Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.christiansbjerggrundejerforening.dk"

Transkript

1 Medlemsorienteringsnr: juni 2015 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 15. april 2015 Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Foreningens regnskab: Se næste side 4. Forslag fra bestyrelsen: Uændret kontingent 100 kr. 5. Indkomne forslag: Ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og billagskontrollanter: Sandra Rye Nielsen, Erik Bonderup og Tommy Sandberg Suppleanter: 1. Inger Krog 2. Ole Toldbod Billagskontrollant og suppleant: Balk Lapholm Palle R. Jensen 7. Eventuelt

2 Gert bød velkommen. 21 var mødt op, og der var både kendte, men også nye ansigter imellem glædeligt med denne opbakning. Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Gert blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gennemgik derefter dagsordenen. Da der ikke var ønsker om ændringer, gik vi videre til næste punkt. Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed: Et til tider travlt år for bestyrelsen. Her er nogle af de sager, som vi i bestyrelsen har haft med at gøre i det forløbne år. IT-Byen: Det gamle industri område mellem Katrinebjergvej og Paludan Müllers Vej. Til det er der kun at sige, at efterhånden som de gamle bygninger rives ned og erstattes med nye kontorbygninger eller nye ungdomsboliger, bliver området betydeligt kønnere at færdes i. Det får så desværre den uheldige slagside, at trafikken forøges betydeligt for hele området. På Christiansbjerg (i vores område) har vi indtil nu fået tal for trafiktællinger for 2014 fra følgende steder: Kløvermarksvej: n.f. Katrinebjergvej biler i døgnet Møllevangs Allé s.f. Brendstrupvej 900 biler i døgnet Stavangergade n.f. Brendstrupvej 900 biler i døgnet Stavangergade: s.f. Norges Allé biler i døgnet Brendstrupvej: v.f. Reykjavikgade biler i døgnet Disse målinger er desværre meget svære at bruge til noget, da Trafik og Veje fra Århus Kommune ikke laver deres trafiktællinger de samme steder på vejene, men derimod et nyt sted næsten hver gang. Det er dog muligt, med rimelig stor sikkerhed, med hensyn til Brendstrupvej v.f. Reykjavikgade, at døgntrafikken siden 2013 er steget med ca. 200 biler i døgnet. Således der nu kører ca biler i døgnet. Med hensyn til Paludan Müllers Vej er trafikken fra 2009 til 2014 dog øget fra til biler i døgnet. En stigning på ca. 13%. Vi har fra Grundejerforeningen tilbage fra 2013, for at få et bedre overblik over gennemkørseltrafikken, bedt Trafik og Veje (nu hedder de Center for byens anvendelse) om at foretage målinger i begge ender af følgende veje: Stockholmsgade, Brendstrupvej, Katrinebjergvej og Paludan Müllers Vej. Derudover vil der hvert år fremover blive trafiktællinger på Brendstrupvej vest for Reykjaviksgade, på Finlandsgade ved Paludan Müllers Vej, på Paludan Müllers Vej ved Finlandsgade og syd øst for Hasle Ringvej. s. 2

3 Desværre er det således at ikke alle trafikdata fra 2014 er kvalitetssikret, så det er ikke muligt at se disse på Aarhus.dk. Det oplyse at disse tal vil være at finde på Aarhus.dk. fra ca. den For de trafiktællinger, der gennemføres i 2015, er der ikke foretaget kvalitetssikring. Der tælles stadig nogle steder i området og CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET venter med den endelige kvalitetssikring til alle tællinger er færdige. Vi får så disse tilsendt til Grundejerforeningen og de kommer senere på Aarhus.dk. Hvis nogle vil læse disse trafiktællinger, er det blot at gå ind på Aahus.dk, derefter skriver du trafiktællinger i søgefeltet. Så kommer siden for alle trafik talte vej i Aarhus. Der blev her holdt en pause i oplæsningen af beretningen, så der kunne kommenteres og stilles spørgsmål. Der blev bl.a. bedt om trafiktælling på Møllevangs Allé på strækningerne: fra Stockholmsgade til Brendstrupvej og fra Brendstrupvej til Katrinebjergvej. Det ønske vil blive bragt videre til Center for byens anvendelse. Forlægning af Herredsvej/fortsættelsen af Paludan Müllers Vej: Så er kommunen ved at være færdige med den nye firesporede vej fra Skejby og ind til Hasle Ringvej. Det sidste stykke fra krydset ved Herredsvej og Paludan Müllers Vej, dog tosporet. Forlægningen af Herredsvej - Paludan Müllers Vej er en del af kommuneplantillæg nr. 107 for udvidelse af Aarhus Universitetshospital beliggende i Skejby. Det sidste er, at der planlægges at åbne det sidste stykke fra Herredsvej og ind til Ringvejen den Det bliver spændende at se, hvor mange biler (hvor meget kø ved Hasle Ringvej og ned ad Paludan Müllers Vej) åbningen afstedkommer, når der senere på året lukkes et spor-busbane i hver retning på Randersvej, for at gøre Randersvej klar med letbane skinnerne midt i vejen. Netop krydset Paludan Müllers Vej/Ringvejen er jo det tredje farligste kryds i hele Aarhus Kommune. I 2014 var der 139 færdselsuheld med personskader i kommunen. Personskaderne kommer næsten altid i vejkrydsene. Her i Aarhus blev der i 2014 dræbt fem i trafikken og da hastigheden har en hel del at sige, må vi håbe det bedste for netop de store vejkryds, da det som regel er her, at hastigheden er størst. Der blev her spurgt om, der er planer om en udvidelse af Paludan Müllers Vej fra Ringvejen og ned mod Ringgaden. Det kunne nok være ønskeligt, men der ligger ingen planer herom. Svaret er hver gang, at man forventer det eksisterende vejnet, kan klare trafikken. s. 3

4 Randersvej/Letbanen Etablering af de nye letbanespor ud af Randersvej er så småt startet. Den første etape af letbanen omfatter en sammenbinding af Aarhus områdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og Grenåbanen, samt nybygning af et 12 km langt letbanespor, som strækker sig fra Grenåbanen ved Nørreport ad Randersvej via Skejby og gennem byudviklingsområdet i Lisbjerg. Herfra kobles letbanen igen sammen med Grenåbanen sydvest for Lystrup. Denne første etape ventes færdig i perioden fra 2015 til Supercykelsti: Århus Kommune skal jo være Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og inden da udbygges de 450 km cykelstier, der allerede er i kommunen. Dette sker bl.a. ved at der etableres en Supercykelsti med udgangspunkt fra Aarhus Hovedbanegård. Den går forbi Rådhuset, midtbyen, Botanisk Have, Den Gamle By, Universitetet, større boligkoncentrationer som bl.a. Møllevangs Allé og Brendstrupvej. Herfra under Hasle Ringvej, forbi Skøjtebanen, op gennem Vestereng, hvor den allerede er anlagt, dog uden asfalt og lys. Videre til erhvervsområdet ved Skejby og Universitetshospitalet. Supercykelstien fortsætter så fra Skejby over Egådalen, hvor der cykles på højbroen langs med letbanen, så turen op ad Lisbjerg bakke undgås og videre til en omstigningsterminal (parkerings og cykel terminal) og ender på Lisbjerg Hovedgade. Der ventes at komme til at køre flere end cyklister i døgnet på den mest befærdede strækning, som selvfølgelig bliver ud til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hvorledes alle disse cykler skal komme forbi hinanden og under Ringvejen - viadukten - ved Skøjtebanen, bliver det spændende at se. Ligeledes forudser vi diverse problemer, når cyklerne skal passere både Katrinebjergvej og Brendstrupvej. Gert Jensen har lige sendt - den 28. maj - nedenstående forespørgsel til Center for byens anvendelse. Vi skriver angående den kommende supercykelsti, der kommer til at gå-køre ad Møllevangs Allé og under Ringvejen ved Stockholmsgade. Dertil har beboerne langs supercykelstien og de krydsende veje nogle spørgsmål, som vi meget gerne vil have belyst. Det drejer sig om følgende: 1. Hvornår starter diverse arbejde i forhold til Møllevangs Allé, og hvornår er de fuldførte? 2. Bliver de berørte husstande i området orienteret om diverse arbejde inden disse starter? Der har desværre været ildevarslende tavshed fra kommunen indtil videre. 3. Bliver der vejbaner for biler på den øverste/nordlige del af Møllevangs Allé? 4. Bliver fortovene berørte? 5. Bliver nogle af de krydsende veje lukket for kørende trafik i enden ud mod Møllevangs Allé? 6. Belysningen på Møllevangs Allé: Bliver der tilført flere lyskilder på strækningen og kommer de til at lyse med andre intervaller end de gør nu? s. 4

5 Hvis der kan oplyses andet, vil vi naturligvis også gerne orienteres derom. På vegne af ca. 250 husstande på Christiansbjerg, ud af ca. 600 en frivillig Grundejerforening. På forhånd mange tak Christiansbjerg Grundejerforening v. formand Gert Jensen Vi håber at få svarene med her, inde den går i trykken. Svarene vil under alle omstændigheder blive trykt på Foreningens facebook side og på hjemmesiden, men her tager det nok lidt tid, da det kun er Ole Toldbod der kan lægge det ind, og han i øjeblikket har lynende travlt med at fotografere huse og lejligheder, der er til salg. Fællesråd og nye højhuse Angående de eventuelle nu flere højhuse på Møllevangs Allé og Katrinebjergvej. Det nye fællesråd har skrevet en indsigelse og været til møde hos Aarhus Kommune angående trafikken, indbliks gener, højde og skygge gener. Så langt så godt. Det samme som vi gjorde tilbage i 2009, hvor vi yderligere skrev til alle byrådets medlemmer og også havde foretræde for teknisk udvalg, hvor vi forklarede om alle vore forbehold angående et eventuel højhus. Fællesrådet og Grundejerforeningen afholdt et fællesmøde inden Fællesrådet skrev sin indsigelse og efter dette fællesmøde, lånte Fællesrådet alle vore papirer. Vi troede så, at vi også var medunderskrivere af indsigelsen. Det var vi så ikke. Dette sker ikke igen, da vi ønsker vort navn repræsenteret i alt, vi indblander os i. Det nye er så, at hvis højhuset skal bygges, kræver det en ny lokalplan med tilhørende diverse undersøgelser. Dette tager to til tre år at afslutte. Så byggeriet starter ikke lige med det samme. Der har været rygter om, at Chokoladen - ungdomsboligerne ned mod Paludan Müllers Vej - skulle nedlægges og de højeste bygninger trækkes ned mod Paludan Müllers Vej. Det er kun rygter. Forslaget indgik i én af indsigelserne fra Myggenæsvej. At rådmanden droppede et tilsvarende højhus på 15 etager på Lokesvej i Åby, og satte 8 etager som maksimum - JP Aarhus den 21. april - det giver fornyet håb. Der var her 11 indsigelser der bl.a. indeholdt højhuset. Det skal vi nok huske, hvis der kommer en ny lokalplan for højhusområdet. Vestereng: Angående Vestereng vil der fremover blive afholdt de små arrangementer plus, at rollespillene fortsat afholdes på Vestereng. Der er efterhånden en hel del aktiviteter på Vestereng. Følgende foreninger benytter Vestereng: Aarhus Beachvolley Club, Christiansbjerg Idrætsforening, Einherjerne, Friluftsliv i Aarhus, Hundeskov på Vestereng, Skytteklub DSB/ASF, Aarhus Civile Hundeførerforening, Aarhus Dirt Jump Park, Aarhus Firmasport,Aarhus riffelskytte Klub, altså ca. 10 foreninger, hvortil der også kommer almindelig gående og løbende, som benytter det grønne areal. s. 5

6 Med hensyn til Grøn Koncert blev arrangementet med starten af 2014 flyttet ud til Marienlyst, på marken lige efter Marienlyst Haveforening. Dette fortsætter indtil videre. Så blev der den 3. december afholdt et møde i Aarhus Firmasports lokaler af kommunen Center for Miljø og Energi angående et løft af hele Vestereng. Kommunen har igangsat en plan for etablering af et sundhedslandskab i form af et bakkelandskab af overskudsjord fra byggerier i Aarhus Kommune. Bakkelandskabet skal dels visuelt afskærme det grønne Vestereng mod de bygninger, som grænser op til området teknikbygninger til Universitetshospitalet og dels fungere som rekreative bakker med etablerede stier til gang og løberuter forbundet med tilsvarende i området omkring Universitetshospitalet. Landskabet tænkes opbygget over en årrække, men i etaper, så dele af bakkelandskabet kan blive taget i brug, når det er færdig etableret. Det drejer sig om ca m 3 jord. Der mødte 185 borgere op til orienteringsmødet, inklusivt repræsentanter fra Grundejerforeningen. For at løftet kan lade sig gøre, skal der dog først udarbejdes en ny lokalplan. Det tager ca. to år, og så tager udarbejdelsen af bakker, stier plads til de forskellige aktiviteter nok også et par år. En lang proces med diverse maskiner på Vestereng og kørsel af frygtelig mange lastbiler. For at læse mere herom, kan du klikke ind på: eller besøge facebook på: mit vestereng og deltage i debatten om, hvordan du synes området skal udvikles. Eventuel hvilke områder, der skal optimeres, hvilke aktiviteter der bør gives plads til, og hvilke områder der skal bevares uændret. Men deltag i debatten nu, hvor planlægningen først lige er gået i gang. Det er nu, du har bedst mulighed for, at dine ønsker bliver taget med i det samlede projekt. Når lokalplanen om et par år kommer til høring, er det meget sværere at ændre væsentlige ting. At de m 3 jord vil komme om 2-3 år og over en periode på 2-3 år var Center for Miljø og Energi ikke i tvivl om, for overskudsjorden kommer, og der skal findes en rimelig velegnet sted til det. Indbrud på Christiansbjerg orienteringsmøde: Aarhus N er et af de områder, hvor der sker flest indbrud. Aarhus Kommune vil derfor i samarbejde med Østjyllands Politi være vært for infomøder rundt om i Aarhus. Møderne her for Aarhus N foregår: den 21. april 2015 fra kl til og det næste fra kl til i Konferencesalen, Storcenter Nord. Indholdet i de to møder er ens og gratis at deltage i. Der serveres kaffe/te og kage. Der er tilmeldingspligt og kun plads til 250 pr. arrangement.. Der tilmeldes på: eller på: s. 6

7 Du kan læse mere om indbrudsforebyggelse og nabohjælp, og følge med i udviklingen af indbrud i vores lokale område i Aarhus generelt på: Øvrige links: og Grundejerforeningen var repræsenteret ved mødet. Et godt og informativt møde. Vor bank og sponsor: Som nogle måske har lagt mærke til, har bestyrelsen for vor forening, udvidet samarbejdet med vor bank, så de nu også er blevet en form for sponsor for foreningen. Lige efter nytår kom banken med en forespørgsel og ønske om et øget samarbejde. Det har vi holdt et par møder om, og bestyrelsen er blevet enige om at prøvekøre et forløb med de tre sidste numre af medlemsorienteringen for i år - Indbydelsen til generalforsamlingen, som du/i lige har modtaget, referat fra generalforsamlingen og indbydelse til bowling - hver gang med et A4 indstik fra banken mod rimelig betaling. Vi vil på bestyrelsesmøderne drøfte forløbet, reaktioner og eventuelle ulemper. Vi tager i november et møde med banken, hvor vi drøfter, hvordan forløbet har været, og om vi vil fortsætte samarbejdet ind i Det blev på mødet kommenteret med, at nogle ekstra penge kunne foreningen vel altid bruge. I er jo som altid velkomne til at komme med kommentarer på facebook, som I bare selv kan skrive på, eller sende det til foreningens hjemmeside. Indlægget sendes til Ole på: og han vil så lægge det ind på hjemmesiden. Rent teknisk kan vi andre ikke gøre det. Ræve: Som noget måske ikke helt nyt, men som noget mere udpræget, er der kommet flere ræve ind i vort område, og det på den gamle side af Ringvejen. Foreningen har kendskab til, at der er indfanget 7 ræve, som alle er bortskaffet og aflivet inden for det sidste halve år. Der arbejdes videre på, at rævene ikke bosætter sig med ræve grave i villahaverne som der er forlydende om. Undgå dem helt, kan vi ikke, da de har tilholdssteder ovre på Vestereng. Måske støjen fra byggeriet af Universitetshospitalet i Skejby og den nye indfaldsvej fra Skejby har fået nogle til at søge mod roligere omgivelser. Jægerne siger, at rævene kommer, hvor de kan finde føde. Så derfor opfordres alle til, ikke at sætte affaldsposer udenfor døren natten over, men komme alt affald direkte ud i en lukket affaldsbeholder. Så er der også rævenes ekskrementer. Disse kan indeholde parasitter dværgbændelorme som kan sætte sig i leveren og give kræftlignende forandringer. Så der er god grund til at tage rævene alvorlige. s. 7

8 Hjemmeside og Facebook: For at følge med tiden kom Grundejerforeningen i 2014 på Facebook. Der ligger et link på foreningens hjemmeside Så ind og like, og læs om det seneste nye. Det var så om året, der er gået og lidt om vore tanker og handlinger for området som sådan. Og selvfølgelig afholdt foreningen, som tidligere år, de to arrangementer: bowling og fastelavn. Et par gode dage med ca. 40 fremmødte til hver begivenhed. På foreningens vegne Gert. Der var ros til Gert for en fyldest gørende beretning. Pkt. 3: Foreningens regnskab: Birgit L. gennemgik og kommenterede regnskabet. Der var i år et pænt overskud på kr. mod et mindre underskud sidste år på godt 700 kr. Det et skyldtes at hvervekampagnen for ca. et år siden gav netto 50 nye medlemmer, som vi er rigtig glade for. Vi har nu 207 medlemmer. Foreningen har nu en kassebeholdning på ,79 kr. Der er ikke noget ønske om at have en stor formue, men dels er et årligt kontingent på 100 kr. ikke højt. Og dels kan det i givne situationer, være godt at have nogle penge til at søge ekspert og rådgivnings bistand, f.eks. til en eventuel ny lokalplan i forbindelse med Højhus byggeriet på Katrinebjergvej, Møllevangs Allé, hvis 100 m zonen mellem parcelhusområdet og højhusene her fjernes. Og om begrebet ungdomsboliger med tilhørende reduktion i antallet af parkeringsplader er kan bruges her. Og ligeledes når tiden kommer, hvor grundejerne i området pålægges, at deres spildevand skal være tostrenget et med regnvand og et med alm. spildevand. Her kommer der hele tiden nye muligheder. Kommunen har ikke planer om dette i øjeblikket for vores område. Det var medvirkende grund til, vi indgik et øget samarbejde med Arbejdernes Andelsbank med et A4 reklameindstik - mod en rimelig betaling. Der var ellers ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Anvender man ikke netbank kan man blot indbetale beløbet på generalforsamlingen hvilket en del gjorde - eller til et af medlemmerne i bestyrelsen og lade pågældende kvittere for beløbet. Derved undgår man at betale indbetalingsgebyret på de ca. 40 kr. eller mere. Pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen: Kontingentet er uændret 100 kr. om året Pkt. 5: Indkomne forsalg: Der var ikke indkommen nogen. Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Sandra Rye Nielsen, Erik Bonderup og Tommy Sandberg blev genvalgt. s.8

9 Valg af suppleanter: Her blev Inger Krog og Ole toldbod også genvalgt Som bilagskontrollant og suppleant genvalgtes: Balk Lapholm og Palle R. Jensen. Pkt. 7 eventuelt Der blev spurgt om, der var nogen der havde hørt om, at Storcenter Nord skulle udvides med en etage mere? Der var der ingen, der havde kendskab til. Ligeledes blev der spurgt til klatrevægen, på området ved Skøjtehallen. Om Vægen skulle renoveres eller tages helt ned. Det var der heller ingen bud på. Gert kunne herefter runde mødet af, hvorefter der blev budt på smørrebrød øl/vand og kaffe. Imens var der en livlig snak ved bordene, så det blev som ønsket, en hyggelig aften. Vi håber at se jer igen til generalforsamlingen næste år. Foreningens bank og sponsor: s.9

10 Christiansbjerg Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsen har delt arbejdsopgaverne op i følgende områder: 1. Lokalplaner 2. Vejudvalget 3. Hegnsudvalget 4. Aktivitetsudvalget 5. Skrive- og fotogruppe Bestyrelsens sammensætning med primære arbejdsopgaver er herefter Navn / adresse tlf.nr.: arbejds opgaver nr.: Formand Gert Jensen 1, 2, 3 Farsundsvej 11 A Næstformand Erik Bonderup , 5 Thorshavnsgade 15 A Kasserer Birgit Lykke Mikkelsen , 4 Mandalsvej 8 A Jens Chr. Hoppe 1, 2, 3 Haugesundsvej Tommy Sandberg 5 Mandalsvej Lars Kruse Sørensen , 2 Hasle Ringvej Sandra Rye Nielsen 1 Brendstrupvej Suppleanter Inger Krog Brendstrupvej Ole Toldbod Visbygade Bilagskontrollant Balk Lapholm Visbygade 11 Bilagskontrollant Palle R. Jensen suppleant Vesterengvej 20 Alle postadresser er 8200 Århus N Foreningens postadresse er formandens postadresse eller

www.christiansbjerggrundejerforening.dk

www.christiansbjerggrundejerforening.dk www.christiansbjerggrundejerforening.dk Medlemsorienteringsnr: 3-2014 juli 2014 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 9. april 2014 Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2010

Referat fra generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2010 Medlemsorienteringsnr: 3-2010 Juni 2010 Referat fra generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2010 Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Foreningens

Læs mere

Gert bød velkommen. 24 var mødt op, og der var både nye og kendte ansigter imellem glædeligt med denne opbakning.

Gert bød velkommen. 24 var mødt op, og der var både nye og kendte ansigter imellem glædeligt med denne opbakning. Gert bød velkommen. 24 var mødt op, og der var både nye og kendte ansigter imellem glædeligt med denne opbakning. Pkt. 1: Valg af ordstyrer Gert blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Christiansbjerg Grundejerforening

Christiansbjerg Grundejerforening Christiansbjerg Grundejerforening Referat fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 kl. 19.00 Hos: Erik Bonderup, Thorshavnsgade 15A Til stede var: Birgit, Sandra, Gert, Lars, Jens Chr., Tommy og Erik. Med

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere