, at episoder, der tidligere har skabet utryghed, i det seneste år har været stærkt faldende. Man har derfor ikke taget initiativ til etablering af videoovervågning : Bestyrelsen må aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser - Bestyrelsen oplever blandt beboerne manglende interesse for deltagelse i beboermøder og bestyrelsesarbejde. Der er stadig ingen afdelingsbestyrelser i boligforeningens 4 afdelinger. Bestyrelsen vil fortsat aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen. - Afdeling 1 har underskud på kr. Afdeling 11 har underskud på kr. Afdeling 12 har overskud på kr. Afdeling 15 har overskud på kr. Overskud og underskud udlignes budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Der er i året ydet tilskud fra dispositionsfonden på kr. til afdeling 1 (lejeledighed) og (tab på fraflytninger), kr. til afdeling 11 (ydelsesstøtte til forbedringslån) samt kr. til afdeling 15 (lejeledighed).

2 - Afdeling 1 har et opsamlet underskud på kr. Afdeling 11 har et opsamlet underskud på kr. og en underfinansiering på kr. Opsamlet underskud og underfinansiering afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdeling 1 har tilgodehavender ved fraflytning på kr., der søges inddrevet via incasso. - Der udbetales dobbelt bestyrelseshonorar, jfr. tilladelse fra Gl. Skagen kommune. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i årets løb evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Der er ingen afdelingsbestyrelser i boligforeningens afdelinger. - Boligforeningen har ikke i årets løb været part i sager i beboerklagenævnet. - Kommunikationen mellem boligforeningen og lejere med udenlands herkomst blev drøftet Udlejning: - Boligforeningen har specielt i afdeling 1 mange lejere med udenlands herkomst, der arbejder i værftsindustrien og fiskeindustrien. Dette medfører, at boligforeningen ikke længere har udlejningsvanskeligheder. - Lejere med udenlands herkomst er ofte korttidslejere, der slider meget på lejlighederne. Dette medfører relativt høje udgifter til istandsættelse ved fraflytning, der ikke fuldt ud kan dækkes af indskuddet. Herved opstår ofte tilgodehavender, som boligforeningen har meget vanskeligt ved at inddrive. - 0,26% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. Frederikshavn kommune vurderer for tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret - Boligforeningens 4 rums lejligheder udlejes efter særlige kriterier fortrinsvis til lejere med børn og lejligheder i afdeling 15 udlejes efter særlige kriterier til beboere over 50 år uden hjemmeboende børn. - Boligforeningen benytter A-ordning i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Boligafdelinger: - Forskellige problematikker i forbindelse de relativt mange beboere med udenlands herkomst i afdeling 1 blev drøftet bl.a. at der ofte bor flere og andre i lejlighederne end dem, der er anført som lejere i lejekontrakten. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp.

3 Nybyggeri og renoveringer: - Større renovering planlagt i afdeling 1 og i afdeling 12 (helhedsplaner) Konklusion / aftaler: - Der må fortsat fokuseres på beboersammensætningen i afdeling 1 - Bestyrelsen må aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser

4 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Den almene boligorganisation Skagen Ældreboligselskab og Frederikshavn kommune tirsdag den 7. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Ældreboligselskab deltog: Driftschef Frank Hansen, Domea. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen). Sidste års konklusioner / aftaler : Boligselskabet og kommunen vil når kommunens overvejelser på området er afklaret - gå i dialog om udfyldelse af det fremadrettede behov for ældreboliger i Skagen og Aalbæk. - Der pågår for tiden dialog mellem kommunen og boligselskabet omkring tilpasning af udbuddet af ældreboliger i Skagen og Aalbæk : Boligselskabet vil med baggrund i afdelingens økonomi/hensættelser indtil videre fastfryse huslejen i afdeling 3. - Huslejen i afdeling 3 er fastfrosset : Boligselskabet vil arbejde på nedsættelse af det relativt høje administrationsbidrag - Domea vil generelt forbedre produktiviteten/effektiviteten med 20% ved gennemførelse af strategiprojektet Domea Denne forbedring skal komme kunderne (boligselskaberne) til gode således, at administrationsbidraget forventes nedsat med ca. 20% fra 1/ : Boligselskabet vil successivt overgå fra B-ordning til A-ordning ved vedligeholdelse / renovering ved fraflytning - Denne aftale gennemføres successivt. Økonomi og drift: - Boligselskabet administreres af Domea, Hjørring, i henhold til indgået administrationsaftale - Dialogmødet økonomidel er med baggrund i årsregnskab 2012/ Administrationsudgifter til Domea er afregnet med kr. - Hovedforeningen har et overskud på kr., der er tillagt arbejdskapitalen - Afdeling 1 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 2 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 3 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 4 har et driftsoverskud på kr. - Driftsoverskud udlignes budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed. - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed.

5 - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed. - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med kr. (forbrugsomkostninger). - Årsregnskab 2012/2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i årets løb drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har ikke gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet i det forløbne år eller haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Afholder årlige beboermøder - Har vanskeligheder ved at rekruttere beboervalgte bestyrelsesmedlemmer - Bestyrelsesmedlemmerne tilbydes løbende kurser i varetagelse af bestyrelsesopgaver Udlejning: - Frederikshavn kommune har visitationsretten til 95,45% af selskabets boliger. 4,55% af udlejningen foregår ved annoncering. - Der er udlejningsvanskeligheder i afdeling 3. - Afdeling 3 sælges i 2014 til privat investor efter salgstilladelse fra Frederikshavn kommune, Landsbyggefonden og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter - Benytter B-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning, med går successivt over til A-ordning. Boligafdelinger: - Afdeling 1 s ældre del er utidssvarende, og vil skulle ombygges/renoveres - Afdeling 2 har med ændret varmeforsyning, hvilket har medført 20% reduktion af varmeprisen - Afdeling 3 s boliger er i generel dårlig stand - Boligforeningen har planer om sammenlægning af afdelinger - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp

6 Nybyggeri og renoveringer: - På foranledning af Frederikshavn kommune er der gennemført tilbygning til plejehjemmet på Lindevej (afdeling 2) bl.a. til personalefaciliteter. - Den fra boligselskabet tidligere fremsendte rapport om fremtidssikringsanalyse for afdeling 3 Skovbrynet indgår i kommunens sagsbehandling omkring det fremtidige behov for ældreboliger i Skagen-området. - Boligforeningen vil gerne samarbejde med kommunen om at indgå fælles samarbejdsaftale på pleje- og ældreboligområdet. Frederikshavn kommune tager initiativ til samarbejdet. - Domea er interesseret i at bygge nye almene boliger i Frederikshavn kommune. Konklusion / aftaler: - Boligselskabet vil arbejde på nedsættelse af det relativt høje administrationsbidrag - Boligselskabet vil successivt overgå fra B-ordning til A-ordning ved vedligeholdelse / renovering ved fraflytning.

7 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Lejerbo Frederikshavn og Frederikshavn Kommune tirsdag den 7. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Lejerbo Frederikshavn deltog: Formand for organisationsbestyrelsen i Lejerbo Frederikshavn, Børge Olsen og driftschef Søren Abildgaard For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler : Ingen aftaler. Økonomi og drift: - Boligselskabet administreres af Lejerbo, Valby, (via Aalborg-kontoret) i henhold til indgået administrationsaftale. - Administrationsudgifter 2013 til Lejerbo er afregnet med kr. - Hovedforeningen har i 2013 et overskud på kr. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Afdeling har et driftsoverskud på kr. Overskuddet skyldes besparelser på nettokapitaludgifter, renovation og løn samt diverse udgifter, der har dog været færre renteindtægter end budgetteret. Afdelingen har et opsamlet underskud på kr., der budgetmæssigt afvikles over højst 3 år. - Afdeling har et driftsunderskud på kr. Underskuddet skyldes, at afdelingen har haft tab ved lejeledighed m.v., dog har afdelingen haft besparelser på almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Afdelingen har et opsamlet driftsoverskud på kr., der budgetmæssigt afvikles over højst 3 år. - Afdeling har et driftsoverskud på kr. Overskuddet skyldes besparelser på almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Overskuddet udlignes budgetmæssigt over højst 3 år. - Afdeling har pr. 31/ henlæggelser på kr., men der er budgetteret med forbrug af henlæggelsesmidler med kr. i 2014 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

8 - Afdeling har haft tab ved lejeledighed og fraflytning og har i regnskabsåret brugt alle henlæggelsesmidler hertil. - Med hensyn til forvaltningsrevision har revisionen oplyst, er forvaltningsrapport for Lejerbo redegør for opstillede målsætninger og opnåede resultater. Lejerbo Frederikshavn har ikke opstillet særskilte målsætninger, der går ud over fælles målsætninger i Lejerbo. - Revisionen af selskabet og afdelingerne har ikke givet anledning til forbehold, dog har revisionen supplerende anført, at afdeling ikke har tilstrækkelige henlæggelser til at dække planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med ekstern finansiering. For så vidt angår afdeling er det anført, at der ikke er henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabet afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning. Driftspåvirkningen i 2013 udgør kr. - Revisionen har anbefalet, at bestyrelsen fortsætter arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner til imødegåelse af faldende efterspørgsel efter boligorganisationens boliger. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) og har ej heller evalueret bestyrelsesarbejdet, men har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - En fælles afdelingsbestyrelse bestående af 3 beboere, varetager interessen for de 3 afdelinger. Herudover er der organisationsbestyrelsen, hvor der ligeledes er beboerrepræsentation. - Lejerbo arbejder successivt med at motivere lejerne til at deltage i beboerdemokratiet og tilbyder løbende kurser for bestyrelsesmedlemmer. - Boligforeningen arbejder aktivt med planer om sammenlægning/fusion med anden boligorganisation med virkning fra 1/ Udlejning: - Boligforeningen har for tiden 5 ledige boliger, hvilket er særdeles uholdbart for en lille boligorganisation med kun 22 boliger - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning Boligafdelinger: - Ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Bruger og ajourfører 10-årige vedligeholdelsesplaner - Boligforeningens 3 afdelinger er sammenlagt med virkning fra 1/

9 Nybyggeri og renoveringer: - Ingen planer om nybyggerier. Kommunen vurderer, at der ikke er behov eller mulighed for opførelse af yderligere lejeboliger i Gærum i den nærmeste fremtid. - Der foregår løbende renoveringer af boligselskabets bygninger, og man er specielt opmærksom på renoveringer i afdeling (hobbylandbrug) som følge af nedslidning Konklusion / aftaler: - Boligorganisationen må straks iværksætte tiltag for udlejning af ledige boliger. Hvis ikke udlejningssituationen forbedres, vil der i den nærmeste fremtid skulle gennemføres drastiske lejeforhøjelser og eventuelt opstartes en sag om kapitaltilførsel. - Med baggrund i boligorganisationens økonomiske sårbarhed, må boligorganisationen, som planlagt og udmeldt, søge fusion med anden boligorganisation.

10 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune tirsdag den 21. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen). Sidste års konklusioner / aftaler: : Boligforeningen må udarbejde skriftlig IT-politik, der udover generelle retningslinjer for IT-anvendelse, administration af adgang og adgangskoder m.v. må indeholde procedurer for sikkerhedskopiering, backup-rutiner, nødplaner og fysisk sikkerhed. - Frederikshavn Boligforening vil i 2014 udarbejde en skriftlig IT-politik indeholdende generelle retningslinjer for IT-anvendelse, adgang og adgangskoder m.v. Boligforeningen har ultimo 2014 udflyttet boligforeningens serverudstyr til ekstern samarbejdspartner, som håndterer sikkerhedskopiering, nødplaner og fysisk sikkerhed : Boligforeningen må fortsat øge henlæggelserne til hovedistandsættelse og imødegåelse af tab ved fraflytning i de enkelte afdelinger, så sådanne udgifter ikke unødigt belaster dispositionsfonden. - Boligforeningen har øget henlæggelserne i de fleste at de påpegede afdelinger. Man vil øge henlæggelserne i de resterende afdelinger, når det økonomisk er muligt. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 et underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen - 7 afdelinger har driftsunderskud og 31 afdelinger har driftsoverskud. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har i 2013 ydet tilskud til afdelinger med kr., heraf kr. i huslejestøtte til afdeling 12 i forbindelse med det store renoveringsprojekt og kr. til dækning af lejetab i afdelingerne i øvrigt. - Der er afdelinger med underfinansiering. I afdeling 2, 4, 16, 20, 28, 30 32, 33, 35, 39, 42 og 43 overstiger underfinansieringen afdelingens egne opsamlede henlæggelser. - Der er ikke tilstrækkelige henlæggelser i henhold til vedligeholdelsesplanerne i afdeling 6, 8, 9, 15, 17, 20, 25, 26 og 32.

11 - I afdeling 25 og 44 har der ikke været tilstrækkelige henlæggelser til dækning af årets afholdte omkostninger til planlagt vedligeholdelse. Afdelingerne har derfor udgiftsført henholdsvis kr. og kr. i regnskabsåret. - I afdeling 25 og 35 overstiger underskudssaldiene 1 måneds husleje. For så vidt angår afdeling 35 er det besluttet at lejen hæves til det nødvendige niveau i forbindelse med fraflytning/udskiftning af lejere. Når dette i løbet af 3-5 år er på plads, forventes der at være balance på driften. Afdelingens underskud afvikles over 10 år. - Afdeling 35 og 39 har lån med afdragsfrihed. Revisionen har henstillet at man overvejer hvordan afdelingernes lave renteniveau sikres samt hvordan man håndterer afdragsfrihedens udløb. - Vedrørende forvaltningsrevision har revisionen har i revisionsberetningen anført, at nye procedurer og kontroller ikke fuldt ud overholdes indenfor områderne køb af varer og tjenesteydelser og at boligforeningen ikke har skriftlige forretningsgange og interne kontroller indenfor områderne lønninger og gager. Revisionen har aftalt med boligforeningens ledelse, at procedurer og kontroller fremover overholdes fuldt ud og at der i 2014 udarbejdes skriftlige forretningsgange indenfor lønninger og gager. - Årsregnskaber 2013 er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. - Boligforeningen forsøger fortsat at afhænde overskydende administrationsejendomme. - Boligforeningen forhandler om fusion (overtagelse) af anden almen boligorganisation Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Boligforeningen afholder årligt møde med nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser, hvor man orienterer om mulighederne for indflydelse på afdelingernes drift - 3 sager om tvister mellem boligforeningen og afdelingsbestyrelser og/eller enkelte beboere, hvor kommunen som tilsynsmyndighed er involveret, blev drøftet. - Boligforeningen arbejder successivt med intern kommunikation. Udlejning: - Boligforeningen oplever ikke udlejningsvanskeligheder af permanent karakter - 88,34% af boligforeningens boliger udlejes efter venteliste - 11,88% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. Frederikshavn kommune ønsker at nedbringe antallet af ældreboliger med anvisningsret Der pågår for tiden forhandlinger herom mellem kommunen og boligforeningen. - Boligforeningen har boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige kriterier - Benytter A-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning

12 Boligafdelinger: - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Boligforeningen har i de senere år gennemført sammenlægning af afdelinger, så disse bliver større og derved mindre økonomisk sårbare - Bruger aktivt og ajourfører 10-årige vedligeholdelsesplaner Nybyggeri og større renoveringer: - Afdeling 1 Vinkelgården - Afdeling 2 Højbo/Bakkebo/Bøgebo - Afdeling 3 Bakkegården - Afdeling 4 Cloosparken - Afdeling 6 Koktved - Afdeling 7 Råholt - Afdeling 8 Munkeparken I+II - Afdeling 9 Stjernen - Afdeling 11 Hørkærparken - Afdeling 13 Rosenhaven - Afdeling 14 Lindebo - Afdeling 15 Gartnerbo - Afdeling 20 Suderbo - Afdeling 28 Algade / Grønnevænget / Ringparken m.fl. - Afdeling 33 Sæbygårdparken m.fl. - Afdeling 34 Bogfinkevej / Højlundsvej / Svanevej m.fl. - - Helhedsplaner i afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4, afdeling 14 og en ejendom i afdeling 34 - Større renovering i en del af afdeling 28 (Ringparken) - Udarbejdelse af energihandlingsplaner for afdeling 6, afdeling 7, afdeling 8, afdeling 13 og afdeling 15 - Undersøgelse af muligheden for område/kvarterløft i afdeling 9 Konklusion / aftaler - Boligforeningen må fortsat arbejde på at implementere alle forvaltningsrevisionens elementer og tage vare på, at procedurer og kontroller overholdes fuldt ud. - Boligforeningen må tage vare på, at der i alle afdelinger henlægges tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, jfr. de udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner - Boligforeningen og kommunen vil arbejde aktivt på at finde en løsning på problematikken omkring nedlæggelse / ommærkning eller lignende af ældreboligerne på Borgmester Hassingsvej.

13 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Vesterport og Frederikshavn kommune torsdag den 23. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Vesterport deltog: Direktør Steen Møller Andersen. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler: 2013 Ingen aftaler Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 et driftsoverskud på kr., der er tillagt arbejdskapitalen. - 8 afdelinger har driftsoverskud. 4 afdelinger har driftsunderskud. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Boligforeningens almene afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværkervirksomhed har i 2013 et driftsoverskud på kr. efter udbetaling af bonus til afdelingerne med kr. + moms. Overskuddet er overført til resultatkontoen. - Håndværkerafdelingen A/S (kooperativt ejendomsselskab) har i 2013 et driftsoverskud på kr., der er overført til resultatkontoen. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2013 ialt kr. Boligforeningen Vesterport ejer samtlige aktier i selskabet. Aktierne er i boligforeningens regnskab optaget til anskaffelsessummen = kr. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden (disponibel del) = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med kr. således: afdeling 1 med kr., afdeling 4 med kr., afdeling 5 med kr., afdeling 6 med kr., afdeling 7 med kr. og afdeling 10 med kr. - Afdeling 7 har et opsamlet underskud på kr., der afvikles i henhold til lovgivningens regler. Årets underskud på kr. afvikles over maksimalt 5 år. - Afdeling 9 har et opsamlet underskud på kr., der afvikles i henhold til lovgivningens regler. Årets underskud på kr. afvikles over maksimalt 5 år. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

14 Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) og har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år - Boligforeningen har valgte afdelingsbestyrelser i samtlige afdelinger. - Boligforeningen har i årets løb været part i 6 sager i Beboerklagenævnet, der alle vedrørte forbrugsregnskaber. Boligforeningen har fået medhold i alle sager. Udlejning: - Boligforeningen har ikke generelle udlejningsproblemer, men i forbindelse med den udmeldte nedlæggelse/nedrivning af boliger i afdeling 4 Mølleparken er der her en del ledige boliger. Der er endvidere ledige boliger i afdeling 30 Gl. Skagensvej (nybyggeri) og i afdeling 7 Midtbyen. - Der er relativ stor ind- og udflytning i afdeling 6 Engparken. - 83,21% af boligforeningens boliger udlejes efter de almindelige regler (venteliste) - 15,86% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. - 0,92% af boligforeningens boliger udlejes som fleksibel udlejning - Mulighed for længere varsel end de nuværende 1-2 dage ved ledighed i ældre- og plejeboliger, hvor kommunen har anvisningsretten, blev drøftet. - Boligforeningen har ikke boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige kriterier. Boligafdelinger: - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner - Anvender B-ordning i forbindelse med renovering ved fraflytning Nybyggeri og renoveringer: - Afdeling 1 Det gamle Vesterport helhedsplan - Afdeling 4 Mølleparken/Koktvedparken/Birketoften helhedsplan - Afdeling 6 Engparken helhedsplan - Afdeling 30 Gl. Skagensvej (familieboliger) nybyggeri - Håndværkerafdelingen A/S har i 2014 på tvangsauktion købt bygning/areal ved Strandby Havn med henblik på salg til Boligforeningen Vesterport for nybyggeri

15 Konklusioner / aftaler 2014: - Ingen aftaler

16 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Den almene boligorganisation Skagen Kollegium og Frederikshavn kommune tirsdag den 28. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Kollegium deltog: Administrator/direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen og bestyrelsesformand Per Nilsson. For Frederikshavn kommune deltog: tilsynssagsbehandler Finn Vangsted Sidste års konklusioner/aftaler : Boligorganisationens bestyrelse og administrator må straks på ny rette henvendelse til Landsbyggefonden og få et skriftligt tilsagn om kapitaltilførsel af hensyn til boligorganisationens fortsatte drift. Et sådant tilsagn må tilsendes kommunen inden resultaterne af de samlede styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. - Et sådan tilsagn foreligger. Landsbyggefonden har i skrivelse af 17. juni 2014 meddelt tilsagn om en samlet kapitaltilførsel på kr. ( kr. lån og tilskud fra Landsbyggefonden kr. lån fra kommunen kr. lån fra realkreditinstitutter kr. tilskud fra boligorganisationen) : Boligorganisationens bestyrelse og administrator må rette henvendelse til Landsbyggefonden omkring salg af boliger og udarbejdelse af helhedsplan for de resterende boliger om renovering og nedlæggelse af boliger. - En sådan henvendelse er fremsendt og godkendt af Landsbyggefonden i skrivelse af 17. juni Salg af Doggerbanke og Fænøvej kræver særskilt godkendelse af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter samt Statens Administration for godkendelse af indfrielse af statsgaranterede lån. En sådan godkendelse er endnu ikke modtaget : Der blev i forbindelse med styringsdialogmødet afholdt særskilt møde med repræsentanter for kommunens planafdeling omkring de planmæssige muligheder for salg af boliger til benyttelse som ferieboliger. - Mødet blev afholdt og muligheder for ændret anvendelse blev drøftet : Socialministeriets ufravigelige krav om, at afdelingens eventuelle likviditetsunderskud skal modsvares af en trækningsret i et pengeinstitut eller sikres på anden måde, er afhængig af et skriftligt tilsagn fra Landsbyggefonden. I modsat fald må Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed indberette forholdet til Ministeriet. - Med baggrund i tilsagn og udbetaling af kapitaltilførsel har Frederikshavn kommune ikke foretaget indberetning til Ministeriet : Boligforeningens budget 2014 må indsendes til kommunen. - Budget 2014 er indsendt til Frederikshavn kommune : Der må udarbejdes vedligeholdelsesplaner for boligorganisationens bygninger, som må bruges aktivt ved budgetlægningen. - Den udarbejdede tilstandsrapport bruges som vedligeholdelsesplan.

17 - 2013: Af hensyn til beboerdemokratiet må der fortsat søges valgt bestyrelsesmedlemmer som anført i boligorganisationens vedtægt og vedtægten må tilrettes efter normalvedtægten på området og fremsendes til kommunens godkendelse. - Bestyrelsesmedlemmer som anført i vedtægten forsøges valgt. Boligforeningens vedtægt tilrettes og indsendes til Frederikshavn Byråds godkendelse, når den nye reducerede kollegium er etableret : Der må fortsat fokuseres på alle former for rationaliseringer og effektiviseringer, der kan formindske institutionens forventede driftsunderskud, og der må fortsat iværksættes initiativer til forøgelse af udlejningen. - Boligforeningens bestyrelse og administrator har gennemført mulige rationaliseringer og effektiviseringer. Efter at udlejningen er overgået til Frederikshavn Boligforening, er der sket en væsentlig forbedring af udlejningssituationen og har i sommerperioden været helt nede på kun 1 ledig bolig ud af boligorganisationens 104 boliger : Forvaltningsrevisionens elementer må implementeres. - De tiltag som administrator foretager i Frederikshavn Boligforening omkring forvaltningsrevision gennemføres tillige i Skagen Kollegium i tilrettet form. Økonomi og drift: - Boligorganisationen administreres af Frederikshavn Boligforening i henhold til indgået administrationsaftale. - Boligorganisationens udgifter til administrationsaftale udgør kr. - Hovedforeningens årsregnskab 2013 balancerer. - Afdelingen har et underskud på kr., der er overført til kontoen for opsamlet underskud. Det store underskud skyldes primært tab ved lejeledighed og fraflytninger og morarenter. - Tab ved lejeledighed skal i henhold til lovgivningen dækkes via dispositionsfonden. Dette har ikke været muligt, så tabet er regnskabsmæssigt placeret i afdelingen. - Afdelingens opsamlede underskud = kr. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Selskabets egenkapital = kr. - Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. - Revisionsberetningen blev oplæst og kommenteret af repræsentanterne for boligforeningen - Det autoriserede spørgeskema blev gennemgået + besvarelser til de enkelte punkter. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold dog med supplerende oplysninger om tab ved lejeledighed og fraflytning, der er placeret i afdelingen i stedet for i hovedforeningen, om usikkerhed om boligforeningens evne til at fortsætte driften og om manglende tilsagn om trækningsret i boligforeningens pengeinstitut. - Skagen Kollegium har i 2014 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden om en samlet kapitaltilførsel på kr. (Landsbyggefonden + Frederikshavn kommune + Nykredit). Landsbyggefondens andel er udbetalt medio Frederikshavn kommunes og Nykredits andel udbetales ultimo 2014.

18 - Bestyrelsen anfører i bestyrelsesberetningen, at ansøgningen om kapitaltilførsel har udviklet sig positivt efter statusdagen, og der er modtaget endelig indstilling fra Landsbyggefonden. Indstillingen er blevet godkendt af Nykredit og Frederikshavn kommune. Når kapitaltilførslen falder på plads vil det opsamlede underskud i afdeling 1 blive dækket ind, og den likviditetsmæssige situation vil derfor være væsentlig forbedret. Kapitaltilførslen indeholder endvidere forslag om salg af bebyggelserne på Doggerbanke og Fænøvej. Salget sker for at fjerne de store tab ved lejeledighed i kollegiet og for at fremtidssikre kollegiet i den resterende bebyggelse på Fladen Grund. Salget af disse bygninger forventes at medføre et negativt provenu og i kapitaltilførslen oprettes der derfor et depot på kr., som skal dække tabet. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i løbet af året drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har ikke gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har ej heller haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7 medlemmer, heraf 4 medlemmer valgt blandt boligorganisationens lejere, 1 fra Skagen Skipperskole samt 2 fra Frederikshavn kommune. Bestyrelsen har i bestyrelsesberetningen anført: Det er vanskeligt at få et velfungerende beboerdemokrati til at fungere, og der er for tiden kun 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen og kun 2 beboerrepræsentanter i organisationsbestyrelsen. Der afholdes årligt afdelingsmøde, hvor der forsøges at vælge et tilstrækkeligt antal medlemmer. - Boligorganisationens vedtægter er ikke tilrettet efter normalvedtægten på området. Udlejning: - Skagen Kollegium har betydelige udlejningsvanskeligheder. - Den primære leverandør af beboere (Skagen Skipperskole) har udvidet elevkapaciteten fra og med 2011, men dette har indtil videre ikke haft nogen væsentlig gunstig indflydelse på kollegiets udlejning. - Den tidligere Skagen kommune har meddelt kollegiet dispensation til at udleje til ikkestuderende - I sommermånederne udlejes mange boliger til beskæftigede indenfor turisterhvervene. Der er endvidere en del udlejning af kortere varighed til udlændinge, der arbejder i fiskeindustrien og i værftsindustrien. - Udlejningen via Frederikshavn Boligforening har haft en gunstig indflydelse på udlejningen, der i det seneste halve år er væsentlig forbedret. Kontanthjælpsreformen gennemførelse vurderes at have haft en positiv indflydelse på udlejningen af kollegiets boliger, idet der nu er flere, der af økonomiske årsager efterspørger billige lejeboliger. - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning

19 Boligafdelinger: - Ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Den udarbejdede tilstandsrapport bruges som vedligeholdelsesplan. Nybyggeri og renoveringer: - Ingen planer om nybyggeri. - En del af kollegiets boliger er planlagt tilsluttet fjernvarmeforsyningen - Der arbejdes med planer om salg af en del af boligforeningens boliger Konklusion / aftaler: - Boligorganisationens bestyrelse og administrator må holde forbindelsen ved lige med den potentielle køber af de boliger, som boligorganisationen påtænker at udbyde til salg. - Boligforeningens bestyrelse og administrator må rykke Ministeriet for tilladelse til salg (eventuelt først når de planlægningsmæssige forhold er afklaret i forhold til den potentielle købers ønsker). - Med baggrund i udbetalingen af kapitaltilskuddet i 2014 vil Frederikshavn kommune ikke til Ministeriet indberette manglende trækningsret i pengeinstitut med baggrund i boligorganisationens likviditetsunderskud. - Boligforeningens budget 2015 må indsendes til kommunen. - Af hensyn til beboerdemokratiet må der fortsat søges valgt bestyrelsesmedlemmer som anført i boligorganisationens vedtægt og vedtægten må tilrettes efter normalvedtægten på området og fremsendes til kommunens godkendelse. - Der må fortsat fokuseres på alle former for rationaliseringer og effektiviseringer, der kan formindske institutionens forventede driftsunderskud, og der må fortsat iværksættes initiativer til forbedring af udlejningssituationen.

20 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Nordlys, og Frederikshavn kommune tirsdag den 28. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Nordlys deltog: forretningsfører Tonny Carlsen, bestyrelsesformand Susanne Rubow og bestyrelsesnæstformand Anni Christensen For Frederikshavn kommune deltog: tilsynssagsbehandler Finn Vangsted Sidste års konklusioner / aftaler: : Der må fortsat fokuseres på de noget høje administrationsudgifter - Den tidligere forretningsfører i Boligforeningen af 1952 er i regnskabsåret gået på pension og 2 inspektører er fratrådt. Boligforeningen har dog i en periode måttet ansætte vikar på ejendomsdriftsområdet grund af sygdom, med ekstraudgifter til følge. Rationaliseringsgevinst vil fremover have fuld effekt og vil fra næste år medføre en mærkbar reduktion af administrationsudgifterne : Der må fortsat arbejdes med implementering af forvaltningsrevisionens elementer. - Boligforeningen har i regnskabsåret 2012 udarbejdet skriftlige forretningsgangsbeskrivelser og målsætninger. Foreningen har på bestyrelsesmøde i juni måned 2013 foretaget opfølgning på målsætningerne. Revisionen har i revisionsberetningen til årsregnskab 2013 anført, at man ikke har bemærkninger til beskrivelserne og opfølgningerne. Økonomi og drift: - Boligforeningen Nordlys (hovedforeningen) har i 2013 et underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen. - Afdeling 1 har et driftsunderskud på kr. og underfinansiering på kr. - Afdeling 2 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 3 har et driftsoverskud på kr. og underfinansiering på kr. - Afdeling 4 har et driftsunderskud på kr. - Afdeling 12 har et driftsoverskud på kr. - Drifts over- og underskud og underfinansiering i afdelingerne udlignes/afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdelingernes henlæggelser har i regnskabsåret dækket de lejetab, der er realiseret i afdelingerne. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed (gennemsnitligt) - Dispositionsfonden = 427 kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr.

21 - Dispositionsfonden har i 2013 ydet tilskud med kr. til huslejestøtte og kapitaltilførsel i afdeling 1 og 4. - Henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger i afdeling er en del mindre end tilgodehavendet. - Boligforeningen har været part i 1 sag ved Beboerklagenævnet, som blev vundet. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i det seneste år evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Der er afdelingsbestyrelser i 3 af boligforeningens 5 afdelinger Udlejning: - Begyndende udlejningsvanskeligheder i afdeling 1-80% af boligforeningens boliger udlejes efter ventelisten. - 20% udlejes efter kommunal anvisning. - Der er ingen aftaler om udlejning efter særlige kriterier. - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning - Boligforeningens boliger med kommunal anvisningsret (ældreboliger) blev drøftet. De 6 boliger beliggende Ankermedet blev af boligforeningen foreslået solgt og brugt som hospice. Frederikshavn kommune vurderer fort tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret. Boligafdelinger: - Ingen større boligsociale problemer. - Problemer / udfordringer med betaling for istandsættelse efter flygtninge, der ofte kun bor i boligforeningens lejligheder i kort tid. - Boligforeningens repræsentanter foreslår, at flygtninge til placering/håndtering i Skagen eller i Frederikshavn kommune generelt i første omgang indkvarteres i den tidligere Sundhedshøjskolen Diget, og herfra udsluses til at bo i boligforeningernes boliger. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp. - Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner.

22 Nybyggeri og renoveringer: - Helhedsplan i afdeling 1+4 (renovering og nedlæggelse af lejligheder) er tæt på afslutning Konklusion / aftaler: - Der må fortsat fokuseres på de noget høje administrationsudgifter. - Boligforeningens dispositionsfond/egenkapital må øges.

23 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Neptun, Skagen, og Frederikshavn kommune onsdag den 5. november 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Neptun, Skagen, deltog: Administrator Marianne Hansen. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler: : Mellemværender med lejere, fraflyttere og indflyttere må opgøres og afstemmes løbende. - En sådan afstemning er nu opstartet ifølge aftale med revisionen, men ikke fuldt ud gennemført / implementeret. Forholdet vil fortsat være et fokuspunkt : Bestyrelsen må fortsat aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. - Der er afdelingsbestyrelser i 5 af boligforeningens 12 afdelinger. Bestyrelsen arbejder fortsat aktivt for at få etableret afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har overskud på kr., der er tilført arbejdskapitalen - Afdeling 4 har et underskud på kr. Afdeling 8 har et underskud på kr. Afdeling 16 har et underskud på kr. Øvrige afdelinger har overskud. Samlet set har afdelingerne overskud på kr. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdeling har en samlet underfinansiering på kr. Underfinansiering afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden (den frie del) = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden med kr. til afdeling (lejeledighed) - Mellemværende med lejere, fraflyttere og indflyttere opgøres ikke løbende og afstemmes med finansbogholderiet. Der er dog sket opfølgning på væsentlige differencer fra tidligere års revision og der er fortsat enkelte afdelinger, hvor der mangler opfølgning på differencer mellem finansbogholderi og lejer- og fraflytningskartotek. - Processen med forvaltningsrevision er ikke afsluttet

24 - Der udbetales dobbelt bestyrelseshonorar, jfr. tilladelse fra Gl. Skagen kommune - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i det seneste år evalueret bestyrelsesarbejdet og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Boligforeningen har i 2013 fået udarbejdet en film om arbejdet i boligforeningen og beboerdemokratiet og har til nye beboere lavet indflytningsmapper med alle informationer - Boligforeningens vedtægter er ikke tilrettet efter normalvedtægten på området. - Der er alene afdelingsbestyrelser i 5 af boligforeningens 12 afdelinger. - Boligforeningen har i årets løb været part i 1 sag i Beboerklagenævnet, som blev vundet. Udlejning: - Boligforeningen oplever ikke udlejningsproblemer - Relativ stor ind- og udflytning i afdeling 4-76,77% af boligforeningens boliger udlejes efter ventelisten - 23,08% af boligforeningens boliger er ældreboliger, der udlejes efter kommunal anvisning. - 0,15% udlejes efter annoncering - Boligforeningen har for tiden 7 ledige ældreboliger. Frederikshavn kommune vurderer for tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret og er i dialog med boligforeningen herom specielt omkring boligerne i Hulsig - Boligforeningen har med kommunen indgået aftale om udleje efter særlige kriterier således, at 4-rums lejligheder fortrinsvis udlejes til børnefamilier - Benytter A-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning Boligafdelinger: - Henlæggelser til vedligeholdelse i boligforeningens afdeling 11 er relativt lave. - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer. - Boligforeningen har succes med integration af de flygtninge, som bebor boligforeningens lejligheder. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp. Boligforeningen opsætter ved mistanke om skimmelsvamp m.v. måleapparat (pen) i de enkelte lejligheder. - Sammenlægning af afdelinger er vedtaget i ikrafttræden 1/

25 Nybyggeri og renoveringer: - Der foregår renoveringsarbejder i boligforeningens afdeling 12 (nye køkkener) - Helhedsplaner for afdeling er under udarbejdelse Konklusion / aftaler: - Mellemværender med lejere, fraflyttere og indflyttere må opgøres og afstemmes løbende. - Der må fortsat arbejdes på fuldt ud at implementere forvaltningsrevisionens elementer

26 Boligselskabet Nordjylland afdeling 50, 51 og 52 - kommentarer til årsregnskaber Årsregnskaberne er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om almene boliger samt den hertil knyttede bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Regnskaberne består af regnskab for selskabets afdelinger 50, 51 og 52, der omfatter lejeboliger i Frederikshavn kommune. Hjørring kommune er tilsynsførende hjemstedskommune for boligselskabets samlede regnskab. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelserne og af hovedbestyrelsen. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål. Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har dog fremsat supplerende oplysninger omkring afdeling 26, 31 og 87 (som ikke er afdelinger i Frederikshavn kommune). Afdeling 50 omfattende 256 boliger i Dybvad, Hørby, Syvsten, Thorshøj, Østervraa, Understed, Sæby, Voerså, Lyngså, Præstbro, Brønden, Jerup, Strandby og Kvissel Årets underskud = kr., der overføres til kontoen for opsamlet underskud. Underskuddet skyldes primært tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud dækkes via tilskud fra dispositionsfonden, og der gives herudover et driftstilskud på kr. Afdelingen har på grund af de store problemer med tomgang søgt om tilladelse til afhændelse af boliger. I 2013 er der solgt 9 boliger på Tryvej i Thorshøj, hvorved ledigheden fremover forventes reduceret. Afdelingen har egenfinansierede forbedringsarbejder for kr. Der er et lån på kr. under hjemtagelse. De underfinansierede forbedringsarbejder afskrives budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. Afdeling 51 omfattende 10 ældreboliger på Vrængmosevej i Østervraa Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen (opsamlet resultat). Resultatkontoen udgør herefter kr.

27 Afdeling 52 omfattende 26 ældreboliger på Vrængmosevej i Østervraa. Årets overskud = kr., der overføres til resultatkontoen (opsamlet resultat). Resultatkontoen udgør herefter kr. Overskuddet skyldes primært en besparelse på rentetilpasningslån til forbedringsarbejder. Afdelingen har pr. 31/ en overfinansiering på forbedringsarbejder på kr. Såfremt der ikke resterer yderligere forbedringsudgifter, skal der ske en tilpasning af lånet. Forbedringsarbejdet er finansieret ved et afdragsfrit lån, men der er ikke foretaget budgetmæssig afskrivning heraf, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne. Indstilling: Det indstilles, at årsregnskaberne tages til efterretning. Overfinansiering af forbedringsarbejder i afdeling 52 må budgetmæssigt afskrives således, at lejeudgiften nedsættes eller neutraliseres. Økonomicentret, den 27. november 2014 /FV

28 Boligselskabet Nordbo afdeling 43, 51, 52 og 53 - kommentarer til årsregnskaber Årsregnskaberne er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om almene boliger samt den hertil knyttede bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Regnskaberne består af regnskab for selskabets afdelinger 43, 51, 52 og 53. Aalborg kommune er tilsynsførende hjemstedskommune for boligselskabets samlede regnskaber. Regnskaberne er godkendt af afdelingsbestyrelserne og af hovedbestyrelsen. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål. Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Afdelingsregnskaberne har givet anledning til supplerende oplysninger som anført under de enkelte afdelinger. Afdeling 43 (Caspersvej 7, Frederikshavn) 60 lejemål Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har et opsamlet driftsunderskud på kr. Frederikshavn kommune har i 2012 meddelt tilladelse til, at opsamlet underskud kan afvikles over 10 år. Revisionen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at der fremadrettet fortsat er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Afdeling 51 (Istedvej 9, Tunøvej 13, Ærøvej 55, Råholtvej 41, Åvej 13, Nyborgvej 16, Lundevej 21, Frederikshavn) = 7 lejemål Årets overskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har problemer med lejetab. Overskuddet skyldes primært mindre udgifter til vedligeholdelse. Afdeling 52 (Bygmarken 9, Dybvad) 1 lejemål. Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har problemer med lejetab.

29 Revisionen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at der fremadrettet fortsat er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Afdeling 53 (Ulrich Plesnersvej 8 og Stadionvej 21, Skagen) 2 lejemål. Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Indstilling: Det indstilles at årsregnskaberne tages til efterretning. Økonomicentret, den 27. november 2014 /FV

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales.

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales. REFERAT Dialogmøde 2014 Gørlev Boligselskab Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Lillian Pedersen Forretningsfører Jens

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247 IB DO Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V CVR nr. 20 22 26 70 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere