# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #!

Transkript

1 " # " $ #$" & ' ( &'())&*))+,) ) ) " *+,+-. ) /*&#0. ) # *&#0. *+,+-. ) $ *+,+-. *&#0. ) *1/ +/. ) - * *7+ 3& / 4 4 " : " (0)1'0*)2)'. " : " 1 : "" 17;2+ " "# + "$ /; &*'()0)&))3)) / 6 " +6; # (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; # < = #" < $ = # = $ &5)6)00)) " $ & > $ / 6 > $" > $ $ > $# # $$ # $ ')5&4'# & 6 ' 5 6 " 1? ( <? ( # < ) *$. ) 1 ) - 1 ). 1 4 / )&7)0&)()'7)3)&0' )0')30)0&).. :. " =. 2 = / &*&)+)'4&') / (55)8(' :;(<(*= AB CD &>:;(<(*1&(= AB CDA :;3+)= AB CD &:;3+)1&(= AB CDA?> :;(<(*10(63)* AB CDA >:;(<(*=E F AB CDA E?? F :;3+)=E F AB CDA E?? F AB C

2 #HI " J7 /K 6 " ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB " & N N " C ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB & K > N$N >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >"ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB > AD$NE )>F #$ &# '$& $ $ E$F 8K " E$$F 8K E$$$F O E$$$IIIIIF 8K 8; EIIIIIIIIF 8K I I 7 E$$$$$$F E$$$$$$$$F 8K EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF 8 E " F +? P N E F " E$F 8K $? E F ((( &$ 0) E+,+-F E&#0F 50)+ 7 1 I 0) 7 I $? I $? 5<) 7 =

3 $ $ '>C? > > 1;= ; EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 8 5 EEEEEEEEEEEE +8 1J $ +8 1J $ +8 1J $ $ +8 1J $ +8 1J $ +8 1J$ EEEEE" F +8 1J= EKF )&& & $& *' +,-/" I"2+8571/<E F"" " E F $..++.-/" "?? > & /< E F " " " E F?? 5?? 6 6 / 012/-?? : =$? : >: &+./ N N "? E F "Q7&FR ; &6? E N N F1? 6 &? " E N N F.6012/-& =? Q4&)R$ +(0 Q4&)R I ')&00' Q7&FR$ (&)BBB 1 $ Q: R$?? N NE$$$IIIIF =$ : $ 8-6 E F & & I " & E F&" D(00)(0(+D 6 " 4+- & " E F " 1 6 " +"-& " " 6 6 " " " I >

4 ( &' & #H " & " I 6 6 " " 6 #H E F " E=F /" #H =$? E? = F /" #H? $ " # ) 4 $ " I " 5 EF E F " 6 " 7''H(I: I > : > 3 : D: D(CC J(:

5 #H 6 "/ K A &? " E? F : A E+,+-F E&#0F E+,+-$ 1/ +/ F E&#0$1/ +/ F 6 E7+ 3&80-F A CC I A5 $ 6 $ & CC A #?> :A & 6 N 6 NE7+ 3&80-F + A E I )F A J " " (F: >A #H $ > > /" 0 E ; F" 6 5'+ > : A < $ 6 ;" EKF # I A $ $ G ICC C A ; " # 6 A + " " "$ & #H N1/+8 1J N # A N #H NJ+< N " " (:;, " " " 6 (55)8 ( & 6 C A " " " & I P NEIIIIIIIIF & P NE$$$IIIIIF ) :CE$F6 :: :C ;1 1= 1 :: :C E$ $ $F 0 KK A?? ( 1F> 7 E$$$$$$F E$$$$$$$$F? 6 6 : (<&.6 /" 6 = " C 6 /" 6 " E F 6 (=2;>6 " $$ " E#3 $ =>F > # 6 6 ( > C I A0"08 2+$ " ;

6 &1:> E $ F $ " + " /<E F"" " " 6 I AJ "08 2+ "" (? #H. 6 " 6 " " ; $ I EF & 6 (

7 0($ ;&*$ )&&A 0(($> $" /I" + E 2+8$ /< 2+8$/ /<F E ))F 0(0;++ TT: & 0(? &? " E F IKKE TT: & ) 0( " "? K EF K " E F "? 6" IKKE TT: Bagdør Z2 ÅBEN Køkken 6 Z13 ÅBEN IKKE TT: "? " E )(*F G I G I 7''H + " 6 &(& 00' & &(& #H 0(:;+B)C & 0(6" FUD TIKOBING FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBET 0 0(1+BC &? 0( 6" NAT TIKOBING E F HH NAT TIK. TT: 0 0(< $ + BC +B)C I 2 6 == $ 0(= $ + B)C +BC I #H $; NAT KODE TIKOBING E F HH NAT TIK. TT: 0 & 6 6 KODE NAT TIK. HUK E F HH NAT TIK. TT: NAT TIK. ) HUK 0 0(?$+37 " EF$ EF I? & 6" STRAKS TIKOB. FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBET 0

8 & 6 " NAT TIKOBING STRAKSTIKOB. NAT TIKOBING E F HH NATTIK. &&## STRAKS NAT.TI. 0 0(D&+? " E F )0( +? " " C " ## $$ & ' ## P+,+-N " FUD TIKOBING FORAD OKAET E F FUD TIKOBING 0 P+,+-N " NAT TIKOBING E F NAT TIK. HH: 0 0(E*+F&G )F 6 " " 6 " 5 4 "$ 4 # 6 > E+,+-F 6 I " FUD TIKOBING E = F FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBING 0 0(H'4. " " $ PANIK AAR & E F & " TT: HUK ()*+)(", -./0 " ()*+)(", - * (;++, 0 6 " ( : E : I 0 6 "" KODE ## 01 *( ;+ " 6 / -&? " KODE ## HUK & D3D " 4

9 KODE G(;+"6/,- &? " IKKE &&## IKKE HUK & D3D " 8? (;+,,.+ & 50)+ " KODE TT: PROBE 0 50)+$ 50)+$?? $" ( ;+ ",.+ 5: " $ &? E F " KODE ## PROBE HUK. 07? ( /" " 50)+ " 3 ;(: ; >= & #-/ 0(0$6 6 (7"? =$? " NN (7 1 (7 1 (7 1 C 1 (7 1 (7 1 (7 1 C 1 "? E F &? N N > E F? E F " =$? " 0? E F N+52- S/0N 6 E6 F :(&)*&I #H 6 $ 2 ; 1 + ; :(0I,, NOE I I " F VOUE+ VOUE+ VOUE+ VOUE+ EHF N OE I I " F VOUE EHF VOUE VOUE VOUE :

10 :(:&& 5; 6 $; 6 0 ( "QR TAE TI TAE FRA TT: $)2 45$ $)2()$ :(1 + & /" (0 INDTA BESKED TA NU 1 TA NU TA NU TA NU TA NU INDTAING SUT /" E= F (0'&0 /" E0(F ## BESKED " E " )&)1 " :(<.+ (&500) /" :(=4& 5; E0=; E(=? "Q-R D Ø RKOKKE TI D Ø RKOKKE FRA ## 0) "NT N 1($&) ; & $ #H ) E J F 6 6 U$ ) U$ E =F 6$ ==J V/ 78 & "? 6 (> > I > : I C C C E " F # # J6 & A 0 E F A0 E V/ 78 F A 0 " /" 6 J " 6 1(0&> V/0 U$ T Æ ND YS T Æ ND YS 1 ## 7 U$ 6 1(:$> 7880 U$

11 E E E E SUK YS SUK YS 1 ## 7 U$ 1(1,5 6 +)0 +)( &)&0 &)& E F Q.R NOG 6 P N I TIER TI E F TIER FRA 1 TIER FRA TIER FRA SENSOR TI 1 E F SENSOR FRA SENSOR FRA SENSOR FRA ## <(;J$' $*2)$ <(> #H $ " ' $ $-60 ' 7 7 (5+ & K 3 ## HUK. 0 IKKE ## IKKE HUK. *('425+., "7&F 0 I? = I " 7 6 I? ) I +5 +<0 ## Z12 I AAR F GARAGEDØ R Z07 SABOTAGE F SOVEVÆ RESE & " N7&FO 6 6 E F E + F = 0 I? =I " > : IKKE ## Z12 I AAR F GARAGEDØ R Z12 Å BEN F GARAGEDØ R 3H & 6

12 E E <(0.+., ( E F > 1F I C: ))F3,&))50)+) #H & : I 5 " E " F &*&)+50)+) (6 I I 2$ > I0 E ; 6 F 65 : 1 5 $ E )F &C: E - 0 ' 8 *('46.+ /" 50)+ ## PROBE 0 IKKE ## IKKE PROB. K K " 7&F I? : I? I 6 N87+2N " 6" ## Z0 INAKTIV F K Ø KKEN Z15 SVAGT BAT. F DAGIGSTUE & " N7&FO 6 E F 6 E " F <(:>2.+., & 1F: : I $ C: ## HUK. PROBE 0 IKKE IKKE ## HUK. IKKE PROB. - :80 6 I $ "? " E 6 F$I"N7&FO 1 " " & "? " " " " " " F " " GI GI: C: 1/+8 1J1 0 /" 6 6 " J+< /" " 6 N $ N N N = 0

13 =($G ;' & =(.,. >8 #H /" E N&#0N F :?? 6 6 N D 6 " "" 6 /" 6 $ 6 6 & N 6 N ( 6 " ( " & 6 ($ 6 E($ 6 N NF & 6 ($? N D ;3 =(04>8. & 6 ( " 6 N D " " " 6 " " #H NN 6 6 =:? #H? 6 " #H E(F +61/I +61I+" +61/I7 +61/ +61 " +61/ #H " " #H 6 5 ( + K /" 6 " " " #H 7 =$ 6 " J = E #H 2 E 5 F <& =>16 *( "4 ( H + 6 " BC B C " # $ " " " #- #-/ -. $ "".. =(1&28 #H E (> + F " " E F N7-0N & " 6 >

14 " = N0*)NN(0)N A E F E F A " 4 <& (? " $ $$$ "##$ "? $ $$ $ #$"# )&)+5)0A ; > =A G P& < '& '81 02NW " 5 I A PX " X "8 6 '81 02NW ; > =A G P $81 02N " 5 I AP 81 02N ; > =A G P < V21<N B $(;:+0 #H # 'CC CC : I 5 E+,+-F E&#0F " 1 6 'CC > #H " N N " " 6 &'()*'+,-"*'"#" & / 6 6.#(*()*'+/**"0 6 E F " /" #H 6 6 " " 6>> )>>?> #H A " N N ( 6 " #H?> A ( " " 6 N #H ".?> #H "+-#/#"##+-#* "+-#/-"'12-* "+-#,"#"&+#( #H $ 8 #H #H $ 6 ) 3 P--- $SSN 5 ;***= I I + :: 44 / )) (( 5 6 > PP? " 6 6 ) C A+ Q..1///"DA "? > ) C A+ Q/1///-DA E F 4

15 =(?'4 < R? C 38 # # 0 "" ( " E F INDTAST KODE = TESTER <" " E""6 $ " ; F& P N S $ S $ )&)+5)0 A E? F DAGIGSTUE Z11 AAR 0 TESTER )&)+5)0 A " 6 6 E? >F G Æ STEVÆ RESE Z13 Å BEN 0 TESTER ( /" "??? G Æ STEVÆ RESE Z13 OK PP")N S> <OK> FOR AFSUT 6?(*'$J&?(. > # $$ " " - $ $ > K E +? E F 6 ' I NJ N "? K ' I N N " #H. 5 > D>1D ; = > SI 1 #H C? > : S ) 8 4 N 6 N E =:6 F C? > >S I >SI >SI '? ' :?(0*. /"? E F 00:00 & E A = 6 6" NORA BRUGEROPSÆ TNING INDTAST KODE _ INDTAST KODE INDTAST TF.NR. D &? N4&)O 6 6 4

16 4 + /" " N (&0O " /1/<Y E F56G - 0 F.7G? F8G? 0( ' $ 2 *+# "( *'*:+ *; 0# ($( "+"( ":-$' <<, 8=7..>(**?(: / #H?? NNE F N" N E F 1 6? $ N N? 6 K 3&E C: > I H 1? ( # 4 C /" E )F INDT.ISOERING & N7&FO "? >,: A S I? AS E? F A &? NN &? N" N? Z01 BEN K Ø KKEN <OK> FOR ISO. Z01 BEN K Ø KKEN E 6? F Z02 FUNKTION FORDØ R INDTAST ISO. 6 6 N(<(*O /" NO (&0NO 0 &0 5 6 " 6 "?A 8 6 C: G I 6 1C &? <" E )>5F N4&)O N(6O? 1 & Z22 ISOERET OPHODSRU <OFF>FOR SET Z22 FUNKTION OPHODSRU N3+)O 6 6 Q(<(*O /" NO(&0NO?(1$/ /" E )=F INDTAST ISO. N4&)O$ " VIS ISOERING N7&FO$ " ISOERINGSISTE (

17 & N7&FO$ "? N4&)O? /" N3+)O 7&&0)' N(<(*O 6 NO (&0?(<? NC :N 0 E F /" E )=F INDTAST ISO. N4&)O= $ " GENKAD ISO. 6 " <OK>F/GENKAD GENKAD ISO. 6 6 $ N(<(*O/"NO(&0 NO?(=F4F 0 E )=F INDTAST TF.NR. 5 6 = > $ EN$NF " > XXXXXXXXX XXXXXXXXX INDTAST TF.NR. /1/< $ N4&)O NO (&0 I NO?(? + 0 E )=F N4&)O INDTASTE KODE?A 6 $ N N G " I #- N 6 N E F E =: N 6 N F (7(&)0H >?A I#-/I 6 0 " KODE 1 KODE 1: > E (4F KODE 1: 6854 KODE 1: 6854 KODE 2 6" " 4 KODE 8: 5537 INDTASTE KODE 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO?(D > (?D?$H$-::0 6 = (0)0A (0)(A1 E F E F N4&)O0 NOG 6" 0 E )=F N4&)O INDSTI TAE & TAE TI & 3 1 TAE FRA ) 3 1 TAE FRA INDSTI STEE 6 /1/< $

18 N(<(*O/"NO(&0 INO?(E 0 E )=F N4&)O TID TT: & TID 0 0:00? E =+F TID 12:55 A TID 12:55 A TID TT: A 4 B5$-1 I 4 &&&& <J0 B=$ -=1 I 2 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO?(H 0 E )=F N4&)O DATO /DD/ÅÅÅÅ 6" E##;;ZZF DATO 0 1/01/2000 E =F DATO 03/14/2000 E " = F DATO 03/14/2000 DATO /DD/ÅÅÅÅ 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO D(;J$* #$ D(*+> + 17 " K & E " F 6 " 6 " $ " /" $ 6 6 I = 6 NO " 6 6 E 6 F 6 + " EDF I >. > > : > & > > : I > : C D(0. 6" ( /" 1 EF KODE 1 & P N 7HJ 16 ">$ 6 QR &? > Z13 AAR 4

19 0/02/ 3:37P Q8R 6 QR" 6 $ Q3+)R Q(<(*R <OK> FOR AFSUT $ QR E(# $ H " :$ E C: 70F CPU SVAGT BAT. " ( <( ++ E F ( ++ ( +; / $3 E =FI 6 " "" " 6 6 ( H > >? >H D: D? )+4H & " I " P NP N 1 & QR P65 &((') (0(+NP65 &(('),)N 1 P65 &7(' ()N 4? + A K 6 6 " E =F ) " E =F " E >F ( I > > E F EF + :

20 55<B - 0 -?0-5, '5/7 80 ( ' 6 6 " /" 6 N N 6 6 P&8N E" F " $ " E(0'+64 > $ >($ E 7$:=F " " 6 & N N? E =F 3 =J E +=)F " " "" E F" /" N N " E> F " 6 " + & " 0 N 8N N N E(: 6 " + < ( & " E( ( C C 1 I C G : I > CC > I H($)$&*J$ " 6 [ [ / 6 & I A & " " & ; 6 6 " &A 1 6 E F " " " 5: > A " 6 $ &? C A 6 6 : T TA 16 6 " " :? A1 6 " " 6? : CG G?I C 1 > =

21 (* ( > C? A /" 6 & " (A > I" I + 6 V I " " = EF ( A + $ " " " I ;6?? #H 6 " " 6 6 / K A< " &? N" N?? 5?? "? N N E 6 N N J " "NN" 1 38 # # # #? $? $ G A 0 3 J ) CC A 0 6 E8 F " " 6 6,: K A0? E 6 " " 6 N NF 0? N N :A I " 1 #38 # :;(<(*=A " +? ## " " 3 :A + " " # 6 1 K A #? " " 6 " " N N0 ""? " + G A 3 # " 6 ; E " F J " ; $ + " N N :;3+)=I " 0 " # / /<? 6 6? 8 6? $? G A 3 J 1? & ;&(=A $ E+,+-$1/ +/ F $ E&#0$ 1/ +/ F? =

22 $ E&#0$ 1/ +/ F "? 6 " E 6? F " :A? N N I 6 " 6 + " " $ N./N E F N *12N E F N(""N EF ) 2/ E 6 F :A /"? E" F 0" 6 " "? E F0 " " : I? 0? E F N" N " 6 7 : A/" EF N N 0 6 N N 0 " ; " N N P A 0? " " $ 6? 1? 6 "???? " 6 E=$? F $ ==

23 )A =>

24 7&66;&(=A/2 &,21J057#1073 7&60;=A/1 2+ ))AGGG J1/137 =

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0  1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$  1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

PC PSI PT JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON MÉTHODES ET EXERCICES. Mathématiques. méthodes et exercices. 3 e.

PC PSI PT JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON MÉTHODES ET EXERCICES. Mathématiques. méthodes et exercices. 3 e. PC PSI PT MÉTHODES ET EXERCICES JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON Mathématiques méthodes et exercices 3 e édition Conception et création de couverture : Atelier 3+ Dunod, 201 5 rue Laromiguière,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

, - .- ))! !" # $% &&' ())

, - .- ))! ! # $% &&' ()) ,. ))!!" # $% &&' ()) *** ,, /! 0 & # & /1 ' & 2# &&. ) & &3 ' &" # ) &! 4 & 3!"# 5 6 $ ( 3 4/ # 6 3& 4 # 1 & 3) 33 33 % & ' " 3 " $ 1 # 3( "& $ "( "3 7! "" 2 "! & ( ''!! 7# 8 (!& # #!3 (( ') ' 0 #6 '

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog %&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 3 2 * 4010 & 5 6 7-8 6 7 52 * ** -9 4/(/4:(/( ' 2 6 7-9 4/(/4:(/( 2;+,,,** ( 2 2 ; 2&&& &&4 +&&4 +&&4 +&&4 Trykt

Læs mere

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE ! VIDEOKONFERENCE I RETSSALE! "#$%%&!'!(!)*!+&,&-.&#/!0$,123-.3-4!5267#,1.34!!8&9:&;&#!?3@7:19-&2! Synopsisskema/projektbeskrivelse Humanistisk Informatik Efterår 2009 Vejleder: Hanne Westh

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste.

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste. 0,0 HALSEBY AMK 3B-'J- Tårnbrg sgn, Slagelse herred, Srø amt. 4.03.19. Prøvegravnings-beretning. Udateret bplads.. ndhld: L Arsag. 2. Undersøgelsens da ta. 3. Tpgrafi g gelgi. 4. Målesystem g pmåling 5.

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Induktive endestop, 3-leder, DC, PNP,dual, NO

Induktive endestop, 3-leder, DC, PNP,dual, NO Induktive endestop, 3leder, DC, PNP,dual, NO Type : NBN3F25E8V1 Induktive endestop, 3leder, DC, PNP,dual, NO Type : NBN3F25E8V1 Kapslingsklasse : IP67 Følere : Dobbelt induktiv sensor NBN3 Aftastningsafstand

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer.

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer. Navn: Klasse: STATISTIK - Fase 2 Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan forklar og beskrive

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere» " <' ~--------li,- Mapper.

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere»  <' ~--------li,- Mapper. Windows Vista: Vælg: Start->Netværk Vælg Netværks og deling center: H.!J Senest ændret Fiere» Mapper "

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde UGE 01 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 09.00-10.00 J U L E 12.15-13.00 Frokostvagt 13.00-14.40 15.00-16.30 Søn aften: AS UGE 02 07.15-08.05 08.05-08.30 Omr. Rengøring 09.00-10.00 A: Dansk-JW A: Matematik-AB

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

! " # $ #%%& ' $ #%%()#%%* +, -. + - /

!  # $ #%%& ' $ #%%()#%%* +, -. + - / !" #$#%%& '$#%%()#%%* +,-.+ -/ +#%%& 0+ + # $$" "!" + 12 ")"2.+01 + "+ """+,- 345. $ + $#%%*63"31+ 1 370 088 +" "9$: "0 0 0;!0 1$

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

O e G A. ' Q% C1C. Q n CP. 6 L C' tl O W:4 6 ; Z C L^. d 4'. L] 6 F C-' tl,'rc e c B C'l9. C O C. C Arkiv: O E. 9 Y C Ø ofr!

O e G A. ' Q% C1C. Q n CP. 6 L C' tl O W:4 6 ; Z C L^. d 4'. L] 6 F C-' tl,'rc e c B C'l9. C O C. C Arkiv:  O E. 9 Y C Ø ofr! O e P ' Q% C1C b 6 L C' tl O E Q n CP OCtt12 R 7 L Eyyp C3Ø d 4'. 9 Y C Ø ofr! ie G'Æi O @ R f 6' C Y i CQE46. 6 tf: G A. Ø C r- I. s c A : tl,'rc s @ e c B C'l9 IL O W:4 6 L] 6 F C-' ; Z C L^. C O C.

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

TA-MT. Alu/PEX-rørkoblinger Klemringskobling

TA-MT. Alu/PEX-rørkoblinger Klemringskobling TA-MT Alu/PEX-rørkoblinger Klemringskobling IMI TA / Koblinger / TA-MT TA-MT En fl eksibel klemringskobling til Alu/PEX-rør i varme-, køle- og brugsvandssystemer. Det samme hus passer til adskillige størrelser,

Læs mere

Side 1 af 66 Side 2 af 66! " $ %& ' (& %) '* + (,* Side 3 af 66! " *---. 0"1(201 ". (2 5*---!3 0 1 *---.,5* + -+" " 5 6.789 + 6+ +. + + + $ :;.: $ + < *. + + = =< Side af 66 + $ + > +" '- -5 "..?6.!"

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

PRODUKTION & WORKFLOW

PRODUKTION & WORKFLOW Produktion & workflow PRODUKTION & WORKFLOW SVENDEPORTFOLIO SIDE 37 R E D E S I G N A F C O N N E R Y. D K C ONN E R Y T E S TDK. M A G N E S IU M. J U S TWORK S. DK SIDE 38 SVENDEPORTFOLIO P rod ukt ion

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder

Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Fejlkorligerende køder Fejlkorrigerende koder Olav Geil Skal man sende en fødselsdagsgave til fætter Børge, så pakker man den godt ind i håb om, at kun indpakningen er beskadiget ved modtagelsen. Noget

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere