Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester"

Transkript

1 Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

2 1 Præambel I henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 18. december 2013 over for TDC på detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder (marked 1), skal TDC indgå aftaler om Gensalg af fastnetabonnementer. Denne aftale er TDC's standardtilbud af 24. juni 2015 om Gensalg af tjenester mv. på fastnetområdet, jf. 44 stk. 2 i lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (teleloven). 2 Parter Dette Produkttillæg er indgået til den mellem parterne (Parterne fremgår af punkt 1 i Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester) indgåede Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester. 3 Indholdsfortegnelse 1 Præambel Parter Indholdsfortegnelse Bilagsliste Definitioner Aftalens ikrafttræden Aftalens genstand Generelt Grundlaget og kvaliteten af de leverede Ydelser Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne Gensælgeren må ikke erhverve Gensalg til eget brug Geografisk, kapacitetsmæssig og funktionel tilstedeværelse Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne Konsekvenser af uberettiget anvendelse af Aftalens Ydelser Krav til Gensælgeren Anvendelse af Ydelserne i denne Aftale Forholdet til Slutkunder Selve tilslutningen Røde ordre Tidspunktet for udførelsen af tilslutningen Returordre Gensælgerens prognose Gensælgerens prognose og tidspunktet for levering af denne Konsekvenser af fejlagtig prognose Gensælgerens behandling af Slutkundens regningsklager Generelt Indbrud i nettet TDC's assistance ved behandling af regningsklager Gensælgerens forpligtelser i øvrigt Levering af nummeroplysningsdata (telelovens 31) TDC's direkte kontakt til Gensælgerens Slutkunder Levering af Ydelser Gensælgerens fejlmelding... 8 PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 2 af 12

3 15.1 TDC's fejlretning Frit Operatørvalg Tildeling af numre/videreførelse af Slutkundernes numre Nummerportabilitet Generelt Nummerportabilitet, ansvarsfordeling Oplysningstjenester og telefonbøger Prissætning Generelt Gebyrer Offentlige afgifter Prisregulering Billing information Billing informationernes karakter og fremsendelsesform Tidsfrister for fremsendelse af billing information Forsinket levering af billing information Betalingsbetingelser Fakturering Kompensation ved mangler og forsinkelse Indsendelse og offentliggørelse Konventionalbod Bilagsliste Bilag 1 Bilag 1a Bilag 1b Bilag 1c Bilag 1d Bilag 1e Bilag 1f Bilag 1g Bilag 1h Bilag 1i Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Tjenester og Tillægstjenester Basisprodukter PSTN Tillægsprodukter, PSTN Basisprodukter ISDN Tillægsprodukter, ISDN Findes ikke Beskedsvar (Voic ) Voksenspærring Udland Saldospær Vækning Priser og gebyrer Planlægning og prognoser Service Level Agreement (SLA) Fejlmeldeprocedure Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering Billing information Forretningsgange for Gensalg Fastnet 5 Definitioner Med mindre andet fremgår af denne Aftale, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende: Ved Fast Operatørvalg forstås en fast aftale om, at Slutkunden generelt ønsker at anvende en bestemt anden udbyder, end den udbyder, Slutkunden i øvrigt har sit kundeforhold hos, til transport af Slutkundens teletrafik eller dele heraf, jf. telelovens 42 stk. 1 nr. 1. Ved Forretningsgange for Gensalg Fastnet, jf. bilag 8 forstås det af TDC udarbejdede sæt af Forretningsgange der er udarbejdet med henblik på at understøtte den daglige interaktion mellem Gensælger og TDC i forbindelse med Gensalg af fastnetydelser. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 3 af 12

4 Ved Frit Operatørvalg forstås både Fast Operatørvalg og Operatørforvalg. Ved Gensalg forstås aftaler om engrossalg af Tjenester og tillægstjenester med henblik på Gensælgerens videresalg heraf til egne Slutkunder eller engroskunder, jf. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 18. december 2013 på engrosmarkedet for fastnetoriginering samt senere ændringer heraf. Ved Gyldigt kundeforhold forstås indgået aftale mellem Gensælger og Slutkunde jf. bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester nr. 715 af 23. juni 2011 og forbrugeraftaleloven. Ved Operatørforvalg forstås, at Slutkunden for den enkelte samtale kan vælge en anden udbyder via anvendelse af Operatørforvalgskode. Ved Overdragelse forstås en Slutkundes skift af kundeforhold imellem TDC og Gensælger eller Gensælger og Gensælger imellem. Ved 118-Oplysningen forstås den nummeroplysningstjeneste, der er omfattet af forsyningspligtbekendtgørelsens 5. Ved Parterne forstås TDC og Gensælgeren. Ved TDC forstås TDC A/S, CVR , og selskabets datterselskaber, jf. definitionen i selskabslovens 5, lov nr. 322 af 11. april Aftalens ikrafttræden Dette produkttillæg træder i kraft i henhold til Rammeaftalens punkt 3, og erstatter samtidig alle tidligere aftaler mellem Parterne om TDC s levering af gensalg fastnet. 7 Aftalens genstand 7.1 Generelt Ved denne Aftale sælger TDC på fastnetområdet Tjenester og tillægstjenester, som fremgår af bilag 1 til Gensælgeren med henblik på Gensælgerens Gensalg af de nævnte Tjenester og tillægstjenester til engroskunder eller egne Slutkunder i Gensælgerens eget navn og for Gensælgerens egen regning. TDC sikrer alene, at Gensælgeren til egne Slutkunder kan udbyde adgang til samtaler til og fra de net, som TDC har etableret koblet samtrafik med samt indenfor TDC's eget offentlige telenet. TDC leverer Ydelser til Gensælgeren i det omfang, Gensælgeren efterspørger disse og på grundlag af Gensælgerens behovsbeskrivelse som meddelt i prognosen for det pågældende år, jf. nærmere punkt 10. TDC forestår tilslutningen af Gensælgerens Slutkunder til TDC's offentlige telenet efter reglerne herom i punkt 9. TDC leverer Ydelser til en ny Slutkunde hos Gensælgeren, når Gensælgeren har fremsendt ordren med anmodning herom til TDC og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne herom, jf. de Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC's engrostjenester pkt. 4. Hvis Slutkunden i forvejen er abonnent hos TDC er levering endvidere betinget af, at Slutkunden har opsagt sin abonnementsaftale med TDC. 7.2 Grundlaget og kvaliteten af de leverede Ydelser De Tjenester og tillægstjenester, der sælges, jf. punkt 7.1, tilbydes til Gensælgeren på samme grundlag og af samme kvalitet også for så vidt angår frister for tilslutning af telefonforbindelse og fejlretning som de tilbydes til TDC's egne Slutkunder. Ved salg af de nævnte tjenester og tillægstjenester benytter TDC sit eget net, som det til enhver tid er opbygget, ligesom tjenesterne og tillægstjenesterne sælges, således som de er implementeret i nettet af TDC. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 4 af 12

5 8 Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne 8.1 Gensælgeren må ikke erhverve Gensalg til eget brug En Gensælger har kun adgang til at erhverve Ydelserne i henhold til nærværende Aftale, såfremt Ydelserne erhverves med henblik på og rent faktisk anvendes til at give adgang til en offentlig telekommunikationstjeneste. Gensælger har således ikke adgang til at erhverve Ydelser i henhold til denne Aftale til eget brug. Erhvervelse af Ydelserne med henblik på udbud af Indholdstjenester betragtes ligeledes som eget brug. 8.2 Geografisk, kapacitetsmæssig og funktionel tilstedeværelse Det er en betingelse for, at Gensælgeren kan opnå adgang til Ydelser i henhold til denne Aftale, at anmodningen om indgåelse eller ændring af Aftalen ikke nødvendiggør udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske eller økonomiske problemer for TDC. TDC er berettiget til at afvise anmodninger til adresser, hvor TDC ikke selv udbyder den ønskede PSTN eller ISDN- tjeneste. 8.3 Forbud mod uberettiget anvendelse af Ydelserne Det er en betingelse for, at TDC skal sælge Ydelserne i henhold til denne Aftale, at Gensælgerens anmodning ikke indebærer, at de berørte telenets og teletjenesters driftssikkerhed, integritet og indbyrdes interoperabilitet, eller beskyttelsen af tjeneste- og netinterne data, netudstyr, programmel og lagrede data, herunder personrelaterede data, personoplysninger, fortrolig information og privatlivets fred, ikke kan opretholdes. 8.4 Konsekvenser af uberettiget anvendelse af Aftalens Ydelser TDC er altid berettiget til at afbryde et gensolgt abonnement umiddelbart og uden forudgående inddragelse af Erhvervsstyrelsen, hvis TDC kan dokumentere, at anvendelsen af det gensolgte abonnement har forårsaget Nedbrud af net eller tjenester eller lignende, eller hvis der er overhængende risiko herfor. Afbrydelsen kan kun vedvare så længe den situation eller risiko, der har nødvendiggjort afbrydelsen, fortsat er til stede. 9 Krav til Gensælgeren 9.1 Anvendelse af Ydelserne i denne Aftale Gensælgeren skal til stadighed overholde de betingelser, som TDC opstiller for brugen af Gensalg. 9.2 Forholdet til Slutkunder TDC er berettiget til at kræve Gensælgerens kundehåndteringspersonale uddannet i TDC's tjenester, såfremt Gensælgeren ikke kan dokumentere erfaring fra salg i Danmark af telefonitjenester i det væsentlige svarende til dem, der er omfattet af denne Aftale, eller såfremt TDC belastes af henvendelser fra Gensælgerens Slutkunder, der skyldes mangelfuld kundehåndtering hos Gensælgeren. 9.3 Selve tilslutningen TDC forestår tilslutning af Gensælgerens slutkunder ved at levere telefoni i et stik (NTP) hos slutkunden. Hvis installationen udføres uden teknikerbesøg (GDS), forudsættes det, at der hos slutkunden er et anvendeligt NTP. Hvis installationen udføres med teknikerbesøg, kan teknikeren opsætte et nyt NTP. Teknikeren udfører et ledningstræk på op til 10 meter i Standard installationsydelsen, betinget af at ledningen kan fremføres på et sømbart underlag. Det er til enhver tid TDC, der udpeger udgangspunktet for det aktuelle ledningstræk. Levering af ekstra ledningstræk udover de 10 meter kan ske ved indgåelse af Rammeaftaletillæg om Installationsydelser (Tillægsaftale om Installationsydelser). Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 5 af 12

6 9.4 Røde ordre Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks.vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept. Røde ordrer defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af en ny stikledning. Hvis en "rød ordre" kan gennemføres med TDC's anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale om f.eks. en stikledning parallelt på eksisterende, men fuldt udnyttede stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg (GIG). Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en "rød ordre" ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, medmindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. På Wholesale Online findes en detaljeret procesbeskrivelse på håndteringen af en "rød ordre". 9.5 Tidspunktet for udførelsen af tilslutningen 9.6 Returordre Ved levering af Ydelser i henhold til aftalen fastlægger TDC på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. og procedurerne et leveringstidspunkt, som meddeles Gensælgeren i TDC's ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter Gensælgernes ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. Levering af telefoni til adresser uden udførelse af anlægsarbejde forudsætter, at der findes en brugbar fastnetinstallation på installationsadressen. Det påhviler gensælgeren sammen med slutkunden at afklare, om det er tilfældet. Hvis TDC på baggrund af sine registreringer tilbyder leveringstidspunkt og pris baseret på, at der findes en sådan installation og det viser sig, at der ikke findes en brugbar fastnetinstallation på adressen f.eks. fordi installationen er fjernet eller gjort uanvendelig ved en ændring af bygningen, kan TDC ikke levere det bestilte produkt som bekræftet. I de tilfælde bortfalder bestilling og bekræftelse. 10. Gensælgerens prognose 10.1 Gensælgerens prognose og tidspunktet for levering af denne Til brug for TDC's opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af denne Aftale skal Gensælgeren inden udgangen af hvert kvartal fremsende en prognose til TDC indeholdende oplysning om den forventede mængde produkter der forventes aftaget indenfor de følgende 4 kvartaler. Specifikation af prognosen fremgår af bilag 3. I forbindelse med Aftalens indgåelse har Gensælgeren afgivet en prognose som beskrevet i bilag Konsekvenser af fejlagtig prognose I det omfang Gensælgerens behov for levering af Ydelser går væsentligt ud over det tidligere meddelte, og dette forøgede kapacitetskrav kræver en væsentlig geografisk eller funktionel udvidelse af TDC's net og/eller IT-systemer, er TDC ikke forpligtet til at levere den mængde af Ydelser, der ligger derudover. Aftalen kan i sådanne tilfælde genfor- PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 6 af 12

7 handles med henblik på at gøre den påkrævede udvidelse teknisk og økonomisk mulig for TDC. 11. Gensælgerens behandling af Slutkundens regningsklager 11.1 Generelt Gensælgeren forestår egenhændigt selve behandlingen af en regningsklage fra en af dennes egne Slutkunder. Kontakt til Slutkunden omkring regningsklagen varetages til enhver tid af Gensælgeren. TDC kan ikke inddrages i selve regningsklagen Indbrud i nettet TDC's kan på Gensælgerens opfordring og for dennes regning foranstalte en undersøgelse for indbrud på nettet. Er et konstateret indbrud i nettet direkte forårsaget af TDC's udviste grove uagtsomhed i forbindelse med vedligeholdelse af nettet foregår undersøgelsen for TDC's regning. TDC hæfter ikke overfor hverken Gensælgeren eller dennes Slutkunde for noget tab lidt i forbindelse med et konstateret indbrud i nettet som følge af deraf genereret trafik TDC's assistance ved behandling af regningsklager Gensælgeren kan få assistance fra TDC til Gensælgerens behandling af regningsklager, herunder ved undersøgelse for fejl og indbrud på nettet, konsulentbistand til analyser og behandling af sager ved Erhvervsstyrelsen og Teleankenævnet m.v. Gensælgeren og TDC indgår selvstændig aftale herom. TDC's undersøgelse for fejl og indbrud på nettet samt den øvrige bistand sker efter nærmere aftale og på grundlag af Gensælgerens dokumentation af, hvilke kald Slutkunden lægger til grund for sin regningsklage. Undersøgelsen sker i øvrigt i henhold til TDC's almindelige praksis for behandling af regningsklager fra TDC slutkunder. 12 Gensælgerens forpligtelser i øvrigt 12.1 Levering af nummeroplysningsdata (telelovens 31) Gensælgeren er forpligtet til ved indgåelse af aftale med en ny Slutkunde at levere de af telelovens 31, stk. 5, nr. 2 omfattede nummeroplysningsdata, herunder oplysninger om Slutkundernes hemmelige abonnentnumre bl.a. til brug for udførelsen af 112- tjenesten, til TDC (118 Oplysningen). Gensælgeren er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele TDC oplysninger om enhver ændring af de leverede nummeroplysningsdata vedrørende Gensælgerens Slutkunder. 13 TDC's direkte kontakt til Gensælgerens Slutkunder TDC er berettiget til i ethvert henseende, at tage direkte kontakt til en Slutkunde i forbindelse med kabelskader, som beror på Slutkundens forhold. 14 Levering af Ydelser Bilag 8 Forretningsgange for Gensalg Fastnet indeholder procedurerne for levering af Ydelserne. Procedurerne vil som minimum omfatte: Flytning, nyoprettelse, opsigelse, lukning, åbning, ændring af tjenester, fejlretning, Overdragelse fra Gensælger til Gensælger, Overdragelse fra Gensælger til TDC, Overdragelse af eksisterende TDC Slutkunde og håndtering af fejlretning. Gensælgeren skal acceptere, at der udarbejdes og anvendes ensartede procedurer for alle Gensælgere af TDC's Ydelser under ét med henblik på at udarbejde et fælles system for one stop shopping for kundeskift mellem de forskellige Gensælgere og TDC og mellem Gensælgerne indbyrdes. Gensælgeren forpligter sig til at anvende de administrative systemer TDC stiller til rådighed for håndtering af Gensalg. TDC forpligter sig til at arbejde for en løbende udvik- PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 7 af 12

8 ling af de administrative systemer med henblik på en optimering af Forretningsgange og processer. TDC tilstræber i videst muligt omfang at meddele ændring af procedurer indeholdt i Forretningsgange for Gensalg Fastnet til Gensælgeren senest med et varsel på 2 måneder. 15 Gensælgerens fejlmelding 15.1 TDC's fejlretning For Gensalg kan der tilkøbes de servicegrader, som fremgår af Bilag 1e til denne Aftale. Er der ikke indgået individuelle aftaler om servicegrader på den individuelle Ydelse, vil TDC's til enhver tid gældende generelle fejlretningsregler uden servicegrad være gældende. 16 Frit Operatørvalg Såfremt en Slutkunde, der er Slutkunde hos Gensælgeren, har adgang til Frit Operatørvalg (Fast Operatørvalg eller Operatørforvalg), har Gensælgeren pligt til i alle tilfælde at give den pågældende Slutkunde adgang til Frit Operatørvalg til alle operatørers net, herunder til TDC's net, hvor dette er muligt. Dette gælder, uanset om Gensælgeren er tildelt numre i den danske nummerplan. Såfremt Gensælgeren giver sine Slutkunder adgang til Frit Operatørvalg, er Gensælgeren forpligtet til at give Slutkunderne adgang til Fast Operatørvalg på samme vilkår som TDC's Slutkunder, herunder er Gensælgeren forpligtet til at etablere administrative procedurer for kundevendte opgaver vedrørende Fast Operatørvalg i henhold til de til enhver tid gældende Rules and Procedures om Fast Operatørvalg udarbejdet af Telekommunikationsindustrien i Danmark. TDC opretter Fast Operatørvalg i nettet på de vilkår som fremgår af de til enhver tid gældende Rules & Procedures, og er berettiget til at modtage det til enhver tid fastsatte gebyr for Fast Operatørvalg. Det er en forudsætning herfor, at den Gensælger til fordel for hvem, der oprettes Fast Operatørvalg betaler gebyret til TDC. På TDC's anmodning skal Gensælgeren oplyse, om den enkelte af Gensælgerens Slutkunder har adgang til Frit Operatørvalg. Gensælgerens Slutkunder har alene adgang til de faciliteter for Frit Operatørvalg, som til enhver tid er installeret i TDC's net. 17 Tildeling af numre/videreførelse af Slutkundernes numre Overgår en Slutkunde fra at være Slutkunde hos TDC til at være Slutkunde hos Gensælgeren, videreføres Slutkundens nummer. Nummerskift eller tildeling af nyt nummer til slutkunden foretages af TDC efter anmodning fra Gensælgeren og sker inden for TDC's nummerserie efter de samme retningslinier, som til enhver tid gælder for TDC's egne Slutkunder. TDC er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, der er tildelt eller videreført til Gensælgeren, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Gensælgeren informeres om ændringen med længst muligt varsel. Gensælgeren kan efter nærmere aftale, mod en særskilt betaling der dækker TDC's omkostninger herved, anvende egne nummerserier i TDC's fastnet i forbindelse med denne Aftale. Ved ophør af en abonnementsaftale mellem Gensælgeren og en af dennes Slutkunder, går nummeret tilbage til TDC. Dog kan Gensælgerens Slutkunde overdrage abonnementsaftalen inklusive nummeret til en ny Slutkunde. Gensælger er i så fald forpligtet til at indhente både den hidtidige og den fremtidige Slutkundes skriftlige samtykke til Overdragelsen. Gensælgeren skal på TDC's anmodning dokumentere, at abonnements- PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 8 af 12

9 aftalen inklusive nummeret er blevet overdraget ved forevisning af Slutkundernes samtykke til Overdragelsen. 18 Nummerportabilitet 18.1 Generelt Ved nummerportabilitet forstås adgangen til at Slutkunden kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester. Gensælgeren er forpligtet til at give sine Slutkunder adgang til nummerportabilitet på samme vilkår som TDC's Slutkunder. Gensælgeren kan kun give egne Slutkunder adgang til de former for nummerportabilitet, der til enhver tid er implementeret i TDC's eget net. Gensælgeren kan kun give egne Slutkunder adgang til nummerportabilitet, såfremt den fornødne samtrafikaftale herom er indgået mellem TDC og den anden netoperatør Nummerportabilitet, ansvarsfordeling Gensælgeren er forpligtet til at etablere administrative procedurer for Slutkundehenvendelser vedrørende nummerportabilitet i henhold til Rules and Procedures for Nummerportabilitet, som de er udarbejdet eller måtte blive udarbejdet af Telekommunikationsindustrien i Danmark. Gensælgeren er forpligtet til at etablere administrative procedurer for gennemførelse af nummerportabilitet, herunder at etablere forbindelse til Operators Clearing House (OCH A/S), med henblik på at kunne gennemføre nummerportabilitet i henhold til Rules and Procedures for Nummerportabilitet, som de er udarbejdet eller måtte blive udarbejdet af Telekommunikationsindustrien i Danmark. TDC opretter nummerportabilitet i nettet på de vilkår som fremgår af de til enhver tid gældende Rules & Procedures, og er berettiget til at modtage det til enhver tid fastsatte gebyr for nummerportabilitet. Det er en forudsætning herfor, at den Operatør til fordel for hvem, der oprettes nummerportabilitet betaler gebyret til TDC. Gensælgeren er forpligtet til at oplyse TDC om de kundedata til brug for fremføring og taksering af samtaler, der skal udveksles med andre Gensælgere i forbindelse med nummerportabilitet. TDC er forpligtet til at oplyse øvrige netoperatører om kunde- og teknikdata til brug for fremføring og taksering af samtaler som vedrører Gensælgerens porterede numre, og er forpligtet til at sørge for korrekt fremføring af samtaler til disse numre i overensstemmelse med Rules & Procedures for Nummerportabilitet fra Telekommunikationsindustrien i Danmark. Gensælgeren kan få assistance fra TDC til Gensælgerens håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocessen i forbindelse med gennemførelse af Nummerportabilitet. Gensælgeren og TDC indgår selvstændig aftale herom. 19 Oplysningstjenester og telefonbøger Gensælger sikrer optagelse af nummeroplysninger i 118 Oplysningen. Såfremt der ønskes optagelse i telefonbøger skal gensælger aftale dette direkte med den enkelte udgiver af telefonbøger. 20 Prissætning 20.1 Generelt For TDC s levering af Ydelser i henhold til denne Aftale betaler Gensælger de i bilag 2 anførte priser og gebyrer. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 9 af 12

10 20.2 Gebyrer Bilag 2 indeholder gebyrer til dækning af TDC's omkostninger ved gennemførelsen af Gensalg m.v Offentlige afgifter Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige ved Aftalens underskrift gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. Dette gælder dog ikke, såfremt priserne er fastlagt med udgangspunkt i TDC's til enhver tid gældende listepriser Prisregulering Ændring af prissætningen af Ydelser, sker ved, at TDC meddeler Gensælgeren de ændrede priser med et skriftligt varsel på 1 måned. Regulering af de priser og gebyrer, der fremgår af Bilag 2, sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt Bilag 2 til erstatning af det nuværende Bilag 2, senest med et varsel på 1 måned. TDC er til enhver tid berettiget til at gennemføre prisreduktioner på Ydelser uden varsel. 21 Billing information 21.1 Billing informationernes karakter og fremsendelsesform TDC fremsender billing information i form af taksttelegrammer i et af TDC valgt format og medie i maskinlæsbar form. Det er Gensælgerens ansvar, at denne har det fornødne edb-mæssige udstyr m.v. til brug for aflæsning af taksttelegrammerne og den videre forarbejdning af disse. Taksttelegrammernes karakter og fremsendelsesformen er beskrevet i Bilag 7. Ligeledes beskriver Bilag 7 procedurerne for fremsendelsen af billing informationen til Gensælgeren Tidsfrister for fremsendelse af billing information TDC leverer billing informationen indenfor de tidsfrister, der fremgår af Bilag Forsinket levering af billing information I de tilfælde, hvor Gensælgerens Slutkunde har indgået aftale med Gensælgeren om en saldokontrolordning (svarende til TDC's saldomax-ordning) og Slutkundens forbrug overskrider den aftalte beløbsgrænse som følge af forsinket levering af billing information til Gensælgeren, erstatter TDC Gensælgeren det tab, som Gensælgeren godtgør at have lidt ved at godskrive Slutkunden den del af regningsbeløbet, der ligger udover den aftalte beløbsgrænse. I de tilfælde, hvor forsinket levering af billing information medfører, at Gensælgeren ikke i tide får anmodet TDC om at afbryde leveringen af Ydelser til en bestemt Slutkunde, hvis forbrug er markant forøget, erstatter TDC Gensælgeren det tab, som Gensælgeren godtgør at have lidt som følge af forsinket afbrydelse af leveringen af Ydelser til den pågældende Slutkunde. I de i stk. 2 nævnte tilfælde er det en betingelse for udbetaling af erstatning, at leveringstiden for de pågældende taksttelegrammer er overskredet med mindst 24 timer. Udbetaling af erstatning er i dette tilfælde endvidere betinget af, at Gensælgeren sandsynliggør, at han ville have krævet lukning af forbindelsen, hvis han havde modtaget billing informationen rettidigt. Yderligere skal Gensælgeren godtgøre, at han har udtømt alle muligheder for at inddrive beløbet hos Slutkunden. Gensælgerens dokumenterede eksterne udgifter til inddrivelse ved advokat m.v. refunderes af TDC. Den udbetalte erstatning i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde kan aldrig overstige Gensælgerens betaling til TDC for levering af de pågældende Ydelser. I øvrigt gælder de almin- PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 10 af 12

11 delige regler om TDC's erstatningspligt i punkt 12.3 i Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC's engrostjenester. 22 Betalingsbetingelser 22.1 Fakturering TDC fakturerer abonnementer kvartalsvis forud og alle andre betalinger månedsvis bagud for Gensælgerens faktiske forbrug af Ydelser. Ved Overdragelser af kundeforholdet kan der forekomme efterreguleringer i de efterfølgende måneder. Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage fra fakturadato Kompensation ved mangler og forsinkelse I tilfælde af fejl (mangler) i telenettet, der medfører afbrydelse af PSTN- eller ISDNforbindelsen eller ved forsinkelse, yder TDC kompensation i henhold til dette punkt Her ud over yder TDC ikke kompensation ved mangler. Der ydes kompensation i følgende tilfælde: Leveringspræcision: Hvis TDC ikke senest på det fastlagte leveringstidspunkt, jf. punkt 9.5, har leveret tilslutning til tjenesten, er Gensælgeren berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra TDC, medmindre den manglende over-holdelse af leveringstidspunktet skyldes kundens forhold. Leveringstid: Gensælgeren er berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra TDC, hvis Gensælgeren ved sin bestilling har anmodet om, at levering finder sted snarest muligt og ikke på en bestemt dato, og TDC ikke leverer inden for de gældende leveringstider for tilslutning. Dette gælder dog ikke, hvis levering viser sig ikke at kunne finde sted på grund af kundens forhold. Fejlretningstid: Gensælgeren er berettiget til at modtage et kompensationsbeløb fra TDC, hvis TDC ikke afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider. Dette gælder dog ikke, hvis fejlretningen viser sig ikke at kunne finde sted på grund af kundens forhold. De gældende fejlretningstider fremgår af Bilag 1e. De gældende regler for leverings- og fejlretningstider samt kompensationens størrelse, følger de vilkår som TDC til enhver tid tilbyder sine egne Slutkunder. TDC yder ikke kompensation, hvis TDC ikke kan levere eller fejlrette som følge af forhold uden for TDC's kontrol, herunder men ikke begrænset til særlige fysiske forhold, der besværliggør TDC's levering eller fejlretning, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (herunder men ikke begrænset til indhentelse af gravetilladelser, behov for ekspropriation, koordinering med andre ledningsejere, påbud fra offentlige myndigheder eller TDC s imødekommelse af en anmodning fra en samtrafikpart, der medfører ændring af TDC s Forretningsgange og tilhørende IT-systemer) samt situationer omfattet af Force majeure, jf. punkt 16 i de Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC's engrostjenester. TDC kan annullere ordningen for et kvartal, hvis Gensælgeren i det pågældende kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i forhold til Gensælgerens prognose som afgivet til aftalen punkt 10. I de tilfælde, hvor der i forbindelse med leveringen optræder fejl eller mangler og hvor Gensælgeren vælger at gøre brug af TDC's særlige proces benævnt "Expresudbedring af mangelfuld levering", i henhold til beskrivelsen i bilag 6, indgår forholdet ikke i beregningen af kompensation. Kompensationsbeløb forfalder, når levering eller fejlretning er sket, og mod-regnes ved en efterfølgende udsendelse af regning til kunden. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 11 af 12

12 23 Indsendelse og offentliggørelse TDC vil løbende på TDC s hjemmeside offentliggøre alle oplysninger og specifikationer om ændringer i eksisterende udbud af Ydelser på Gensalgsområdet og kommende nye produkter, der planlægges gennemført i løbet af de næste seks måneder. 24 Konventionalbod Kunden kan ved tiltrædelse af dette Produkttillæg vælge, at parterne skal være forpligtet til at betale konventionalbod for henholdsvis uberettiget afvisning af fejlmelding, jf. Generelle vilkår punkt 9.3.6, og uberettiget fejlmelding, jf. Generelle vilkår punkt Det fremgår af Produktporteføljen punkt 3 om kunden har valgt mulighed for konventionalbod. Såfremt parterne har fravalgt konventionalbod udgør betalingen for henholdsvis uberettiget afvisning af fejlmelding og for uberettiget fejlmelding TDC s listepris for arbejdet i henhold til uberettiget fejlmelding i bilag 2. PT_ Gensalg_fastnet_v_std_ Side 12 af 12

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester. til. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Gensalg af mobiltjenester til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering og drift

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: International Roaming Resale. Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: International Roaming Resale til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Int_nat_Roaming_Resale_v_std_011113 Side 1 af 13 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 1. juni 2008 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC A/S og XXX 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE... 4 2. PARTERNE... 5 3. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 4. DEFINITIONER... 5 5. BETINGELSER

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX Standardaftale om Delt rå kobber mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 4 2. PRÆAMBEL... 5 3. PARTERNE... 5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5. DEFINITIONER...

Læs mere

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V.

Aftale. gensalg af mobiltjenester. mellem. TDC Mobil A/S. Sympac B.V. 10. september 2007 Aftale om gensalg af mobiltjenester mellem TDC Mobil A/S og Sympac B.V. Side 1 af 25 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 BILAGSLISTE...4 2. PARTERNE...5 3. PRÆAMBEL...5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...5

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F

Standardaftale. adgang til bredbåndskapacitet. over FT Net s kobber abonnentlinier. mellem. FT Net P/F XXX P/F Juli 2007 Standardaftale om adgang til bredbåndskapacitet over FT Net s kobber abonnentlinier mellem FT Net P/F og XXX P/F Indholdsfortegnelse Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 5: Bilag 6: Bilag

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester

Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Omfang Dette bilag indeholder de generelle vilkår og betingelser (herefter Generelle vilkår), for TDC s levering og drift

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S 21. september 2006 Tillægsaftale vedrørende levering af taksttelegrammer for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og debitel Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX

Aftale. Commercial Peering. mellem TDC A/S XXX 22. november 2007 Aftale om Commercial Peering mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste... 4 2 Parterne...5 3 Aftalens ikrafttræden...5 4 Definitioner...5 5

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester - Produkttillæg: Samhusning til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s ydelse Samhusning. I henhold til

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Dette bilag udgør bilag 2a til Produkttillæg for SIP Connect og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag A1: Priser for samtrafiktjenester. 1. Generelle forudsætninger

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet, ForeningsKombi Valg af rabataftale: Aftaleperiode: [ ] 1 år [ ] 2 år Sæt kryds Trin

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. mellem TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. mellem TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik mellem xx og TDC A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Bilagsliste... 3 2 Præambel... 4 3 Parterne... 4 4 Aftalens

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere