Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro."

Transkript

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Oxabenz til dig personligt. Lad derfor være med at give Oxabenz til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den nyeste indlægsseddel kan findes på Oversigt over indlægssedlen 1. Virkningen af Oxabenz og hvad du skal bruge det til 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxabenz 3. Sådan skal du tage Oxabenz 4. Bivirkninger 5. Sådan opbevarer du Oxabenz 6. Yderligere oplysninger 1. Virkningen af Oxabenz og hvad du skal bruge det til Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Lægen kan have givet dig Oxabenz til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxabenz Tag ikke Oxabenz, hvis: du er overfølsom (allergisk) over for oxazepam, benzodiazepiner eller et af de øvrige indholdsstoffer. du har ekstrem muskeltræthed på grund af en muskelsygdom (myasthenia gravis). du har uregelmæssig vejtrækning med vejrtrækningsstop under søvn (søvnapnø). du har alvorligt nedsat leverfunktion. du har akut vejrtrækningsbesvær. Vær ekstra forsigtig med at tage Oxabenz Tal med lægen før du tager Oxabenz, hvis du: er over 65 år. har nedsat nyrefunktion. har nedsat leverfunktion. har svækket vejrtrækning.

2 har depression eller selvmordstanker. har eller har haft et medicinmisbrug. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger som: ophidselse og pirrelighed, truende eventuelt voldelig adfærd, mareridt og hallucinationer. Det forekommer især hos børn og ældre. Oxabenz bør ikke anvendes til børn uden omhyggelig vurdering af behov. Behandlingsvarigheden bør holdes på et minimum. Du skal være opmærksom på, at: lang tids brug af Oxabenz kan øge risikoen for tilvænning, og virkningen af Oxabenz kan være nedsat. Du bør derfor kun tage Oxabenz i så kort tid som muligt. ved tilvænning af Oxabenz, kan du få abstinenser, hvis du pludselig holder op med at tage Oxabenz (se Hvis du holder op med at tage Oxabenz ). Du bør blive undersøgt regelmæssigt under behandling med Oxabenz. Normalt bør behandlingen ikke vare længere end 8 til 12 uger. Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Tal med lægen, hvis du er i behandling med: medicin mod depression. medicin mod sindslidelser. medicin mod epilepsi (f.eks. phenobarbital). medicin mod allergi og køresyge (antihistaminer). anden beroligende medicin eller sovemedicin. medicin mod stærke smerter (morfin eller morfinlignende medicin). medicin mod migræne eller for højt blodtryk (clonidin). medicin mod tuberkulose (rifampicin). Du skal undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Oxabenz. Alkohol forstærker virkningen af Oxabenz. Brug af Oxabenz sammen med mad og drikke Du kan tage Oxabenz i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Oxabenz med et glas vand. Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Oxabenz. Alkohol kan forstærke virkningen af Oxabenz, og gøre dig sløv og søvnig.

3 Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Graviditet Hvis du er gravid, må du kun tage Oxabenz efter aftale med lægen. Hvis du ønsker at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen. Amning Hvis du ammer, må du ikke tage Oxabenz, da Oxabenz bliver udskilt i mælken. Tal med lægen. Trafik- og arbejdssikkerhed Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxabenz kan give bivirkninger (døsighed, svimmelhed, muskelsvaghed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver stærkere, hvis du samtidig drikker alkohol. Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Oxabenz Oxabenz indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 3. Sådan skal du tage Oxabenz Tag altid Oxabenz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du skal tage tabletterne sammen med et glas vand. Tabletterne kan synkes hele, deles eller knuses. Den sædvanlige dosis er: Voksne 1 2 tabletter på 15 mg (dvs mg) 1-3 gange daglig. Ældre Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. Hvis du har taget for mange Oxabenz tabletter Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Oxabenz, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være: Sløvhed, forvirring, ligegyldighed, talevanskeligheder, usikre bevægelser, nedsat kraft i musklerne, ophidselse og pirrelighed, truende adfærd,

4 hallucinationer, mareridt (særligt hos børn og ældre), for lavt blodtryk, langsom hjerterytme og svækket vejrtrækning. I sjældne tilfælde er der set dyb bevidstløshed (koma) og i meget sjældne tilfælde kan Oxabenz være livstruende. Hvis du har glemt at tage Oxabenz Hvis du har glemt at tage Oxabenz, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste tablet, så spring den glemte tablet over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du holder op med at tage Oxabenz Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke pludseligt holde op med at tage Oxabenz, da du kan få abstinenser. Symptomerne kan være: hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd. I alvorlige tilfælde kan du få: manglende orientering i tid og sted. lav selvopfattelse. øget følsomhed over for lyd, lys, støj og fysisk kontakt. prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. hallucinationer. krampeanfald. Din læge vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Oxabenz. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 4. Bivirkninger Oxabenz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alvorlige bivirkninger Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112. Ikke alvorlige bivirkninger Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 Døsighed. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

5 Depression. Kan blive alvorlig. Tal med lægen. Forvirring. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 Tilvænning til medicinen. Abstinenser ved ophør af behandlingen. Kontakt læge, hvis abstinenserne bliver alvorlige (se Hvis du holder op med at tage Oxabenz ). Hukommelsestab (ved høje doser). Usikre bevægelser, balanceforstyrrelser. Koncentrationsbesvær, svimmelhed, hovedpine. Muskelsvaghed. Træthed. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af Ophidselse, truende evt. voldelig adfærd, hallucinationer og mareridt. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. Allergiske hudreaktioner. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. Søvnløshed. Øget slimdannelse i lungerne. Øget spytdannelse. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 5. Sådan opbevarer du Oxabenz Opbevar Oxabenz utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Oxabenz ved almindelig temperatur Tag ikke Oxabenz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6 6. Yderligere oplysninger Oxabenz 15 mg tabletter indeholder Aktivt stof: oxazepam. Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, pregelatineret stivelse og magnesiumstearat. Udseende af Oxabenz og pakningsstørrelser Udseende Oxabenz er en hvid tablet med delekærv. Pakningsstørrelser 25, 50 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Fremstiller Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Saroten 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter. Amitriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Saroten 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter. Amitriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Saroten 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter Amitriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter mirtazapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Balancid Novum, tyggetabletter Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter

Indlægsseddel: Information til brugeren. Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter. Olanzapin Accord 15 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Olanzapin Accord 2,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord 7,5 mg filmovertrukne tabletter Olanzapin Accord

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Azithromycin Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Azithromycin Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Azithromycin Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Alnok uden recept.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Ritalin Uno, 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning methylphenidat. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Buventol Easyhaler 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver, Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Sertralin Hexal, 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Hexal, 100 mg filmovertrukne tabletter.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Sertralin Hexal, 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Hexal, 100 mg filmovertrukne tabletter. Indlægsseddel: Information til brugeren Sertralin Hexal, 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Hexal, 100 mg filmovertrukne tabletter sertralin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere