Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Jordforurening på statsbesøg i Kina. 6 Innovationssamarbejde udvikler FluxSampler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Jordforurening på statsbesøg i Kina. 6 Innovationssamarbejde udvikler FluxSampler"

Transkript

1 6 Innovationssamarbejde udvikler FluxSampler 14 Nicole - A network for the industry 16 Jordrammedirektivet falder 18 Ny råstoflov Samarbejde mellem regioner og kommuner på råstofområdet 20 Kort info 21 Artikelovervågning Jordforurening.info 2 INDHOLD 2 Leder 3 Jordforurening på statsbesøg i Kina 14 Morten Sørensen Kit Jespersen Christian Andersen Peter Steffen Rank Jordforurening.info

2 LEDER NYE TIDER! Siden en ændring af den daværende affaldsdepotlov i 1996 har (VJ) leveret ydelser til først amterne og siden de fem regioner. I samarbejde med de fem regioner understøtter VJ en udvikling af regionernes opgavevaretagelse på jord- og grundvandsområdet gennem afholdelse af kursus- og temadage, faciliterer samarbejde, udarbejder dokumentation og analyser. Desuden understøtter VJ regionernes samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner om udvikling af ny teknologi og metoder på området. I forbindelse med, at regionerne ved kommunalreformen også fik opgaver på råstofområdet, har VJ i stigende grad løst tilsvarende opgaver for regionerne på råstofområdet. Samtidig har VJ også siden 2007 løst opgaver vedr. interessevaretagelse og politikformulering et område, hvor der er stigende aktivitet. I 2014 er regionernes opgavefelt blevet udvidet med indsats mod jordforurening, der kan true overfladevand og kompetencen til at give tilladelse til råstofindvinding. Det sidste skud på stammen er oprettelsen af Danish Soil Partnership i efteråret Partnerskabet har til formål at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale og synliggøre danske løsninger i udlandet. Siden 1997 har VJ haft fokus på metodeudvikling, erfaringsopsamling og videndeling det skal vi stadig, men vi skal også i stigende grad have fokus på prioritering, effektivisering og synlighed om regionernes opgaver. Udviklingen i VJ s opgaveportefølje er illustreret her i figuren. BESTYRRELSE OG EMBEDSMANDSUDVALG JORDFORURENING GRUNDVAND OG SUNDHED METODEUDVIKLING VIDENSOPSAMLING ERFARINGSUDVÆKSLING 4 årsværk Samlet ressource niveau 1997 INTERESSEVARETAGELSE POLITIKFORMULERING TVÆRREGIONALT CHEFFORUM RÅSTOFFER RÅSTOFPLAN & PLANLÆGNING JORDFORURENING GRUNDVAND OG SUNDHED METODEUDVIKLING VIDENSOPSAMLING ERFARINGSUDVÆKSLING 4 årsværk mio. kr KOMMUNIKATION INTERESSEVARETAGELSE POLITIKFORMULERING DANISH SOIL PARTNERSHIP SEKRETARIATSBETJENING TVÆRREGIONALT CHEFFORUM RÅSTOFFER INDVINDINGSTILLADELSER TILSYN, EFTERBEHANDLING & XXX RÅSTOFFER RÅSTOFPLAN & PLANLÆGNING JORDFORURENING OVERFLADEVAND & NATUR JORDFORURENING GRUNDVAND OG SUNDHED EFFEKTIVISERING PRIOTERING METODEUDVIKLING VIDENSOPSAMLING ERFARINGSUDVÆKSLING 4,5 årsværk mio. kr VJ har oprindeligt sit opgavemæssige ophæng udelukkende i jordforurening, men dette er ikke tilfældet længere. Derfor er der udarbejdet et nyt grundlag for VJ s virke, som er blevet tiltrådt af de fem regioner. Det betyder, at VJ hen over det kommende halvår skifter navn, ændrer bladet og får ny hjemmeside, så det i højere grad afspejler det, som vi arbejder med. Desuden bliver VJ styrket med 2 nye medarbejdere den ene midlertidigt. VJ bliver dermed endnu bedre rustet til at betjene kunderne. Vi ser frem til de nye tider. 2

3 Jordforurening på statsbesøg i Kina Af Christian Andersen Videncenter for Jordforurening Som led i den grønne omstilling søger Danish Soil Partnership at hjælpe danske virksomheder til i samspil med især regionerne at udvikle og eksportere den viden og de produkter, de har udviklet i løsningen af den danske jordforureningsopgave. Regentparrets besøg i Kina i april måned 2014 blev anledningen til at få underskrevet en aftale om et samarbejde mellem jordpartnerskabet og den kinesiske developer Wuxi Municipal Development Group. Ved samme lejlighed kunne COWI og GEO underskrive en kontrakt på en fase 1 undersøgelse af den 13 hektar store nedlagte koksfabrik i byen Wuxi på den kinesiske østkyst. Den tidligere koksfabrik er bare en del af det 150 hektar store og forhenværende industrikompleks, hvor byen Wuxi med 6,5 millioner indbyggere planlægger boliger og arbejdspladser til yderligere mennesker. Der er tale om en mindre opgave i første omgang, men Jens Moth, administrerende direktør i COWI Kina, håber, at dette blot er den første blandt flere og større opgaver. 'Markedet for Soil Remediation kommer til at vokse meget hurtigt i Kina i løbet af de næste år. Det afgørende for at komme ind på markedet er, at forbindelserne til lokalregeringer og bystyrer er på plads, og at den lokale samarbejdspartner kan se et langtidsperspektiv i samarbejdet. Disse ting faldt på plads ved Wuxi-aftalen, og det er disse forhold, vi kigger efter ved nye projekter'. Urbanisering i Kina Der sker i disse år en enorm urbanisering i Kina, hvor ca. 300 millioner mennesker forventes at flytte fra land til by over de næste 15 år. Som vi har set det i Europa, så flytter industrierne ud af byerne, og der opføres boliger på industrigrundene. Disse industrigrunde er forurenet på et niveau, som man i tilfældet med koksfabrikken, slet ikke kan opholde sig på uden kulfiltermaske. Vi ved fra Europa, at jordforureningsmarkedet i høj grad er styret af regulering. Den kinesiske regering har annonceret offentliggørelsen af landets første jordforureningslov i løbet af 2014, og de første administrative guidelines for den slags arbejde er udgivet. Samtidig har centralregeringen afsat 600 milliarder Yuan (540 milliarder kroner) til oprensning af forurenede arealer inden for de næste fem år. Dansk know-how Det er hævet over en hver tvivl, at der vil være rigeligt at gøre inden for jordforureningssektoren de kommende år. Udfordringen og den store opgave er nu at sikre at udnytte denne udvikling i Kina til at placere dansk know-how og teknologi centralt og skabe et nyt og stort marked for danske virksomheder. Ulig hvad man skulle tro, er der ikke nogen speciel begejstring i Kina for dig & dump. Jordmængderne er simpelthen for store, der er ingen steder at køre det hen, og det logistiske system til at håndtere jorden findes ikke. Der er en klar præference for at benytte in-situ eller i hvert fald on-site oprensning, og her står Danmark stærkt med meget stærke både offentlige og private aktører på området. Jordforurening.info

4 Men det kræver samtidig også en stor indsats fra dansk side, hvor vi sætter os ind i den kinesiske tænkning og kultur på området. Co Molenaar fra den hollandske Miljøstyrelse har prøvet via det offentligt private Netherland Soil Partnership at promovere hollandske løsninger i Kina siden Det har ikke været let. 'Kineserne tror, at løsningen ligger i at lære en række nye teknologier, der vil gøre alt billigere og hurtigere. Vi har jo derimod gennem mange år lært, at det, der er vigtigt, er, at de teknikker man kender, dem bruger man rigtigt og under de rette forudsætninger. Dét produkt er svært at sælge til kineserne. Men det er klart, at markedet er enormt, og at der også er mange, der vil ind'. Rådgiverydelser Kineserne er ikke vant til at købe rådgiverydelser. De køber hellere en totalentreprise. I Dansk sammenhæng står rådgiverydelser heller ikke øverst på den politiske ønskeliste, når der tales om grøn eksport. Almindelig visdom hævder, at aktivitet i rådgivning først og fremmest skaber arbejdspladser i det land rådgivningen udføres i. Dette kan Jens Moth dog ikke genkende: 'Halvdelen af COWI Kinas årlige omsætning på ca. 20 millioner kroner i 2013 gik direkte til Danmark, og denne trend ser jeg ikke vil ændre sig, når vores omsætning stiger i 2014 og fremover', siger han. I Danmark er status lige nu, at danske virksomheder ikke står i kø for at drage til Kina. Det stod klart på Innovationsnetværket for Miljøteknologis møde i Odense 29. april. For mange små virksomheder, som måske stort set ikke har opereret uden for Danmark før, er det et meget stort spring at skulle til Kina. 'Og det er fuldt forståeligt. Den nedlagte koksfabrik i Wuxi. 4

5 Kristian Johnsen, formand for Danish Soil Partnership, underskriver en samarbejdsaftale med Xin Huang, bestyrelsesformand for Wuxi Urban Development Group under statsbesøget til Kina i april. Bag regentparret ses fra venstre udenrigsminister Martin Lidegaard, uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, fødevareminister Dan Jørgensen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Men samtidig kan vi konstatere, at det jo er der fremtidens store marked er', siger Kristian Johnsen', formand for DSP og vicedirektør i Region Hovedstaden. 'Det er en kendsgerning, at markedet stagnere i Danmark, og så nytter det ikke, at man prøver at tage et andet sted hen i Nordeuropa, hvor markedet også er stagnerende. Vi er derfor nødt til at tænke globalt', fortsætter han. En nyetableret kinesisk rådgiver, der er vendt tilbage fra USA, fortæller, at fordi markedet er så ungt i Kina, så findes der ingen eksperter med et CV på mere end fem år. Projektmodellen for koksfabrikken i Wuxi er baseret på COWI s lokale tilstedeværelse suppleret med GEO s tekniske kompetencer i Danmark. Hvis projektporteføljen skal udvides, så kræver det ikke blot, at vi kan skaffe projekterne, men også at COWI kan rekvirere tilstrækkelig teknisk kompetence fra Danmark, for den findes ikke i Kina. Bycirklen og Wuxi Kontakten til Wuxi kom i stand via kontakten mellem Wuxi og Byrcirklen. Bycirklen er et samarbejde mellem byen Wuxi, Ballerup, Egedal og Frederiksund Kommuner. Kommunerne har haft samarbejde på mange andre områder i over syv år, så der var en god portion tillid, da kommunaldirektør Anders Agger fra Ballerup Kommune introducerede det danske Jordpartnerskab, GEO og COWI for kineserne. 'Det er helt afgørende at have en indgang til den politiske ledelse, hvis man vil have aftaler i stand med kinesiske myndigheder', fortæller Anders Agger. Bestyrelsen for den developer vi arbejder med Wuxi Urban Development Group er politisk udpeget af bystyret i Wuxi. I det store land ligger der også meget magt hos provinsen, og derfor vil Region Hovedstaden også optrappe samarbejdet på jordområdet via regionens samarbejdsaftale med provinsen Jiangsu, som Wuxi ligger i. 'Fordelene ved at adoptere en dansk jordforureningsmodel ligger først og fremmest i, at man forstår at anvende en optimal risikovurdering som grundlag for sin oprensning. Men det kræver jo myndighedens godkendelse, så derfor ser vi en mulighed i at understøtte en udvikling af et marked inden for jordoprensning ved at udvide samarbejdet både med provinsmyndighederne og bystyret', siger Kristian Johnsen. Bycirklen og Region Hovedstaden forventer at modtage en kinesisk delegation fra Wuxi i august i forbindelse med VM i badminton, som afholdes i Danmark. Jordforurening.info

6 Innovationssamarbejde udvikler FluxSampler Offentlig-privat samarbejde har udviklet et nyt måleinstrument, FluxSampler, til at overvåge grundvandet og dermed sikre rent drikkevand, fordi beskyttelsen af grundvandet kan prioriteres der, hvor indsatsen giver mest værdi. Af projektchef Steffen Damgaard Nielsen, Grontmij A/S, adm. direktør Hubert de Jonge, Sorbisense A/S og teamkoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Samarbejdet har skabt en ny løsning til et længe eksisterende behov i forhold til at måle grundvandets strømning og hastighed. Nødvendig viden for at beskytte grundvand og drikkevand såvel som recipienter og vandøkosystemer. Metode Det smarte ved det nye måleinstrument er, at det direkte i én feltmåling måler, med hvilken hastighed og i hvilken retning grundvandet bevæger sig. Hidtil har man baseret beskrivelser af grundvandets spredning på en række indirekte målinger og beregninger uden reelt at kende den faktiske hastighed og retning af grundvandets strømning. Det nye måleinstrument er navngivet FluxSampler, netop fordi den måler grundvandets hastighed og strømning også beskrevet som flux. Fordi det nye måleinstrument giver mulighed for at måle grundvandets hastighed direkte og ikke kun beregne hastigheden, giver det et mere præcist overblik over grundvandets tilstand og eventuelle forureningstrusler. 6

7 > FIGUR 1 - SÅDAN ER FLUXSAMPLER OPBYGGET FluxSampler er et 25 cm langt rør, der fungerer som en fysisk opsamlingsenhed, og som placeres i en boring i grundvandet. Venstre: Principskitse af den indvendige plasticramme i FluxSampler, som afgrænser 4 adskilte sektioner. Den enlige centrale sektion indeholder et sporsalt, som udvaskes afhængig af vandgennemstrømningen og vandets hastighed, hvorved grundvandets flux måles. De tre ydre sektioner indeholder et absorberende stof, som tilbageholder forurening fra grundvandet, hvorved grundvandets strømningsretning måles. Højre: Den komplette FluxSampler klar til montering i en grundvandsboring. Tidligere prioriterede myndighederne udelukkende på baggrund af målte forureningskoncentrationer i arbejdet for at sikre rent drikkevand. Imidlertid udgør høje forureningskoncentrationer ikke nødvendigvis en stor risiko for drikkevandet, hvis forureningen ikke eller kun langsomt flytter sig, altså i situationer hvor grundvandet har en lav hastighed. Modsat kan en forholdsvis lav forureningskoncentration udgøre en stor risiko for drikkevandet, hvis grundvandet har en høj hastighed og bevæger sig hurtigt hen mod en vandindvinding. Det nye måleinstrument, som bestemmer grundvandets hastighed, kan derfor blive et vigtigt værktøj, når myndighederne skal vurdere, hvilke forureninger, der udgør den største risiko for drikkevandet, og derfor skal renses først. På den måde kan mere forurening renses op for den samme økonomi, og mest muligt drikkevand kan beskyttes for den økonomi, der nu en gang er til rådighed. Jordforurening.info

8 > FIGUR 2 - SÅDAN VIRKER FLUXSAMPLER Skematisk top-view af det nye måleinstrument, FluxSampler, som viser virkningsprincippet.grønne partikler er sporsalt, som udvaskes fra den centrale sektion afhængig af vandgennemstrømningen (måler grundvandets flux). Røde partikler er forurening, som tilbageholdes i de tre ydre sektioner og flest i den opstrøms sektion, hvor grundvandet først strømmer ind (måler grundvandets strømningsretning). Behov Klorerede opløsningsmidler udgør i dag den største forureningstrussel mod drikkevandet i Region Hovedstaden. Problemet er, at klorerede opløsningsmidler ikke nedbrydes naturligt og kan ende i grundvandet og det fremtidige drikkevand. Rent vand i vandhanerne ønsker vi alle, og gerne billigt. Men alene i Region Hovedstaden er der op mod forurenede grunde, hvorfra der kan sive forurening ned mod grundvandet. På ca af disse grunde vurderes det, at der skal tages et større initiativ i form af at fjerne forurening for at sikre rent grundvand og den fremtidige drikkevandsforsyning. Det lyder dyrt, og det er det også. Region Hovedstaden bruger cirka 140 mio. kr. om året på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde. Overvågning og oprensning af jord- og grundvandsforurening er derfor et område, hvor der er behov for at udvikle nye, effektive løsninger. Samarbejde Partnerne i det offentlig-private innovations-samarbejde er rådgivningsfirmaet Grontmij, den højteknologiske virksomhed Sorbisense og Center for Regional Udvikling under Region Hovedstaden. Udviklingen af det nye måleinstrument er foregået på Region Hovedstadens testgrund i Skovlunde, der fungerer som et laboratorium, 8

9 hvor regionen udvikler nye, innovative miljøløsninger til rensning og måling af forurening i samarbejde med virksomheder og universiteter. Endvidere er FluxSampler anvendt og valideret på 5 af Region Hovedstadens øvrige forurenede lokaliteter. Innovationsprojektet har et budget på ca. 1 mio. kr., hvor alle tre parter bidrager. I en indgået partnerskabsaftale er det aftalt imellem de tre aktører, at når det nye måleinstrument begynder at sælge og tjene penge hjem til de to private virksomheder, Grontmij og Sorbisense, tilbagebetaler de en del af overskuddet til Region Hovedstaden, således at regionen på sigt får dækket deres udviklingsomkostninger. Det har været afgørende for udviklingen af det nye måleinstrument, at Region Hovedstaden gik med i udviklingsarbejdet. Når der skal ny teknologi på markedet, er det væsentligt, at brugerne investerer tid og økonomi på at udvikle og afprøve teknologien sammen med virksomhederne. For at opnå størst mulig succes, må det nye produkt nødvendigvis testes og evalueres sammen med de slutbrugere, som skal bruge teknologien, og for hvem teknologien skal skabe mest mulig værdi. Innovation Teknologien til det nye måleinstrument bliver født lokalt, fordi en myndighed, Region Hovedstaden, har et konkret behov for en løsning, som ikke findes i forvejen. Samtidig er det regionens holdning, at den som myndighed ikke kan sidde og vente på nye løsninger, men også selv er nødt til at være med til at udvikle dem, for at tilgodese regionens borgere bedst muligt. For de to private virksomheder, Grontmij og Sorbisense, har det konkrete og lokale innovationsprojekt på en testgrund i Skovlunde været udgangspunktet for at udvikle en ny løsning, men lige så meget perspektiverne i forhold til et stort nationalt og internationalt marked. Globalt er det en kæmpe udfordring at skaffe rent drikkevand og beskytte recipientvand, fordi der er vandmangel mange steder. Det nye måleinstrument giver mulighed for at overvåge grundvandets strømning mere præcist og dermed sikre mest muligt rent drikkevand for den økonomi, der er til rådighed. Men det nye måleinstrument gør også to danske virksomheder som Grontmij og Sorbisense mere konkurrencedygtige internationalt, hvormed de kan bidrage til vækst og arbejdspladser i Danmark. Offentlige og private aktører kan med fordel indgå i innovations-samarbejder med henblik på at udvikle nye miljøteknologier. Når forskellige perspektiver, faglige baggrunde og virksomhedskulturer indbyrdes bringes i spil omkring et fælles mål, opstår der lettere nye idéer og dermed også nye løsninger. Jordforurening.info

10 > FIGUR 3 - EKSEMPLER PÅ BEREGNING AF FLUX Prøve ID fluxsampler Filtersætning Prøve ID laboratorium Sporsalt efter montage Indvejet sporsalt Udvasket sporsalt Udvasket sporsalt Prøvevolumen Tværareal sampler Vandflux i prøveperioden gram CaC* gram CaC* gram CaC* mg Ca L m 2 m a b c ,9 98,5 12, ,5 0,013 1,32 Den centrale sektion i FluxSampler indeholder sporsaltet calcium citrat - Ca 3 (C 6 H 5 O 7 ) 2 - der er et miljøvenligt salt, der primært anvendes som tilsætning i fødevarer. Dette sporsalt er velegnet til flu-beregninger på grund af a) passende opløselighed, og hermed måleområde for det vandvolumen, der skal måles og b) høj hastighed for opløsningsligevægt samt c) opløselighed er mindre følsom for ionsammensætningen i grundvand. Svind af sporsalt måles ved at fratrække mængden af tilbagevejet salt efter installationen i felten fra den oprindelige indvejede mængde salt før installationen. Den udvaskede mængde sporsalt divideres med opløseligheden, hvilket giver det volumen af vand, som har gennemstrømmet sampleren. Ved at dividere dette volumen med tværsnit (areal) af sampleren opnås en beregning for den vandflux i grundvandsmagasinet, som har gennemstrømmet sampleren i prøvetagningsperioden. Som gennemstrømningsareal for FluxSampler anvendes samplerens tværsnit på 5 x 25 cm, dvs. A = 0,0125 m 2. Så længe den hydrauliske ledningsevne i FluxSampler er højere end i omgivelserne, vil beregningen være et godt udtryk for fluxen. Hvis den hydrauliske ledningsevne i formationen er væsentlig højere end i FluxSampler, skal der korrigeres for effekten af strømnings divergens omkring sampleren. Afprøvning af FluxSampler på seks af Region Hovedstadens forurenede lokaliteter har vist en god overensstemmelse mellem a) målt flux med FluxSampler og b) beregnet flux ud fra målt gradient og beregnet hydraulisk ledningsevne. 10

11 FIGUR 4 - BEREGNING AF FLOWRETNING Venstre: Flowretningen udregnes ud fra en vektorberegning baseret på forskellen på det akkumulerede indhold af stoffer i de tre sektioner. Det ene opstrøms kammer i forhold til strømningsretningen vil tilbageholde mere forurening end de to nedstrøms kamre. Midt: Ved orientering af sektion a mod nord, er der højest akkumulering i sektion a, hvis strømningsretningen er fra nord. Indhold i sektion b og c vil dog ikke være nul, idet der vil være processer som f.eks. diffusion, gennemslag, præferentiel strømning i gruskastning m.v., som gør at der også akkumulerer stoffer i sektion b og c. Højre: Hvis strømningsretningen er fra øst, og sampleren har samme orientering, vil den højeste mængde stof akkumulere i sektion b. Men også her gælder, at der vil akkumulere stoffer i sektion a (mellem) og c (mindst). > Jordforurening.info

12 FIGUR 5 - EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF FLOWRETNING På Region Hovedstadens testgrund i Skovlunde har princippet ved orienteringen af FluxSampler i boring B55 været, at sektion b er placeret opstrøms de to øvrige sektioner, vurderet ud fra den forventede strømning mod en afværgepumpning syd for boringen. Det betyder, at den højeste forureningskoncentration bør findes i sektion b, og lavere koncentrationer i sektion a og c. I boring B55 er der udført monitering med to samlere i to niveauer to gange, dvs. at den første monitering med to samplere over en periode på 25 dage efterfølgende er gentaget med to samplere over en periode på 85 dage. På baggrund af en vektorberegning, er strømningsretningen i FluxSampler i det øvre niveau i boringen beregnet til 178 og 166 grader i de to moniteringer svarende til den forventede strømningsretning mod syd mod afværgepumpningen. I det nedre niveau i boringen er strømningsretningen i FluxSampler beregnet til 108 og 58 grader, dvs. i østlig retning. Det bemærkes, at den målte strømningsretning med FluxSampler bekræftes ved to moniteringer i samme boring. Dette indikerer, at det ikke er analyseusikkerheder eller lignende, der forklarer forskellige resultater i forskellige niveauer i boringen, men reelle lokale forskelle i strømningsretningen, f.eks. begrundet i fordelingen af ler- og sandlag. Resultaterne indikerer, at strømningsretningen varierer mere på lokal skala, end det generelle strømningskort for lokaliteten er i stand til at vise. Afværgepumpningen har direkte hydraulisk kontakt med den øvre FluxSampler, men ikke nødvendigvis med den nedre FluxSampler. 12

13 FIGUR 6 - FLOWRETNING OG FLOWHASTIGHED I ÉN FELTMÅLING Det nye måleinstrument, FluxSampler, måler grundvandets flowretning og flowhastighed i én feltmåling. Derved forbedres muligheden for at beskytte grundvand og drikkevand såvel som recipienter og vandøkosystemer i forhold til påvirkning fra jord- og grundvandsforurening. Under udviklingsarbejdet har FluxSampler været anvendt på seks grunde med forurenet grundvand i Region Hovedstaden. Grontmij har derved oparbejdet stor ekspertise som operatør og rådgiver på FluxSampler i forhold til montage og tolkning af analyseresultater. Jordforurening.info

14 NICOLE - A NETWORK FOR THE INDUSTRY Af Christian Andersen Videncenter for Jordforurening NICOLE is a European network linking site-owners, academics and service providers. On 15 to 16 May 2014 the network met in Berlin. While all the big European consultants were there, Danish or even Nordic consultants were absent - as were the site owners. Eddie Meijer is BP s Life Cycle manager in Remediation Management. His main objective in attending the NICOLE meeting is to network with Regulators (organized through Common Forum), Service Providers and Industry Members. 'Overall all of the Nicole and Common Forum members have a joined agenda in protecting the environment and act responsible towards the community. We of course also have different objectives and might then sit at different sites of the table', Eddie Meijer says. Not all countries where BP is doing business have detailed soil and groundwater regulations in place in these cases BP is actively sharing their technical and risk knowledge to achieve a common understanding. Examples of countries are South-Africa, Mozambique, China, Turkey and Portugal. BP has around two hundred staff working in its remediation management department - managing thousands of sites around the world. Some of the sites BP have assumed responsibility for by purchasing the company originally being responsible. To deal with this multitude of sites, BP uses around 50 different consulting companies around the world. 'Due to the complexity of managing a large number of impacted sites, BP has concentrated on using suppliers that can cover a larger geographical area. 'We want to have at least three service providers in each country to also allow for sufficient competition', says Eddie Meijer. Recruiting members During the NICOLE spring workshop in Berlin 2014, it was clear that NICOLE is dominated by the larger EU countries, Netherlands and Belgium. Although the Nordic countries are wealthy with a supposedly CSR minded industry only Electrolux of Sweden was present. Nan Su, development manager of NICOLE based in Rotterdam, would like to see more Danish members. She especially thinks the Danish service providers could benefit from the ongoing debate about sustainable remediation, as she hears the concept is not much used in Denmark. In recruitment however, she focuses on the site owners, because 'if you get the site owners, the service providers will follow automatically', she says. According to Carla Schön, Environment Project manager of Electrolux and member of Renare Mark s board, Renare Mark is pursuing a similar strategy in Sweden in trying to recruit site owners to participate in the associations events including during NORDROCS this autumn. Consequences of common European policy developments Although the mix of site-owners and service providers could sound like a recipe of business match making, it is not the focus of NICOLE. The content of the NICOLE meetings are typically centered on the consequences of common European policy developments such as the IE directive, which has implications in all member countries. Companies 14

15 Nan Su, development manager and anchor of NICOLE, at the registration desk in Berlin meeting. operating across borders have a special interest to affect a similar implementation and to see what tomorrow s regulatory demands might look like. There is a certain code of conduct which does not permit too aggressive marketing by consultants or other service providers. 'This is not the spirit of the network', says Kristian Kirkebjerg of Grontmij, the only Danish person present and only because he was introduced to NICOLE, when Carl Bro was bought by Grontmij years back. 'You are not here to close deals, but to maintain your network of contacts', he states. He thinks the most fruitful outcome of the Berlin meeting has been hearing the various positions and reasoning from regulators, industry and consultants from all over Europe. The next NICOLE meeting will be on the 5-7 November 2014 in Prague. It will be focusing on risk assessment and economically viable site management. NICOLE NETWORK FOR INDUSTRIALLY CONTAMINATED LAND MANAGEMENT NICOLE was established in 1996, it has approximately 150 members mostly European based companies, but in recent years NICOLE has been more globally oriented as many of its members. The objectives of NICOLE are: To provide a European forum for exchange of knowledge and ideas about contaminated land management To communicate with stakeholders inside and outside Europe To identify research needs and promote collaborative research that will enable its members to identify, assess and manage contaminated sites more efficiently and within a framework of sustainability. Region Midtjylland became the first Danish entity to join NICOLE in Jordforurening.info

16 Jordrammedirektivet falder Af Christian Andersen, EU-Kommissionen har den 21. maj 2014 officielt trukket sit forslag om et jordrammedirektiv tilbage. Jordrammedirektivet blev til i 2006 på baggrund af EU s tematiske jordstrategi, der er godtaget af alle medlemsstater, og som ligner Jordrammedirektivet til forveksling blot med den forskel, at den ikke er bindende for medlemsstaternes nationale lovgivning og praksis. Jordrammedirektivet var ud fra en dansk betragtning særligt, fordi det anskuer jorden ud fra en helhedsbetragtning: Jord er en ressource, der skal beskyttes hvad enten det er mod forurening, erosion eller andre jordforringende processer. Både for vand, luft og affald har EU lignende rammedirektiver, og jord blev derfor blandt miljøfolk anset som værende den sidste manglende brik. bestilte et notat fra Danmarks Jordbrugsforskning i 2011, hvor jordrammedirektivets relevans for danske jordbundsforhold blev belyst. Konklusionen var, at når der sås bort fra jordforurening, så var de væsentligste udfordringer for Danmark tab af jordens organiske materiale samt jordkompaktering også kendt som traktose. Obligatorisk tilstandsrapport På jordforureningssiden foreskrev direktivet, at der skulle etableres en kortlægning af forurenede lokaliteter, etableres en finansieringsmekanisme til deres oprydning og udarbejdes en strategi til at håndtere herreløse forureninger. Det eneste indholdsmæssige, der adskilte sig fra det etablerede danske system, var forslaget om en obligatorisk tilstandsrapport om jordforurening ved salg. Det blev desuden diskuteret i de forskellige direktivversioner, om der skulle fastlægges tidsfrister for kortlægningen af færdiggørelse. Der var derfor ingen grund til, at Danmark skulle gå imod direktivforslaget, og både den danske regering og Danske Regioner har derfor aktivt støttet jordrammedirektivet, da det hovedsagligt ville have den effekt at give andre lande en lovgivning, der ligner vores. EU-direktiver om jord Men lovgivningsmæssigt er der sket meget i EU siden Alene tilstedeværelsen af et direktivforslag har sandsynligvis påvirket en del lande til at implementere en jordforureningslov, de ellers aldrig har haft. Samtidig er der fremsat og vedtaget en håndfuld direktiver og forordninger, der inkluderer lovgivning på jordforureningsområdet. En del af disse er velkendte og åbenlyse som Direktiv om industrielle Emissioner, Miljøansvarsdirektivet og Vandrammedirektivet. Andre EU-initiativer, der mere overraskende indeholder lovgivning om jord, inkluderer det Vedvarende Energi Direktiv og strukturfondsmidlerne, hvor sidstnævnte er en anseelig finansieringskilde til oprensninger i mange lande. 16

17 Det der fortsat mangler, er fælles EU-regulering for gamle, herreløse forureninger. Kommissionen har i lang tid drøftet tanken om at fremsætte to eller flere smallere direktivforslag, der evt. udelukkende går på jordforurening eller på jordressourcer. Indholdsmæssigt er det svært at sige, hvorledes de ville adskille sig fra det tidligere forslag til et rammedirektiv, men taktisk kunne de være lettere at vedtage. Det skyldes, at modstanden mod jordrammedirektivet fra forskellige medlemsstater havde forskellige begrundelser. Nogle var imod forureningselementet, mens det andre steder var hensyn til landbruget, der dominerede. Det kan derfor være svære at etablere en bred modstand mod et mere målrettet direktiv. Konklusionen må derfor være, at mens Jordrammedirektivet ved navn er dødt - så er dets indhold det ikke nødvendigvis. HISTORIKKEN I DIREKTIVET Forslaget til et Jordrammedirektiv har haft en omtumlet tilværelse, siden det første gang blev fremsat i Selvom direktivet blev godtaget af parlamentet, så blev det blokeret af et mindretal i ministerrådet bestående af UK, Frankrig, Tyskland, Holland og Østrig. I 2008 fremsatte Frankrig et kompromisforslag, som dog i sit indhold var så udvandet, at det blev forkastet af parlamentet. I 2009 og 2010 prøvede det henholdsvis tjekkiske og spanske formandskab at arbejde videre med et kompromis - men uden held. Siden 2010 har intet formandskab haft mod på at sætte det på arbejdsprogrammet. Jordrammedirektivet havde på dette tidspunkt fået karakter af et symbol for nærhedsprincippet, og EU befandt sig i en krise, der gjorde det svært at forfølge yderligere integration. Jordforurening.info

18 NY RÅSTOFLOV Samarbejde mellem regioner og kommuner på råstofområdet Fleksibel samarbejdsmodel skal sikre en smidig overdragelse af råstofopgaven fra kommunerne til regionerne. Af Peter Rank Videncenter for Jordforurening Samtlige partier i Folketinget besluttede sidste sommer, at kompetencen til at give tilladelser til råstofindvinding på land skulle flyttes fra kommunerne til regionerne. Den nye Lov om råstoffer blev vedtaget af et enigt Folketing den 10. april 2014, og den træder i kraft 1. juli I forbindelse med forhandlingerne om overdragelsen af tilladelser til råstofindvinding på land fra kommunerne til regionerne var der enighed parterne imellem, om at overflytningen af kompetencen bedst kunne håndteres, hvis myndighederne, regioner og kommuner, kunne blive enige om en model for det fremtidige samarbejde for at sikre en smidig sagsbehandling. Det er fortsat kommunerne, der skal give de nødvendige tilladelser/afslag, der vedrører Vandforsyningsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejloven m.m. Overgangsfasen Sagsoverdragelsen, der sker ved et 'clean cut' den 1. juli 2014, er allerede blevet drøftet i de eksisterende regionale samarbejder mellem kommunernes og regionernes sagsbehandlere, bl.a. hvordan dokumenter, GIS-oplysninger etc. kan overføres - og det forventes ikke at give de store problemer. De sager, hvor der skal gennemføres VVM, rummer dog visse udfordringer, men her har regionerne, i de fleste tilfælde, valgt at følge med i kommunernes VVM-arbejde, således at ansøger og berørte naboer ikke vil opleve problemer i overgangsfasen. Samordningspligten Samordningspligten overgår med lovændringen til regionerne, og dermed skal regionerne afklare, hvilke andre myndigheder, der er berørte i forbindelse med en ansøgning om råstofindvinding. Regionerne skal herefter sende ansøgningen til de pågældende myndigheder og kan først færdiggøre sagsbehandlingen, når samtlige myndigheder har meldt tilbage med evt. godkendelser/afslag. 18

19 Samarbejdsmodel Der er enighed mellem parterne om, at 'Samarbejdsmodellen for kommuner og regioner' skal afklare, hvilke konfliktområder, som kan/bør udløse en sagsbehandling med godkendelse/afslag. Rent praktisk forventes der i stort omfang anvendt en GISløsning, således at planlagte indvindingsarealer lægges ind over allerede udarbejdede og ajourførte GIS-temakort. GIS-kortet skulle gerne vise eventuelle konflikter i forhold til øvrig lovgivning. Regionen sender herefter sagen til kommunen, som skal verificere, om de myndigheder og lovkomplekser regionen har identificeret, stemmer overens med kommunens opfattelse. På den måde vil der være mulighed for hurtigt at afklare forhold mellem kommune, region og evt. ansøger, inden en mere omfattende sagsbehandling påbegyndes, også i forhold til en eventuel VVM-redegørelse. Efterbehandlingsplanerne I gravetilladelserne fastlægger regionerne fremover vilkårene for indvinding og efterbehandling efter en høring af den pågældende kommune. Tidligere har Natur- og Miljøklagenævnet i en afgørelse i 2010 meddelt, at regionerne med de daværende regler ikke kunne fastlægge bindende retningslinjer for efterbehandling og den efterfølgende arealanvendelse. Nævnet fandt dog samtidig, at spørgsmålet, om hvilken myndighed der skal planlægge den fremtidige anvendelse efter endt råstofgravning, gav anledning til betydelig tvivl, og at kompetencefordelingen mellem region og kommune således var uklar. Denne uklarhed er forhåbentlig ryddet ad vejen med ændringen af råstofloven, og de sidste tvister forventes afklaret med Naturstyrelsen, KL og Danske Regioner. Kodeks for godt naboskab Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for sameksistens fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er afsluttet. Kodekset er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Danske Råstoffer, erfarne råstofsagsbehandlere fra kommuner, Danske Regioner og Henrik Jacobsen, Christiansfeld, som repræsenterer nabointeresserne. Kodekset kan ses på Det er svært at spå især om fremtiden Naturstyrelsen forventes at tage initiativ til at revidere vejledningen om administration af råstofloven. Regionerne forventer, at både regioner og kommuner inddrages i arbejdet. Med de foreløbige meldinger regionerne har fået via arbejdsgruppen om 'Samarbejdsmodellen' og fra de regionale samarbejdsgrupper, er forventningen et konstruktivt samarbejde med kommunerne efter 1. juli Et godt regionalt og kommunalt samarbejde er en forudsætning for en samfundsmæssig hensigtsmæssig råstofindvinding. Jordforurening.info

20 KORT INFO DSP PÅ NORDROCS Danish Soil Partnership v./videncenter for Jordforurening har bestilt en stand på NORDROCS i Stockholm den september Hovedformålet er at give danske firmaer, der ikke selv har en stand eller måske slet ikke deltager - en platform til at uddele salgs- og markedsføringsmateriale. Vi hører derfor gerne fra virksomheder, der er interesserede i at gøre brug af dette tilbud. Linked-in-gruppen DANISH SOIL PARTNERSHIP Vi har nu oprettet gruppen DanishSoil Partnership på linked-in. Det er os bekendt det eneste åbne forum for alle, der arbejder i jordforureningsbranchen. Med 155 medlemmer i skrivende stund vurderer vi at have fat i cirka 10 % af den samlede branche. Vi opfordrer derfor alle interesserede i at anmode om tilmelding. Gruppen vil fungere som partnerskabets væsentligste kommunikation med den fordel, at alle kan bidrage. Sproget vil veksle mellem engelsk og dansk, fordi en del medlemmer ikke er danske, og fordi en del aktiviteter finder sted uden for Danmark. 20

21 ARTIKELovervågning Af Jan Petersen, freelancer Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1. Jura, økonomi og politik Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK nr. 231 af 05/03/2014 Bekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse på kemiske og mikrobiologiske målinger samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser blandt andet i medfør af Jordforureningsloven. I Bekendtgørelsen fastsættes krav til, hvordan målingerne skal udføres, herunder krav til akkreditering. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. marts Læs mere på retsinfo.dk Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse, LOV nr. 380 af 23/04/2014 Mindre ændringer i lovteksten som konsekvens af, at myndighedskompetencen flyttes fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen. Loven træder i kraft den 1. juli Læs mere på retsinfo.dk Dom fra Højesteret: Ikke forsikringsdækning for olieforurening fra utæt villaolietank Ved købet af en ejendom i 2000 var køber bekendt med, at der på grunden fandtes en olietank, som var nedgravet i Der blev ikke i forbindelse med købet indhentet en tankattest eller søgt nærmere oplysninger om olietankens karakter. Olietanken var lovlig på købstidspunktet, men skulle i henhold til olietankbekendtgørelsen sløjfes senest 1. januar I 2007 blev det konstateret, at tanken var utæt, og at der var sket omfattende forurening af grunden. Højesterets flertal fandt, at selv om olietanken var lovlig på overtagelsestidspunktet, havde det været nødvendigt for køber at skaffe sig yderligere viden om tanken for at undgå risiko for overskridelse af sløjfningsterminerne efter olietankbekendtgørelsen. Da køber i hvert fald nogen tid efter overtagelsen af ejendommen burde have vidst, at tanken skulle sløjfes senest 1. januar 2001, var betingelserne for forsikringsdækning ikke opfyldt. Højesterets flertal fandt endvidere, at købers advokat ved handlen i 2000 havde begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at have tilvejebragt tankattesten eller rådgivet sine klienter herom. Erstatningskravet mod advokaten var imidlertid forældet. Læs hele Højesteretsdommen af 23. april 2014 på hoejesteret.dk (Sag 120/2012 og 158/2012). Genåbning af låneordning til forureningsramte boligejere tilmeldt værditabsordningen Låneordningen er et tilbud til boligejere, der står på værditabsordningens venteliste, men vil have en oprydning her og nu. Med låneordningen kan man optage et lån i banken, og derefter sørger regionen for oprydning med det samme. Boligejeren skal kun betale for oprettelse af lånet og renter, og staten betaler en del af renten svarende til nationalbankens udlånsrente. Når det så bliver boligejerens tur på ventelisten via værditabsordningen, refunderer staten det lånte beløb til boligejeren. Nyhed fra mst.dk (22. april 2014). Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2014 Programmet giver en oversigt over de projekter, der er igangsat sidste år og beskriver forslag til projektområder for i år. Bevillingen for 2014 er på 5,9 mio. kr. Der planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Ansøgningsfristen er den 30. juni Orientering nr. 2 fra Miljøstyrelsen, 2014 (ISBN ). Læs mere på mst.dk Jordforurening.info

22 ARTIKELovervågning 2. Stoffer Evaluation of health hazards by exposure to Tetrachloroethylene and proposal of a health-based quality criterion for ambient air Rapporten, der er på engelsk, er en opdatering af vurderingen fra 2001 om PCE s sundhedsfarlige egenskaber. Rapporten er bestilt af Miljøstyrelsen efter offentliggørelsen af nye data og vurderinger for stoffet, primært fra den foreløbige version af EU's Risk Assessment Report for PCE (2007). På baggrund af de nye data er der i rapporten beregnet et afdampningskriterium for PCE på 50 µg/m 3 (pt. 6 µg/m 3 ) og en B-værdi på 50 µg/m 3 (pt. 10 µg/m 3 ). Miljøstyrelsen har efterfølgende besluttet at fastholde det nugældende kriterium, idet datagrundlaget for en ændring af kriteriet blev vurderet at være utilstrækkeligt. Af E. Nielsen (DTU Fødevareinstituttet), Environmental Project No. 1563, 2014 (ISBN ). Læs hele rapporten på mst.dk. Miljøstyrelsens vurdering kan læses på mst.dk Chlorofluorocarbons: CFC-11, CFC-12, CFC-113, HCFC-21, HCFC-31, HCFC-133a. Evaluation of health hazards and proposal of a health based quality criterion for air and groundwater Ifølge rapporten, der er på engelsk, har Miljøstyrelsen efterspurgt dokumentation for fastsættelsen af afdampningskriterier og drikkevandskriterier for seks CFC er. På baggrund af en gennemgang af data i litteraturen er disse beregnet for CFC-11 ( µg/m 3 og µg/l), CFC-12 ( µg/m 3 og µg/l), HCFC-21 (130 µg/m 3, drikkevandskriterium ej beregnet), HCFC-31 ( µg/m 3 og µg/l), CFC-113 ( µg/m 3, drikkevandskriterium ej beregnet) og HCFC-133a (2.100 µg/m 3 og µg/l). Af L. Bredsdorff og E. Nielsen (DTU Fødevareinstituttet), Environmental Project No. 1567, 2014 (ISBN ). Læs hele rapporten på mst.dk Evaluation of health hazards by exposure to Polychlorinated biphenyls (PCB) and proposal of a health-based quality criterion for soil Rapporten beskriver en gennemgang af PCB s sundhedsfarlige egenskaber med det formål at skaffe dokumentation for et jordkvalitetskriterium for PCB-stoffer. Konklusionen på denne evaluering var, at et sundhedsbaseret jordkvalitetskriterium baseret på børns indtagelse af jord forurenet med PCB ikke vurderedes relevant, da det potentielle PCB- indtag via jord kun udgør en mindre del af det gennemsnitlige PCB-indtag via føden. Af J.C. Larsen, E. Nielsen, J. Boberg og M.A. Petersen (DTU Fødevareinstituttet), Environmental Project No. 1485, 2014 (ISBN ). Læs hele rapporten på mst.dk Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Listen over kvalitetskriterier er blevet opdateret. Chlorofluorocarbonerne CFC-11, CFC-12, CFC113, HCFC-21, HCFC- 31 og HCFC-133a er vurderet og for de stoffer, hvor der er tilstrækkelige data, er der fastsat afdampningskriterier og grundvandskvalitetskriterier. Derudover er det angivet, at der ikke fastsættes et jordkvalitetskriterium, der gælder generelt for alle pesticider, da pesticiders virkning er for forskellig. Den målte koncentration af pesticidet i jorden må fortsat vurderes i det konkrete tilfælde, og der henvises til Miljøprojektrapport nr. 844, 2003: 'Forventelige pesticidkoncentrationer i jord efter erhvervsmæssig pesticidanvendelse' for yderligere oplysninger om pesticider i jord. Se mere på mst.dk 22

23 3. Kortlægning og undersøgelser Kviksølvforurening i jord Miljøstyrelsen har givet støtte til et litteraturstudium, der samler nyeste viden om kviksølv i forhold til forurenede grunde og forurenet jord. Projektet er lavet i samarbejde med Region Midtjylland og Region Syddanmark, og rapporten henvender sig især til regioner, der skal vurdere en forurenet grund, hvor der er fundet kviksølv. Formålet med projektet er at skabe en dybere forståelse for de forskellige former for kviksølv og disse formers egenskaber med henblik på 1) jordforureningsundersøgelser, 2) kemiske analyser af forurenede grunde, 3) risikovurderinger af forurenede grunde, og 4) valg af afværgemetode i forhold til en forurenet grund. Rapporten understreger, at kviksølv kan findes i mange forskellige former på en forurenet grund, og at formen i høj grad afhænger af hvilken form, det blev udledt/spildt. Ofte er der tale om metallisk kviksølv (Hg 0 ), som har været hyppigt anvendt i industrien og er stabil under normale syre/base- og redoxforhold i jorden. I andre tilfælde kan andre uorganiske og organiske former være til stede. Uanset udledningsform, kan der i naturen ske omdannelse til andre former, og rapporten gennemgår en række vigtige kviksølvreaktioner. Af særlig interesse er binding af kviksølv til naturligt forekommende organisk stof i aflejringer og i vandfasen. Denne binding kan være afgørende for kviksølvs mobilitet i miljøet. En anden væsentlig reaktion er methylering, hvor en mindre andel Hg 2+ omdannes til det meget giftige methylkviksølv. Methylering udføres af mikroorganismer blandt andet sulfatreducerende bakterier. Af L. Ramsay (NIRAS A/S), M. Søltoft, S.M. Kristiansen, M.M. Larsen (Aarhus University) og S. Brooks (Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA). Miljøprojekt nr. 1513, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk PCB-forurening i jord Miljøstyrelsen har fået udarbejdet to rapporter, der har undersøgt, hvorvidt der kan ske afsmitning af PCB fra bygninger til jorden. I den første undersøgelse blev der udført undersøgelser af PCB-indholdet i jorden på tre ejendomme med kendt forekomst af PCB i de udvendige byggematerialer (f.eks. fuger). Formålet var blandt andet at skabe et bedre grundlag for at vurdere kontaktrisikoen på denne type ejendomme og behovet for evt. analyse af PCB ved jordflytning. Der blev påvist PCB i jorden på alle tre lokaliteter. Sammenholdt med kriterierne i f.eks. Norge og Sverige overskrider værdierne på én af lokaliteterne kvalitetskriteriet for anvendelse af jorden til boligformål. På denne lokalitet var koncentrationen op til 4,45 mg PCB7/kg TS, hvilket er næsten en faktor 10 højere end de hidtil højst målte værdier i danske jorder. Det er usikkert, hvad kilden er til forureningen. Der er stadig et begrænset erfaringsmateriale til rådighed og for at opnå et mere sikkert billede af forekomsten af PCB-forurenede ejendomme vurderes det i rapporten, at der skal udføres undersøgelser på et større antal ejendomme. Af A.L. Nielsen (COWI A/S). Miljøprojekt nr. 1548, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Kortlægning af PCB i jord Den anden undersøgelse følger op på problemstillingen i Miljøprojekt nr ved at analysere jorden ved et større antal bygninger fordelt på forskellige kommuner. Undersøgelsen udgør et væsentligt datagrundlag for vurdering af, hvilke niveauer der kan forventes ved bygninger med PCB. Ved undersøgelsen er der analyseret 96 jordprøver fra i alt 25 lokaliteter. De udvalgte lokaliteter er endvidere undersøgt for indhold af PCB i bygningsmaterialer og indeluft. Der blev konstateret PCB-koncentrationer over detektionsgrænsen i 50 % af de analyserede jordprøver. Den højeste påviste koncentration var 0,42 mg PCB7/kg TS. Af R.Ø. Haven (Grontmij A/S). Miljøprojekt nr. 1549, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Jordforurening.info

24 ARTIKELovervågning Massiv blyforurening på danske kirkegårde Siden 1100-tallet har man haft kirketag af bly, og omsmeltning og støbning af blypladerne foregik på stedet. Ved en stikprøvekontrol omkring 10 landsbykirker har man konstateret omfattende blyforureninger i jorden. Undersøgelsen har fokuseret på de steder, hvor der var forventning til, at der førhen var støbeplads og i tagvandets nedslagszone. Af K. Rosenkilde og A.D. Karlsen (Region Midtjylland), Teknik & Miljø nr. 5, maj 2014, s (ISSN ). Forundersøgelse: Farlige stoffer i asfalt og spredning af disse ved anvendelse af opbrudt asfalt I projektet er der indsamlet og vurderet oplysninger om indhold i og udvaskning af potentielt miljøskadelige stoffer fra knust asfalt og blandinger af knust asfalt og beton, om risikoen for spredning af disse til jord og grundvand, når knust asfalt genbruges på bunden form i varm asfalt eller genanvendes på ubunden form til vejbygningsformål, og om andre europæiske landes krav til sådanne anvendelser. Det overordnede formål har været at tilvejebringe et tilstrækkeligt solidt fagligt grundlag til brug for Miljøstyrelsen til fastlæggelse af fremtidige krav til anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål som erstatning for primære råstoffer. Det anslås, at mængden af opbrudt asfalt i Danmark i 2013 udgjorde ca tons, hvoraf ca. 70 % blev genanvendt til produktion af varm asfalt. Den resterende mængde blev nyttiggjort som aggregat på ubunden form, eventuelt i blandinger med knust beton, eller deponeret. Stofudvaskning fra et scenarie for anvendelse af opbrudt asfalt er modelleret. På baggrund af de indsamlede oplysninger og resultater fra modelberegning vurderes det, at anvendelse af opbrudt asfalt i vejkasser, som erstatning for primære råstoffer, kan være miljømæssigt acceptabelt, under forudsætning af et tæt overliggende dæklag og brug af underliggende geotekstil. Det vurderes videre, at anvendelse af opbrudt asfalt i produktion af ny asfalt er miljømæssigt acceptabelt. Af O. Hjelmar, E.A. Hansen (DHI), T. Hougaard (Golder Associates). Miljøprojekt nr. 1576, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Bedre filterjord på vej Artiklen beskriver et projekt, der skal udvikle et sandprodukt, som kan tilsættes den filterjord, der typisk benyttes i nedsivningsløsninger i dag. Produktet er overfladebehandlet med aluminiumoxider, som kan binde en stor del af den forurening, der eksempelvis ender i bede og grøfter. Af S.T. Ingvertsen, Teknik & Miljø nr. 4, april 2014, s. 40 (ISSN ). Usikkerhed om udvaskning fra kunstgræsbaner I takt med at der etableres flere og flere kunstgræsbaner i Danmark, bliver spørgsmålet om der bliver udvasket miljøfarlige stoffer til grundvand og overfladevand mere påtrængende. I mellem de enkelte plastic-græsstrå er et fyldmateriale af kvartssand og gummigranulat, som tjener som stødabsorbering og stabilitet. Det er netop gummigranulatet, der enten er fabriksfremstillet eller fremstillet ved at genbruge brugte bildæk, der debatteres i artiklen. De stoffer, der typisk måles i drænvand fra kunstgræsbaner er zink, phtalater, og phenoler samt chlorid, hvis der saltes om vinteren. Konklusionen i undersøgelser fra Danmark, Norge og Sverige peger i forskellige retninger. Af N. Toftegaard og P. Weile, Vandposten nr. 192, februar 2014, s Regnvand med skadelige stoffer Nedsivning af regnvand fra veje og tage indgår i flere klimaprojekter, men uden at vide om regnvandet forurener grundvandet. I artiklen efterlyses bedre dokumentation for, hvilke potentielt skadelige stoffer der kan forventes i det afstrømmende regnvand i Danmark samt effekten af forskellige renseløsninger. Af C. Frydenlund (Gladsaxe Kommune), Teknik & Miljø nr. 5, maj 2014, s (ISSN ). 24

25 4. Geologi og hydrogeologi Fuldt udbytte af viden om grundvand Den nationale grundvandskortlægning har givet en masse ny viden, som kan anvendes til langt mere end den kommunale indsatsplanlægning. Således er der de sidste 15 år indsamlet store datamængder i OSD-områder og oplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Dataene, som især omhandler geologi, grundvandskemi og hydrogeologi, lægges i offentligt tilgængelige databaser. I artiklen gives eksempler på hvordan denne viden kan tænkes anvendt i andre sammenhænge, og hvordan den allerede er blevet nyttiggjort. Af C. Hansen (Rambøll A/S), Teknik & Miljø nr. 5, maj 2014, s. 39 (ISSN ). Kontinenter i kollision Geoviden handler denne gang om pladetektonikken og opdagelsen heraf. Af M. Binnerup (ansvarshavende, GEUS), Geoviden nr. 1, 2014 (ISSN ). Læs hele rapporten på geocenter.dk 5. Boringsudførelse Nyt materiale mod skorstenseffekt i boringer En ny type materiale, polyacrylate grout, kan muligvis forsegle utætte indvindingsboringer på en billigere måde end kendte metoder, hvor der overbores eller anvendes opslemmet cement eller bentonit. Polyacrylate grout er godkendt som tætningsmateriale i drikkevandssystemer i både Tyskland og USA. Materialet er baseret på to vandopløselige stoffer, acrylat og methacrylat, som tilsammen danner et elastisk, forseglende materiale. Ved tilsætning af en retarder kan størkningstiden forlænges fra under et minut til ca. 6 timer. Inden reaktionen sker mellem de to stoffer er blandingen meget tyndtflydende, hvilket giver materialet nogle fordele, idet det kan trænge længere ind i sandaflejringer, hvor bentonit har svært ved at trænge ret langt ind. Omvendt kan der ved hurtig vandstrømning ske fortynding, så reaktanterne ikke når at reagere, men i stedet transorteres med grundvandet. Når først forseglingen er dannet, er materialet hverken opløseligt i vand eller olieprodukter. Af M. Jørgensen (NIRAS A/S), danskvand nr. 3, juni 2014, s (ISSN ). 6. Pesticider Løsning på pesticidproblemet? Pesticider i grundvandet udgør et stigende problem i Danmark. De eksisterende sandfiltre kan ikke tilbageholde pesticiderne, og indtil nu har den foretrukne løsning været enten at opgive vandboringen eller at etablere aktiv kulfiltrering. Kulfiltrering er dog ikke effektiv over for mindre polære molekyler, hvilket mange af pesticiderne netop omdannes til på vejen ned grundvandet. Dertil kommer problemer med bakteriel vækst, tilbageholdelse af uorganiske forureningsstoffer samt størrelse og pris. I artiklen beskrives en membranteknologi, der gør det muligt at fjerne pesticiderne, samtidig med at den generelle vandkvalitet forbedres. De omtalte membrantyper benytter sig af nanofiltrering og omvendt osmose, og de har vist sig at være effektive til at filtrere pesticiderne ud af vandet. Af H.T. Madsen og E.G. Søgaard (Aalborg Universitet Esbjerg), dansk kemi nr. 4, 2014, s (ISSN ). 7. Råstoffer Natur, bålpladser og amfiteater i råstofgrav Kommuner kan præge udformningen og udviklingen af råstofgravninger, når indvindingen ophører og efterbehandlingen går i gang. I Kalundborg Kommune har man valgt at inddele områderne i tre zoner, nemlig 1) Naturzone, 2) Facilitetszone og 3 ) Friluftszone. Retningslinjer for efterbehandlingen af graveområder er indarbejdet i kommuneplanen, og det er forfatternes forventning, at regionerne efterlever disse retningslinjer, når der stilles vilkår om efterbehandling i forbindelse med råstoftilladelser. Af T.M. Hjorth og L.L. Christensen (Kalundborg Kommune), Teknik & Miljø nr. 5, maj 2014, s (ISSN ). Jordforurening.info

26 ARTIKELovervågning Mere natur i råstofgrave KTC har med maj-udgaven af Teknik & Miljø udgivet publikationen 'Mere natur i råstofgrave'. Formålet er at give inspiration til, hvorledes råstofgrave kan forvaltes og plejes til gavn for den danske natur og til en ny dagsorden for mere naturvenlig efterbehandling af råstofgrave i et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, ejere og udvindere. Udgivet af KTC i samarbejde med EnviNa og Amphi Consult. 'Mere natur i råstofgrave', 1. oplag, 2014 (ISBN ). 8. Overfladevand Miljøstyrelsen har fået udført 6 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder. Delprojekterne, der kort er beskrevet nedenfor, indgår som en del af Miljøstyrelsens screeningsværktøj til identifikation af overfladevandstruende jordforureninger. Delprojekt 5 var ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside ved redaktionens afslutning, og er derfor ikke omtalt i nedenstående. Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1: Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter I delprojekt 1 er der foretaget en kobling mellem brancher og aktiviteter i forhold til kritiske jordforurenende stoffer, der potentielt har været anvendt ved de pågældende aktiviteter og brancher. Der er taget udgangspunkt i Danmarks Miljøportals database 'DKJord', der lagrer data om kortlagte jordforureninger i Danmark. Af A.Z. Jeppesen, K.S. Christiansen, J. Falkenberg (NIRAS A/S). Miljøprojekt nr. 1564, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2: Afstandskriterier og fanebredder I delprojekt 2 er fastlagt 1 ) afstandskriterier for 16 specifikke stoffer ud fra viden om jordforureningers fanelæng- 26 der, 2 ) typiske arealstørrelser for forureningskilder og på grundlag heraf 3 ) fanebredder og kildestørrelser for typiske forureninger. Af T. Bote (COWI A/S), S. Outzen (OutzenPro). Miljøprojekt nr. 1565, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 3: Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe I delprojekt 3 er der tilvejebragt et datagrundlag, der gør det muligt at tilknytte worst case forureningskoncentrationer og fluxe til i alt 16 modelstoffer (stofgrupper), hvor de 16 modelstoffer repræsenterer et stort antal kritiske jordforureningsstoffer. Af N.D. Overheu, S.S. Nielsen, T.S. Jepsen, T.H. Larsen (Orbicon A/S). Miljøprojekt nr. 1574, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4: Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde I delprojekt 4 er der udviklet en metode til at vurdere fortynding i danske vandløb, som er påvirket af forurenede grunde via grundvandet. Metoden følger de overordnede principper fra EU s vandrammedirektiv (EQS Directive 2008/105/EC) og er udviklet i forbindelse med en revision af den danske jordforureningslov i Af A. Aisopou, A.T. Sonne, P.L. Bjerg, P.J. Binning (DTU Miljø). Miljøprojekt nr. 1572, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6: Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger I delprojekt 6 er der udviklet et automatisk screeningsværktøj, der tager udgangspunkt i fastsatte kriterier og standardværdier fra de 5 tidligere delprojekter. Af S. Roost, S.S. Nielsen, J. Pedersen (Orbicon A/S). Miljøprojekt nr. 1573, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk

27 Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Rapporten er en introduktion til problemstillingen om ordforureninger og deres påvirkning af overfladevand. I rapporten beskrives en række af de projekter, som Miljøstyrelsen har igangsat i forbindelse med ændringen af jordforureningsloven. Derudover en litteraturopsamling af undersøgelses- og feltmetoder til kvalificering af risikovurderingen af jordforureninger, der kan true overfladevand, resultater og konklusioner fra afprøvning af undersøgelsesmetoderne i Grindsted Å samt risikometode til vurdering af overfladevandstruende jordforureninger. Af S.S. Nielsen, N. Tuxen, O. Frimodt (Orbicon A/S), P.L. Bjerg, A.T. Sonne, P.J. Binning, A.S. Fjordbøge (DTU Miljø) og J. Aabling (Miljøstyrelsen). Miljøprojekt nr. 1575, 2014 (ISBN nr ). Læs hele rapporten på mst.dk Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å model og målinger Omkring halvdelen af Danmarks areal er ikke dækket af hydrometristationer, hvilket betyder, at vandafstrømningen i stedet estimeres ved brug af modeller (DK-modellen). Artiklen beskriver en teknologi til direkte måling af vandafstrømningen og dermed en metode til at teste de modellerede afstrømningsestimater fra de hidtil umålte oplande. Med udviklingen af Doppler-instrumenter til direkte måling af strømningshastigheder i vandløb, er det blevet muligt at monitere vandløb, der hidtil har været umålte på grund af deres placering, f.eks. tæt på kysten i stuvningspåvirkede zoner. Resultatet af denne undersøgelse, som dog kun dækker et enkelt mindre delopland langs kysten, viser generelt, at der er en fornuftig sammenhæng mellem målte og modellerede strømningshastigheder. Af J. Windolf, N.B. Ovesen, J.B. Poulsen (Aarhus Universitet), L. Troldborg (GEUS), B. Kronvang (Aarhus Universitet), Vand & Jord nr. 1, marts 2014, s (ISSN ). Jordforurening.info Hydrometriske målinger i kystnære zoner: Skjern Å I kystnære vandløb kan traditionelle vandføringsstationer være problematiske at benytte, da stuvningseffekter (fra blandt andet tidevand og vind) vanskeliggør beregningen af kontinuert vandføring fra vandstanden. I artiklen beskrives anvendelsen af Doppler-sensorer placeret på den ene brink af vandløbet som en løsning på dette problem. Af J.B. Poulsen, N.B. Ovesen, J. Windolf, B. Kronvang (Aarhus Universitet), Vand & Jord nr. 1, marts 2014, s (ISSN ). 9. Andet Datingsite for jord Artiklen beskriver et 'datingsite' for jord som ét af de delprojekter, der skal reducere transport af jord i Region Hovedstaden og dermed spare penge, tid og CO 2. Målet er at halvere jordkørslen på de danske landeveje. På jordportalen kan aftagere og udbydere annoncere deres behov for at modtage eller afhænde jord. Dermed kan der spares på transport, deponering eller rensning af jord. Transportørerne kan indsamle data og systematisere og koordinere transporterne, og de vil kunne byde ind på transporter for flere udbydere og dermed reducere kørsel med tom vogn, ligesom de kan tilbyde transporterne billigere. Jordportalen vil få premiere i 2014 og er blot ét af ni delprojekter under det samlede projekt 'Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering'. I artiklen bekrives også et andet af delprojekterne, som handler om at reducere transport og forbrug af råstoffer ved at genanvende den jord, der er på stedet og stabilisere jorden ved at tilføre bindemidler. I et tredje projekt skal der udarbejdes et idékatalog over, hvordan overskudsjord kan bruges lokalt. Af H. Ritterbusch, E. Zib, K. Kirkebjerg (Grontmij A/S), Teknik & Miljø nr. 4, april 2014, s (ISSN ). Redegørelse om jordforurening 2011 Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet. Redegørelsen beskriver på et overordnet plan indsatsen fra regionerne og andre aktører på jordforureningsområdet og indeholder oversigter over forbrugte midler på området samt antal af undersøgelser og oprensninger af jordforurening. 'Redegørelse om jordforurening 2011', Redegørelse nr. 1, 2014 (ISBN ). Læs mere på mst.dk 27

28 kursus KALENDEREN Andre møder Dato Hvem Hvad Hvor Mere info Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Jordforurening.info udgives af Videncenter for jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk Redaktør: Kit Jespersen Layout: bgraphic Tryk: Danske Regioner 28

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler PhD. Hubert de Jonge, Sorbisense A/S, Denmark hubert@sorbisense.com Indhold Introduktion Baggrund for Fluxmålinger ved forureningsundersøgelser

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger. Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger. Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Hvorfor interessere sig for hvad udlandet gør? Tekniske muligheder Konkurrencehensyn EU-lovgivning

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Dagsorden for 7. DSP styregruppemøde, kl , 2. september 2015, Danske Regioner, damfærgevej 22, 2100 København Ø

Dagsorden for 7. DSP styregruppemøde, kl , 2. september 2015, Danske Regioner, damfærgevej 22, 2100 København Ø WWW.DANISHSOIL.ORG Dagsorden for 7. DSP styregruppemøde, kl. 10.00 12.00, 2. september 2015, Danske Regioner, damfærgevej 22, 2100 København Ø 21-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 41580/15 Sagsbehandler

Læs mere

19 tilladelse. Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning

19 tilladelse. Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Dato: 8. januar 2015 Sagsnr.: 09.08.26-P19-16-14 19 tilladelse Genanvendelse af nedknust beton indeholdende PCBholdig maling til opfyld i eksisterende kælder på Tingvej 45, 7400 Herning

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Udvikling og afprøvning af FluxSampler. Vingsted Hydrogeolog Jesper Albinus

Udvikling og afprøvning af FluxSampler. Vingsted Hydrogeolog Jesper Albinus Udvikling og afprøvning af FluxSampler Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 1 Vingsted Hydrogeolog Jesper Albinus 05.03.2013 Flux Sampleren er et udviklingsarbejde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Nr. 2 / 22. marts 2013 ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Regionen afgør sagen om deponeret jord i Lynge Grusgrav Regionsrådet har besluttet, at deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav Den 12. marts

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl. 12.45 15.30, med frokost 12.00-12.45, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl. 12.45 15.30, med frokost 12.00-12.45, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø WWW.DANISHSOIL.ORG Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl. 12.45 15.30, med frokost 12.00-12.45, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 17-04-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 20452/15 Sagsbehandler

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012 Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 Hvad er Borgmesteraftalen (Covenant

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG SYDDANMARK Forurening i Syddanmark JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG Ny smiley-ordning til virksomheder, der selv rydder forurening op Virksomheder inviteres til at teste ny miljøteknologi i regionen 1 intro

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Seniorprojektleder Anne Lise Nielsen COWI A/S Civilingeniør Hanne Kirk Østergaard Region Nordjylland ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere