Formandsmøde 19. maj Dagsorden Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsmøde 19. maj 2011. Dagsorden Bilag"

Transkript

1 Dagsorden Bilag Formandsmøde 19. maj 2011 Mødet med formændene for alle sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune er et led i det samarbejde, der er aftalt mellem kommunen og bestyrelsen for Repræsentantskabet af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

2 Kommunens punkter Punkter, der er indsendt af grundejerforeninger Velkomst ved Borgmester Mogens Gade Side 1. Indbrud i sommerhus nej tak! Sikringsrådgiver i Nordjyllands Politi Andreas Mylund samt en repræsentant fra lokalpolitiet vil fortælle om mekanisk/ elektronisk sikring og om situationen med indbrud p.t. i sommerhus-området. Der bliver mulighed for en diskussion med politiet om emnet Plangrundlag for fremtidige sommerhuslokalplaner. Et oplæg har været drøftet med bestyrelsen. Oplægget tager udgangs-punkt i 3 overordnede temaer, hvor der skal fastlægges politisk godkend-te rammer for lokalplanudarbejdelse. De 3 overordnede temaer er: Bygningsniveau Grunden Området som helhed Bilaget til dette punkt er udsendt. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at oplægget skal høres hos alle grundejerforeninger hen over sommeren, så det endelige grundlag kan politisk godkendes i efteråret. 3. Nyt om cykelsti på Pirupvejen ( tidsplan ) 4. Åbningstid på genbrugspladser - bør i sommerhalvåret ændres til kl. 20 om søndagen, som foreslået af Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune i brev den 14. oktober 2009, vedr. forslag til affaldsplanen for

3 Dagsorden Side 5. Status for mobilmaster - har tidligere år været på dagsorden, men da mange stadig ikke har god forbindelse, vil vi høre om der er nyt på vej. 6. Tømning af septiktanke 2010 / 2011 Hvad er der sket med hensyn til forgæves kørsel på grund af sne, samt opkrævning herfor? 7. Er det muligt, at forlænge sti 100, helt til Løkken? Hvis ja, hvordan gribes sagen så an? 8. Mountain bikes kørsel på stierne er stadig et stort problem På mødet den 6. januar 2011 med kommunen blev det besluttet, at kommunen indkalder den lokale trimklub for at finde en løsning på problemet. Er det sket? Og hvordan er færdselsreglerne på stierne, hvem viger for hvem? Det burde være cyklisterne, da stierne er anlagt som gangstier og på visse tider af året er totalt opkørte. 9. Ridesti langs sti 100 Ridestien er ikke til at færdes på, hverken for heste eller gående. Hvad sker der med ridestien, som flere gange er lovet klar til brug. 10. Evt.

4 Indbrud i sommerhuset - nej tak! At forhindre indbrud er vanskeligt men du kan gøre dit sommerhus mindre attraktivt ved at fjerne værdier, og du kan gøre det mere besværligt for tyven! I de næste måneder vil mange sommerhuse stå tomme, og sommerhusområderne vil være delvist affolkede. Sommerhusene skal derfor klargøres til vinteren også i forhold til indbrudstyve, og her kan du gøre rigtig meget selv. Blandt andet kan du sørge for at fjerne større værdier, montere gode låse, sikre vinduerne og lave gode aftaler med folk i området i en operation nabohjælp. Hvad med alarmer? Der fås mange forskellige alarmsystemer, og nogle typer kan f.eks. selv ringe op til din mobiltelefon ved aktivering nogle kan sende billede og lyd til telefonen eller til en computer. Søg eventuelt rådgivning hos fagfolk! Politiet rykker gerne ud til indbrud, når der er indbrudstyve i gang, men meget nødigt til de relativt mange fejlalarmer. Med lyd eller billede kan du oplyse, at der er et indbrud i gang, og så kører politiet hurtigst muligt frem til stedet. Er skaden sket? Politiet har brug for gode spor og oplysninger, så anmeld straks indbruddet til politiet. Ryd først op, når politiet har givet lov, så brugbare spor ikke ødelægges. Dokumentation for eventuelle skader kan være uvurderlige i forhold til både forsikringen og politiet tag gerne billeder og gem kvitteringerne for dine værdier. (Skriv også serienumre ned og foretag mærkning). Har du informationer eller tips på mulige gerningsmænd? Konkrete navne på mulige gerningsmænd, signalementer på mistænkelige personer eller biler kan være afgørende spor. Informationer til politiet behandles fortroligt, og der er mulighed for anonymitet, hvis du måtte ønske det. Fremsend tips og informationer via mail til vagtcentralen via 114 eller ved henvendelse til dit lokale politi. 4

5 Bilag til punkt 1.

6 $U KAN V RE MED TIL AT G RE DET LIDT SV RERE AT V RE INDBRUDSTYV I SOM MERLANDET 3OMMERHUSE ER ATTRAKTIVE FOR INDBRUDS TYVE n BÍDE I H JS SONEN OG I LAVS SONEN ) H JS SONEN LIGGER DER m ERE V RDIER I HUSENE SOM KAN FRISTE EN TYV NÍR DU ELLER LEJERNE AF HUSET LIGGER VED STRANDEN ELLER ER PÍ TUR I OMEGNEN ) LAVS SONEN ER ET UBEBOET ELLER DE BELIGGENDE FRITIDSHUS DEN IDEELLE ARBEJDS PLADS FOR TYVEN +L[2YPTPUHSWY ]LU[P]LRrKOHYM S NLUKLNVKLYrK! (VAD ER DET F RSTE TYVEN SER EFTER s %R DER NABOER TILSTEDE s %R DER GODE TIL OG FRAK RSELSFOR HOLD s 3ER DIT HUS UBEBOET UD FX MED H JT GR S UKRUDT s %R RENOVATIONSPOSEN TOM IKKE FOLDET UD s +AN INDBRUDDET G RES USET FX I SKJUL AF H J BEPLANTNING /]HKRHUK\N YLTVKKL[[L& s,av AFTALER OM NABOHJ LP MED ANDRE I OMRÍDET OG SKILT MED DET s 3 RG FOR AT TYVEN IKKE UMIDDEL IROGHU IRQW BART KAN K RE IND I OMRÍDET I BIL EVT VED AT AFSP RRE INDK RSLEN MED EN BOM ELLER K DE s &Í HAVEN TIL AT SE VEDLIGEHOLDT OG BEBOET UD 2YD IKKE FOR MEGET OP OMKRING HUSET LAD FX VANDSLAN GEN LIGGE I HAVEN OG H NG VASKE T J PÍ T RRESTATIVET NÍR HUSET ER I BRUG s &Í NOGEN TIL AT FYLDE AFFALD I RENO VATIONSPOSEN s +LIP H KKEN NED NOGLE STEDER SÍ TYVEN IKKE KAN ARBEJDE USET /]VYKHUZLY[`]LUWrKP[ZVTTLY O\Z& s 4YVEN KIGGER EFTER HUSETS SVAGE STEDER SOM FX D RE OG VINDUER s $ET ER OGSÍ ATTRAKTIVT AT BRYDE IND HVIS HUSETS V RDIGENSTANDE ER SYNLIGE UDEFRA /]HKRHUK\N YLTVKKL[[L& s 4R V RKET I D RE VINDUER OG KARME SKAL V RE GODT OG SUNDT MED GODE OG KRAFTIGE FASTSKRUEDE BESLAG OG HASPER s "RUG GODE SIKRE LÍSE EVT DOBBELT LÍSE I D RE OGSÍ TERRASSED RE s -ONTÏR SIKKERHEDSSLUTBLIK s 3 RG FOR AT DIT V RKT TIL INDBRUD V K OG LÍS s &JERN V RD ER LUKKET I TINGENE I E KAN SE IND ;LRUPR KLYRH s 4 ND SLU SENSORER T s 4YVERIALAR CENTRAL n N FON s 4YVERIALAR OVERVÍGNI s )NDVENDIG (VIS MAN KLOKKE SK SOM PÍ MI MINUTTERS = YVWT YRZ s (VIS DER E OMRÍDET S RINGSNUMM KE s, G M RK PLEJER AT F

7 Bilag til punkt 1. MRÍDET I BIL DK RSLEN DE GEHOLDT OG OR MEGET OP VANDSLAN NG VASKE R HUSET ER I FALD I RENO E STEDER SÍ E USET ZVTTLY SETS SVAGE G VINDUER AT BRYDE GENSTANDE L[[L& DUER OG OG SUNDT FASTSKRUEDE EVT DOBBELT SSED RE UTBLIK s 3 RG FOR AT TYVEN IKKE KAN BRUGE DIT V RKT J OG DINE HAVEREDSKABER TIL INDBRUDDET 3 T V RKT JSKASSEN V K OG LÍS REDSKABSSKURET s &JERN V RDIGENSTANDE NÍR HUSET ER LUKKET I L NGERE TID %LLER GEM TINGENE I ET RUM HVOR TYVEN IKKE KAN SE IND ;LRUPR KLYRHUOVSKL[`]LU\KL s 4 ND SLUK URE TIL INDELYS n LYS SENSORER TIL UDELYS s 4YVERIALARM n KOBLET TIL KONTROL CENTRAL n NABO n EGEN MOBILTELE FON s 4YVERIALARMEN KAN KOBLES TIL 46 OVERVÍGNING VIA ET KAMERA s )NDVENDIG KLOKKE ELLER SIRENE (VIS MAN BRUGER EN UDVENDIG KLOKKE SKAL MAN V RE OPM RK SOM PÍ MILJ KRAVENE MAX MINUTTERS LYD ALDER H JDE PÍKL DNING M V s ' R DIG SELV SYNLIG UDEN AT KON TAKTE PERSONEN %N TYV VIL F LE SIG IAGTTAGET OG FORSVINDE FRA OMRÍDET s +ONTAKT OMGÍENDE POLITIET VED MISTANKE (ELLERE ÒN GANG FOR ME GET END ÏN GANG FOR LIDT = YVWT YRZVTWrVTNP]LSZLYUL s (VIS DER ER vmist NKELIGEv BILER I OMRÍDET SÍ NOTÏR BILENS REGISTRE RINGSNUMMER TYPE FARVE OG M R KE s, G M RKE TIL PERSONER DER IKKE PLEJER AT F RDES I OMRÍDET K N :LWrKP[O\ZTLK¹[`]LUZ QUL¹ $U KAN FÍ SVAR PÍ m ERE SP RGSMÍL PÍ WWW STOPINDBRUD DK (ER KAN DU OGSÍ TESTE HVOR SIKKERT DIT HUS ER $U KAN OGSÍ HENTE GODE RÍD PÍ WWW DKR DK 4 YRUPUNVNYLNPZ[YLYPUN - RK DINE V RDIGENSTANDE OGSÍ HÍR DE HVIDEVARER OG BR NDEOVNEN 2EGISTRÏR OG FOTOGRAFER OG V RDIGEN STANDENE GRUNDIGT EVT TIL DOKUMEN TATION FOR FORSIKRINGSSELSKABET OG POLITIETS EFTERFORSKNING "ROCHURER OG GRAV RS T KAN LÍNES HOS POLITIET -VYZPRYPUN $ KKER DIN FORSIKRING HVIS DU FÍR IND BRUD I SOMMERHUSET %R BETINGELSERNE FOR ERSTATNING OP FYLDT ;PSIL <UKNrPU s.ír DU FO T NDT HV s &ORLADER OG UDENF s,ad IKKE s,ad IKKE s 'ARDINER STANDE ER s,ad IKKE s,av AFTALE L NGERE s +ONTAKT KELIGT l N. RMESTE PO!,!2-!NDRE RELEVA 3EH DIE

8 ;0367:3(.:;(=3,5 NG M V EN AT KON VIL F LE SIG RA OMRÍDET ITIET VED ANG FOR ME T E OGSÍ HÍR VNEN V RDIGEN DOKUMEN BET OG ROCHURER S POLITIET ;PSILIVLYULPZVTTLYO\ZL[ <UKNrPUKIY\K s.ír DU FORLADER HUSET n LÍS D RENE OG LUK VINDUERNE n LAD EVT RADIO TV V RE T NDT HVIS HUSET FORLADES KORTVARIGT s &ORLADER DU SOMMERHUSET OM AFTENEN SÍ LAD LYSET V RE T NDT I NOGLE RUM OG UDENFOR s,ad IKKE V RDIGENSTANDE LIGGE FREMME HVERKEN I HUSET ELLER I BILEN s,ad IKKE N GLER OG BILN GLER LIGGE FRIT FREMME 'EM DEM ET SIKKERT STED s 'ARDINERNE I SOMMERHUSET B R TR KKES FRA SÍ EN TYV KAN SE AT V RDIGEN STANDE ER FJERNET s,ad IKKE V RKT J HAVEREDSKABER OG LIGNENDE LIGGE FREMME I HAVEN s,av AFTALER MED NABOER ELLER ANDRE OM OPSYN AF HUSET HVIS DU FORLADER DET I L NGERE TID s +ONTAKT STRAKS POLITIET HVIS DU OPDAGER ET TYVERI ELLER HVIS NOGET MIST N KELIGT l NDER STED S DU FÍR IND. RMESTE POLITI NING OP!,!2- QUL¹ RGSMÍL PÍ!NDRE RELEVANTE TELEFONNUMRE R SIKKERT ÍD PÍ 3EHEN 3IE BITTE DIE 2àCKSEITE 3EE THE BACK OF THE PAGE

9 Bilag til punkt 1. <UKNrPUKIY\KPKP[ZVTTLYO\Z, S MERE OM INDBRUDSSIKRING PÍ WWW STOPINDBRUD DK OG WWW DKR DK /DINSVEJ 'LOSTRUP 4ELEFON 4ELEFAX DKR DKR DK WWW DKR DK

10 10

11 Bilag til punkt 2. Bilaget er sendt ud sammen med dagsordenen Dette er KUN et forslag. Nogle emner er diskuteret, og der begynder at være en holdning omkring disse emner. Andre emner er endnu ikke diskuteret, og endeligt kan der være ønske og behov for, at der kommer nye emner med i dette arbejdsdokumen. FORSLAG Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet Marts

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD Se tyvens tricks 22 sider TYVERISIKRING AF DIT HJEM INDHOLD: Vi er ligeglade med tyven: Derfor ligger Danmark højt

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling den 21. juli 2013 1. Valg af dirigent. Henrik Herlau byder velkommen og forslår Torben Jørgensen

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Hillerød kommune: ca. 45.620 indb. I alt ca. 560.819 indb.

Hillerød kommune: ca. 45.620 indb. I alt ca. 560.819 indb. Gentofte kommune: Furesø kommune: Lyngby-Taarbæk kommune: Rudersdal kommune: Fredensborg kommune: Helsingør kommune: Hørsholm kommune: Allerød kommune: Gribskov kommune: Hillerød kommune: Egedal kommune:

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 8. maj 2013 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. The Bay Denmark nyt fælles brand. Erhvervs- og Turistchef René Zeeberg fortæller. 2. Solceller

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Parcelforeningen Toftholm

Parcelforeningen Toftholm Parcelforeningen Toftholm Referat af Ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 i Carlsberg Lounge ved Skovpubben i Skovlunde Syd-Centret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013

Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013 Dagsorden Bilag Formandsmøde 8. maj 2013 Mødet med formændene for alle sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune er et led i det samarbejde, der er aftalt mellem kommunen og bestyrelsen for Repræsentantskabet

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 15 marts 2005 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 15 marts 2005 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 15 marts 2005 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere