# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #!

Transkript

1 " # " $ #$" & ' ( &'())&*))+,) ) ) " *+,+-. ) /*&#0. ) # *&#0. *+,+-. ) $ *+,+-. *&#0. ) *1/ +/. ) - * *7+ 3& / 4 4 " : " (0)1'0*)2)'. " : " 1 : "" 17;2+ " "# + "$ /; &*'()0)&))3)) / 6 " +6; # (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; # < = #" < $ = # = $ &5)6)00)) " $ & > $ / 6 > $" > $ $ > $# # $$ # $ ')5&4'# & 6 ' 5 6 " 1? ( <? ( # < ) *$. ) 1 ) - 1 ). 1 4 / )&7)0&)()'7)3)&0' )0')30)0&).. :. " =. 2 = / &*&)+)'4&') / (55)8(' :;(<(*= AB CD &>:;(<(*1&(= AB CDA :;3+)= AB CD &:;3+)1&(= AB CDA?> :;(<(*10(63)* AB CDA >:;(<(*=E F AB CDA E?? F :;3+)=E F AB CDA E?? F AB C

2 #HI " J7 /K 6 " ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB " & N N " C ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB & K > N$N >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >"ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB > AD$NE )>F #$ &# '$& $ $ E$F 8K " E$$F 8K E$$$F O E$$$IIIIIF 8K 8; EIIIIIIIIF 8K I I 7 E$$$$$$F E$$$$$$$$F 8K EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF 8 E " F +? P N E F " E$F 8K $? E F ((( &$ 0) E+,+-F E&#0F 50)+ 7 1 I 0) 7 I $? I $? 5<) 7 =

3 $ $ '>C? > > 1;= ; EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 8 5 EEEEEEEEEEEE +8 1J $ +8 1J $ +8 1J $ $ +8 1J $ +8 1J $ +8 1J$ EEEEE" F +8 1J= EKF )&& & $& *' +,-/" I"2+8571/<E F"" " E F $..++.-/" "?? > & /< E F " " " E F?? 5?? 6 6 / 012/-?? : =$? : >: &+./ N N "? E F "Q7&FR ; &6? E N N F1? 6 &? " E N N F.6012/-& =? Q4&)R$ +(0 Q4&)R I ')&00' Q7&FR$ (&)BBB 1 $ Q: R$?? N NE$$$IIIIF =$ : $ 8-6 E F & & I " & E F&" D(00)(0(+D 6 " 4+- & " E F " 1 6 " +"-& " " 6 6 " " " I >

4 ( &' & #H " & " I 6 6 " " 6 #H E F " E=F /" #H =$? E? = F /" #H? $ " # ) 4 $ " I " 5 EF E F " 6 " 7''H(I: I > : > 3 : D: D(CC J(:

5 #H 6 "/ K A &? " E? F : A E+,+-F E&#0F E+,+-$ 1/ +/ F E&#0$1/ +/ F 6 E7+ 3&80-F A CC I A5 $ 6 $ & CC A #?> :A & 6 N 6 NE7+ 3&80-F + A E I )F A J " " (F: >A #H $ > > /" 0 E ; F" 6 5'+ > : A < $ 6 ;" EKF # I A $ $ G ICC C A ; " # 6 A + " " "$ & #H N1/+8 1J N # A N #H NJ+< N " " (:;, " " " 6 (55)8 ( & 6 C A " " " & I P NEIIIIIIIIF & P NE$$$IIIIIF ) :CE$F6 :: :C ;1 1= 1 :: :C E$ $ $F 0 KK A?? ( 1F> 7 E$$$$$$F E$$$$$$$$F? 6 6 : (<&.6 /" 6 = " C 6 /" 6 " E F 6 (=2;>6 " $$ " E#3 $ =>F > # 6 6 ( > C I A0"08 2+$ " ;

6 &1:> E $ F $ " + " /<E F"" " " 6 I AJ "08 2+ "" (? #H. 6 " 6 " " ; $ I EF & 6 (

7 0($ ;&*$ )&&A 0(($> $" /I" + E 2+8$ /< 2+8$/ /<F E ))F 0(0;++ TT: & 0(? &? " E F IKKE TT: & ) 0( " "? K EF K " E F "? 6" IKKE TT: Bagdør Z2 ÅBEN Køkken 6 Z13 ÅBEN IKKE TT: "? " E )(*F G I G I 7''H + " 6 &(& 00' & &(& #H 0(:;+B)C & 0(6" FUD TIKOBING FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBET 0 0(1+BC &? 0( 6" NAT TIKOBING E F HH NAT TIK. TT: 0 0(< $ + BC +B)C I 2 6 == $ 0(= $ + B)C +BC I #H $; NAT KODE TIKOBING E F HH NAT TIK. TT: 0 & 6 6 KODE NAT TIK. HUK E F HH NAT TIK. TT: NAT TIK. ) HUK 0 0(?$+37 " EF$ EF I? & 6" STRAKS TIKOB. FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBET 0

8 & 6 " NAT TIKOBING STRAKSTIKOB. NAT TIKOBING E F HH NATTIK. &&## STRAKS NAT.TI. 0 0(D&+? " E F )0( +? " " C " ## $$ & ' ## P+,+-N " FUD TIKOBING FORAD OKAET E F FUD TIKOBING 0 P+,+-N " NAT TIKOBING E F NAT TIK. HH: 0 0(E*+F&G )F 6 " " 6 " 5 4 "$ 4 # 6 > E+,+-F 6 I " FUD TIKOBING E = F FORAD OKAET E F HH FUD TIKOBING 0 0(H'4. " " $ PANIK AAR & E F & " TT: HUK ()*+)(", -./0 " ()*+)(", - * (;++, 0 6 " ( : E : I 0 6 "" KODE ## 01 *( ;+ " 6 / -&? " KODE ## HUK & D3D " 4

9 KODE G(;+"6/,- &? " IKKE &&## IKKE HUK & D3D " 8? (;+,,.+ & 50)+ " KODE TT: PROBE 0 50)+$ 50)+$?? $" ( ;+ ",.+ 5: " $ &? E F " KODE ## PROBE HUK. 07? ( /" " 50)+ " 3 ;(: ; >= & #-/ 0(0$6 6 (7"? =$? " NN (7 1 (7 1 (7 1 C 1 (7 1 (7 1 (7 1 C 1 "? E F &? N N > E F? E F " =$? " 0? E F N+52- S/0N 6 E6 F :(&)*&I #H 6 $ 2 ; 1 + ; :(0I,, NOE I I " F VOUE+ VOUE+ VOUE+ VOUE+ EHF N OE I I " F VOUE EHF VOUE VOUE VOUE :

10 :(:&& 5; 6 $; 6 0 ( "QR TAE TI TAE FRA TT: $)2 45$ $)2()$ :(1 + & /" (0 INDTA BESKED TA NU 1 TA NU TA NU TA NU TA NU INDTAING SUT /" E= F (0'&0 /" E0(F ## BESKED " E " )&)1 " :(<.+ (&500) /" :(=4& 5; E0=; E(=? "Q-R D Ø RKOKKE TI D Ø RKOKKE FRA ## 0) "NT N 1($&) ; & $ #H ) E J F 6 6 U$ ) U$ E =F 6$ ==J V/ 78 & "? 6 (> > I > : I C C C E " F # # J6 & A 0 E F A0 E V/ 78 F A 0 " /" 6 J " 6 1(0&> V/0 U$ T Æ ND YS T Æ ND YS 1 ## 7 U$ 6 1(:$> 7880 U$

11 E E E E SUK YS SUK YS 1 ## 7 U$ 1(1,5 6 +)0 +)( &)&0 &)& E F Q.R NOG 6 P N I TIER TI E F TIER FRA 1 TIER FRA TIER FRA SENSOR TI 1 E F SENSOR FRA SENSOR FRA SENSOR FRA ## <(;J$' $*2)$ <(> #H $ " ' $ $-60 ' 7 7 (5+ & K 3 ## HUK. 0 IKKE ## IKKE HUK. *('425+., "7&F 0 I? = I " 7 6 I? ) I +5 +<0 ## Z12 I AAR F GARAGEDØ R Z07 SABOTAGE F SOVEVÆ RESE & " N7&FO 6 6 E F E + F = 0 I? =I " > : IKKE ## Z12 I AAR F GARAGEDØ R Z12 Å BEN F GARAGEDØ R 3H & 6

12 E E <(0.+., ( E F > 1F I C: ))F3,&))50)+) #H & : I 5 " E " F &*&)+50)+) (6 I I 2$ > I0 E ; 6 F 65 : 1 5 $ E )F &C: E - 0 ' 8 *('46.+ /" 50)+ ## PROBE 0 IKKE ## IKKE PROB. K K " 7&F I? : I? I 6 N87+2N " 6" ## Z0 INAKTIV F K Ø KKEN Z15 SVAGT BAT. F DAGIGSTUE & " N7&FO 6 E F 6 E " F <(:>2.+., & 1F: : I $ C: ## HUK. PROBE 0 IKKE IKKE ## HUK. IKKE PROB. - :80 6 I $ "? " E 6 F$I"N7&FO 1 " " & "? " " " " " " F " " GI GI: C: 1/+8 1J1 0 /" 6 6 " J+< /" " 6 N $ N N N = 0

13 =($G ;' & =(.,. >8 #H /" E N&#0N F :?? 6 6 N D 6 " "" 6 /" 6 $ 6 6 & N 6 N ( 6 " ( " & 6 ($ 6 E($ 6 N NF & 6 ($? N D ;3 =(04>8. & 6 ( " 6 N D " " " 6 " " #H NN 6 6 =:? #H? 6 " #H E(F +61/I +61I+" +61/I7 +61/ +61 " +61/ #H " " #H 6 5 ( + K /" 6 " " " #H 7 =$ 6 " J = E #H 2 E 5 F <& =>16 *( "4 ( H + 6 " BC B C " # $ " " " #- #-/ -. $ "".. =(1&28 #H E (> + F " " E F N7-0N & " 6 >

14 " = N0*)NN(0)N A E F E F A " 4 <& (? " $ $$$ "##$ "? $ $$ $ #$"# )&)+5)0A ; > =A G P& < '& '81 02NW " 5 I A PX " X "8 6 '81 02NW ; > =A G P $81 02N " 5 I AP 81 02N ; > =A G P < V21<N B $(;:+0 #H # 'CC CC : I 5 E+,+-F E&#0F " 1 6 'CC > #H " N N " " 6 &'()*'+,-"*'"#" & / 6 6.#(*()*'+/**"0 6 E F " /" #H 6 6 " " 6>> )>>?> #H A " N N ( 6 " #H?> A ( " " 6 N #H ".?> #H "+-#/#"##+-#* "+-#/-"'12-* "+-#,"#"&+#( #H $ 8 #H #H $ 6 ) 3 P--- $SSN 5 ;***= I I + :: 44 / )) (( 5 6 > PP? " 6 6 ) C A+ Q..1///"DA "? > ) C A+ Q/1///-DA E F 4

15 =(?'4 < R? C 38 # # 0 "" ( " E F INDTAST KODE = TESTER <" " E""6 $ " ; F& P N S $ S $ )&)+5)0 A E? F DAGIGSTUE Z11 AAR 0 TESTER )&)+5)0 A " 6 6 E? >F G Æ STEVÆ RESE Z13 Å BEN 0 TESTER ( /" "??? G Æ STEVÆ RESE Z13 OK PP")N S> <OK> FOR AFSUT 6?(*'$J&?(. > # $$ " " - $ $ > K E +? E F 6 ' I NJ N "? K ' I N N " #H. 5 > D>1D ; = > SI 1 #H C? > : S ) 8 4 N 6 N E =:6 F C? > >S I >SI >SI '? ' :?(0*. /"? E F 00:00 & E A = 6 6" NORA BRUGEROPSÆ TNING INDTAST KODE _ INDTAST KODE INDTAST TF.NR. D &? N4&)O 6 6 4

16 4 + /" " N (&0O " /1/<Y E F56G - 0 F.7G? F8G? 0( ' $ 2 *+# "( *'*:+ *; 0# ($( "+"( ":-$' <<, 8=7..>(**?(: / #H?? NNE F N" N E F 1 6? $ N N? 6 K 3&E C: > I H 1? ( # 4 C /" E )F INDT.ISOERING & N7&FO "? >,: A S I? AS E? F A &? NN &? N" N? Z01 BEN K Ø KKEN <OK> FOR ISO. Z01 BEN K Ø KKEN E 6? F Z02 FUNKTION FORDØ R INDTAST ISO. 6 6 N(<(*O /" NO (&0NO 0 &0 5 6 " 6 "?A 8 6 C: G I 6 1C &? <" E )>5F N4&)O N(6O? 1 & Z22 ISOERET OPHODSRU <OFF>FOR SET Z22 FUNKTION OPHODSRU N3+)O 6 6 Q(<(*O /" NO(&0NO?(1$/ /" E )=F INDTAST ISO. N4&)O$ " VIS ISOERING N7&FO$ " ISOERINGSISTE (

17 & N7&FO$ "? N4&)O? /" N3+)O 7&&0)' N(<(*O 6 NO (&0?(<? NC :N 0 E F /" E )=F INDTAST ISO. N4&)O= $ " GENKAD ISO. 6 " <OK>F/GENKAD GENKAD ISO. 6 6 $ N(<(*O/"NO(&0 NO?(=F4F 0 E )=F INDTAST TF.NR. 5 6 = > $ EN$NF " > XXXXXXXXX XXXXXXXXX INDTAST TF.NR. /1/< $ N4&)O NO (&0 I NO?(? + 0 E )=F N4&)O INDTASTE KODE?A 6 $ N N G " I #- N 6 N E F E =: N 6 N F (7(&)0H >?A I#-/I 6 0 " KODE 1 KODE 1: > E (4F KODE 1: 6854 KODE 1: 6854 KODE 2 6" " 4 KODE 8: 5537 INDTASTE KODE 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO?(D > (?D?$H$-::0 6 = (0)0A (0)(A1 E F E F N4&)O0 NOG 6" 0 E )=F N4&)O INDSTI TAE & TAE TI & 3 1 TAE FRA ) 3 1 TAE FRA INDSTI STEE 6 /1/< $

18 N(<(*O/"NO(&0 INO?(E 0 E )=F N4&)O TID TT: & TID 0 0:00? E =+F TID 12:55 A TID 12:55 A TID TT: A 4 B5$-1 I 4 &&&& <J0 B=$ -=1 I 2 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO?(H 0 E )=F N4&)O DATO /DD/ÅÅÅÅ 6" E##;;ZZF DATO 0 1/01/2000 E =F DATO 03/14/2000 E " = F DATO 03/14/2000 DATO /DD/ÅÅÅÅ 6 /1/< $ N(<(*O/"NO(&0 INO D(;J$* #$ D(*+> + 17 " K & E " F 6 " 6 " $ " /" $ 6 6 I = 6 NO " 6 6 E 6 F 6 + " EDF I >. > > : > & > > : I > : C D(0. 6" ( /" 1 EF KODE 1 & P N 7HJ 16 ">$ 6 QR &? > Z13 AAR 4

19 0/02/ 3:37P Q8R 6 QR" 6 $ Q3+)R Q(<(*R <OK> FOR AFSUT $ QR E(# $ H " :$ E C: 70F CPU SVAGT BAT. " ( <( ++ E F ( ++ ( +; / $3 E =FI 6 " "" " 6 6 ( H > >? >H D: D? )+4H & " I " P NP N 1 & QR P65 &((') (0(+NP65 &(('),)N 1 P65 &7(' ()N 4? + A K 6 6 " E =F ) " E =F " E >F ( I > > E F EF + :

20 55<B - 0 -?0-5, '5/7 80 ( ' 6 6 " /" 6 N N 6 6 P&8N E" F " $ " E(0'+64 > $ >($ E 7$:=F " " 6 & N N? E =F 3 =J E +=)F " " "" E F" /" N N " E> F " 6 " + & " 0 N 8N N N E(: 6 " + < ( & " E( ( C C 1 I C G : I > CC > I H($)$&*J$ " 6 [ [ / 6 & I A & " " & ; 6 6 " &A 1 6 E F " " " 5: > A " 6 $ &? C A 6 6 : T TA 16 6 " " :? A1 6 " " 6? : CG G?I C 1 > =

21 (* ( > C? A /" 6 & " (A > I" I + 6 V I " " = EF ( A + $ " " " I ;6?? #H 6 " " 6 6 / K A< " &? N" N?? 5?? "? N N E 6 N N J " "NN" 1 38 # # # #? $? $ G A 0 3 J ) CC A 0 6 E8 F " " 6 6,: K A0? E 6 " " 6 N NF 0? N N :A I " 1 #38 # :;(<(*=A " +? ## " " 3 :A + " " # 6 1 K A #? " " 6 " " N N0 ""? " + G A 3 # " 6 ; E " F J " ; $ + " N N :;3+)=I " 0 " # / /<? 6 6? 8 6? $? G A 3 J 1? & ;&(=A $ E+,+-$1/ +/ F $ E&#0$ 1/ +/ F? =

22 $ E&#0$ 1/ +/ F "? 6 " E 6? F " :A? N N I 6 " 6 + " " $ N./N E F N *12N E F N(""N EF ) 2/ E 6 F :A /"? E" F 0" 6 " "? E F0 " " : I? 0? E F N" N " 6 7 : A/" EF N N 0 6 N N 0 " ; " N N P A 0? " " $ 6? 1? 6 "???? " 6 E=$? F $ ==

23 )A =>

24 7&66;&(=A/2 &,21J057#1073 7&60;=A/1 2+ ))AGGG J1/137 =

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor en debatbog %&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 3 2 * 4010 & 5 6 7-8 6 7 52 * ** -9 4/(/4:(/( ' 2 6 7-9 4/(/4:(/( 2;+,,,** ( 2 2 ; 2&&& &&4 +&&4 +&&4 +&&4 Trykt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste.

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste. 0,0 HALSEBY AMK 3B-'J- Tårnbrg sgn, Slagelse herred, Srø amt. 4.03.19. Prøvegravnings-beretning. Udateret bplads.. ndhld: L Arsag. 2. Undersøgelsens da ta. 3. Tpgrafi g gelgi. 4. Målesystem g pmåling 5.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Induktive endestop, 3-leder, DC, PNP,dual, NO

Induktive endestop, 3-leder, DC, PNP,dual, NO Induktive endestop, 3leder, DC, PNP,dual, NO Type : NBN3F25E8V1 Induktive endestop, 3leder, DC, PNP,dual, NO Type : NBN3F25E8V1 Kapslingsklasse : IP67 Følere : Dobbelt induktiv sensor NBN3 Aftastningsafstand

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere» " <' ~--------li,- Mapper.

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere»  <' ~--------li,- Mapper. Windows Vista: Vælg: Start->Netværk Vælg Netværks og deling center: H.!J Senest ændret Fiere» Mapper "

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde UGE 01 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 09.00-10.00 J U L E 12.15-13.00 Frokostvagt 13.00-14.40 15.00-16.30 Søn aften: AS UGE 02 07.15-08.05 08.05-08.30 Omr. Rengøring 09.00-10.00 A: Dansk-JW A: Matematik-AB

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

! " # $ #%%& ' $ #%%()#%%* +, -. + - /

!  # $ #%%& ' $ #%%()#%%* +, -. + - / !" #$#%%& '$#%%()#%%* +,-.+ -/ +#%%& 0+ + # $$" "!" + 12 ")"2.+01 + "+ """+,- 345. $ + $#%%*63"31+ 1 370 088 +" "9$: "0 0 0;!0 1$

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur D1a: Kunne bruge IT Helt enig 7 30% Enig 14 61% Ved ikke 0 0%

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad ssnæsb g 84,2 h,2650h do Kon an p s999 Sagsn 872E330 udg md 2 Da o21 09 Bs s V g g n ma on Dgø sopmæ som på,anøbsa a,h sdnna nund s aøb, bud sæ g,ogasæ g p g aaccp budd,h s om d må æ o nss

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Audi A4 Limousine Ekstraudstyr

Audi A4 Limousine Ekstraudstyr Audi A4 Ekstraudstyr Udstyrsliste forklaring De i parantes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "+" eller

Læs mere

Pippi Langstrømpe. Malebog STOR BØRNESEKTION WWW.SPARET-ER-TJENT.DK FIND FLERE GRATIS MALEBØGER PÅ WWW.SPARET-ER-TJENT.DK

Pippi Langstrømpe. Malebog STOR BØRNESEKTION WWW.SPARET-ER-TJENT.DK FIND FLERE GRATIS MALEBØGER PÅ WWW.SPARET-ER-TJENT.DK Pippi Langstrømpe Malebog 1 PIPPI LANGSTRØMPE MALEBOG PIPPI LONGSTOCKING COLORINGBOOK 2 PIPPI LANGSTRØMPE MALEBOG PIPPI LONGSTOCKING COLORINGBOOK 3 PIPPI LANGSTRØMPE MALEBOG PIPPI LONGSTOCKING COLORINGBOOK

Læs mere

Kugleventiler JiP (PN 16, 25, 40)

Kugleventiler JiP (PN 16, 25, 40) JiP (PN 16, 25, 40) Beskrivelse Danfoss kugleventiler type JiP er afspærringsventiler. ne er specielt designet til fjernvarmesystemer og andre varmt vandsystemer, hvor vandet er behandlet for at undgå

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

pикимижимик=dивид~ив= `и икивим=rиви ивикивик=^ики иж==rиви ивикивик=e~ик= OMMS==

pикимижимик=dивид~ив= `и икивим=rиви ивикивик=^ики иж==rиви ивикивик=e~ик= OMMS== pикимижимикdивид~ив `и икивимrиви ивикивик^ики ижrиви ивикивикe~ик OMMS fp_kvmjttotnjorjo tикикивидaижикwalommslpsumlmr krotqt kивикимивики имивик~~и и имивlиж~~и ~~ики ив ~ и имi икиживi иви ивi имив~

Læs mere

Hvordan organiserer vi sådan en skole?

Hvordan organiserer vi sådan en skole? Hvordan organiserer vi sådan en skole? Buskelundskolens Nye fællesskaber Program 19.00 Velkommen 19.00 Oplæg om den nye organisering/lederteam 19.40 Præsentation af ny folder v. FB 19.45 Nye fællesskaber

Læs mere

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). -

$% &' ( *+$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - *  - *). - ! " # " $ % &' ( !"# " $% &' ( $)$% *+$ $ & *!" # % '() ' +$,( -.,(- /0#1002 # - 34566006 - * " - *). - 2"" RESUME...5 1 INDLEDNING...8 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL MED PROJEKTET...8 1.2 PROJEKTINDHOLD...8 2

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere