Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:"

Transkript

1 Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og fiskevarer forarbejdes forskelligt. Det kan f.eks. være indfrysning af fisk, filetering, produktion af klipfisk, saltfisk, røgvarer og fiskekonserves af forskellige slags. Mange af metoderne forlænger fiskens holdbarhed. En stor del af de færdige fiskeprodukter eksporteres, da danskerne ikke er de store fiskespisere. Kort tid efter fisken er solgt, er den enten på vej til eksport, til detailhandlen eller til forarbejdningsindustrien. Der er fiskehandlere, der selv køber deres fisk på auktionen og selv forarbejder dem. Andre bestiller fisken gennem en opkøber på auktionen. Når fisken er købt, bliver den sendt med kølebil og sommetider med fly for at nå hurtigt frem til forbrugerne. Danske fiskere leverer omkring halvdelen af de ferske fisk, der forarbejdes i fiskeindustrien. Resten kommer fra udlandet både som frossen og fersk fisk. De fleste og de største fiskeindustrier ligger i Jylland og på Bornholm. I Jylland er der en stærk koncentration i Nordjylland, hvor især Skagen, Hirtshals og Hanstholm har store producenter og eksportører. Mange fiskefabrikker herhjemme har i dag specialiseret sig inden for en bestemt fiskeart og kan derfor kun behandle denne ene slags. Det kan f.eks. være en fabrik, der kun arbejder med filetering af torsk. For at optimere produktionen har fabrikken ofte indrettet maskinlinier, trimmelinier, veje- og pakkelinier til forarbejdning af nogle helt bestemte produkter. For at skaffe nok råvarer og holde produktionen i gang, er fabrikkerne meget afhængige af at importere fisk. Det kan være fra Sverige, Norge, Rusland eller de Baltiske lande. Transport Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: 8»Under transport skal fisk og fiskevarer anbringes ved temperaturer, der sikrer, at varerne ikke unødigt forringes«. Stk. 2»Ferske og optøede varer samt fiskevarer af kogte, kølede krebs- og bløddyr skal transporteres ved smeltevandstemperatur«. Stk. 3»Frosne fiskevarer skal transporteres ved en permanent temperatur på 18 C eller derunder i alle dele af varen. Dog tillades kortvarige stigninger på højest 3 C«.

2 Kapitel 9 side Produktion af færdigretter Foto: Thorkild Jensen. 9.2 Hos fiskehandleren De færdige fiskeprodukter bliver solgt til mellemhandlere i Danmark f.eks. til grossister eller til indkøbskæder. Eller de eksporteres til udlandet, hvor især Sydeuropa er en stor aftager. Kun omkring 5% af al fisk, der forarbejdes i danske fiskeindustrier, er til danske forbrugere. Danmark er EU s største producent og verdens 5. største eksportør af fisk og fiskeprodukter men danskerne spiser ikke særligt mange fisk. Ca. halvdelen af de fisk, der spises i Danmark, kommer fra konserves den anden halvdel kommer fra ferske, frosne og forarbejdede fisk, som f.eks. fyldte rødspættefileter. Fiskekonserves spises til frokost, mens fersk, frossen eller forarbejdet fisk foretrækkes til aftensmad. Fisken er klar til forbrugeren i fiskehandlerens disk. Foto: Thorkild Jensen.

3 Kapitel 9 side 79 Fisk og fiskevarer Fisk og fiskevarer kan overordnet deles op i tre forskellige kategorier: Fersk Frossen Konserves 9.4 Filetfabrikken Konserverede fisk og fiskevarer kan deles yderligere op i let-, halv- og hel-konserves. Let-konserves er f.eks. gravad, røgede fisk og rejer i lage i plastbøtter. Halv-konserves er f.eks. saltet fisk, marineret fisk, kippers og gaffelbidder på dåse. Hel-konserves er f.eks. makrel, tun og torskerogn på dåse. Hel-konserves med fisk kaldes også fiskehermetik. Der er forskellig krav til opbevaringstemperatur. 9.3 Fiskeprodukters opbevaringstemperatur FISKE- PRODUKT Fersk KRAV TILOPBEVARINGS- TEMPERATUR 0-2 C Frossen -18 C eller derunder Let-konserves Max. 5 C Halv-konserves Max.10 C Hel- konserves Ingen Kilde: Forbrugerinformationen. Fersk fisk Den ferske fisk kan være hel, med eller uden hoved eller fileter. Forbrugeren vil i stigende grad have fisk i form af filet. Det gælder både fersk og frossen fisk. Ikke blot fiskeindustrien, men også danske fiskehandlere fileterer mere end tidligere og gør fisken klar til forbrugeren. Før i tiden foregik al fileteringen i hånden. I dag foregår det meste på fabrikker ved hjælp af maskiner. Fileterne kan enten sælges videre, som de er, eller de kan blive forarbejdet på forskellig vis bl.a. i form af forskellige færdigretter. På filetfabrikken bliver fisken først»nakket«- altså hovedet bliver skilt fra kroppen. Herefter bliver den sat på en slæde som fører fisken ind til et sæt knive, der skiller kødet fra benene. Fileterne kører videre hen til et bånd, som sørger for at skindet bliver flået af. De rene fileter uden skind pakkes i kasser, hvor der er ises omhyggeligt. Fileterne er beskyttet mod isen med plastmellemlag. Foto: Vagn Knudsen, LUR Webdesign.

4 Kapitel 9 side Filetering Fiskehandleren fileterer normalt selv fisken. At kunne filetere en fisk er et håndværk, ligesom det er et håndværk at kunne opskære og rense fisken korrekt. Ved filetering er det vigtigt, at alle snit lægges så tæt til benene som muligt for at få mest ud af fisken. Det er også vigtigt, at fisken holdes kold, mens den fileteres. Foto: Thorkild Jensen. Rundfisk Ved rundfisk skæres et skråt snit, så kraveben og gæller bliver på hovedet. Snittet skal lægges, så mest muligt nakkekød bevares på fileten. Læg et vandret snit helt ind til rygsøjlen fra nakke til hale. Skær fileten fra rygsøjlen. Skær derefter fileten fri af ribbenene med et let vinklet snit. Skær til sidst fileten helt fri. Fileteringen fortsættes på den modsatte filet. Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole. Fladfisk Ved fladfisk lægges et måneformet snit langs kravebenet, og der skæres ned til benene. Indfør kniven langs rygbenet, og skær let vinkelret til benene et langt snit fra hovedet mod halen ud mod finnerne. Gentag snittet, indtil fileten er frigjort op til rygsøjlen. Skær fileten fri af rygsøjlen. Skær derefter resten af fileten fri af ribbenene med lange vinklede snit mod finnerne. Fileteringen gentages på fiskens anden side. Foto: Dan Hillgård, Vejle Tekniske Skole.

5 Kapitel 9 side 81 Fisk fryses Frysning er en metode til konservering, der kun virker konserverende, så længe varen er frosset. Frysning virker ikke bakteriedræbende, men hæmmer bakterierne i at vokse. Så snart fisken optøes, vokser de igen. Fisken fordærves altså ikke, mens den er frossen, men der foregår en nedbrydning alligevel. Det skyldes enzymer, der nedbryder proteiner og fedtstof. Ved frysning kan man opbevare fersk fisk med god spisekvalitet i flere måneder uden mærkbare ændringer. Det afhænger af art. Men det stiller forskellige krav til både indpakning, behandling og temperatur. Fisken skal pakkes i en kraftig emballage, der skal beskytte mod luftens ilt, forurening, mikroorganismer, lugt og lys. Emballagen skal også beskytte mod frysebrænding og modvirke fordampning og udtørring. Frysebrænding Frysebrænding opstår, hvis fisken udsættes for kraftig kulde specielt nær ventilatoren i fryserummet eller hvis temperaturen svinger meget. Frysebrænding efterlader en slags brandsår. Man kan undgå frysebrænding ved kraftig emballage eller ved at dyppe den frosne vare i koldt vand. Det kaldes glasering. Fisken bør indfryses ved så lav temperatur som muligt helst ved 30 C indtil temperaturen i fisken er højest 18 C. Indfrysningstiden er den tid, det tager at bringe temperaturen i den varmeste del af fisken ned til 18 C. Indfrysningstiden skal være så kort som mulig. Fisken skal derfor være nedkølet før indfrysning ellers bliver indfrysningstiden for lang. En lang indfrysningstid resulterer i store iskrystaller i fiskekødet, så kødet bliver tørt og sejt ved optøning. Efter indfrysning skal fisken opbevares ved højest 18 C. Det er vigtigt, at temperaturen holdes konstant under opbevaring og transport (kølekæden). Det har også en betydning for fiskens kvalitet, hvordan den tør op. Optøningen må ikke ske for hurtigt, så bliver kødet spaltet og ødelagt. Den rette frysebehandling kan variere fra fiskeart til fiskeart. Der forskes en del i at opnå den bedste kvalitet af frossen fisk. Fisk saltes Før dåsemad blev opfundet, var saltning den bedste metode til konservering af fødevarer. Saltede fisk især sild var en meget vigtigt del af den danske befolknings kost i det forrige århundrede. Bondebefolkningen i Danmark tørrede eller saltede fisk, så de havde til hele året. Mange steder i landet var spegesild en fast del af morgenmaden. Silden blev lagt i blød dagen før, så den ikke var så skarp i smagen, eller også blev den kogt inden spisning. I dag bruges saltning især til torskefisk, lange og brosme. Når fisken fanges er der ca. 80% vand og 0,6% salt i fisken. Salt trænger ind i fiskekødets celler. Når saltet trænger ind, afgiver kødcellerne vand. Mængden af vand i fiskekødet bliver altså mindre ved saltning. Den bakteriologiske aktivitet bliver også nedsat,

6 Kapitel 9 side 82 fordi bakterier behøver vand til deres stofskifte. Derfor forlænges fiskens holdbarhed ved saltning. Jo længere tid kødet er i berøring med saltet, jo mere vand trænger der ud af kødet. Kødet bliver stadig mere salt og mere fast og hårdt. Hvis fisken saltes før dødsstivheden, bliver saltningen ikke lige så effektiv og kvaliteten bliver ikke så god. Fisken taber i vægt ved saltning. Man kan enten tørsalte eller lagesalte. Saltede fisk Torsk: Saltfisk laves ofte om bord på skibene. De laves af torskefisk, der renses, hovedskæres og splittes. De stables derefter i lasten lagvis med salt (tørsaltning). For at sikre en jævn saltning må man stable de saltede torsk om engang imellem. Den færdige saltfisk har 18-20% saltindhold og 50-60% vandindhold. Saltfisk kan holde sig ca. 3 måneder ved C. Sild: Når sild til saltsild bliver saltet, kan de være hovedskåret eller»gællet«og mavedraget dvs. at gæller fjernes, og noget af maven trækkes ud. Det forlænger holdbarheden. Traditionelt forgår saltningen i tønder lagvis med tørsalt, der dog hurtigt trækker lage. Saltningsgraden varierer afhængig af det produkt, man vil have. Fisk marineres Marinering bruges mest til sild. Der findes forskellige metoder. Konserveringen sker ved hjælp af en syrelage tilsat salt, sukker og krydderier. Syrelagen sænker ph-værdien, der sammen med salt hæmmer bakteriernes vækst. Marineringen kan kombineres med varmebehandling. Marinerede sild er halvkonserves og har en begrænset holdbarhed. De skal derfor opbevares på køl. Tidligere blev de marinerede produkter fremstillet af gammeldags modnede sild. Gammeldags modnede sild saltes hele med indvolde, men ofte uden hoved. Saltet trækker vand ud af silden og enzymerne nedbryder kødfibrene, som mørner eller modnes. Her udnyttes det altså, at indvoldene er rige på enzymer i modningsprocessen. Modningen foregår på køl og varer min. 6 måneder. Herefter er silden fuldmoden og klar til filetering, udvanding og til at lægge i færdig lage. Et højt fedtindhold giver en god smag og konsistens. I dag udgør de»hurtigt modnede«sild ca. 90% af det samlede salg af marinerede sild. Hurtigt modnede sild er en hurtigere og billigere fremstillingsmetode end den gammeldags metode. Hurtigt modnede sild har fået øgenavne som syrelabber og eddikesild. Metoden består i, at silden fileteres og lægges i en eddike-saltlage i en uge. Eddike-saltlagen eller syrelagen virker både konserverende og er med til at mørne sildekødet, samtidig med at kødet afbleges. Derefter afskindes silden og lægges i en ren saltlage. Parasitter i fiskeprodukter For at undgå at parasitter overlever i fiskevarer, skal de ifølge»i landbekendtgørelsen«fryses ned.»i landbekendtgørelsen«: 2 stk. 12. Ved frysning med henblik på drab af parasitter forstås nedfrysning af fisk og fiskevarer som råvarer eller færdigvarer, hvorved der opnås en indre temperatur på 20 C eller derunder i mindst 24 timer. 65. Fisk og fiskevarer, der skal spises rå eller næsten rå som f.eks. matjessild, skal inden afsætning underkastes den frysning, der er nævnt i 2 stk Røgede fiskevarer fremstillet af laks fra Atlanterhavet eller Stillehavet, sild, makrel eller brisling skal, når fiskevarerne under røgningen ikke har opnået en indre temperatur på mindst 60 C, underkastes den frysning, der er nævnt i 2 stk. 12.

7 Kapitel 9 side 83 Fisk tørres Tørring af fisk er en gammel og simpel metode til konservering. Alle typer fisk såvel hele som fileter kan lufttørres. Ved tørring fjernes vandet fra fisken, og den bakterielle vækst hæmmes. Tørring ændrer fiskens smag, lugt, konsistens og farve. Tørring kan anvendes alene eller i kombination med andre metoder til konservering eller forædling. Der skelnes mellem fire forskellige tørremetoder. Sol- og vindtørring f.eks. tørfisk. Skabs- og tunneltørring f.eks. tørring før røgning og klipfisk. Trommel- eller cylindertørring f.eks. fiskemel. Vakuumtørring f.eks. fiskemel. Fiskemelet vender vi tilbage til i det næste kapitel. Sol- og vindtørring er den oprindelige tørremetode, hvor naturens temperatur, vind og fugtighed nedsætter indholdet af vand i fiskekødet. Fiskene bliver sjældent ensartede, for vejrforholdene vil variere. Fisken hænger eller ligger til tørre i tørrehuse eller på en snor, klipper eller under tagskægget. Hvis det foregår i et tørrehus kan temperatur, luftcirkulation mm. styres lidt ved, at man kan åbne eller lukke døre og lemme. Metoden egner sig ikke til steder med 9.6 Tørfisk Tørfisk. I Vest- og Nordjylland sol- og vindtørres ising og rødspætter til»tørrede jyder«. Her hænger fisken til tørre på en snor. Foto: Fiskeri Tidende. varmt og fugtigt klima. Blæst og en lufttemperatur på 3-10 C er ideelle. Metoden er særlig udbredt i Norge, Island og på Færøerne. Skabstørring er lidt lettere at styre end sol og vind. Tørringen foregår i et eller flere adskilte kamre. Hvert kammer har en dør for indtag og udtag af vogne med fisk. I hvert kammer er der en blæser og et varmeelement. Temperatur, fugtighed og luftcirkulation kan reguleres i forhold til det ønskede produkt. Røgovne kan være konstrueret som en skabstørrer, hvor både tørring og røgning foregår i samme kammer. Tørfisk og klipfisk Tørfisk eller stokfisk fremstilles af torskefilet, der renses for indvolde og hovedskæres. Det mest enkle er at tørre fiskene sammenbundet to og to hele eller flækkede på tørrestativer eller stokke. Tørringen tager 2-3 måneder. Herved bringes vandprocenten ned til 12-18%. Stokfisk kan bruges til at lave ludfisk. Til ludfisk udblødes tørfisken først i rindende vand ved lav temperatur i nogle dage. Derefter lægges den i en 0,5% natriumhydroxydopløsning (lud) i et par dage og derefter udvandes den. Den opblødte fisk forhandles eventuelt frossen og plastpakket. Klipfisk er tørrede saltfisk. I dag foregår tørringen af klipfisk oftest i tunnel- eller kanaltørrer. Vandindholdet i færdigvaren afpasses efter det marked, den skal sælges på. Men den traditionelle metode er, at saltfisken bredes ud på klipper og tørres. Hvis vejret bliver dårligt, stables den og dækkes til. Bagefter bredes den ud igen og tørrer videre. Klipfisken skal tørre ca. 7-8 uger.

8 Kapitel 9 side Røget makrel Foto: Mia Frandsen. Fisk røges Røgning er også en meget gammel konserveringsmetode. Røgning bruges mest til fede fisk som sild, makrel og ål. Fisk kan røges fersk, men ofte saltes og/eller tørres den let inden røgning. Røgningen kan være varm eller kold. Røgningen virker konserverende, ved at stofferne i røgen (tjærestoffer og syrer) slår mikroorganismer ihjel og øger surhedsgraden i fisken. Ved varmrøgning sker desuden en omdannelse af proteinerne i både fiskekød og mikroorganismer, og en stor del af bakterierne bliver slået ihjel. Desuden løber noget af det fedt fra, der kunne give anledning til harskning. Varmrøgning giver den bedste holdbarhed. Koldrøgede fiskeprodukter er kun let-konserveret og skal opbevares ved max 5 C. De fleste varmrøgede produkter er også letkonserves. Fordærv af fiskeprodukter Fordærv af konserverede, kølede fiskeprodukter skyldes også bakterier. Men ved tilsætning af lave koncentrationer af salt eller syre ændres sammensætningen af fordærvelsesbakterierne. Selv mere kraftigt konserverede fiskeprodukter som saltede fisk fordærver pga. mikroorganismer. I denne type produkter er det mest bakterier, der er tolerante over for salt og gærsvampe, der dominerer. De producerer nogle grimme lugte, der er karakteristiske ved fordærvet af f.eks. saltede sild. I kraftigt saltede fisk kan visse bakterier danne rødlige misfarvninger. De danner desuden skarpe forrådnelseslugte som f.eks. svovlbrinte. Nogle skimmelsvampe danner ikke ubehagelige lugte, men kun synlig skimmelvækst (mug).

9 Kapitel 9 side 85 Fisk på dåse Fiskehermetik er fisk og fiskevarer, der er nedlagte i lufttætte beholdere og derefter gjort holdbare ved opvarmning under tryk. Fiskehelkonserves skal ikke opbevares på køl. Af produkter, der varmekonserveres, kan nævnes makrel i tomat, tun i olie, torskerogn, krabbekød, muslinger og enkelte retter som fiskeboller og lignende. Til fiskeboller og andre farsvarer kan man udnytte fiskekød fra maskinudbening af fisk og fiskeaffald. Muslinger på glas og dåse Muslingerne forarbejdes til konserves eller fryses. De koges først ved damp, indtil skallen åbner sig. Dernæst skilles skallen fra kødet, der skylles og sorteres på samlebånd efter kvalitet og størrelse. Muslingerne fryses eller kommer på glas eller dåse. Størstedelen eksporteres (95%), for i mange lande er muslinger en særlig delikatesse. 9.8 Dåser i tusindvis Foto: Thorkild Jensen.

10 Kapitel 9 side 86 Fisk pakkes MAP-pakning MAP betyder Modificeret Atmosfære Pakning og bruges til fersk fisk. Ved MAP erstattes luften omkring fisken med en CO2-holdig luft. CO2 hæmmer i nogen grad fordærvelsesbakteriernes vækst og kan være med til at forlænge holdbarheden af fersk fisk. Opbevaringstemperaturen har nogenlunde samme effekt på holdbarheden af forskellige ferske fiskearter. Holdbarheden er altså stadig ret kort, og fede fisk og røgede produkter får ikke forlænget holdbarhed med MAP pakning. Vakuumpakning Vakuumpakning betyder, at fisken pakkes i lufttæt emballage. Emballagen udsættes for et undertryk i et vakuumkammer, som fjerner luften. Til sidst»svejses«emballagen lufttæt. Vakuumpakkede produkter er godt beskyttet mod bl.a. frysebrænding. Alle typer fisk kan vakuumppakkes det bruges dog mest til fede og evt. røgede fisk, hvor det giver en god beskyttelse mod harskning. Vakuumpakning af andre fiskevarer giver ikke samme effekt.

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Tips om fisk 1 Tips om fisk

Tips om fisk 1 Tips om fisk Tips om fisk 1 Tips om fisk 2 Tips om fisk Spis mere fisk og flere slags I Danmark har vi nogle af verdens fineste spisefisk. Alligevel spiser op mod halvdelen af danskerne meget sjældent fisk, og blandt

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød 3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød Her kan du læse om Stege og hele udskæringer af svinekød Sprængning af kød Stykstege af svinekød Tern og strimler af svinekød Stege

Læs mere

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr.

skoleavisen com Bliv din egen maddetektiv varedeklarationer viser vejen varedeklarationer Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn Nr. skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Udgivet i samarbejde med dansk varefakta nævn natur / teknik matematik dansk hjemkundskab biologi Nr. 2 Bliv din egen maddetektiv

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4 Nøglehullet breder sig Nøglehullsmærkede produkter solgte sidste år for mere end 4 milliarder kroner nu er der Nøglehuller på mere end 1045 produkter. SIDE 8 Nøglehullet hæver standarden Det er sundere

Læs mere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere Et annoncetillæg fra Tabloid Nordic udarbejdet for Fødevarestyrelsen Mad Mad && Nøglehullet nemt at vælge sundere Sundhed Sundhed Hvad har du i posen? Det nye nøglehulsmærke gør det nemmere at finde de

Læs mere

Om honning og honningbehandling

Om honning og honningbehandling Om honning og honningbehandling Af Albert E. Paulsen, Haderslev Næsten hver eneste sommer har biavlerne besvær med at få deres honning til at blive fast (krystallisere) og sat på dåse. Jeg har skrevet

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87 Kapitel 10 side 87 Fisk bliver til mel Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til forskellige foderblandinger,

Læs mere

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri. udgave Forlag Det Danske Spejderkorps Forlag 2004 Arsenalvej 0 436 København K Tlf. 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 Email:

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik

Fiskeri med garn. Et historisk tilbageblik Kapitel 5 side 85 Fiskeri med garn Fiskeri med garn eller garnfiskeri er en af de ældste fiskerimetoder, man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både fra kysten og senere på

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser 2006 nr. 61 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Prædiktiv mikrobiologi et vigtigt redskab til forudsigelse og styring af fiskeprodukters holdbarhed og sikkerhed Paw Dalgaard (pad@difres.dk)

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere