Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr November 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2011 er ved at være slut Side 4: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: Landsforeningens hovedbestyrelse Side 9: Servitutters gyldighed! Side 10: Ubudne gæster i sommerhuset! Side 10: Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Side 11: Formand i 25 år Side 11: BBR-meddelelse Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Pia Stoltenberg Strædebakken Holbæk Tlf.: Kasserer: Sekretær: Erling Videbæk Græmvej 15, Vester Husby 6990 Ulfborg Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Abrahamsen Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Velkommen til nye foreninger vinteren Gf. Skærby Strand, Odsherred Kommune Gf. Dybesø, Odsherred Kommune Gf. Platanvejens Vejlaug, Odsherred Kommune Gf. Bolilmark, Rømø, Tønder Kommune Gf. Fjordens Perle, Vejle Kommune Gf. Stauning Hav, Ringkøbing-Skjern Kommune Også velkommen til to nye hovedbestyrelsesmedlemmer, Erling Videbæk og Pia Stoltenberg.

3 2011 er ved at være slut Af Jan Howardy Formand, FL Kære medlemmer og læsere, dette blad er det sidste i år vinteren lurer lige om hjørnet, og den først spæde nattefrost er så småt begyndt. Dagene er blevet markant kortere og de fleste af os har, eller påtænker på, at lukke vores sommerhuse af for i år. De medlemmer der lovligt bebor deres sommerhuse hele året er sikkert allerede begyndt, at tænde op i brændeovnen. Husk, at når I går ture i de mere og mere tomme sommerhusområder, at I registrerer noget eventuelt unormalt ved de ubeboede sommerhuse, og at I prøver at kontakte ejerne af disse det vil blive påskønnet og er normalt naboskik. Men den gode nyhed er, at som altid vil bladet udkomme igen i marts 2012, og det er begyndelsen til et nyt forår og forhåbentlig en varm og solrig ny sommer. Dette blad indeholder referat af landsmøde og ordinær generalforsamling i Odense den 24. september Tak til de mange foreninger der mødte op, selvom hovedbestyrelsen og jeg gerne havde set et endnu større fremmøde. De beslutninger der blev vedtaget, herunder et par vedtægtsændringer, findes særskilt inde i bladet. godt initiativ som hovedbestyrelsen og jeg glæder os meget til. De fremmødte medlemsforeninger lagde også vægt på, at vi skulle forsøge at flytte landsmøder rundt omkring i landet, og ikke kun afholde det på Fyn. Det har vi gjort før, og vil forsøge at afholde det et andet sted i 2012 dog stadig som endags møder, men der var også røster om at afholde weekendmøder med overnatning således, at vi havde mere tid til at gennemgå dagsordenpunkter, samt mere detaljeret debatter om emner der interesserer os sommerhusejere. Det vil vi fremlægge i Og hvordan har udviklingen været i Landsforeningen i 2011? Ikke så dårligt mener hovedbestyrelsen og jeg, idet vi har fået flere medlemmer, og flere af de sager vi arbejdede på, er ført ud i livet. Desværre er der også sager som er blevet noget forsinket grundet folketingsvalget, i sær fordi nogle ministerier er blevet nedlagt, men er blevet sammenlagt med andre som den nye regering har besluttet. Indtil de finder deres respektive pladser, må vi vente på at få oplyst, hvor vores sager bliver behandlet. Det gælder især sommerhuse på lejet grund, brevkasseanlæg og frikommunernes forsøg på, at opkræve sommerhusejere et beløb, der skal bruges til at fremme turismen! Som Landsforenin-gen skrev til den nu afgående minister, at det kunne lyde som en skjult skat! Desværre fik vi afbud fra vores gæstetaler et par dage før mødet, hvilket er første gang jeg har oplevet som formand. Grundet folketingsvalg var det umuligt at finde en ny gæstetaler med så kort varsel, men hovedbestyrelsen og jeg fandt et alternativ, som bestod af arbejdsgrupper blandt de fremmødte foreninger, og det blev meget positivt modtaget. Referat af disse, findes også i bladet. Der er ændringer i hovedbestyrelsen og den ny er oplyst separat senere i bladet, og kan desuden findes på formalia siden på side 2. Det blev også besluttet, at de tre suppleanter for henholdsvis Jylland, Sjælland og Fyn indkaldes til hovedbestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Et 3

4 Så snart disse forhold er afklaret forfølger hovedbestyrelsen sagerne i de ny oprettede ministerier. Flere og flere kommuner forsøger at tvangskloakere sommerhusområderne, og det arbejder vi stærkt imod, når der ikke er miljømæssige årsager hertil. Vi vil komme med nye tiltag i løbet af 2012, der forhåbentlig vil styrke Landsforeningen og give en endnu bedre service til medlemsforeningerne, og varetage vores interesseområder. Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde til to afgået hovedbestyrelsesmedlemmer, Lars Gudbergsen som kasserer, og Michael Kristiansson, Sjælland den sidstnævnte blev valgt som suppleant for Sjælland. Velkommen til vores nye kasserer Erling Videbæk og hovedbestyrelsesmedlem for Sjælland Pia Stoltenberg. Sidst men ikke mindst vil hovedbestyrelsen og jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med vores medlemsforeninger, og ønske alle medlemmer og deres respektive familier en rigtig god jul og et godt nytår. Af Jan Howardy Formand, FL Det efterfølgende referat fra den ordinære generalforsamling i Odense den 24. september 2011 er underskrevet af dirigenten advokat Hans Vestergaard. Referat fra den ordinære generalforsamling Sted og dato: Radisson Blu H.C. Andersens Hotel, Odense kl den 24. september Referent: BBN Ad.1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog på hovedbestyrelsens vegne advokat Hans Vestergaard som dirigent, og forespurgte om der var andre forslag. Advokat Hans Vestergaard blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige varsling som var i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter, og datoen på den udsendte dagsorden. Dirigenten oplyste at der var 76 stemmeberettigede stemmer til stede inklusive 2 fuldmagter. Ad.2. Beretning om Landsforeningens virke Formanden oplyste, at beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen, og gennemgik mundtligt samme. Fik dirigentens tilsagn om at udvide nogle af punkterne i beretningen, idet der var fremkommet nye oplysninger og informationer siden udsendelsen af beretningen. Det drejede sig om sommerhuse på lejet grund, og Forbrugerombudsmandens seneste udredning af sagen. Han har videresendt sin redegørelse til Økonomi- og Erhvervsministeren hvori det fremgår, med de virkemidler han har ikke kan gøre mere for at skabe retspraksis, der øger forbrugerbeskyttelsen på området. Han har bedt ministeren om en eventuel særlig regulering af forholdene på området, herunder beskyttelsesregler om fastsættelse og regulering af lejen. Der er især to forhold som han nævner, sammenligningslejemål og markedslejen ud fra et investeringspunkt. Formanden oplyste, at der allerede var skrevet til den ansvarlige minister, men ministeriets svar var, at da der lige havde været folketingsvalg, ville den fungerende minister ikke komme med et svar på nuværende tidspunkt før en eventuel ny regering var blevet sammensat. Formanden fortsatte med at oplyse om, at det vil Landsforeningen selvfølgelig følge op på. Det samme forhold er gældende med hensyn til brevkasseanlæg i sommerhusområderne. I øvrigt konstaterede formanden, at med folketingsvalg og eventuel ny regering, vil fremtidige møde og besvarelser nok tage sin tid. 4

5 Finn Lassen, Gf. Ravnholt Forespurgte om Landsforeningen er medlem af Registreret Frivillige Foreninger med hensyn til annonceindtægter. Kassereren svarede, at uanset om man var medlem eller ej, skal der betales moms, i fald, (at) annonceindtægter overstiger kr. om året. Ricard Madsen, Gf. Saksild Strand Forespurgte om hvorvidt Forbrugerombudsmanden var helt ude af sagen, og om samme har givet eventuelle anbefalinger til den ansvarlige minister. Formanden henviste til beretningen, og bekræftede endnu engang, at det havde Forbrugerombudsmanden til begge spørgsmål. Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand Forespurgte hvad formanden mente med, at Gf. Bøgebjerg Strand havde ønsket at køre egne retssager uden om Landsforeningen som nævnt i beretningen. Formanden svarede, at der ikke var en dybere begrundelse, men en konstatering af fakta. Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, konstaterede dirigenten at beretningen var taget til efterretning. Ad.3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2010 Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust Forespurgte om hvorfor der ikke var blevet brugt kr. på promovering som var blevet afsat i regnskabet. Formanden svarede, at man havde besluttet at beløbet ville blive hensat og brugt til en større promovering i form af regionsmøder rundt omkring i landet i løbet af Finn Lassen, Gf. Ravnholt Forespurgte om den utroligt lave renteindtægt. Henning Naubert, Gf. Nørklit Konstaterede, at det var meget vanskeligt at opnå rimelige renter for foreninger. Steen Bakhøj, Gf. Lyngvangen Bekræftede dette. Formanden besvarede spørgsmålene, at der nu var indkøbt og investeret i sikre obligationer i samarbejde med revisor Steen Bakhøj. Beklagede at det ikke var sket før, og forsatte med at oplyse om, at forventningen var at Landsforeningen ville få en renteindtægt på ca kr. om året. Regnskabet 2010 blev herefter godkendt. Ad 4 Behandling af indkomne forslag a. Vedtægtsændringsforslag om stemmeret for sammenslutninger Dirigenten gjorde opmærksom på vedtægternes 3, at ændringer kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Ændringsforslaget var udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden uddybede forslaget om ændringen. Lars Gudbergsen, FSNR Informerede og oplyste om, at hans organisation ikke kunne tilslutte sig forslaget. Forslaget blev sat til afstemning og resultatet var 61 stemmer for og 15 stemmer imod. Vedtægtsændringen blev hermed godkendt. Vedtægtsændringsforslag af indkomne forslag Forslaget om, at indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest den 1. august blev enstemmigt vedtaget. b. Mindre kontingent for sammenslutninger og deres foreninger Lars Gudbergsen, FSNR Uddybede og begrundede forslaget som var kr. pr. lodsejer, og at alle foreninger i sammenslutningen skal være medlem af Landsforeningen. Erik Jørgensen, Gf. Gabets Sommerland Tilkendegav, at kontingenter skal være samme beløb for foreninger og sammenslutninger. 5

6 KAN DU FÅ DIN TRÆBESKYTTELSE LEVERET DIREKTE TIL SOMMERHUSET -GRATIS! Som medlem af Fritidshusejernes Landsforening kan du nu bestille træbeskyttelse på flügger.dk og få den leveret direkte til sommerhuset - gratis. Benyt kode: Mitsommerhus2011, når du bestiller online, så sender vi også en kvalitetspensel med i pakken. Kun på flugger.dk FLUGGER.DK /11 BEVAR DET DU HOLDER AF

7 Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken (FSNR) Gjorde rede for hvorfor sammenslutninger burde have mindre kontingent. Erik Bech, Gf. Horne Sommerland Forespurgte om hvorledes det vil påvirke Landsforeningens økonomi. Kassereren svarede, at da alle foreninger vil være medlem af Landsforeningen, vil der komme en øget kontingentindkomst på ca kr. Erling Videbæk, Gf. Vester Husby Bemærkede, at det var lidt latterligt at diskutere så små beløb. Erik Bech, Gf. Horne Sommerland Forespurgte om hvor realistisk det var, at der komme flere sammenslutninger som medlem af Landsforeningen. Lars Gudbergsen svarede, at hvis forslaget ikke blev vedtaget, vil FSNR sandsynligvis melde sig ud af Landsforeningen. Formanden konstaterede at det ikke betød at foreninger i FSNR i det tilfælde også blev udmeldt, idet de stadig var medlemmer i deres egen ret med deres egen medlemsnummer. Formanden fortsatte med at konstatere, at hvis for eksempel en forening udmeldte sig af FSNR, ville det også betyde at de udmeldte sig af Landsforeningen hvis forslaget blev godkendt. Forslaget blev sendt til afstemning, og 15 stemmer var for og 61 stemmer stemte imod. Forslaget var herefter forkastet. c. Pristalsreguleret kontingent Forslaget blev enstemmigt vedtaget og træder i kraft ved årsskiftet. d. Hovedbestyrelsen skal øges med et medlem som repræsenterer sommerhus på lejet grund Forslaget var fremsendt af Gf. Bøgebjerg Strand ved formand Eigil Aagaard. Eigil Aagaard begrundede forslaget med, at der var mange problemstillinger i relation til sommerhuse på lejet grund, og deres kendskab på området burde indgå i hovedbestyrelsens fortsatte arbejde. Torben von Pein, Gf. Sandager Næs Oplyste, at den suppleant som var kandidat som suppleant for Fyn havde hus på lejet grund, og hvis hovedbestyrelsen mente at de havde behov for yderligere indsigt, kunne denne suppleant indkaldes. Formanden konstaterede, at det var korrekt, og oplyste at der var opdateret informationer om næsten 30 foreninger med hus på lejet grund i Landsforenings fortsatte arbejde. Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken (FSNR) Bemærkede, at Landsforeningen havde ret så stor indsigt i problematikken, idet denne hovedbestyrelse samt de tidligere havde arbejdet med forholdene i flere år. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust Bemærkede at det vil være uhensigtsmæssigt, idet så skulle der også medlemmer i hovedbestyrelsen f. eks. ved problematikken om kyster. Forslaget blev hermed sat til afstemning og 3 stemmer var for og 73 stemmer var imod. Forslaget blev herefter forkastet. Ad. 5. Forelæggelse af budget 2012 til orientering og fastsættelse af kontingent 2012 Kassereren uddybede det udsendte budget Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust Forespurgte om hvorfor beløbet til promovering er nedjusteret til kr. Kassereren svarede at beløbet ville blive opjusteret når planlægningen af promoveringen var udarbejdet for Formanden foreslog at kontingentet for 2012 forblev uændret på kr. plus indeksregulering afrundet til nærmeste halve krone. Budgettet blev taget til efterretning og kontingentet blev godkendt. 7

8 Ad. 6. Valg af hovedbestyrelse og suppleanter. Kasserer: Erling Videbæk opstillede og blev valgt til kasserer for 2 år. Lars Gudbergsen trak sit kandidatur. HB medlem: Erik Jørgensen, Gf. Gabets Sommerland, Fyn blev genvalgt for 2 år HB medlem: Per Sørensen, Gf. Falen af 1973, Jylland blev genvalgt for 2 år HB medlem: Gitte Abrahamsen, Gf. Fruekilden, Sjælland blev genvalgt for 2 år HB medlem, Pia Stoltenberg, Gf. Strandgården Nord, Sjælland opstillede og blev valgt for 2 år Suppleanter: Michael Kristiansson, Gf. Strandlyngen, Sjælland opstillede og blev valg for 1 år Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust, Jylland opstillede og blev valgt for 1 år Leif Keldung Hansen, Gf. Nab Strand, Fyn var opstillet. På generalforsamlingen opstillede Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand, Fyn også. Leif Keldung, meddelte straks, at han trak sig, da han ikke ønskede kampvalg. Torben von Pein, som ellers havde trukket sig, meddelte, at han nu genopstillede. Dirigenten krævede skriftlig afstemning. Resultat: Eigil Aagaard: 28 stemmer Torben von Pein: 44 stemmer 44 stemte ikke Torben von Pein, Fyn blev genvalgt som suppleant for 1 år. Ad.7. Valg af revisorer og suppleanter. Revisor Steen Bakhøj blev genvalgt for 2 år. Revisorsuppleant Bente Mortensen blev genvalgt for 1 år. Revisorsuppleant Agnete Munk blev genvalgt for 2 år. Medlemmerne af hovedbestyrelsen er herefter: Formand: Jan Howardy Næstformand: Gert Leif Gyldvig Kasserer: Erling Videbæk Sekretær: Martin Justesen HB-medlem: Gitte Abrahamsen HB-medlem: Erik Jørgensen HB-medlem: Jørgen Iversen HB-medlem: Per Sørensen HB-medlem: Pia Stoltenberg Ad.8. Eventuelt. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust Foreslog, at suppleanter deltager i hovedbestyrelsesmøder. Konklusion: Formanden svarede, at dette vil blive taget op i hovedbestyrelsen og suppleanterne vil blive orienteret om resultatet. Gert Andersen, Gf. Strandløkke Foreslog, at referater fra hovedbestyrelsesmøder bliver lagt ud på hjemmesiden. Formanden foreslog at medlemsforeninger kunne rekvirere samme i sekretariatet, og de ville blive fremsendt pr. . Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust I tilfælde af, at referaterne skal på hjemmesiden, skal det være på den lukkede hjemmeside. Erling Videbæk, Gf. Vester Husby Forespurgte om Landsforeningen var bekendt med den nye vandmiljølov, og opfordrede til at det blev en arbejdsopgave. Formanden bekræftede begge dele. Flere af landsmødets deltagere gav udtryk for, at tiden var for presset, hvilken kom til udtryk i formiddagens gruppearbejde. Formanden bad forsamlingen om en tilkendegivelse, om at vende tilbage til weekend landsmøde/generalforsamling igen. Niels Uffe Sørensen, Gf. Fruekilden Udtrykte ønsket om weekend landsmøder/generalforsamlinger med mere tid. Flere af de fremmødte medlemmer gav udtryk for, at det ville være en god idé. Formanden ville også have en tilkendegivelse om at flytte landsmøde/generalforsamling rundt i landet. Dette var der meget bred opbakning til dette. 8

9 Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust Man skal drage omsorg for, at det er i nærheden af en togstation. Formanden oplyste at hovedbestyrelsen ville arbejde på dette i Konkurrencen 13 rigtige var en stor succes med 6 deltagere der havde 13 rigtige. Dirigenten blev bedt om at udtrække vinderen fra de 6, og den glade vinder blev: Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen, som fik overrakt et gavekort på 300,00 kr. af formanden. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Landsforeningens hovedbestyrelse Fra redaktionen, FL Landsforeningens hovedbestyrelses sammensætning er efter generalforsamling den 24. september 2011: Formand: Jan Howardy Næstformand: Gert Leif Gyldvig Kasserer: Erling Videbæk Sekretær: Martin Justesen HB-medlem: Gitte Abrahamsen HB-medlem: Erik Jørgensen HB-medlem: Jørgen Iversen HB-medlem: Per Sørensen HB-medlem: Pia Stoltenberg Servitutters gyldighed! Af Erik Jørgensen Gf. Gabets Sommerland og HBM En lille udstykning ved Storebælt bestående af 10 grunde er fra 1960, og da de blev udstykket betalte de kommende sommerhusejere en pæn overpris for en servitut, som klart tilkendegav, at der ikke kunne udstykkes flere grunde bag deres område. Denne servitut blev i 1974 prøvet ved retten der tilkendegav, at servitutten var gyldig. For et stykke tid siden besluttede Nyborg Kommune, at udstykke flere grunde bag ved de eksisterende 10 grunde. Grundejerforeningen besluttede at stævne kommunen for ulovlig udstykning, idet de jo havde deres tinglyste servitut om, at der ikke kunne udstykkes flere grunde. Foreningen antog en advokat der skulle føre deres sag, men sådan skulle det ikke gå! Advokaten rådede foreningen til at droppe stævningen, idet han ikke mente der var store udsigter for at vinde sagen, selvom der var tinglyste servitutter. Begrundelsen var blandt andet, at kommunen havde fået deres udstykningsplaner godkendt af Naturklagenævnet, og stævningen blev aldrig effektueret! Moralen i sagen er, at en lille grundejerforening ikke har meget vægt bag deres sag mod deres respektive kommune, og det er utroligt at tinglyste servitutter tilsyneladende, sådan uden videre, ikke har nogen værdi! For god ordens skyld skal det nævnes, at den nævnte grundejerforening ikke er medlem af Landsforeningen måske skulle de have været, fordi Landsforeningen ville have kæmpet for denne sag hele vejen gennem statsapparatet. Vores tilknyttede advokater ville sandsynligvis også have udlagt sagen noget anderledes. Det er en utrolig mærkelig historie! 9

10 Ubudne gæster i sommerhuset! Fra redaktionen, FL Tøm sommerhuset før tyven er atter en opfordring til vores medlemmer, idet tiden desværre nu igen er kommet, hvor der er rigtig mange indbrud i sommerhusene. Antallet af sommerhusindbrud stiger hvert år, og to ud af tre indbrud i sommerhuse sker i vinterhalvåret, hvor de fleste områder ligger øde hen. Vores medlemmer opfordres til at fjerne eller gemme dyre ting og værdigenstande der kan friste tyvene, og bortset fra det, så er her er nogle gode råd: 1. Udskift gamle låse og monter dobbeltlåse. 2. Udskift gammelt træ ved yderdøre og vinduer, eventuelt forstærk dørkarmen. 3. Lås haveredskaber og andet værktøj inde, som tyve kan bruge til at bryde ind med. 4. Installer udendørs belysning med føler der skræmmer mange tyve væk. 5. Træk gardiner fra lad skabsdøre stå åbne, så det er tydeligt, at der ikke er noget at komme efter. 6. Indgå aftaler med naboerne om at holde øje med hinandens sommerhuse. Det sidste er god naboskik så hold øje med eventuelle biler, især varevogne, der holder parkeret foran et ubenyttet sommerhus eller personer som opfører sig unaturligt. Snyd tyven, når du ikke bebor dit sommerhus, og husk at en eventuel boligannonce, hvis du er ved at sælge, kan give indbrudstyve inspiration til, hvor de skal aflægge næste besøg! Husk at et ubeboet sommerhus er den ideelle arbejdsplads for indbrudstyven og specielt i vinterhalvåret, hvor man ikke selv tilbringer meget tid i sommerhuset. Husk også, at I selv kan gøre meget for et undgå ubudne gæster i den mørke tid. I kan læse mere om sikring mod indbrud på hvor du også kan se nyheder fra netop din politikreds. Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Af Jan Howardy Formand, FL Selvom Landsforeningen gjorde indsigelser i forslaget til ny Postlov 8, stk. 3 i løbet af 2011, og havde møder i 2010 med Transportministeriet, Posttilsynet, blev loven vedtaget i løbet af Den nævnte paragraf indeholder stadig forslaget om, at der ved fritidshuse, udstykket med tilladelse efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg senest den 1. januar Loven siger også klart, at det påhviler den, der fik meddelt udstykningstilladelsen, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af anlæggene. I stk. 5 kan Transportministeren meddele dispensation fra kravet, såfremt opstilling vil være i strid med frednings- bygnings- eller brandtekniske forskrifter. 10

11 Vi er nu gået i dialog med den ansvarlige styrelse om at søge dispensation med især den begrundelse, at det bliver utroligt vanskeligt at få kontakt med de udstykkere der fik tilladelse i årene efter den 1. januar Desuden kan det, i nogle tilfælde, være i strid med frednings- og brandtekniske forskrifter. Landsforeningen har også kendskab til, at der i nogle tilfælde, ikke er mulighed for at tilvejebringe det fornødne areal (ingen fællesarealer ved indgangen til sommerhusområderne eller mulighed for samme), og at der uden tvivl skal eksproprieres. Det nævnte vi også på møderne i 2010, og det blev mødt med panderynken. Det er trods alt et faktum, og i 9 kan postmodtagere, som er ude af stand til selv at afhente post i brevkasseanlæggene, med afgørelse fra kommunen, få leveret adresseret afsendelser direkte til sommerhuset. Vi vil også gøre gældende, at de sommerhusejere der har tilladelse til at bebo deres sommerhuse hele året, skal have samme regler som parcelhusejere, d.v.s. særlige regler om postkassens placering ved ejendommen, og herved, også at få leveret forsendelser direkte til sommerhuset. Landsforeningen har også forespurgt om forskellen mellem udstykninger fra før den 1. januar 1973 og efter, men har endnu ikke modtaget svar. Det er også væsentligt at bemærke, at nye udstykninger de sidste par år ikke har krav om sådanne arealer! Landsforeningen har kendskab til et par nye udstykninger. Landsforeningen forventer, at ved de snarlige møder med styrelsen, kan opnå dispensation fra denne nye postlov, idet vi simpelt hen ikke kan se formålet med loven, bortset fra at Post Danmark skal spare og tager os sommerhusejere som gidsler. Så snart der foreligger nyt i sagen, vil vi oplyse herom på vores hjemmeside samt i vort Nyhedsbrev til kassererne i januar Formand i 25 år Fra redaktionen, FL Bedre sent end aldrig er jo et gammelt kendt ordsprog, og i redaktionen iler vi derfor med oplysning om en medlemsforening hvis formand kunne fejre 25 års jubilæum i maj I maj 1986 blev Erik Jørgensen formand for grundejerforeningen Gabets Sommerland på Fyn. Foreningen blev stiftet i 1968, og Erik er den fjerde valgte formand. Desuden er Erik valgt til hovedbestyrelsen i Landsforeningen hvor han haft sæde i nogle år. Det kan også nævnes at grundejerforeningens kasserer nu har administreret deres økonomiske midler i 31 år, og at foreningen har været medlem af Landsforeningen i over 25 år. Det er rekordår som er fantastiske, og Landsforeningen sender hermed, noget sent, et stort tillykke til Erik Jørgensen med hans allerede 25 årsjubilæum. BBR-meddelelse Af Jan Howardy Formand, FL En BBR-meddelelse er et dokument der fortæller om ejendommen m.m., og som Skat også delvis bruger til at beregne ejendomsskat. I gamle dage havde kommunerne en person ansat, der eventuel kom på besøg for at besigtige ejendommen når man søgte om tilladelse til ombygning, ændring m.v. Det er sparet væk, og derfor er det op til lodsejerne selv at indgive meddelelse til deres respektive kommune om eventuelle ændringer til den eksisterende meddelelse. Det er desværre derfor, at ikke alle meddelelser er korrekte, og kommuner er begyndt at opdatere meddelelserne. Er de ikke korrekte, kan der gives bøder, og derfor opfordres vores medlemmer til at sørge for at meddelelserne er korrekte. Vi vil i næste nummer af bladet underrette medlemmerne mere konkret om denne sag. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Ændringer Sekratariatet, FL Sekretariatet konstaterer heldigvis, at medlemsforeningerne er blevet meget bedre til at fremsende ændringer i deres respektive bestyrelser. En stor ros, men det er også vigtigt, hvis Landsforeningen skal have sine kartoteker opdateret, og i sær postlisten, som bestemmer hvor bladet bliver fremsendt til. Sekretariatet håber at dette fortsætter. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere