Nyhedsbrev til medlemmerne i grundejerforeningen Birkegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til medlemmerne i grundejerforeningen Birkegården"

Transkript

1 Nyhedsbrev til medlemmerne i grundejerforeningen Birkegården Med dette nyhedsbrev vil den nye bestyrelse gerne ønske alle medlemmer i grundejerforeningen Birkegården en rigtig god sommer. Nyhedsbrevet indeholder forskellige informationer om, hvad der skete på generalforsamlingen, samt forskellige andre nyttige informationer. Opkrævning af kontingent for 2014 Husk betaling af kontingent skal ske via overførsel til foreningens konto i Danske Bank. Man kan med fordel i sin netbank markere det som en årligt tilbagevendende begivenhed. Beløb: Kr. 450 (uændret fra 2013 ) Betalingsdato: Senest 1. juni 2014 Konto: Reg. nr konto Oplysninger i tekstfelt: Navn og hus nr. Er der spørgsmål til ovenstående, er medlemmerne velkommen til at kontakte Marianne Jensen (kasserer, nr. 128). Alternativt skriv en mail til formanden på Punkter fra general forsamlingen Der var stor aktivitet på dette års generalforsamling. Mange ting blev vendt og drøfte, som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen. Referatet er vedsendt sammen med dette nyhedsbrev. Enkelte ting skal fremhæves. Bestyrelsens konstituering Efter generalforsamlingen, hvor Søren Dyreborg (nr. 2) blev valgt til formand, har bestyrelsen afholdt sit første møde og konstitueret sig med Ralf Vinskov (nr. 46) som næstformand, Marianne Jensen (nr. 128) som kasserer, Jesper Clausager (nr. 54) som sekretær, Charlotte Holm (nr. 39), Ulla Hartvig (nr. 41) og Christian Eger (nr. 76) som bestyrelsesmedlemmer. Anvendelse af Bestyrelsen har de seneste år anvendt en elektronisk distributionsliste ( ) i kommunikationen med grundejerforeningens medlemmer. I fortsættelse af dette havde bestyrelsen fremsat forslag om, at vedtægternes 5 og 8 blev ændret, således at det også blev muligt at indkalde til generalforsamlingen via mails. Som det fremgår af det vedlagte referat fra generalforsamlingen, blev dette vedtaget med mindre ændringer. Det er bestyrelsens intention at fortsætte med at anvende udsendelsen af mails til medlemmerne, idet det er en nemt og hurtig kommunikationsform, samtidig med at vi sparer udgifter til papir og omdeling. Så derfor vil vi opfordre til, at hvis jeres adresse er ændret i forhold til, hvad I tidligere har opgivet til bestyrelsen, at meddele den nye adresse til formanden ved at sende en mail på Det skal bemærkes, at alle mails fra bestyrelsen til medlemmerne vil ske med skjulte adresser (bcc), og at medlemmernes mail adresserne ikke Side 1 af 7

2 bliver videregivet til anden part. Mail adresserne opbevares af den siddende formand, og det enkelte medlem kan til en hver tid tilbagekalde sin mail adresse. Husdyrhold og deres efterladenskaber På generalforsamlingen fortalte en grundejer om en episode, hvor hans datter havde leget på legepladsen med det resultat, at hendes flyvedragt var blevet smurt ind i hundeefterladenskaber. Bestyrelsen bliver også jævnligt kontaktet af medlemmer, der er irriteret over, at ejerne til hunde ikke rydder op efter deres hunde. Bestyrelsen har derfor været i kontakt med kommunen med henblik på at få opsat hundepose stativer i fællesområdet, og vi afventer pt. stadig svar på det. Tidligere henvendelser til kommunen har givet den meddelelse, at de ikke har ressourcer til det. Så derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at hundeejere medbringer deres egne hundepose. På fællesområdet står der en skraldespand, som man kan benytte, hvis man ikke ønsker at tage hundeposen med hjem. Bestyrelsen vil også gerne opfordre til, at hunde og katteejere ikke lader deres dyr rende rundt i sandet ved legemodulerne for at undgå, at børn dermed kommer i direkte kontakt med efterladenskaber fra hunde og katte. I grundejerforeninger som vores gælder visse regler for husdyrhold, ikke alle er jo lige begejstrede for de firbenede venner. For hunde gælder hundeloven, hvor katte og kaniner her hører ind under lov om mark- og vejfred. Meget mere om dette kan findes på hjemmesiden For både hunde og katte gælder det generelt, at de skal holdes på egen parcel, hunde skal føres i snor, de må ikke stå og gø ude om natten, og efterladenskaber skal fjernes. Det er dog bestyrelsens holdning, at der generelt ikke er tale om de helt store problemer, men hvis alle er opmærksomme på det, så fjerner vi de sidste ærgrelser. Ved Christianshøj er der også masser af plads til vores firbenene venner, så det er en mulighed. Revidering af vedtægterne På generalforsamlingen blev der foretaget nogle mindre vedtægtsændringer, men generelt trænger vedtægterne til at blive opdateret. Der blev nedsat en gruppe, som skulle gennemgå vedtægterne og komme med ændringsforslag med henblik på at få ændret vedtægterne på næste års generalforsamling. På generalforsamlingen meldte Jens (nr. 40) og Flemming (nr. 107) sig til udvalget, og bestyrelsen lovede at stille med min. et medlem. Bestyrelsen har efterfølgende udpeget dens medlemmer til at være Charlotte (nr. 39) og Ulla (nr. 41). Indbrud Der er meget i medierne omkring indbrud i øjeblikket, og Birkegården er heller ikke gået ramt forbi. På generalforsamlingen blev det diskuteret, hvorfor vi oplever indbrud i Birkegården, og hvem der kan tænktes at begå disse indbrud. I den forbindelse blev det foreslået at nedsætte et udvalg, som skal forsøge at afdække udbuddet af tilgængelige alarmer og anden indbrudssikring. Gruppens tovholder er Jesper Clausager (nr. 54), og desuden deltager Stig (nr. 77). Kontakt gerne Jesper (nr. 54), hvis du er interesseret i at være med i udvalget, eller hvis du har noget, du synes, at udvalget skal tage med i deres overvejelser. Samtidig vil bestyrelsen gerne henlede opmærksomheden på nabohjælp (se Det er en service, som man kan tilmelde sig. Hvis naboer og venner også melder sig til, kan man få et netværk, som kan være med til at holde øje med ens hus i ferie og lignende samtidig med, at nabohjælpen kan træde til, hvis uheldet er ude. Vi har skilte ved indkørslen til Birkegården samt ved indgangen fra Christianshøjvej (de to stier), som viser, at vi er med i nabohjælp, og erfaringerne viser, at med nabohjælp kan op mod 25% af indbruddene forebygges. Side 2 af 7

3 Man kan også tilmelde sig politiets SMS tjeneste. I korte træk fungerer det således: (fra Når politiet har brug for din hjælp, modtager du en sms-besked fra Nordsjællands Politi. Det kan for eksempel være i forbindelse med et indbrud. Udover en kort beskrivelse af forbrydelsen, vil du få at vide, hvad du skal holde særligt øje med. Det kunne være en tasketyv, der er stukket af på en rød knallert. Eller en person i en hvid varevogn, der er set ved gerningsstedet. Ser eller hører du noget udsædvanligt, som du mener, kan hjælpe politiet med opklaringen, skal du kontakte Nordsjællands Politi enten ved at svare på sms en eller ringe Bestyrelsen kan kun anbefale, at man tilmelder sig tjenesten Fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600!. Læs mere på Generelt vil bestyrelsen opfordre til, at den enkelte grundejer gør så meget som muligt til at sikre sit eget hus. Det kan være sikring af døre (også terrassedøre!) og vinduer. Se evt. eller på de kriminel præventive råds hjemmeside Attrap kamera I et forsøg på at reducere antallet af indbrud i Birkegården blev der sidste år opsat et attrapkamera ved indkørslen til Birkegården. Det er svært at vurdere, om kameraet har haft den ønskede effekt, hvilket kan skyldes, at det dels ikke er synligt nok, dels var anbragt i venstre side, samt at skiltet, der viser videoovervågning, er for lille. Som bestyrelsen ser det, så er der nu tre muligheder: 1) Vi fjerner både kamera og skilt 2) Vi lader det være, som det er 3) Vi sætter et større skilt op og revurdere placeringen af kameraet Det er ikke muligt at opsætte aktiv videoovervågning ved indkørslen til Birkegården, idet der er tale om offentligt område, og det ikke er lovligt at videoovervåge offentligt områder. Bestyrelsen vil meget gerne have DIN tilkendegivelse enten ved, at du kontakter et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved, at du skriver til formanden på På baggrund af tilbagemeldingerne fra medlemmerne vil bestyrelsen drøfte, hvad der så skal ske. Sociale aktiviteter: Fastelavn, 2014: Fastelavn i år blev igen en vellykket affære, hvor mange medlemmer og deres børn (og børnebørn) troppede op for at slå katten af tønden, og få sig en snak med de andre medlemmer. Som noget nyt var der i år også en tønde for de helt mindste, og selvom de små gik på med stor energi, så varede det lidt, inden de fik tønden ned. Stor tak til Simon (nr. 77) og Rasmus (nr. 78) for deres indsats. Sct. Hans aften Igen i år vil der være Sct. Hans arrangement på fællesarealet, en mere specifik indbydelse følger når tiden nærmer sig. Som tidligere år vil Jesper (nr. 54), Stig (nr. 84) og Flemming (nr. 112) står for de praktiske ting omkring arrangementet. Der må lægges grene til bålet fra og med 1. juni og på det sædvanlige område. Som tidligere vil bestyrelsen henstille til at følgende IKKE LÆGGES PÅ BÅLET: Side 3 af 7

4 Grene med diameter over 5 cm Rødder med jord og store klumper af buske Ny afklippet hæk affald, som liguster, bøg m.v. Bambus Grunden til dette er, at ovenstående ikke brænder igennem, og det koster derfor grundejerforeningen som I er betalende medlemmer til adskillige tusind kroner at fjerne. Ud over det vil vi i bestyrelsen anbefale, at hvis man alligevel ulejliger sig med at fylde en trailer eller varevogn med grenaffald, så kør det ud på en af vores udmærkede genbrugsstationer i hhv. Værløse eller Toppevad, frem for at læsse det af på fællesarealet. Jubilæumsfest D. 17. marts 2015 er det 40 års siden, at grundejerforeningen Birkegården holdt stiftende generalforsamling. For at fejre dette er det planen at holde en jubilæumsfest i I regnskabsåret 2013 blev der hensat kr til festen. På dette års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med gode ideer til, hvordan festen kan afholdes, og inden for hvilke rammer. Gruppens formand er Christian (nr. 27), som sammen med Eva (nr. 43), Rasmus (nr. 78), Jesper (nr. 81), Arne (nr. 88), Kim (nr. 102) og Marianne (nr. 128) vil kikke på mulighederne. Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, så kan du kontakte Christian. Andre grundejerforeninger? Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at samarbejde med en eller flere lokale grundejerforeninger i tilfælde, hvor der er en fælles interesse. Vi vil derfor forsøge at skabe nogle kontakter for at få afklaret, hvilke muligheder der er, samt hvorledes de andre grundejerforeninger ser på dette. Opdatering om Ring 5 Der har været stille omkring Ring 5 det sidste år, og stemningen politisk har været til fordel for modstanderne af ring 5, men der forestod en afgørende rapportering fra Trængselskommissionen. Bilglade organisationer forsøgte at få fastslået, at Ring 5 ville betyde en væsentlig aflastning af trængslen på de indre ringveje. Det fik Foreningen Naturparkens Venner (FNV) til at sende sine seneste analyser til kommissionen og bad om aktindsigt i de analyser, som ministeriet havde bestilt i Vejdirektoratet. Der kunne FNV konstatere, at Vejdirektoratet og dets konsulenter havde erkendt, at grundlaget for de gamle analyser ikke var holdbart. De nye analyser viste, ligesom de historiske pendlerberegninger fra 2011, at Ring 5 ikke vil have nogen nævneværdig effekt på trængslen på de indre ringveje, hvilket man havde undladt at vidererapportere til Trængselskommissionen. Transportministeren har erklæret Ring 5 for død i alt fald indtil videre. Jernbanen er samtidig faldet helt ud af forslagene. Bestyrelsen vil fortsætte med at følge evt. nyt om sagen, da det selvfølgelig vil have en vis effekt på området, hvis der kommer en Ring 5 ude ved Ganløse. Godt naboskab Birkegården er et utroligt dejligt sted at bo med mange dejlige mennesker og tæt på natur (og golfbane). Og det skal det jo helst blive ved med I slutningen af dette nyhedsbrev har vi derfor klippet nogle få ting ud fra Bolius.dk omkring godt naboskab. Generelt er det (som i så mange andre tilfælde): vær mod den anden som du ønsker den anden skal være mod dig. Side 4 af 7

5 Beskæring langs fortove For fremkommelighedens skyld er det vigtigt, at der langs vore fortove beskæres og klippes, så man uhindret kan passere eksempelvis med en barnevogn, uden man tvinges ud på vejbanen. Dette blot en høflig opfordring fra bestyrelsen, se i øvrigt tegning nedenfor: Mere information kan findes på: Generalforsamling Næste års generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 26. marts 2015 i forsamlingshuset ved Kr. Værløse Kirke, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Husk indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar jf. vore vedtægter. Bestyrelsesmøder 2014/15 Der er foreløbig planlagt bestyrelsesmøder den 3. september 2014 og 26. februar Derimellem vil der være løbende kontakt i bestyrelsen, og der vil løbende blive afholdt de nødvendige møder. Bestyrelsen Ud over personlig kontakt til formanden eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen løbende kontaktes på denne adresse: Med venlig hilsen Bestyrelsen for Grundejerforeningen Birkegården Side 5 af 7

6 GODT NABOSKAB Almindelig sund fornuft og god gammeldags venlighed er nogle af kodeordene, når du skal sikre dig et godt forhold til dine naboer. Hvad er godt naboskab? Hvad er de mest almindelige årsager til nabostrid? Undgå unødig støj Praktisk hjælp Nabohjælp Hvad er godt naboskab? Godt naboskab er et lidt diffust begreb, og der findes ikke hverken love eller regler, der kan sikre et ordentligt forhold mellem mennesker, som bor lige ved siden af hinanden. I nogle kvarterer er der en generel god stemning, hvor man hilser på hinanden, får sig en sludder og en kop kaffe indimellem og kan samles til fælles praktiske aktiviteter og vejfester. I andre kvarterer kender folk knap hinanden, der hilses ikke, når man møder hinanden på vejen eller i supermarkedet, og der er ingen fælles aktiviteter. Er du heldig at bo et sted med godt naboskab, kræver det selvfølgelig en vis indsats at bevare det positive forhold og den gode stemning, men den "investering" kommer igen i form af øget tryghed og en dagligdag, der glider lettere. Hvis der opstår problemer eller knas mellem naboer, er der større chance for at kunne tage problemerne i opløbet, hvis kommunikationslinjerne er åbne. Der kan være en hårfin balance mellem at "komme hinanden ved" og at "rende hinanden på dørene". Det er ikke alle, der sætter pris på fornemmelsen af at bo i kollektiv, og det skal selvfølgelig også respekteres. For dig som husejer handler det derfor også om at sætte grænser mellem familiens private sfære og den mere offentlige sfære i kvarteret. Bor du et sted med dårlig kommunikation og sur stemning mellem naboerne, kan det være meget svært, for ikke at sige umuligt, egenhændigt at rette op på situationen. I alle tilfælde er almindelig sund fornuft og en række tommelfingerregler for god naboskik værd at følge. God naboskik er også at tage et ansvar for hinanden. Også selvom det kan være ubehageligt. Almindelig omtanke og høflighed er måske nok kodeordet i det daglige, men i visse situationer kan det være på sin plads at gribe ind, hvis der f.eks. er mistanke om vold i hjemmet, dyremishandling eller andre situationer, der er løbet helt af sporet. Gamle, syge eller misbrugere er ikke altid i stand til at tage vare på sig selv, og her kan der også opstå situationer, hvor det er nødvendigt for den gode nabo at tage affære selv og evt. inddrage myndighederne. Det er op til dig at vurdere, hvornår der er tale om utidig indblanding, og hvornår der er tale om rettidig omhu i forholdet til omgivelserne. Hvad er de mest almindelige årsager til nabostrid? Stridigheder og direkte fjendskab mellem naboer har ofte helt banale årsager. Parcelhusejernes Landsforening får masser af henvendelser fra husejere og grundejerforeninger, og ifølge foreningen er de mest almindelige stridsspørgsmål: Skyggende træer Fælleshegn Side 6 af 7

7 Støj fra motoriserede haveredskaber Dyrehold i form af høns, hunde, katte og bier Haveaffaldsdynger op ad hegn og hække Røg- og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill Tilbygninger og 1. sals-byggerier Afbrænding af haveaffald Ændringer af farver på hus og tag Vognmands- og andre erhverv, der larmer og skæmmer i private områder Undgå unødig støj I nogle grundejerforeninger er der bestemmelser, der skal regulere brugen af f.eks. motorplæneklippere og andre støjende haveredskaber. Men da grundejerforeningen ikke har nogen magtbeføjelser, er det i praksis op til den enkelte husejer at tænke sig om og vise hensyn. Lad være med at starte plæneklipperne eller motorsaven tidligt søndag morgen, hvis det kan vente et par timer, til naboerne kan formodes at være stået op. Hvis du ved, at naboen skal holde sammenkomst/ konfirmation, så prøv at se om du ikke kan nå det inden arrangementet alternativt vente til næste dag. Hvis du har planlagt en havefest, der måske bliver støjende, så giv naboerne besked i god tid, eller inviter dem måske ligefrem med. Og hold eventuel musik på et rimeligt niveau. Praktisk hjælp I den mere positive ende er al den praktiske hjælp, gode naboer kan give hinanden, og som kan være uvurderlig i dagligdagen. Hvis din nabo f.eks. er ældre eller dårligt gående, så giv en hånd med snerydningen eller storskraldet. Det koster kun lidt besvær, men kan være en stor hjælp i praksis. Ligeledes kan man bytte mindre tjenester i form af børnepasning og pasning af hus, potteplanter og husdyr, når en nabo er ude og rejse. Du kan sikkert nok få familie eller venner til det, men det er ulig meget nemmere for naboen lige at stikke ind og vande planterne og fodre katten. Når der skal flyttes tunge ting, gives en hånd med opgaver i huset og haven eller starthjælp til bilen, er det en stor fordel at vide, hvilke naboer der er friske på at hjælpe eller måske ligefrem har faglig ekspertise, der kan være til nytte. Se desuden hvor der står mere om, hvad vi må og ikke må. Side 7 af 7

Tips til husejerne i Grundejerforeningen Grønnehave

Tips til husejerne i Grundejerforeningen Grønnehave Tips til husejerne i Grundejerforeningen Grønnehave For at lette din tid som beboer her på vejene har bestyrelsen i denne skrivelse forsøgt at samle informationer, hjælp og gode råd til dig/jer på Grønnehave-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj Side 1 af 4 Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2008 Vedtægter for Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj 1. Foreningens navn er Lindegårdsvej/Ørnehøj. 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Hvidager, og det har haft bestyrelsens særlige opmærksomhed,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Har boligejerne været udsat for indbrud i sommerferien? Er boligejerne bekymret for indbrud? Hvordan sikrer de deres bolig mod indbrud?

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG

STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG STATUS: DEN NYE BESTYRELSE ER GODT I GANG Den nye bestyrelse, hvem er det nu det er? I denne udgave af Nyt fra bestyrelsen bringes en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med et lille billede. Fælles for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Ejerlaugets årlige generalforsamling

Referat fra Ejerlaugets årlige generalforsamling Ejerlauget Hørsholmvej Referat fra Ejerlaugets årlige generalforsamling Afholdt i Klaruphallens Sportscafe torsdag den 22 marts 2012 kl. 19 27 husstande, alt i alt 36 personer med bestyrelsen deltog. A.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Retningslinier for Godt naboskab i Svenstrup Strand

Retningslinier for Godt naboskab i Svenstrup Strand Godt naboskab Et godt naboskab i det daglige kan forebygge mange af de kon3likter, som ellers kan give bekymringer og søvnløse nætter. Specielt hvis irritationen over naboen bliver til en egentlig kon3likt.

Læs mere

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk MØLLEGÅRD GRUNDEJERFORENING v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk Flemming Birkevang 68 46565761 formand@mollegard.dk Formand Hansen Jens Birkevang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere