Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse tilladt med kildeangivelser

2

3

4

5 Forord Da transportvirksomheder i Padborg fra 2007 blev stærkt plaget af tyveri af lastbiler, brændstof og gods, fik en kreds af erhvervsfolk i Padborg-området i foråret 2010 ideen til, i samarbejde med politi og myndigheder, at gennemføre konkrete tiltag for at minimere risikoen for tyveri og øvrig kriminalitet. På en konference i maj 2010 i Padborg blev emnet sat på dagsordenen. Her opstod ideen til udviklingen af en sikringsmanual til brug for virksomhederne. Den første udgave udkom i Den version, du har i hånden, er revideret og opdateret og tager højde for de mange gode kommentarer, der har været til den første sikringsmanual. Det er Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi, der her fremlægger den nye sikringsmanual, som virksomheder kan bruge som inspiration til at forbedre egen sikring. Manualen er udtryk for hjælp til selvhjælp. Den opfordrer til, at der gøres en aktiv og selvstændig indsats i hver enkelt virksomhed. Manualen har til formål at forbedre virksomhedernes sikring og derved formindske tyveri, anden kriminalitet og svind. Manualen er ikke udtømmende. Manualen hviler på den forudsætning, at sikring er et fælles ansvar, som både medarbejdere og ledelsen i virksomheden bør fokusere på. Manualen hviler endvidere på den holdning, at man kan opnå meget i sikringsarbejdet ved blot at være opmærksom og have en fornuftig tankegang. Manualen er velegnet til brug i virksomheder over hele Danmark og må frit anvendes af alle med kildeangivelse af ITD, Erhvervenes Hus Aabenraa, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi. Tak til FDE Fonden, hvis støtte har muliggjort udgivelsen. 5

6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7 Introduktion 9 1 Tjekliste 10 2 Sikringspolitik Skriftlig sikringspolitik Sikringsansvarlig Virksomhedens sikring Adgangskontrol Nøglesikkerhed Mærkning af værdigenstande Hegn og port Sikring af virksomhedens bygninger Overvågning Vagtfirmaer Belysning Erhvervsnabohjælp Vedligehold af virksomhedens udendørs arealer Tryghedsvandring Tænk sikkerheden med og beskyt din virksomhed 22 3 Sikring af køretøjer Startspærre Tyverialarm Sporingssystem Trailerlås Tyveri af brændstof Tyveri af lastbilens nummerplader Undlad at efterlade værdier i førerhuset Parkering af køretøjet Andre præventive råd 26 4 Brud på sikringen 27 5 Brand En brand kan lukke virksomheden Brandinstrukser 28 6 Virksomhedens sikringspolitik 29 7 Referencer 37 8 Tre transportvirksomheders 41 forebyggende indsats 7

8 God fornøjelse med sikringsarbejdet i virksomheden!

9 Introduktion Sikringsmanualen er opdelt i tre dele: En tjekliste over forskellige sikringsemner, som virksomheden kan fokusere på. I tjeklisten kan virksomheden afkrydse, om der arbejdes med det pågældende sikringsemne. Når tjeklisten er udfyldt, kan virksomheden danne sig et overblik over mulige indsatsområder. Tjeklisten henviser under de forskellige emner både til, hvor man kan læse den generelle vejledning om emnet, og på hvilket sideantal i virksomhedens egen manual emnet ligger. En generel vejledning for de emner, som manualen beskriver. Her findes mere detaljerede informationer om emnet. En række sider med sikringsrelevante spørgsmål, som virksomheden kan bruge til at beskrive egen sikringspolitik. Dette afsnit kan bruges som virksomhedens egen sikringsmanual, hvor beskrivelser om sikringsforebyggelse kan udarbejdes. Overraskelser bør aldri komme uventet. (Helge Krog, norsk dramatiker, ) 9

10 1. Tjekliste Sikringsemne Vejledning Virksomhedens sikringspolitik Har virksomheden en skriftlig sikringspolitik? Har virksomheden udpeget en sikringsansvarlig? Findes der en beskrivelse af virksomhedens sikring? Gives der tilstrækkelig information til medarbejderne omkring sikringspolitik? Har den sikringsansvarlige kompetencer til at varetage arbejdet? Er der fastsat regler for, hvordan intern sikring håndteres? Har virksomheden adgangskontrol? Har virksomheden nøgleskab eller en anden måde at sikre nøglerne på? Anvendes der mærkning af værdigenstande? Ja Nej Se side 13 Se side 29 Ja Nej Se side 13 Se side 29 Ja Nej Se side 14 Se side 29 Ja Nej Se side 14 Se side 30 Ja Nej Se side 14 Se side 30 Ja Nej Se side 15 Se side 30 Ja Nej Se side 15 Se side 30 Ja Nej Se side 16 Se side 31 Ja Nej Se side 16 Se side 31 10

11 1. Tjekliste Sikringsemne Vejledning Virksomhedens sikringspolitik Har virksomheden sat hegn og port op om og ved virksomheden? Findes der sikring af virksomhedens bygninger (døre og vinduer mm.)? Ja Nej Se side 17 Se side 31 Ja Nej Se side 18 Se side 31 Har virksomheden brandskabe? Ja Nej Se side 19 Se side 32 Udfører virksomheden tiltag, som forhindrer eksternt tyveri af brændstof? Har virksomheden overvågning på udendørsarealer? Har virksomheden overvågning indendørs? Er der tilstrækkelig med skiltning og synlig information om sikring? Benytter virksomheden tjenester fra et vagtfirma? Er der belysning af virksomhedens udendørs areal? Ja Nej Se side 19 Se side 32 Ja Nej Se side 19 Se side 32 Ja Nej Se side 19 Se side 32 Ja Nej Se side 20 Se side 32 Ja Nej Se side 20 Se side 33 Ja Nej Se side 21 Se side 33 11

12 1. Tjekliste Sikringsemne Vejledning Virksomhedens sikringspolitik Er virksomheden med i et erhvervsnabohjælp-fællesskab? Vedligeholdes virksomhedens udendørsarealer? Har virksomhedens lastbiler startspærre? Er der sporingssystemer i virksomhedens lastbiler? Er virksomhedens trailere udstyret med trailerlåse? Udfører virksomheden tiltag, som forhindrer internt tyveri af brændstof? Er virksomhedens køretøjers nummerplader tyverisikret? Er der regler for, hvordan brud mod sikringen håndteres? Ja Nej Se side 21 Se side 33 Ja Nej Se side 21 Se side 34 Ja Nej Se side 23 Se side 34 Ja Nej Se side 24 Se side 34 Ja Nej Se side 24 Se side 35 Ja Nej Se side 24 Se side 35 Ja Nej Se side 25 Se side 36 Ja Nej Se side 27 Se side 36 Findes der brandinstrukser? Ja Nej Se side 28 Se side 36 12

13 2. Sikringspolitik rfaringer fra en svensk undersøgelse af kriminalitet om transport- og logistikbranchen viser, at over 70% af al kriminalitet i transportkæden, fra producent til forbruger, udspringer af insiderviden. Samtidig viser undersøgelsen, at 80% af kriminaliteten sker mod ubeskyttede transporter f.eks presenningstrailere. Der er ingen grund til at tro, at det er meget anderledes i Danmark. Erfaringerne fra transportvirksomheder, som har arbejdet med sikringspolitik og ansvar, samt andre forebyggende tiltag, viser, at det betaler sig at fokusere på forebyggelse. Ved målrettet indsats, kan virksomheder selv reducere kriminalitet og svind og sikre, at virksomhedens kunder får transporten til tiden. En sikringspolitik vil typisk bestå af et sæt fælles værdier og hensigtserklæringer. På baggrund af de fælles værdier og hensigtserklæringer kan der udarbejdes vejledninger og retningslinjer, som er nødvendige for virksomhedens forskellige sikringsområder. Uanset om det er i virksomheden eller i en lastbil et sted i Europa, er det vigtigt, at virksomheden signalerer en konsekvent holdning til sikring. Det handler blandt andet om bygninger, biler, gods og adfærd. Når virksomheden har lavet en skriftlig sikringspolitik, er det vigtigt, at virksomheden også: Gør sikringspolitikken synlig for virksomhedens øvrige medarbejdere. Synliggør politikken for kunder og for omverdenen i øvrigt. Jo større synlighed, desto højere grad af sikkerhed. 2.1 Skriftlig sikringspolitik Virksomheden anbefales at formulere en skriftlig sikringspolitik, der sætter indbrudssikringen i system. Indbrud og tyveri har store omkostninger for de fleste virksomheder. De tab, der opstår, kan være vanskelige at forsikre sig mod. Derfor er det lige så vigtigt at sikre virksomheden, som at forsikre den. 2.2 Sikringsansvarlig Virksomheden udpeger en sikringsansvarlig person. Den pågældende skal have ansvaret for virksomhedens sikring i det daglige. Jobbet er et højstatusjob, da den sikringsansvarlige har et stort ansvar for virksomheden og sikringen heraf. Det øverste ansvar for virksomhedens sikringspolitik ligger altid hos ledelsen. 13

14 2. Sikringspolitik Ledelsen skal sammen med den sikringsansvarlige nøje definere ansvarsområdet. Det er vigtigt, at ansvarsområderne bliver klart afgrænsede og forståelige. Den sikringsansvarlige skal sammen med ledelsen definere og beskrive virksomhedens sikringspolitik. Her kan virksomheden tage udgangspunkt i denne vejledning. Når der sker en skade, bør den sikringsansvarlige sammen med ledelsen analysere hændelsesforløbet for at få udarbejdet en løsning, der forebygger en gentagelse. Det er ikke den sikringsansvarlige, der skal låse og sikre virksomheden hver dag. Den opgave skal løses i fællesskab med alle virksomhedens medarbejdere både danske som udenlandske. Den sikringsansvarlige har ansvaret for at sikre, at alle medarbejdere kender sikringspolitikken og ved, hvordan man skal forholde sig, hvis de opdager sikringsbrud f.eks.: Hvem orienteres i virksomheden, når der er begået sikringsbrud? Hvem anmelder sikringsbrud? Hvordan anmeldes kriminalitet til politiet? Hvordan skelnes mellem akutte og ikkeakutte hændelser? Hvem anmelder til forsikringsselskabet? Hvem rekvirerer og hvordan rekvireres afdækning, og meget andet? Den sikringsansvarlige skal sørge for, at ændringer i sikringspolitikken kommunikeres ud til samtlige medarbejdere også udenlandske, og opfordre alle til at efterleve sikringskravene. Det skal klart tilkendegives overfor medarbejderne, at kontrollen foregår for at sikre virksomheden og ikke for at genere medarbejderne. Det er den sikringsansvarlige, der står for forbedringer af sikringen. Den sikringsansvarlige skal derfor besidde passende kompetencer og have kvalificerede beføjelser til at udføre forpligtelserne for sikring af virksomheden. Den sikringsansvarlige bør være en person, som har interesse for sikringsopgaven og motivationen til at påtage sig ansvaret. Den sikringsansvarlige har forståelse for de tekniske og taktiske aspekter, samt evnen til at se fremad og forebygge. Det er vigtigt, at den sikringsansvarlige har et godt kendskab til virksomheden. Funktionen som sikringsansvarlig afhænger af virksomhedens størrelse og omfatter mange arbejdsopgaver. Derfor skal den sikringsansvarlige have eller tilbydes den nødvendige uddannelse og efteruddannelse. Der findes forskellige kurser i sikring. Se evt. referenceliste bagerst i publikationen. 14

15 2. Sikringspolitik 2.3 Virksomhedens sikring Sikringen af en virksomhed har mange facetter, idet der skal anvendes en kombination af tekniske tiltag, f.eks. hegn, porte, låse, alarmer og overvågning, og taktiske initiativer, f.eks. erhvervsnabohjælp, skiltning, vedligeholdelse og tryghedsvandringer. En stor del af arbejdet med sikring består i at involvere alle virksomhedens medarbejdere til at løfte deres del af opgaven. Der kan opnås en betydelig sikring ved en simpel omlægning af uhensigtsmæssig adfærd i de ansattes daglige rutiner. Indbrud Indbrudstyvens tre hovedfjender er: Tid (tyven kan overraskes). Støj (tyven kan høres). Lys (gør tyven mere synlig). Derfor skal du prøve at se på din virksomhed med indbrudstyvens øjne. Hvor er virksomhedens svage punkter, og hvor ville du selv bryde ind? Svind og tyveri Skellet mellem svind, tyveri og personalegoder kan, uden en konsekvent sikringspolitik, være svært at administrere og forstå. Derfor skal du blandt andet se på virksomhedens regler for håndtering af ødelagt gods, adgang til lageret mm. Konsekvensen af brud på sikringspolitikken skal være klar og forståelig for alle medarbejdere også udenlandske. De følgende punkter er eksempler på, hvordan man kan sikre virksomheden. 2.4 Adgangskontrol Virksomheder kan vælge at anvende adgangskort, som angiver personers adgang. Adgangskort kombineres typisk med hegn og porte, hvor man skal have et gyldigt adgangs- eller nøglekort for at komme ind på arbejdspladsen. Især når porten er ubemandet, er elektroniske nøglekort en fordel, da kun virksomhedens ansatte kan komme ind på virksomhedens område. Elektroniske adgangskort rummer relevante oplysninger, og den sikringsansvarlige kan indlægge aktuelle adgangsrettigheder til tider og områder på virksomheden, hvor personen må færdes. Adgangskontrol er en god og nem måde at administrere, hvem der har adgang til bygninger og lokaler på det rigtige tidspunkt. Det kan være fordelagtigt, at personalet har differentieret adgang til områder i virksomheden. Er det f.eks. nødvendigt, at personalet i administrationen har adgang til terminalområder eller chauffører har adgang til lageret og vice-versa? Ligeledes kan f.eks. håndværkere, der alene har 15

16 2. Sikringspolitik adgang mellem kl og 16.00, udstyres med adgangskort til dette tidsrum. På større arbejdspladser er det almindeligt, at kollegerne ikke alle kender hinanden. Det gør det sværere at kontrollere, om der er uvedkommende på arbejdspladsen, og i det tilfælde er det en fordel med (elektroniske) adgangskort. Det er typisk nemmere og billigere at sikre med elektroniske adgangskort end nøgler, da kort kan annulleres og ændres uden at skifte låsene. Det er den sikringsansvarlige, der har ansvaret for nøgler og adgangskort. Udlevering af nøgler og produktion og ændring af adgangsbetingelser for elektroniske adgangskort bør kun placeres hos et begrænset antal personer. Adgangskort med egen adgangskode har den fordel, at der ikke er nøgler i omløb, som virksomheden ikke ved, eksisterer, og de kan derfor kun vanskeligt misbruges. Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension, kan du finde flere generelle informationer om adgangskontrol. Der findes mange forskellige nøgleskabe, lige fra elektronisk udlevering af nøglerne til et nøgleskab. Et nøgleskab bør være godkendt, og virksomheden bør leve op til de krav, forsikringsselskaberne har til nøgleskabe. Der findes flere godkendelsesklasser fra Brancheforeningen, Forsikring & Pension. Skabe, som er indbrudstestet på Dansk Teknologisk Institut og klassificeret af Brancheforeningen, Forsikring & Pension, skal være forsynet med en mærkat med teksten: SKAFOR SIKRINGSSKAB eller F&P, model/type og standardtyvprøvningsnummer samt en klassificeringsfarve. Skabenes modstandsevne over for indbrudsangreb er udtrykt i farverne gul, grøn, blå og rød, hvor gul er den laveste og rød den højeste. 2.6 Mærkning af værdigenstande 2.5 Nøglesikkerhed Virksomheder skal have faste regler for, hvordan nøgler til f.eks. lastbiler opbevares. De må ikke være nemme at få fat i, og virksomheden skal altid vide, hvem der har adgang til nøglerne. Et nøgleskab er én måde at sikre nøglerne på. Her har typisk kun bestemte medarbejdere adgang til dem. Virksomheder kan sikre egnede genstande ved at mærke dem enten med et synligt eller usynligt mærke. En mærkningsordning er med til at afskrække tyve, da det bliver besværligt og risikabelt at afsætte tyvekosterne. Mærkning hjælper desuden politiet i opklaringsarbejdet. 16

17 2. Sikringspolitik Det er vigtigt at informere om mærkningsordningen og sætte skilte op, så alle kan se, at virksomheden har mærket værdigenstande. Typisk mærkes der med virksomhedens SEnummer. Mærkning af værdigenstande kan udføres på forskellig måde f.eks. elektronisk gravørværktøj, ridsepen, farvemærkning eller blæk, som kan lånes ved det lokale politi. Brændemærkning er også en anvendt metode. Det Kriminalpræventive Råd har skilte, som virksomheden kan erhverve. Kontaktdata findes bagerst i publikationens referenceliste. 2.7 Hegn og port Hegn om virksomheden gør det sværere for uvedkommende at trænge ind på virksomhedens område. Samtidig afmærker og afgrænser hegnet virksomhedens område. Herved sikres til en vis grad genstande, der opbevares udendørs. Valg af hegn afhænger blandt andet af: Myndighedskrav generelt for lokalområdet. De indhegnede varers værdi og tyvetækkelighed. Risiko for hærværk. De angrebsmidler eventuelle indtrængere forventes at bruge. Om hegnet skal suppleres med elektronisk overvågning. Mange tyverier starter med, at der som forberedelse bliver klippet hul i hegnet. Et dagligt tilsyn med hegnet er derfor nødvendigt, og et sådan tilsyn kan evt. aftales med et vagtselskab. Brancheforeningen Forsikring & Pension har i et sikringskatalog opstillet forskellige hegnstyper, som virksomheden kan bruge som inspiration. I kataloget kan man også se forskellige adgangsporte. Også her findes forskellige udformninger og forskellige kvaliteter. Vær opmærksom på, at virksomhedens forsikringsselskab kan stille særlige krav til opsætning af hegn. Der findes mange hegnstyper, og der er forskel på, hvordan hegn sættes op. For at mindske risikoen for forcering, bør hegnet have en højde på mindst 2 meter og bør være mindst 50 cm under terræn. En sådan forholdsregel gør det mere kompliceret for uvedkommende at trænge ind på virksomhedens område. 17

18 2. Sikringspolitik 2.8 Sikring af virksomhedens bygninger Virksomheder skal sikre deres bygninger, især vinduer og døre, så de er svære at bryde op. Virksomheden skal blandt andet have fokus på følgende: Døre skal være solide og slutte tæt til karmen. Evt. kan mindre modstandsdygtige døre sikres ved at sætte stålplader fast på indersiden. Vinduer skal sikres ordentligt, så de er svære at afmontere udefra. Almindelige hasper på vinduerne er ikke nok til at holde tyve ude. Glaslisterne skal være fastgjort med envejsskruer eller være limet fast, ligesom vinduerne skal være velholdte. Møre eller løse glaslister gør det nemt for en tyv at fjerne ruden. Det er en selvfølge, at vinduerne er lukkede ved arbejdstids ophør. Ordentlige låse hører til blandt de vigtigste sikringsmetoder og signalerer til en tyv, at der her er tænkt på sikringen. To låse er bedre end én og gør arbejdet dobbelt så besværligt for en tyv. Låse skal udskiftes, hvis der er tegn på slid. Er man i tvivl, om virksomheden er sikret godt nok, kan det være en god idé, at få den gennemgået af en låsesmed. De fleste låsesmede tilbyder gratis låsetjek. Solide låse kan betyde forskellen på, om tyven kommer ind eller ej. Generelt skal en lås udskiftes hvert tiende år. Hvis din nøgle har et rundt nøglehoved, er det en 5-stiftet lås, der ikke længere er tidssvarende. Den bør derfor skiftes til en lås med mindst 6 stifter. Brancheforeningen Forsikring & Pension har udarbejdet en sikkerhedsklassificering af låse og låsecylindre. En velfungerende tyverialarm kan også overvejes, idet alarmsystemer stresser tyven. Nogle alarmer tænder lys eller starter en sirene, hvis nogen forsøger at bryde ind. Alarmerne bør være tilsluttet en godkendt alarmcentral med en hurtig reaktion fra et vagtselskab. 18

19 2. Sikringspolitik En tågekanon fylder på få sekunder et lokale med en tæt tåge, så det er umuligt for tyven at orientere sig i lokalet. Tyven bliver forstyrret og må ofte tage flugten tomhændet. Har virksomheden genstande af høj værdi, eller som er svære at erstatte, kan det være en god idé at udbygge virksomhedens alarm med en tågekanon. Brandskabe til dokumenter er en velegnet måde at sikre dokumenter mod tyveri og brand. Disse kan købes i forskellige størrelser og kvaliteter og kan rumme vigtige og uundværlige dokumenter. Sikring af virksomhedens tankanlæg. Det er også vigtigt at tyverisikre virksomhedens faste- og transportable dieseltanke. Tyverisikringen kan hindre eller forsinke dieseltyvens arbejde. Gør det så besværligt som muligt for tyven ved at sikre pumpe, påfyldning, udluftning og måler. Der findes også mere tekniske sikringsmåder. Alene en god mekanisk tyverisikring (låse, hasper, gitre m.v.) vil ofte få tyven til at afstå fra at begå indbrud. Enkle og billige løsninger kombineret med sund fornuft og omtanke har forholdsvis stor effekt. Sikring af døre og vinduer skal følge myndighedskravene til flugtveje og redningsåbninger. Virksomhedens forsikringsselskab kan afhængig af varesortiment og tyvetækkelighed, stille særlige krav til sikringen af virksomheden. 2.9 Overvågning Overvågning er én blandt flere egnede sikringsforanstaltninger. Man skal dog ikke tro, at overvågning i sig selv hindrer tyveri. Overvågning er med til at reducere svind og tyverier og kan levere beviser for et givent tyveri og måske identificere gerningsmanden. Overvågning, som bør kombineres med andre sikringsmetoder, kan foretages forskellige steder. Typisk er det en god idé med overvågning ved virksomhedens porte og døre. Det er vigtigt at underrette medarbejderne om virksomhedens anvendelse af overvågning. Ledelsen skal åbent fortælle, hvad formålet er, da medarbejdere ellers kan føle, at de bliver udspioneret. 19

20 2. Sikringspolitik Dansk lovgivning kræver, at der tydeligt skiltes med, at området videoovervåges. Reglerne skal man kende, inden man opsætter overvågningsudstyr. Se evt. Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside for vejledning på området. Det er vigtigt, at overvågningsudstyr er af god kvalitet og indstillet korrekt, så politiet kan anvende billeder i en evt. efterforskning. Udstyret bør også fungere i mørke. Skiltning ved virksomheden er en oplagt mulighed for at holde tyve væk. En tyv ved dermed, at tyveri indebærer en forøget risiko, idet virksomheden i mange tilfælde kan føre bevis for, hvad den pågældende har foretaget sig på området. Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet en folder om overvågning med gode tips og ideer til ting virksomheden bør overveje, inden opsætning af overvågning. Rådet har i folderen gengivet undersøgelser om, hvad befolkningen siger til overvågning på arbejdspladsen. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har udgivet folderen: TV-overvågning NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter TV-overvågning Justitsministeriet og Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om TV-overvågning i relation til lovgivningen. Datatilsynet er tilsynsmyndighed på området Vagtfirmaer Virksomheder kan vælge at købe sig til de ydelser, vagtfirmaer udbyder. Vagtordningerne kan indeholde runderingsvandringer gennem virksomheden, hvor vagtpersonalet tjekker alle relevante steder, når alle medarbejdere har forladt arbejdspladsen. Vagtfirmaer tilbyder mange forskellige ydelser, men det er vigtigt, at man i samarbejde med vagtfirmaet finder frem til netop de ydelser, der er vigtige for virksomheden. Vagtfirmaet skal være godkendt af myndighederne. Herudover findes certificeringer, f.eks. ISO 9001, der blandt andet er med til at bekræfte, at vagtvirksomheden gennemfører en formaliseret forretningsproces. I Danmark har brancheforeningen, Forsikring & Pension, registreret en række vagtfirmaer, der er ISO 9001-certificerede i henhold til reglerne i branchen. 20

21 2. Sikringspolitik 2.11 Belysning Belysning skal vælges og bruges rigtigt, og bør derfor koordineres med andre former for sikringstiltag. virksomheden kan vælge at have permanent belys-ning, eller virksomheden kan indstille lyset således, at det først tænder, når nogen nærmer sig. Lyset bør dog placeres højt, så det lyser ud på en stor del af omgivelserne, hvorved det er nemt at se udefra. Belysningen kan etableres som såkaldt chokbelysning i form af en kraftig lampe med en bevægelsesføler, der tænder, når indbrudstyven træder ind i området. Samtidig er det energibesparende med en føler, så lyset ikke brænder konstant. Belysningen mindsker en indbrudstyvs mulighed for at skjule sig under et indbrud. Virksomhedens naboer og forbipasserende har således mulighed for at reagere. Det er vigtigt i et erhvervsnabohjælpsområde at fokusere på at vedligeholde udendørs arealer, så det er nemmere for naboen at se ind og på den måde fornemme eventuelle uregelmæssigheder. Engagement og ansvarsfølelse er et signal til tyve om, at der bliver taget hånd om tingene, hvilket gør det sværere at lave indbrud. Det er en god idé at sætte skilte op i erhvervsnabohjælpsområdet. Skiltning med erhvervsnabohjælp skaber tryghed, og er i sig selv med til at sikre området. Aftalerne i erhvervsnabohjælpsområdet skal holdes ajour og skarpe, f.eks. gennem halvårlige møder, hvor der gøres status, motiveres, og hvor vigtigheden af samarbejdet understreges og fastholdes Vedligehold af virksomhedens udendørs arealer 2.12 Erhvervsnabohjælp Erhvervsnabohjælp er en nyere måde at bidrage til sikring af både egen og naboernes virksomhed. Typisk udgør et erhvervsnabohjælpsområde op til tætliggende virksomheder, som via aftalte kontaktoplysninger orienterer hinanden om usædvanlige hændelser eller iagttagelser. Alle medarbejdere i nabohjælpsvirksomheder skal inddrages, så de er opmærksomme på usædvanlige hændelser og iagttagelser også hos naboen. Alle medarbejdere skal vide, hvordan de videregiver deres iagttagelser. Når arealerne omkring virksomheden er ordentligt vedligeholdte og rengjorte, er det med til at vise, at virksomheden tager ansvar. Vedligeholdte og rengjorte arealer sender et signal om professionalisme. Teorien om de knuste vinduer 1 siger, at det gælder om at løse problemerne, mens de er små. Udskift straks den knuste rude, og der opstår langt mindre hærværk. Reparér straks hul i hegnet. Fjern straks affald, hold fortovet rent og signalér derved, at uorden ikke accepteres. Oprydning er en effektiv metode til at bekæmpe mindre forseelser. Det signalerer til tyven, at virksomheden har styr på tingene, og at indbrudstyven ikke kommer let til virksomhedens værdier. Er der fokus på nabohjælp, får det eventuelle tyve til at føle sig usikre, da alle jo hjælper alle i det pågældende nærområde Kelling og Wilson (1982) - se side 40.

22 2. Sikringspolitik Beplantning og vedligeholdelse af græsplæner, træer, buske mm., skal udføres med tanke på, at eventuelle kriminelle kan have nemt ved at skjule sig på virksomhedens arealer, når ukrudtet står højt, og bevoksningen er høj og tæt. Et højt plankeværk forhindrer ligeledes uformel kontrol - andre virksomheder og forbipasserende kan ikke holde øje med din virksomhed. Erfaringer fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at virksomheder, som har orden, og som har vedligeholdte arealer og bygninger, oplever mindre kriminalitet Tryghedsvandring En tryghedsvandring er en gåtur i erhvervsområdet med særlig fokus på de forhold, der kan skabe utryghed i området, f.eks. steder med dårlig belysning og dårlige oversigtsforhold eller områder med meget affald, graffiti eller hærværk. Et velholdt område signalerer, at nogen tager ansvar, og at kriminalitet er uacceptabelt. Metoden tager udgangspunkt i den viden, som virksomhederne og folk, som arbejder i området har. De har det største kendskab til de lokale forhold. Invitér din nabo, din kommune og dit lokale politi og gå en tur i jeres erhvervsområde og find de utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber større tryghed og nedbringer kriminalitet Tænk sikkerheden med og beskyt din virksomhed I gennemførte Politiets Efterretningstjeneste (PET) sammen med DI et samarbejdsprojekt med fokus på danske virksomheders sikkerhed, robusthed og sårbarhed. I forbindelse med samarbejdet har DI og PET blandt andet udgivet publikationen Tænk Sikkerheden med - Et best practice beredskab til danske virksomheder. Publikationen viser, hvad virksomheden konkret kan gøre for at håndtere sikkerheden og beskytte virksomheden og dens værdier. Publikationen samler erfaringerne fra DI og PET s samarbejde. DI og PET har også udgivet publikationen Beskyt din virksomhed:, som viser, hvad virksomheder konkret kan gøre for at håndtere sikkerhed og beskytte virksomheden og dens værdier. Publikationen giver redskaber til at identificere trusler, vurdere sårbarheder og planlægge et beredskab - herunder at overveje de værst tænkelige scenarier i sikkerhedsplanlægningen og også tænke det uventede ind i sit beredskab. Beskyt din virksomhed rangordner trusler som følger: 1. Svind, tyveri og kriminalitet. 2. Industrispionage, tyveri eller misbrug af informationer. 3. Risiko for kopiering af varer, produkter og viden. 4. Overfald, kidnapning og røveri under rejser. 5. Terrorangreb på virksomheden eller virksomhedens ansatte. 22

23 3. Sikring af køretøjer 3.1 Startspærre 3.2 Tyverialarm En startspærre kan være med til at hindre lastbiltyveri, da tyven skal have nøglen til lastbilen, inden den kan starte. Virksomheden skal derfor ikke have nøgler liggende frit fremme, og det er vigtigt, at virksomheden fokuserer på nøglesikkerhed. Det kan være en god ide at kombinere startspærren med en tyverialarm. Alarmen skal opfylde lovens krav til tyverialarmer. 23

24 3. Sikring af køretøjer 3.3 Sporingssystem 3.5 Tyveri af brændstof Virksomheder kan med fordel bruge sporingssystemer (GPS), som en effektiv måde at sikre gods og køretøjer på. Stjæles en lastbil, kan man med stor sandsynlighed spore den igen. Det er også vigtigt at sikre trailerne, så de kan spores. En GPS er dog ikke nogen garanti for, at man finder sit stjålne materiel igen, idet tyve ofte afmonterer eller jammer GPS-systemet. 3.4 Trailerlåse Transportvirksomheder bør anvende såkaldte trailerlåse for at forhindre tyveri af trailere og sættevogne, især når de står uden for virksomhedens egen sikrede plads. Uden en påmonteret trailerlås, king-pinlås, er det nemt at stjæle en trailer, især hvis den er placeret på en rasteplads eller i et industriområde, hvor der ikke er opsyn. Trailere indeholder typisk varer for store værdier, hvorfor det ikke er formålstjenligt at henstille trailere, uden at de sikres mod tyveri. Der findes mange trailerlåse på markedet. Vær opmærksom på, at tyveri af brændstof kan være et internt eller eksternt problem eller begge dele. En virksomhed bør, udover at undersøge mulighederne for at sikre påfyldningsstudsen på lastbilen, også fokusere på internt dieseltyveri. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne passer godt på tankkortene, så de ikke bliver stjålet og misbrugt. At tjekke dieselforbruget på lastbilerne kan være med til at hindre, at tankkortene bliver misbrugt. Man skal altid fortælle medarbejderne, at kortets brug konstant overvåges. Virksomheden skal stille krav til sin olieleverandør. Olieselskabet bør tilbyde konstant overvågning af dieselforbruget og starks reagere over for transportvirksomheden, hvis der foretages uforholdsmæssigt store tankninger inden for ganske kort tid. PIN-koder til tankkort skal kunne skiftes løbende af virksomheden selv, og kortene bør begrænses til anvendelse på bestemte tankanlæg. Det en god ide at sikre, at kortene alene kan anvendes på onlineanlæg, dvs. tankstationer, hvor det elektronisk straks registreres og vises, hvor meget dieselolie, der er tanket. Medarbejderne skal kende konsekvensen af tyveri af brændstof. 24

25 3. Sikring af køretøjer 3.6 Tyveri af lastbilens nummerplader 3.7 Undlad at efterlade værdier i førerhuset Der stjæles mange nummerplader fra lastbiler og trailere, og megen kriminalitet, herunder brændstoftyveri, bliver begået med brug af køretøjer med stjålne nummerplader. I dag er mange nummerplader blot knappet på i en ramme, og pladerne stjæles let på få sekunder. Det er let og billigt at gøre det svært for nummerpladetyven. Virksomheden skal blot skrue eller lime nummerpladerne fast. Skruerne skal forsynes med en plastikhætte i rette farve. Lim også plastikhætterne til skruerne fast som en ekstra sikring. (Grafik: Skat) Det er hurtigt og billigt at skrue eller lime nummerplader fast. Sådan skruer du nummerpladen fast: Hos SKATs nummerpladerekspeditioner kan der hentes skruer. Her finder du også gule, hvide og sorte plastikhætter til skruerne. På SKATS hjemmeside findes vejledningen: Pas på dine nummerplader, der fortæller, hvordan virksomheden gør det svært for nummerpladetyven. Flere firmaer tilbyder hjælp til at fastgøre nummerpladerne med en særlig plade og specielle skruer. Det er lige så risikabelt at efterlade vigtige papirer og ting af værdi i førerhuset på en lastbil som i en personbil. Og desværre er mange kriminelle klar over, at der meget vel kan være god fangst i førerhuset. Det er derfor vigtigt, at chaufførerne altid fjerner værdigenstande fra køretøjet. Det gælder alle værdipapirer som f.eks. førerkort, tankkort, registreringsattest, kørselstilladelser, m.m. Både aktuelle og tidligere tyveriefterforskninger fastslår, at det ikke er nok med et aflåst pengeskab i lastbilen. Lastbilen skal altid være forsvarlig aflåst, og døre og vinduer skal være lukkede. Andre værdifulde ting som punge, bærbare PC ere, fotoudstyr og GPS-anlæg må ikke efterlades i køretøjet. Ved køb af lastbiler og trailere bør du forlange, at nummerpladerne er skruet og limet fast. 25

26 3. Sikring af køretøjer 3.8 Parkering af køretøjet Chaufførerne kan begrænse tyverier ved at tænke over, hvor de parkerer. En oplyst og trafikeret plads er bedre end en mørk og øde. For at beskytte gods og køretøj er det en god ide at anvende sikrede rastepladser specielt ved transport af let omsættelige varer (tyvetækkelige varer). Et net af sikre og certificerede rastepladser for lastbiler er under opbygning i EU. Med fordel kan man ved ruteplanlægningen tjekke, om der kan benyttes sikre rastepladser på turen. 3.9 Andre præventive råd Følgende præventive råd kan være med til at hindre tyveri fra lastbilen eller af selve lastbilen: Brug dieseldæksel med lås og sikringsstuds. Fjern altid tændingsnøglen også når du forlader lastbilen et øjeblik, f.eks. på en tankstation. Luk alle døre, låger og lastrum og lås dem. Parker på befærdede steder om natten, hvor der er god belysning. Tag værdigenstande som pung, mobiltelefon, GPS, computere og vigtige papirer med, når du forlader bilen. Fortæl ikke fremmede om din last eller rute. Undersøg køretøjet for tegn på tyveri eller andre uregelmæssigheder, før du kører videre. Hold om muligt køretøjet under opsyn. 26

27 4. Brud på sikringen Interne sikkerhedsbrud åden, hvorpå man håndterer sikringsbrud i virksomheden, skal være meldt ud til alle medarbejdere, så de ved, hvordan de skal handle. Det er vigtigt at få retningslinjerne nedskrevet f.eks. i personalehåndbogen, så medarbejderne har et sted at slå reglerne op. Det kan f.eks. være information om, hvordan man håndterer bestemte situationer, hvem der skal kontaktes og meget andet. Virksomheden skal have faste regler for interne sikringsbrud, dvs. brud udført af, eller ved hjælp af, ansatte. Hvordan skal medarbejderen, der begår, eller er en del af sikringsbruddet, behandles? Fyres medarbejderen eller er konsekvenserne mildere? Konsekvensen af interne sikringsbrud bør fremgå af ansættelseskontrakten og personalepolitikken. Virksomheden skal være bevidst om forskellen mellem sikringsbrud og personalegoder. Det er vigtigt at oplyse medarbejderne om, hvad der er personalegoder, og hvad der er tyveri. 27

28 5. Brand 5.2 Brandinstrukser rand kan betyde omfattende skader for enhver virksomhed. Det er vigtigt, at virksomheden fokuserer på brandforebyggelse, og at alle i virksomheden ved, hvordan man skal agere, hvis en brand opstår. Virksomheden bør udpege en ansvarlig for brandsikkerheden. Sørg for, at din virksomhed er indrettet på en sådan måde, at en evt. brand spredes mindst muligt. Erfaringer fra tidligere brande viser, at mange brande bliver unødvendigt store på grund af utætte gulve, vægge og lofter. Beregninger fra brandsikkerhedskampagnen Luk Hullet viser, at skaderne kan halveres, hvis gulve, vægge og lofter kan holde branden tilbage, som de er tiltænkt. Virksomheden bør have en beredskabs- og evakueringsplan i tilfælde af brand. En sådan plan fungerer som styringsværktøj, og den kan i sig selv være med til at redde virksomhedens værdier og i yderste konsekvens også liv. I tiden lige efter branden kan planen medvirke til at normalisere forholdene hurtigt og dermed sikre mod tab af image, skadede kunderelationer og tab af arbejdspladser. Beredskabsplanen er et opslagsværk, hvor medarbejderne kan se, hvordan man skal forholde sig til situationen. Virksomheden bør løbende afprøve planen for at sikre, at den fungerer. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har forslag til, hvad en beredskabsplan kan indeholde. Yderligere information kan fås hos Beredskabsstyrelsen. 5.1 En brand kan lukke virksomheden Erfaringer fra brandskader viser, at flere virksomheder ikke overlever en brand. Det er ikke kun bygningerne og inventaret, der bliver beskadiget. Det går i høj grad også ud over kunderne. Kan kunderne vente på, at du kan levere varen igen? 28

29 6. Virksomhedens sikringspolitik (Virksomhedens navn) Implementeret (Dato) Den sikringsansvarlige Hvem har ansvaret for sikringen og sikringspolitikken i virksomheden? Virksomhedens sikring Hvordan sikrer medarbejderne virksomheden, inden de forlader den? Hvem har ansvaret for at kontrollere, at medarbejderne overholder sikringspolitikken? 29

30 6. Virksomhedens sikringspolitik Information til medarbejderne om sikringspolitik Hvilke informationer gives til medarbejderne om sikringspolitikken? Hvordan informeres nye medarbejdere om virksomhedens sikringspolitik? Risikoområder Er de risikoområder, som er ekstra vigtige, sikrede? Interne sikringsbrud Hvordan håndteres interne sikringsbrud? Hvordan sikres, at medarbejderne får information om ændringer og forbedringer af sikringsreglerne? Adgangskontrol Har virksomheden adgangskontrol? Hvis ja, hvordan fungerer den? 30

31 6. Virksomhedens sikringspolitik Hvem har ansvaret herfor? Nøglesikkerhed Hvordan opbevares virksomhedens nøgler - herunder nøgler til køretøjerne? Hvem har adgang til nøglerne? Mærkning af værdigenstande Mærker virksomheden sine værdigenstande? Hvis ja, hvordan håndterer virksomheden mærkning af nyindkøbte genstande? Hegn og port Er der hegn omkring virksomheden? Hvilke adgangsmuligheder er der til virksomheden (porte, døre o. a.)? Sikring af virksomhedens bygninger Har virksomheden sikret bygningerne (vinduer og døre mm.)? 31

32 6. Virksomhedens sikringspolitik Hvis ja, hvordan? Brandskabe Har virksomheden brandskabe? Sikring af tankanlæg Hvordan er virksomhedens egne dieseltanke sikret mod tyveri? Overvågning Har virksomheden overvågning ude og inde? Hvis ja, hvordan finder denne overvågning sted? Skiltning Hvordan skilter virksomheden på området? 32

33 6. Virksomhedens sikringspolitik Vagtfirmaer Har virksomheden aftale med et vagtfirma? Hvilke krav stiller virksomheden til vagtfirmaet? Hvor ofte revideres aftalen, så den stemmer overens med virksomhedens aktuelle behov? Belysning Har virksomheden tilstrækkelig belysning på udendørs arealer? Anvendes der lyssensorer? Erhvervsnabohjælp Har virksomheden indgået aftale om nabohjælp med nabovirksomhederne? Er der udvekslet mobilnumre og kontaktpersoner mellem de involverede virksomheder? Hvilke retningslinjer har medarbejderne fået? 33

34 6 Virksomhedens sikringspolitik Vedligeholdelse af virksomhedens udendørs arealer Er arealerne ryddelige? Er der etableret rutiner med henblik på at rengøre de udendørs arealer? Hvis ja, hvem har ansvaret herfor? Er der områder på virksomheden, hvor man kan gemme sig (fx. høje træer, græs, plankeværk o. a.)? Startspærre Er der monteret startspærre i virksomhedens lastbiler? Sporingssystem Har virksomheden sporingssystem i lastbilerne? Hvis ja, hvordan håndteres sporingssystemerne? Hvordan overvåges sporingssystemet udenfor normal arbejdstid? 34

35 6 Virksomhedens sikringspolitik Hvad gør virksomheden for at sikre sig mod jamming? Hvad er der gjort for at mindske risikoen for, at uvedkommende kan afmontere systemerne? Trailerlås Anvendes der trailerlåse på virksomhedens trailere? Hvis ja, hvilke beskrivelser er der udarbejdet herom? Parkering Hvilken politik har virksomheden for parkering af trailere udenfor sikrede områder? Tyveri af brændstof Hvilke tiltag gør virksomheden for at forhindre tyveri af brændstof? Er der fastlagt politik for, hvad konsekvenserne er, hvis en medarbejder stjæler dieselolie? Er politikken og konsekvensen kendt? 35

36 6. Virksomhedens sikringspolitik Hvilke krav stilles til virksomhedens olieleverandør med hensyn til brug af tankkort? Hvad gøres der for at styre brændstofforbruget? Tyveri af nummerplader Hvordan er nummerpladerne sikret? Sikringsbrud Hvordan håndteres sikringsbrud? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Brandinstrukser Hvad er virksomhedens politik til forebyggelse af brand? 36

37 7. Referencer Her har du en oversigt over kontaktoplysninger på de organisationer, foreninger, institutioner og myndigheder, der nævnes i manualen. Det er muligt at finde nærmere oplysninger om de enkelte emner og henvisninger til litteratur enten ved direkte kontakt eller ved søgning på de nævnte hjemmesider. Brancheorganisationen Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Tlf Mail: Hjemmeside: Det Kriminalpræventive Råd DKR Odinsvej 19, 2600 Glostrup Tlf Mail: Hjemmeside: Stop Indbrud Et samarbejde mellem DKR, Forsikring & Pension og en lang række foreninger, organisationer og myndigheder. Hjemmeside: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DBI Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf Mail: Hjemmeside: Datavej 16, 3460 Birkerød Tlf Mail: Hjemmeside: Beredskabsstyrelsen 37

38 7. Referencer Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Tlf Mail: Hjemmeside: DI Postadresse: DI, 1787 København V Tlf Mail: Hjemmeside: FDE Fonden Lyren 1, 6330 Padborg, Tlf Mail: Hjemmeside: Erhvervenes Hus Aabenraa Bjergade 4 K, Postboks 42, 6200 Aabenraa Tlf Mail : Hjemmeside : Lyren 1, 6330 Padborg, Tlf Mail : Hjemmeside: ITD Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, 1216 København K Tlf Mail: Hjemmeside: 38

39 7. Referencer Kampagnen luk hullet et samarbejde mellem: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Sikkerhedsbranchen Passiv Brandsikring, Forsikring & Pension. Luk Hullet er en kampagne, der sætter fokus på huller og utætheder om installationsgennemføringer, der får en brand til at sprede sig lynhurtigt. Hjemmeside: Politiets Efterretnings Tjeneste PET Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg Tlf Mail: Hjemmeside: SFI Campbell Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K Tlf Mail: Hjemmeside: SKAT Tlf Mail: via TastSelv Erhverv Hjemmeside: Syd- og Sønderjyllands Politi Kirkegade 76, 6700 Esbjerg Tlf.: Mail: Hjemmeside: 39

40 7. Referencer Kelling og Wilson 2 amerikanske forskere, som i 1982 udviklede broken windows teorien. Metaforen siger, at hvis det knuste vindue forbliver knust, så signalerer det, at alle er ligeglade, og så koster det ikke noget at knuse flere vinduer. Teorien blev gennemført i praksis i storbyer som New York og Los Angeles med betydelig succes. 40

41 7. Tre transportvirksomheders forebyggende indsats Andreas Andresen A/S Per Damgård Transport ApS Contino A/S 41

42 8. Tre transportvirksomheders forebyggende indsats Andreas Andresen Andresen A/S har A/S gennem har årtier gennem været kendt årtier som specialist været inden kendt for som specialist inden for distribution af af temperaturkontrollerede levnedsmidler i Vesteuropa, levnedsmidler hvilket i dag i Vesteuropa, er hvilket i dag er den største og væsentligste aktivitet i koncernen. Andreas Andresen A/S er således i den dag en største af Danmarks og væsentligste største distributører aktivitet af levnedsmidler. i koncernen. Med Andreas køle- og Andresen A/S er således i Andreas Andresen A/S har gennem årtier været kendt som specialist inden for dag fryseterminalerne en af i Padborg Danmarks som drejeskive største for de nord- distributører og sydgående trafikker levnedsmidler. afvikles Med køle- og distribution af temperaturkontrollerede der dagligt stort antal transporter levnedsmidler med stykgodspartier i Vesteuropa, til/fra hele EU. hvilket i fryseterminalerne i Padborg som drejeskive for de nord- og sydgående trafikker afvikles dag er den største og væsentligste Flemming Kehlet, aktivitet divisionschef, i fortæller: koncernen. I gamle dage Andreas byggede man Andresen mure og opsatte A/S der hegn for dagligt at holde et folk stort indenfor antal østgrænsen. transporter I dag bygger med vi hegn stykgodspartier for at holde folk ude. til/fra hele EU. er således dag en af Danmarks største distributører af levnedsmidler. Med køle- Hos Andreas Andresen er virksomheden opdelt i forskellige områder og fryseterminalerne i Padborg Flemming adgangsniveauer. som Kehlet, drejeskive divisionschef, Personale fra administrationsområdet for de nord- fortæller: og har sydgående I gamle dage ikke nødvendigvis trafikker byggede man mure og opsatte adgang afvikles der dagligt et stort hegn til terminalområdet antal for at transporter holde og vice folk versa. indenfor med Vi arbejder stykgodspartier østgrænsen. i øjeblikket med I en dag yderligere til/fra bygger hele opdeling vi hegn EU. for at holde folk ude. af pladsen, bl.a. med parkeringsforskrifter. Områderne omkring portene er også Hos videoovervåget. Andreas Hvis vi har Andresen trailere stående er hos virksomheden kunder, der ikke har indhegnet opdelt deres i forskellige områder og Flemming Kehlet, divisionschef, adgangsniveauer. område bruger fortæller: vi Kingpinlåse. Personale De I forhindrer gamle fra administrationsområdet ikke dage alt tyveri, byggede men man begrænser mure har det og ikke nødvendigvis adgang stærkt. Vi har også erfaring med, at trailere med vores eget logo sjældnere bliver stjålet opsatte hegn for at holde til end folk terminalområdet dem med indenfor logo fra trailerudlejere. østgrænsen. og vice versa. I dag Vi bygger arbejder vi i hegn øjeblikket for at med en yderligere opdeling holde folk ude. af At trailerne pladsen, med Andreas bl.a. Andresen med parkeringsforskrifter. logo mindre populære at stjæle, Områderne hænger måske omkring portene er også videoovervåget. også sammen med det nabonetværk, Hvis vi har som trailere virksomheden stående er med hos i. Der kunder, omkring der 30 ikke har indhegnet deres virksomheder/personer med i netværket. Netværket supplerer LAGOS systemet, som Hos Andreas Andresen område er stjålent virksomheden materiel bruger bliver efterlyst Kingpinlåse. opdelt i. i forskellige De forhindrer områder ikke og alt tyveri, men de begrænser det adgangsniveauer. Personale stærkt. Flemming fra Kehlet Vi administrationsområdet har pointerer, også at erfaring det vigtigt med, ikke at at læne trailere har sig ikke tilbage med og nødvendigvis slappe vores af, eget når det logo sjældnere bliver stjålet end gælder dem sikring. med Tyvene logo meget fra trailerudlejere. aktive og hurtige til at omstille sig til nye metoder. adgang til terminalområdet og vice versa. Vi arbejder i øjeblikket med en yderligere opdeling af pladsen, At tyvene trailerne bl.a. kan jamme med med eller parkeringsforskrifter. afmontere Andreas dem. Andresen Det altså logo svært Områderne at sikre mindre sig 100 populære %, omkring men det at stjæle, hænger måske Derfor er GPS heller ikke nogen garanti for, at man finder sit stjålne materiel igen, for er vigtigt ikke at give op, og gøre det så svært for dem som mulig, understreger portene er også videoovervåget. også Flemming sammen Hvis Kehlet. med vi har det trailere nabonetværk, stående som hos virksomheden kunder, der er ikke med i. Der er omkring 30 har indhegnet område, bruger virksomheder/personer Andreas Andresen Kingpinlåse. lægger endvidere med vægt De på i forhindrer at netværket. have gode kontakter ikke Netværket hos alt politiet, tyveri, supplerer ikke men LAGOS systemet, som de begrænser det stærkt. stjålent blot Vi herhjemme, har materiel også men også erfaring bliver i Tyskland efterlyst med, og Polen. at i. trailere med vores eget logo sjældnere bliver stjålet end dem med logo fra trailerudlejere. Flemming Kehlet pointerer, at det er vigtigt ikke at læne sig tilbage og slappe af, når det gælder sikring. Tyvene er meget aktive og hurtige til at omstille 3 sig til nye metoder. At trailerne med Andreas Derfor Andresen er GPS logo heller er ikke mindre nogen populære garanti for, at at stjæle, man finder hænger sit stjålne materiel igen, for måske også sammen med tyvene det nabonetværk, kan jamme eller som afmontere virksomheden dem. Det er er med altså i. svært Der er at sikre sig 100 %, men det omkring 30 virksomheder/personer er vigtigt ikke med at give i netværket. op, og gøre Netværket det så svært supplerer for dem LA-som mulig, understreger GOS systemet, som stjålent Flemming materiel Kehlet. bliver efterlyst i. Andreas Andresen lægger endvidere vægt på at have gode kontakter hos politiet, ikke Flemming Kehlet pointerer, at det er vigtigt ikke at læne sig tilbage og slappe blot herhjemme, men også i Tyskland og Polen. af, når det gælder sikring. Tyvene er meget aktive og hurtige til at omstille sig til nye metoder. Derfor er GPS heller ikke nogen garanti for, at man finder sit stjålne materiel igen, for tyvene kan jamme eller afmontere dem. Det er altså svært at sikre sig 100 %, men det er vigtigt ikke at give op, og gøre det så svært 3 for dem som mulig, understreger Flemming Kehlet. Andreas Andresen lægger endvidere vægt på at have gode kontakter hos politiet, ikke blot herhjemme, men også i Tyskland og Polen. 42

43 8. Tre transportvirksomheders forebyggende indsats Per Damgård Transport ApS er et danskejet vognmandsfirma med domicil i Padborg. Virksomheden beskæftiger 60 medarbejdere, og har eksisteret siden Per Damgård Transport ApS er et danskejet vognmandsfirma med domicil i Padborg. Virksomheden beskæftiger 60 medarbejdere, og har eksisteret siden Virksomhedens forretningsområder består af distribution af stykgods, part- og full loads Per Damgård Transport samt ApS lagerhotel. er et danskejet vognmandsfirma med domicil i Virksomhedens forretningsområder består af distribution af stykgods, part- og full loads Padborg. Virksomheden Medejer beskæftiger Mie Feld Langvad 60 fortæller: medarbejdere, og har eksisteret siden samt lagerhotel Da vi overtog bygningerne på Plantagevej for 20 år siden, var alt tyverisikret, så vi syntes, Medejer at vi Mie var godt Feld på vej. Langvad Vi valgte fortæller: desuden at få indhegnet grundstykket for 15 år siden, men vi oplevede stadig, at der blev klippet hul i hegnet i forbindelse med tyverier. Virksomhedens forretningsområder Da vi overtog består bygningerne af distribution på Plantagevej af stykgods, for 20 år part- siden, og var alt tyverisikret, så vi Vi tog derfor udgangspunkt i Sikringsmanualen og fik ryddet grundigt op på vores plads full loads samt lagerhotel. og syntes, ved bagrampen. at vi var Ifølge godt Sikringsmanualen på vej. Vi sender valgte dette desuden et signal om, at at få vi indhegnet har styr på grundstykket for 15 år tingene. Vi har instrueret vore chauffører i tage koder til tankkort og mobiltelefoner siden, men vi oplevede stadig, at der blev klippet hul i hegnet i forbindelse med tyverier. med, når de forlader lastbilen. Bilnøgler kommer i et aflåst nøgleskab i Medejer Mie Feld Langvad kontorbygningen. fortæller: Til nytår 2011 skifter vi til et lokalt vagtselskab for at have dem tæt Vi tog derfor udgangspunkt i Sikringsmanualen og fik ryddet grundigt op på vores plads Da vi overtog bygningerne på virksomheden. på Plantagevej Udover vagtselskabet, for 20 så år arbejder siden, vi på var at få alt sat lyssensorer tyverisikret, på rampen og ved og bagrampen. få projektører i de Ifølge mørkeste Sikringsmanualen hjørner af grunden. sender dette et signal om, at vi har styr på så vi syntes, at vi var godt på vej. Vi valgte desuden at få indhegnet grundstykket for 15 år siden, Det tingene. sidste indbrud, Vi har vi instrueret havde, var d. vore 24. januar chauffører At der i at ikke tage siden koder sket noget, til tankkort og mobiltelefoner giver men med, vi bl.a. vi oplevede når Sikringsmanualen stadig, de forlader æren for. at lastbilen. Sikringsmanualen der blev klippet Bilnøgler gør opmærksom hul i kommer på hegnet mange i i et aflåst nøgleskab i forbindelse med tyverier. punkter, som ikke nødvendigvis kræver store investeringer, men blot opmærksomhed og kontorbygningen. Til nytår 2011 skifter vi til et lokalt vagtselskab for at have dem tæt fornuftig tankegang. på virksomheden. Udover vagtselskabet, så arbejder vi på at få sat lyssensorer på De tiltag vi har arbejdet med sparer os for ærgrelser og tidsspilde i forbindelse med Vi tog derfor udgangspunkt indbrud, rampen i Sikringsmanualen og og så få giver projektører det bonus hos i forsikringsselskabet. de og mørkeste fik ryddet hjørner grundigt af grunden. op på vores plads og ved bagrampen. Ifølge Sikringsmanualen sender dette et signal Det sidste indbrud, vi havde, var d. 24. januar At ikke siden er sket noget, om, at vi har styr på tingene. Vi har instrueret vore chauffører i at tage koder til giver vi bl.a. Sikringsmanualen æren for. Sikringsmanualen gør opmærksom på mange tankkort og mobiltelefoner med, når de forlader lastbilen. Bilnøgler kommer i et punkter, som ikke nødvendigvis kræver store investeringer, men blot opmærksomhed og aflåst nøgleskab i kontorbygningen. Til nytår 2011 skiftede vi til et lokalt vagtselskab for at have dem tæt på virksomheden. Udover vagtselskabet, så arbejder fornuftig tankegang. vi på at få sat lyssensorer De på tiltag rampen vi har arbejdet og få projektører med sparer i os de for mørkeste ærgrelser hjørner og tidsspilde af i forbindelse med 2 grunden. indbrud, og så giver det bonus hos forsikringsselskabet. Det sidste indbrud, vi havde, var d. 24. januar At der ikke siden er sket noget, giver vi bl.a. Sikringsmanualen æren for. Sikringsmanualen gør opmærksom på mange punkter, som ikke nødvendigvis kræver store investeringer, men blot opmærksomhed og fornuftig tankegang. De tiltag vi har arbejdet med sparer os for ærgrelser og tidsspilde i forbindelse med indbrud, og så giver det bonus hos forsikringsselskabet. 2 43

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 24 Marts 2015 Program Organisation Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Højbjerg Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud?

Læs mere

Hvorfor TRYK POLITI?

Hvorfor TRYK POLITI? 1 Hvorfor TRYK POLITI? - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem Øge borgernes opmærksomhed Lette adgangen til at give politiet relevante oplysninger i en politisag Stresse gerningsmændene TRYK

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. erhvervs område. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. erhvervs område. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et erhvervs område Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt

Tænk som en indbrudstyv Indbrudstyve kan hurtigt se om et hus har stået tomt i flere dage. Der er nemlig afslørende tegn. Eksempelvis at der er helt Stop tyven Stop tyven: Her er de tips, indbrudstyvene ikke vil have, du kender Er du bange for indbrud i dit hus? Du kan gøre rigtig meget for at skræmme tyvene væk eller at gøre deres ærinde ekstra besværligt

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 30 September 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Århus/Åbyhøj/Århus V Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud?

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Januar 2015 Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Frederik Johs, Skovdal

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151201 EFTERTRYK TILLADT MED KILDEANGIVELSE VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 - EFTERTRYK TILLADT MED KILDEANGIVELSE 1. INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet med

Læs mere

Sikkerhed under OL i Athen 2004

Sikkerhed under OL i Athen 2004 Sikkerhed under OL i Athen 2004 www.pet.dk Sikkerhed under OL i Athen 2004 Politiets Efterretningstjenestes sikkerhedskoordinatorer. For at give de danske idrætsudøvere og tilrejsende gæster trygge rammer

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE

G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE G4S ACADEMY SIKRINGSANALYSEMODEL MAMUTE VEJLEDNING VERSION 161031 G4S MAMUTE INFORMATION Denne vejledning tager udgangspunkt i de overvejelser, vi som professionelle fagfolk automatisk gør, når vi arbejder

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON www.protectglobal.com Side 3 Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter afgørende. Derfor er den optimale indbrudssikring

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 254 Offentligt Vi er en kommerciel virksomhed og har økonomiske interesser Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer

TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer TEMA: Maritim sikring af havne Adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystemer Med grundlæggende udspring i terrorangrebene i USA i september 2001, har FNs Internationale Søfartsorganisation (IMO) med

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8 Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 46 17% 24 14% 22 12% 19 11% 8 Bekymret 45% 111 34% 47 37% 58 42% 69 44% 31 Kun lidt bekymret 32% 77 45% 62 44% 69 40% 66 40% 28 Slet ikke bekymret

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere