Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Hvidager, og det har haft bestyrelsens særlige opmærksomhed, da det slidlag, der blev lagt på 6 stikveje tilbage i 2012 ikke levede op til vores forventninger. Den type, der er lagt på Hvidager er en hårdere og samtidig mere fleksibel asfalttype, som bedre kan optage de kræfter/bevægelser, der kommer nedefra, og det ser ud til at være den rigtige type. Vi har i hvert fald ikke konstateret eller hørt om problemer, så fremadrettet forventer vi at fortsætte med asfalt af samme type. Bestyrelsen vil indhente nye tilbud på asfalt, og forventer at lægge asfalt på de af vores veje, der er mest trængende. Pia har foretaget et stort og gennemgribende vejsyn, og det har givet bestyrelsen anledning til igen at drøfte fortovenes tilstand, og ikke mindst hvad vi skal gøre fremadrettet. Som I kan se af indkaldelsen har vi sat punktet på dagsordenen som et særskilt punkt, og her tænker vi primært på de østlige fortove. Vi har indhentet tilbud, og det er dyrt at få skiftet fliser på fortovene, hvilket blandt andet også skyldtes den lille asfaltkant, der skal skiftes i samme anledning. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om i hvilken retning arbejdet skal gå. Skal vi udskifte fortovene og bevare det oprindelige udseende, eller kan vi nedlægge dem helt og så græs undtaget overkørslerne? Jeg kommer nærmere ind på priser under selve punktet. På baggrund af vejsynet er der i år ikke foretaget nogen former for udskiftning af fortove og så alligevel en lille smule. 2 grundejere, der har skullet lave nye indkørsler, har henvendt sig og spurgt, om foreningen ville betale for nye fortovsfliser, mod at grundejerne til gengæld lagde fliserne uden omkostninger for foreningen. Det har vi som et forsøg sagt ja til, og resultatet er blevet nydeligt. Det er her værd at bemærke, at der ikke er tale om fortove på den østlige side, som vi skal drøfte senere. Bestyrelsen vil ikke være afvisende, hvis vi skulle få andre lignende forespørgsler, men vil tage stilling fra sag til sag. Her ud over er der foretaget et par mindre opretningsarbejder af fortove, hvor det har været til stor gene. Side 1 af 5

2 Som noget nyt i forbindelse med vejsynet, og som opfølgning på en opfordring fra sidste års generalforsamling, vil man fra bestyrelsen få en venlig skriftlig påmindelse, såfremt vi syntes, der eksempelvis er for meget ukrudt på fortovet, eller hvis hækken trænger til klipning. Det fortsætter vi med til næste år, da vi kan se, at det har haft en virkning. På baggrund af vejsynet, har vi også skrevet til Miljøforvaltningen og Materialegården vedrørende revner/huller i asfalten, dårlige overkørsler fra stamvejene til stikvejene, beskæring af træer med mere. Ud over dette skrev vi også til kommunen omkring de 2 legepladser på Grønningen, hvor træstammerne, efter vores vurdering, efterhånden udgjorde en sikkerhedsrisiko for børnene. Vi har foreslået kommunen, at få opsat nogle mere børnevenlige legeredskaber. I mellemtiden kan vi se, at de mange farlige træstammer er fjernet, og tilbage står jernstænger med påsatte brædder, så det p.t. nærmest ligner en krigskirkegård, men mon ikke der sker noget i løbet af foråret ellers spørger vi nærmere ind til det. Det er altid vigtigt, at I altid hurtigst muligt at meddeler bestyrelsen, hvis der observeres skader på foreningens veje og stier. Tjenesten giv et praj kan stadig bruges til at anmelde fejl og mangler i kommunen. Der kan gives praj om stort set alt, f.eks. huller i vejen, ting der er blevet ødelagt, eller affald der ligger og flyder, og man må meget gerne medsende et billede. Stormen i slutningen af oktober måned nedlagde 6 7 træer på Kongsager, og vi har modtaget positiv tilbagemelding fra Materialegården og aftalt, at der over en årrække på forventelig 3 til 4 år får udskiftet alle træerne på Kongsager. På Porsager har vi bedt om udtynding af birketræerne på den sydlige side, hvor de står meget tæt, og efterhånden er blevet ganske store. Snerydning Vi har lavet aftale med en ny udbyder af snerydning, da vores tidligere er stoppet. Det ændrer ikke noget ved niveauet for snerydning, som aftalt på tidligere generalforsamling. Det vil sige, at vores snerydder, kommer af sig selv og rydder, og formanden ringer kun, såfremt vi finder det nødvendigt med ekstra rydning. Saltning vil kun ske som en absolut undtagelse, såfremt der opstår særlige situationer. Derfor er der særlig grund til at indskærpe, at vi husker at rydde vores fortove og salte. Side 2 af 5

3 Husk også, at grundejerne ved vendepladsen selv skal rydde mellemstierne op til de offentlige stier, og den enkelte grundejer skal også være opmærksom på, at rydningspligten er hans alene, og at grundejerforeningen kun rydder som en service. Vores snerydder kører med en pænt stor traktor, så parker helst på Jeres egen parcel. Vi har stadig ikke hørt nærmere til den analyse kommunen varslede de ville lave omkring mulighederne for fælles sneberedskab, der omfatter kommunale og private veje. Renovation Generelt er det opfattelsen, at vi har en velfungerende affaldsordning. Vi har hørt om enkelte problemer med afhentning af storskrald. Hvis det storskrald, der bliver sat ud fremgår af listen i affaldshæftet skal det naturligvis med. Brug den digitale løsning via kommunens hjemmeside for at bestille afhentning af stort haveaffald og farligt affald, købe skraldesække, anmelde og se uregelmæssigheder i afhentningen m.m. Herunder se placering af nødcontainere i tilfælde af ekstremt snevejr. Fremover skal henvendelser, der ikke kan klares via selvbetjeningen ske direkte til vognmandsfirmaet M. Larsen, der indsamler affald for Albertslund kommune. Det kan på hverdage ske mellem kl. 8 til kl. 15 på telefon Den nye genbrugsplads bliver forventelig indviet inden for de næste par måneder, og vi ser det som en stor forbedring med en ny og større genbrugsplads. Fjernvarme Det har været et roligt år med hensyn til fjernvarmearbejder i foreningen. I forhold til Hvidager, hvor der blev fjernet birketræer som følge af fjernevarmearbejder i 2012, er det nu aftalt at sætte birketræer igen. Samtidig er det aftalt, at der udtyndes i birketræerne på den anden side af vejen, idet de står meget tæt. Det blev forsøgt, om det var muligt at få byttet ud med en anden type træer på hele Hvidager, men dette var ikke muligt. Husk at kommunen stadig tilbyder at få udført gratis servicetjek af fjernevarmeanlæg og gratis energirådgivning om sin bolig generelt. SMS-tjeneste Husk også der er mulighed for at tilmelde sig kommunens sms-service, der med øjebliks varsel informerer om driftsforstyrrelser på forsyningen, når der er problemer med vand-, spildevand- og varmeforsyningen eller eksempelvis før et skybrud. Side 3 af 5

4 Husk det er HOFOR, man skal rette henvendelse til i tilfælde af spørgsmål omkring regningen for opkrævning af vand/spildevand. (Ej fjernvarme, renovation, vejbelysning) Man kan se mere på HOFOR s hjemmeside eller ringe til kundeservice på tlf Oplysningerne vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Belysning Kommunen har overtaget belysningsanlægget fra DONG og samtidig indgået en samlet driftsaftale med DONG. Der betyder, at vi ikke længere selv skal stå for udskiftning af defekte pærer på vores mellemstier. Fejl kan meldes på eller ring til Materialegården. Den viceværtsordning vi tidligere har annonceret, hvor Nils Jul Gerlev skiftede pærerne på mellemstien er altså ikke længere aktuel. Vi arbejder fortsat på, at belysning indgår som afregning for den enkelt parcel i forbindelse med den årlige afregning for vand, fjernvarme m.v. Støj Bestyrelsen modtager ind i mellem henvendelser omkring unødig støj på uhensigtsmæssige tidspunkter. Vi har ingen regler for støj og tidspunkter for, hvornår vi må slå græs m.v., og vi ønsker sådan set heller ikke at få det. Så tag hensyn til naboerne der er ingen grund til at slå græs eller save brande en lørdag aften om sommeren, når vi lige har taget grillen frem, og sidder og nyder stilheden med lidt god mad. Hunde gøen er også noget, vi hører om. Man kommer lang ved at snakke med sine naboer, hvis man absolut er tvunget til at støje på tidspunkter, hvor der burde være lidt roligt. Opfordringen er hermed givet videre, og vil også fremgå af orienteringsskrivelsen vi sender rundt efter generalforsamlingen. Hjemmeside Kuno har lavet en ny hjemmeside, da vores gamle platform blev forældet, og vi ikke længere kunne få lavet de nødvendige opdateringer. Tak for det. På vores hjemmeside finder I bestyrelsens tlf. numre, mail adresser, og en kontaktformular. Ringer man til et bestyrelsesmedlem, som ikke træffes hjemme, så læg en besked hvis muligt. Eller endnu bedre skriv til os. Forvent ikke, at vi træffes hjemme i dagtimerne eller, at vi svarer på henvendelser samme dag. Side 4 af 5

5 Indbrud I 2013 endte antallet af indbrud i vores grundejerforening på 16 mod 17 i 2012, hvilket er noget lavere end i 2011, hvor vi jo endte på det rekord høje antal 31 indbrud. Men der er stadig langt ned til de kun 3 indbrud vi havde i foreningen i På hjemmesiderne stopindbrud.dk og nabohjælp.dk er der hjælp at hente, hvis man ønsker at forhindre indbrud. Er man ikke så teknisk anlagt så husk at sige til dine naboer, og ikke mindst bagboen, hvis du tager på ferie. Nabohjælpen afværger hvert fjerde indbrud. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt til politiet, hvis I ser noget mistænkeligt i vores grundejerforening. Husk, at det ofte er en borgerhenvendelse, der fører til, at politiet får taget en tyv på fersk gerning. Bestyrelse og administration Bestyrelsen skal som sædvanligt opfordre alle medlemmerne til at tilmelde sig NETS (tidligere PBS), hvis I ikke har gjort det. Det gør det meget lettere for bestyrelsen at administrere, hvem der har betalt til tiden, og de få, som ikke gør. Det er både tidskrævende og besværligt for bestyrelsen, når der ikke betales til tiden. Jeg vil slutte med at sige bestyrelsen tak for et godt samarbejde i det forgangne år, og en særlig tak til vores sekretær Martin, som i år har valgt at takke af. Beretningen vil kunne læses i sin helhed på vores hjemmeside. Jens Mikkelsen Formand Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1. Side 5 af 5

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2009.

Bestyrelsens Beretning for 2009. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 2. juni 2009. Dagsorden

Referat af ordinær generalforsamling den 2. juni 2009. Dagsorden Buskevejens grundejerforening 2009-06-22/PoJ Referat af ordinær generalforsamling den 2. juni 2009 Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kassereren fremlægger revideret regnskab 4 Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30

Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Referat fra generalforsamling den 21. april 2012 kl. 13.30 Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 67 stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN BERETNING TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN 28. APRIL 2011 SKOVPARKEN Et fantastisk boligområde. Da det i 1970 blev udstykket blev området kaldt for Danmarks bedste udstykning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Referent: Næstformand Niels Schjødt-Hansen, Mørkager 43. Dagsorden: Fremmøde: Punkt 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere