nr. 1 MARTS 2011 nyt Generalforsamling fremleje ved Kaffe, kødbord og kammeratskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1 MARTS 2011 nyt Generalforsamling fremleje ved Kaffe, kødbord og kammeratskab"

Transkript

1 nr. 1 MARTS 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Generalforsamling fokus fremleje ved svigtende salg andelsliv Kaffe, kødbord og kammeratskab 1

2 leder Skal fremleje ved svigtende salg være muligt? En andelsboligforening skal drives på god og ansvarlig vis. Umiddelbart burde dette ikke volde de store hovedbrud, men når tiderne bliver svære, bliver det fællesskab og de regler, som den enkelte forening er baseret på, ofte udfordret. Det oplever en del foreninger i disse dage, hvor det kan være svært at komme af med boligen, fordi prisen er sat for højt i forhold til, hvad en køber vil betale. I stedet for at sætte prisen ned er der eksempler på, at nogle andelshavere forslår at ændre vedtægten og gøre det lovligt at fremleje ved svigtende salg. Hertil kommer et politisk problem ved et evt. stort omfang fremlejede andelsboliger. Det er ikke nogen hemmelighed, at der tidligere på Christiansborg har været politiske overvejelser fremme om rimeligheden i at der blev ydet økonomisk støtte og kommunegarantier for visse lån i andelsboliger - hvis de samme andelsboliger blot blev lejet ud til lejere, der kunne oppebærer individuel boligstøtte til huslejen. For at finde ud af, hvor stort omfanget af fremleje egentlig er i foreningerne, gennemførte ABF i januar en undersøgelse blandt knap medlemsforeninger. Jeg vil ikke her komme nærmere ind på de mange interessante konklusioner, da I kan læse om dem under Fokus i bladet. Jeg kan dog sige, at jeg finder det meget tilfredsstillende, at foreningerne er yderst opmærksomme på de fordele og ulemper, der er ved fremleje grundet svigtende salg. Det beroliger mig, for selv om det kan virke Hans Erik Lund Landsformand Vi skal selvfølgelig støtte sælger i det omfang, vi kan, men vi skal først og fremmest sikre fællesskabets interesser; dvs. foreningens. som en hurtig løsning at tillade fremleje, kan det hurtigt vise sig at være en dårlig løsning for foreningen. Det skyldes, at den måde, som foreningen drives på, afspejler beboernes tilhørsforhold og ansvar overfor den. Puljen af beboere, som kan involvere sig i foreningsaktiviteter, og som føler ansvar for at passe på bygningen, bliver ganske enkelt mindre i takt med, at antallet af fremlejemål stiger. Jeg er af den opfattelse, at et svigtende salg af boliger ikke legitimerer, at foreningen tillader fremleje. Sælger eller bestyrelsen bør derimod sætte prisen ned, hvis det er den, som hindrer et salg og ikke andre forhold ved boligen. Det er ikke et populært synspunkt, men et nødvendigt et. I bund og grund er det et spørgsmål om foreningens ve og vel frem for hensynet til den fraflyttende beboer. Vi skal selvfølgelig støtte sælger i det omfang, vi kan, men vi skal først og fremmest sikre fællesskabets interesser; dvs. foreningens. Det er det, som andelstanken udtrykker, og den har fortsat min fulde opbakning også når tiderne er svære. n Læs mere om fremleje på side 4 2 ABFnyt Medlemsblad for Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Nr. 1, MARTS 2011 Udgivet af ABFnyt ApS Forside: pelle rink ABF's sekretariat & medlemsrådgivning Vester Farimagsgade 1, 8. sal Postboks København V telefon: abf-rep.dk medlemsrådgivning man. - fre TELEFON: abf-rep.dk Redaktion Jan Hansen (ansvarshavende) Lise Clemmensen (redaktør) Emilie Bendixen holm Frederikke weien LAYOUT: HAREN MEDIA GROUP Produktion: datagraf annoncer: Ekströms Annonce Service: Carsten Ekström telefon: Eftertryk af artikler og billeder i ABFnyt må kun finde sted efter forudgående aftale. Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol Oplag For perioden 1. juli juni 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166

3 emneord 16 Generalforsamling / Fællesskabets forløser / Et disciplineret demokrati / Bank mødedeltagelsen op Indhold Tema 4 foreninger siger nej til fremleje ved svigtende salg 7 Medlemstilbud 8 ABFNYT 10 Kaffe, kødbord og kammeratskab 14 KORT NYT 16 Generalforsamling 23 Love og regler 24 Kryds & Tværs 26 Sammenhold i sneen 29 Spørg eksperten 31 Kalender 29Fokus Fremleje ved svigtende salg 29 Love og regler ENERGIMÆRKNING 11 Andelsliv Kaffe, kødbord og kammeratskab abf-rep.dk 3

4 fokus TEKST LISE CLEMMENSEN Foreninger siger nej til fremleje ved svigtende salg Kun godt 2 procent af andelsboligerne i ABF s medlemsforeninger er fremlejede, og den hyppigste årsag er midlertidigt fravær på grund af udstationering og studieophold. I langt størstedelen af landets andelsboligforeninger har en sælger ikke mulighed for at fremleje sin bolig, når ønsket om fremleje er begrundet i, at andelshaveren ikke kan få den pris for boligen, som han/ hun forlanger. Men hvor mange andelsboliger er i det hele taget fremlejet? Det har ABF sat tal på i en undersøgelse blandt sine medlemsforeninger. Blandt de næsten medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen, er det kun godt 2 % af det samlede antal boliger, der var fremlejede pr. 1. januar Derudover svarer 42 % af de foreninger, som fremlejer, at den vigtigste årsag til fremleje er udstationering, studie i udlandet eller job andet sted. Først på andenpladsen med 29 % kommer svigtende salg som årsag blandt de foreninger, som har fremlejede boliger. - Den væsentligste årsag til fremleje er udstationering. Der er med andre ord tale om andelshavere, som vender tilbage til foreningen. Det er med til at understrege, at mange foreninger har fokus på det her 4 ABFnyt område, og tager aktivt stilling til, hvad man giver og ikke giver tilladelse til, siger Jan Hansen, direktør i ABF. Styr på vedtægterne En stor del af de spurgte foreninger fortæller, at de i vedtægterne bevidst har fravalgt muligheden for, at en andelshaver kan fremleje, når boligen ikke kan sælges til den ønskede pris. Et fravalg som skyldes, at man i rigtig mange andelsboligforeninger over hele landet sætter hensynet til foreningens bedste før privatøkonomien hos enkelte andelshavere, som er på vej væk fra foreningen. Og den holdning er der stor opbakning til hos ABF, som i lang tid har talt for, at foreningerne skal holde fokus på, hvad der er bedst for foreningens drift og fællesskab. - Undersøgelsen slår fast, at fremleje ved svigtende salg kun finder sted i et lille omfang, og at rigtig mange foreninger har taget aktivt stilling til foreningens bedste og fravalgt muligheden for fremleje, når boligen ikke kan sælges til den pris, som sælger ønsker. Og det er rigtig godt at se, udtaler Jan Hansen. Fællesskabet først I de få tilfælde, hvor foreninger i vedtægterne har valgt at tillade fremleje på grund af svigtende salg, er begrundelsen ofte, at det er svært at sige nej til en god nabo eller "at andelshaveren fejlagtigt tror, at det må man i andre foreninger." - Men i sidste ende handler det om at prioritere foreningens ve og vel højere end hensynet til en andelshaver, der er på vej ud af foreningen. - En fraflyttende andelshaver, der ikke kan sælge, må enten sætte prisen ned eller blive boende. Det kan ikke være rimeligt, at en forening skal sætte fællesskabet over styr for at hjælpe en sælger, der er på vej ud af foreningen, slutter Jan Hansen. n Læs mere om undersøgelsen på abf-rep.dk > Lov & fakta> Øvrige emner

5 fokus 2% Boliger er fremlejede 98% Boliger er ikke fremlejede 29% Svigtende salg 14% Afprøvelse af kæresteforhold 1% Sygdom 42% Udstationering/ studieophold Årsag til fremleje 14% Andet om undersøgelsen ABF har spurgt medlemmerne, hvor mange fremlejede boliger der var i foreningerne pr. 1. januar medlemsforeninger deltog i undersøgelsen andelshavere er repræsenterede 583 foreninger / andelshavere fra tæt/lav byggeri 381 foreninger / andelshavere fra etagebyggeri Undersøgelsen er foretaget i perioden til Det siger ABF s standardvedtægter om fremleje Fremleje gives kun når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Download vedtægterne på abf-rep.dk > Bestil materiale > Standardvedtægter abf-rep.dk 5

6 fokus TEKST LISE CLEMMENSEN / FOTO JACOB NIELSEN Foreningens interesser kommer før sælgers ABF s standardvedtægt fra 2010 er indført i A/B Morelgården, og det giver ro omkring fremleje ved svigtende salg. Navn: A/B Morelgården BY: Albertslund STIFTET: 1987 ANTAL BOLIGER: 47 ALDER: BONUS: Fælleshus, værksted, fællesspisning, julehygge web: MORELgaarden.dk Andelsboligforeningen Morelgården har fokus på fællesskabet frem for den enkelte andelshaver. Derfor bliver ingen boliger fremlejet på grund af svigtende salg. I Albertslund lidt uden for København ligger andelsboligforeningen Morelgården. Foreningen tæller 47 andele, men bestyrelsen har allerede haft 3 forespørgsler om fremleje på grund af svigtende salg i løbet af de sidste par år. Bestyrelsen har hver gang valgt at sige nej, og fik i oktober 2010 ændret foreningens vedtægter med et overvældende flertal, så de nu følger ABF s standardvedtægter fra 2010, og det er formand Jens Mikkelsen glad for. - Med ændringerne i vores vedtægter har andelshaverne vist, at de bakker op om at sætte foreningen og de bosiddende beboere i første række frem for dem, som sælger og dermed er på vej væk fra foreningen, fortæller Jens Mikkelsen. Han oplever, at fremlejere ikke tager del i foreningens liv på samme måde, som en andelshaver gør, og når sælger først er på vej væk fra foreningen, så bliver vedkommende ligeglad med fællesskabet og det sociale engagement, som er en vigtig del af A/B Morelgårdens dagligdag. Nul regelbøjning Inden andelshaverne vedtog de nye ændringer, som ikke tillader fremleje ved svigtende salg, brugte bestyrelsen ABF s jurister, når de var i Ændrede sine vedtægter I andelsboligforeningen Søfryd vil de for enhver pris undgå fremleje på grund af svigtende salg. Derfor har de ændret deres vedtægter. Som navnet indikerer ligger andelsboligforeningen Søfryd idyllisk med udsigt til Arresø i Nordsjælland. Men idyl skulle man lede længe efter tilbage i 2009, da foreningen havde en bolig, som ikke kunne sælges. En andelshaver kunne ikke sælge til den ønskede pris, og insisterede derfor på som en mulighed at fremleje boligen i to år. Bestyrelsen og andelshaveren kunne ikke blive enige om, hvordan vedtægten skulle fortolkes, og sagen udviklede sig til en konflikt. Foreningens formand Ole Olsen er i dag glad for, at foreningen med det samme fik en advokat på sagen. - Andelshaveren ville først fremleje i to år og derefter i nye to år, og han truede os med, at han ville få en advokat på sagen, som kunne bøje vores regler. Heldigvis fik vi en advokat på sagen, som én gang for alle fik afvist muligheden for at fremleje, selvom man ikke kan sælge sin bolig til den ønskede pris, fortæller Ole Olsen. Klare linjer For at undgå lignende sager i fremtiden valgte andelshaverne at ændre deres vedtægter på foreningens generalforsamling i januar I dag står der i foreningens vedtægter, at ingen andelshavere kan fremleje deres bolig på grund af svigtende salg. Og dermed følger foreningen ABF s standardvedtægter. Det glæder Ole Olsen. - Fremlejetagere er jo ikke interesserede i foreningens ve og vel. De passer ikke lige så godt på boligen som andelshaverne, da boligen ikke er deres egen. Mit råd til andre foreninger er at undgå at tillade fremleje på grund af svigtende salg og få det skrevet ind i vedtægterne, så der ikke er noget at tage fejl af, siger han. Mægler på sagen Boligen, som ikke kunne sælges, endte med at blive solgt, da andelshaveren fik en ejendomsmægler til at varetage salget, og gik ned i pris. Brugen af mægler kostede sælger kr., og hele forløbet omkring salget og muligt fremleje på grund af svigtende salg kunne Ole Olsen godt have undværet. - Hvis nu sælger bare var gået ned i pris fra start af og havde droppet mægleren og det dyre salær, så var boligen blevet solgt meget hurtigere, og vi havde undgået en dyr konflikt målt i både tid, advokatsalærer og ejendomsmæglersalær, slutter formanden. n 6 ABFnyt

7 medlemstilbud Havemøbler Mandalay tilbyder jeres andelsboligforening 20-35% rabat på vores mest populære modeller. Spar op til 35% tvivl om, hvordan de skulle tackle forespørgsler om fremleje. Bestyrelsen oplevede blandt andet, at en andelshaver forsøgte at kamuflere et svigtende salg ved at sige, at hun flyttede på grund af sit studie. - Vi havde et tilfælde, hvor en andelshaver havde solgt sin andel, fordi hun havde fundet en billigere bolig i Lyngby, hvor hun studerede. Andelshaveren mente, at hun var berettiget til at fremleje sin bolig i to år, fordi hun jo flyttede på grund af sit studie. Vi kontaktede ABF s jurister for at få svar på, om andelshaveren måtte fremleje. Det måtte hun ikke, fortæller Jens Mikkelsen. Hans råd til andre foreninger er da også at droppe loyalitetsfælden, som man nemt kan ryge i, når der sidder en god nabo og klager sin nød til bestyrelsen. - Foreningens interesser kommer altid før sælgers, som skal lære, at hvis boligen ikke kan sælges til den udbudte pris, så skal vedkommende gå ned i pris. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og med den rigtige pris fra start af vil det ikke være så svært at finde en køber, slutter han. n Marguerit Teak / aluminium sølvgråt stel. Foldebord Ø120 cm. Normalpris: kr ,- Tilbud kr ,- Stol, stabelbar Normalpris kr. 880,- Tilbud kr. 704,- Toscana Granit / aluminium - Sølvgråt stel To længder: 65 el. 132 x B90 Vedligeholdelelsesfrit. Eksempel: L132 cm kr ,- Tilbud kr ,- Elba Stabelbar letvægtsstol. Vedligeholdelsesfri Textilene, stel i aluminium. Normalpris kr. 540,- Tilbud kr. 378,- Toscana Teak / aluminium - sølvgråt stel Fem længder: 65 / 82 / 132 / 181 eller 197 x B90 cm. Eksempel: L132 cm kr ,- Tilbud kr ,- Siena Stabelbar stol i aluminium og Sunloom, en slidstærk Navn: A/B Søfryd BY: Ramløse STIFTET: 2004 ANTAL BOLIGER: 16 ALDER: BONUS: Sommerfest, julehygge WEB: ab-soefryd.dk Normalpris kr ,- Tilbud kr. 992,- Kontakt os på tlf.: eller besøg vores udstillinger i Herlev eller Århus Vedtægterne er ændret i andelsboligforeningen Søfryd. Det betyder nej til fremleje, når boligen ikke kan sælges til den ønskede pris. Siden 1995 Forbehold for trykfejl og udsolgte varer Gælder t.o.m. 1. maj 2011 abf-rep.dk 7

8 abf nyt Energimærkning ABF inviterer sine medlemsforeninger til et aftenmøde, hvor byggerådgiver og energimærkekonsulent Poul Pedersen fra PP Rådgivning A/S vil fortælle om de nye energimærkeregler. Aftenens emner: Bliv medlem af ABF abf-rep.dk > om abf> Bliv medlem af abf Hvorfor skal foreningen energimærke? Hvad betyder de nye regler for tæt/lav bebyggelse og etagebyggeri? Hvorfor er reglerne ændret? Hvem udarbejder et energimærke og hvad koster det? Hvad er konsekvenserne ved at undlade at energimærke? Kend din tjekliste oplysninger som foreningen bør indsamle til energimærkekonsulenten. Møderne er gratis og bliver afholdt over hele landet. Årsrapporter Gennem de seneste to år har ABF arbejdet for at skabe større gennemskuelighed i andelsboligforeningernes årsrapporter. Arbejdet er mundet ud i, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til årsrapporter for andelsboligforeninger. Formålet med vejledningen er at bidrage til, at der udarbejdes mere overskuelige og informative regnskaber i foreningerne for derigennem at opnå en større gennemsigtighed på markedet. Send foreningens www til ABF s kredssider Tilmeld dig på abf-rep.dk > Aktiviteter > Arrangementsoversigt På ABF s hjemmeside er det nu muligt for medlemsforeninger at få et link til jeres hjemmeside. I skal blot sende en mail til med disse oplysninger: - Medlemsnummer - Navn på foreningen - By - Antal andele i foreningen - evt. tekst om foreningen, max 300 anslag inkl. mellemrum 8 ABFnyt Linket til hjemmesiden bliver placeret under jeres kreds på abf-rep.dk

9 Vind en billet til Roskilde Festival Scorede du din kæreste hjemme i andelsboligforeningen? Holder I årets sommerfest? Eller har du gode naboer, som hjælper dig, når computeren driller? Fortæl os om de positive sider ved at bo i netop din andelsboligforening og vær med i lodtrækningen om én billet til Roskilde Festival Det eneste krav er, at du skal være andelshaver i en forening, som er medlem af ABF. Mail din historie til senest torsdag den 31. marts 2011 og skriv Den positive andelsbolighistorie i emnefeltet. Du skal have lyst til at fortælle din historie til ABFnyt og få dit billede i bladet. Vinderen vil blive offentliggjort i maj-nummeret af ABFnyt. FOTO Per Lange / Roskilde Festival Informationsmøder Kom og deltag i ABF s informationsmøder, hvor direktør Jan Hansen vil orientere medlemmerne om disse emner: Hvilke klagemuligheder har foreningen, hvis den mener, at den seneste offentlige ejendomsvurdering er for lav, og hvornår bør en valuarvurdering anbefales? Hvordan kan den nye vejledning til udarbejdelse af årsrapporter bidrage til, at foreningen kan gøre årsrapporten mere overskuelig og informativ? Hvad betyder de nye energimærkningsregler for din forening? Møderne er placeret over hele landet og er gratis. Tilmeld dig på abf-rep.dk > Aktiviteter > Arrangementsoversigt Paratviden af Masser erfaring Har jeres forening? en bestyrelsesansvarsforsikring ja 70% NEJ 11% ved ikke 19% Vælg en revisor, der er specialist i andelsboligforeninger. Resultat af afstemning på Resultatet er baseret på 209 besvarelser. Køb bestyrelsesansvarsforsikring på abf-rep.dk > medlemsservice > forsikring Ved Vesterport 6, København V Telefon Fændediget Køge Telefon C O M I N G / 1 abf-rep.dk 9

10 TEKST MAJKEN S. ELIASEN / FOTO JACOB NIELSEN Kaffe, kødbord og kammeratskab I 17 år har andelsboligforeningen Hesseløgård afholdt bankoaftener for foreningens medlemmer. Bankoklubben blev startet for at skaffe økonomisk støtte til foreningens billardklub, men idag har den det største antal medlemmer. Navn: A/B Hesseløgård BY: København STIFTET: 1924 ANTAL BOLIGER: 229 ALDER: Fra 20 erne til 80 erne BONUS: Bankospil WEB: hesseløgaard.dk 1 Kødbordet er det første, man ser, når man træder ind i bankolokalet i kælderen i andelsboligforeningen på Østerbro. Her står aftenens gevinster til anden og tredje række på bankokortet; man kan blandt andet vinde ribbensteg, oksekød og kogeflæsk af god kvalitet. Bankolokalet er et aflangt kælderrum, hvis halvvæg på midten markerer skellet mellem rygerne og ikke-rygerne. Denne aften, torsdag den 27. januar, har klubbens medlemmer så småt fundet deres faste pladser og gjort sig klar. Der er både unge og gamle, fra først i 20 erne til klubbens ældste medlem, der er over 80. De erfarne spillere har klistret pladerne fast til bordene, så de ikke risikerer at skubbe til dem undervejs, og ved siden af har de en aflang magnetbørste liggende klar, så de med et snuptag kan rydde pladerne for brikker, når et nyt spil går i gang. Folk provianterer drikkevarer i baren; man kan få en flaske vin for 50 kr. og Gammel Dansk for 15 kr. Lokalet genlyder af småsnak ved bordene, og det er tydeligt, at folk lige så meget kommer for hyggens skyld som for selve spillet. Der er plads til 50 mennesker til en bankoaften, og de fleste medlemmer har været med i årevis. I den store andelsforening med 229 boliger har spilleaftenerne været med til at skabe et tæt sammenhold andelshaverne imellem, og alle er på fornavn med hinanden. Man kan også tage gæster med; de kan købe en gæstebillet til 10 kr, og i aften har Carol fra bankoudvalget taget en masse venner fra sit kor med til en hyggelig aften. Aftenens første spil går i gang Der bliver spillet tolv spil på en aften, afbrudt midtvejs af en lang kaffepause, hvor der også lige bliver tid til nogle 10 ABFnyt

11 andelsliv 1 Hos Dorrit kan man leje spilleplader og købe brikkerne til at lægge på. De fleste bankospillere spiller på 6-10 plader ad gangen. 2 Irmakaffen er præmien til vindere der har første række fuld. I fællesskab med opråberen dobbelttjekker Carol om tallene på pladen stemmer, inden han udleverer præmien. 3 Claus til venstre er bankoudvalgets nyeste medlem. Sammen med de garvede rotter Carol og Erling er han med i en turnusordning, hvor de på skift er to om at trække numrene og råbe dem op. På den måde får de selv mulighed for at spille et par plader i løbet af aftenen. 2 4 De fleste af bankoklubbens medlemmer er kommet der i årevis. Mange af dem benytter jævnligt lejligheden til at tage gæster med. Ved køb af en gæstebillet til 10 kr. må man deltage i en aftens bankospil. 3 4 andre spil amerikansk lotteri og kortspil. Claus fra bankoudvalget drejer på håndtaget til det røde netbur, hvorpå der står Bernards Tombola Cage. De farvede, nummererede plasticbolde indeni hvirvles rundt, indtil et par stykker glider ned ad slisken, hvor Carol står klar til at læse numrene op i mikrofonen. Ved bordene sidder folk dybt koncentrede og passer deres plader. Selvom tempoet er langsommere end ved de professionelle bankoaftener, der bliver holdt rundt omkring i landets haller, bliver der råbt et nyt nummer op hver sjette sekund, så der er ikke tid til at hyggesnakke indimellem. Irmas kaffe og kødpakkerne fra slagteren bliver delt ud til beboerne, efterhånden som de får banko. Det er især Dorrit fra bankoudvalget, der har en god en aften og vinder flere gange. En time senere er det ved at være kaffepausetid. Normalt er der hjemmebag på bordet, men damen, der plejer at bage kage, har fået opereret armen, så i dag står den på købekage. Folk sidder og sludrer om løst og fast, mens de gør klar til lodtrækningen i det amerikanske lotteri. De små sedler i pastelfarver bliver omhyggeligt foldet ud og får et knæk på midten, så de ikke ruller sig sammen igen. Erling fra bankoudvalget går rundt med en pose og får folk til at trække vindernumrene. I det amerikanske lotteri kan man vinde spiritus det er fine mærkevarer, som bankoudvalget køber, når de spotter et godt tilbud i udsalgssaviserne. Den person, der har nr. 100, vinder også en pose slik. Og så går bankospillet i gang igen. Der er stadig mange kaffe- og kødpakker, der skal uddeles, inden aftenen er slut n udtryk fra Hesseløgårds Bankoklub En pornoplade = En plade, man ikke har fået et eneste nummer på i løbet af et spil. Den kaldes en pornoplade, fordi den er bar. Så mangler jeg bare fire hurtige = En ironisk kommentar, man kan råbe, hvis man kun har fået trukket et enkelt tal på en række. En række består af fem tal. Tal med en særlig historie: Når nr. 45 bliver trukket, råber folk jep. Det gør de, fordi nr. 45 var klubbens ældste medlem, Leif Mehlsens, soldaternummer. Når 53 bliver trukket, bliver der råbt En god årgang, fordi Erling fra bankoudvalget er født i abf-rep.dk 11

12 Konkurrencedygtig og professionel ejendomsadministration hansen sønderby & Co varetager administrationen for ejerforeninger, andelsboligforeninger, udlejningsejendomme med bolig og erhverv samt andre foreninger over hele landet og kan tilbyde en kvalitets-, prismæssig samt konkurrencedygtig ydelse. Vi er også et advokatfirma, som er meget specialiseret indenfor erhvervsforhold, herunder erhvervslejeområdet. Herigennem har vi mulighed for meget hurtigt og uden fordyrende og tidskrævende mellemled, at følge op på alle relevante forhold. Kontakt os, og lad os udarbejde et individuelt tilbud. Valuar Vurdering med udgangspunkt i en vurdering af Andelsboligforeningens handelsværdi! Kr. 12,500,- (inkl. moms) 30% Rabat ved genvurdering! jacobsen-bolig v/ Erik Jacobsen Statsaut. ejd. mgl. MDE, Valuar Tlf EKSTRÖM11496 Advokatfirmaet HSCO beskæftiger i dag 31 personer, heraf 10 advokater. Advokatfirmaet er etableret pr. 1. september 2004 og har kontorer i Randers og København. Firmaet rådgiver og servicerer virksomheder og institutioner i ind- og udland indenfor handel, industri og håndværk samt med investering i og udlejning af fast ejendom. Desuden administrerer vi et større antal udlejningsejendomme samt andels-, ejer- og grundejerforeninger. EKSTRÖM10492 Udestuer med sikkerhedsglas i alle farver, let design lav pris Gør drømmen til virkelighed - kontakt os eller se mere på Kratholmvej odense s tlf PD.ann.183x131.udestuer.indd 1 15/10/

13 Glaslukkede altaner har mange fordele SPAR ENERGI SPAR PENGE FÅ EKSTRA PLADS FÅ MERE LYS OG LUFT FÅ MINDRE STØJ I er altid velkommen til at ringe og tale med os om netop jeres altanprojekt. Ring på og hør hvem af vores konsulenter, der befinder sig i nærheden af jer. Læs evt. mere om os på Windoor Danmark A/S Tel.: ABF Nyt_1_2011_183x266 mm.indd :55:40

14 kort nyt Ny grøn tagterrasse i KBH To nye etager og en græsbeklædt tagterrasse med 360 graders panoramaudsigt over København blev indviet tirsdag den 22. februar i A/B Birkegade 4-6 i København. Den lille andelsboligforening har siden 1999 sparet sammen til det visionære projekt, der har transformeret taget til en 500m 2 stor tagterrasse med udsigtstårn og udekøkken. Bygningshåndværk Læs mere på birkegade.dk En række gamle metoder og discipliner inden for bygningshåndværk er i fare for at forsvinde i takt med, at der anvendes mere moderne byggemetoder - også når ældre bygninger skal renoveres og/eller moderniseres. Der findes i dag færre håndværkere end tidligere, som lærer og vedligeholder de gamle og gennemprøvede metoder. Stolte traditioner for at håndtere den ældre bygningsmasse på en kvalificeret og nænsom måde er dermed svær at bevare. Derfor har Grundejernes Investeringsfond - Bedre Boliger og Realdania lavet en ny hjemmeside, hvor du blandt andet kan se korte film med håndværkere, der demonstrerer de gennemprøvede teknikker. Læs mere på klikethaandvaerk.dk FOTO colourbox DVD om brand i hjemmet TrygFonden har produceret en ny DVD med titlen Det brænder, om bekæmpelse af brand i private boliger. DVD en sætter fokus på brand, som opstår pga. defekte el-apparater, rygning og levende lys. DVD en er gratis og kan rekvireres hos TrygFonden eller kan ses på TrygFondens hjemmeside. Se filmen på trygfonden.dk/projekter Andelsboligbogen nu kun digitalt I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger og aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 b. Fra den 31. januar 2011 foregår opslag (forespørgsler) i Andelsboligbogen kun via Det er altså ikke længere muligt at ringe. Læs mere på tinglysningsretten.dk Stop indbrud i dit hjem Ifølge Det Kriminalpræventive Råd foretrækker indbrudstyve at bryde ind i dit hjem gennem en knust rude end gennem hoveddøren. Og det skal man tage højde for, når man vil sikre sit hjem mod ubudne gæster. På hjemmesiden har Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension samlet en masse gode råd til, hvordan du undgår indbrud i dit hjem. Du kan også finde tips til, hvordan du sikrer din bil, din båd og din virksomhed. Læs mere på stopindbrud.dk

15 FOTO PELLE RINK Få mindre affald Danskerne er det folkefærd, som smider mest affald ud i EU. Hele kg. affald om året bliver det til. Og det er ikke alene skidt for miljøet, men det koster også at få fjernet sit affald. Men med få midler kan du reducere affaldet og dermed spare penge for din andelsboligforening. Sortér dit affald og aflever det på genbrugsstationen Giv eller sælg flere af dine ting til genbrug Planlæg dine indkøb og gem madrester til dagen efter Sig nej tak til trykte reklamer og spar 55 kg. papir om året. Brug e-boks Køb et genanvendeligt indkøbsnet i stedet for plastikposer. Få flere tips på miljøstyrelsen.dk ABILDHAUGE A/S rådgivende ingeniører & arkitekter rathsacksvej frederiksberg C Tlf: Fax: www. abildhauge.dk byningsrenovering - bygningskonstruktioner nybyggeri - drift & vedligehold - byggestyring tilstandsrapporter - bygningsinstallationer andelslejlighedsvurderinger - bygherrerådgivning ARKITEKTFIRMAET YDER TEKNISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE BL.A: tag og tagterrasser facader, vinduer og altaner badeværelser trapper gårdanlæg tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger A R K I T E K T F I R M A E T F R I B O R G O G L A S S E N A / S V E S T E R B R O G A D E B K B H V T l f : F a x : p o s f r i b o r g - l a s s e n. d k w w w. f r i b o r g - l a s s e n. d k abf-rep.dk 15

16 tema Tekst Majken S. Eliasen / FOTO PELLE RINK GENERALFORSAMLING ABFnyt tager i dette nummer pulsen på den demokratiske proces, som generalforsamlingen udgør. Vi er også med hos A/B Sønderport når foreningen afholder generalforsamling, og du kan få tips og gode idéer til, hvordan jeres forening kan få flere andelshavere til at deltage i generalforsamlingen. Fællesskabets forløser En generalforsamling er meget mere end et juridisk beslutningsforum. Generalforsamlingen er limen, der holder andelshaverne sammen; et demokratisk møde der vedligeholder og styrker fællesskabet. 16 ABFnyt Kaffe i papkrus, slikskåle der går på omgang, hænder der flyver i vejret, når ordet er frit og ivrige, ofte timelange diskussioner om alt fra tv-pakker til grundrensning af facaden. Alle andelshavere ved, hvordan en generalforsamling løber af stablen, men de færreste er bevidste om, hvor stor en indflydelse generalforsamlingens demokratiske rum har for sammenholdet i foreningen. Andelsboligforeningen bygger på en grundtanke om fællesskab. Det udmønter sig konkret i generalforsamlingen. Ann-Dorte Christensen er professor i sociologi og arbejder i øjeblikket med at undersøge tilhørsforhold i boligområder. Af hendes arbejde fremgår det tydeligt, hvor vigtigt det demokratiske møde er for danskerne. Det er et kernepunkt i det danske demokrati, at man har haft en foreningsstruktur, der har været institutionaliseret i nogle bestemte vedtægter og procedurer. Der har generalforsamlingen som den øverste myndighed været et generelt element. Men betydningen af generalforsamlingen begrænser sig ikke til at være en praktisk foranstaltning. De fleste danskere er vokset op med gymnastikforeninger og foreningsliv, og så indgår det som en naturlig del af den måde, man tænker i et fællesskab, uddyber hun. Brug din stemme Generalforsamlingen er stedet, hvor folk mødes; stedet hvor de samles om det, de er fælles om. Det er der, man får sat ansigt på naboen og finder ud af, hvad de mener om huslejestigninger og nedslibning af gulvet i festlokalerne. Og det er ikke noget problem, at folk er uenige. Det ligger i det demokratiske møde, at man mødes for at diskutere fælles anliggender. Det betyder ikke nødvendigvis, at man er enige. Det kan godt være, det er kværulanternes mødeplads. Hvis man synes, det er træls, at der ikke bliver ryddet op, eller at man ikke får fejet sne, men går og brokker sig over det, så er det godt, det bliver sagt i stedet for at blive til surhed i hverdagen, forklarer professoren. Generalforsamlingerne har også en vigtig funktion for bestyrelsesmedlemmerne. For bestyrelsen er det vigtigt at finde ud af, om der er opbakning til deres arbejde og den linje, de har lagt, fortæller Ann-Dorte Christensen. Lige så vigtigt som hun mener, det er at bevare det demokratiske møderum i form af generalforsamlingen, lige så vigtigt er det at være bevidst om de mekanismer, der går

17 tema Fakta Det er på andelsboligforeningens årlige generalforsamling, at beboerne i fællesskab stemmer ja eller nej til alt fra foreningens regnskab til valg af bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er også din mulighed for at møde bestyrelsen og andre naboer, at udveksle synspunkter og skabe debat, så I som beboere i fællesskab får taget de rigtige beslutninger. i gang, når en gruppe i fællesskab skal tage en beslutning. For selvom en afstemning med én stemme per person virker lige ud ad landevejen, foregår der ifølge forsker i beslutningsteori, Pelle Guldborg Hansen, langt mere indviklede processer under overfladen. De enkeltes interesser Et demokrati kan indrettes på mange forskellige måder, der vil føre til forskellige resultater. Det demokratiske system, man har i en andelsboligforening, bør være indrettet til at tjene foreningens interesser som institution, fortæller Pelle Guldborg Hansen. Efter at boligpriserne er steget, er mange andelshavere begyndt at stemme ud fra, hvad der er mest økonomisk fordelagtigt for dem. Det kan være, at de stemmer nej til et nyt tag, fordi det vil gøre andelen dyrere og dermed sværere at sælge, og på lang sigt kan den slags prioriteringer blive et problem for andelsboligforeningerne. Folk stemmer på baggrund af de interesser, de har, og hvis de ikke skal blive ved med at bo i andelsboligforeningen, så vil de blive ved med at pleje deres kortsigtede interesser. Det kan føre til misligholdelse af andelen, fortæller forskeren. Det kræver en form for idealisme, at man identificerer sin andelsboligforening som en værdi, der strækker sig ud over ens egen økonomiske interesse. Derudover bør man sikre, at alle bliver hørt. Der er et begreb, der hedder firstmover-effects. Det betyder, at den, der først får ordet, kommer til at sætte dagsordenen for, hvad der egentlig stemmes om, fortæller Pelle Guldborg Hansen. Derfor er det vigtig at sætte et system op, der sikrer, at alle, der har noget at byde på, får taletid. Det kan i princippet gøres ved at lade hatten gå rundt. På den måde får alle mulighed for at byde ind. Og når man kun har én stemme, har man tendens til at stemme for det, som har mest sandsynlighed for at blive til noget, nemlig de brede, populære meninger. Et demokrati er ikke sikret ved, at hver person stemmer. Demokratiet bliver sikret ved, at valgsystemet er indrettet til at varetage institutionens interesser, ikke blot den enkeltes, fortæller Pelle Guldborg Hansen og understreger igen den vigtigste pointe: Folk stemmer strategisk. n abf-rep.dk 17

18 tema Et disciplineret demokrati Opmærksomme tilhørere, tålmodig håndsoprækning og gensidig respekt imellem bestyrelsen og andelshaverne prægede A/B Sønderports generalforsamling i januar. Sted: Beboerhuset i Jemtelandsgade på Amager, mandag den 24. januar 2011 KL Navn: A/B Sønderport BY: København STIFTET: 1998 ANTAL BOLIGER: 108 ALDER: 0 år til 90 år BONUS: Fælles gårdanlæg med stor grill, megen fællsspisning i gården. Fastelavnsfest, sommerfest web: sonderport.dk Kl Den januarmørke aften danner en flot kontrast til beboerhusets mødesal, der svæver på betonpiller højt over jorden og skaber et nyt, varmt rum som tilbygning til de gamle fabrikslokaler. Indenfor er andelshaverne fra A/B Sønderport ved at gøre sig klar til aftenens generalforsamling. De skriver sig på mødelisten, så de kan få udleveret stemmesedlerne til aftenens vigtige afstemning om altaner andelshavere har fundet sig en plads i mødesalen på de farverige stole i gul, rød og hvid. Lamperne i loftet kaster et skarpt lys over forsamlingen, så de ligner skuespillere på en scene. Men der er intet dramatisk over generalforsamlingen, da bestyrelsens formand, Joan Reimann, tager ordet og byder velkommen. KL De første punkter på dagsordenen er gennemgået og godkendt i ro og mag. Stemningen i lokalet ændrer sig, tiden er kommet til det punkt, alle beboerne har ventet på diskussionen om altanerne. Folk retter sig op i stolene, småsnakken breder sig langs rækkerne, og nogle tysser. Der er en anspændt atmosfære, men ikke på den negative måde. Altanernes tilstand er før blevet diskuteret, og i aften skal de store beslutninger træffes efter grundigt forarbejde. KL ABFnyt

19 TEKST MAJKEN S. ELIASEN / Foto PELLE RINK tema KL Aftenens diskussion er godt i gang. Hænder flyver i vejret med spørgsmål vil gulvene i stuerne blive brudt op, når de nye altaner skal monteres? Hvor meget vil de dybere altaner tage af underboens sollys? Hvordan kommer altanerne til at se ud? KL Whiteboardet ved siden af panelbordet, hvor bestyrelsen sidder, er ikke sat op forgæves. En konsulent forsøger at tegne, hvordan altanerne vil se ud, men hans streger giver ikke mening for forsamlingen. En arkitekt, der bor i foreningen, træder hjælpende til. Hans tegning vinder bifald, nu forstår tilhørerne bedre, hvad de kan forvente sig af de nye altaner En sværm af papirlapper rejser sig som en hvid skov i lokalet beslutningen bliver taget med et stort flertal: A/B Sønderport vil have ordnet deres altaner. Der er stadig mange underpunkter, der skal stemmes om, men kardinalpunktet er på plads efter mange drøftelser og overvejelser. Både bestyrelsen og andelshaverne er tilfredse. KL ) Hvad betyder generalforsamlingen for dig som andelshaver? Det giver mig mulighed for at drøfte de store og små beslutninger, der bliver taget. Det skaber fællesskab. Desværre kan det godt blive en tovejs diskussion mellem panelet på den ene side og andelshaverne på den anden. Der er ikke så meget ping-pong, fordi tiden er knap. Det er der, jeg har mulighed for at få indflydelse. Det er vigtigt at give sine meninger til kende. Det er det også at vise opbakning til dem, der gør et stort stykke arbejde. Generalforsamlingen er en form for demokrati, hvor man bliver spurgt om, hvad man vil, og hvad man ikke vil. En generalforsamling alene dækker dog ikke behovet, det er også vigtigt, der er en hverdagskommunikation mellem beboerne. Astrid Flejsborg Eng Agger Hanne Locher 2) Hvorfor deltager du på generalforsamlingen? Det synes jeg, man skal som andelshaver. Det er en del af beboerdemokratiet. Jeg møder op, fordi jeg synes, det er min tur i forhold til, at min kæreste har været tilstede de sidste mange gange. Jeg har ikke stillet nogle forslag, men vil gerne høre, hvad der sker. Det er også for at være en del af det fællesskab, det er at bo i en andelsboligforening. Det er det mindste, man kan gøre. Når man bor i en andelsboligforening, så har man at komme. Foreningen kan ikke fungere, hvis man ikke opfylder sine forpligtelser. abf-rep.dk 19

20 tema Bank deltagelsen op ABFnyt har spurgt 3 andelsboligforeninger om deres gode erfaringer med at få andelshavere til at møde op og bruge deres stemme. Hvad gør jeres forening for at få flere andelshavere til at deltage på generalforsamlingen? Nyhedsbreve og sandwich Vore generalforsamlinger afvikles på kort tid. Vi starter kl og normalt kan dirigenten afslutte generalforsamlingen inden kl. 21. Bestyrelsen udsender løbende nyhedsbreve, så andelshaverne er opdateret, hvad der sker i foreningen. Bestyrelsens beretning, regnskab og budget understøttes af power point præsentation for at gøre det mere levende for andelshaverne. Efter generalforsamlingen er der socialt samvær med sandwich, et glas vin, øl el. vand. Kombinationen af korte og effektive generalforsamlinger med socialt samvær er de to vigtigste årsager til, at vi altid har stor tilslutning til generalforsamlingerne. Gratis aftensmad Det er næsten alle som deltager i vores generalforsamling. Jeg tror det skyldes, at folk har direkte indflydelse på fællesaktiviteterne, så de synes, at generalforsamlingen er vedkommende. Punkterne på dagsordenen er også vigtige punkter såsom nedsparingslån, der har indflydelse på folks privatøkonomi eller nye investeringer i fælleskøkkenet, hvor vi spiser sammen 3 gange om ugen. Vi placerer også generalforsamlingen en lørdag eftermiddag, og tit tager mødet ikke mere end 1 time. Bagefter har vi bestilt mad udefra, som foreningen betaler. Det trækker også folk til generalforsamlingen, at vi hygger bagefter. Erik Willumsen A/B Herregårdsparken I 4000 Roskilde Bente Nielsen A/B Blangstedgård 5220 Odense SØ 20 ABFnyt

21 TEKST LISE CLEMMENSEN / Foto JACOB NIELSEN & PALLE SKOV Tips og idéer På ABF s hjemmeside kan du læse mere om generalforsamlingen og blandt andet finde guides, tips og idéer til: Sådan skaber du den gode generalforsamling Hvordan du skriver en fuldmagt Et fyldestgørende referat Indkaldelse + dagsorden ABF s standardvedtægter Læs mere på abf-rep.dk > Lov & Fakta > Bestyrelsesarbejde Byfornyelse Byøkologi Bygningsrenovering Driftplaner Indretning Tagboliger Tagterrasser Tilstandsrapporter Trapperenovering Husk at I på ABF s hjemmeside kan købe: Stemmekort ABFhåndbogen Køb på > Bestil materiale > Bestillingskupon Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C Tlf Fax arkitekter maa / par Læs om, hvordan du stiller et forslag i Spørg eksperten på side 29 Fælleshus og samvær Når vi holder generalforsamling er det næsten alle andelshavere, som dukker op. Vi er 20 andele, og de 18 deltager. Den høje deltagelsesprocent tror jeg skyldes vores daglige samvær. Vi mødes hver dag mellem kl. 8-9 i fælleshuset til en kop kaffe og hyggesnak. Derudover har vi mange arrangementer i løbet af året, Skt. Hans fest, grillfester, høstfest og julefest. Sammenholdet, samværet og vores fælleshus, hvor vi altid mødes, er årsagerne til at næsten alle andelshavere har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Godt Håndværk MALER MURER GULV ELEKTRIKER TØMRER BLIKKENSLAGER Kurt Madsen A/B Engene 5700 Svendborg VINDUER - FACADER - TRAPPER Vi kan påtage os alle opgaver i din ejendom. PETER MALER A/S Godthåbsvænget 14 A 2000 Frederiksberg Tlf abf-rep.dk 21

22 Bella Center Copenhagen Bella Center Copenhagen EJENDOMS FACILITY april 2011 KØBENHAVNS VIGTIGSTE MØDESTED FOR EJENDOMSSEKTOREN EJENDOMS FACILITY I BELLA CENTER - kom og bliv up-to-date med de nyeste faciliteter Markedet byder i dag på en konstant udvikling af produkter, tilbud og løsninger til ejendomme af enhver karakter. På Ejendoms Facility kan du møde de seriøse og kompetente virksomheder, som står bag og finde frem til netop de løsninger og produkter, som jeres ejendom eller forening mangler, for at få et potentielt projekt ført ud i livet. Ejendoms Facility afholdes for første gang i Danmark den april Uanset om du er interesseret i: Boligrenovering Vedligehold Om-/tilbygning Energirigtigt byggeri Totalløsninger Tilskudsordninger Forsikring Administration TV/Internet bliver du inspireret på Ejendoms Facility. Sted og Åbningstid Bella Center Center Boulevard, 2300 Kbh.S. Tæt på Lufthavn og Københavns centrum og med motorvej og Metro lige til døren. Åbent alle dage fra kl Rabat på transporten DSB giver fra 20% rabat på din togrejse. Undgå kø på hjemrejsen - køb returbillet. Se mere på: Læs mere på Til kamp mod de kolde ydervægge ERFURT KlimaTec Pro KV 600 Med den 4 mm tykke KlimaTec Pro opnår du både hurtigere varme og lavere energiforbrug samtidig med at risikoen for skimmel minimeres. Overflade med KlimaTec Overflade uden KlimaTec 22 Løsningen er let at sætte op og efterbehandles helt traditionelt med filt, væv, tapet og/eller maling. Systemfordele: Op til 75% hurtigere rumopvarmning Isolerer mod kolde ydervægge Revneoverbyggende 4 mm Også på struktur underlag Forebygger skimmel Diffusionsåben Se mere på eller ring tlf

23 love og regler Energimærkning Energistyrelsen har ændret reglerne for energimærkning af ejendomme, og den ændrede bekendtgørelse er trådt i kraft 1. februar Nyt bygningsreglement Bygningsreglement BR10 trådte i kraft 1. januar 2011 og er et supplement til de allerede eksisterende bygningsreglementer. Læs mere på abf-rep.dk > Love & fakta > energimærkning Læs mere på abf-rep.dk >Love & Fakta > byggeri og vedligehold > byggekrav Ejendomsvurderinger SKAT har offentliggjort de nyeste offentlige ejendomsvurderinger, og for langt de fleste andelsboligforeninger er der tale om et fald på mellem 1-3 %, som er langt mindre end forventet. I København, hvor de fleste andelsboligforeninger ligger, er ejendomsvurderingerne uændrede i forhold til de seneste vurderinger fra Læs mere på abf-rep.dk > Nyheder Rykkergebyr Rykkergebyret som foreninger kan opkræve ved for sen betaling af boligafgiften, er i kr. For at foreningen kan opkræve et gebyr ved for sen betaling af boligafgiften, kræver det, at der er hjemmel i foreningens vedtægter. I standardvedtægten er hjemlen 8 stk. 3, som henviser til reglerne i lejeloven. Fristen for indbetaling af restancen, efter der er afgivet påbud, er 14 dage. Læs mere på abf-rep.dk > Love & fakta > Bestyrelsesarbejde > Rykkergebyr Timesats for eget arbejde ABF indeksregulerer årligt timesatsen for eget arbejde i boligen på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. I 2011 udgør den vejledende timesats for eget arbejde: 164 kr./time i København 144 kr./time for resten af landet. Ny postkasselov Folketinget har vedtaget en ny postkasselov, som pålægger alle husstande at have en postkasse/postkasseanlæg ved indgangen til ejendommen. Det betyder, at alle andelsboligforeninger inden 1. januar 2012 skal have indkøbt og monteret postkasser efter de nye regler. Læs mere på abf-rep.dk > Love og Fakta > byggeri og vedligehold > værdi af eget arbejde Læs mere på abf-rep.dk > Love og Fakta > øvrige emner > postkasseregler abf-rep.dk 23

24 krydsord EKSTRÖM10476 MAT 1 MINE -? DE PARADE NORD FOD- BEKLÆD- NING SER FYNDORD VERS ØNSKE- DRØM EFTER A STRØM- MET ORD 5 KÆBE FLY- VEREN 6 TO ENS BELGISK BY 2 3 J.P. Hoverby AS blev etableret i 1896 og vi har en lang tradition bag os med fokus på kvalitet og service. Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og facader. TAL ÆRA INDBO CHAM- PAGNE- BETEG- NELSE AVISBUD 4 FRANSK FLOD POLERER NAVIGA- TIONS- SYSTEM SPIL 7 FØRST I NAT FØRSTE- KLASSES 11 PLANTER Som en del af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el arbejde i totalentreprise. Se mere på: HOVED- BANE- GÅRD KØRE STEDORD HVIDT LAG VÆRD- SÆTTE PARTI I TENNIS HOLD ENDE DANSK Ø DRENGE- NAVN SVENSK BAND pdf 1 11/02/ Moderne malerarbejde er mere end godt håndværk! UNION KRONEN KAMMER DATA- UDSTYR I RET- NING AF CIRKEL TRÆER 9 BE- VIRKER HYGGE SIG FAHREN- HEIT 8 BAKKE- SKRÅ- NING ROLEX 14 Vinderne fra sidste nummer: Arne Wittrup, 2000 Frederiksberg Tove Nørgaard, 7500 Holstebro Keld Jensen, 8370 Hadsten Løsningsord i NOVEMBER-nummeret var Grønt FÆLLESSKAB. Indsend dette nummers løsning senest 15. april 2011 og vær med i konkurrencen om lækker chokolade. Løsning: Navn: Adresse: Postnr. og by: Kuponen sendes til: ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. Sal, postboks 239, 1501 Kbh. V. 24 ABFnyt

25 100% fokus på andelsboliger ANDELSBOLIGMÆGLERNE Carl Jacobsens Vej Valby % fokus på andelsboliger andelsboligmaeglerne.dk TIL SALG solgt ANDELSBOLIG- M GLERNE HVordan skal Vi sælge din andelsbolig? Vælg mellem: Basissalg - du fremviser selv Kombisalg - vi arbejder sammen om salget Kompletsalg - vi klarer alt fra start til slut Uanset hvad du vælger tager vi ansvaret for, at handlen går på plads! Ring , skriv til eller benyt kuponen nedenfor Salær inkl. moms fra kr ,- bestil gratis salgsvurdering Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Udfyld kuponen og send den til os - portoen er betalt! Så kontakter vi dig og aftaler et uforpligtende møde. Navn: Jeg er andelshaver i A/B og ønsker professionel bistand til at sælge min andelsbolig. Kontakt mig for en gratis salgsvurdering. Andelsboligmæglerne Sjælland USF B Adresse: Postnr. og by: Telefon:

26 andelsliv Tekst LISE CLEMMENSEN / FOTO LARS NIELSEN, A/B lysningen sammenhold i sneen Den årlige skiferie har i mange år været med til at skabe mere sammenhold og fællesskab i A/B Lysningen og handle ind. Planlægningsfasen er også med til at skabe mere sammenhold i foreningen, fordi alle glæder sig til en fælles oplevelse uden for de faste rammer. Foreningen har været af sted siden 1997, og mange af foreningens børn har lært at stå på ski sammen med naboens børn. Og de samme børn, som i mellemtiden er blevet voksne, tager gerne med forældre og de gamle naboer til Norge og hygger i den store fælleshytte, hvor alle sover og spiser sammen. - Vi har flere gange haft voksne børn med sammen med kærester og kammerater, fordi de hellere ville stå på ski og hygge om aftenen end deltage i det vilde afterski-liv sydpå, slutter Grethe. n Navn: A/B Lysningen BY: malling STIFTET: 1990 ANTAL BOLIGER: 18 ALDER: 1 år 63 år BONUS: Fælleshus, fælles spisning, skiferie, aktivitetskalender, værksted WEB: lysningen.dk Når ungerne får vinterferie drager en stor del af andelshaverne i andelsboligforeningen Lysningen af sted på fælles skiferie. Og det er en årlig begivenhed, som er med til at ryste beboerne endnu tættere sammen. - Børn og voksne kommer tættere på hinanden, fordi alle står på ski med alle på tværs af familier. Dem, som er til alpint, står sammen, dem, som er til langrend, tager på tur sammen, og hvis du hellere vil være hjemme i hytten og lege, så er der også nogle, som gør det, fortæller Grethe Christensen, der er en af de 15 beboere, som i år var i Trysil i Norge. Børnene vender hjem Inden afgang mødtes de 6 familier som skulle af sted og planlagde, hvem der skulle lave mad 26 ABFnyt

27 #9457 Gunnar Gunnarson Arkitekter maa/aps styr Byfornyelse og Boligforbedring Tagboliger og altaner Tilstandsrapporter Vurderinger reparationerne Store Søndervoldstræde 9, 1419 København K. Telefon Fax gga.dk FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Trænger jeres ejendom til istandsættelse? Renten er i bund, priserne er i bund, det bliver ikke billigere! Ring på og lad os sammen få gennemgået og prioriteret de arbejder, der er nødvendige for netop Jeres ejendom. Læs desuden om alt om os på N o r d r e F a s a n v e j F r e d e r i k s b e r g M e d l e m a f F. R. I. C e r t i f i c e r e t E n e r g i k o n s u l e n t f i r m a T l f : F a x : M a i l : f a l k o f a l k o n. d k W e b : w w w. f a l k o n. d k C V R : abf-rep.dk 27

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne

nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt Fællesløb i Fælledparken Tættere på medlemmerne nr. 4 NOVEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA UDKANTS- DANMARK ANDELSLIV Fællesløb i Fælledparken LANDSMØDE Tættere på medlemmerne 1 leder Hvor skal vi hen nu? Så er landsmødet veloverstået.

Læs mere

nr. 2 MAJ 2011 nyt Det praktiske fællesskab Start et beboerblad andelsliv Brug din nabo

nr. 2 MAJ 2011 nyt Det praktiske fællesskab Start et beboerblad andelsliv Brug din nabo nr. 2 MAJ 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Det praktiske fællesskab GUIDE Start et beboerblad andelsliv Brug din nabo 1 leder Brug fællesskabets styrker Det kan være svært at få døgnets 24 timer

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

nr. 1 marts 2010 nyt Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s.

nr. 1 marts 2010 nyt Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s. nr. 1 marts 2010 nyt magasinet for andelshavere Andelsboligmarkedet: Fastfrosset eller under optøning? Fastelavn er mit navn... Reportage Energi i luften Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene s. 18 eksperten

Læs mere

nr. 3 september 2011 nyt ANDELSBOLIGMARKEDETS ØKONOMI andelsliv Træf på taget

nr. 3 september 2011 nyt ANDELSBOLIGMARKEDETS ØKONOMI andelsliv Træf på taget nr. 3 september 2011 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Forældrefinansiering TEMA ANDELSBOLIGMARKEDETS ØKONOMI andelsliv Træf på taget 1 leder Findes der et økonomisk dårligt andelsboligkøb? Den perfekte

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

nr. 2 MAJ 2012 nyt andelsliv Konflikthåndtering En havearkitekt blev redningen

nr. 2 MAJ 2012 nyt andelsliv Konflikthåndtering En havearkitekt blev redningen nr. 2 MAJ 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV "DEt trak fra VINDUERNE " TEMA Konflikthåndtering andelsliv En havearkitekt blev redningen 1 leder Långivernes moralske ansvar En række andelsboligforeninger

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Børn i byen FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG leder Berigende børneboom Storbyens børnefamilier har ikke længere så travlt

Læs mere

DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE. Arbejdsweekend for alle NYT. TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE. Arbejdsweekend for alle NYT. TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 2 MAJ 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Foreningernes fremtidige rolle FOKUS Arbejdsweekend for alle ANDELSLIV DELEHAVE SKABER FÆLLES GLÆDE leder Beskatning og ophævelse af maksimalpriser

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12

nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12 nr 2 maj 2010 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Pensionister kæmper for boligstøtte TEMA arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s 12 nyt fra kredsene s 18 eksperten svarer s

Læs mere

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder

nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt DA GADELYSET BAG OM En ildsjæl Skraldet flyder nr. 1 FEBRUAR 2013 nyt medlemsblad for andelshavere TEMA DA GADELYSET FORSVANDT FOKUS Skraldet flyder ANDELSLIV BAG OM En ildsjæl leder Find jer ikke i hvad som helst I andelsboligforeningernes bestyrelser

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

NR. 4 NOVEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Bag dørene TEMA FOKUS NØGLETAL VED SALG. Tv-pakker

NR. 4 NOVEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Bag dørene TEMA FOKUS NØGLETAL VED SALG. Tv-pakker NR. 4 NOVEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Bag dørene TEMA Tv-pakker FOKUS NØGLETAL VED SALG leder Frit tv-valg til andelshaverne I en tid hvor streaming af tv vinder mere og mere frem,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Biavler i byen FOKUS. En blandet beboersammensætning TEMA UNG I BESTYRELSEN

NR. 3 SEPTEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Biavler i byen FOKUS. En blandet beboersammensætning TEMA UNG I BESTYRELSEN NR. 3 SEPTEMBER 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Biavler i byen FOKUS En blandet beboersammensætning TEMA UNG I BESTYRELSEN leder Det visionære andelsboligliv Et centralt ord i disse år

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab

nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt MEDLEMSBLAD for andelshavere TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab leder Realkredit på himmelflugt Traditionelt set har

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

10 En serviceminded vicevært

10 En serviceminded vicevært 24 april 2012 04 Din mening betyder noget Dan-Ejendomme as har taget pulsen på mere end 6.000 lejere. Læs om undersøgelsens resultater. 10 En serviceminded vicevært Vicevært Jørgen Nielsen fortæller om

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere