December 2012 nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 nr. 368 37. årgang"

Transkript

1 Askerød Tidende December 2012 nr årgang

2 Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje til tiden. Desværre kan konse kvensen være så stor, at man risikerer at blive sat ud af sin bolig og sidde tilbage med en uoverskuelig gæld til både boligselskab og advokat. Gør det ondt i økonomien og trænger du til rådgivning, så kig forbi Kildehuset 6, tirsdage mellem og få en snak med Stine, Ring på Hver dag mellem eller send en mail på Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder og beboermøder i Askerød: Se desuden hjemmeside for info Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på Bo-Vest s hjemmeside: VEST/ Moeder.aspx Referater fra VA s bestyrelsesmøder: Moeder.aspx ATs redaktion Ansv arshavende redaktør: Lisbeth Tønnov Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lone Warncke Charlotte Birkved Hv is du vil hav e et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til og som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-kontoret. Har du lyst til at være med i AT s redaktion, så kontakt AT s redaktion. 2 Webmaster for Askerøds hjemmeside er? Vi mangler en webmaster. Er du interesseret? Kontakt Afdelingsbestyrelsen Bydelsportal for Hundige: Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det formålet, at formidle generel viden om bydelen. M.v.h. Greve Nord Projektet Fra redaktionen God jul og godt nytår! Næste deadline er 15. januar 2013 Husk: Bladet udkommer ikke i januar måned Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerød s hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet : Det nye torv ved Digehuset, Grøftehuset og Dalhuset Foto: Jørgen Fahlgren

3 Askerød skal være er godt sted at bo - for alle beboere Billedet er fra fredsmarchen i Askerød, påsken 2012 (red.) Askerød skal være et godt sted at bo - for alle beboere VA`s bestyrelse har gennem de sidste mange år fulgt udviklingen i Askerød tæt. Der har været mange bekymrende hændelser med hærværk, ildspåsættelse, skudepisoder m.m., som har gjort beboerne utrygge og kede af at bo i Askerød. Derfor er vi glade for det samarbejde, som er sat i gang i Greve Nord Projektet mellem alle boligafdelinger i Hundigeområdet, Greve Kommune og Politi siden Det har skabt en række re sultater som øget tryghed, faldende kriminalitet og mindre udgifter til hærværk. I perioder oplever vi, at det går det rigtig godt, i andre går det mindre godt. Arbejdet er et langt sejt træk, som kræver, at alle parter viser vilje til dialog og samarbejde. I den seneste tid har vi oplevet pro- blemer omkring Klub Stamhuset, som er en del af indsatsen for børn/ unge og det lokale værested for unge i Askerød. I store dele af 2012 har der været indbrud i lokalerne stort set hver eneste aften og det er der også i øjeblikket. Hver eneste gang, der er sket et indbrud, skal låse, døre osv. efterfølgende udbedres. Alene i 2012 har det ko stet Askerød over kr. at udbedre disse skader. Lukning af Klub Stamhuset Den 4. oktober 2012 blev der igen skudt i Askerød. Ifølge politiets oplysninger blev der skudt mod en række adresser i bebyggelsen, men ikke mod Klub Stamhusets lokaler, sådan som det er blevet oplyst i pressen. Derfor besluttede BO-VEST at lukke klubben. Beslutningen blev truffet af hensyn til beboernes og medarbejdernes sikkerhed. 3 Underskriftindsamling for ekstraordinært beboermøde En gruppe af brugere i Klub Stamhuset igangsatte efterfølgende en underskriftsindsamling med henblik på at indkalde til et ekstraordinært beboermøde med et punkt på dagsordenen: Genåbning af Klub Stamhuset. Underskrifterne er blevet gennemgået af BO-VEST for at sikre, at underskriverne er over 18 år og bor i Askerød. For at indkalde til et ekstraordinært beboermøde skal 10% af husstandene skrive under. Der manglede 14 underskrifter, så der blev givet frist til den 7. november til at indhente de manglende underskrifter.. Det er beboernes ret at samle underskrifter for at få indkaldt til et beboermøde og bringe emner til behandling og afstemning. Alle aktiviteter skal overholde husordenen og gældende regler for brug af lokaler. Det gælder også en klub for unge. Desuden skal beboermødet afsætte et budget for drift og andre udgifter, herunder hærværk. Det har ikke i tilstrækkelig grad været tilfældet for Klub Stamhuset, men vil være gældende for fremtidige aktiviteter. Vi har i Greve Nord Projektet gennem de seneste fire år oplevet, at det er muligt i fællesskab at skabe resultater. Vi bevæger os omend langsomt mod målet om, at Askerød skal være et godt sted at bo. Det er VA s bestyrelses håb, at der igen kan findes fælles holdbare løsninger på de aktuelle problemer, så det vigtige arbejde i Greve Nord kan fortsætte til gavn for alle beboere i Askerød og Greve Nord. Vinie Hansen Formand for VA s bestyrelsen 5. nov Ekstraordinært beboermøde afholdes d. 11. dec (red.)

4 Renovering i Askerød: Facaderne er renset og primet. Der er kommet helt nye terrasser. Terrasserne var anerkendt som byggeskade og derfor ikke med i beboernes huslejefinansiering på 11,7% stigning i huslejen. De nye lamper, som giver mere lys er et led i kriminalitetsforebyggelsen. Red. Den nye åbning ind til det store grønne areal ved Dalhuset. Før var der en boligblok. Der er nu etableret et stort torv. Vaskeriet bliver flyttet til Krathuset og er under etablering. Der er nedsat et ad hoc kunst udvalg, som arbejder med at placere et kunstværk på torvet. De nye cykelskure er flyttet ud i terræn. Red. 4

5 Renoveringen er snart færdig - Fra Phil & Søn: Efter godt 3 års arbejde for hovedentreprenøren, fra udbud til licitation til kontrakt til udførsel og snart endelig aflevering, står vi nu ved det afsluttende stykke arbejde på de udvendige arealer. Det skal dog indskydes, at den sidste retablering af græsarealer ikke kan udføres i indeværende år, pga af årstiden og vejret. Dette vil blive udført i foråret Vores tilstedeværelse i form af håndværkere og maskiner vil blive reduceret, og inden jul i år vil selve byggepladsen med vores skurvogne være fjernet. Således vil det eneste synlige bevis på at vi har været i Askerød gennem flere år, være det flotte resultat af gedigent håndværk og godt samarbejde mellem beboere, bygherre, rådgivere og entreprenør. For os i byggeledelsen har det været en fornøjelse, at kunne være med til at præge bebyggelsens udtryk, til glæde for de kommende generationer. Vi er klar over, at det til tider har trukket store veksler på beboernes overskud og forståelse, når vi har været i gang med at støje og støve i hvert et hjørne af Askerød, inde som ude, over jorden som under jorden. Det er desværre sjældent en fornøjelse at have byggearbejder i gang i sit hjem eller baghave, men en uundgåelig del af den proces der skal til, for at kunne udføre et stykke arbejdet. Det er derfor vores håb, når alle vores medarbejdere og maskiner er væk, at flertallet af beboerne og bygherren, vil være glade for resultatet, og se tilbage på renoveringen som en oplevelse. -E. Pihl & Søn A/S - Anders R. Jespersen, Bygningskonstruktør Renovering i Askerød: Masser af ny beplantning. Red. Renoveringen er snart færdig - Fra White Arkitekter a/s: En omfattende og spændende byggesag nærmer sig nu afslutningen. Efter godt 4 års arbejde, begyndende med projektering og udbud i , og den fysiske gennemførelse i , mangler nu kun de afsluttende plantearbejder, samt diverse retableringer af græsarealer m.v. Det har for rådgivergruppen været en byggesag med udfordringer og mangeartede opgaver. At bygge kan ofte være en vanskelig proces, men at bygge om og renovere en bebyggelse, hvor beboerne samtidigt skal have deres dagligdag til at fungere, kræver en særlig indsats fra alle parter. I denne byggesag synes vi at alle, både beboere, driftafdelingen og håndværkere, på trods af en ofte besværlig dagligdag, har bidraget positivt og konstruktivt, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af badeværelser, tagterrasser og indgangspartier, som har været en særlig belastning for specielt beboerne. Det er en stor fornøjelse at se resultatet af de flere tusinde timers arbejde der er blevet brugt på at bringe Askerød frem til hvorledes bebyggelsen fremstår i dag, og det er vores forhåbning, at alle som færdes i bebyggelsen fremover, vil glæde sig over bebyggelsens, inklusive udearealernes, nye udtryk, og at alle beboere vil bruge og værne om området, således det, også om flere år, vil fremstå som vi har afleveret det. M.v.h. White Arkitekter a/s 5

6 Der er lavet trappetrin ved det store torv, og der bliver sat granitblokke op, så der ikke kan køres med biler inde i Askerød. Efter byggepladsen mod Godsvej flyttes, anlægges der 100 nye parkeringspladser til biler. Der er også anlagt nye p-pladser ved Digehuset og ved Gærdehuset. Red. Her ses de nye indgangspartier. Cykelskurene er flyttet ud i terræn. Der er etableret et nyt vindfang, hvor der er rum til barnevogne og klapvogne. Postkasserne er i vindfanget, som er låst. Der er desuden opsat dørtelefoner med video, samt 2 videokameraer ved hvert indgangsparti. Red. 6

7 Her ses gennem én af de nye mellemgange. Der er etableret små altaner til de nye boliger. Nogle af boligerne er blevet mindre, andre er sammenlagte og er blevet til nye 2-værelses handicapvenlige boliger. Beboerne har fået tilbudt andre lejligheder i Askerød, hvis de ønskede at flytte p.g.a. ændringer i boligens m2. Red. Askerøds ejendomskontor har det seneste år bevidst åbnet op i Askerød i forhold til beskæring af buske og træer. Dette er et kriminalitesforebyggende tiltag, samtidig med at det er smukt at se på. Red. 7

8 Askerød på Ghettolisten oktober hvert år offentliggøres ghettolisten eller listen over særligt udsatte boligområder. >>Efter lov om almene boliger 61 a., skal ministeren for by, bolig og landdistrikter hvert år den 1. oktober beregne og offentliggøre, hvilke almene boligområder med mindst beboere, der opfylder to af tre kriterier. De tre kriterier er: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-ve stlige lande overstiger 50 pct. Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 4 år) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270. (gennemsnit for de seneste 4 år). På listen pr. 1. oktober 2012 er der 33 boligområder mod 28 områder på listen fra Der er 10 nye områder på listen, mens 5 er udgået i forhold til sidste år.<< (1) Askerød opfylder nu 2 af kriterierne og er altså havnet på listen igen. De 2 kriterier Askerød opfylder er andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-ve stlige lande, som i Askerød er på 53,7 pct., samt antal dømte, som er på 2,81% (eller 281 pr beboere). Med hensyn til personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse ligger Askerød på 30,2%. Det betyder faktisk, at Askerød er det boligområde på ghettolisten som udsat boligområde, som har den højeste beskæftigelse. Men det kan da være bekymrende, at flere boligområder nu er havnet på listen. Det går med andre ord den gale vej. At ghettolisten over de udsatte boligområder vokser, er efter min mening et dårligt tegn for vores samfund. For det betyder flere boligområder med store problemer/udfordringer, alt efter hvordan man foretrækker at udtrykke sig. Mon de udsatte boligområder vil vokse igen i 2013? Fra kom flere beboere til at bo i såkaldte ghettoer. Krisen og dagpengeperiodens forkortelse til 2 år vil for mange arbejdsløse blive en personlig deroute. Her tænker jeg især på de arbejdsløse, som falder ud af dagpengesystemet, og som vil blive tvunget til at sælge deres hus. Det vil kunne mærkes i de boligområder, som endnu ikke er på ghettolisten, og som skal opsuge denne gruppe. Men hvis man ikke kan ændre på virkeligheden, kan man ændre på kriterierne. 8 Derfor overvejer Carsten Hansen, som er minister for By, bolig og landdistrikter da også nye initiativer, bl.a. at justere kriterierne. >>I forbindelse med boligaftalen i 2010 indgik den tidligere VK-regering og Dansk Folkeparti aftale om udpegning af almene boligområder til en ghettoliste. Aftalen fastsætter, at der den 1. oktober hvert år skal udpeges en ny liste. Ministeriets beregninger ud fra de gældende tre kriterier viser, at der er kommet 10 nye boligområder på ghettolisten, mens fem er røget af. Netto er ghettolisten altså øget med fem boligområder. Regeringen arbejder hårdt på at løse de problemer, der er i nogle af vores almene boligområder. Min vurdering er, at kriterierne skal justeres, så de i højere grad kan sætte retning for den samlede indsats. Det vil jeg drøfte med Folketingets partier, siger boligminister Carsten Hansen (S). Regeringen har i det første regeringsår sat en række initiativer i gang for at reducere kriminaliteten, øge beskæftigelsen og forbedre boliger og infrastruktur i områderne. De initiativer skal nu suppleres af yderligere. Jeg vil tage initiativ til, at der etableres partnerskabsaftaler mellem regeringen, kommunerne og boligselskaberne, så den samlede indsats forstærke s mest muligt. Derudover vil jeg samle de bedste initiativer i en værktøj skasse, så kommunerne kan få et hurtigt og enkelt overblik over de løsninger, der virker. Endelig vil jeg optage forhandlinger med satspuljepartierne om yderligere initiativer, der kan reducere kriminaliteten og øge beskæftigelsen i de udsatte boligområder, siger Carsten Hansen (S). << (2) Ghettolistens navn samt de 3 kriterier har været udskældt og genstand for utallige diskussioner, både kriteri-

9 erne og navnet ghettolisten har den ny regering arvet fra den forrige. Mennesker i de udsatte boligområder har følt sig stigmatiserede. Den nuværende regering vil forhåbentlig sætte sit eget præg på løsningen af opgaverne. Men listen er trods alt et forsøg på at beskrive netop de store, massive problemer/udfordringer som nogle boligområder står med. Så, kære Carsten Hansen : Problemerne/ udfordringerne må ikke sløres med en justering, vel? Følgende er citeret fra hjemmesiden for Ministeriet for By, Bolig og Landdistriketer: (1), (2), Lisbeth Tønnov, Afdelingsbestyrelsen Bemærkning til indlæg i Askerød Tidende oktober 2012 Under synonymet Multatuli bringes i Askerød Tidende, oktobernummeret, en artikel med overskriften Askerød s beboere er gidsler. Af indlægget fremgår bl.a., at Greve Nord Projektets medarbejdere dækkede over ødelæggelse af lokaler og inventar, så længe det kunne lade sig gøre. Så vidt jeg er orienteret, er der ikke medarbejdere, som har tilbageholdt oplysninger herom. Tværtimod er ødelæggelser, indbrud etc. blevet rapporteret af medarbejderne og i videst muligt omfang også anmeldt til politiet. Det skal vores medarbejdere gøre, og det er vores indtryk, at alle ved det og accepterer det. Hvis der måtte være konkrete eksempler på andet, hører jeg gerne om det. Ulrik B. Hoffmeyer Direktør BO-VEST Juletorvet på Gisselfeld Kloster Søndag d. 18. november tog en hel busfuld beboere fra Hundige til JU- LETORVET på Gisselfeld Kloster. 65 forskellige boder sørgede for julehyggen, og der var vist nærmest ikke det, man ikke kunne købe for penge. Froko sten blev indtaget på Gisselfeld Klostercafé og var en kulinarisk oplevelse for sig selv. Vejret var ikke det mest spændende denne dag, men da mange af boderne lå indendørs, havde det ikke den store betydning. Gisselfeld Kloster ligger i naturskønne omgivelser i et af Sjællands smukkeste landskaber og er et af Danmarks ældste og bedst bevarede rennaissanceborge. 9 Turen blev til ved et samarbejde ml. Greve Nord Projektet og boligforeningerne. Alle var godt trætte, da vi landede i Hundige ved 16-tiden om eftermiddagen. Det var virkelig en oplevelse at komme til et så stort julemarked. LT

10 Fra Ejendomskontoret Afd. 11 Askerød tlf.: Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl Personlig henvendelse dagligt: Tirsdag tillige: Kl Hvis din vandhane i badeværelset er Med venlig hilsen OBS: blevet misfarvet og ser sådan ud, se Kent Frøby Kivsmose Fejl på de nye badeværelser foto, så kontakt ejendoms kontoret. Byggekoordinator Der er observeret nogle fejl på de Hvis din radiator på badeværelset er nye badeværelser, så du bedes som begyndt at ruste, se foto, så kontakt beboer kontrollere nedenstående ejendomskontoret. punkter i dit badeværelse. Hvis du allerede har gjort opmærkhvis dit badeværelses loft er blevet som på problemet, skal du ikke gøre plettet eller skaller, og ser sådan ud, noget, så er det registreret og bliver se foto, så kontakt ejendom kontoret. udbedret. Aflæsning af vandmålere udskudt Vi har fortsat problemer med det program, der skal give os oplysninger om beboernes vandforbrug. Vi bliver derfor nødt til endnu en gang at udskyde ændring af aconto-vand til det registrerede forbrug. Det vil sige, at 1. kvartal 2013 vil aconto-vand være beregnet i forhold til m2. Det er ikke tilfredsstillende, men der er for stor risiko for, at det samlede beløb vil være for lille, så der vil være risiko for en generel efterbetaling. Med venlig hilsen Morten Bergstrøm Driftsleder VA. Afd.11, Askerød/Afd. 15, Grønningen Nyt: Lån af Computer i Café Ask Afdelingsbestyrelsen og Café Ask har indgået et samarbejde, som udmønter sig i, at der bliver stillet en computer til rådighed for Askerød s beboere i Café Ask. Man skal aflevere legitimation og registreres ved lån. Computeren står fast i Caféen. Caféens medarbejdere yder ikke undervisning eller hjælp. Men du er velkommen til at tage en ven med, som kan hjælpe dig, hvis du ikke selv kan bruge computer. Ældre (pensionister) kan tilmelde sig til computer vejledning hos Connie 10 Sovbroe-Rasmussen (formanden for Seniorklubben). Computeren er til rådighed i Caféens åbningstid. Mvh. Afdelingsbestyrelsen

11 Fra Ejendomskontoret Afd. 11 Askerød tlf.: Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt:kl Personlig henvendelse dagligt: Tirsdag tillige: Kl Bo-Vest Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. Tlf.: Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/ S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Vedr. IT Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres program, skal jeres udgående postserver ikke længere hedde smtp-replay.ip.nianet.dk. udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kontakt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. Udlån Af trækvogn, sækkevogn wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Med venlig hilsen Ejendomskontoret Driftsassistent Finn Sørensen Brian Olsen Sekretær Susanne Kristensson Tlf træffes ma-fre kl samt efter aftale tirsdage mellem Morten Bergstrøm Driftsleder, Ekstra knager til badeværelser Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40 kr. pr. stk. Lysamatur til badeværelser Lysarmaturer til badeværelserne kan købes på ejendomskontoret Byggekontoret i Askerød lukker Helhedsplan 1 og 2 er nu ved at nå vejs ende, og byggeaktiviteten er nu begrænset til færdiggørelse af udearealerne. Derfor vil byggekontoret lukke 31. okt Henvendelse omkring byggesagen kan derefter ske til ejendomskontoret, Krathuset 10. Byggekoordinator Kent Frøby Kivsmose vil stadig være i Askerød nogle dage om ugen resten af året. M.v.h. Kent F. Kivsmose, Byggekoordinator Tlf.: Mail: 11 Affald Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker Kun papir i molok til papir - ikke pap Glas uden indhold i molok til glas Pap i Containergården Møbler i Containergården Brugte batterier ved ejendomskontoret Brugte el-pærer i Containergården

12 Cafè Ask Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: UDBRINGNING DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) Telefon Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr kr kr. 140 kr. LÆKKER VARM MAD. Bragt direkte til dig i din stue!! Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 180 kr. Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Dessert el. forret Kaffe Kage 20 kr. 5 kr. 5-8 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside Varm mad (afhængig af retten) Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) Dessert eller supper Forretter Frokostbuffet kr. 180 kr kr. 20 kr. 40 kr. www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. Udlejning af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon eller mail: Stamhussal: kr. 600 CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Depositum : ved reservering kr Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr

13 December måneds lækre menu i Café Ask Tirs. d.4. Benløse fugle m/kartoffelmos kr. 38,00 Aspargessuppe m/brød kr. 20,00 Tors.d.6. Revelsben stegt i øl m/kartofler og Julehvidkål kr. 36,00 Gravad laks m/sennepsdressing kr. 20,00 Tirs. d.11. Andebryst m/appelsinsovs,ris,salat kr. 36,00 Hytteostkage kr. 18,00 Tors. d.13. Torsk braiseret på rodfrugter, m/kartofler og limesovs kr. 38,00 Creme brulle`m/lakrids kr. 18,00 Tirs. d.18. JULEBUFFET, Tilmelding senest Tors.d.13.dec. kr.125,00 Vi ønsker alle : En rigtig glædelig jul og Et godt nytår Tak for 2012 Vi ses igen Onsdag d. 2. januar 2013 Januar måneds lækre menu i Café Ask Tors. d.3. Forloren hare m/waldorffsalat & vildtsovs kr. 36,00 Marcipandessert m/frugt kr. 18,00 Tirs. d.8. Glasseret skinke m/grønlangkål & brune kartofler kr. 34,00 Bagte æbler m/is kr. 18,00 Tors. d.10. Dampet laks m/flødestuvet porer & kartofler kr. 38,00 Karrysuppe m/brød kr. 20,00 Tirs. d.15. Januargryde m/brød kr. 36,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tors.d.17. Wienersnitzler m/parmaskinke & bulgursalat kr. 40,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.22. Kyllingestroganoff m/løse ris kr. 34,00 Tunmousse m/brød kr. 20,00 Tors.d.24. Frikadeller m/stuvet hvidkål & kartofler kr. 34,00 Budding m/saftsovs kr. 18,00 Tirs.d.29. Græsk farsbrød m/tzaciki, Kartoffelbåde & tomatsalat kr. 36,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tors.d.31. Wokret m/skinkemignon kr. 36,00 Limedessert m/frugter kr. 18,00 Februar måneds lækre menu i Café Ask Tirs.d.5. Kotelet i fad m/kartoffelbåde & salat kr. 36,00 Rejecocktail kr. 20,00 Tors.d.7. Gammeldags oksesteg m/peberfrugt & kartoffelmos kr. 40,00 Tirs.d.12. Fiske silet m/remosovs kartofler & karotter kr. 38,00 Chokolademousse kr. 18,00 Ymerfromage m/kirsebærsovs kr. 18,00 Tors.d.14. Kylling m/ovnstegte kartofler & rodfrugter kr. 36,00 Tirs.d.19. Kalvefrikasse m/kartofler kr. 38,00 Syltede figner m/cremefraichefromage kr. 18,00 Tors.d.21. taliensk karbonade m/½ bagt Kartoffel & tomatsovs kr. 36,00 Franskbrød m/røget laks kr. 20,00 Kejserinderis m/abricossauce kr. 18,00 Tirs.d.26. Skipperlabskovs m/brød & rødbeder kr. 36,00 Ostekage m/hindbær kr. 18,00 Tors.d.28. Tartelet m/høns i asparges kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/boller kr. 20,00 13

14 2012 Aktivitets-kalender Det sker i december måned Hver onsdag: Motion for mænd, motionsrummet Hver fredag: Ældrecafé for kvinder Kildehuset 6, st.1 kl Hver torsdag: Dansk for øvede i Café Ask kl Hver fredag: Gymnastik for ældre kvinder i Pavillonen kl : Ældre hjælper ældre 9. dec Fiskeklubben Havtur, tilmelding 11. dec. Ekstraordinært Beboermøde 18. dec. JULEBUFFET. I Café Ask, Tilmelding 19. dec. Varmestuestrik kl Det sker i nærmeste fremtid: 16. jan. Varmestuestrik kl febr. Fiskelubben: Havtur, tilmelding Reception for Marie Turey Cafe Ask s anden elev, Marie Turay, er blevet uddannet som cater. Det blev fejret mandag den 12. november 2012 fra kl i Cáfe Ask, hvor der var lidt godt til ganen. 60 års fødselsdag Afdelingsbestyrelsens og Aktivbestyrelsens se kretær i Askerød Susanne Kristensson fyldte 60 år torsdag d. 22. november. I den anledning gav Susanne morgenmad og kl holdtes en reception, hvor Susanne blev fejret på behørig vis, med gaver og taler. I Susanne arbejde indgår bl.a, at Bog om Sleimann Olav Hergel er journalist fra Politiken og har tidligere besøgt og skrevet artikler om Askerød. Der var flere, der mødte op for at fejre Marie. Vi siger mange tak til Marie og tillykke med, at hun er færdiguddannet. Marie stopper i Café Ask d. 31. december, og vi ønsker hende held og lykke fremover. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen der holdes regnskab og bogføres for bestyrelserne, på billedet ses Susanne derfor tælle penge. Der var både mødt familie, kolleger og samarbejdspartnere op til receptionen, som holdtes i Café Ask. Tillykke med fødselsdagen fra os i Askerød. Redaktionen. Nu har han i samarbejdet med Sleiman skrevet en bog: Men vi blev onde - Sleiman. Når Sleiman som den første af de tunge bandemedlemmer fra indvandrermiljøerne har valgt at stå frem og fortæller sin historie, er det i håb om, at den kan hjælpe ham til en ny begyndelse, og ikke mindst for at advare alle unge, vrede mænd om aldrig at gøre det samme som ham. Forlag: Politiken LT 14

15 Miljø-hjørnet Af: Lone Warncke Miljøet er i fokus i Askerød I sensommeren 2012 fik alle lejligheder i Askerød opsat individuelle vandmålere, og der kommer individuel afregning i løbet af foråret Der har derfor været fokus på miljø, og især hvordan man kan spare på vandet. I løbet af efteråret har der været af holdt flere kurser omkring at spare på vandet, hvor også økonomi har været en væsentlig del. Alle kurser har været i samarbejde med Agendacenter Albertslund, der har stor erfaring med at videregive konkrete redskaber, så det bliver lettere at spare på vandet. Mange er blevet klogere. Og mellem har været på et kursus over 2 gange. Du kan følge med i Miljøhjørnet her i Askerød Tidende, hvor de mange gode råd bliver videregivet. nogle gode dage og vil derfor spare, meget vand, man bruger, når man Arfan Khawan: Vi skal bruge vand men ikke spilde vand Arfan Khawan har boet i Danmark i over 30 år, og tanken om at vi alle skal værne om miljøet har altid ligget ham meget på sinde. Det handler især om ikke at bruge vand unødigt, og at finde alternative måder at bruge vand på, så man ikke er nærig, men bruger med måde. Jeg mener, at det er vigtigt at spare på alt: strøm, benzin, vand og varme, både af hensyn til miljøet og for ikke at smide penge ud i den blå luft. Det handler ikke kun om muligheden for at spare penge men også meget om at beskytte miljøet. Jeg har levet Rene Råd: så mine børn også kan leve nogle gode dage. Det er normalt selv at rense op efter sig for når vi forurener, er det vores børn, der skal rense efter os, siger Arfan Khawan. I sine 30 år i Danmark har Arfan Khawan lavet lidt af hvert. Han har blandt andet haft restaurant, været købmand og haft et antennefirma, også selvom han oprindelig har en uddannelse som maskinarbejder. Det har altid ligget ham på sinde at hjælpe folk, og han arbejder nu frivilligt med at hjælpe flygtninge. Arfan Khawan er gift med Dima, der er uddannet makeup-artist. Der er ingen tvivl om, at Arfan Khawan er en meget løsningsorienteret mand. Når han møder en problemstilling, så overvejer han, hvordan han kan gøre tingene bedre, lettere og hurtigere. For mig er det vigtigt, at vi bruger vand uden at spilde vand. Det har været både spændende og lidt overraskende at få at vide præcist hvor Brug stopur til at tage tid på dit bad, og gør dine brusebade kortere. Et dagligt bad på 10 minutter koster for et 40 grader varmt bad omkring 2680 kr. om året for vand og varme. Et dagligt bad på 6 minutter koster tilsvarende 1580 kr. For hvert minut hver person i husstanden bader mindre om dagen kan du årligt spare 265 kr. Brug varmt vand med omtanke. Varmt vand udgør en stor del af vores udgift til varme. Vand koster godt 5 øre pr liter, at varme vandet op til 40 grader C. koster ca. 3 øre pr. liter. Sluk for vandet, når du børster tænder, eller barberer dig. Har du dit vand løbende i to minutter ved 1/2 styrke bruger det årligt 4000 liter vand, og det koster 200 kr. 15 tager et bad på ti minutter, skylder ud i toilettet, vasker op osv. Det inspirerer mig også til at gøre tingene anderledes, siger Arfan Khawan. Da Arfan Khawan er en meget løsningsorienteret mand, vil han gerne videregive disse spareråd: Det kan føles koldt at skulle af tøjet, ind under bruseren, tørres mv. Så i stedet for at bruge vand til at varme kroppen op, så kan man skrue lidt op for varmen i badeværelset inden brusebadet. Man skal jo ikke varmes med vand, men vaske s med vand, siger Arfan Khawan og fortsætter: Hvis man børster tænder og lader vandet løbe, så bruger man måske 7,5 liter vand hver gang, men man kan også komme 25 centiliter vand i et krus, dyppe tandbørsten, komme tandpasta på, børste tænder og skylle mund. På den første måde bruger to mennesker ved to daglige tandbørstninger 30 liter vand på den anden måde nøjes de med at bruge 1 deciliter.

16 Beboerferie skaber netværk Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet I kølvandet på den sommerferie-tur, som Greve Nord Projektet havde fået bevilget penge til fra Socialministeriet for beboere i Greve Nord, har deltagerne oprettet en netværksgruppe, så de kan holde kontakten ved lige. Den gode kemi mellem både børn og voksne er ikke til at tage fejl af, og deltagerne har nu mødtes et par gange efterfølgende for blandt andet at spise sammen. "Vi var flere der efter ferien syntes, at det havde været en super god tur, og at vi havde lært en masse søde mennesker at kende på tværs af boligområderne. Børnene havde hygget sig og fået nye venner, og det gav bare rigtig god mening at ses igen. Der er også nogle stykker, som jeg nu ses med privat", forklarer Tommy Christiansen, der bor i Gersagerparken. Han havde sine to børn på fem og syv år med på ferien. Fællesspisning i Café Ask Tirsdag den 28. august mødtes omkring 20 af de 30 deltagere i Café Ask for at spise og hygge sammen, og der var rigtig god stemning hele aftenen. Caféen blev valgt, da den ligger centralt i området, og en del af deltagerne kender caféen og anbefalede den. Der er stadig en smule penge tilbage, som deltagerne kan bruge på hygge og samvær. "Indtil videre har vi bestemt, at de resterende penge skal bruges på, at vi kan mødes en gang om måneden og spise sammen, så vi alle sammen se s. Lige nu handler det mest om at se s og hygge os sammen, men vi håber også på, at det er muligt at arrangere en lignende tur til næste år", siger Tommy Christiansen. Deltagerne har oprettet en Facebook -gruppe, så de kan kontakte hinanden nemt og hurtigt og lave aftaler om at ses. De af deltagerne der ikke er på Facebook bliver kontaktet på telefon, så alle bliver inviteret med hver gang. Nye netværk Deltagernes evaluering af beboerferien viste også, at alle havde hygget sig både børn og voksne. På trods af aldersspredning blandt børnene var der et godt sammenhold, og alle voksne gav en hånd, der hvor det var nødvendigt. Ferien havde i alles mening skabt grobund for nye venskaber, og det er positivt. "Et af formålene med beboersommerferien var at skabe netværk og relationer mellem familierne, så vi er rigtig glade for, at deltagerne også efter selve ferien får glæde af hinanden. Det giver os bestemt lyst til at forsøge at ansøge om økonomisk støtte til at arrangere en ny beboerferie til næste år", siger Hanne Sanderhoff Degn, der sammen med Suzanne Magelund havde arrangeret beboerferien. 16

17 Lokalpolitiet inviterede til middag og dialog Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet Gennem et anderledes dialogmøde inviterede Midt- og Vestsjællands Politi ved lokalpolitiet i Karlslunde til middag i Café Ask torsdag den 20. september. Aftenen var en god mulighed for, at beboerne i Greve Nord kunne møde deres områdebetjente og få sig en uformel snak om, hvad der rør sig i området. Udover at smage en omgang ægte Panserbassegryde med kartoffelmos med efterfølgende citronmåne, kunne vicepolitiinspektør Karen Bak Aastrup også videregive den gode nyhed til de mange fremmødte beboere, at den borgervendte kriminalitet er blevet halveret i Greve Nord. "Vi er rigtig glade for, at vi med hjælp fra Café Ask kan nå ud til beboerne i Greve Nord gennem et arrangement som dette. De to områdebetjente Kurt Worsøe og Bo Kristensen har i forvejen et godt kendskab til området, men vi lærer utrolig meget af hele tiden at være i dialog med beboere og få input fra dem om, hvad de synes, vi kan gøre for at forebygge kriminalitet og styrke den fælles tværfaglige tryghedsskabende indsats", siger vicepolitiinspektør Karen Bak Aastrup. Netop den forebyggende indsats er rigtig vigtig, og den større synlighed i området har også båret frugt. Fra første kvartal til andet kvartal 2012 er den borgervendte kriminalitet, der blandt andet indbefatter indbrud, hærværk og vold, nemlig blevet halveret i både Greve Nord generelt og i Askerød specifikt. En fælles indsats "Det er rigtig positivt, at den borgervendte kriminalitet er faldet i hele Greve Kommune og det er i Askerød og resten af Greve Nord, at antallet af anmeldelser er reduceret mest markant. Vi vil altid gerne vide mere om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og det kan vi bl.a. få at vide, når vi møder borgerne, uden at vi er kaldt ud til en konkret sag. Vi ved, at når beboerne har et godt kendskab til deres områdebetjente, så bliver det også lettere for dem at kontakte politiet med forebyggende oplysninger eller med spørgsmål, når det ikke drejer sig om en hastesag", siger Karen Bak Aastrup. Det var muligt for beboerne at tage forskellige brochurer om blandt andet tryghed og forebyggelse af indbrud 17 med sig hjem, og der var også mødt to Natteravne op til arrangementet. Karen Bak Aastrup opfordrede alle de spisende beboere til enten selv at melde sig som Natteravn eller give budskabet videre til andre, der vil være med til at gøre en forskel for unge i nattelivet. Natteravnene er også repræsenteret i lokalrådet i Greve Kommune, hvor politi, kommune og repræsentanter for det øvrige lokalsamfund - samarbejder om den forebyggende indsats i kommunen. Områdebetjent Kurt Worsøe kan kontaktes på tlf og områdebetjent Bo Kristensen på tlf , når de er på arbejde. Derudover kan lokalpolitiet i Karlslunde kontaktes via tlf. 114, som er politiets landsdækkende servicenummer (112 er alarmnummeret, der skal anvendes ved akut udrykning og livsfare). Du kan læse mere om Midt- og Vestsjællands Politi og Lokalrådet i Greve Kommune på midtvestsjaelland og om kriminalitetsstatistik på Det er desuden muligt at læse mere om forebyggelse af indbrud på bl.a. og

18 HUSK! Ved afmelding eller sygdom kommer du selv til at betale de 175,00 kr. som turen koster. Dette vil blive håndhævet fuldt ud! Så meld dig kun til hvis du ved du kan!!!!! Husk fiske tegn på hav turene, kan købes på post huset eller over nettet. Husk medlemsmøder den første tirsdag i måneden kl til ca. kl Når / hvis dette nummer af AT udkommer mangler vi kun at afvikle den sidste fiske tur i år. Nemlig den 9. december, dead line for tilmelding til denne tur, er desværre nået, så hvis i ikke har fået tilmeldt jer denne tur, Så får i allerede en chance for at tilmelde jer en anden tur. ture, er det denne, skal komme frem med det. Tilmeldinger til den 24. februar, kan enten ske direkte til mig eller på enten: Tlf eller . Disse forgår klub lokalerne lige overfor billard klubben (vi har også åbent efter aftale) Nye medlemmer er velkomne, så mød op på et af møderne og meld jer ind. Vi har nemlig allerede planlagt den første fiske tur med båd i 2013, den er nemlig planlagt til søndag den 24. februar Der bliver kun afholdt fiske møde i januar, hvis der er mere end 4 medlemmer der ønsker det, de forrige år er der nemlig kun 2-3 medlemmer, der er mødt op, så hvis i ikke hører andet er det første møde i 2013, tirsdag den 5. februar. Her vil vi også planlægge fiske programmet for resten af 2013, så hvis I har nogle specielle ønsker om nogle bestemte datoer, weekender, eller De næste planlagte ture: Hav tur den 9. december 2012 båd, (tilmelding lukket) Hav tur den 24. februar 2013 båd, (husk at tilmelde jer i god tid) Bådene til hav turene bliver først booket, når vi har fået tilmeldinger til disse ture, det er derfor vigtigt at i tilmelder jer hurtigt, da der kun bliver bestilt pladser til dem der har tilmeldt sig, pludselig kommer der en deadline, også er tilmeldingen lukket. Vi har desværre haft indbrud i fiske klubben, så vi har mistet en del udstyr, som vi plejer at udlåne til dem der lige vil prøve at fiske, inden de melder sig ind. Men dette skal ikke afholde nogen fra at få en prøve tur, da der er flere medlemmer,der gerne vil udlåne det nødvendige udstyr privat. Med venlig hilsen Fiskeklubben i Askerød V/ John Tofteng Kørsel med biler i Askerød - NEJ TAK! Af en eller anden grund kører der mange biler ind i Askerød på alle tidspunkter af døgnet. Eftersom renoveringen ikke er helt færdig er vi ret sårbare, da der ikke er lukket af alle steder endnu. Miljøudvalget har lige holdt møde om bl.a. dette, og det er hensigten, at der skal lukkes af for bilkørsel inde i selve boligområdet. Beboerne bedes have tålmodighed, der arbejdes på sagen. Imens kan vi kun henstille til, at der ikke køre s med bil inde i Askerød, medmindre man har et lovligt ærinde, og man har fået lov af ejendomskontoret og der køres langsomt. M.v.h Afdelingsbestyrelsen 18

19 Motionsholdet for mænd starter igen Nu onsdage kl Motionsholdet for mænd i Askerød starter op igen. Har du haft en sommer, hvor der har været masser af plads til søde sager og minimal motion, så er der igen mulighed for at fortsætte med træning eller at komme i gang med motion, hvis du er ny. Det er gratis at deltage! Det eneste du skal gøre, er at møde op i motionsrummet over for Cafe Ask hv er onsdag kl Varmestuestrik i Greve Nord kører stadig på 2. år og der er plads til mange flere glade strikkere. Vi fortæller både hinanden sjove historier, træner på de forskellige maskiner, som motionsrummet har at byde på, samt hyggesnakker over en kop the eller kaffe. Kom og få en sund krop samt få smilet frem og lære en masse dejlige mænd at kende. For yderligere information kontakt gerne koordinator Tina Troelsen tlf.: Strik til et godt formål Varmestuestrik Garnet er gratis, så længe du strikke til varmestuestrik, du skal bare levere din arbejdskraft og gode humør. Vi modtager meget gerne garn, hvis nogen har noget liggende og gerne vil donere det til et godt formål. Vi mødes den 3. onsdag i måneden, 19. december 2012 fra kl :00. Til næste år starter vi op onsdag d. 16. januar. Vi har en masse garn liggende, uld, mohair og acryl/polyester i alle mulige flotte farver det venter bare på at blive strikket til huer, halstørklæder, vanter, benvarmere, samfundets udsatte har brug for det hele. Du er meget velkommen til at være med både hvis du er nybegynder og garvet strikker. Vi mødes nemlig både for at strikke og for at hygge os med hinanden. Vi har nogle superstrikkere og de vil gerne lære fra sig, hvis du har behov for hjælp. Du kan også tage dit eget strikketøj med og bare deltage for hyggens skyld, eller har brug for hjælp til at komme videre. Er du interesseret i at være med? Så kontakt gerne Charlotte Tew på tlf eller på mail: Mange strikkehilsner Charlotte Tew Høstfest en stor succes Aktivbestyrelsen årlige høstfest i Askerød, som blev holdt d. 5. oktober, var en kæmpe succes. 60 mennesker indfandt sig til spisning og dans. Renoveringsfest til foråret I sidste nummer af Askerød Tidende skrev vi, at der bliver holdt en fest i Askerød i november måned, fordi renoveringen snart slutter. 2 frivillige kokke, Frans Heinemeier og Christian Egesholm havde taget fri fra arbejde for at lave mad til gæsterne. Café Ask hjalp til om formiddagen. Bordene var pyntet på smukke ste vis, med sans for detaljen og farver. Der var mange frivillige, som hjalp til, for at få festen afholdt, tak til dem. I skrivende stund er der netop ved at blive asfalteret stier, grundet mildt vejr i november måned. Da vi er afhængige af, at vejret ikke er for koldt, når vi skal holde fest, har vi besluttet at udsætte renoveringsfesten til maj eller juni måned. Maden var lækker, orke stret var godt, og der var gang i den. Tak til Aktivbestyrelsen for en god fest! LT Mange hilsner fra Afdelingsbestyrelsen 19

20 Greve Museum har brug for din historie Af: Louise Ahmt, Greve Museum Er du typen, der gemmer gamle madopskrifter? Eller pyntegenstande som du havde med, da du flyttede til Greve? Så vil vi på Greve Museum gerne høre fra dig, da du måske har nogle af de ting, som vi søger til en ny udstilling. På Greve Museum er vi i øjeblikket ved at lave en ny udstilling, der handler om at bo på Greveegnen i tallet. Nu skal de historier, som nulevende borgere kan huske, på museum, og derfor har vi brug for hjælp til at finde interessante hverdagsting, der kan fortælle om livet i Greve. I løbet af 1900-tallet har Greve udviklet sig fra at være landbrugsland til at være forstadsområde. Tilflytterne satte deres præg på kommunen, der i dag huser jyder, københavnerne, bornholmere, tyrkere, irakere og mange andre kulturer. Én ting har alle dog tilfælles: At være Greveborger. På Greve Museum vil vi især gerne høre fra de tilflyttere, der i slutningen af 1900-tallet flyttede til Hundigeområdet fra andre lande. Vi har brug for jeres historie for at kunne lave en udstilling om Greves udvikling fra pløjemark til forstad. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har historier, fotos eller ting, der kan vise noget om, hvordan det var at flytte til Hundige? Har du fotos, der viser hvordan din bolig ser ud? Har du stadig tidstypiske møbler, tøj, nips og hverdagsgenstande i gemmerne? Det kunne være tæpper, klædedragter, billeder af slægtninge, ting fra hjemlandet, madvarer mm. Vi søger ting, der kan fortælle om alle facetter af livet i Greve. Kontakt Greve Museum på tlf Greve Museum ligger på Bækgårdsvej nr. 9 i Greve, har fri entré og er et besøg værd Greve Museum har særlig fokus på 1800-tallets hedebokultur og tallets forstadsudvikling. Greve Lokalhistoriske Arkiv fungerer som egnens fælleshukommelse. På museet kan publikum altid se såvel faste som skiftende udstillinger. To søndage og en aften om måneden tilbyder museet foredrag, omvisninger eller andre former for aktiviteter. Skoleklasser tilbydes 13 forskellige undervisningstilbud. Der er fri entré til museet og til langt de fleste arrangementer. Greve Museum er et kulturhistorisk museum for nyere tid. Det betyder, at museet især arbejder med de sidste 250 års kulturhistorie. Køge Museum har det arkæologiske ansvar for Greve Kommune. Det betyder, at det er Køge Museums arkæologer, der foretager arkæologiske udgravninger, når der bygges indenfor Greve kommune. Greve Museum bliver orienteret om disse udgravninger og deres resultater. Artiklen stammer fra Greve Museums hjemmeside. Red. Du kan se mere om de spændende faste udstillinger, særudstillinger, aktiviteter og foredrag på Greve Museums hjemmeside: 20

21 Der blev i forbindelse med budgettet for 2013 afsat penge til legepladser i Askerød, da det er en af de ting, som Afdelingsbestyrelsen opprioriterer i vores boligområde. Beboerne støttede op om dette ved budgetbeboermødet i efteråret Der vil i samarbejde med miljøudvalget blive oprettet et legeplads udvalg med 2 grupper: et som handler om de små børn, og et som handler om de store børn. Der vil således være direkte indflydelse for de beboere, som tilmelder sig grupperne. Henvend dig til Lone Warncke hvis du vil deltage på Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen og Miljøudvalget Nyt: Legeplads Udvalg Legepladsen ved Krathuset og ved Digehuset ( gyngelegepladsen) er begge en stor succes. Derfor ønsker Afdelingsbestyrelsen og Miljøudvalget i samarbejde med beboerne at etablere flere legepladser i Askerød. Hjælp til at gå digitale veje Så har der d. 20. nov været afholdt møde mellem Ældresagen, Greve Kommune Biblioteket, Aktivbestyrelsen og Afdelingsbestyrelsen om samarbejde med Mobilt IT ældre korps vejledning af ældre i Askerød. Du har mange muligheder! Ældresagen og Greve kommune er gået sammen om et projekt, hvor vi gerne vil hjælpe dig i gang med at bruge de mange muligheder for digitale medier. Det kan f. eks. være: Computere, bærbare og stationære ipad eller andre tablets Forskellige mobiltelefoner MIT ÆLDRE Tanken bag projektet er at vise dig, hvor mange muligheder de digitale medeier kan tilbyde, også selvom du ikke lige forventer, du kan bruge det til noget. Hjælpen spænder v idt Du kan være en af dem, der er god til at lave kreativt arbejde, f.eks. håndarbejde, arbejde med billeder og mønstre, eller er god til at lave festsange. Du kan være en af dem, der mangler nye fiskesteder, inspiration til havearbejdet eller godt vil undersøge, hvordan man bager et godt brød. Eller måske vil du i gang med kommunens hjemmeside, sådan du ikke behøver komme indenfor borgerservices åbningstider? Se mulighederne for at finde billeder, mønstre eller anden inspiration Se hvordan du kan søge efter dine interesser Spil soduko og kryds og tværs Se hvordan du kan lære at sende et elektronisk brev Se hvordan du kan reservere bøger elektronisk Hvordan kan du bruge Nem ID At gå i gang med at lære noget nyt kan sammenlignes med det, at bosætte sig i et fremmed land. Som noget af det væsentligste må vi lære lidt af sproget; for at kunne tale med de nye naboer og derefter skal vi lære det mest basale i den nye kultur. Først når det er på plads, er vi rigtigt parate til selv at undersøge gader og veje, men ofte kan lidt retningsvisning være stor hjælp. Vi vejleder dig gennem alle faser. Fra Greve Kommune og Ældresagens pjece 2012 Det er hensigten, at vejledningen vil starte op ultimo januar 2013, i små hold. Projektet vil strække sig over en periode på 3 år, med skiftende deltagere: Interesserede kan henvende sig til Seniorklubbens formand Connie Skovbroe-Rasmussen på tlf.nr LT 21

22 Klubber - Aktiviteter Der må ikke udskænkes alkohol i klubberne efter kl Askerød Fiske klub John Tofteng, Digehuset Åben efter aftale Askerød Øl og Vinlaug Billarden Motion for Askerødder Per Rosendahl Krathuset 2, 3 tv Jon Vestergård Kate Nørgaard Nielsen Man - fre Lør - søn 9-22 Se åbningstider nederst Musik Franz Heinemeier Kildehuset 2, 3 th Alle dage - efter aftale Pigeklub Fozia Onsdage i ulige uger PowerSport Hanne Olsen el Tirs Lør Seniorklubben Varmestuestrik Connie Skovbo-Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Charlotte Tew Tirs onsdag i hver måned kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl Damer & Mænd Kl Damer & Mænd Kl Mænd Kl Damer & Mænd Kl Mænd Åbent i Motions- Klubben Kl Damer Kl Damer & Mænd Kl Damer Kl Damer Kl Mænd Kl Damer Kl Damer & Mænd Kl Damer & Mænd 22

23 Seniorklubben mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem Det sker i december måned: 4. dec. Banko 11. dec. Froko st 14. dec. Julefrokost kl Så holder vi juleferie til d. 8. jan 2013 Januar måned: 8. jan. Banko 15. jan. Froko st 22. jan. Hygge 29. jan. Froko st Fødselsdage: 5. november Egon Larsen 1. januar Tonni Rosendahl 21. januar Erna Romera 22. januar John Tofteng Velkommen til de nye medlemmer! På bestyrelsens vegne. Seniorklubbens Formand: Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal Tf.: Afdelingsbestyrelsen Formand: Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5. Tlf Formand: Aktivbestyrelsen Charlotte Tew Tlf Næstf: Lisbeth Tønnov, Krathuset 9, Tlf Kasserer Medlem: Medlem: Lone Warncke Mustafa Günes Tlf Charlotte Birkved Suppleanter: Abdul Kareem Gökhan Özdemir Kasserer: Øvrige medlemmer: Benny Nymand Tlf Grethe Hansen, Kate Nielsen Filip Ølting Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 1. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl for aflevering af ansøgninger og betaling af kontingent. 23

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

April 2012 nr. 361 37. årgang

April 2012 nr. 361 37. årgang Askerød Tidende April 2012 nr. 361 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni!

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! Vidste du...... at sundhed ikke kun handler om kost og motion? Sundhed [med] Kultur Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! [Program] Uge 16:

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf..

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 18 Cafeteriets åbningstid: Mandag - torsdag 15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 21 Dagcentret Ingeborgvej

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN Velkommen i vores afdeling Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdelingen og håber du må blive glad for at bo her. Vi arbejder for at skabe en

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Rosenbladet Oktober og november 2012

Rosenbladet Oktober og november 2012 Rosenbladet Oktober og november 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje:

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret.

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. Grillaften på Brogårds Plads 10 års jubilæum Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. VA 4 syd Nr. 7 - juli 2011 fra den kommunale indvielse af pladsen

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere