Velkommen til nye medlemmer: Sus og Søren Bøttern, Østre Søvej 34, og John Petersen og frue, Vestre Søvej 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til nye medlemmer: Sus og Søren Bøttern, Østre Søvej 34, og John Petersen og frue, Vestre Søvej 3."

Transkript

1 Grundejerforeningen Haraldsted Sø Generalforsamling 2012 Gyrstinge skovkro, 10. juni 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Velkommen til nye medlemmer: Sus og Søren Bøttern, Østre Søvej 34, og John Petersen og frue, Vestre Søvej 3. Et minuts stilhed til ære for Marjo Mads Didriksen, der gik bort i Valg af dirigent Thorlejf Fuglø valgt v. en mindre fravigelse af reglerne 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Bestyrelsen har holdt 5 møder, suppleanterne har deltaget som aktive observatører. Vi har indført årshjul: Hvornår skal hvad ske årshjulet vil blive lagt på hjemmesiden. Elektroniske medier er opprioriteret, kommunikation sker via og hjemmeside, med mindre andet er aftalt. Således udsendtes nytårsbrevet og kontingentopktævning via , hvilket har medført, at foreløbig 60% af medlemmerne har tilmeldt sig betalingsordning. Konsultér også hjemmesiden for bestyrelsesreferater og medlemsliste Der er dårlig mobiltelefon og bredbåndsdækning i området. Bestyrelsen arbejder på forbedring af dækningen, fordi vi må forudse, at medier og telefoni i fremtiden vil blive formidlet digitalt. Roklubben har fået lov til at benytte søen i forbindelse med konkurrenceroning den 31/8 og 1/9. Det involverer overbæring af kajakker mellem søerne. Husk fisketegn, odderriste i ruserne, og at jage uvedkommende væk fra Lille Svenstrups bred af søen. Tak til John Petersen og de 3 traktorer for den gode vedligeholdelse af vejene. Tag hensyn og kør langsomt selvom vejene er gode.

2 Bestyrelsen arbejder på at etablere skilte som forebygger unødig kørsel pga. gps-fejl hos hollandske vognmænd. Velkomstfolderen (de gode råd) har fået en overhaling. Alle er velkomne til at bidrage med gode ideer. Opfordring medlemmerne til at deponere en nøgle til sommerhuset lokalt for at kunne komme til hjælp (sprængte vandrør mm). Benyt i det hele taget nabohjælp det kan være praktisk at kunne komme ind og løse evt. problemer. Københavns E bruger ikke overfladevand mere til drikkevand men måske til supplement til vandløb andre steder, hvor der pumpes grundvand. Der er forhandlinger om, hvad der skal ske. Vandet bliver sænket i Gyrstinge sø til oprindelige vandstand (1,5 m). I Haraldsted Langesø vil vandstanden blive bibeholdt. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse Regnskabet blev omdelt og gennemgået af kassereren. Der har været for få rettidige indbetalinger det skyldes bl.a. tekniske problemer. Opfordring til at lave automatisk overførsel af kontingent 20. februar hvert år. Forslag fra et medlem om at imødegå svingende regnskaber vha. en Udeståender post. Banken giver ikke renter. Kassereren forhandler med banken om en løsning. Ll. Svenstrup har ikke sendt regning i år, vi må forudse dobbelt betaling næste år. Der er et forventet overskud næste år, hvilket dog vil blive reduceret pga. udestående betaling til Ll. Svenstrup. Ikke alle grundejere er medlemmer, medlemskab er frivilligt. Regnskab og budget blev godkendt med applaus. 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. Drøftelse af velkomstfolder Foreningens æresmedlem gør opmærksom på flg.: 1. Velkomstfolderen siger, at generalforsamlingen skal afvikles 2. weekend i juni: Dette er ikke afstemt med vedtægterne, der siger at generalforsamlingen skal afholdes i juni. Bestyrelsen vil justere dette. 2. Om sejlads siger velkomstfolderen, at man anbefaler elmotor. Dette bør skærpes til, at man udelukkende må benytte elmotor ved sejlads med motor. 3. Græsslåning: Velkomstfolderen siger weekend 16-18, bør skærpes til kun indtil kl. 12, som vedtaget på tidligere generalforsamlinger. Bestyrelsens forslag om at udvide perioden til også at tillade kl blev vedtaget.

3 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter Bestyrelse: Carsten Torrild, Claus Nordam og Torben Jørgensen (alle genvalg) Suppleanter: Karin Littau (genvalg) og John Petersen (nyvalg) 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Thorleif Fuglø (genvalg) Suppleant: Vi håber at Mariann Rømer modtager genvalg 8. Eventuelt Intet. Foredrag om sikring af sommerhuse v. Johnny Skovbo Winther fra forebyggelsessekretariatet, Midt- og Vestsjællands Politi. JSW beskæftiger sig med rådgivning omkring indbrudssikring. Bestyrelsen vil arbejde videre med fælles tiltag ud fra inspiration fra foredraget. Følgende er stikord fra det meget levende og tankevækkende foredrag: Tryghedsvandringer fælles besigtigelse af området er en god måde at skærpe opmærksomheden og skabe fælles forståelse for sikring. Husk røgalarm! Dette er den vigtigste sikring, da brand ofte er altødelæggende. Sikring af døre og vinduer er det vigtigste, dog således at de altid kan benyttes som flugtveje. Vinduer: Ekstra sikring indvendig (mod underboring) eller udvendig (mod koben). Terrassedøre: Udadgående stålliste (koben). Det kan være en god idé at få fælles tilbud på låsesmed. Hoveddørslåse: 2 låse ved gamle løsesystemer, ældre døre: slutblik kan sparkes ind/brækkes op: Kan løses med sikkerhedsslutblik m. 2 skruer på tværs. 3-punktsdøre: sikkerhedsbeslag Alarm: JSW anbefaler en simpel, forsikringsgodkendt alarm, der giver lyd og sender sms, evt. til nabo, frem for abonnement på alarmselskab. Alarmen skal være driftsikker, så beboere og husdyr kan færdes uden at alarmen går i gang. Alarmer med (Infrarøde) følere giver for mange fejlalarmer. Til/frakobling bør ske med fjernbetjening. Telefonliste er en god idé, så man kan advisere hinanden.

4 Telefon til politiet I indbrudsøjeblikket: ring 112 (alarm/udrykning) Ved mistænkelige biler/personer: ring 114 (bliver viderestillet med høj prioritet) Nabohjælp Skraldespande: Sæt skraldeposen i, læg evt. noget i. Sommerhus bør se beboet ud - men undgå at have ting liggende, der kan friste tyve. Pas på for gode tilbud (hælervarer) - de er ulovlige og kan blive konfiskeret eller stjålet igen. Fastboende bør forkæle naboerne ved at holde øje få det til at se beboet ud (køre/gå/græsslåning/snerydning) Fremmede biler i området: se dem i øjnene, observér. Telefonlister: Ring til hinanden ved mistænkelige observationer Det kriminalpræventive råd har et projekt, der viser at effektiv nabohjælp giver færre indbrud. Danmark har flest indbrud i Europa, fordi kravene til sikring er meget små og forsikringerne dækker godt. Nogle østeuropæere ser danske boliger som "tag-selv-bord". JWK anbefaler meddelelser på hjemmesiden om indbrud i området. Operation mærkning Man kan låne kuffert på politistationen Man kan ridse telefonnr/kode, men man risikerer at genstanden mister værdien/garantien. Alternativ: UV pen med usynlig skrift kan lånes, men få tjekket at det virker. Det er bedre at købe selv (ca. 200 kr. via nettet). Digital kamera: gennemfotografer dit hus fra hjørne til hjørne samt indhold af skuffer og skabe. Fotografer også PC'ens stregkoder, smykker sammen med linial (zoom ind på stregkoder, stempler, osv.), tøj, alt af værdi. Opbevar billederne udenfor hjemmet, fx på usbstick eller harddisk. Forsikringsselskab: tag forbehold for efteranmeldelse ved indbrud eller brand, lad være med at afslutte forsikringssagen. Links dkr.dk

5 Referatet godkendt

Parcelforeningen Toftholm

Parcelforeningen Toftholm Parcelforeningen Toftholm Referat af Ordinær generalforsamling afholdt torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 i Carlsberg Lounge ved Skovpubben i Skovlunde Syd-Centret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk

Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Grundejerforeningen Kongeparten www.gf-kongeparten.dk Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling den 21. juli 2013 1. Valg af dirigent. Henrik Herlau byder velkommen og forslår Torben Jørgensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling fredag d. 24.10.2014 På Ølsted Kro kl. 18.00

Referat af Generalforsamling fredag d. 24.10.2014 På Ølsted Kro kl. 18.00 Referat af Generalforsamling fredag d. 24.10.2014 På Ølsted Kro kl. 18.00 1. Vi startede mødet med indslag fra Nordsjællands Politi: Johnny Kastling I 2014 har der indtil dato været 213 indbrud i Fr.værk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

4a. Forslag til driftsbudget kr. 900, (samme som 2013, 2014)

4a. Forslag til driftsbudget kr. 900, (samme som 2013, 2014) Referat fra ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening. Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 Sted: Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Dagsorden ifølge vedtægternes 9: 1.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges)

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Nyt. TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud. Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter

Nyt. TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud. Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter UG Nyt TEMA: Masser af råd og vejledning mod indbrud Vi strammer op: Bedre proces for forslag om nye aktiviteter Nyt & Nyttigt om håndværkerfradrag og førstehjælp til huset mm. Utterslevhøj Grundejerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Ejerforeningen BOESVANG

Ejerforeningen BOESVANG Ejerforeningen BOESVANG Referat fra generalforsamlingen den 30.marts 2013 kl. 19:00 på Hotel Romantik i Sandvig. (Der startes med fællesspisning kl. 18:00 og selve generalforsamlingen startede ca. kl.

Læs mere