Demens og delir. Niels Bo Nielsen, overlæge ved Regionspsykiatrien Vest, Herning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demens og delir. Niels Bo Nielsen, overlæge ved Regionspsykiatrien Vest, Herning."

Transkript

1 Demens og delir : Hvad er delir? Niels Bo Nielsen, overlæge ved Regionspsykiatrien Vest, Herning : Kaffepause : Pleje af delirøse patienter. Bent Noe, distriktssygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest, Herning : Følgevirkninger af delir. Lisbeth Uhrskov, ledende overlæge, lektor, ph.d. MSC ved Gerontopsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Risskov : Viden om demens og delir anvendt i kommunal praksis. Line Folsgaard Petersen, konsulent ved Udviklingsenheden, Demenscentrum Aarhus : Spørgsmål og diskussion.

2 Hvad er delir? Demensdagene 2011 Tirsdag d. 3. maj kl Niels Bo Nielsen Overlæge Regionspsykiatrien Herning

3 Delir De=af Lirius= spor (i marken), plovfure Delir= afsporet (Febervildelse)

4 Delir ICD-10: F05 Organisk psykosyndrom Delirium tremens Abstinens delir Delir ved psykiatriske tilstande f.eks. Mani.

5 Delir neglect ORGANISK PSYKIATRI! Somatik: Bemærker ofte kun de hyperaktive. Pt. med stille delir bliver ofte opfattet som dumme, dvaske, uinteresserede. Psykiatri: Ser oftest kun de hyperaktive, som somatikerne udbeder tilsyn på. Lærebøger: Delir oftest omtalt meget kort! Forslag til nyt navn: Akut hjerne insufficiens.

6 Hvad er delir? Diagnoser jf. ICD-10 og DSM-IV Tests Typer af delir Hyppighed Årsager Neurofysiologiske forandringer Undersøgelser Behandling Prognose

7 Delir jf. ICD-10 A. Bevidsthedsuklarhed i form af nedsat opfattelse af omgivelserne og svækket opmærksomhed. B: Kognitive forstyrrelser: 1 svækkelse af umiddelbar genkaldelse og korttidshukommelse med relativt bevaret langtidshukommelse 2 desorientering i tid, sted og egne data.

8 Delir jf. ICD-10 C. Psykomotorisk forstyrrelse med > 1 af følgende: 1 hurtige skift fra hypo- til hyperaktivitet 2 øget reaktionstid 3 øget eller nedsat talestrøm 4 tendens til sammenfaren

9 Delir jf. ICD-10 D. Forstyrret nattesøvn med > 1 af følgende: 1 søvnløshed eller inverteret søvnrytme 2 natlig forværring af symptomerne 3 urolige drømme og mareridt, evt. med hypnopompe hallucinationer eller illusioner

10 Diagnose jf. ICD-10 E. Akut indsætten og fluktuerende forløb F. Evidens for hjerneorganisk ætiologi

11 Delir jf. DSM-IV A. Disturbance of consiousness (i.e., reduced clarity of awareness of the environment) with reduced ability to focus, sustain or shift attension. B. A chance in cognition or the development of a perceptual disturbance that is not better accounted for by a preexcisting, established or evolving dementia.

12 Delir jf. DSM-IV C. The disturbance develops over a short period of time (usually hours to days) and tends to fluctuate during the course of the day. D. There is evidence from the history, physical examination or laboratory findings that the disturbance is caused by the direct physiological consequences of a general medical condition.

13 Kognitive funktioner som kan være påvirkede ved delir

14 Adfærdsforstyrrelser Psykotiske symptomer Hverken ICD-10 eller DSM-IV beskriver hallucinationer (ofte syns-), vrangforestillinger eller andre adfærdsforstyrrelser

15 Psykotiske symptomer og adfærdsforstyrrelser Hallucinationer. Ofte syns- Vrangforestillinger Irritabilitet Aggression

16 Ad diagnosen delir ICD-10 DSM-IV Anvendelse af skalaer: Til diagnose bl.a.: Confusion Assessment Methode CAM NEECHAM Confusion Scale Delirium Observation Scale DOS Confusion Assessment Methode ICU CAM-ICU Cognitive test for delirium CTD (i ICU) Intensive Care Delirium Screening Checklist (i ICU) NEECHAM Confusion scale (i ICU)

17 Ad diagnosen delir og sværhedsgrad Severity scales Delirium Rating Scale 10 items. Delirium Rating Scale-98-R (DRS) Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) Confusional State Evaluation (CSE) Delirium Severity Scale (DSS) Delirium Index (DI) Delirim-O-Meter (DOM) MMSE Delirium Detection Score (DDS) til ICU

18 CAM Confusion Assessment Methode 1: Acute onset or fluctuating course og 2: Inattention og 3: Disorganized thinking eller 4: Altered level of consciousness

19 Delirium Rating Scale DRS Temporal onset Perceptual disturbances Hallucinations Delusions Psychomotor behavior Cognitive status Physical disorder Sleep-wake cycle disturbance Lability of mood Variability of symptoms 10 items Der kan scores fra 0 til 2,3, max 4 på hvert item. Max score 32 Scoring kræver øvelse.

20 Delirium Rating Scale DRS-R-98 1 Forstyrrelse i søvn-vågencyklus 2 Perceptionsforstyrrelser og hallucinationer 3 Vrangforestillinger 4 Affektlabilitet 5 Sprog 6 Tanke og proces forstyrrelser 7 Motorisk rastløshed 8 Motorisk hæmning 9 Orientering 10 Opmærksomhed 11 Korttidshukommelse 12 Langtidshukommelse 13 Rum-retningsevner 14 Debut af symptomer 15Fluktuation af symptomsværhedsgrad 16 Fysisk sygdom Der kan scores 0-3 (2) max 41

21 Anvendelse af skalaer World wide anbefales anvendelse af skalaer for ikke at overse delir, specielt det stille delir!

22 Svær diagnostik og differentialdiagnoser Samtidigt delir hos psykotiske patienter Samtidigt delir hos demente Depression Lewy bodie demens Maniske tilstande Blandingstilstande hos pt. med bipolær lidelse Epilepsi

23 Typer af delir (organisk psykosyndrom) Hyperaktive (15-25%): Desorientering, vrangforestillinger, agitation, hallucinationer Hypoaktive (19-32%): Sløvhed, øget søvn, langsom i tankegang og aktiviteter Mixed (42-58%) Am. Psychiatry 2000

24 Prevalence and risk settings General population (>55 years):1,1% General hospital admissions: 9-30% Elderly general hospital admissions: 5-55% Elderly accident and emergency attenders: 16-32% Cancer patients (terminal stages): 25-40% Postop. Patients: 5-75% Intensive care unit patients: 12-60% Nursing home residents: up to 60% Young J, Delirium MBJ, 2007,34:

25 Prevalence of delirium in different patient populations Medical in-patients 5-42% 27 studies General surgery 9-14% 3 studies Orthopedic: Hip fract. 5-52% 8 studies Orthopedic elective 5-41% 6 studies Cardiothoracic 7-34% 5 studies Gastrointestinal 36% 1 studie ICU 22-87% Source: Delirium in old age 2002

26 Disponerende faktorer til delir (baseline) Demens Forud bestående nedsat cognition Alder Cerebral atrofi Sygdoms sværhedsgrad Syns - eller høre handicaps Nedsat almen funktion Ortopædisk, thorax eller aneurysme kirurgi

27 Disponerende faktorer til delir Frakturer Forbrændinger Lav uddannelse Rygning Tidligere delir Tidligere apoplexi DM Malnutrition (baseline)

28 Primary etiological factors for delirium in previously healthy older medical patients Infektion 43% Stroke/TCI 25% Cardiac event 18% Drug related 12% Others 2% Every second patient had two or more possible etiological factors! (Rahkonen et al. 2000)

29 Udløsende årsager til delir Nedsat nyrefunktion Unormal Na+, K+, Ca+ og bs Hypoxi Hypercapni Malnutrition Hyper - eller hypotermi Infektioner obs. UVI Uræmi Anæmi

30 Udløsende årsager til delir Lever insufficiens Opstart af mere end 3 medicaminae indenfor 24 timer Benzodiazepiner, kortikosteroider, opioider, anticholinergica, kemoterapeutiske midler, Parkinson midler, spasmolytica, NSAID mv. Mangel på søvn. Megen uro Vinduesløse sygehusstuer M.Cankurtaran, 2008

31 Delir neurofysiologisk Få og små undersøgelser, mest case studies. Svært at få patienter med hyperaktivt delir til at medvirke/samarbejde. Svært at få informeret samtykke. Inhomogen patientgruppe. Vurdere på blodets eller spinalvæskens indhold, hvad, der sker i hjernen. (+ billeddiagnostik). Dyreforsøg. Er delir i virkeligheden flere syndromer?

32 Delir neurofysiologisk Virkning af noxer : Direkte på receptorsites (f.eks anticholinergika). Dysregulering af transmittersystemer. Direkte på cellens stofskifte, oxydativ metabolisme). Indirekte via påvirkning af immunsystemet med deraf følgende øgning af cytokiner i blodet, med deraf følgende øgning af blod-hjernebarrierens permeabilitet.

33 Neurotransmitterkoncentration: Ændringer ved delir Nedsat mængde acetylcholin Øget mængde dopamin Glutamat overskud Nedsat GABA Serotonerge fluktuationer

34 Delir neurofysiologisk EEG Nedsættelse eller udfald af den posteriore dominante rytme. Generaliseret theta eller delta slow-wave activity. Dårligt organiseret baggrundsrytme Mangel på respons på åbning og lukning af øjne.

35 Delir billeddannende undersøgelser PET: Få undersøgelser visende varierende regionale områder med nedsat metabolisme. SPECT: Få undersøgelser visende forstyrret cerebral perfusion især frontalt og parietalt hos en stor del af patienter med delir, men nogle med delir havde normalt blodflow. Mere end 50 % af gamle uden delir eller demens havde forstyrret perfusion. (Anette Hylen Randhoff, Bergen)

36 Behandling Korrektion af somatiske misforhold. Rydde op i medicin. Pleje Medicin?

37 Finde og behandle årsag! Somatisk undersøgelse incl. neurol.us. EKG Puls og BT Urin stix Væsketal og Ca+ Infektionstal Levertal Hæmatologi

38 Finde og behandle årsag Bs Stofskifteprøver B12 D vit Evt. rtg. us. af thorax Evt. CT/MR af cerebrum Evt. EEG Evt. Lumbalpkt. Mv.

39 Medicin Gennemse medicinliste og rydde op. Obs: Anticholinerge midler Histamin-2-blocking agents Analgetica Sedativa, hypnotica Cardiovasculære farmaca Cortikosteroider Parkinsonmidler > 3 nye stoffer på < 24 timer

40 Sundhedsstyrelsen Akut delir Delir er hjernens reaktion på somatisk overbelastning og opstår som en følge af legemlig eller psykisk sygdom, abstinens, forgiftning eller bivirkninger ved medicinsk behandling. Delir forekommer hyppigst hos svage eller somatisk syge ældre patienter. Behandling af delir bør rettes mod udløsende årsager som fx infektioner, anæmi og væske- og elektrolytforstyrrelser, og ikke mindst hyponatriæmi. Der kræves nøje medicin- og misbrugsanamnese. Potentielt delirskabende medicin skal omlægges eller om muligt seponeres. Nogle patienter er præget af hyperaktivitet, handletrang, negativisme eller angstvoldende og dramatisk hallucinatoriske oplevelser.

41 Sundhedsstyrelsen 2007 Den primære intervention i disse tilfælde er intensiverede plejetiltag og eventuelt fast vagt. Simpel motorisk uro og ændret adfærd i forbindelse med delir responderer i visse tilfælde på behandling med antipsykotiske lægemidler. Behandling med antipsykotisk lægemidler er herudover kun indiceret hos delirøse patienter, der er konstant og tydeligt affektprægede og forpinte eller så vredladne, at behandling og pleje ikke kan gennemføres uden risiko for patient eller omsorgspersonale. Behandling bør begrænses til ganske få dage i små doser. P.n. behandling med antipsykotiske lægemidler bør undgås.

42 Medicinsk behandling Tidligere anvendte man stort set kun Serenase. Nyere undersøgelser vedr. Zyprexa, Risperdal, Seroquel, Abilify viser, at disse farmaka er ligeværdige med Serenase og ikke så tilbøjelige til at forårsage ekstrapyramidale bivirkninger. Fast dosering. Start med små doser, især hos ældre. ALDRIG benzodiazepiner, kun ved abstinenser eller kramper.

43 Undersøgelse vedr. profylaktisk behandling af delir med Zyprexa 400 patienter, mindst 65 år gamle, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse. Knæ- eller hofte alloplastik. Olanzapin eller placebo 5 mg lige inden og efter indgrebet. Incidens af delir i olanzapin gruppen: 14,3 %, i placebogruppen: 40,2 %; (p<0,0001). Varighed af delir i olanzapingruppen: 2,2 dage, i placebogruppen 1,6 dage. Sværhedsgraden af delir 1. dag i olanzapingruppen var højere end i placebogruppen (Delirium Rating Scale- Revised-98) 16,44 mod 14,5; p=0,02). (Kenneth A. Larsen mfl. Psykosomatics 51, sept 2010)

44 Medicinsk behandling? Cochrane Database Syst. Rev. 2008, jan: Ingen evidens fra kontrollerede undersøgelser på effekt af donepezil Enkelte case stories, hvor der har været effekt af cholinesterasehæmmende behandling Memantin (Ebixa)? Stabiliserer calcium effluksen Epo? (opregulering af BDNF, neuroplasticitet og neurogenese) Clonidin (Catapressan)?

45 Delir og ECT Kan overvejes ved livstruende delir, der ikke kan brydes med korrektion af udløsende årsager, pleje og antipsykotika.

46 Forløb af delir Delir er associeret med: Nedsat cognitiv funktion, evt. langvarigt Øget risiko for udvikling af demens Længere indlæggelsestid Øget efterfølgende institutionsforbrug Øget risiko for død

47 Varighed af delir Ved udskrivelse: 44,7% Efter 1 måned: 32,8% Efter 3 måneder: 25,6% Efter 6 måneder: 21% Martin G. Cole, International Psychogeriatrics Aug. 2009

48 Konklusion Delir er et symptom/syndrom!! Delir er en alvorlig selvstændig faktor vedr. prognosen! Opgaven er at finde de patienter, der har delir. (ICD-10, CAM, MMSE?) At undersøge for, finde og behandle fysisk sygdom og rydde op i toxiske påvirkninger. Støttende pleje og evt. medicin.

49 Fremtid/ønsker Bedre screening af patienter i risiko for at udvikle delir. (Risikovurdering ved indlæggelse). På sigt måske muligt med blodprøve(r), (S100B lignende stoffer?) Løbende screening (tests) specielt af udsatte pt. Forbedre den plejemæssige indsats. Mulighed for forebyggelse med medicin (antipsykotika, antiinflamatorica, andet?) Bedre medicin til behandling af erkendt delir.

50 Indlæggelse i psykiatrisk afdeling Hvis undersøgelse og behandling kun er muligt ved tvang, må patienten dobbeltindlægges, så psykiatriloven kan anvendes. Patienten er bedst stillet ved at forblive i somatisk afdeling, da det er lægerne der, der er eksperter i den somatiske udløsende tilstand.

51 Og så lige En tidligere psykisk rask mand på 80 år bliver meget sjældent pludseligt psykotisk eller udvikler skizofreni. Hvis han pludseligt får hallucinationer handler det om delir!!

52 Gode artikler på nettet om delir Delirium, A Syndrome of Cerebral Insufficiency, George L. Engel and John Romano, J. Neuropsychiatry Clin. Neurosc. 16: , November The neuroinflammatory hypothesis of delirium, Joaquim Cerejeira et al. Acta Neuropathologica 119:

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af patienter med delirium. Andre søgeord: Delirium, farmakologisk behandling

Klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af patienter med delirium. Andre søgeord: Delirium, farmakologisk behandling Titel Klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af patienter med delirium Indeksering Hoved søgeord: Psykosociale forhold Andre søgeord: Delirium, farmakologisk behandling Forfattergruppe Denne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje om validering af Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje til forebyggelse af delirium hos patienter 65 år. Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Delirium Forebyggelse Forfattergruppe Denne kliniske retningslinje

Læs mere

Delir hos den ældre patient.

Delir hos den ældre patient. Delir hos den ældre patient. Nordjysk Praksisdag. September 2014. Moderator Anne Marie Lundgaard, praktiserende læge og Marianne Metz Mørch, ledende overlæge, speciallæge i geriatri og intern medicin.

Læs mere

Kliniske Retningslinjer om Delirium. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Kliniske Retningslinjer om Delirium. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Kliniske Retningslinjer om Delirium Delirium Formål med fremlæggelsen Appetitvækker ikke undervisning i delirium Indføring i de fokuserede spørgsmål Anbefalinger Handlingsorienteret algoritme Fire kliniske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Læsning og anvendelse af den kliniske retningslinje Klinisk retningslinje om delirium Denne kliniske retningslinje består af fire selvstændige retningslinjer om delirium. De fire retningslinjer er:

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Læsning og anvendelse af den kliniske retningslinje Klinisk retningslinje om delirium Denne kliniske retningslinje består af fire selvstændige retningslinjer om delirium. De fire retningslinjer er:

Læs mere

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse Noter i PSYKIATRI (Noter gjort på baggrund af Psykiatri af Per Vestergaard et al og Akut psykiatri af Sigurd Benjaminsen et al.) Indholdsfortegnelse 1. Psykiatriske grundbegreber s. 2 2. Den psykiatriske

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression Medicinsk behandling af demens nu og i fremtiden Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression 2. Maj 2011 Demensdagene Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, phd. Demensklinikken og Psykiatrisk afd.

Læs mere

Intensivdelirium CAM-ICU. Helle Svenningsen

Intensivdelirium CAM-ICU. Helle Svenningsen Intensivdelirium CAM-ICU Indhold Hvad er delirium hos intensivpatienten Undertyper Risikofaktorer Patient fortællinger Scoringen med CAM-ICU inkl. øvelser Dansk incidensstudie Sygeplejen ved delirium Evt.

Læs mere

Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014.

Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014. Sedationsstrategi -Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2.udgave 2014. Introduktion... 2 Beskrivelse... 2 Formål... 2 Trin 1: Smerter... 3 Trin 2: Angst... 3 Trin 3: Delirium...

Læs mere

Dansk scoringsredskab til vurdering af intensiv delir. Oversættelse og validering af CAM-ICU

Dansk scoringsredskab til vurdering af intensiv delir. Oversættelse og validering af CAM-ICU MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Helle Svenningsen Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2006 Vejleder: Preben Ulrich Pedersen Typeenheder:91.589 Dansk scoringsredskab til vurdering af intensiv

Læs mere

Symptomlindring i palliativ behandling

Symptomlindring i palliativ behandling PALLIATION 1283 Symptomlindring i palliativ behandling Anders Bonde Jensen, Bodil Jespersen, Torben W. Jespersen & Mette Asbjørn Neergaard I artiklen gennemgås behandlingen af de mest almindeligt forekommende

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Demens Demensbegrebet og demenssygdomme Patogenese ved demenssygdomme

Demens Demensbegrebet og demenssygdomme Patogenese ved demenssygdomme Demens Underviser: Steen G. Hasselbalch, klinisk lektor, overlæge, dr.med. Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Demensbegrebet og demenssygdomme Demens

Læs mere

Demens i almen praksis

Demens i almen praksis Klinisk vejledning Demens i almen praksis Udredning Diagnostik Behandling Opfølgning 2. udgave Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 Demens i almen praksis Udredning diagnostik behandling opfølgning Denne

Læs mere

Forord. Krista M. Straarup Klinisk psykolog. Rasmus W. Licht Specialeansvarlig overlæge, ph.d.

Forord. Krista M. Straarup Klinisk psykolog. Rasmus W. Licht Specialeansvarlig overlæge, ph.d. 1 Forord Formålet med dette hæfte er at informere personer med bipolar affektiv lidelse og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Hæftet er udarbejdet i Klinik for Mani og Depression som en del

Læs mere

Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer

Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer En vejledning i god praksis for personale i sundhedssektoren og ældreplejen 1. udgave november 2011 Indhold Om

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere

Behandling af Misbrug i Psykiatrien

Behandling af Misbrug i Psykiatrien Behandling af Misbrug i Psykiatrien Intern rapport udført af Psykiatrien i Region Nordjylland Marts 2012 1 Behandling af misbrug i Psykiatrien Udarbejdet af: Cheflæge Jørgen Achton Nielsen, Psykiatrien

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Page 1 of 8 VEJ nr 10332 af 10/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-02-2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Accession C20071033260 Entydig dokumentidentifikation BK000030 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Ældre på plejehjem og i hjemmeplejen

Ældre på plejehjem og i hjemmeplejen Forebyggelsesrådet Bedre medicinsk behandling af Ældre på plejehjem og i hjemmeplejen En vejledning til bedre samarbejde omkring medicinen Dosisdispensering ½-1 år Medicingennemgang Opsøgende hjemmebesøg

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 UDKAST TIL HØRING National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan

Læs mere

Depression i almen praksis

Depression i almen praksis PSYKIATRI 385 Depression i almen praksis Niels Damsbo Opsporing, diagnostik og behandling af depression er en af kerneopgaverne for praktiserende læger, men den enkelte læges personlige karakteristik og

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens

Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens Symposium 8: Tilbud til mennesker med svær demens Svær demens, adfærdsforstyrrelser rst rr r og behandling Specialeansvarlig overlæge Bodil Gramkow Andersen Gerontopsykiatrisk afdeling Brønderslev Psykiatriske

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere