Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:"

Transkript

1 Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og fiskevarer forarbejdes forskelligt. Det kan f.eks. være indfrysning af fisk, filetering, produktion af klipfisk, saltfisk, røgvarer og fiskekonserves af forskellige slags. Mange af metoderne forlænger fiskens holdbarhed. En stor del af de færdige fiskeprodukter eksporteres, da danskerne ikke er de store fiskespisere. Kort tid efter fisken er solgt, er den enten på vej til eksport, til detailhandlen eller til forarbejdningsindustrien. Der er fiskehandlere, der selv køber deres fisk på auktionen og selv forarbejder dem. Andre bestiller fisken gennem en opkøber på auktionen. Når fisken er købt, bliver den sendt med kølebil og sommetider med fly for at nå hurtigt frem til forbrugerne. Danske fiskere leverer omkring halvdelen af de ferske fisk, der forarbejdes i fiskeindustrien. Resten kommer fra udlandet både som frossen og fersk fisk. De fleste og de største fiskeindustrier ligger i Jylland og på Bornholm. I Jylland er der en stærk koncentration i Nordjylland, hvor især Skagen, Hirtshals og Hanstholm har store producenter og eksportører. Mange fiskefabrikker herhjemme har i dag specialiseret sig inden for en bestemt fiskeart og kan derfor kun behandle denne ene slags. Det kan f.eks. være en fabrik, der kun arbejder med filetering af torsk. For at optimere produktionen har fabrikken ofte indrettet maskinlinier, trimmelinier, veje- og pakkelinier til forarbejdning af nogle helt bestemte produkter. For at skaffe nok råvarer og holde produktionen i gang, er fabrikkerne meget afhængige af at importere fisk. Det kan være fra Sverige, Norge, Rusland eller de Baltiske lande. Transport Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: 8»Under transport skal fisk og fiskevarer anbringes ved temperaturer, der sikrer, at varerne ikke unødigt forringes«. Stk. 2»Ferske og optøede varer samt fiskevarer af kogte, kølede krebs- og bløddyr skal transporteres ved smeltevandstemperatur«. Stk. 3»Frosne fiskevarer skal transporteres ved en permanent temperatur på 18 C eller derunder i alle dele af varen. Dog tillades kortvarige stigninger på højest 3 C«.

2 Kapitel 9 side Produktion af færdigretter Foto: Thorkild Jensen. 9.2 Hos fiskehandleren De færdige fiskeprodukter bliver solgt til mellemhandlere i Danmark f.eks. til grossister eller til indkøbskæder. Eller de eksporteres til udlandet, hvor især Sydeuropa er en stor aftager. Kun omkring 5% af al fisk, der forarbejdes i danske fiskeindustrier, er til danske forbrugere. Danmark er EU s største producent og verdens 5. største eksportør af fisk og fiskeprodukter men danskerne spiser ikke særligt mange fisk. Ca. halvdelen af de fisk, der spises i Danmark, kommer fra konserves den anden halvdel kommer fra ferske, frosne og forarbejdede fisk, som f.eks. fyldte rødspættefileter. Fiskekonserves spises til frokost, mens fersk, frossen eller forarbejdet fisk foretrækkes til aftensmad. Fisken er klar til forbrugeren i fiskehandlerens disk. Foto: Thorkild Jensen.

3 Kapitel 9 side 79 Fisk og fiskevarer Fisk og fiskevarer kan overordnet deles op i tre forskellige kategorier: Fersk Frossen Konserves 9.4 Filetfabrikken Konserverede fisk og fiskevarer kan deles yderligere op i let-, halv- og hel-konserves. Let-konserves er f.eks. gravad, røgede fisk og rejer i lage i plastbøtter. Halv-konserves er f.eks. saltet fisk, marineret fisk, kippers og gaffelbidder på dåse. Hel-konserves er f.eks. makrel, tun og torskerogn på dåse. Hel-konserves med fisk kaldes også fiskehermetik. Der er forskellig krav til opbevaringstemperatur. 9.3 Fiskeprodukters opbevaringstemperatur FISKE- PRODUKT Fersk KRAV TILOPBEVARINGS- TEMPERATUR 0-2 C Frossen -18 C eller derunder Let-konserves Max. 5 C Halv-konserves Max.10 C Hel- konserves Ingen Kilde: Forbrugerinformationen. Fersk fisk Den ferske fisk kan være hel, med eller uden hoved eller fileter. Forbrugeren vil i stigende grad have fisk i form af filet. Det gælder både fersk og frossen fisk. Ikke blot fiskeindustrien, men også danske fiskehandlere fileterer mere end tidligere og gør fisken klar til forbrugeren. Før i tiden foregik al fileteringen i hånden. I dag foregår det meste på fabrikker ved hjælp af maskiner. Fileterne kan enten sælges videre, som de er, eller de kan blive forarbejdet på forskellig vis bl.a. i form af forskellige færdigretter. På filetfabrikken bliver fisken først»nakket«- altså hovedet bliver skilt fra kroppen. Herefter bliver den sat på en slæde som fører fisken ind til et sæt knive, der skiller kødet fra benene. Fileterne kører videre hen til et bånd, som sørger for at skindet bliver flået af. De rene fileter uden skind pakkes i kasser, hvor der er ises omhyggeligt. Fileterne er beskyttet mod isen med plastmellemlag. Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.

4 Kapitel 9 side Filetering Fiskehandleren fileterer normalt selv fisken. At kunne filetere en fisk er et håndværk, ligesom det er et håndværk at kunne opskære og rense fisken korrekt. Ved filetering er det vigtigt, at alle snit lægges så tæt til benene som muligt for at få mest ud af fisken. Det er også vigtigt, at fisken holdes kold, mens den fileteres. Foto: Thorkild Jensen. Rundfisk Ved rundfisk skæres et skråt snit, så kraveben og gæller bliver på hovedet. Snittet skal lægges, så mest muligt nakkekød bevares på fileten. Læg et vandret snit helt ind til rygsøjlen fra nakke til hale. Skær fileten fra rygsøjlen. Skær derefter fileten fri af ribbenene med et let vinklet snit. Skær til sidst fileten helt fri. Fileteringen fortsættes på den modsatte filet. Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole. Fladfisk Ved fladfisk lægges et måneformet snit langs kravebenet, og der skæres ned til benene. Indfør kniven langs rygbenet, og skær let vinkelret til benene et langt snit fra hovedet mod halen ud mod finnerne. Gentag snittet, indtil fileten er frigjort op til rygsøjlen. Skær fileten fri af rygsøjlen. Skær derefter resten af fileten fri af ribbenene med lange vinklede snit mod finnerne. Fileteringen gentages på fiskens anden side. Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole.

5 Kapitel 9 side 81 Fisk fryses Frysning er en metode til konservering, der kun virker konserverende, så længe varen er frosset. Frysning virker ikke bakteriedræbende, men hæmmer bakterierne i at vokse. Så snart fisken optøes, vokser de igen. Fisken fordærves altså ikke, mens den er frossen, men der foregår en nedbrydning alligevel. Det skyldes enzymer, der nedbryder proteiner og fedtstof. Ved frysning kan man opbevare fersk fisk med god spisekvalitet i flere måneder uden mærkbare ændringer. Det afhænger af art. Men det stiller forskellige krav til både indpakning, behandling og temperatur. Fisken skal pakkes i en kraftig emballage, der skal beskytte mod luftens ilt, forurening, mikroorganismer, lugt og lys. Emballagen skal også beskytte mod frysebrænding og modvirke fordampning og udtørring. Frysebrænding Frysebrænding opstår, hvis fisken udsættes for kraftig kulde specielt nær ventilatoren i fryserummet eller hvis temperaturen svinger meget. Frysebrænding efterlader en slags brandsår. Man kan undgå frysebrænding ved kraftig emballage eller ved at dyppe den frosne vare i koldt vand. Det kaldes glasering. Fisken bør indfryses ved så lav temperatur som muligt helst ved 30 C indtil temperaturen i fisken er højest 18 C. Indfrysningstiden er den tid, det tager at bringe temperaturen i den varmeste del af fisken ned til 18 C. Indfrysningstiden skal være så kort som mulig. Fisken skal derfor være nedkølet før indfrysning ellers bliver indfrysningstiden for lang. En lang indfrysningstid resulterer i store iskrystaller i fiskekødet, så kødet bliver tørt og sejt ved optøning. Efter indfrysning skal fisken opbevares ved højest 18 C. Det er vigtigt, at temperaturen holdes konstant under opbevaring og transport (kølekæden). Det har også en betydning for fiskens kvalitet, hvordan den tør op. Optøningen må ikke ske for hurtigt, så bliver kødet spaltet og ødelagt. Den rette frysebehandling kan variere fra fiskeart til fiskeart. Der forskes en del i at opnå den bedste kvalitet af frossen fisk. Fisk saltes Før dåsemad blev opfundet, var saltning den bedste metode til konservering af fødevarer. Saltede fisk især sild var en meget vigtigt del af den danske befolknings kost i det forrige århundrede. Bondebefolkningen i Danmark tørrede eller saltede fisk, så de havde til hele året. Mange steder i landet var spegesild en fast del af morgenmaden. Silden blev lagt i blød dagen før, så den ikke var så skarp i smagen, eller også blev den kogt inden spisning. I dag bruges saltning især til torskefisk, lange og brosme. Når fisken fanges er der ca. 80% vand og 0,6% salt i fisken. Salt trænger ind i fiskekødets celler. Når saltet trænger ind, afgiver kødcellerne vand. Mængden af vand i fiskekødet bliver altså mindre ved saltning. Den bakteriologiske aktivitet bliver også nedsat,

6 Kapitel 9 side 82 fordi bakterier behøver vand til deres stofskifte. Derfor forlænges fiskens holdbarhed ved saltning. Jo længere tid kødet er i berøring med saltet, jo mere vand trænger der ud af kødet. Kødet bliver stadig mere salt og mere fast og hårdt. Hvis fisken saltes før dødsstivheden, bliver saltningen ikke lige så effektiv og kvaliteten bliver ikke så god. Fisken taber i vægt ved saltning. Man kan enten tørsalte eller lagesalte. Saltede fisk Torsk: Saltfisk laves ofte om bord på skibene. De laves af torskefisk, der renses, hovedskæres og splittes. De stables derefter i lasten lagvis med salt (tørsaltning). For at sikre en jævn saltning må man stable de saltede torsk om engang imellem. Den færdige saltfisk har 18-20% saltindhold og 50-60% vandindhold. Saltfisk kan holde sig ca. 3 måneder ved C. Sild: Når sild til saltsild bliver saltet, kan de være hovedskåret eller»gællet«og mavedraget dvs. at gæller fjernes, og noget af maven trækkes ud. Det forlænger holdbarheden. Traditionelt forgår saltningen i tønder lagvis med tørsalt, der dog hurtigt trækker lage. Saltningsgraden varierer afhængig af det produkt, man vil have. Fisk marineres Marinering bruges mest til sild. Der findes forskellige metoder. Konserveringen sker ved hjælp af en syrelage tilsat salt, sukker og krydderier. Syrelagen sænker ph-værdien, der sammen med salt hæmmer bakteriernes vækst. Marineringen kan kombineres med varmebehandling. Marinerede sild er halvkonserves og har en begrænset holdbarhed. De skal derfor opbevares på køl. Tidligere blev de marinerede produkter fremstillet af gammeldags modnede sild. Gammeldags modnede sild saltes hele med indvolde, men ofte uden hoved. Saltet trækker vand ud af silden og enzymerne nedbryder kødfibrene, som mørner eller modnes. Her udnyttes det altså, at indvoldene er rige på enzymer i modningsprocessen. Modningen foregår på køl og varer min. 6 måneder. Herefter er silden fuldmoden og klar til filetering, udvanding og til at lægge i færdig lage. Et højt fedtindhold giver en god smag og konsistens. I dag udgør de»hurtigt modnede«sild ca. 90% af det samlede salg af marinerede sild. Hurtigt modnede sild er en hurtigere og billigere fremstillingsmetode end den gammeldags metode. Hurtigt modnede sild har fået øgenavne som syrelabber og eddikesild. Metoden består i, at silden fileteres og lægges i en eddike-saltlage i en uge. Eddike-saltlagen eller syrelagen virker både konserverende og er med til at mørne sildekødet, samtidig med at kødet afbleges. Derefter afskindes silden og lægges i en ren saltlage. Parasitter i fiskeprodukter For at undgå at parasitter overlever i fiskevarer, skal de ifølge»i landbekendtgørelsen«fryses ned.»i landbekendtgørelsen«: 2 stk. 12. Ved frysning med henblik på drab af parasitter forstås nedfrysning af fisk og fiskevarer som råvarer eller færdigvarer, hvorved der opnås en indre temperatur på 20 C eller derunder i mindst 24 timer. 65. Fisk og fiskevarer, der skal spises rå eller næsten rå som f.eks. matjessild, skal inden afsætning underkastes den frysning, der er nævnt i 2 stk Røgede fiskevarer fremstillet af laks fra Atlanterhavet eller Stillehavet, sild, makrel eller brisling skal, når fiskevarerne under røgningen ikke har opnået en indre temperatur på mindst 60 C, underkastes den frysning, der er nævnt i 2 stk. 12.

7 Kapitel 9 side 83 Fisk tørres Tørring af fisk er en gammel og simpel metode til konservering. Alle typer fisk såvel hele som fileter kan lufttørres. Ved tørring fjernes vandet fra fisken, og den bakterielle vækst hæmmes. Tørring ændrer fiskens smag, lugt, konsistens og farve. Tørring kan anvendes alene eller i kombination med andre metoder til konservering eller forædling. Der skelnes mellem fire forskellige tørremetoder. Sol- og vindtørring f.eks. tørfisk. Skabs- og tunneltørring f.eks. tørring før røgning og klipfisk. Trommel- eller cylindertørring f.eks. fiskemel. Vakuumtørring f.eks. fiskemel. Fiskemelet vender vi tilbage til i det næste kapitel. Sol- og vindtørring er den oprindelige tørremetode, hvor naturens temperatur, vind og fugtighed nedsætter indholdet af vand i fiskekødet. Fiskene bliver sjældent ensartede, for vejrforholdene vil variere. Fisken hænger eller ligger til tørre i tørrehuse eller på en snor, klipper eller under tagskægget. Hvis det foregår i et tørrehus kan temperatur, luftcirkulation mm. styres lidt ved, at man kan åbne eller lukke døre og lemme. Metoden egner sig ikke til steder med 9.6 Tørfisk Tørfisk. I Vest- og Nordjylland sol- og vindtørres ising og rødspætter til»tørrede jyder«. Her hænger fisken til tørre på en snor. Foto: Fiskeri Tidende. varmt og fugtigt klima. Blæst og en lufttemperatur på 3-10 C er ideelle. Metoden er særlig udbredt i Norge, Island og på Færøerne. Skabstørring er lidt lettere at styre end sol og vind. Tørringen foregår i et eller flere adskilte kamre. Hvert kammer har en dør for indtag og udtag af vogne med fisk. I hvert kammer er der en blæser og et varmeelement. Temperatur, fugtighed og luftcirkulation kan reguleres i forhold til det ønskede produkt. Røgovne kan være konstrueret som en skabstørrer, hvor både tørring og røgning foregår i samme kammer. Tørfisk og klipfisk Tørfisk eller stokfisk fremstilles af torskefilet, der renses for indvolde og hovedskæres. Det mest enkle er at tørre fiskene sammenbundet to og to hele eller flækkede på tørrestativer eller stokke. Tørringen tager 2-3 måneder. Herved bringes vandprocenten ned til 12-18%. Stokfisk kan bruges til at lave ludfisk. Til ludfisk udblødes tørfisken først i rindende vand ved lav temperatur i nogle dage. Derefter lægges den i en 0,5% natriumhydroxydopløsning (lud) i et par dage og derefter udvandes den. Den opblødte fisk forhandles eventuelt frossen og plastpakket. Klipfisk er tørrede saltfisk. I dag foregår tørringen af klipfisk oftest i tunnel- eller kanaltørrer. Vandindholdet i færdigvaren afpasses efter det marked, den skal sælges på. Men den traditionelle metode er, at saltfisken bredes ud på klipper og tørres. Hvis vejret bliver dårligt, stables den og dækkes til. Bagefter bredes den ud igen og tørrer videre. Klipfisken skal tørre ca. 7-8 uger.

8 Kapitel 9 side Røget makrel Foto: Mia Frandsen. Fisk røges Røgning er også en meget gammel konserveringsmetode. Røgning bruges mest til fede fisk som sild, makrel og ål. Fisk kan røges fersk, men ofte saltes og/eller tørres den let inden røgning. Røgningen kan være varm eller kold. Røgningen virker konserverende, ved at stofferne i røgen (tjærestoffer og syrer) slår mikroorganismer ihjel og øger surhedsgraden i fisken. Ved varmrøgning sker desuden en omdannelse af proteinerne i både fiskekød og mikroorganismer, og en stor del af bakterierne bliver slået ihjel. Desuden løber noget af det fedt fra, der kunne give anledning til harskning. Varmrøgning giver den bedste holdbarhed. Koldrøgede fiskeprodukter er kun let-konserveret og skal opbevares ved max 5 C. De fleste varmrøgede produkter er også letkonserves. Fordærv af fiskeprodukter Fordærv af konserverede, kølede fiskeprodukter skyldes også bakterier. Men ved tilsætning af lave koncentrationer af salt eller syre ændres sammensætningen af fordærvelsesbakterierne. Selv mere kraftigt konserverede fiskeprodukter som saltede fisk fordærver pga. mikroorganismer. I denne type produkter er det mest bakterier, der er tolerante over for salt og gærsvampe, der dominerer. De producerer nogle grimme lugte, der er karakteristiske ved fordærvet af f.eks. saltede sild. I kraftigt saltede fisk kan visse bakterier danne rødlige misfarvninger. De danner desuden skarpe forrådnelseslugte som f.eks. svovlbrinte. Nogle skimmelsvampe danner ikke ubehagelige lugte, men kun synlig skimmelvækst (mug).

9 Kapitel 9 side 85 Fisk på dåse Fiskehermetik er fisk og fiskevarer, der er nedlagte i lufttætte beholdere og derefter gjort holdbare ved opvarmning under tryk. Fiskehelkonserves skal ikke opbevares på køl. Af produkter, der varmekonserveres, kan nævnes makrel i tomat, tun i olie, torskerogn, krabbekød, muslinger og enkelte retter som fiskeboller og lignende. Til fiskeboller og andre farsvarer kan man udnytte fiskekød fra maskinudbening af fisk og fiskeaffald. Muslinger på glas og dåse Muslingerne forarbejdes til konserves eller fryses. De koges først ved damp, indtil skallen åbner sig. Dernæst skilles skallen fra kødet, der skylles og sorteres på samlebånd efter kvalitet og størrelse. Muslingerne fryses eller kommer på glas eller dåse. Størstedelen eksporteres (95%), for i mange lande er muslinger en særlig delikatesse. 9.8 Dåser i tusindvis Foto: Thorkild Jensen.

10 Kapitel 9 side 86 Fisk pakkes MAP-pakning MAP betyder Modificeret Atmosfære Pakning og bruges til fersk fisk. Ved MAP erstattes luften omkring fisken med en CO2-holdig luft. CO2 hæmmer i nogen grad fordærvelsesbakteriernes vækst og kan være med til at forlænge holdbarheden af fersk fisk. Opbevaringstemperaturen har nogenlunde samme effekt på holdbarheden af forskellige ferske fiskearter. Holdbarheden er altså stadig ret kort, og fede fisk og røgede produkter får ikke forlænget holdbarhed med MAP pakning. Vakuumpakning Vakuumpakning betyder, at fisken pakkes i lufttæt emballage. Emballagen udsættes for et undertryk i et vakuumkammer, som fjerner luften. Til sidst»svejses«emballagen lufttæt. Vakuumpakkede produkter er godt beskyttet mod bl.a. frysebrænding. Alle typer fisk kan vakuumppakkes det bruges dog mest til fede og evt. røgede fisk, hvor det giver en god beskyttelse mod harskning. Vakuumpakning af andre fiskevarer giver ikke samme effekt.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

www.metodikogsmag.dk Saltninger Gourmetsaltning, rimning, lage- og tørsaltning Sprængninger helt kort s. 2 De forskellige slags saltninger s.

www.metodikogsmag.dk Saltninger Gourmetsaltning, rimning, lage- og tørsaltning Sprængninger helt kort s. 2 De forskellige slags saltninger s. Saltninger Gourmetsaltning, rimning, lage- og tørsaltning Indledning Sprængninger helt kort s. 2 De forskellige slags saltninger s. 2 Gourmetsaltning s. 4 Sådan gourmetsalter du s. 5 Rimning s. 6 Sådan

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Handlingsplan 2007. Danmarks Fiskeriforening

Handlingsplan 2007. Danmarks Fiskeriforening Industri Konsum Handlingsplan 2007 Danmarks Fiskeriforening Indhold Baggrund 3 Anbefaling 4 Tidsplan 5 Proces 6 Frysetrawler 7 Udviklingsselskab 10 Markeder 12 Appendiks 1 14 Appendiks 2 15 Litteratur

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Værdikæden i fersk fisk

Værdikæden i fersk fisk Indhold Værdikæden i fersk fisk... 2 1 Baggrund... 2 1.1 Værdikæden og udgifter... 2 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken.... 2 2.1 Før fiskeauktionen... 2 2.2 Transport... 3 2.3 Første

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Konserveringsteknik, bind 1bind bind 1 2

Konserveringsteknik, bind 1bind bind 1 2 Emballage Varmekonservering Fra: Fra: Fra: Konserveringsteknik, bind 1bind bind 1 2 Leif Leif Leif Bøgh-Sørensen og Peter og Peter og Zeuthen Peter Zeuthen Zeuthen BIOFOLIA BIOFOLIA Varmekonservering Leif

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT!

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! Side 1 af 6 MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! SØNDAG, 23. NOVEMBER 2008 KL. 12:37 / LIVET, SMIL, SØNDAG Dig, mig, os to, vi to eller de andre? 37 KOMMENTARER RAPPORTÉR/ANMELD På en togtur

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI Bliv ekspert i hjemmelavet sushi Indhold 1 FORORD... 1 2 DE 10 VIGTIGSTE RÅD TIL GOD SUSHI... 1 3 SUSHI OPSKRIFTER... 8 3.1 Maki opskrifter... 8 3.2 Nigiri...12 3.3

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Fakta om Pålæg. Fremstilling af pålægsvarer. Produkter af hele intakte udskæringer

Fakta om Pålæg. Fremstilling af pålægsvarer. Produkter af hele intakte udskæringer Fremstilling af pålægsvarer Senest opdateret: April 2009 Oplysninger vedr. økologi: Marts 2012 Produkter af hele intakte udskæringer Til denne gruppe hører alle produkter, der er fremstillet af hele udskæringer

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Smagens Dag 2014 Gem Smagen

Smagens Dag 2014 Gem Smagen Smagens Dag 2014 Gem Smagen Elevmateriale Af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum 2014 1 Smagens Dag 2014 Indhold Intro 3 Workshop 1 De 5 grundsmage 4 Workshop 2 Hvad sker der med smagen? 6 Workshop

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus

Læs mere

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød 10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød Her kan du læse om Industriel slagtning Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Veterinærkontrol Nedkøling af svinekroppe Nedkøling af

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Selv om kalorieindtaget er det samme, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter din (slanke)kost Det er svært ikke at være misundelig på dem, der

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Hygiejne. Søndagsmiddagen. En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1. Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Hygiejne. Søndagsmiddagen. En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1. Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 Hygiejne Søndagsmiddagen En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1 Hygiejne HISTORIE Søndagsmiddagen Nogle gange synes jeg, at min familie er den skøreste i hele landet. Min lillesøster for eksempel hun

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP

ØKOLOGISK HAVTORN ØKOLOGISK HAVTORN VIN. Se hele sortimentet på www.biogan.dk ØKOLOGISK HAVTORN MARMELADE M/AGAVESIRUP NYHEDER OG TILBUD MAJ/JUNI 2014 ØKOLOGISK HAVTORN Køb 2 varianter og få 5% rabat Køb 4 varianter og få 10% rabat Nyd et glas vin lavet af havtorn og ikke andet. Havtorn vin har en frisk smag Nyd den kold,

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere