TD8407 / Fjernalarmsender. Installations-og Programmerings manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TD8407 / 8807. Fjernalarmsender. Installations-og Programmerings manual"

Transkript

1 TD807 / 8807 Fjernalarmsender Installationsog Programmerings manual Software version.. Revision: Juni 999

2 Aritech er et varemærke under SLC Technologies B.V. COPYRIGHT 999 SLC Technologies B.V. Alle rettigheder forbeholdes. SLC Technologies B.V. tillader kun kopiering af denne manual til intern brug. SLC Technologies B.V. forbeholder sig ret til, at ændre specifikationer uden varsel.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse.... Introduktion..... Indledning..... Denne manual..... Andre manualer.... Installation..... Tilslutning til Aritech CS5 M/M AIA centraler..... Tilslutning til Aritech CD00 AIA central..... Som stand alone enhed Teknisk overvågning...5. Programmering Betjeningspanelet Teknikerkode Programmerings skemaer Forklaring til programmeringen Oversigt over indgange / alarmmeldinger... Fjernstyring af udgange.... Fabriksprogrammering Brugermuligheder Brugerkode Bruger menu valg Appendi Tekniske specifikationer Tekniske data Hardware Software Tilbehør Talemodul RD505 / RD505N Relækort RC85 (kun TD8807) Mikrofonenhed RD000AGC (kun TD8807)... TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

4 . INTRODUKTION.. Indledning Aritech TD 807 og TD 8807 er en serie af Multi Protokol Fjernalarmsendere. De kan anvendes sammen med Aritech AIA centraler eller som stand alone fjernalarmsendere. Senderne programmeres via et CD008 betjeningspanel. Det benyttede betjeningspanel skal have IDadressen Hvis TD 807 / 8807 indbygges i en Aritech AIA central af typen CS5 eller CD00, kan betjeningspanelet samtidig anvendes til programmering og betjening af AIA centralen samt senderen. Betjeningspanelet skal da være tilsluttet senderens kommunikations busforbindelse, og igennem senderen til centralens kommunikations bus (se pkt. Installation). Afhængig af den indtastede kode får man enten adgang til AIA centralen eller senderen. Senderens og AIA centralens tekniker og bruger koder skal være forskellige. Hvis der indtastes forkert kode 0 gange vil betjening være spærret i 90 sekunder. Hvis senderen anvendes som stand alone enhed kan betjeningspanelet fjernes efter endt programmering... Denne manual Denne manual beskriver hvordan senderen skal installeres og programmeres. Gennemlæs hele manualen omhyggeligt før installationen påbegyndes. Det vil sikre en rigtig og problemfri anvendelse af senderen... Andre manualer TD807 / 8807 Brugermanual CS5 M/M Installations og programmeringsmanual CD 00 Installationsmanual CD 00 Programmeringsmanual TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

5 . INSTALLATION.. Tilslutning til Aritech CS5 M/M AIA centraler Spændingen til centralen skal være afbrudt før installation af senderen. Afmontér plastdækslerne og udtag senderprintet. Fastgør senderens bundplade med dobbeltsidet tape eller selvskærende skruer til bunden i centralskabet. Vælg en placering som giver let adgang til skrueterminaler og evt. stik i talemodul. Genisæt senderprintet. Tilslut telefonforbindelserne. Terminal a og b til telefonlinien samt a og b videre til telefonapparatet. Tilslut forbindelserne mellem sender og CS5 som vist i fig.. Tilslut evt. talemodul i det 6polede stik på senderprintet, benyt de medfølgende plaststag til fastgørelse. Tilslut evt. mikrofon enhed (kun TD8807). Genmontér senderens plastlåg. Ved monteret talemodul fjernes først blanketten i låget over RJ telefonstikket. Udgang fra CS5 forbindes til senderens indgang o. s. v. Betjeningspanelets busledning A tilsluttes A i BU o.s.v. Betjeningspanelets ID adresse skal være = Evt. ekstra betjeningspaneler forbindes parallelt over centralens kommunikationsbus (husk at indstille ID adresserne). Senderen får sin spændingsforsyning gennem bus ledningen. Tilslut spændingen til centralenheden og gør klar til programmering via betjeningspanelet. Fig. : Tilslutning til Aritech CS5 AIA central. RJ telefonstik TR CD008 betj.panel (til programmering) RD505(N) (tilbehør) PB Mikrofon indgang udgang udgang kun TD 8807 Telefon stik ID adresse: 0000 evt.ekstra betj.paneler D C B A ID adresser D C B A komm. bus udgange CS 5 centralprint TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

6 .. Tilslutning til Aritech CD00 AIA central Senderen forbindes til en Aritech CD00 AIA central efter samme principper som en CS5, som beskrevet i afsnit.. For at senderens fabriksprogrammering skal passe sammen med udgangene på CD00 programmeres disse således: Udgang Indbrud Udgang Sabotage Udgang PA Udgang Vælg mellem Netfejl eller Powerfejl Fig. : Tilslutning til Aritech CD00 AIA central. telefonstik TR CD008 betj.panel (til programmering) RD505(N) (tilbehør) PB mikrofon indgang udgang udgang kun TD8807 Telefon stik ID adresse: 0000 evt.ekstra betj.paneler D C B A ID adresser A B C D komm. bus CD 00 centralprint udgange TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

7 .. Som stand alone enhed Telefonlinien tilsluttes terminalerne a og b og evt. telefonapparat tilsluttes a og b. Betjeningspanelet (ID adresse 0000) tilsluttes BU via det medfølgende specialstik. Betjeningspanelets busledning A tilsluttes A i BU o.s.v. Spændingen tilsluttes terminalerne A og B på BU (+v på A) Indgangene (terminal 8 på BU) tilsluttes alarmudgangen fra de overvågede enheder. Eventuelle fjernstyrede funktioner tilsluttes transistorudgangene på terminalerne udg. og (kun TD8807). Transistorudgangene må ma. belastes med 50 ma. En større belastning kræver indskydelse af et relækort, RC85 som vist på fig.. I det viste eksempel er indgangene programmeret som NO, d.v.s. at en indgang aktiveres ved at forbinde den til. Fig. : Tilslutning som stand alone enhed CD008 betj.panel RJ telefonstik RD505(N) (tilbehør) TR PB Mikrofon indgang ( RD000AGC) RC 85 Udg. Udg. Telefon stik ID adresse: 0000 D C B A rød ledning Mikrofonindgang og udgang : kun TD Teknisk overvågning Da hver enkelt indgangs funktion og alarmmelding kan programmeres individuelt er senderen meget velegnet til overvågning af tekniske alarmer. Her kan f.eks. nævnes signal for svigt i kølediske / fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, tryk og temperatur. Det eneste krav er at følerne kan afgive et signal der svarer til en NO / NC funktion. Den slags teknisk overvågning vil ofte kunne give flere alarmer lige efter hinanden, f.eks.: netsvigt kompressorsvigt trykfald Det vil kunne betyde at nogle af alarmopkaldene f.eks. går til modtager og resten til modtager og derved foretager et unødvendigt opkald til nr. Hvilke alarmer der sendes til hvem afhænger af tiden mellem alarmtilstandenes opståen. For at sikre at alle opkald først og fremmest går til modtager programmeres dennes telefonnummer ind som både modtager og (og evt. ) under pkt...,.. o.s.v. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 5

8 . PROGRAMMERING.. Betjeningspanelet Der skal anvendes et betjeningspanel af typen CD008 (eller CD08 ved CD00). Betjeningspanelet består af et tastatur, LED indikeringer samt et LCD display. Tasterne 0 9 bruges til at indtaste koder og nye parametre under programmering. Tasterne og bruges til at bevæge sig rundt i menustrukturen samt til at flytte cursoren til en ønsket position under programmering. Tasten er accept tasten. Den bruges til at bekræfte funktionen som er vist i displayet. Tasten X er afvis tasten. Den bruges når den viste funktion ikke ønskes ændret eller når man ønsker at forlade menustrukturen. Displayet viser i klart sprog alle funktioner, menupunkter samt indtastede værdier... Teknikerkode Senderens teknikerkode er fabriksvalgt til 78 og giver adgang til programmeringen. Teknikerkoden kan indtastes når displayet viser senderens software versionsnummer. I programpunkt 8. kan teknikerkoden ændres til ens eget valg. 0 (nul) kan ikke benyttes i koden. Hvis man glemmer teknikerkoden kan senderen ikke umiddelbart resettes til fabriksopsætning. Fig. : Betjeningspanel CD008 DISPLAY Net Fejl Alarm 6 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

9 .. Programmerings skemaer Land DANSK SVENSKA NORSK Programmerings skema / TD 807 / 8807 software version.. Tlf. / ID Nr. Modtager Modt. Tlf.nr. Modt. IDnr. Modt. protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio Modtager Modt. Tlf.nr. Modt. IDnr. Modt. protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio Modtager Modt. Tlf.nr. Modt. IDnr. Modt. protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio Modtager Modt. Tlf.nr. Modt. IDnr. Modt. protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio 5 Modtager 5 Modt.5 Tlf.nr. Modt.5 IDnr. Modt.5 protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio 6 Modtager 6 Modt.6 Tlf.nr. Modt.6 IDnr. Modt.6 protokol SIA Forrige Menu Fast format OPS Tale / Audio 7 Rap.Dobl/Enkel Dobbelt / Enkelt 8 Modt. forsøg Antal: n 9 PABC nnnnnn Forrige menu TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 7

10 Opkald Option Afvent klartone Opkaldsinterval Opkaldsperiode Antal forsøg 5 Opkaldsfejl 6 Auto Svar Forrige menu Ja / Nej 5 / 60 sek. Minutter: mm Antal: nn Antal: nn Antal: nn Programmerings skema / TD 807 / 8807 software version.. Indgange Meldingsvalg Indgang 8 Indgang 8 Melding BA...YS Melding BA...YS 5 Restore Indgang NO / NC Indgang forsinket Forsinkelsestid Forrige menu Restore 8 NO / NC 8 Forsink 8 Sekunder ss 5 Rapport Option BA 6 YS 6 6 Protokol Option SIA Format kviter / melding Ja / Nej Fast Format Kanal Option Handshake Type Forrige Menu BA 8 (6) YS 8 (6) 00 / 600 Hz OPS Prog. Melding BA YS OPS Melding OPS Melding Forrige menu Ma. cifre Ma. cifre Tale / Audio Prog. Melding BA YS 5 Start Optagelse Start Afspil Kiss off Tale Modul Type Forrige menu Melding 7 melding 5: fælles melding 6 og 7: før/efter lydbillede Ja / Nej RD505 / 505N Forrige Menu 8 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

11 7 Test opkald Test ventetid Test opkaldstid Timer: t t Timer: t t t Programmerings skema / TD 807 / 8807 software version.. Altid Testopkald Ja / Nej Manuel Testopk. Test Tlf. nr Tast for Stop! Test Tlf. nr 6 Tast for Stop! Forrige Menu Forrige Menu 8 Øvrige Udg. Funktion FTC / Liniefejl Audio Lyt ind Fjernstyr Høj Fjernstyr Lav Udg. Funktion FTC / Liniefejl Audio Lyt ind Fjernstyr Høj Fjernstyr Lav Udgang Latch Tekniker kode 5 Fabriksprogram Forrige Menu Latch.. Ny kode Er du sikker? Bekræft 9 Fjern program Svar Tast for Stop! Service ID nr. (kode) Stop Forrige Menu 0 Linievagt Linievagt Til / Fra Tlf. linie Option Altid Liniefejl Liniefejl u/ Alarm Svar Ring v/ Alarm Svar ikke ring Svar ringning Forrige menu Farvel? TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 9

12 .. Forklaring til programmeringen I det følgende gennemgås programmerings menuerne trin for trin, og numrene henviser til de enkelte menuvalg i skemaerne. Adgang til programmeringen fås efter indtastning af tekniker koden (fabriksvalg 78) hvorefter man står i det første menupunkt Land. Man bevæger sig op og ned i menustrukturen med og og adgang til et underpunkt fås med. En parameter eller en værdi ændres ved først at trykke på, hvorefter den aktuelle indstilling blinker i displayet. Ny parameter eller værdi vælges ved: at trykke på eller at indtaste den nye værdi at flytte cursoren hen under den ønskede position og vælge / fravælge med 0 (nul) Fremgangsmåden afhænger af det aktuelle menupunkt. Der afsluttes (kvitteres) ved at trykke på. Land Sproget er fabriksvalgt til dansk, men kan i dette menupunkt ændres til svensk eller norsk. Telefon / ID numre Punkt. til.6 med underliggende menuer. Der kan indlægges telefonnumre for op til 6 modtagere, som hver kan have sig egen individuelle ID og protokol opsætning... Modtager telefonnummer Her programmeres modtagerens telefonnummer; der er plads til ma. 6 cifre incl. evt. specielle funktioner. Der er muligt at indlægge specielle funktioner i forbindelse med telefonnummeret: 5 sekunders pause(r) vent på klartone Fem sekunders pause(r) kan indlæges før telefonnummeret, mellem cifrene eller efter telefonnummeret. Det gøres ved: Tast og samtidig, displayet viser p (=5 sek. pause). Tryk accepter med inden der indtastes flere cifre eller indlægges flere pauser. Et eksempel: Der ønskes flere ring end normalt ved opkald til en modtager, og det kan gøres ved at indlægge et antal pauser efter telefonnummeret, f.eks.: telefonnummer + gange pause Indtast først telefonnummeret og tryk derefter på samtidigt. Displayet viser nu p efter telefonnummeret. Tryk på Tryk igen på samtidigt. 0 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

13 Der er nu et p mere. Tryk igen på Vent på klartone kan indlægges før telefonnummeret. Dette anvendes hvor opkaldet går igennem en omstilling og der kræves 0, vent på klartone, tast nummer for at få en bylinie. Et eksempel: Indtast 0 (nul) Tast og samtidig og derefter. Displayet viser 0 t ( t = vent for klartone). Tryk på inden der indtastes mere. Indtast telefonnummeret og afslut med. Hvis dette vælges skal pkt.. (Opkald option / afvent klartone) være Nej Slet et telefonnummer: Cursoren skal stå under det første ciffer. Tast og samtidig (første ciffer ændres nu til p ) og tast derefter 0 (nul). Alle cifre er nu slettet. Husk at acceptere med. Denne metode kan også anbefales når man skal ændre et telefonnummer. På den måde sletter man alle cifre i det gamle telefonnummer samt eventuelle specialfunktioner. Proceduren er ens for alle 6 modtager telefonnumre, pkt Modtager ID nummer ID nummeret kan bestå af op til 8 cifre, antallet afhænger af den valgte protokol samt modtagerens udstyr. ID nummeret er kontrolcentralens identifikation af alarmstedet og aftales med den pågældende central. Ved Fast Format anvendes normalt cifrede ID numre. Ved talebesked og opkald til OPS sendes det indtastede ID nummer ikke til modtageren men der skal alligevel være indtastet et ID nummer. Fabriksvalg er 000. Hvis der ikke er indtastet et ID nummer kan senderen ikke foretage et opkald. Proceduren er ens for alle 6 modtager ID numre, pkt Protokol Her bestemmes hvilken form for alarmmelding som skal sendes til modtageren. Der kan vælges mellem: SIA: Alarmmelding i det amerikanske SIA format (protokol niveau, 00 baud / FSK). Det kræver en kontrolcentral med modtageudstyr til SIA format og anvendes meget lidt i Danmark. Fast Format: Alarmmelding i Scancom 8 eller 6 kanals DTMF protokol. Ved Fast Format skal der samtidig vælges en Handshake frekvens, normalt 00 Hz i Danmark. Programmeres under pkt. 6.. (Protokol option/fast Format/handshake type). De fleste kontrolcentraler i Danmark kan modtage alarmmeldinger i Fast Format. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

14 OPS: Sender en alarmmelding bestående af ma. karakterer til en personsøger (OPS). Meldingen programmeres under pkt.6.. (Protokol option/ops/prog.melding). Der skal være indtastet en OPS melding, ellers kan senderen ikke foretage et opkald. Tale / Audio: Sender en eller flere forud indtalte meldinger (ma. 5) samt evt. lydbillede (kun TD8807) før / efter en alarm situation til en normal telefon. Meldingerne indtales under pkt.6.. (Protokol option/taleaudio/start optagelse) og kræver at der er installeret et talemodul. Der skal vælges en protokol for hver enkelt modtager, pkt Afstilling (kvittering) af telefonsenderen: Når alarmmelding sendes til en kontrolcentral foregår kvitteringen automatisk. Når alarmmelding sendes til en OPS kvitterer OPS systemet ( ikke modtageren af meldingen!) Når alarmmelding sendes som talemelding til en normal telefon kvitteres af modtageren. Denne sender kan ikke benyttes på det offentlige alarmnet..7 Dobbelt / Enkelt rapportering Der kan vælges mellem Dobbelt eller Enkelt rapportering af en alarmmelding. Dobbelt betyder at alle modtagere vil få et alarmopkald i henhold til hver modtagers protokol. Enkelt betyder at opkald stopper når en modtager i rækken afgiver kvitteringssignal på modtaget alarmmelding. Et eksempel: En person alarm er programmeret til rapportering til modtager nr., og. Med dobbelt rapportering vil alarmen blive sendt til de tre modtager, og. Med enkelt rapportering sendes alarmen først modtager. Hvis denne ikke kvitterer sendes et opkald til den næste i rækken o.s.v. Først når en modtager i rækken kvitterer stopper alarmopkaldene..8 Modtager forsøg Antal opkaldsforsøg til modtager før senderen går videre til næste modtager i rækken. Antal opkald til modtager kan dog ikke overskride antal opkalds forsøg i pkt....9 PABC nummer for bylinie Når senderen er tilsluttet et lokalt nummer på en PABC skal der tastes et eller flere cifre for at få en bylinie. Der kan indlægges op til 6 cifre. PABC nummer kan også benyttes som en del af det egentlige telefonnummer. Det første ciffer i PABC nummeret skal da være t = vent på lokal klartone. Programmering af t se pkt... Modtager telefonnummer. Samtidig skal pkt.. (Opkald option / afvent klartone) være valgt til nej. Når PABC bruges som en del af det samlede modtager telefonnummer kan dette indeholde op til cifre.. Opkald Option Denne menu giver adgang til programmering af forskellige parametre for opkald. Alle opkald sker med toneopkald (DTMF). TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

15 . Afvent klartone Ved programvalg ja starter senderen først opkald når klartonen er detekteret. Ved nej startes opkaldet efter 5 sekunders pause, uden hensyn til om klartonen er tilstede. Se også pkt.... Opkaldsinterval Tidsintervallet mellem de enkelte opkald (i en opkaldsrunde) kan vælges til 5 eller 60 sekunder. En opkaldsrunde består af et gennemløb af de programmerede modtagere.. Opkaldsperiode Hvis senderen har gennemløbet en hel opkaldsrunde uden at få afleveret alarmmeldingen (f.eks. på grund af manglende klartone eller manglende kvittering for alarmopkald) vil den afbryde linien og forsøge igen efter udløbet af opkaldsperioden. Opkaldsperioden kan vælges fra 00 til 90 minutter. Senderen kan ma. udføre 00 opkaldsforsøg på denne måde. I praksis kan dette betyde at der sendes et meget stort antal opkald til modtagere som ikke kvitterer for alarmopkald. Hvis senderen skal stoppe efter et vist antal forsøg (jfr. pkt..) programmeres opkaldsperioden til 00 minutter.. Antal forsøg Her vælges det antal opkaldsrunder som senderen vil kunne udføre når der ikke kvitteres for opkaldet. Antal opkaldsforsøg kan vælges mellem og 0. Hvis alarmmeldingen sendes i SIA eller Fast Format med restoresignal vil der udløses en ny opkaldsrunde når alarmtilstanden ophører..5 Opkaldsfejl (kun TD8807) Her vælges antal fejlopkald før en udgang for liniefejl aktiveres. Et fejlopkald er f.eks et opkald til en modtager uden kvittering eller manglende klartone. Dette kan bruges til at aktivere en lokal alarm på et tilsluttet AIA anlæg. Antal fejlopkald kan vælges mellem og 5..6 Auto Svar (kun TD8807) Anvendes i forbindelse med fjernstyring af transistor udgangene via telefonnettet. Auto Svar er det antal ring som senderen skal modtage før linien tages ved denne form for fjernstyring. Kan sættes mellem og 5 og forhindrer at senderen tager linien ved et enkelt fejlopkald.. Indgange Her programmeres de forskellige parametre for indgangene, og hver indgang kan programmeres individuelt. Det betyder at en modtager af en alarmmelding kan få et detaljeret billede af situationen.. Meldingsvalg Alarmmeldingerne knyttes til en indgang via de såkaldte SIA hændelser (benævnelser). SIA er en amerikansk standard for telefonisk overførsel af alarmmeldinger. I denne sender kan der benyttes følgende SIA benævnelser: TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

16 SIA benævnelser Funktion Alarm melding Restore melding Bemærk Indbrudsalarm Zone udkoblet Sabotagealarm Overfaldsalarm Personalarm Brandalarm Nødkaldsalarm Teknisk alarm Del tilkobling Fuld tilkobling BA BB TA HA PA FA MA ZA CG CL BR BU TR HR PR FR MR ZR OP OP Testopkald R P ingen restoremelding AC netfejl Lav batterispænding AT YT AR YR Senderfejl YS ingen restoremelding NB: Der sendes kun restore melding ved valg I pkt.. Alle anvendte indgange skal derfor defineres som en SIA hændelse. Modtager protokollen (pkt....6.) er afgørende for hvordan disse hændelser med tilhørende alarmmeldinger bliver sendt. SIA protokol: Her sendes de valgte SIA meldinger direkte til kontrolcentralen. Fast Format: Her bruges SIA meldingerne som senderens interne bindeled mellem indgange og alarmmeldinger. Modtageren (kontrolcentralen) får ikke SIA meldingerne, men en alarmmelding fra den aktiverede indgang. SIA meldinger (kanaler) / indgange vælges under Protokol Option pkt 6.. (Fast Format / kanal option). Visse SIA benævnelser har dog specielle funktioner og kan ikke uden videre anvendes: CL og CG (tilkobling og deltilkobling) sender specielle alarmmeldinger og det er ikke alle kontrolcentraler der kan modtage disse. Ønskes de anvendt bør man på forhånd kontakte kontrolcentralen. YT (lav spænding) signal genereres af senderen ved 0.7 volt batteriforsyning. YT må ikke tilknyttes en indgang. I tilfælde af lav battterispænding sendes dette signal på Fast Formatets statuskanal. RP (testopkald) må ikke tilknyttes en indgang og sendes på Fast Formatets statuskanal. OPS og Tale / Audio: her bruges SIA meldingerne også som senderens interne bindeled mellem indgange og alarmmeldinger. Det betyder at modtageren ikke får SIA meldingerne, men derimod den indtastede talkode (OPS) eller den indtalte melding. SIA meldinger (OPS eller talemelding) / indgange vælges under Protokol Option pkt. 6.. og TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

17 6.. for OPS og under pkt. 6.. og 6.. for tale.i det efterfølgende vises nogle eksempler hvor der anvendes indgang : SIA: Alarmmeldingen sendes direkte som en hændelse og årsag, f.eks.: BA 0 som betyder indbrudsalarm på indgang. Fast Format: Der anvendes indgang og som skal have følgende funktion: Indgang Indgang Indgang Indgang indbrud sabotage person alarm AC netfejl Under pkt.. (indgange / meldingsvalg) kan der f.eks. vælges følgende: Indgang BA (SIA indbrudsalarm) Indgang TA (SIA sabotage alarm) Indgang PA (SIA person alarm) Indgang AT (SIA AC netfejl) Under pkt. 6.. (Protokol option / Fast Format / kanal option) skal der så vælges: OPS: BA (indgang sender alarmkanal ) TA (indgang sender alarmkanal ) PA (indgang sender alarmkanal ) AT (indgang sender alarmkanal ) Der ønskes overført en teknisk alarm fra indgang og sabotage overvågning via indgang. Der ønskes samtidig batteriovervågning (senderens strømforsyning) som melding og automatisk testopkald som melding. Under pkt.. (indgange / meldingsvalg) kan der f.eks. vælges: Indgang ZA (SIA teknisk alarm) Indgang TA (SIA sabotage alarm) Under pkt. 6.. (Protokol option / OPS / prog.melding) skal der så vælges: ZA (indgang sender OPS melding ) TA (indgang sender OPS melding ) YT (lav batteri melding sender OPS melding ) RP (testopkald sender OPS melding ) Meldingerne (talkoderne) indtastes under pkt. 6.. (OPS melding). TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 5

18 Der skal være indtastet en OPS melding, ellers kan senderen ikke foretage et opkald. Tale / Audio: Der ønskes melding om indbrudsalarm på indgang, samtidig skal der sendes fællesmelding og overføres lydbillede før og efter alarmsituationen. Indgang overvåger sabotage og skal sende melding samt fællesmelding. Indgang er en personalarm og skal sende melding, fællesmelding samt lydbillede før alarmsituationen. Melding skal være automatisk testopkald. (Der kræves en TD8807 med talemodul samt mikrofonmodul for at kunne gøre dette). Under pkt.. (indgange / meldingsvalg) kan der f. eks. vælges: Indgang BA (SIA indbrudsalarm) Indgang TA (SIA sabotage alarm) Indgang PA (SIA person alarm) Under pkt. 6.. (Protokol option / Taleaudio / prog.melding) skal der så vælges: BA, 5, 6, 7 (indg. sender talemelding +5 samt lydbillede før / efter alarmsituationen). TA, 5 (indg. sender talemelding +5) PA, 5, 6 (indg. sender talemelding +5 samt lydbillede før alarmsituationen). RP (testopkald sender talemelding ) Talemeldingerne 5 indtales under pkt. 6.. (start optagelse). Her defineres også længden af lydbilledet før og efter en alarmsituation (melding 6 og 7). Den samlede tid for alle 7 meldinger er 0 sekunder.. Restore Restore betyder at der sendes et signal når alarmtilstanden på en indgang ophører.restore kan vælges individuelt på indgangene. For at vælge flyttes cursoren hen under den ønskede position,8 som svarer til indgangene. Ved tryk på 0(nul) vælges / fravælges restore på den pågældende indgang. Husk at afslutte med. Et eksempel: Der skal ikke sendes restore på indgang : Cursoren flyttes med eller hen under position : 5678 Tast 0(nul), tallet erstattes af en prik Afslut med (næste gang der tastes 0(nul) på postion vil der igen være restore på indgang ). De indgange, hvis numre ses på betjeningspanelets display, vil sende et restore signal. Der kan ikke sendes restore signaler på OPS og Tale/Audio meldinger. Der sendes heller ikke restore signaler på meldinger med SIA betegnelserne RP og YS.. Indgang NO / NC Her bestemmes om de enkelte ingange skal fungere som NO eller NC. En NO indgang aktiveres ved at slutte til 0volt hvorefter senderen starter et alarmopkald. Omvendt kræver en NC indgang at være sluttet til 0volt i stand by ellers er indgangen i alarmtilstand. De indgange, hvis numre ses på betjeningspanelets display, er NO indgange. Valg sker på samme måde som ved restore. 6 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

19 . Indgang forsinket De indgange, hvis numre ses på betjeningspanelets display, har forsinket alarmmelding. Det betyder at en alarmtilstand skal vare længere end forsinkelsestiden for at forårsage en alarmmelding. Indgange med forsinket alarmmelding vælges på samme måde som beskrevet i pkt... Det er ikke muligt at forsinke et restore signal..5 Forsinkelsestid Her vælges forsinkelsestiden (mellem og 99 sekunder). En indgang skal være aktiveret i længere tid end forsinkelsestiden før der sendes en alarmmelding. Forsinkelsestiden er fælles for de valgte indgange med forsinkelse. Hvis alarmtilstanden ophører før udløb af forsinkelsestiden sendes der ikke nogen alarmmelding. 5. Rapport Option 5. Hvilke modtagere / hvilke alarmmeldinger Her bestemmes hvilke modtagere (pkt...6) der skal have hvilken type alarmmelding. Den enkelte type melding kan sendes til en eller flere modtagere. Hvis der ikke er programmeret et eller flere modtagernumre for en bestemt type melding vil den ikke blive rapporteret. Et eks: Indgang er defineret som SIA hændelse BA Indgang er defineret som SIA hændelse TA Indgang er defineret som SIA hændelse PA (indbrudsalarm) (sabotage alarm) (person alarm) En alarmtilstand på indgang skal sendes til modtager, og 6. En alarmtilstand på indgang skal sendes til modtager og. En alarmtilstand på indgang skal sendes til modtager,,,,5 og 6. Det gøres ved at programmere: BA:... 6 TA:.... PA: Protokol Option Her fastlægges parametrene for alarmmeldingerne. Der skal fastlægges parametre for hver type af protokol (pkt....6.) der anvendes. Det stiller samtidig krav til de enkelte modtagere om hvordan en alarmmelding skal håndteres. 6. SIA Format Kontrolcentralen skal kunne modtage SIA protokol niveau (00Bd / FSK) og i denne menu fastlægges parametre for SIA meldinger. Der skal vælges Ja / Nej for et acceptsignal pr. meddelelse, det er bestemt af SIA modtagerens håndtering af alarmmeldinger. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 7

20 6. Fast Format Senderen kan overføre alarmmeldinger via 8 eller 6 kanaler til en kontrolcentral der kan modtage alarmmeldinger i Fast Format. Senderen skifter automatisk til 6 kanaler når der defineres en SIA hændelse til en kanal mellem 9 og Kanal Option For hver anvendt indgang skal der defineres en SIAbenævnelse. Denne SIAbenævnelse bruges internt i senderen til at sammenkæde indgange med alarmmeldinger. Kontrolcentralen modtager ikke SIA benævnelsen, kun hvilken indgang der er alarm på. Restore melding bliver sendt når en alarmtilstand ophører på den pågældende kanal. Der henvises til eksemplerne under pkt.. Meldingsvalg / Fast Format. 6.. Handshake Handshake frekvens kan vælges til 00 eller 600 Hz. I Danmark anvendes i de fleste tilfælde 00Hz. 6. OPS Der kan sendes op til forskellige OPS meldinger svarende til alarm på indgange. Ligesom ved Fast Format bruges SIA benævnelserne til at sammenkæde indgange med alarmmeldinger. OPS modtageren ser ikke SIA benævnelserne, men får en talkode som svarer til alarm på en bestemt indgang. 6.. Prog. melding Her defineres hvilken SIA benævnelse (og dermed hvilken indgang) der skal sende hvilken OBS melding. Der henvise til eksemplerne under pkt.. Meldingsvalg / OPS. 6.. OPS melding Her kan der programmeres op til forskellige meldinger til en OPS modtager. Hver melding kan maksimalt bestå af cifre og refererer til alarm på en bestemt indgang. OPS systemet kvitterer for alarmmeldingen når denne er afsendt. Da kvittering ikke foretages af modtageren er der således ingen garanti for at meldingen er nået frem. Der skal være indtastet en OPS melding, ellers foretager senderen ikke et opkald. Hvis der i pkt..7 er valgt enkel rapportering vil senderen stoppe efter et OPS opkald. Det er derfor bedst at lægge en OPS modtager sidst i rækken af modtagere eller at vælge dobbelt rapportering i pkt..7 hvorefter der vil blive foretaget et opkald til alle modtagere. 6. Tale / Audio Denne funktion kræver at der er monteret et talemodul i telefonsenderen. Talemeldingen bliver sendt til den/de modtagere hvis protokol er Tale /audio (pkt ). Når man bliver ringet op vil man høre en hyletone (som en fa) og meldingen aktiveres ved at sige hallo eller ved at trykke på en tast på telefonen. Når meldingen er modtaget vil man igen høre hyletonen og man har nu muligheder: Tast 0 (nul) som kvittering og forbindelsen afbrydes (og senderen stopper). Tast som kvittering og man får nu 5 sekunders Audiolytteind periode (lydbilledet) på alarmstedet. Dette kræver at det er monteret et mikrofon modul. Efter de 5 sekunder afbrydes forbindelsen (og senderen stopper). 8 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

21 6.. Program melding Ligesom ved Fast Format og OPS bruges SIA benævnelserne til at sammenkæde indgange med alarmmeldinger. Der kan programmeres op til 5 tale meldinger som kan modtages via en trykknap telefon. De meldinger refererer til alarm på en indgang, den 5 melding er fælles. Der henvises til eksemplerne under pkt.. Meldingsvalg / taleaudio. 6.. Start optagelse I denne menu indtales alarmmeldingerne. Der kan i alt defineres op til 5 meldinger i TD807 eller 7 meldinger i TD8807 efter følgende: Melding refererer til alarm på en indgang. Melding 5 er en fælles melding for melding, d.v.s. her indtales f.eks. adressen på alarmstedet samt en forholdsordre. Melding 6 og 7 (kun TD8807) indtales ikke men er talemodulets registrede lydbillede på alarmstedet før og efter alarm (der skal være tilslutttet mikrofon modul). Der defineres her en tid (i sekunder) for længden af de lydbilleder. Der skal altid defineres en tid for alle meldingerne, også de ikke anvendte. Step forbi disse med start / stop knappen PB (se fig., og ). den maksimale tid for alle meldinger tilsammen er 0 sekunder (både TD807 og TD8807). Tale / audio meldingerne indtales / defineres således: Tilslut et standard telefon apparat til RJ stikket på talemodulet (se fig., og ). Tryk på for start af optagelse. Betjeningspanelets display viser løbende resterende optagetid i sekunder. Trykknap PB(se fig., og ). på talemodulet anvendes til at starte og stoppe indtaling af alarmmeldinger. Når denne menu er startet skal der indtales/defineres tid for alle 5 (7) meldinger, også de ikke anvendte. Tryk på PB på talemodulet for start af optagelse af talemelding. Når beskeden er indtalt trykkes igen på PB for stop af optagelse. Når der igen trykkes på PB starter optagelse af melding osv. En melding der ikke skal anvendes defineres ved tryk på PB for start og stop umiddelbart efter hinanden. Den forbrugte tid til sådan en melding vil så være 0 sekunder. Den enkelte melding kan ikke redigeres bagefter, skal en enkelt melding ændres må hele proceduren gentages. 6.. Start afspil De indtalte meldinger 5 kan afspilles for kontrol via det tilsluttede telefon apparat i stik RJ (se fig., og ). 6.. Kiss off Kiss off er betegnelsen for kvittering af en modtaget alarmmelding, hermed stoppes senderen. Her kan vælges om der skal afgives kvittering eller ej (kiss off Ja/Nej) for at stoppe senderen. Ved Nej sendes talemeldingen gange hvorefter senderen stopper. Samtidig er der ikke mulighed for Audiolytte ind. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 9

22 6..5 Modul type Der kan vælges mellem RD505 og RD505N (N = ny version). Hvis der er valgt en forkert version indspilles der ikke nogen talebeskeder under pkt RD505N kan kun anvendes i sendere med software version.. og senere. efter valg af ny modultype skal spændingen til senderen fjernes og tilsluttes igen for at talemodulet kan fungere korrekt. Talemelding huskes ma. 5 timer ved strømafbrydelse. 7. Test opkald Senderen kan foretage testopkald, enten automatisk eller manuelt. Test opkald er modtagerens mulighed for periodisk at kontrollere telefonforbindelsen ud til senderen samt at denne kan foretage et opkald. (med dette system kan en modtager ikke løbende overvåge telefonforbindelsen samt senderens funktioner). Hvis der ikke ønskes testopkald skal pkt. 7. og 7. være valgt til h.h.v. 00 og 000 timer. 7. Test ventetid Her fastlægges med hvilken forsinkelse (i timer) det første testopkald skal foretages. Der kan vælges mellem og 99 timer og tiden starter når man accepterer de indlagte parametre. Hermed kan man sikre at testopkald sker på tidspunkter hvor kontrolcentralen ikke har travlt. 7. Test opkaldstid Her programmeres den tid der skal være mellem de automatiske testopkald. Der kan vælges mellem og 55 timer. 7. Altid testopkald Ja: Der sendes altid testopkald i henhold til tiden i pkt. 7.. Nej: Der sendes kun testopkald hvis der i den foregående periode ikke har været sendt andre meldinger. 7. Manuel testopkald Her er det muligt at foretage manuelle testopkald til en eller flere af de programmerede modtagere. Step frem til det ønskede modtagernummer og tast for at starte testopkaldet. Hele opkaldsprocessen kan følges på displayet. Ved testopkald til en OPS sendes altid OPS melding nr. (pkt. 6..). Ved testopkald til en modtager med talemelding sendes altid talemelding nr.5 (pkt. 6..). 8 Øvrige 8. Udgang funktion (gælder kun TD8807). Transistor udgangen kan programmeres til at have en af følgende funktioner: 8.. FTC / Liniefejl Aktiveres (efter et antal fejlopkald jfr. pkt..5) hvis en melding ikke når en modtager og/eller ved telefonlinie fejl. 8.. Audio Lyt ind Aktiveres når en modtager starter en lytteind periode. Se pkt. 6. Tale / Audio. 0 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

23 8.. Fjernstyr Høj Udgangens start position (høj) ved fjernstyring via en telefon. Anvendelse: se brugermanualen. 8.. Fjernstyr Lav Udgangens start position (lav) ved fjernstyring via en telefon. Anvendelse: se brugermanualen. 8. Udgang funktion (gælder kun TD8807). Udgang har de samme valgbare funktioner som udgang. 8. Udgang Latch (gælder kun TD8807). Her bestemmes om udgangene skal give en puls eller have holdefunktion (latch). Funktionen programmeres individuelt for de udgange. Puls: Udgangen er aktiveret i sekunder og resettes derefter automatisk. Holdefunktion: FTC/Liniefejl FTC: Kommunikationfejl. Hvis der ikke oprettes forbindelse til en modtager, eller der ikke kvitteres for opkaldet,aktiveres udgangen efter det valgte antal fejlopkald (pkt.5). Udgangen resetter ved næste vellykkede opkald. Hvis senderen først stopper efter det valgte antal opkaldsrunder uden at have modtaget kvittering skal senderen resettes for at resette udgangen. Reset sker på trykknap SW (fig., og ). Ved denne form for reset bibeholdes senderens programmering. Liniefejl: Udgangen aktiveres efter 90 sekunders afbrydelse af telefonlinien (resetter automatisk når linien genetableres). Audio Lytind: Udgangen aktiveres når en modtager starter en lytteind periode og resettes igen efter udløb af tiden (5 sekunder) Fjernstyring Høj / Lav: Udgangen kan skiftes via fjernstyring over telefonnettet. Der skal vælges latch (holdefunktion). (se endvidere bruger manualen) 8. Tekniker kode. Tekniker koden giver adgang til hele programmeringen. Koden kan ændres i denne menu. 0 (nul) kan ikke indgå i koden Hvis teknikerkoden glemmes kan senderen ikke umiddelbart resettes til fabriksopsætning. 8.5 Fabriksprogram Under dette menupunkt er det muligt at genindlæse de oprindelige fabriksindstillinger. Alle indlagte programvalg går tabt. 9. Fjernprogrammering Det er muligt at programmere en anden telefonsender via telefonnettet. Er denne anden telefonsender tilsluttet en Aritech AIA central kan denne også fjernprogrammeres, herunder også udlæse loggen. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

24 Fjernprogrammeringen foregår med 50 Baud datahastighed. Fig. 5 Princip for fjernprogrammering. TEKNIKER KUNDE TD 8807 (med talemodul) telefonforbindelse ens Service ID nr. (pkt. 9.) svarmode (pkt. 9.) TD 807 eller TD 8807 (med talemodul) CS 5 eller CD 00 AIA central CD 008 CD 008 betjenings panel betjenings panel Det foregår således: Teknikerens sender (skal være type TD8807 med indbygget talemodul) sættes i Svarmode (Pkt. 9.) Teknikerens telefonnummer skal være indlagt i Brugermenu pkt. 8. Service ID numrene være programmeret ens i de sendere (pkt. 9.) (der foretages ikke opkald hvis der ikke er indkodet et ID nummer). Teknikerens sender sættes i Svarmode (pkt. 9.). Punktet accepteres med hvorefter displayet viser tast for stop. Opkaldet sker fra senderen hos kunden og aktiveres via betjeningspanelet i Brugermenu pkt. 9. Teknikerens sender etablere forbindelsen efter ring og verificerer at ID servicenumrene er ens. Teknikeren har nu kontrol via sit betjeningspanel. Har kunden en TD807 kan alle modtager numre ændres. Har kunden en TD8807 opnås adgang til alle programpunkter og det samme gælder for en evt. tilsluttet Aritech AIA central. Forbindelsen afbrydes via pkt. 9. af teknikeren. 9. Svar (kun TD8807) Ved fjernprogrammering skal teknikerens sender sættes i denne menu for at besvare opkaldet fra kundens sender. 9. Service ID nummer Her programmeres en sikkerhedskode i forbindelse med fjernprogrammering. Der skal være ens ID nummer både i tekniker og kunde sender. 9. Stop Teknikeren afbryder forbindelsen ved fjernprogrammering i denne menu. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

25 0 Linievagt (kun TD8807) Senderen er udstyret med en overvågning af telefonlinien. Hvis telefonlinien afbrydes aktiveres en FTC / Liniefejl udgang efter 90 sekunder. Udgangen resetter automatisk når forbindelsen genetableres. Linievagt overvåger også optaget og indkomne opkald. 0. Linievagt Her vælges funktionen Til eller Fra. 0. Telefonlinie option 0.. Altid Liniefejl Telefonlinien overvåges konstant. 0.. Liniefejl under alarm Telefonlinien overvåges kun når senderen skal foretage et opkald. 0. Svar Ring Ved Alarm Hvis senderen modtager en opringning samtidigt med sit eget opkald kan der vælges mellem: 0.. Svar ikke ring Senderen venter til opringningen ophører og starter derefter sit eget alarmopkald. 0.. Svar ringning Senderen svarer opkaldet og afbryder derefter linien.. Farvel? Tryk på for at forlade programmering og senderen vender tilbage til normaltilstand.... Oversigt over indgange / alarmmeldinger Nedenstående skema viser fabriksvalget for indgangene, deres SIA benævnelser samt hvilke alarmmeldinger der bliver sendt. En alarm på en indgang vil sende den tilsvarende Fast Format alarmkanal, den tilsvarende OPS melding eller den tilsvarende talemelding. Skemaet viser også fabriksvalget for udgangene på CS5 software version.8. Disse udgange er nu fabriksvalgt således at CS5 kan anvendes sammen med telefonsenderen uden omprogrammeringer. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

26 CS 5 udgange ver..8 TD807 / TD 8807 indgange SIA benævnelser Pkt OPS Pkt.6. Tale / audio Pkt. 5 (modtagere) Fast Format kanaler meldinger meldinger Rapport option alarm / NO BA indbrud sab. / NO TA sabotage PA / NO PA person alarm fejl / NO AT ACnetfejl 5 / NO FA brand 6 / NO ZA teknisk alarm 7 / NO MA nødkald 8 / NO BB zone udkoblet HA overfald YS sender fejl CL fuld tilkobling CG del tilkobling R P test opkald YT lav batterisp..5. Fjernstyring af udgange Funktionen kan kun udføres med en TD8807 med monteret talemodul. Brugeren har mulighed for at fjernstyre de to transistorudgange via telefonnettet. Udgangene kan skifte mellem høj og lav og dermed f.eks. tænde og slukke for varmen i et sommerhus. For at funktionen kan virke skal der vælges en startposition for udgangene ( høj eller lav ) det sker i pkt. 8.. og samt 8.. og. Samtidig skal den / de pågældende udgang(e) være valgt med latch funktion, pkt. 8.. Endvidere skal der vælges et antal ring før telefonsenderen svarer et opkald, pkt..6 (autosvar). Det forhindrer at senderen svarer tilfældige fejlopkald. Funktionen er også sikret med en kode. Fjernstyring sker ved at brugeren kalder op til telefonsenderen fra en trykknap telefon. Efter det valgte antal ring vil telefonsenderen besvare opkaldet med en 600Hz tone i et sekund. Derefter indtastes brugerkoden (fabriksvalg ) og ved korrekt kode kvitteres med en 600Hz tone i et sekund. Brugerkoden skal indtastes indenfor 0 sekunder, ellers afbrydes forbindelsen. Nu kan udgangene styres, enten høj eller lav. Udgang vælges ved tryk på Stilling høj vælges med Stilling lav vælges med 0 Udgang vælges ved tryk på Stilling høj vælges med Stilling lav vælges med 0 f.eks. vil tryk på efterfulgt af 0 sætte udgang i stilling lav. Når den ønskede funktion er udført kvitterer senderen med en 600 Hz tone i et sekund. Den første indtastning skal ske indenfor 0 sekunder (ellers afbrydes linien) og det er muligt at vælge udgange og stillinger i ca. 0 sekunder. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

27 Når telefonsenderen skal fjernstyres på denne måde holdes trykknap telefonens taster nede 0.5 til sekund ved hvert valg for at senderen kan nå at opfatte meldingen. Til sidst lægges røret på og forbindelsen afbrydes. Hvis røret ikke lægges på afbryder telefonsenderen selv forbindelsen efter et stykke tid. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 5

28 . FABRIKSPROGRAMMERING TD 807 / 8807 ver... Fabriksvalg / Eget valg skema / Pkt. Funktion Fabriksvalg Eget valg Land (sprogvalg) Dansk Telefon / ID numre.. Modtager, telefonnr. ma. 6 cifre.. Modtager, ID nr Modtager, protokol Fast Format.. Modtager, telefonnr. ma. 6 cifre.. Modtager, ID nr Modtager, protokol Fast Format.. Modtager, telefonnr. ma. 6 cifre.. Modtager, ID nr Modtager, protokol Fast Format.. Modtager, telefonnr. ma. 6 cifre.. Modtager, ID nr Modtager, protokol Fast Format.5. Modtager 5, telefonnr. ma. 6 cifre.5. Modtager 5, ID nr Modtager 5, protokol Fast Format.6. Modtager 6, telefonnr. ma. 6 cifre.6. Modtager 6, ID nr Modtager 6, protokol Fast Format.7 Rapportering dobbelt / enkelt enkelt.8 Modtager, antal forsøg 9.9 PABC ma. 6 cifre Opkald Option. Afvent klartone ja / nej ja. Opkaldsinterval 5 / 60 sek. 60 sek.. Opkaldsperiode min. 00 min.. Antal forsøg.5 Opkaldsfejl Auto Svar (kun TD8807) TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

29 TD 807 / 8807 ver... Fabriksvalg / Eget valg skema / Pkt. Funktion Fabriksvalg Eget valg Indgange.. Meldingsvalg Indgang BA = Indbrud.. Indgang TA = Sabotage.. Indgang PA = Person alarm.. Indgang AT = AC netfejl..5 Indgang 5 FA = Brand alarm..6 Indgang 6 ZA = Teknisk alarm..7 Indgang 7 MA = Nødkald..8 Indgang 8 BB = Zone udkobl.. Restore restore Indgang NO / NC NO Indgang forsinket forsinket Forsinkelsestid 0 99 sek. 5 sek. 5 Rapport Option sendes til modtagere 5. BA 5 6 BB 5 6 TA 5 6 HA 5 6 PA 5 6 FA 5 6 MA 5 6 ZA 5 6 CG 5 6 CL 5 6 R P 5 6 AT 5 6 YT 5 6 YS 5 6 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 7

30 TD 807 / 8807 ver... Fabriksvalg / Eget valg skema / Pkt. Funktion Fabriksvalg Eget valg 6 Protokol Option 6.. SIA Format, kvittering /melding ja / nej ja Fast Format, handshake type 00 / 600Hz 00Hz Tale / audio, Kissoff ja / nej ja Tale / audio, modul type RD505 / 505N RD505N Sammenhæng mellem SIA benævnelser og kanal option / program meldinger 6.. Fast Format, kanal option 6.. OPS, programmelding 6.. Tale / audio, programmelding SIA Indg. Fabriksvalg Eget valg Fabriksvalg Eget valg Fabriksvalg Eget valg BA BB 8 8 TA HA PA FA 5 5 MA 7 7 ZA 6 6 CG CL R P AT YT YS Alarmmeldinger Indtastet kode (ma. cifre) 6.. OPS melding OPS melding OPS melding OPS melding 8 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

31 TD 807 / 8807 ver... Fabriksvalg / Eget valg skema / Pkt. Funktion 6.. Tale / audio meldinger (ialt 0 sek.) Indtalt melding / defineret lydbillede talemelding talemelding talemelding talemelding talemelding 5 Føralarm lydbillede, melding 6 Efteralarm lydbillede, melding 7 sek. s varighed sek s varighed (kun TD8807) (kun TD8807) 7 Test opkald Fabriksvalg Eget valg 7. Test ventetid timer 00 timer 7. Test opkaldstid timer 000 timer 7. Altid testopkald ja / nej nej 8 Øvrige Udgang funktion (kun TD8807) Udgang funktion (kun TD8807) Fabriksvalg Eget valg Fabriksvalg Eget valg FTC / Liniefejl X FTC / Liniefejl X Audio / Lyt ind Audio / Lyt ind Fjernstyr Høj Fjernstyr Høj Fjernstyr Lav Fjernstyr Lav Fabriksvalg Eget valg 8. Udgang latch (kun TD8807) latch.. 8. Teknikerkode 78 9 Fjernprogrammering 9. Service ID nr. kode 0 Linievagt (kun TD8807) 0. Linievagt til / fra fra 0. Tlf.linie option altid liniefejl liniefejl u. alarm X 0. Svar ring v. alarm svar ikke ring X svar ringning Brugerkode TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual 9

32 5. BRUGERMULIGHEDER Brugerens menu valg er vist i pkt. 5. og beskriver brugerens muligheder for betjening af senderen. De enkelte punkter er nærmere beskrevet i brugermanualen. 5.. Brugerkode Brugerkoden er fabriksvalgt til. Koden kan ændres under pkt. 0 i brugerens menu valg 5.. Bruger menu valg Bruger Menu Stop Sender Følge mig tlf.nr 5 Følge mig tlf.nr Følge mig tlf.nr Følge mig tlf.nr 6 Udg. Funktion FTC / Liniefejl Audio Lyt ind Fjernstyr Høj Fjernstyr Lav 7 Udg. Funktion FTC / Liniefejl Audio Lyt ind Fjernstyr Høj Fjernstyr Lav 8 Service Tlf.nr 9 Start opkald Tast for Stop! 0 Bruger kode Ny kode Bekræft Farvel? Vedrørende udgang og s funktioner: Udgangene er programmeret af alarmteknikeren og bør kun ændres ifølge aftale med denne, ellers risikeres at de ønskede funktioner ikke virker efter hensigten. Der kan kun vælges en funktion for hver udgang. 0 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

33 6. APPENDIX 6.. Tekniske specifikationer 6... Tekniske data Spænding: 05 volt DC (lavspændings alarm ved 0.7 volt) Strømforbrug: Stand by ma / aktiveret 8 ma Driftstemperatur: 0 til + 50 grader Celsius Fysiske mål: 6 87 (B H D) mm Transistor udgange belastning: 50 ma ma. (kun TD8807) 6... Hardware Plastikkabinet Telefonlinie ind / ud 8 programmerbare indgange (NO/NC, forsinkelse og meldingstype) leder kommunikations busforbindelse til AIA centralenhed og betjeningspanel Plugin modul for talemelding. Audiolytteind (kun TD8807) transistorudgange udgange (kun TD 8807) Linievagt / ringemodtager (kun TD 8807) 6... Software 6 modtager telefonnumre følgemig telefonnumre (kun ved talemelding option) service telefonnummer til fjernprogrammering. Op til 6 cifre i PABC nummer Op til 6 cifre pr. telefonnummer. Multiprotokol: SIAformat, Fastformat, talemelding samt opkald til OPS (personsøger) Programmerbare testopkald Før alarm / efter alarm lydbillede (kun TD8807) Fjernstyring af transistorudgangene via telefonnettet (kun TD8807) Liniefejludgang aktiveres efter ca. 90 sek. liniefejl (kun TD8807). TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

34 6.. Tilbehør 6... Talemodul RD505 / RD505N Tekniske data: Addon modul for TD807/ forskellige alarmmeldinger samt mulighed for lydbillede før og efter en alarmsituation. Samlet taletid (alle meldinger + evt. lydbilleder) i alt: 0 sek. Talemelding hukommelse: 5 timer ved strømafbrydelse. Strømforbrug: ma RD505 talemodul kan anvendes sammen TD 807/8807 software version..,.. og... RD505N kan kun anvendes sammen med software version.. eller senere Relækort RC85 (kun TD8807) Tekniske data: relæer hver med potentialfrie NO/NC kontakter. Tilsluttes / monteres direkte i senderens skrueterminaler Mikrofonenhed RD000AGC (kun TD8807) Tekniske data: Udstyret med elektret mikrofon og AGC forstærker (automatic gain control). Fysiske mål: 8 (B H D) mm Strømforbrug: Stand by.5 ma / aktiveret 7 ma ved V DC. TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

35 TD807 / 8807 V..: Installations og Programmerings manual

36 08B

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)...

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)... Manual INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 1.1 Funktionstegning... 3 2 MONTERING... 4 2.1 Klargør enheden... 4 2.2 Elektrisk montage... 4 2.3 Monter eventuelt SIM-kort... 5 2.4 Tilslut enheden... 6 3 KLARGØRING

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere