-% 1 Lui.4. ^8. ÅR r A NG, D r ", r.mnep dnr '^rn 1 ' 60 " sel r 1 " n. G udgave } cl! IVI9/ 00 lvl3glg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-% 1 Lui.4. ^8. ÅR r A NG, D r ", r.mnep --105. -dnr '^rn 1 ' 60 " sel r 1 " n. G udgave } cl! IVI9/ 00 lvl3glg"

Transkript

1 ^8. ÅR r A NG, D r ", r.mnep Y* -% 1 Lui.4. -dnr '^rn 1 ' 60 " H sel r 1 " n anuar 3, G udgave } cl! IVI9/ 00 lvl3glg 1.mer..;DbejL..d god' Jk..und e?n af dar^l' sprogs- ^nskabr" _y_arpestc rrofiler. En af de mest udadvendte. Og en af de mest alsidige. Det afspejler artiklerne i dette nummer, der handler om så forskellige emner som: Søren Kierkegaard som skribent - "et sundt menneske får hovedpine af at læse over en halv side uforberedt" Sprogrøgt - undervisningsministeren erklærer sig som tilhænger Bandeords grammatik - grammatisk set er ordet sgu ikke grimmere end ordet skaml Behovet for en retskrivningsreform - professer Gregersen vs. professor Lund Virksomheders sproglige selviscenesættelse - læs om branding og andre buzzwords Dansk sprog og litteratur - set med norske studerendes øjne Det danske sprogs fremtid - hvad har kulturministeren tænkt sig? Degenereringen af sproglig kritik - rigtigt gættet: vi taler om Danmarks Radio!... foruden det islandske sprogs formidable overlevelsesevne, dialekter, kultur, etymologi, heksametre, litteraturens udgangspunkt i sprog, nye ord i dansk, oversættelse, runer - og bommelom! Erik Hansen Jørn Lund Vigdis Finnbogadottir Torben Brostrøm Lars Brink Bertel Haarder Frans Gregersen Jens Smærup Sørensen Peter Zeeberg Marie Stoklund Geirr Wiggen Per Øhrgaard Lars Heltoft Finn Køster Kirsten Rask Anne Katrine Lund Georg Metz Kjeld Kristensen Brian Mikkelsen Mie Femø Nielsen Jan Katlev Klaus Rifbjerg Baj

2 2 MÅL OG MÆLE Gammel eller ældre Det ser ud til at det ikke mere kan lade sig gøre at blive gammel i Danmark! I al fald er her overhovedet ingen gamle. Derimod er der en hel del ældre. Det er et almindeligt fænomen at man undgår ord som direkte betegner noget ubehageligt. Det ligefremme og saglige middelalderord skidehus bliver til lokum, som så igen bliver til toilet, for det lyder lidt renligere. Børnelammelse bliver til polio, så er det ikke helt så skræmmende. Tuberkulose maner man i jorden ved at kalde sygdommen TB, og hvad kommer fugleinfluenzaen mon til at hedde for at berolige folk? Krig har jeg hørt omtalt som fredsskabende aktioner, det virker knap så uhyggeligt; de fyrede og arbejdsløse er fritstillede - det lyder såmænd ligefrem rart. Og når hustru for tiden øjensynlig er ved at fortrænge det gode ord kone, er det måske fordi dette ord er kommet til at virke for folkeligt og bondsk. Når man undgår ordet gammel, må det være fordi man anser det for skændigt, ynkeligt eller komisk at være gammel, og ikke ser på det som en ærlig sag og et biologisk vilkår. Særlig grinagtigt bliver det når man taler om de helt ældre, som i Poltiken den : Unge og gamle og børn, måske flest unge og helt ældre. Man vrider sig for at undgå ordet gammel - så hellere begå en grov grammatisk fejl. Det er noget der hører vor tid og vor kultur til, at se ned på de gamle. Tidligere var det helt anderledes. Ordet herre går tilbage til et ord med betydningen 'gråhåret', 'gammel', men dermed også 'ærværdig'. Det var en tid da man så op til de gamle og lærte af deres erfaring og visdom. Vi har stadig lidt af det i ord som grånende og gråsprængt, som dog endnu betegner noget positivt. I de romanske sprog går det tilsvarende ord tilbage til latin senior med betydningen 'ældre' eller 'gammel'. Det blev til italiensk signore og signora, til spansk senor og senora og til fransk monsieur, 'min herre'. Og for resten til engelsk sir. Senat kommer af samme rod, det var de gamles rådsforsamling. Jo, der har skam stået respekt om de gamle, og man kunne naturligvis kalde dem hvad de var. At være gammel betød at man i årenes løb havde oparbejdet erfaring og visdom. Så meget at man kunne dele ud af det. Du er blevet ældre, Jørn, men det er du faktisk blevet lige fra begyndelsen - det er der ikke noget nyt i. Det nye er at du så småt er ved at blive gammel Det skal du have til lykke med, og jeg håber du i meget lang tid vil holde fast ved ordet og dets ædle og værdige medbetydninger. Erik Hansen (f. 2931) professor emeritus i dansk sprog Københavns Universitet

3 MÅL OG MÆLE Skrevet af Jørn Lund Tyve år gammel debuterede Jørn Lund i bogform med Kommentarer til Wimmers oldnordiske læsebog (1966, sammen med Lars Brink), og siden har han skrevet talrige artikler, betænkninger, bøger, essays, indlæg, klummer, kronikker, leksikonopslag og udvalgsrapporter om sprog og sprogbrug, uddannelse og undervisning, litteratur og kultur. Her bringer vi en række nedslag i forfatterskabet. For udvalget står forlagschef Ulrik Hvilshøj.»Sproget udvikler sig hastigt i disse år. Enhver lægger mærke til leksikalske nydannelser som 'skæppeskøn', 'miljøvenlig', 'porno', 'røvrende' og 'samspilsramt'; mange betydningsforskelle registreres: 'flipproletar' betyder fx for mange unge 'fattig stofmisbruger', men for de ældre noget ganske andet. (...) De fleste er [dog] enige om, at der egentlig ikke er sket noget videre med udtalen siden salig Holbergs dage. De bør som modgift læse denne bog fra a til z. For vi vil stillet over for denne påstand hævde, at der netop i vor tid er sket så mange og så gennemgribende udviklinger som sjældent før i sprogets historie.«udtale forskelle i Danmark (1974, side 9, sammen med Lars Brink)»Hvad vi opfatter som klicheer, afhænger af vore sproglige erfaringer. Kender man store dele af den sproglige virkelighed, kommer man let til at opleve klicheer hos sine medmennesker. Men træder man kun sjældent uden for dagligsproget, skal der mere til. Derfor er der også mange, der finder det sentimentale repertoire i Giro 413 smukt: "Tak for gode som for onde år, sølvstænk i dit gyldne hår".«60 sprogminutter (1988, side 14, sammen med Erik Hansen)»Hvad man ikke kan lære børn, er at føle tilknytning til deres egn; man kan ikke docere rodfæstethed i en lokalkultur. Det skal man heller ikke forsøge på. Men at involvere sig i livet omkring sig, at lege og studere og knytte kontakter, kan bane vejen og give struktur, mening og retning i et lokalt engagement. (...) Tegner vi en cirkel uden om lokalkulturen og lokalsamfundet, møder vi det specifikt danske.«pejling og perspektiv (1988, side 74, som formand for Perspektivudvalget)»Med årene underlagde H.C. Andersen sig altså et gangbart og acceptabelt talesprog, et skriftsprog, der ikke alene lystrede ham, men også tidens

4 MÅL OG MÆLE korrekthedskrav, en mundtlig fremførelsesteknik, der gjorde indtryk, og en brevlig navigationsevne, der støttede ham socialt i to henseender: han blev en fabelagtig sproglig strateg, der ofte nåede sine mål gennem skriftsproget - og ensomhedsfølelsen blev holdt stangen. Den, der har en adressat for sprog og tanke, er ikke helt hjemløs.«flugten i sproget (1991, side 51, sammen med Torben Brostrøm)»De fleste danskere har et ufrit og kritisk forhold til deres eget og andres sprog. Sprogspørgsmål er for mange næsten kun spørgsmål om korrekthed og forfald. Meget få glæder sig over sprogets rigdom og udtryksmuligheder. Sprogvariation betragtes som et problem. Vi er en nation af sprogskumlere.«- med sproget som indsats (1993, side 74-75)»Den Store Danske Encyklopædi fortæller om natur og kultur, om menneskets liv og vilkår før og nu. Grundlaget hentes i videnskaben, som den tegner sig for forskerne mod slutningen af 1900-tallet. Udgangspunktet er dansk.«den Store Danske Encyklopædi (1994, forord til bind 1)»Ord er stærke. De kan skabe indtryk og liv, de kan rejse en bygning i vores forestillingsverden. Og de slår stærkere end meget andet, ligesom de kan skabe større glæder. Man kan sige det med blomster, men ord siger det bedre.«professor Higgins' sproglige diagnoser (1997, side 40)»Mange udtrykker i disse år frygt for det danske sprogs overlevelsesmuligheder. Men dansk er blandt de 100 største af verdens sprog, dets domæne er mere homogent end de fleste andre sprogs, og det hører til verdens mest stabiliserede, støttet som det er af en lang skriftsprogstradition. Det kan overleve helt uden hjælp, ikke mindst fordi det er det bedste udtryksmiddel for langt de fleste danskere.«sidste udkald (1998, side 75)»Gennem sproget kan vi kanalisere opmærksomheden. Vi kan tiltrække andres, og vi kan mere eller mindre gavmildt vise vores egen opmærksomhed og interesse. Sproget hænger sammen med hele personligheden, med hele ens baggrund. Derfor er det så vanskelig en størrelse at isolere, og derfor er det så vigtigt at udvikle det.«kampen om opmærksomhed (2000, side 54)»For en kulturnation er det af afgørende betydning, at befolkningen har adgang til stof på højt fagligt niveau på nationalsproget, ikke mindst i en tid, hvor brugen af engelsk i faglige sammenhænge er stigende, også blandt danske forskere.«den Store Danske Encyklopædi (2001, forord til bind 20)

5 MÅL OG MÆLE »Når man kommer til smagsindtrykket, er der for langt de fleste mennesker store problemer. Det er lettere at beskrive forskellen på udsigten fra Rundetårn og Eiffeltårnet end at beskrive smagsforskellen på et jordbær og et hindbær. Hvordan smager et glas mælk og en rullepølsemad? Jeg spørger bare.«den sproglige dagsorden (2003, side 91)»Sprogets udvikling lader sig ikke på alle områder styre direkte gennem lovgivningsinitiativer; sprog tales og skrives af mennesker, der i almindelighed befinder sig uden for de officielle regelsystemers rækkevidde. Men regering og Folketing kan på en række områder fastlægge rammebetingelser, der har stor betydning for sprog og sprogbrug.«sprog på spil (2003, side 4, som formand for kulturministeriets sprogpolitiske arbejdsgruppe)»forleden traf jeg en kollega på omkring 50 år, som ikke vidste, hvad hendes søn egentlig lavede. Han var key account manager og havde forklaret hende, at han ydede support, coachede og boostede salget inden for særlig vigtige segmenter. Han havde netop fået ros af sin general manager for en BATiVA-analyse. Hun fattede ikke noget af det, men hos mig var der ingen hjælp at hente; man må hele livet prøve at forstå sine børn.«den sproglige tilstandsrapport (2004, side 64)»Hvad har vi at byde på, på hvilken måde har vi forvaltet den europæiske og nordiske kulturarv, og hvad er det særlige ved dansk kultur? Hvorfor skal vi fastholde vores sprog, hvis vi ikke kan se værdien af den kultur, der er formet på dansk? Hvad har vi at bidrage med i en europæisk virkelighed, der ikke blot vil repræsentere forskellige manifestationer af amerikansk påvirkning? Den gode litteratur kan være med til at besvare de spørgsmål og er i sig selv udtryk for dansk kultur og sprog.«dansk litteraturs kanon (2004, side 10, som formand for Kanonudvalget)»Nogle hævder, at vi bliver hvad vi siger. Så enkelt er det heldigvis ikke. Men de aktuelle tendenser i sprog og tænkning kan godt forflygtige væsentlige dele af menneskelivet; dem, der lidt hånligt i tidens sprog kaldes de bløde værdier. Et uheldigt udtryk. De er benhårde. Det er jo dem, vi lever for. Vi har kun ét liv, og meget få ville være tilfredse, hvis deres liv kun var at operere på markedet, at udvikle eller sælge produkter og flytte markedsandele. Hvorfor så tale om det, som om det var tilfældet - og indrette sprog og tænkning derefter?«sprog til salg (2005, side 16) Ulrik Hvilshøj (f. 1969) cand.mag. i sprogvidenskab, forlagschef, Gads Forlag

6 6 MÅL OG MÆLE Fra kalveskind til tolva En lægmands tanker om det islandske sprogs formidable overlevelsesevne Den islandske skjald Sturla Thordarson var rejst til Norge. Han blev meget lidt venligt modtaget hos kong Magnus, hos hvem han var blevet bagtalt af sin islandske fjende Hrafn. Kongen erklærede dog storsindet: "Jeg lader ham sandsynligvis ikke dræbe". Og valgte i stedet at tage ham med på sit skib sydpå. Her anbragte han ham blandt de ringeste af besætningen. Men ganske som svinedrengen hos H.C. Andersen lykkedes det Sturla at tiltrække sig dronningens opmærksomhed, da han om aftenen samlede hele besætningen omkring sig, fordi han fortalte en saga fyldt med overjordiske væsner og sproglig ynde. For at skaffe sig fred med kongen havde Sturla lavet et kvad om ham og hans fader, kong Harald, men han havde ikke kunnet få adgang til at fremsige det for kongen. Da nu dronningen var faldet for hans kunst, gik hun til ægtemanden og bad ham lægge øre til skjalden. Da sagde kongen, at hvis Sturla ville, kunne han kvæde det, han angav at have digtet om ham. Sturla kvad da digtet til ende, og kongen måtte bøje sig for sprogets magi, med ordene: "Jeg har spurgt ('fundet ud af), at Sturla forstår at digte". På samme måde har resten af verden siden sagaernes tid forstået, at islændingene forstår, ikke blot at digte, men at lade deres sprog vokse og blomstre med den samme magi, som for tusind år siden gjorde de islandske skjalde til de ypperste digtere i hele Norden - ja til tider endog sikrede deres overlevelse hos de magtfulde konger udenfor Island. Ordets magt Måske skyldes det netop, at det var "ordet" og ikke "magten", der var det samfundsmæssige bindemiddel i Island, til forskel fra tilstanden i de gamle kongedømmer, landnamsmændene var flygtet fra. Måske var det disse forhold, der gjorde ordene så magtfulde i islændingenes mund. Fra 930 havde de fribårne og selvstændige høvdinge på Thingvellir i Island talt sig frem til en samfundsorden. Alle andre steder blev en sådan på den tid gennemført med kongens sværd som øverste instans. Men der var ingen konge og ingen statsmagt i Island - der var kun ordet, der kunne værne mod anarki og vold. Og sådan blev ordet udviklet til det fornemste redskab i den nye samfundsopbygning og identitetskabelse, som foregik i Island i tiden for landnam og nationalitetsdannelse. Vel var de indbyrdes stridige, forfædrene i Island, hvor høvdinge og familier ville beholde magt i områderne, og krænkelse skulle hævnes. Historier derom blev så givet videre i enestående ordsnilde fortællinger, der lever den dag i dag. Ikke alene på Althinget blev evnen til at kunne belægge sine ord med vid

7 MÅL OG MÆLE og omhu nærmest livsvigtig. Også ude på gårdene blev selve sprogets udvikling, og de magiske historier om de første tider i det nye land, altafgørende for forståelsen af den islandske identitet, der, uden at man var helt klar over det, ikke længere blot var et valg, men en livsnødvendighed. Dertil kom den lange mørke tid, hvor tiden skulle fordrives på gårdene, hvilket, ligesom i alle andre samfund uden skriftsprog, foregik via fortællinger i fællesstuerne. Sagaerne har for den tids lyttere vel været som vor tids radioteater, og kongedigtene som tvdækningen i dag af royale kroninger, mens lyden af ordene har været den tids musikalske univers. Derfor har det hele været båret af den samme energi, som i dag driver den gode kunst frem. Skriftkulturen Men når jeg ser på andre sprogs historie, ved jeg, at det i sig selv ikke har været nok. Det var det skrevne sprog, man efterhånden begyndte at læse, der blev afgørende. Nok er Island isoleret og derfor måske bedre end så mange andre lande, specielt de kontinentale, i stand til at værne sig mod den indflydelse, herunder den sproglige, der kommer udefra. Men isoleret fra resten af verden hverken er vi, har vi været, eller ønsker vi at være. Vi har tværtimod gennem århundrederne meget gerne annammet verdens åndelige herligheder og fornyelser og ført dem med hjem til os selv. Men til forskel fra næsten alle andre folk, har vi i hele denne process fravalgt samtidig at bruge fremmede skriftsprog som medie for denne import af viden, religion og ideer. Vi har altid formået at omsætte dem til vores eget sprog, til vores egen forståelsesramme, til vores egen kultur. Sådan har det været siden skriftsproget nåede til Island omkring år Alt blev skrevet på islandsk. Ikke på latin, som så mange andre steder, eller tysk eller fransk for den sags skyld, - selvom de lærde selvfølgelig kendte deres latin og brugte den som kontaktsprog til den ydre verden. Lovene, der indtil da havde eksisteret rent virtuelt via en formidabel kollektiv hukommelse, blev skrevet ned på vores eget sprog i Og i middelalderens århundreder skrev flittige klerke på de små klostre de islandske sagaer på de rensede kalveskind, vellum. Stavelse for stavelse fæstnede de vores kollektive historie, vores sprog og vores identitet på de skrabede skind med den fravristede væske fra vindblæste sletters krybende lyng som eneste blæk. Men de skrev på deres eget tungemål. På vores eget sprog og med vores egne ord. Dermed fæstnede de det islandske folk i verdens bevidsthed. Kristendom på islandsk Kristendommen har selvfølgelig haft en betydelig rolle for sprogets bevarelse. Den blev indført for tusind år siden ved ordets magt med Thorgeir Lj osvetningagodis tale på Thingvellir, for at sikre landet mod borgerkrig. En langt mere rationel end følelsesbetonet beslutning, men overordentlig vis. Men måske netop derfor uden den frygtelige dominans af romersk-latinsk kulturel indflydelse, der fulgte kristendommen andre steder. Skulle vi have kristendommen, skulle også det være på vort eget sprog, og oversættelserne

8 8 MÅL OG MÆLE af de kristne skrifter til islandsk blev således i sig selv en drivkraft i udviklingen af det islandske sprog allerede fra 1100-tallet. Således blev de første salmer på islandsk skabt allerede så tidligt som sidst på 1100-tallet. Den ældste salme i Norden er islandsk, digtet af Kolbeinn Tumason ( ). Den første del lyder således: Heyr, himna smisur, hvers skåldid bisur, komi mjuk til min miskunnin bin. f>vi heiti eg å big, bu hefur skaptan mig, eg er prællinn binn, bu ert drottinn minn. Gu9, heit eg å big, ad græsir mig, minnst, mildingur, min, mest burfum bin. RyS bu, r631a gramur, riklyndur og framur, holds hverri sorg ur hjartaborg. I Bjorn Sigurbjornssons oversættelse: Hør min skaber, Gud, digterbønnens bud. I Kom nu mild herned med din miskundhed. Når din stærke hånd I skabte krop og ånd 1 er du alles drot jeg din slave blot. Gud, jeg beder dig I om at læge mig, I kom mig mild i hu, ene hjælper du. I Prægtig som en sol I på din trone-stol, rydder du min sorg ud af hjertes borg. Denne meget poetiske salme, med den evige sandhed om menneskets lidelser, synges stadigvæk meget under gudstjenester i Island. Videre blev Bibelen oversat og udgivet i 1584, og omkring 1600 kom klassicismen på mode, og på den tid konstaterede nogle islændinge, med Arngrim den Lærde i spidsen, at det islandske sprog ligesom græsk og latin var et klassisk sprog, en nationalskat, der bevarede en stor kulturarv. Og herefter begyndte de intellektuelle målbevidst at bevare sproget, og digternes tanker og ord fik mægtigere vinger end nogensinde. Den kristne tro var stadigvæk en inspirationskilde for det islandske sprog, der gennem de næste århundreder udfoldede sig, mest markant i Hallgrimur Péturssons ( ) fantastiske Passionssalmer, som den dag i dag har en enorm indflydelse på vores sprog og kultur. Og Hallgrimur var meget bevidst om sprogets betydning: Gef3u a3 mosurmålis mitt, minn Jesu, bess ég beisi, fra allri villu klart og kvitt krossins or3 bitt ut breidi um landis hér til heisurs bér, helst mun ba3 blessun valda, mesan bin nås lætur vort lad ly3i og byggsum halda. I Bjorn Sigurbjornssons oversættelse: Gør modersmålet hos mit folk, o Jesus, af din nåde, I til kristentroens rette tolk, som tyder korset gåde. Lad dåbens tegn i hver en egn velsigne os mod farer, I mens nådens magt om os står vagt og land og folk bevarer. Islandisering af sproget Med tiden omking århundredeskiftet til det 19. århundrede blomstrede ro-

9 MÅL OG MÆLE matikken og nationalismen overalt i Europa og nåede selvfølgelig også til de islandske studerende i København, som siden førte frihedstanken hjem til Island. De bragte begejstringen for den digtning, der hyldede landet og den nationale identitet, med hjem og kastede sig ud i, ikke blot forsvaret af bragen af det islandske sprog i alle sammenhænge, men også i kravet om en islandisering af alle fremmedelementer i sproget. Dermed startede den tradition for alvor, der lever den dag i dag, nemlig at skabe islandske ord for nye fænomener såsom kemi, tv, telefon og pc, i stedet for at brage de udenlandske ord. Dette skete også, for at sikre, at folket, der jo ikke rejste ud i verden, fik en klar opfattelse af, hvad disse nye fænomener var og kunne brages til, fordi de nye ord næsten altid afspejlede de nye fænomeners natur eller oprindelse. Stor hjælp fik vi da også, da den danske sprogforsker og videnskabsmand Rasmus Christian Rask kort efter 1800 kastede sig over udarbejdelsen af en islandsk sproglære (Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog, 1811). Rask kom til Island, tilegnede sig nærmest fejlfrit islandsk og påpegede vigtigheden af at holde sproget rent. I dag behøver man ikke længere at rejse nogen steder for at blive påvirket af andre kulturer, andre trosretninger eller andres måde at leve og tænke på. For slet ikke at tale om markedskræfterne. For i vore dage befinder alt dette sig ude på nettet, altså oppe i luften over os alle, lige til at hente ned. Og i den himmel er det ikke den retfærdige gud, der bestemmer, men den med de bedste lokkemidler, den dygtigste salgsstrategi og den enkleste downloading fra himlen til farsimi ('mobiltelefon'), tolva ('computer') eller sjonvarp ('tv'). Selvfølgelig er der al mulig grund til at frygte, at også vores islandske sprog bliver fattigere og svagere, hvilket ville medvirke til at udvande vor identitet. Især det reklamefinansierede pres, de unge mennesker udsættes for i dagens mediestyrede udvikling af tomme rollemodeller, er skræmmende. Så det koster ikke megen energi i denne sammenhæng at falde hen i bekymring og pessimisme - specielt med den forståelse af sprogets værdi for vort folks identitet og sammenhængskraft, som jeg netop har forfægtet. Men når man så samtidig ved, at der i dette år alene udgives over 600 nye bogtitler på islandsk, deraf 154 af islandske forfattere, er det svært fortsat at holde pessimismen i live. Især når man giver sig til at læse denne nye islandske litteratur og oplever en poesi og ordrigdom som aldrig før i vort sprog. Da viger pessimismen for den kraft, som gennem tusinde år har overvundet alle de trusler, som det islandske sprog og vor kultur har været udsat for udefra, og man fyldes igen af glæden over at kunne konstatere, at Islands allerbedste gave til verden er, den dag i dag at stå som et forbillede for, hvilken glæde og værdi det er for et folk at bevare sit eget sprog. Vigdis Finnbogadottir (f. 1930) Islands præsident fra FN's goodwill-ambassadør for verdens sprog

10 10 MÅL OG MÆLE Dagbogens skrift Jeg gjorde det, man ikke skal gøre. Under et arbejde med erindringsskrivning kom jeg i tanker om en dagbog, jeg havde i gang i gymnasieårene, og drog den frem fra kisten med gamle papirer og breve. Fuld var den af 2.gforelskelser og skidtvigtige betragtninger om livet og poesien i en sky af ulidelige fordomme om hvad som helst. Det var nyttig læsning, hvad realia angår, data om besættelse og befrielse i Aalborg 1945 som sidebemærkninger til navleknugende ømheder. Jeg rødmede over den umodenhed, som forekom mig mere vidtstrakt, end man finder den hos årige i dag. Og så kastede jeg den på ilden. Her nogle år efter er jeg blevet så moden, at jeg kalder det dårskab ikke at ville vedkende mig disse første personlige skriverier, så traurige de end var. Så meget mere som jeg altid bliver ærgerlig, når jeg hører, at den og den forfatters breve og dagbøger er blevet censureret, beklippet eller destrueret af ømskindede efterladte eller efter testamentariske ønsker. Men gensynet med den gamle journal bekræftede mig i den praksis, jeg ellers har fulgt, når jeg i perioder gjorde dagsnotater eller skrev huskebøger under rejser til personlig brug. Nemlig at meddele sig fuldstændig nøgternt, rene fakta, uden tilløb til stil. Skrabet brugsprosa uden overflødige følelser. Ulystigt at læse for andre. "Dagbocker består av frusna ogonblick som lyser upp når de åratal efteråt betraktas med facit i hand... Detta år Tid som tas fram ur det forflutnas frysbox: då var livet såsom det inte år nu." Sådan indleder Per Wåstberg udgivelsen af den omfangsrige Ung mans dagbok (1996), som han skrev tolv til seksten år gammel Og den kan få én til at blegne af misundelse over både denne tidlige skrivefærdighed, selvsikkerhed og meget andet godt med -hed, nedfældet i dagenes kassebog. En indadvendt, drømmende, læsende, skrivelysten dreng, fuld af iagttagelsesevne. Han opfatter ikke denne dagbog som skriverværksted, for han førte ved siden af også kartoteker med materiale til senere brug. Og desuden en mere udførlig hemmelig en. Så professionel har han været fra første færd. For nogen anden end ham selv er dagbogen ikke skrevet, hævder han. Men udgivet er den dog. På dette punkt er der stor uenighed. Al skrift synes at have en adressat. Udtryksviljen må have et mål, skriveriet en retning, bevidst eller ubevidst. Er den spontane skrivelyst uforstilt? Dagbog som henvendelse og livline Martin A. Hansen skrev dagbog. Han var selv skeptisk over for genren og dens hemmelige publikum, den selviscenesættelse, der melder sig hos den skrivende, så autentisk han dog prøver

11 MÅL OG MÆLE at være. Derimod troede han på brevet som genre, fordi der allerede er en anden navngiven person til stede i en fortrolig dialog. Niels Gunder Hansen, som refererer disse synspunkter i antologien PS (2005), om Martin A. Hansens brevveksling med kredsen omkring Heretica, mener dog, som rimeligt er, at forstillelsen og falskheden har lige så gode vilkår i brevet som i soloskriften. Både hans dagbog og breve er udgivet. Og den risiko, mulighed og hensigt præger alle offentlige personers flid ved det private skrivebord. Søren Kierkegard har forudset det forskningsinstitut, der i vore dage sørger for, at hans mindste tekstrettelse i hvilket som helst stykke beskrevet papir ser dagens lys for vores begærlige øjne. Det var for H.C. Andersen en selvfølge, at alle hans omhyggeligt udformede breve blev gemt og ikke glemt, ligesom han sikrede dagbøgernes beståen. De er vidt forskellige fra den samtidige filosofs journal, ganske impulsive huskebøger, men raffineret komponeret og beregnet henkastet, sammenlignet med de lakoniske kalendere, han også førte. Og hvorfor gør man det? Hvorfor opstille en regnmåler for at få syn for, hvad der flygtigt passerer og synker ned i jorden? som Per Wåstberg spørger. Hans svar: det giver illusionen af en struktur, en tidens lodline med en knude på hver dag for færden. Dagbogen kan være en livline, som forvandles til en skæbnekonstruktion. Meget tyder på, at Thorkild Hansen planlagde et hovedværk fra begyndelsen: en omhyggelig dagbog, der kunne bearbejdes til en dokumentarisk livsroman. WBm Eftei x X' 'diversitet blev Jørn Lund i 2980 yngste professor ved Danmarks Lærerhøjskole, her endnu uden skæg (ca. 2982, Polfoto). Først kom De søde piger. Dagbog Siden de to store bind dagbøger frem til 1952, Et atelier i Paris. Det var ikke blevet derved, hvis ikke døden havde indhentet skriften. Siden har en kritisk analyse påvist arrangementet i om- og genskrivning. At tale om falskneri, er meningsløst. Enhver dagbog er en fiktion, da den ikke kan formes i målestokken 1:1. Den 16-åriges dagbog Da jeg gennem en årrække i 1970'erne med kone og tre børn kørte Frankrig rundt sommer efter sommer, påbød jeg dem tyrannisk at udfærdige dagens rejsebog, hver aften efter middag. Selv tog jeg hemmelige noter til senere artikel-

12 12 MÅL OG MÆLE brug, men for dem var opskriften redegørelsen for dagens gerninger, besøg i utallige byer, katedraler, klostre, slotte, museer, mindestuer, markeder, drypstenshuler og grotter, besigtigelse af bjerge og slugter, indtog på kroer, herberger, hoteller og restauranter. Hvert eneste måltid er bogført med samtlige retter og regninger indklæbet fra en nu fjern fortid før bilismens infernalske vækst og prisernes himmelflugt. Et hukommelsens uundværlige bibliotek, mærket af jævnlig brug. Der er tydelig forskel på den voksnes rolige, velformede redegørelser og de ældste børns selektive hukommelse og * konflikt mellem pligt og lyst. Eller fuldkommen nøgternt, som den 16-åriges rapport 18. juli 1973: "Angers var en stor, men åben by. Domineret af et stort, stort slot med 17 tårne. I voldgraven gik der dådyr, og man så flere af franskmændenes groteske arrangementer (se vedlagte brochure). Vi tog videre til Saumur, som også har et slot, vi så udefra, og et udsigtssted med stort panorama. Vi fortsatte langs Loire, krydsede floden for at komme ned til Loudun." Det var en by berømt i litteraturen for sine kætterbål. Aldous Huxleys roman om Djævlene i Loudun og Eyvind Johsons Drømme om roser og ild fra samme sted havde antændt os. Der var ingen spor. "Der overnattede vi i gæstgiveriet La Roue d'or. Menu: Skinke/hors d'oeuvre. Vagtler/kylling/bøffer. Ost og dessert. Saumurvin. Kaffe og pærebrændevin." Den vedhæftede regning fra det ganske eksklusive hotellerie lød på hele 203,70 frcs, men så var værelserne også indregnet. Dådyrene i voldgraven vækker en endnu mere præcis erindring end smagen af middagen, som dog var på gastronomisk niveau. Glem ikke detaljen for rutinen. Pludselig står et stykke fortid som et frosset øjeblik. Og derfor læser jeg gerne andres dagbøger. I journalen har jeg noteret: 'Skrev i aften det lovede bidrag til Mål og Mæles festskrift til Jørn Lund. Om dagbogskriveriets nytte.' Torben Brostrøm (f. 1927) professor emeritus

13 MÅL OG MÆLE Sankt Sørens cirkus Kære Jørn! Vi har været levende optaget af vrøvl lige, siden vi fik anbefalet Vilhelm Wanschers bog som noget af den fineste æstetik. Vi fandt, at den var vrøvl, og at der var mere vrøvl i verden, end vor skolegang lod formode. Du kastede dig over den afatiske Robert Jacobsens vrøvl, jeg rasede mod Hjelmslevs ditto. Sammen har vi ivret mod politisk, modernistisk, filosofisk og sprog-etableret vrøvl. Og vi bliver ikke færdige. Derfor er det passende, at du nu får en vrøvl-analyse af et af Danmarks store vrøvlehoveder. Han vrøvler ikke hele tiden, men er til gengæld altid svært tilgængelig. Han har en tårnhøj lix (ca. 66) og er en fremragende probersten, hvis man vil skærpe sin forståelsesevne. - Også teksters forståelighed har du jo beskæftiget dig meget med. Vrøvl Men hvad er vrøvl? Vrøvl er i dagligsprogets grundbetydning et udsagn, hvori man ikke med rimelig sikkerhed kan finde det tilsigtede indhold. Fx Det er varmere på landet end om sommeren. Udsagnet Der går 100 centimeter på en liter er fejlfuldt: Hvad det tilsigtede indhold end er, kan det ikke korrekt udtrykkes sådan. Men konteksten kan fx vise, at der sandsynligvis blot står centimeter i stedet for centiliter. I så fald er det ikke vrøvl. All men are bom equal kan ikke stemme med intentionen: Ingen statsmand kan have ment, at alle mennesker fødes lige. Dermed er udsagnet sprogstridigt; det er irrelevant, at det korrekt udtrykker noget andet (absolut lighed ved fødslen) end det, afsender intenderer. Jf. at Dommeren smed en bolt ud af banen kaldes galt, når intentionen er 'bold'. - Det tilsigtede indhold kunne være burde være født lige' eller '... er født lige værdifulde i Jesu øjne'. På kanten af vrøvl. Normalt vil vi bruge os selv som enedommere i spørgsmålet, om der kan findes en sandsynlig intention bag et udsagn, men vi kan selvfølgelig overbevises af andre om, at et udsagn, vi først fandt forvrøvlet, har et klart tilsigtet indhold, ja, måske endda er korrekt udtrykt: De tres får er stort. Hvis det tilsigtede indhold er så uklart tænkt, at det ikke kan udtrykkes klart, kalder jeg det renlivet vrøvl. Det findes i mængder hos skizofrene og semiotikere. Bemærk altså, at vrøvl i grundbetydningen kun kan bruges om sprogstridige udsagn. De sprogrigtige udsagn udtrykker jo korrekt det tilsigtede indhold, og så er dette let at finde og udsagnet ergo ikke vrøvl. I dagligsproget betyder vrøvl også 'usandt', fx Det er da noget vrøvl, at justitsministeren er på stoffer, men det er en dum betydningsvariant. Kierkegaard er både forvrøvlet og svært tilgængelig. Vanskelighederne er i) Hans sprog er 150 år gammelt og

14 14 MÅL OG MÆLE endda ofte gammeldags for sin tid. 2) Hans stil er vanskelig: lange, indviklede sætninger, indskud, sidespring og svære ord. 3) Han brager talrige retoriske kneb og pointer. 4) Han er ikke nøjeregnende med den enkelte glose, der ofte er unaturlig eller direkte leksikalsk forkert efter intentionen. 5) Han bruger i nogen grad sin egen terminologi, så at man er nødt til at kende hele forfatterskabet eller bruge Himmelstrups ordbog. 6) Han alluderer ofte til fænomener, som vi ikke kender eller ikke får associationer til. Og endelig 7) Han tænker stundom så uklart, at hans "tanke" ikke kan udtrykkes klart, altså renlivet vrøvl. - Et sundt menneske får hovedpine af at læse over en halv side uforberedt tekst af ham. Når man omsider har fået den "oversat", straffes man for sin møje ved, at indholdet viser sig at være enten vrøvl eller indlysende usandt eller trivielt. Lad os se på det. Teksten "Er der Noget, hvorfor man maa rose den nyere philosophiske Stræben i dens storartede Fremtræden, saa er det visselig for den geniale Magt, hvormed den griber og fastholder Phænomenet. Sømmer det sig nu for dette, der som saadant altid er foemini generis, paa Grund af sin qvindelige Natur at hengive sig til den Stærkere, saa kan man dog ogsaa med Billighed af den philosophiske Ridder fordre den ærbødige Anstand, det dybe Sværmeri, istedetfor hvilket man stundom hører Sporernes Klirren og Herskerens Stemme. Betragteren bør være Erotiker, intet Træk, intet Moment maa være ham ligegyldigt; men paa den anden Side bør han dog ogsaa føle sin Overvægt, men kun bruge den til at forhjælpe Phænomenet til dets fuldkomne Aabenbarelse. Om derfor end Betragteren fører Begrebet med sig, gjælder det dog om, at Phænomenet bliver ukrænket, og at Begrebet sees tilblivende ved Phænomenet." (Indledning til Om Begrebet Ironi. Fra Samlede Værker 1, p. 69) Oversættelsen Man må højligt rose vor tids oh så storartede filosoffer for deres understregning af fænomenerne, dvs. tingene som de fysisk fremtræder modsat deres bagvedliggende væsen eller begreb. Fænomenerne har så at sige kvindelig natur - de styres ubetinget af tingenes væsen. Derfor bør den mandlige filosof ærbødigt dyrke dem og ikke, som det stundom sker, herse og regere med dem. Filosoffen bør respektere fænomenerne, eftersom man kun, korrekt, kan udlede begreberne af fænomenerne. Kommentar Magt hedder nu kraft i denne nuance, der på Kierkegaards tid bedst var kendt fra Bibelen (jf. Ordbog over det Danske Sprog). Phænomenet er datidigt filosofisk fagsprog (passende i Kierkegaards disputats). Betydningen er som i min parafrase og er først og fremmest præget af Hegels brug, idet han helt dominerede datidens filosofi. Det bruges dog tilsvarende af en lang række især tyske filosoffer og skønånder og går yderst tilbage til Platon, der mente, at hver konkret, sanselig ting modvaredes af en ide i ide-verdenen.

15 MÅL OG MÆLE For hestene her på jorden eksisterer der i ideverdenen en hestens ide! - Dette er, hvad jeg hader Kierkegaard mest for: Dels er det skrigende spekulativt (et i samtiden positivt ladet ord!), altså erfarings-uafhængigt, dels er det renlivet vrøvl, for ingen kan i klart sprog give sandheds-kriterierne for begrebsverdenen, dvs. fortælle, hvordan virkeligheden skal være, for at dommen 'der eksisterer en begrebsverden' bliver sand. Om vi så var alvidende lig Gud, ville vi ikke kunne bekræfte eller afkræfte dommen, thi den er alt for vag. Hvad er disse begreber, og hvor skulle deres verden være? Når vi synes, at den giver en vis mening, er det, fordi vi tænker på begreberne som en slags ting, og deres verden som et sted. Men begreberne er netop ikke ting og kan derfor ikke være noget sted. Lad gå med, at Platon tænkte den slags tanker. Hele hans samtid var spekulativ. Men allerede i middelalderen gjorde filosoffer (de såkaldte nominalister) op med "hestens ide" og sagde, at begrebet 'hest' blot var et samle-navn for alle heste, ikke en realitet. Og naturvidenskabsmændene havde i århundreder før Kierkegaard opgivet begrebsverdenen. - Vrøvl eller ej, alene det at ville spekulere sig frem til verdens indretning er et storhedsvanvid, der på Kierkegaards tid burde have givet fængsel. Alle de gamle græske naturfilosoffer til og med Aristoteles tog jo fejl i deres spekulationer om verden, skønt de utvivlsomt var fremragende begavelser. Søren Kierkegaards negligence af erfaringen kommer godt frem i hans stadier på livets vej. Han mener jo, at man gennemløber stadierne æstetiker - ironiker - etiker - humorist - religiøs. Man kan standse i sin udvikling, men rækkefølgen er den givne. Ideen er uhyre vag: Gælder den universelt? Intellektuelle mænd i Danmark i tallet? Eller autor selv? Er det kun en tendens? Kierkegaard-eksperten Henrik Bandak mener, at den skal forstås som universel. Det utilgivelige er dog det spekulative. Der anføres ikke den mindste stump af en statistik. Foemini generis ('af hunkøn') spiller på datidens gammeldags grammatiske terminologi. Det ville være elegant, hvis ordet fænomen faktisk var femininum på hovedsprogene, men det er jo neutrum, så det er plat forvirrende. Bemærk, at han vigter sig med den gamle latinske oe-form i stedet for den normale. Erotiker. Dette ord virker skævt; hverken vi eller samtiden forbinder erotikeren med det yderligt hensynsfulde. Kierkegaard lister her sin hjemmelavede terminologi ind. Han skriver nemlig etsteds: "Der var til alle tider nogle Mænd, enkelte, som [forstod, at guderne ved kvindens hjælp ville binde manden]. Disse kalder jeg Erotikere... Mændene kalde dem Forførere." (Ordbog over det Danske Sprog) Og erotikeren er altså efter Kierkegaards recept yderst hensynsfuld under jagten på jomfruer. Men da han trods alt ikke vil bindes og dermed ikke opfylder deres hedeste ønske, brylluppet, er der ingen grund til hylde Søren A. Kierkegaard for hans hensynsfuldhed. Forhjælpe var allerede på Kierke-

16 i6 MÅL OG MÆLE gaards tid arkaiserende. Det tjener ikke rigtig til andet end at gøre teksten sværere, men okay, sankt Søren havde en forkærlighed for gammeldags sprog, og smag kan man jo ikke gå i rette med. Fører Begrebet med sig. Bemærk bortførelses-metaforen: Pigen hhv. fænomenet og dets styrende begreb skal bortføres/bemægtiges, men dog ikke voldtages. Kierkegaard bruger finere midler. Coda giubilante Lad os slutte positivt. Jeg beundrer Kierkegaards lidenskab, sandhedskærlighed, oprørsmod og - når han en sjælden gang tager sig sammen til at skrive smukt - stil. Jeg tror, at du og jeg, Jørn, i vores høje alder, kunne blive gode venner med ham. Lars Brink (f. 1945) professor emeritus Mål og Mæle ISSN X redaktion: Carsten Elbro, Erik Hansen (Sprogligheder), Holger Juul, Jørn Lund, Pernille Frost. typografisk skrift: FF Olsen design: Henrik Birkvig ekspedition og produktion: Grafisk Trykcenter A/S Niels Lambertsens Vej Esbjerg 0 Telefon E-post: Mål og Mæle udkommer 4 gange om året, og abonnementsprisen er 215,00 kr. pr. årgang. Man kan tegne abonnement ved at skrive eller ringe til Grafisk Trykcenter. Hertil henvender man sig også om adresseforandring eller fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og illustrationer er tilladt når kilden angives. Spørgsmål til læserbrevkassen samt manuskripter til Mål og Mæle sendes til: Holger Juul, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 120, København S eller som elektronisk post til Carsten Elbro på adressen Hjemmeside:

17 MÅL OG MÆLE Skal vi have sprogrøgt? Mit liv med Jørn Lund går tilbage til Før min tiltræden som minister havde jeg bemærket, at professor Torben Brostrøm ene af alle var gået i mindretal i forbindelse med udarbejdelsen af Modersmålsrapporten i det Centrale Uddannelsesråd (CUR). Brostrøm hævdede, at faget dansk - udover alle de nyttige samfundsgavnlige virkninger - også havde en egenværdi, menneskeligt og kulturelt. Hans mindretalsudtalelse var som en oase i ørkenen af samfundsrelevans. Da jeg blev minister, nedsatte jeg straks nogle læseplansudvalg om de humanistiske fag, dansk, historie og kristendomskundskab. Brostrøm sagde ja til at blive formand for dansk-udvalget på én betingelse: at hans kollega Jørn Lund kom med i kraft af dennes formidable evner til at formulere sig i skrift og tale. Den evne har utallige udvalg, forlag og radioudsendelser siden nydt godt af. Jeg mindes især Perspektivudvalget, der langt forud for sin tid i rapporten Pejling og Perspektiv tegnede skitsen til den senere debat, der nu bl.a. har ført til udsendelsen af en kanon for faget dansk. (Naturligvis var Jørn Lund formand for Kanon-udvalget - samt formand for de senere kanon-udvalg nedsat af kulturministeren.) Opgaven for Perspektivudvalget var bl.a. at beskrive den kulturelle bagage, de unge har brug for at have med sig ind i fremtidens informations- og videnssamfund. Lov om retstavning Kort efter min tiltræden i 1982 opstod den såkaldte "majonæse-debat". Dansk Sprognævn (med Jørn Lund som medlem, naturligvis) ville tillade nye stavemåder for en række fødevarebetegnelser, f.eks. rostbøf og majonæse ved siden af de gamle, roastbeef og mayonnaise, ligesom nævnet ville tillade entalsformen "seminarie" og "gymnasie" i stedet for semi'nan'um og gymnasium. Min kollega kulturministeren, Mimi Jacobsen, protesterede højlydt og skabte en stor debat, men interesserede sig forbløffende lidt for at få gjort noget ved det på trods af, at det var hendes ansvarsområde. Hun lod mig om det. Jeg havde i Nordisk Råd spurgt min norske kollegas departementschef, Levi, hvordan han gjorde i Norge. Han fortalte, at han såmænd sad med sin egen fyldepen og satte plus eller minus ud for hvert enkelt af de forslag, der kom, om nye stavemåder fra et tilsvarende udvalg i Norge. Så kunne jeg vel også gøre det, tænkte jeg, men jeg spurgte først Jørn Lund til råds. Han kunne i al diskretion fortælle mig, at der f.eks. var stor uenighed om stavemåden for gymnasium og seminarium, og så slettede jeg de nævnte forslag til nye stavemåder. Hvorimod jeg ikke slettede den nye stavemåde for majonæse, dels fordi jeg ikke havde noget imod den, dels fordi jeg så den nye stavemåde

18 18 MÅL OG MÆLE Professor Jørn Lund og undervisningsminister Bertel Haar der i 1986 under et af utallige s! pressemøder om udvalgsrapporter. Her er Jørn Lund kommet i overensstemmelse med Lærerhøjskolens dresskode, striktrøje og fuldskæg. Håndstillingen er åben og formende (Polfoto, Lars Hansen). MM MJfij, rtdii,g foi...iskning i lighed med utallige andre, som ingen stiller spørgsmål ved i dag. Mimi var tilsyneladende ligeglad. Anbefalinger af ord og udtale? I den forbindelse var jeg nok ikke helt enig med Jørn Lund. Han lagde megen vægt på at følge den faktiske sprogbrug, dvs. registrere, hvad folk faktisk går og siger og skriver. Jeg ville - og har fortsat lyst til - at gå et lille skridt videre. Hvorfor ikke også bede Sprognævnet om at vurdere logikken og hensigtsmæssigheden af nye talemåder! Med andre ord: Ville det være så galt med en smule sprogrøgt? Jeg tror, dansk er et af de mest rodede og ulogiske sprog i verden. Det er en af grundene til, at det er så svært for både danske børn og udlændinge at lære sproget. - Når nu Jørn Lund har ydet sit lands kultur og sprog så store tjenester på andre måder, kunne man så ikke overtale ham til at forsøge sig med en lille smule sprogrøgt? Når der opstår nye talemåder, som - også ifølge Jørn Lund - er forfærdelige at høre på, hvorfor så ikke lade Sprognævnet fraråde dem i årlige rapporter, samtidig med at andre anbefales som naturlige videreudviklinger af sproget. Det er svært at forhindre den yngre generation i at udslette udtale-forskellen mellem "kræft" og "kraft". Men der er forhåbentlig bred enighed om, at vi ikke vil acceptere sammenblandingen af hans og sin og af ligge og lægge, der i øjeblikket breder sig selv

19 MÅL OG MÆLE i* od Vur ''re V; r' er der de frygtelige management-ord, som Jørn Lund hader: på sigt, på den lange bane osv. Jeg ville gerne have en årlig anbefaling fra sprogfolk om sprogets udvikling, ikke kun konstateringer. Jeg tror, medierne ville interessere sig meget for sådanne anbefalinger. Der vil naturligvis komme protester, uanset hvad Sprognævnet anbefaler, men det vil jo blot øge sprogdebatten og den sproglige bevidsthed. I den forbindelse ville jeg også ønske, at Sprognævnet ville anbefale genoplivelse af nogle af de saftige og stærke udtryk, som er forsvundet. Jørn Lund har selv skrevet forordet til Edel Hildebrandts herlige lille håndbog i gamle ord, Ind med sproget, som op- e'. ^ x.-j' rd, der er ved at forsvinde - knibsk, knark, knarvorn, for blot at nævne nogle af dem, der begynder med k (og hvad med klandre, der ikke er nævnt i bogen)! Mit fødselsdagsønske til Jørn Lund er med andre ord, at han også vil begynde at interessere sig for, hvorledes vort sprog kan blive en lille smule kønnere og mere logisk - frem for blot at registrere forbistringerne og føre dem ind i kommende retskrivningsordbøger. Bertel Haarder (f. 1944) cand.scient.pol. Undervisningsminister og kirkeminister

20 20 MÅL OG MÆLE Hvorfor ikke ændre dansk retskrivning? Jørn Lund har både på skrift og i tale markeret sig som en prominent modstander af at ændre fundamentalt på dansk ortografi. En så væsentlig modstander kan kun overbevises ved argumenter; mine argumenter for at overveje ændringer må forholde sig til hans imod. Så vidt jeg kan se, er det i hvert fald følgende fire argumenter, Jørn Lund bruger, men der findes givetvis flere i hans omfattende argumentlager: 1. En ændring af dansk ortografi er i sig selv en alvorlig sag, Man skal have gode grunde til at skabe øget usikkerhed om den korrekte stavemåde. 2. En gennemgribende ændring af dansk ortografi vil være umådelig dyr. Opslagsværker skal skrives om, skrivere skal uddannes, ordbøger skal produceres på ny, alt alfabetiseret materiale skal gennemgås og omordnes. 3. En gennemgribende ændring af dansk ortografi vil gøre adgangen til tidligere litteratur sværere. Og den er såmænd vanskelig nok, som det er nu. 4. En ændring i dansk ortografi vil gøre det vanskeligere for dårligere læsere og stavere, simpelthen fordi der bliver flere skriftbilleder at skulle forholde sig til. Og de dårlige læsere og stavere har det svært nok allerede. 1. En alvorlig sag Den gode grund til at sende retskrivningen til serviceeftersyn er for mig at se de uhyggeligt høje tal for funktionel analfabetisme i Danmark. Disse tal har foranlediget regeringens læseudvalg (Udvalget til forberedelse af en national handlingsplan for læsning) til at anbefale en lang række indsatser, hvoriblandt man dog ikke finder nogen overvejelser om den nuværende danske ortografis hensigtsmæssighed. Det alvorlige er, at den type job, hvor man kan klare sig uden at kunne læse, forsvinder med øget hastighed. Det danske lønniveau er højt, og ufaglært arbejde placeres der, hvor det er billigst, dvs. ikke i Danmark. Transportomkostningerne er meget lave, så afstand er ikke noget stort problem. Man skal altså kunne læse for at få job i Danmark. Man kan ganske vist læse rundt omkring, at computerne snart vil kunne oversætte tale til tekst. Pointen er desværre, at det ikke hjælper meget - det forandrer blot kravene til at kunne skrive. Fra nu af skal man (også) kunne diktere i en sprogform, som er tilpasset læsning. Alle skal derimod kunne læse. Ikke mindst fordi al uddannelse indeholder læsemateriale, enten på en skærm eller på papir - eller begge dele. Men har det noget med ortografien at gøre? Det synes regeringens eksperter åbenbart ikke. 2. Og så er det rigtig dyrt Til forskel fra skiftet fra venstrekørsel til højrekørsel er en ændring af

21 MÅL OG MÆLE den danske retskrivning ikke noget, der skal ske med et slag. Slet ikke. En eventuel ændring bør ske i takt med, at de første årgange lærer den ny ortografi at kende, sådan at der i en menneskealder (og den er som bekendt af stigende omfang) er to retskrivninger i samfundet, men altså også kun to. Den norske situation viser, at et samfund udmærket kan fungere med flere retskrivninger for "samme" sprog i over hundrede år. Faktisk har det vist sig at være en fordel for nordmændene. Det forøger sprogbevidstheden, at man får blik for ortografiens arbitrære (men ikke tilfældige) karakter i forhold til talen. Det afmystificerer ortografiens hellige ukrænkelighed, at der er to normer. Og det giver sandsynligvis større forståelse for andre nordiske sprog. Det er i hvert fald den forklaring, som den nyeste undersøgelse af internordisk sprogforståelse antyder, på det faktum, at nordmænd er nordensmestre i at forstå os andre. Hvis ændringen gennemføres så langsomt som antydet, så indebærer den heller ikke voldsomme fordyrelser i forhold til den løbende opdatering af alt skriftligt. Det største problem er det offentliges kommunikation, som i en årrække må ske i begge ortografier parallelt. 3. At kunne læse dansk litteratur i dens originale sprogdragt I udgivelser henvendt til det brede publikum er det helt normalt at skifte den retskrivning, som forfatterne selv brugte, ud med den nugældende. Digitaliseringen af kulturarven gør det samtidig muligt for sprogligt interesserede og for elever i undervisningsforløb, hvor den originale sprogdragt er væsentlig, at finde denne - bl.a. på For alle dem, der er interesseret alene i tekstens indhold, vil en ny (og naturligvis også digitaliseret) udgave være forholdsvis nem at producere med konverteringsprogrammer. I det hele taget er eksistensen af elektroniske tekstprogrammer i sig selv det, der gør flere ortografier til en realiserbar mulighed. Man kan i øvrigt spørge sig, om ikke de meget store ændringer på det leksikalske område er betydelig større hindringer for, at skoleelever og studerende kan tilegne sig den litterære kulturarv, men der har man jo allerede vigtige hjælpemidler i kraft af de store ordbøger fra DSL. De skal bare ind i undervisningen. 4. Gode grunde til dårlige stavere Det er netop hensynet til de dårlige læsere og stavere, der gør det rimeligt at trække ortografien ind i det komplicerede årsagsbillede. Nu prøver vi at bekæmpe analfabetismen med en væsentlig mere målrettet indsats i form af læseundervisning. Det er det, eksperterne satser på i den nationale handlingsplan. Men al undervisnings kvalitet, ikke bare læseundervisningens, men også dens, er som bekendt afhængig af mindst: lærerkvalifikationer, lærebøger og vidensgrundlag samt af en hensigtsmæssig organisation. Forbedringer kommer ikke automatisk med betænkninger, hvad dem der har skrevet den sidste, den nationale handlingsplan, allerede ved af egen bitre erfaring. Det er stipuleret i betænkningen, og i læseforskningen, at der kan skelnes

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere