Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert"

Transkript

1 Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1

2 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning, inden det bliver et problem, ved at gennemføre en samlet forebyggende mobbeindsats. Dermed tager man både de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger i opløbet. Når der løber en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde i institutionerne og videre ind i skolelivet, giver man børn, forældre og fagfolk et fælles sprog for, hvad et godt børnemiljø er. Når vi har en fælles holdning til, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi tackler drillerier og udelukkelser, er vi også meget tættere på en fælles løsning. Fri for Mobberi lægger op til, at man tager sit børnesyn op til revision og skaber en kulturforandring. Når man har en kultur, hvor alle ved, hvad en god ven er, en kultur, hvor det er sejt at være den, der siger stop til uretfærdigheder og mobning, så kan man skabe vedvarende og positive forandringer i børnegruppen. Dermed sikrer man, at flest mulige børn får opfyldt det, der står øverst på deres ønskeliste: At være en del af fællesskabet. Nogle kommuner bruger i dag Fri for Mobberi i samtlige institutioner og skoler. Grunden til dette er: Fri for Mobberi involverer både børn, forældre og fagfolk Fri for Mobberi gør flotte hensigtserklæringer om børns trivsel konkrete og levende Fri for Mobberi er et effektivt redskab til en tryg overgang mellem daginstitution og skole Vores håb er, at flere kommuner kommer til. Denne guide fortæller, hvad I får ud af at arbejde med Fri for Mobberi, hvordan I kan komme godt i gang, og hvad det koster. I finder også gode råd fra kommuner, der allerede har gjort sig erfaringer med at implementere Fri for Mobberi i hele kommunen. Vi håber, at I også vil gøre en vigtig forskel for jeres mindste borgere! Mary Fonden og Red Barnet 2

3 Hvad er Fri for Mobberi? Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram for de 3-8-årige til brug i børnehaver og indskoling. Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massageprogram, bøger og Bamseven. Materialerne gør det nemt og konkret at starte samtaler og aktiviteter op på børnenes præmisser om drillerier, mobning og kammeratskaber. Kufferten ledsages af et obligatorisk instruktørkursus. På kurset introduceres fagfolk for tankerne bag Fri for Mobberi og det nye mobbesyn, det baserer sig på. Fri for Mobberi gør op med forestillingen om, at mobning foregår mellem et offer og en mobber. Mobning er derimod et udslag af en fejlslagen gruppedynamik, hvor tolerancen er lav, og hvor man ikke samles om noget fælles positivt, men derimod om at dømme nogen ude og andre inde. Derfor fokuserer Fri for Mobberi på at inddrage hele børnegruppen og giver dem redskaber til at samles om det fælles positive. Fri for Mobberi giver de passive tilskuere redskaber til at kunne sige fra på egne og andres vegne. Mary Fonden og Red Barnet lancerede Fri for Mobberi i 2007 og driver i dag programmet sammen. Fri for Mobberi er i dag udbredt til godt hver tredje børnehave og hver fjerde skole/sfo i Danmark. Virker det? Fri for Mobberi er blevet fulgt af forskere fra Roskilde Universitet i startfasen. Desuden har man senere foretaget undersøgelser blandt brugerne. Resultaterne peger alle i samme retning: En intensiv og kontinuerlig Fri for Mobberi-indsats har en positiv indvirkning på børnegruppen. Børnene bliver markant bedre til at tackle drillerier og mobning. Fagfolk oplever, at Fri for Mobberi i vid udstrækning gør børnene mere omsorgsfulde og empatiske. 98% af de adspurgte fagfolk, der bruger Fri for Mobberi, vil anbefale det til andre. Den optimale effekt af Fri for Mobberi kommer ved: At antimobbeprogrammet bruges kontinuerligt ikke som en tidsafgrænset kampagne. At flest mulige fagfolk har været på Fri for Mobberi-kursus, så værdierne gennemsyrer hele den pædagogiske praksis. At hele børnegruppen arbejder med Fri for Mobberi ikke fx kun de store børnehavebørn eller de yngste i indskolingen. At inddrage forældrene, der bliver bevidste om deres egen rolle og eget ansvar ift. børnegruppens trivsel. At både børnehaven og skolen bruger Fri for Mobberi, så det sikrer barnet en tryg overgang. Fri for Mobberi er rigtig godt ift. den gode overgang, som der er så meget fokus på. I Fri for Mobberi er der et fint, konkret redskab og en fælles begrebsverden, der gør det lettere at tale om overgange. Jesper Kruse Odderskov, projektkoordinator, Esbjerg Kommune 3

4 Den gode overgang Mange kommuner har fokus på at sikre en god overgang fra daginstitution til skole. Vi ved, at en tryg overgang har betydning for kvaliteten af elevens videre skoleliv. Her er det altså særligt vigtigt, at børnene får så god en start som muligt og føler, at de bliver mødt af lige dele spændende nye udfordringer og tryghed og genkendelighed. Hos os virkede det rigtig godt, at en institution, der allerede brugte Fri for Mobberi, fortalte om deres begejstring for det på et indledende møde for børnehave- og skoleledere og udvalgte medarbejdere. Det vil jeg anbefale, at man gør. Alle synes, at det lød spændende. Mia Michelsen, udviklingskonsulent, Hørsholm Kommune Fri for Mobberi er et konkret redskab, der kan benyttes i forbindelse med den gode overgang. Fri for Mobberi giver fagfolk pædagoger som lærere et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for børns trivsel. Fri for Mobberi lægger op til, at daginstitutioner og skoler taler sammen. Fri for Mobberi sikrer, at børnene bliver mødt af samme terminologi og samme forventninger, uanset hvilken af kommunens børnehaver, skoler eller SFO er, de træder ind i. Det giver børn og forældre en tryghed. Og det giver basis for, at de gode værdier for alvor kan rodfæste sig i skolemiljøet, når det følger med en hel børnegruppe fra deres børnehaveliv. Børnene starter deres skoleliv med at have styr på centrale, sociale spilleregler, og de møder børn, der bruger samme sprog om det, der fylder allermest for indskolingsbørn: Hvordan man er en god kammerat, hvad man skal gøre, når nogen driller, og hvornår det er drilleri for sjov og for alvor? Fri for Mobberi og inklusion I de senere år er der sat spot på inklusion af børn og elever i forskellige faglige og sociale rammer. Inklusion handler om at høre til i, det store eller lille fællesskab. Dette stiller nogle krav til det fællesskab, børn skal inkluderes i og her kan Fri for Mobberi spille en væsentlig rolle. I Fri for Mobberi er der fokus på, hvordan man rummer forskelligheder ved at øge tolerance i børnegruppen og ved at se forskelligheder som en ressource. Dette er vigtigt, når der tales om, at læring sker gennem den sociale deltagelse i det udviklende fællesskab. For at skabe en inkluderende kultur skal der sættes tidligt ind, og børnene skal lære at omgås hinanden med omsorg og respekt. Derudover er det vigtigt at lære børn at være modige og hjælpe de kammerater, der ikke kan sige fra og markere egne grænser. Alle materialer i kufferterne har fokus på arbejdet med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. Projektet tvang os til at tale på tværs af forvaltningen: Dagtilbud og skole måtte sætte sig sammen ift. den gode overgang det var en god afledt effekt. Vi måtte lave fælles terminologi, og der er Fri for Mobberi virkelig brugbart. Jesper Kruse Odderskov, projektkoordinator, Esbjerg Kommune 4

5 Sådan kan jeres køreplan for implementering af Fri for Mobberi se ud Møde med Mary Fonden og Red Barnet om implementering i kommunen Udsendelse af informationsbrev til skole- og daginstitutionsledere om Fri for Mobberi Kort introduktion af Fri for Mobberi til alle skole- og daginstitutionsledere/ppr/akt på et fælles møde De pædagogiske konsulenter spørger til Fri for Mobberi på deres anmeldte og uanmeldte besøg. Når fagfolkene oplever en nysgerrighed på deres arbejde, forstærkes deres engagement. Derfor kontakter vi dem også og roser dem, når der fx har været en artikel i avisen om deres Fri for Mobberi-arbejde. Mia Michelsen, udviklingskonsulent, Hørsholm Kommune Udsendelse af tilmelding til Fri for Mobberiinstruktørkurser Instruktørkurserne afholdes Kick-off-arrangement for hele kommunen Opfølgningskurser afholdes Instruktørkursus tilbydes årligt til nye medarbejdere Årligt arrangement med mulighed for erfaringsudveksling, nye Fri for Mobberi-materialer og ny viden på området præsenteres Køreplanen tilrettelægges efter den enkelte kommunes behov og ressourcer. Fri for Mobberi er et fantastisk overgangsmateriale, når alle arbejder med det så er det genialt. Det er fantastisk, at børnene bliver mødt af genkendelighed i overgangen. Michael Andersen, pædagogisk leder, Gentofte Kommune 5

6 Gode idéer fra andre kommuner: Sådan skaber I ejerskab i hele kommunen Opbakning fra højeste sted Projektet forankres godt, når et byråd og en borgmester melder ud, at det er vigtigt at arbejde med forebyggelse af mobning, og at det er vigtigt, at alle børn i kommunen møder Fri for Mobberi. Lad også gerne chefer/ledende medarbejdere deltage på kurser og lign. for at signalere, at arbejdet har kommunens fokus. Startevent Markér, at nu går I i gang med projektet med et startevent, hvor fx borgmesteren taler, og daglige ledere, formænd for forældrebestyrelserne, lokalpressen mv. er inviteret. Netværks-/erfagrupper Skab rammer for videndeling og erfaringsudveksling mellem fagfolk, når Fri for Mobberi har været brugt noget tid. Fx for ledere og/eller tovholdere, der mødes løbende for at udveksle idéer og inspirere hinanden. Hvis lederne i forvejen mødes i ledernetværk, kan man udpege en nøgleperson, der sørger for at sætte Fri for Mobberi på dagsordenen, så barrierer, videreudvikling og erfaringer med Fri for Mobberi løbende tages op. Rejsehold Udpeg et par af de Fri for Mobberi-ildsjæle (pædagoger/lærere), der måske allerede findes i kommunen, og som kan besøge enten alle institutioner og skoler for sparring og erfaringsudveksling eller dem, der har brug for et lille skub for at komme godt i gang. Workshops Lav workshops om Fri for Mobberi for ledere, medarbejdere o.a. Brug evt. en Fri for Mobberi-underviser som oplægsholder. Invitér gerne en institution, der allerede bruger Fri for Mobberi til at fortælle om arbejdet. Gør det løbende for at holde gryden i kog og for at få involveret nytilkomne. Forældrecaféseminar Afhold fx fyraftensmøde for forældre om Fri for Mobberi med vægt på deres rolle i forebyggelsen af mobning. Og læg op til, at alle relevante institutioner og klasser præsenterer Fri for Mobberi på forældremøder og løbende fortæller om Fri for Mobberi-arbejdet på forældremøder. Fyraftens-temamøde Invitér fagfolk til foredrag inden for feltet. Invitér oplægsholdere, evt. oplæg om ny teoretisk viden på feltet. Personaleblad/intranet Brug jeres interne kanaler til at fortælle de gode historier fra de involveredes Fri for Mobberi-arbejde. Det skaber stolthed og fokus på arbejdet. Vi pædagogiske konsulenter deltager hver gang, vi holder et Fri for Mobberi-kursus. Vi gør en del ud af selv at være til stede, da der gerne kommer debatter op, som vi med fordel kan knytte sammen med kommunens børne- og ungepolitik, og hvad der ellers rører sig i kommunen. Solveig Ryel, pædagogisk konsulent, Fredensborg Kommune 6

7 Kursusdag for nye medarbejdere Hold løbende, fx 1-2 gange årligt, et instruktørkursus for nye medarbejdere. Også gerne for dagpleje, kommunens psykologer og pædagogiske vejledere for at sikre bred forankring. Søsterinstitution/skole Læg evt. op til, at brugerne har en eller flere børnehaver eller skoler i nærområdet, man er i Fri for Mobberi-klynge med, og som man kan besøge 1-2 gange årligt for at se produkterne af deres Fri for Mobberi-arbejde og blive inspireret af. Lav evt. fælles rytmik- eller massageseance. Inspirationsmarked/udstilling Invitér til inspirationsmarked/udstilling i fx rådhushallen eller på biblioteket, hvor alle Fri for Mobberi-brugere fremviser kreativt arbejde, foto eller lignende fra deres Fri for Mobberi-arbejde. Det skaber fokus, også hos forældre og børn, der kan inviteres, og spreder gode idéer mellem brugerne. Vi er ikke i tvivl om, at Fri for Mobberi er en SKAL-opgave her. Lederne ved, at det er en opgave, der skal prioriteres højt. Det handler grundlæggende ikke om Fri for Mobberi men om nogle børn, der bliver hjulpet. Det er vigtigt at holde det fokus, også over for fagfolk, der måske har lidt modstand: Vi gør det, fordi det giver mening for børnene. Mia Michelsen, udviklingskonsulent, Hørsholm Kommune 7

8

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere