TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10"

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Generalforsamling i Træsektionen Generalforsamlingen i Dansk Byggeris Træsektionen den 12. marts blev ramme om formandsvalg, udskiftning i bestyrelsen og fokus på sektionens lokale arbejde. Den hidtidige næstformand, Michael Lund, blev valgt som ny formand efter Kurt F. Sørensen, der havde valgt at trække sig fra posten. Da Knud F. Sørensen var blevet syg, fik Michael Lund sin ilddåb og holdt bl.a. beretningen om det forløbne års arbejde. På generalforsamlingen blev der holdt en workshop, hvor deltagerne drøftede Træsektionens arbejde i lokalområderne. Der fremkom en lang række idéer og forslag til at optimere sektionens arbejde, og dermed få mere ud af de ressourcer, der afsættes fra sektionen og Dansk Byggeri til arbejdet for at øges synligheden lokalt. Knud F. Sørensen blev behørigt fejret ved aftenens middag, hvor Michael Lund i sin tale lagde vægt på, at han overtager en veldrevet sektion, hvor en række underudvalg har fået mandat til at varetage sektionens interesser, hvilket giver formanden tid til at koncentrere sig om formandshvervet. Den ny bestyrelse Michael Lund grundlagde i 1997 Lund & Staun A/S sammen med makkeren Henrik Staun. De har gennem årene udvidet virksomheden flere gange, og i 2003 blev tømrer- og snedkervirksomheds forretningsområde udvidet gennem opkøb af en mindre murervirksomhed. Lund og Staun A/S har modtaget seks Børsen Gazeller, og fik i 2007 tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley. Michael Lund har været medlem af Træsektionens bestyrelse siden 2006, blev valgt til næstformand 2008 og er aktiv i en lang række netværk lige fra Dansk Byggeris Lokalforening BYG Himmerland til ExecutiveBusiness- Network, hvor erfaringer deles med andre byggevirksomheder. Lund & Staun A/S har været medlem i Dansk Byggeri siden 1997, og Michael Lund blev valgt ind i Træsektionens bestyrelse i 2006, og ved generalforsamlingen i 2008 blev han valgt som næstformand. Træsektionen har i Michael Lund fået en meget åben og direkte formand, der allerede før valget har nydt stor popularitet blandt medlemmerne. Udover Kurt F. Sørensen valgte Bent Sønderskov, Villy Jønsson og Steen Justesen at træde ud af bestyrelsen. De fire nye medlemmer i bestyrelsen er Erik Nimb, Martin Skou Heidemann, Klaus Allermann og Allan Olesen. Efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig, og Henning Pedersen blev valgt som ny næstformand for sektionen. 2 Den nye bestyrelse fanget ved generalforsamlingen. Øverst fra venstre, Michael Lund, Henning Pedersen, Martin Skou Heidemann, Jacob Knudsen og Erik Nimb. Nederst fra venstre, Allan Olesen og Ole Gregersen. Klaus Allermann og Flemming Yde Kjærgaard var ikke til stede.

2 Ny beregningsvejledning for spær Træinformation har udviklet en helt ny anvisning for dimensionering og udførelse af spær, samlet med hulplader TRÆ 59 Træspær 1. Den afløser TRÆ 28, som i en årrække har været de facto standard for værkstedsfremstillede spær. Nye løsninger Den nye håndbog, TRÆ 59 Træspær 1, indeholder detaljerede anvisninger for dimensionering og udførelse af spær, samlet med hulplader. Det er en topmoderne anvisning, baseret på Eurocode 5. Ud over de traditionelle bjælkespær, gitterspær og hanebåndsspær er der en række helt nye spærløsninger i bogen: n Bjælkespær over to fag n Saksspær n Halvspær med skrå fod n Gitterbjælker til afstivning n Pladeforstærkninger ved indryk ket understøtning n Fritliggende spær samlet med indslidsede stålplader Til dimensionering af bjælkelag i småhuse og mellembjælker ved hanebåndsspær, indeholder håndbogen dimensioneringstabeller for de mest anvendte trædimensioner. Bogen koster 228 kr. ekskl. moms og kan bestilles online på n Eksklusiv aftale med BYG-ERFA Træsektionen under Dansk Byggeri har indgået en eksklusivaftale med BYG-ERFA, der giver sektionens små 3000 medlemmer fri digital adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade. Den 1. marts 2010 blev det muligt for træsektionens medlemmer, at læse og hente BYG-ERFAs erfaringsblade via BYGERFAs hjemmeside. Samtidig giver aftalen sektionen mulighed for at udsende udvalgte erfaringsblade digitalt til medlemmerne, ligesom medlemmerne får en række andre fordele, som eksempelvis rabat på deltagergebyret for BYG-ERFAs arrangementer. Baggrunden for at sektionen har valgt at indgå aftalen med BYG-ERFA er, at sektionens bestyrelse vægter videndeling højt, og at den mener at sektionen har en orienteringspligt overfor medlemmerne, så de har mulighed for at holde sig opdateret på den nyeste viden. Sektionens medlemmer kan via få adgangen til BYG-ERFA. Eventuelle problemer med adgangen kan oplyses til Søren Meyer på eller på tlf n

3 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikation sikrer høj kvalitet Kunderne stiller krav til høj kvalitet og forventer professionelt udført arbejde, når de køber en sikringsydelse. I forbindelse med nybyggeri, ombygning og andre byggeopgaver, hvor sikringsinstallationer er en del af entreprisen, stiller kunderne krav til kvaliteten og til de virksomheder der installerer dem. Virksomheder, der lader sig certificere i henhold til kravspecifikation for mekanisk indbrudssikring, kan opfylde disse krav. Forsikringsselskaberne stiller krav Virksomheder er ofte omfattet af et sikringskrav fra sit forsikringsselskab, hvilket betyder, at der stilles krav til den elektroniske overvågning samt den mekaniske indbrudssikring fx ved at døre skal aflåses med to låseenheder, og om at vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Efter et indbrud skal kunden dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og den elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau for at kunne få erstatning fra forsikringsselskabet. Denne dokumentation kan fx være en installationserklæring udfyldt af en F&P-registreret installatørvirksomhed. Når du skal arbejde for en virksomhed, så er det en god ide, at spørge ind til, om virksomheden er omfattet af et sikringsniveau, så du ikke ved et uheld kommer til at ændre den etablerede sikring. Du kan se forsikringsselskabernes sikringsniveauer på og gå ind under ERHVERV. Du skal være opmærksom på, at indvendige døre som ikke er en del af bygningens 'skal' ikke er omfattet af et sikringsniveau det kan fx være et toilet i en forretning eller dørene på en kontorgang. Det betyder, at låseenheder skal monteres efter producentens anvisning, men ikke nødvendigvis af en certificeret virksomhed. En kunde, der skal opfylde et sikringskrav fra sit forsikringsselskab, skal vælge en virksomhed, der er F&P-registreret til at få installeret sin sikring. Virksomheden kan blive F&P-registreret hvis den er certificeret i henhold til kravspecifikationer for mekanisk indbrudssikring. En certificeret virksomhed For at blive certificeret skal virksomheden opfylde en række krav herunder bl.a. at kunne fremvise skriftlig dokumentation for virksomhedens forretningsgange medhensyn til indkøb og lagerstyring, salg og markedsføring, projektering, montering samt service. Der er også en række krav til virksomhedens medarbejdere. For at sikre at virksomheden har de fornødne kompetencer i forbindelse med salg, projektering, montering etc. skal medarbejderne have gennemgået kurser, der er relevante i forhold til virksomhedens fagområder. En tømrervirksomhed, der monterer låseenheder og dørlukkere skal råde over medarbejdere, der har gennemført kursus 1 sikringsteknisk montage samt AMUkursus nr Se mere om FP-registrering af installatører og produkter på tyveri.aspx. Private kunder Hvis privatkunden eller virksomheden ikke er omfattet af et sikringskrav fra sit forsikringsselskab skal låseenheder og andre mekaniske sikringsydelser monteres efter producentens anvisning, men ikke nødvendigvis af en certificeret virksomhed. 2

4 Ny krav til træbaserede tagplader n Af Bjarne Lund Johansen, Træinformation En række af byggeriets organisationer har indgået en ny brancheaftale med krav til træbaserede plader, der anvendes i forbindelse med tagarbejder. Det sker for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i dansk byggeri. Aftalen omfatter manuel håndtering, dvs. enkeltmandshåndtering af krydsfiner- og OSB-plader, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning, i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Kompositplader af krydsfiner eller OSB, f.eks. med belægning af tagpap, er også omfattet af aftalen. Aftalen er gældende for alle der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri. Brancheaftalen er kommet i stand på initiativ af Træinformation i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Træ Industri Byg, Dansk Træforening og Trælasthandlerunionen. Aftalen er kommet i stand i samråd med Arbejdstilsynet for at byggeriets parter kan leve op til tilsynets krav om sikkerhed på tage, se At-vejledning D.3.1. Kravene kort Pladestørrelsen må ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal, leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg pr. plade. Aftalen udelukker ikke, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt iht. Arbejdstilsy nets vejledning om Løft, træk og skub, At-vejledning D.3.1. Følgende CE-mærkede tagplader, afprøvet og mærket iht. DS/EN13986/NA, er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300). Pladens vægt skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen. Aftalen er trådt i kraft 1. marts I en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1. marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalens krav. Yderligere oplysninger Info om de enkelte produkter findes i leverandørbrugsanvisninger. Valg og anvendelse af træplader i byggeriet findes i anvisninger fra Træinformation. Vedrørende arbejdsmiljøforhold henvises til gældende AT-vejledninger og branchevejledninger. n Ny håndbog om udendørs træbeskyttelse Nye EU-regler betyder skærpede krav til træbeskyttelsesmidler. I håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse samler Træinformation den nyeste viden og lovgivning om beskyttelse af udendørs træ. Tre faktorer er afgørende for holdbarheden af træ i udendørs klima: Valget af den rigtige træart, den konstruktive udførsel, og hvilken form for kemisk træbeskyttelse der bruges. TRÆ 57, Træbeskyttelse afløser Træinformations tidligere håndbøger TRÆ 44, Maling af træ og TRÆ 46, Træbeskyttelse, og samler den nyeste viden på området. Skærpede EU-standarder De nye EU-regler på træbeskyttelsesområdet betyder, at maling og træbeskyttelse i dag ligner hinanden mere og mere. Kravet om at udfase opløsningsmidler, f.eks. terpentin, fra produkterne og gå over til vandbaserede midler betyder samtidig, at de får ændrede egenskaber. Derfor har vi valgt at samle vores hidtidige håndbøger om de to emner i én samlet udgivelse og opdateret den i forhold til de nyeste erfaringer og regler på området. Udover opdaterede regler på området giver bogen metoder til konstruktiv beskyttelse af træværk og gode råd om kemisk træbeskyttelse. Bogen forklarer grundprincipperne i den konstruktive træbeskyttelse og giver eksempler på, hvilken form for maling og træbeskyttelse man bør vælge for at beskytte træet bedst muligt. Håndbogen behandler også vedligeholdelse af både nyt og gammelt træværk og indeholder derfor et omfattende afsnit om tilstandsvurdering og opretning af slidte og nedbrudte udvendige træoverflader. Og så giver den anvisninger på, hvordan man skal forholde sig ved brug af ubehandlede træoverflader med eksempler på patinering af træet. Træbeskyttelse kan bestilles og betales direkte i Træinformations online-butik på og koster 248 kr. ekskl. moms. Er du medlem af Træinformation får du bogen som en del af medlemskabet. Læs mere om medlemsfordelene på vælg Dit medlemskab. n

5 Årets bedste arbejdsmiljø skal belønnes Dansk Byggeri opfordrer nu sine medlemmer til at indstille sig til Arbejdsmiljøprisen Hvert år uddeler Arbejdsmiljørådet en pris til de virksomheder, der har gjort en særlig indsats på arbejdsmiljøområdet. Et område der ligger Dansk Byggeri meget på sinde: - I Dansk Byggeri har vi et stort fokus på arbejdsmiljøet, herunder sikkerhed, nedslidning og det psykiske arbejdsmiljø hos vores medlemsvirksomheder. Vi ved, at der findes rigtigt mange virksomheder, der gør et stort arbejde og som prøver nye og anderledes samarbejdsformer, fortæller arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller Nielsen og fortsætter: - Selvom vi ved, at den slags arbejde giver gode resultater, så ved vi også, at det kan være hårdt og ressourcetungt arbejde. Derfor opfordrer vi vore medlemsvirksomheder til at lade sig indstille til arbejdsmiljøprisen 2010, og er gerne behjælpelige med ansøgningsprocessen. Der uddeles fire priser, en for bedste indsats inden for arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø samt overfor støj og muskel- og skeletbesvær. Indstillingen foregår direkte fra Arbejdsmiljørådets hjemmesiden, via det elektroniske indstillingsskema. Dommerkomiteen modtager indstillinger frem til den 30. september. I ugerne herefter behandles alle indstillinger og dommerkomiteen finder frem til de virksomheder, der går videre med en nominering til ArbejdsmiljøPrisen Vinderne afsløres blandt de nominerede på ArbejdsmiljøDagen 2010, der finder sted den 2. december på Axelborg i København, og hos Dansk Byggeri håber man, at prisen kan være med til at skabe synlighed omkring betydningen af et godt arbejdsmiljø: - Vi vil gerne være med til at vise, at det er en god investering at bruge kræfter på at forbedre arbejdsmiljøet og håber at uddelingen af prisen kan være en inspiration for andre virksomheder, slutter Mette Møller Nielsen. 2

6 APRIL 2010 træ I april måned udkom det nye nummer af sektionens profilmagasin træ. Husk at alle sektionens medlemmer kan få bragt gode byggehistorier i magasinet. Alle kan bestille op til 10 stk. af magasinet gratis. Bestilling af træ sendes til n At blive Danmarks og måske Verdens bedste Tømrerlærling 2011 Den vindende DM-mester vil efterfølgende kunne deltage i et internationalt VM for faget, som trækker en lang række meget dygtige elever fra hele verdenen. Der er følgende betingelser for deltagelse: n Eleven må højst fylde 22 år i n Eleven skal være i gang med uddannesens hovedforløb ved det indledende skolemesterskabet. Kenneth Meldgaard, Tømrerfirmaet Ole Lauritsen, Holstebro. DM-vinder 2008, 5-plads ved VM for håndværk n Af Torsten Lindum Poulsen Der er mange dygtige tømrerelever, men det er de få, der kan bevise, at de er blandt de allerbedste i Danmark. Det er der mulighed for at slå fast ved DM-mesterskabet, der afholdes den januar 2011 i Odense i forbindelse med DM for alle erhvervsuddannelser Tømrerfaget har i flere år deltaget i både DM og VM for unge håndværkere med stor succes. Interessen for at deltage og være med er stærkt stigende ikke kun blandt elever, men i lige høj grad for virksomheder og erhvervsskoler. Udvælgelsen af de 5 finalister til DM i Odense foretages ved en række indledende skolemesterskaber og efterfølgende udvælgelseskonkurrencer blandt vinderne derfra. Der er således mulighed for de fleste elever at deltage i nærheden. Spørg på den lokale erhvervsskole, hvor og hvornår den lokale konkurrence for tømrerfaget afvikles og mulighederne for at deltage her. Der konkurreres i kvalitet, overblik, hurtighed og præcision på et højt fagligt niveau, derfor skal eleven: n Kunne arbejde under tidspres. n Kunne organisere sin opgave og disponere sin tid. n Kende sit fag og materialer rigtigt godt. n Være både psykisk og fysisk i topform. n Være særdeles fortrolig med tegning og tegningsforståelse. Eleven skal være indstillet på stor mediebevågenhed ved mesterskaberne, som over en årrække har opbygget et niveau, som tiltrækker mange tilskuere, aviser, presse og TV. Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og indstillet på løndækning ved deltagelse i både de lokale mesterskaber og et evt. efterfølgende DMmesterskab. Samt i tilfælde at et efterfølgende VM bakke op om deltagelsen her, se dette. Øvrige udgifter omkring mesterskaberne betales af skolerne og Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser med hjælp fra en række faglige sponsorer. Disse sponsorer er Det faglige udvalg i gang med at få på plads. De foreløbige sponsorer er nævnt senere i artiklen. Deltagelse i World Skills 2011 London Vinderen af DM 2011 i Odense vil få tilbudt at deltage som Danmarks repræsentant ved et kæmpestort VM-mesterskab for en lang række håndværk i London den oktober Her vil der være repræsentation fra de dygtigste elever fra hele verdenen og konkurrencen vil kræve en enestående dygtighed og koncentration. Tømrerfaget har lang erfaring fra tidligere deltagelse og kan garantere VM-deltageren en oplevelse, som er i absolut særklasse. Op til VM-mesterskabet skal den deltagende elev trænes, så der kan præsteres det allerbedste. Dette foregår i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Der kan indgå deltagelse i et europæisk mesterskab som en del af træningen Elev og virksomhed skal derfor være indforståede med at afsætte den fornødne tid til denne træning og deltagelse i selve mesterskabet. Det faglige Udvalg og sponsorerne sørger for finansiering ved VM af elevens deltagelse, træning og løndækning i samarbejde med Byggeriets Uddannelser. Yderligere oplysninger til Torsten Lindum Poulsen, Byggeriets Uddannelser Foreløbige sponsorer: Træ-Industri- Byg i Danmark TIB Træsektionen i Dansk Byggeri SydDansk Erhvervsskole Tømrerfagets Lærebogsfond

7 Tømrer og snedkergolf 2010 Kampen om den gyldne putter Afholdes i år fredag den 13. august i Juelsminde Golfklub, Bolbroholtvej 11, 7130 Juelsminde. Tilmelding senest 2. august Yderligere oplysninger på tlf eller n Danmarksmesterskaberne 2011 for landets mest talentfulde lærlinge og elever Odense er næste år vært for erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab. Omkring 200 unge fra smede til sosuassistenter og fra tømrere til medie grafikere vil januar 2011 dyste om at blive kåret som Danmarks dygtigste inden for deres fag. Og kampen bliver hård, for det er eliten fra de 31 repræsenterede fag, der er udtaget til at deltage. Det er første gang erhvervsuddannelserne holder et samlet Danmarksmesterskab. Målet er at give de unge lærlinge og elever en enestående mulighed for at vise deres talenter og få skærpet deres i forvejen høje faglige niveau. Nogle af de unge kan rejse hjem fra Odense Congress Center med titlen Danmarksmester, og nogle af dem har tilmed chancen for at kvalificere sig til verdensmesterskabet, der finder sted i London senere på året. Derfor vil der forud for stævnet på Fyn blive trænet intensivt på skoler, lærepladser og praktiksteder. Erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab danner en god ramme for styrkelsen af det lokale samarbejde mellem erhvervsliv, erhvervsuddannelser og folkeskoler. Fremover skal Danmarksmesterskabet afvikles i skiftende byer fra år til år, så forskellige byer over tid får gavn af denne sidegevinst. Der bliver ikke nogen standardmåde at afvikle mesterskabet på. Hver enkelt by kan selv sætte sit eget præg på arrangementet, så det passer til den lokale erhvervsstruktur. Sideløbende med konkurrencerne for de unge under erhvervsuddannelse er der desuden konkurrencer for folkeskoleeleverne fra Region Syddanmark. Disse konkurrencer bliver transmitteret live via internettet til samtlige folkeskoler i landet. DM som studievejledning I år 2015 er det målet, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Her spiller erhvervsuddannelserne en central rolle, og Danmarksmesterskabet fungerer som en nærværende og interaktiv studievejledning. Folkeskoleeleverne kan i løbet af de tre konkurrencedage opleve de mange forskellige erhvervsuddannelser på tæt hold. De kan se arbejdende værksteder, få en snak med de unge lærlinge og elever og selv prøve at stå med værktøjet i hånden. De skal opdage, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt tilbud, så flere af dem vælger erhvervsskolevejen som et aktivt og velovervejet tilvalg. Region Syddanmark bidrager til denne aktivitet. Undervisningsministeriet støtter Danmarksmesterskaberne og denne synliggørelse af erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder for valg af videre uddannelse. Om SkillsDenmark Danmarksmesterskabet for alle erhvervsuddannelser bliver arrangeret af SkillsDenmark. SkillsDenmark er en organisation, der består af erhvervsskoler og de faglige udvalg for de erhvervsuddannelser, der har deltagere med ved WorldSkills og EuroSkills verdensmesterskaberne og europamesterskaberne for erhvervsuddannelserne. WorldSkills bliver afholdt hvert andet år med unge deltagere fra hele verden. Sidste gang var i år 2009, hvor Calgary i Canada var vært. I 2011 er WorldSkills i London. Læs mere på hjemmesiden 2

8 Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, Maj 2010 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200g multiart, mat Kontrol med træplader Da Dansk Byggeri i maj måned i år skød Uddannelse for unge byggeledere i gang, var scenen sat for en succes. De 15 deltagere, alle fra Dansk Byggeris Træsektion, kunne se frem til et halvt år, hvor de for alvor skulle trække i byggelederens arbejdstøj. Erhvervs- og Byggestyrelsens indsats består af to dele: Information I april og maj måned iværksætter Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med de relevante brancheorganisationer, herunder Dansk Byggeri, en målrettet informationsindsats om reglerne overfor disse organisationers medlemmer. Kontrol I juni gennemfører Erhvervs- og Byggestyrelsen en kontrolindsats i bl.a. havne, hos grossister, byggemarkeder og trælaster. Under kontrollen vil Erhvervs- og Byg gestyrelsen undersøge dokumentation, egenskaber og markedsføring lever op til indholdet i standarden Hvis det i forbindelse med kontrollen viser sig, at en virksomhed ikke overholder reglerne, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen udstede et påbud om at få forholdene bragt i orden. Efterfølges påbuddet ikke, har Erhvervs- og Byggestyrelsen mulighed for at politianmelde virksomheden Ethvert led i omsætningen fra producent til forhandler har pligt til at sikre sig, at træpladerne er CE-mærket og markedsført korrekt, jf. bekendtgørelse nr af 10. november 2008 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Dette betyder at Træsektionens medlemmer har et ansvar overfor sine kunder når de videresælger træplader. Træsektionen vil følge den forestående kontrol, og informerer om resultatet i nyhedsbrevet. 2 Formanden takkede af Træsektionens formand, Kurt F. Sørensen, ønskede ikke genvalg som formand for Træsektionens bestyrelsen, og valgte samtidig at træde ud af bestyrelsen på Træsektionens generalforsamling, der blev afholdt på Vejlefjord Hotel og Konference. Kurt F. Sørensen, der grundlagde KFS Boligbyg, var medlem af arbejdsgiverforeningen HO, der i 1991 var en af flere arbejdsgiverforeninger, der valgte at indgå samarbejde, og stiftede Byggeriets Arbejdsgivere; BYG. Han var i BYG-tiden i en længere periode, menigt medlem af Træsektionens bestyrelse, og blev efter stiftelsen af Dansk Byggeri i 2003, valgt som næstformand for Træsektionen. Året efter blev han valgt som formand for sektionen. Kurt F. Sørensen har gennem hele karrieren, som tømrermester og i organisationsverdenen, søgt indflydelse, og hans CV viser da også en stor lyst til aktivt at præge fremtidens byggeri. Senest har Kurt F. Sørensens virksomhed opført et Plusenergihus i Lystrup, Bolig for livet, der blev finansieret af VKR Holding. Han er varm fortaler for de store muligheder træfagene har i fremtidens byggeri. Faget bør, ifølge Kurt F. Sørensen, udvikle sig i trit med den øgede fokus på energioptimering, og være parat til at tage nye materialer og løsninger til sig, og på den måde holde et højt aktivitetsniveau. Kurt F. Sørensen vil i fremtiden koncentrere sig om sin bestyrelsesplads i Dansk Byggeris bestyrelse, ligesom han forsat er menigt medlem af Nyhussektionens bestyrelse. Træsektionens bestyrelse takker Kurt F. Sørensen for at være en engageret og nytænkende formand, der med stor indsigt i faget har udført et uvurderligt arbejde for sektionen gennem årene. 2

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholdte fredag d. 18. marts den årlige generalforsamling. Det var en af de mere

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Juli 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen En sektion med ambitioner Træsektionen er med ca. 2900 medlemmer en af de store sektioner i Dansk Byggeri, og jeg mener, det må forpligte.

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Det vigtigste er, at I let kan finde vej til kurser, publikationer og ikke mindst vores særlige aftaler med BYG-ERFA og Træinformation.

Det vigtigste er, at I let kan finde vej til kurser, publikationer og ikke mindst vores særlige aftaler med BYG-ERFA og Træinformation. Nyhedsbrev September 2013 sektionen DET VAR SÅ DEN SOMMER! Jeg håber, at I alle sammen har nydt godt af den fantastiske sommer vi har haft i år, og har fået ladet batterierne op. Vejret har indbudt til

Læs mere

Uddannelse Erhvervs-, efter- og videreuddannelse. 8. årgang nr 3 april 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Klimavenlig isolering

Uddannelse Erhvervs-, efter- og videreuddannelse. 8. årgang nr 3 april 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Klimavenlig isolering 8. årgang nr 3 april 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Klimavenlig isolering 2 Energirigtig empire 2 3d gør byggeprocessen nemmere Uddannelse Erhvervs-, efter- og videreuddannelse 1

Læs mere

Luft under vingerne og vind i sejlene

Luft under vingerne og vind i sejlene Nyhedsbrev September 2015 sektionen Luft under vingerne og vind i sejlene Det har været en lidt blæsende sommer. Om det er godt eller skidt afhænger jo af øjnene der ser, og hvilket fokus man lige har.

Læs mere

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt 20.800 mennesker

Læs mere

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen.

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen. Nyhedsbrev April 2015 sektionen Så er årets generalforsamling og temamøde godt overstået hvis jeg selv skal sige det. Med rekordstor deltagelse kan vi ikke være andet end tilfredse. Min beretning for året

Læs mere

Det er sjovt at være formand

Det er sjovt at være formand Nyhedsbrev April 2014 sektionen Det er sjovt at være formand Sådan sluttede jeg min beretning i 2013 og det gjorde jeg faktisk også ved generalforsamlingen i år. For jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

Gå ind på www.traesektionen.dk og tilmeld dig til generalforsamling og temamøde inden den 18. februar 2014.

Gå ind på www.traesektionen.dk og tilmeld dig til generalforsamling og temamøde inden den 18. februar 2014. Nyhedsbrev Februar 2014 sektionen Der er forår på vej og med foråret følge forhåbningen om lysere tider ikke bare i form af flere lyse timer i døgnet men mere arbejde bedre sager større indtjening mindre

Læs mere

Arbejdsmiljø. Arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø intensiveret. 7. årgang nr 5 august 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Arbejdsmiljø. Arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø intensiveret. 7. årgang nr 5 august 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 7. årgang nr 5 august 2009 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Citycentret står bro 2 De lave lande og klimaet 2 Fra papir til digitale løsninger Arbejdsmiljø Arbejdet for at sikre et godt

Læs mere

havde fokus på miljø og sikkerhed for de udførende svende og lærlinge.

havde fokus på miljø og sikkerhed for de udførende svende og lærlinge. TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 GODT NYTÅR Træsektionens formand ønsker alle en glædelig jul og et godt og positivt 2013 sektionen De sidste måneder af 2012 har langt hen

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

grafisk bar 31. nummer OKTOBER 2013 Medlemmer

grafisk bar 31. nummer OKTOBER 2013 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 31. nummer OKTOBER 2013 Struktur gør arbejdet nemt Portræt af Nordjyske Medier arbejde med arbejdsmiljøet. Har I styr på AMO? Læs om reglerne

Læs mere

Murersektionens generalforsamling 2010

Murersektionens generalforsamling 2010 Murersektionens generalforsamling 2010 Formandens beretning Fredag, den 9. april 2010 på Munkebjerg Hotel ved Vejle Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Strategi- og handlingsplan side 3

Læs mere

Husk at bæredygtighed ikke er nok og konstater, at fra 1. december bliver bygge- og miljøansøgninger digitale.

Husk at bæredygtighed ikke er nok og konstater, at fra 1. december bliver bygge- og miljøansøgninger digitale. NORTHWEST gate METRO Bella Center NR.5 BC/IH Parkering Lager NR.11 i SKILLS 3000 H-M1 TEKNISK SERVICE H-M2 H-M3 SLANGEVINDER BRANDSKAB NEDLØBSRØR DÆKSEL Ø60cm teknikrum GARDEROBE Hal ass. rum K-rum teknikrum

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Den økonomiske situation side 4 Politisk

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Investeringsbehov To fluer med ét smæk. 7. årgang nr 4 juni 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. repræsentantskabsmødet

Investeringsbehov To fluer med ét smæk. 7. årgang nr 4 juni 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. repræsentantskabsmødet 7. årgang nr 4 juni 2009 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Reportage fra repræsentantskabsmødet 2 Badeland med udfordringer 2 Elmåleren løber baglæns Investeringsbehov To fluer med ét smæk

Læs mere

Dansk Byggeris. interessevaretagelse. 7. årgang nr 2 marts 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. arbejdskraft - tag en lærling

Dansk Byggeris. interessevaretagelse. 7. årgang nr 2 marts 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. arbejdskraft - tag en lærling 7. årgang nr 2 marts 2009 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tilskud til efteruddannelse 2 Passivhus i kolding 2 vigtigt at sikre fremtidens arbejdskraft - tag en lærling Dansk Byggeris interessevaretagelse

Læs mere

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne DM Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2012 AARHUS TECH, 12. maj Hasselager Allé 2, Aarhus Det var friheden på vejen og det at være sin egen herre, der tiltrak mig Patrick Dalsgaard Olesen, vinder

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere