TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10"

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Generalforsamling i Træsektionen Generalforsamlingen i Dansk Byggeris Træsektionen den 12. marts blev ramme om formandsvalg, udskiftning i bestyrelsen og fokus på sektionens lokale arbejde. Den hidtidige næstformand, Michael Lund, blev valgt som ny formand efter Kurt F. Sørensen, der havde valgt at trække sig fra posten. Da Knud F. Sørensen var blevet syg, fik Michael Lund sin ilddåb og holdt bl.a. beretningen om det forløbne års arbejde. På generalforsamlingen blev der holdt en workshop, hvor deltagerne drøftede Træsektionens arbejde i lokalområderne. Der fremkom en lang række idéer og forslag til at optimere sektionens arbejde, og dermed få mere ud af de ressourcer, der afsættes fra sektionen og Dansk Byggeri til arbejdet for at øges synligheden lokalt. Knud F. Sørensen blev behørigt fejret ved aftenens middag, hvor Michael Lund i sin tale lagde vægt på, at han overtager en veldrevet sektion, hvor en række underudvalg har fået mandat til at varetage sektionens interesser, hvilket giver formanden tid til at koncentrere sig om formandshvervet. Den ny bestyrelse Michael Lund grundlagde i 1997 Lund & Staun A/S sammen med makkeren Henrik Staun. De har gennem årene udvidet virksomheden flere gange, og i 2003 blev tømrer- og snedkervirksomheds forretningsområde udvidet gennem opkøb af en mindre murervirksomhed. Lund og Staun A/S har modtaget seks Børsen Gazeller, og fik i 2007 tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley. Michael Lund har været medlem af Træsektionens bestyrelse siden 2006, blev valgt til næstformand 2008 og er aktiv i en lang række netværk lige fra Dansk Byggeris Lokalforening BYG Himmerland til ExecutiveBusiness- Network, hvor erfaringer deles med andre byggevirksomheder. Lund & Staun A/S har været medlem i Dansk Byggeri siden 1997, og Michael Lund blev valgt ind i Træsektionens bestyrelse i 2006, og ved generalforsamlingen i 2008 blev han valgt som næstformand. Træsektionen har i Michael Lund fået en meget åben og direkte formand, der allerede før valget har nydt stor popularitet blandt medlemmerne. Udover Kurt F. Sørensen valgte Bent Sønderskov, Villy Jønsson og Steen Justesen at træde ud af bestyrelsen. De fire nye medlemmer i bestyrelsen er Erik Nimb, Martin Skou Heidemann, Klaus Allermann og Allan Olesen. Efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig, og Henning Pedersen blev valgt som ny næstformand for sektionen. 2 Den nye bestyrelse fanget ved generalforsamlingen. Øverst fra venstre, Michael Lund, Henning Pedersen, Martin Skou Heidemann, Jacob Knudsen og Erik Nimb. Nederst fra venstre, Allan Olesen og Ole Gregersen. Klaus Allermann og Flemming Yde Kjærgaard var ikke til stede.

2 Ny beregningsvejledning for spær Træinformation har udviklet en helt ny anvisning for dimensionering og udførelse af spær, samlet med hulplader TRÆ 59 Træspær 1. Den afløser TRÆ 28, som i en årrække har været de facto standard for værkstedsfremstillede spær. Nye løsninger Den nye håndbog, TRÆ 59 Træspær 1, indeholder detaljerede anvisninger for dimensionering og udførelse af spær, samlet med hulplader. Det er en topmoderne anvisning, baseret på Eurocode 5. Ud over de traditionelle bjælkespær, gitterspær og hanebåndsspær er der en række helt nye spærløsninger i bogen: n Bjælkespær over to fag n Saksspær n Halvspær med skrå fod n Gitterbjælker til afstivning n Pladeforstærkninger ved indryk ket understøtning n Fritliggende spær samlet med indslidsede stålplader Til dimensionering af bjælkelag i småhuse og mellembjælker ved hanebåndsspær, indeholder håndbogen dimensioneringstabeller for de mest anvendte trædimensioner. Bogen koster 228 kr. ekskl. moms og kan bestilles online på n Eksklusiv aftale med BYG-ERFA Træsektionen under Dansk Byggeri har indgået en eksklusivaftale med BYG-ERFA, der giver sektionens små 3000 medlemmer fri digital adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade. Den 1. marts 2010 blev det muligt for træsektionens medlemmer, at læse og hente BYG-ERFAs erfaringsblade via BYGERFAs hjemmeside. Samtidig giver aftalen sektionen mulighed for at udsende udvalgte erfaringsblade digitalt til medlemmerne, ligesom medlemmerne får en række andre fordele, som eksempelvis rabat på deltagergebyret for BYG-ERFAs arrangementer. Baggrunden for at sektionen har valgt at indgå aftalen med BYG-ERFA er, at sektionens bestyrelse vægter videndeling højt, og at den mener at sektionen har en orienteringspligt overfor medlemmerne, så de har mulighed for at holde sig opdateret på den nyeste viden. Sektionens medlemmer kan via få adgangen til BYG-ERFA. Eventuelle problemer med adgangen kan oplyses til Søren Meyer på eller på tlf n

3 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikation sikrer høj kvalitet Kunderne stiller krav til høj kvalitet og forventer professionelt udført arbejde, når de køber en sikringsydelse. I forbindelse med nybyggeri, ombygning og andre byggeopgaver, hvor sikringsinstallationer er en del af entreprisen, stiller kunderne krav til kvaliteten og til de virksomheder der installerer dem. Virksomheder, der lader sig certificere i henhold til kravspecifikation for mekanisk indbrudssikring, kan opfylde disse krav. Forsikringsselskaberne stiller krav Virksomheder er ofte omfattet af et sikringskrav fra sit forsikringsselskab, hvilket betyder, at der stilles krav til den elektroniske overvågning samt den mekaniske indbrudssikring fx ved at døre skal aflåses med to låseenheder, og om at vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Efter et indbrud skal kunden dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og den elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau for at kunne få erstatning fra forsikringsselskabet. Denne dokumentation kan fx være en installationserklæring udfyldt af en F&P-registreret installatørvirksomhed. Når du skal arbejde for en virksomhed, så er det en god ide, at spørge ind til, om virksomheden er omfattet af et sikringsniveau, så du ikke ved et uheld kommer til at ændre den etablerede sikring. Du kan se forsikringsselskabernes sikringsniveauer på og gå ind under ERHVERV. Du skal være opmærksom på, at indvendige døre som ikke er en del af bygningens 'skal' ikke er omfattet af et sikringsniveau det kan fx være et toilet i en forretning eller dørene på en kontorgang. Det betyder, at låseenheder skal monteres efter producentens anvisning, men ikke nødvendigvis af en certificeret virksomhed. En kunde, der skal opfylde et sikringskrav fra sit forsikringsselskab, skal vælge en virksomhed, der er F&P-registreret til at få installeret sin sikring. Virksomheden kan blive F&P-registreret hvis den er certificeret i henhold til kravspecifikationer for mekanisk indbrudssikring. En certificeret virksomhed For at blive certificeret skal virksomheden opfylde en række krav herunder bl.a. at kunne fremvise skriftlig dokumentation for virksomhedens forretningsgange medhensyn til indkøb og lagerstyring, salg og markedsføring, projektering, montering samt service. Der er også en række krav til virksomhedens medarbejdere. For at sikre at virksomheden har de fornødne kompetencer i forbindelse med salg, projektering, montering etc. skal medarbejderne have gennemgået kurser, der er relevante i forhold til virksomhedens fagområder. En tømrervirksomhed, der monterer låseenheder og dørlukkere skal råde over medarbejdere, der har gennemført kursus 1 sikringsteknisk montage samt AMUkursus nr Se mere om FP-registrering af installatører og produkter på tyveri.aspx. Private kunder Hvis privatkunden eller virksomheden ikke er omfattet af et sikringskrav fra sit forsikringsselskab skal låseenheder og andre mekaniske sikringsydelser monteres efter producentens anvisning, men ikke nødvendigvis af en certificeret virksomhed. 2

4 Ny krav til træbaserede tagplader n Af Bjarne Lund Johansen, Træinformation En række af byggeriets organisationer har indgået en ny brancheaftale med krav til træbaserede plader, der anvendes i forbindelse med tagarbejder. Det sker for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i dansk byggeri. Aftalen omfatter manuel håndtering, dvs. enkeltmandshåndtering af krydsfiner- og OSB-plader, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning, i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Kompositplader af krydsfiner eller OSB, f.eks. med belægning af tagpap, er også omfattet af aftalen. Aftalen er gældende for alle der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri. Brancheaftalen er kommet i stand på initiativ af Træinformation i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Træ Industri Byg, Dansk Træforening og Trælasthandlerunionen. Aftalen er kommet i stand i samråd med Arbejdstilsynet for at byggeriets parter kan leve op til tilsynets krav om sikkerhed på tage, se At-vejledning D.3.1. Kravene kort Pladestørrelsen må ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal, leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg pr. plade. Aftalen udelukker ikke, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt iht. Arbejdstilsy nets vejledning om Løft, træk og skub, At-vejledning D.3.1. Følgende CE-mærkede tagplader, afprøvet og mærket iht. DS/EN13986/NA, er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300). Pladens vægt skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen. Aftalen er trådt i kraft 1. marts I en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1. marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalens krav. Yderligere oplysninger Info om de enkelte produkter findes i leverandørbrugsanvisninger. Valg og anvendelse af træplader i byggeriet findes i anvisninger fra Træinformation. Vedrørende arbejdsmiljøforhold henvises til gældende AT-vejledninger og branchevejledninger. n Ny håndbog om udendørs træbeskyttelse Nye EU-regler betyder skærpede krav til træbeskyttelsesmidler. I håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse samler Træinformation den nyeste viden og lovgivning om beskyttelse af udendørs træ. Tre faktorer er afgørende for holdbarheden af træ i udendørs klima: Valget af den rigtige træart, den konstruktive udførsel, og hvilken form for kemisk træbeskyttelse der bruges. TRÆ 57, Træbeskyttelse afløser Træinformations tidligere håndbøger TRÆ 44, Maling af træ og TRÆ 46, Træbeskyttelse, og samler den nyeste viden på området. Skærpede EU-standarder De nye EU-regler på træbeskyttelsesområdet betyder, at maling og træbeskyttelse i dag ligner hinanden mere og mere. Kravet om at udfase opløsningsmidler, f.eks. terpentin, fra produkterne og gå over til vandbaserede midler betyder samtidig, at de får ændrede egenskaber. Derfor har vi valgt at samle vores hidtidige håndbøger om de to emner i én samlet udgivelse og opdateret den i forhold til de nyeste erfaringer og regler på området. Udover opdaterede regler på området giver bogen metoder til konstruktiv beskyttelse af træværk og gode råd om kemisk træbeskyttelse. Bogen forklarer grundprincipperne i den konstruktive træbeskyttelse og giver eksempler på, hvilken form for maling og træbeskyttelse man bør vælge for at beskytte træet bedst muligt. Håndbogen behandler også vedligeholdelse af både nyt og gammelt træværk og indeholder derfor et omfattende afsnit om tilstandsvurdering og opretning af slidte og nedbrudte udvendige træoverflader. Og så giver den anvisninger på, hvordan man skal forholde sig ved brug af ubehandlede træoverflader med eksempler på patinering af træet. Træbeskyttelse kan bestilles og betales direkte i Træinformations online-butik på og koster 248 kr. ekskl. moms. Er du medlem af Træinformation får du bogen som en del af medlemskabet. Læs mere om medlemsfordelene på vælg Dit medlemskab. n

5 Årets bedste arbejdsmiljø skal belønnes Dansk Byggeri opfordrer nu sine medlemmer til at indstille sig til Arbejdsmiljøprisen Hvert år uddeler Arbejdsmiljørådet en pris til de virksomheder, der har gjort en særlig indsats på arbejdsmiljøområdet. Et område der ligger Dansk Byggeri meget på sinde: - I Dansk Byggeri har vi et stort fokus på arbejdsmiljøet, herunder sikkerhed, nedslidning og det psykiske arbejdsmiljø hos vores medlemsvirksomheder. Vi ved, at der findes rigtigt mange virksomheder, der gør et stort arbejde og som prøver nye og anderledes samarbejdsformer, fortæller arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller Nielsen og fortsætter: - Selvom vi ved, at den slags arbejde giver gode resultater, så ved vi også, at det kan være hårdt og ressourcetungt arbejde. Derfor opfordrer vi vore medlemsvirksomheder til at lade sig indstille til arbejdsmiljøprisen 2010, og er gerne behjælpelige med ansøgningsprocessen. Der uddeles fire priser, en for bedste indsats inden for arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø samt overfor støj og muskel- og skeletbesvær. Indstillingen foregår direkte fra Arbejdsmiljørådets hjemmesiden, via det elektroniske indstillingsskema. Dommerkomiteen modtager indstillinger frem til den 30. september. I ugerne herefter behandles alle indstillinger og dommerkomiteen finder frem til de virksomheder, der går videre med en nominering til ArbejdsmiljøPrisen Vinderne afsløres blandt de nominerede på ArbejdsmiljøDagen 2010, der finder sted den 2. december på Axelborg i København, og hos Dansk Byggeri håber man, at prisen kan være med til at skabe synlighed omkring betydningen af et godt arbejdsmiljø: - Vi vil gerne være med til at vise, at det er en god investering at bruge kræfter på at forbedre arbejdsmiljøet og håber at uddelingen af prisen kan være en inspiration for andre virksomheder, slutter Mette Møller Nielsen. 2

6 APRIL 2010 træ I april måned udkom det nye nummer af sektionens profilmagasin træ. Husk at alle sektionens medlemmer kan få bragt gode byggehistorier i magasinet. Alle kan bestille op til 10 stk. af magasinet gratis. Bestilling af træ sendes til n At blive Danmarks og måske Verdens bedste Tømrerlærling 2011 Den vindende DM-mester vil efterfølgende kunne deltage i et internationalt VM for faget, som trækker en lang række meget dygtige elever fra hele verdenen. Der er følgende betingelser for deltagelse: n Eleven må højst fylde 22 år i n Eleven skal være i gang med uddannesens hovedforløb ved det indledende skolemesterskabet. Kenneth Meldgaard, Tømrerfirmaet Ole Lauritsen, Holstebro. DM-vinder 2008, 5-plads ved VM for håndværk n Af Torsten Lindum Poulsen Der er mange dygtige tømrerelever, men det er de få, der kan bevise, at de er blandt de allerbedste i Danmark. Det er der mulighed for at slå fast ved DM-mesterskabet, der afholdes den januar 2011 i Odense i forbindelse med DM for alle erhvervsuddannelser Tømrerfaget har i flere år deltaget i både DM og VM for unge håndværkere med stor succes. Interessen for at deltage og være med er stærkt stigende ikke kun blandt elever, men i lige høj grad for virksomheder og erhvervsskoler. Udvælgelsen af de 5 finalister til DM i Odense foretages ved en række indledende skolemesterskaber og efterfølgende udvælgelseskonkurrencer blandt vinderne derfra. Der er således mulighed for de fleste elever at deltage i nærheden. Spørg på den lokale erhvervsskole, hvor og hvornår den lokale konkurrence for tømrerfaget afvikles og mulighederne for at deltage her. Der konkurreres i kvalitet, overblik, hurtighed og præcision på et højt fagligt niveau, derfor skal eleven: n Kunne arbejde under tidspres. n Kunne organisere sin opgave og disponere sin tid. n Kende sit fag og materialer rigtigt godt. n Være både psykisk og fysisk i topform. n Være særdeles fortrolig med tegning og tegningsforståelse. Eleven skal være indstillet på stor mediebevågenhed ved mesterskaberne, som over en årrække har opbygget et niveau, som tiltrækker mange tilskuere, aviser, presse og TV. Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne frihed og indstillet på løndækning ved deltagelse i både de lokale mesterskaber og et evt. efterfølgende DMmesterskab. Samt i tilfælde at et efterfølgende VM bakke op om deltagelsen her, se dette. Øvrige udgifter omkring mesterskaberne betales af skolerne og Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser med hjælp fra en række faglige sponsorer. Disse sponsorer er Det faglige udvalg i gang med at få på plads. De foreløbige sponsorer er nævnt senere i artiklen. Deltagelse i World Skills 2011 London Vinderen af DM 2011 i Odense vil få tilbudt at deltage som Danmarks repræsentant ved et kæmpestort VM-mesterskab for en lang række håndværk i London den oktober Her vil der være repræsentation fra de dygtigste elever fra hele verdenen og konkurrencen vil kræve en enestående dygtighed og koncentration. Tømrerfaget har lang erfaring fra tidligere deltagelse og kan garantere VM-deltageren en oplevelse, som er i absolut særklasse. Op til VM-mesterskabet skal den deltagende elev trænes, så der kan præsteres det allerbedste. Dette foregår i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Der kan indgå deltagelse i et europæisk mesterskab som en del af træningen Elev og virksomhed skal derfor være indforståede med at afsætte den fornødne tid til denne træning og deltagelse i selve mesterskabet. Det faglige Udvalg og sponsorerne sørger for finansiering ved VM af elevens deltagelse, træning og løndækning i samarbejde med Byggeriets Uddannelser. Yderligere oplysninger til Torsten Lindum Poulsen, Byggeriets Uddannelser Foreløbige sponsorer: Træ-Industri- Byg i Danmark TIB Træsektionen i Dansk Byggeri SydDansk Erhvervsskole Tømrerfagets Lærebogsfond

7 Tømrer og snedkergolf 2010 Kampen om den gyldne putter Afholdes i år fredag den 13. august i Juelsminde Golfklub, Bolbroholtvej 11, 7130 Juelsminde. Tilmelding senest 2. august Yderligere oplysninger på tlf eller n Danmarksmesterskaberne 2011 for landets mest talentfulde lærlinge og elever Odense er næste år vært for erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab. Omkring 200 unge fra smede til sosuassistenter og fra tømrere til medie grafikere vil januar 2011 dyste om at blive kåret som Danmarks dygtigste inden for deres fag. Og kampen bliver hård, for det er eliten fra de 31 repræsenterede fag, der er udtaget til at deltage. Det er første gang erhvervsuddannelserne holder et samlet Danmarksmesterskab. Målet er at give de unge lærlinge og elever en enestående mulighed for at vise deres talenter og få skærpet deres i forvejen høje faglige niveau. Nogle af de unge kan rejse hjem fra Odense Congress Center med titlen Danmarksmester, og nogle af dem har tilmed chancen for at kvalificere sig til verdensmesterskabet, der finder sted i London senere på året. Derfor vil der forud for stævnet på Fyn blive trænet intensivt på skoler, lærepladser og praktiksteder. Erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab danner en god ramme for styrkelsen af det lokale samarbejde mellem erhvervsliv, erhvervsuddannelser og folkeskoler. Fremover skal Danmarksmesterskabet afvikles i skiftende byer fra år til år, så forskellige byer over tid får gavn af denne sidegevinst. Der bliver ikke nogen standardmåde at afvikle mesterskabet på. Hver enkelt by kan selv sætte sit eget præg på arrangementet, så det passer til den lokale erhvervsstruktur. Sideløbende med konkurrencerne for de unge under erhvervsuddannelse er der desuden konkurrencer for folkeskoleeleverne fra Region Syddanmark. Disse konkurrencer bliver transmitteret live via internettet til samtlige folkeskoler i landet. DM som studievejledning I år 2015 er det målet, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Her spiller erhvervsuddannelserne en central rolle, og Danmarksmesterskabet fungerer som en nærværende og interaktiv studievejledning. Folkeskoleeleverne kan i løbet af de tre konkurrencedage opleve de mange forskellige erhvervsuddannelser på tæt hold. De kan se arbejdende værksteder, få en snak med de unge lærlinge og elever og selv prøve at stå med værktøjet i hånden. De skal opdage, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt tilbud, så flere af dem vælger erhvervsskolevejen som et aktivt og velovervejet tilvalg. Region Syddanmark bidrager til denne aktivitet. Undervisningsministeriet støtter Danmarksmesterskaberne og denne synliggørelse af erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder for valg af videre uddannelse. Om SkillsDenmark Danmarksmesterskabet for alle erhvervsuddannelser bliver arrangeret af SkillsDenmark. SkillsDenmark er en organisation, der består af erhvervsskoler og de faglige udvalg for de erhvervsuddannelser, der har deltagere med ved WorldSkills og EuroSkills verdensmesterskaberne og europamesterskaberne for erhvervsuddannelserne. WorldSkills bliver afholdt hvert andet år med unge deltagere fra hele verden. Sidste gang var i år 2009, hvor Calgary i Canada var vært. I 2011 er WorldSkills i London. Læs mere på hjemmesiden 2

8 Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, Maj 2010 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200g multiart, mat Kontrol med træplader Da Dansk Byggeri i maj måned i år skød Uddannelse for unge byggeledere i gang, var scenen sat for en succes. De 15 deltagere, alle fra Dansk Byggeris Træsektion, kunne se frem til et halvt år, hvor de for alvor skulle trække i byggelederens arbejdstøj. Erhvervs- og Byggestyrelsens indsats består af to dele: Information I april og maj måned iværksætter Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med de relevante brancheorganisationer, herunder Dansk Byggeri, en målrettet informationsindsats om reglerne overfor disse organisationers medlemmer. Kontrol I juni gennemfører Erhvervs- og Byggestyrelsen en kontrolindsats i bl.a. havne, hos grossister, byggemarkeder og trælaster. Under kontrollen vil Erhvervs- og Byg gestyrelsen undersøge dokumentation, egenskaber og markedsføring lever op til indholdet i standarden Hvis det i forbindelse med kontrollen viser sig, at en virksomhed ikke overholder reglerne, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen udstede et påbud om at få forholdene bragt i orden. Efterfølges påbuddet ikke, har Erhvervs- og Byggestyrelsen mulighed for at politianmelde virksomheden Ethvert led i omsætningen fra producent til forhandler har pligt til at sikre sig, at træpladerne er CE-mærket og markedsført korrekt, jf. bekendtgørelse nr af 10. november 2008 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Dette betyder at Træsektionens medlemmer har et ansvar overfor sine kunder når de videresælger træplader. Træsektionen vil følge den forestående kontrol, og informerer om resultatet i nyhedsbrevet. 2 Formanden takkede af Træsektionens formand, Kurt F. Sørensen, ønskede ikke genvalg som formand for Træsektionens bestyrelsen, og valgte samtidig at træde ud af bestyrelsen på Træsektionens generalforsamling, der blev afholdt på Vejlefjord Hotel og Konference. Kurt F. Sørensen, der grundlagde KFS Boligbyg, var medlem af arbejdsgiverforeningen HO, der i 1991 var en af flere arbejdsgiverforeninger, der valgte at indgå samarbejde, og stiftede Byggeriets Arbejdsgivere; BYG. Han var i BYG-tiden i en længere periode, menigt medlem af Træsektionens bestyrelse, og blev efter stiftelsen af Dansk Byggeri i 2003, valgt som næstformand for Træsektionen. Året efter blev han valgt som formand for sektionen. Kurt F. Sørensen har gennem hele karrieren, som tømrermester og i organisationsverdenen, søgt indflydelse, og hans CV viser da også en stor lyst til aktivt at præge fremtidens byggeri. Senest har Kurt F. Sørensens virksomhed opført et Plusenergihus i Lystrup, Bolig for livet, der blev finansieret af VKR Holding. Han er varm fortaler for de store muligheder træfagene har i fremtidens byggeri. Faget bør, ifølge Kurt F. Sørensen, udvikle sig i trit med den øgede fokus på energioptimering, og være parat til at tage nye materialer og løsninger til sig, og på den måde holde et højt aktivitetsniveau. Kurt F. Sørensen vil i fremtiden koncentrere sig om sin bestyrelsesplads i Dansk Byggeris bestyrelse, ligesom han forsat er menigt medlem af Nyhussektionens bestyrelse. Træsektionens bestyrelse takker Kurt F. Sørensen for at være en engageret og nytænkende formand, der med stor indsigt i faget har udført et uvurderligt arbejde for sektionen gennem årene. 2

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholdte fredag d. 18. marts den årlige generalforsamling. Det var en af de mere

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget 2017 DM opgave 2016 Den færdige DM i Skills opgave 2016. Udført af de to vindende elever fra Kold College, Chris Johansen

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Vi springer for ethvert byggeri!

Vi springer for ethvert byggeri! Vi springer for ethvert byggeri! 2 tømrersvende så lyset... Vi skriver 1996, og to tømrersvende er på vej mod en drøm om, sammen at udføre byggeopgaver der kan klares fra en servicebil - et rullende tømrerværksted.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Juli 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen En sektion med ambitioner Træsektionen er med ca. 2900 medlemmer en af de store sektioner i Dansk Byggeri, og jeg mener, det må forpligte.

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Generalforsamling 18. marts 2016 kl Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Generalforsamling 18. marts 2016 kl Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Generalforsamling 18. marts 2016 kl. 11.00 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Michael Lund bød velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Michael Lund foreslog på bestyrelsens vegne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg

Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Generalforsamling og festaften i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 7. november 2014 Best Western Hotel Schaumburg Invitation til Generalforsamling og fest På vegne af bestyrelsen inviteres

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 Kære nominerede virksomheder I er tre meget stærke kandidater Og valget af den endelige vinder af Årets Læreplads har ikke været nemt Derfor vil jeg først fortælle

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Marco gør sig klar til Brasilien

Marco gør sig klar til Brasilien FEATURE 12 WORLDSKILLS Marco gør sig klar til Brasilien FIRE UGER I JUNI OG TO UGER I AUGUST BRU- GER MARCO BREMS PÅ INTENS TRÆNING OP TIL WORLDSKILLS. Han ser lidt træt ud og vil måske egentlig helst

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009

Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 2009 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009 Henning Larsens Architects har sammen med tømrer- og snedkerfirmaet Jakon

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011. Indledning

Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011. Indledning Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011 Indledning Jeg byder hermed velkomme til denne, min første, generalforsamling som formand. Sidste år fik jeg den lidt overraskende opgave, at oplæse

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

El-nyhedsbrev juli 2016

El-nyhedsbrev juli 2016 El-nyhedsbrev juli 2016 Indhold: El-faglærernes uddannelsesuge i Uge 27 Fortsat høj tilgang til elektrikeruddannelsen Udvikling af undervisningsmaterialer Velfærd bliver en del af elektrikeruddannelsen

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer

DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer DM i Teknologi og Erhvervscase 2017 Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger? Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

Dette betyder at Branchebestyrelsen vil være godt repræsenteret ved OK14 forhandlingerne.

Dette betyder at Branchebestyrelsen vil være godt repræsenteret ved OK14 forhandlingerne. Året 2012/2013 OK14 Overenskomstforhandlinger er på det praktiske plan ved at blive igangsat, bl.a. har Byggegruppens bestyrelse godkendt hvor mange der skal være i forhandlingsudvalget for Gulvoverenskomsten,

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Juni 2017 Mekanisk installatørvirksomhed Kravspecifikation Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. TRÆSEKTIONENS GENERALFORSAMLNG 14. MARTS 2014 FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 14. marts 2014 FORMANDENS BERETNING 2013 Jeg vil starte med en hurtig status hvor mange er vi? Ikke her i dag men hvor mange medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35

Lundgaard Racing. Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Lundgaard Racing Foto: Dorte Grann Fotografi, tlf. 75 89 04 35 Verdensmestre - er vi ikke endnu, men måske kan vi blive det ved fælles hjælp!! Bliv medlem af Lundgaard Racing sponsornetværk! Lundgaard

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award http://www.welfaretech.dk/nyheder/2017/april/aabenraa-kommune-loeber-med-aarets... Side 1 af 4 Forside > Nyheder > Aabenraa Kommune løber med årets Welfare

Læs mere