Dato: 1.januar Dato: 22. november Dato: 15. november Dato: November Dato: November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 1.januar 2007. Dato: 22. november 2006. Dato: 15. november 2011. Dato: November 2008. Dato: November 2008"

Transkript

1 UDDANNELSESMAPPE for den klliiniiske dell Speciialluddannellse for sygepllejjersker ii iintensiiv sygepllejje 1.. jjanuar 2007 Reviideret 15.. november 2008

2 Uddannelsesmappe for den kliniske del af Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Træder i kraft: for alle sygeplejersker, der på dette tidspunkt eller derefter påbegynder specialuddannelsen i Den Østdanske Region. Godkendt af: Det Østdanske Regionale Specialuddannelsesråd Revideret den 15. november Revideres næste gang: Originalen underskrives og opbevares af: Formanden for Det Regionale Specialuddannelsesråd : : 1.januar 2007 : 22. november 2006 : 15. november 2011 : November 2008 Arbejdsgruppens sammensætning: Anne Marie Kodal, Klinisk Vejleder, Frederikssund Sygehus Annette Benda, Intensiv sygeplejerske. Rigshospitalet Charlotte Illum, Afdelingssygeplejerske, Rigshospitalet Charlotte Larsen, Klinisk afdelingssygeplejerske, Rigshospitalet Ditte Andersen, Klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital Doris Christensen, Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Hillerød Sygehus Gitte Tranum Johansen, Klinisk sygeplejelærer, Amtssygehuset i Herlev Karen Bjerregaard, Sygeplejefaglig specialist, Roskilde Amtssygehus Karen Henriksen, Uddannelsesansvarlig, Nykøbing Falster Sygehus Lis Stormly, Afdelingssygeplejerske, Bornholms Centralsygehus Lisbeth Wolpold, Klinisk sygeplejelærer, Amtssygehuset i Glostrup Mette Rosendahl-Nielsen, Klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet Susanne Christoffersen, Ansvarlig klinisk underviser, Centralsygehuset i Næstved Åse Mikkelsen, Uddannelsesansvarlig, Holbæk Sygehus Kopi sendt til: Uddannelsesansvarlige sygeplejersker for alle godkendte uddannelsessteder under Sjællands og Hovedstadens Specialuddannelsesråd Oversygeplejersker for alle godkendte uddannelsessteder under Sjællands og Hovedstadens Specialuddannelsesråd : November 2008 Revideringsgruppen 2008 Annette Benda, Intensiv sygeplejerske. Rigshospitalet Charlotte Larsen, Klinisk afdelingssygeplejerske, Rigshospitalet Ditte Andersen, Klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital Doris Christensen, Udd.- og udviklingssygeplejerske, Hillerød Sygehus Gitte Tranum Johansen, Klinisk sygeplejelærer, Amtssygehuset i Herlev Karen Bjerregaard, Sygeplejefaglig specialist, Roskilde Amtssygehus Karen Henriksen, Uddannelsesansvarlig, Nykøbing Falster Sygehus Lisbeth Wolpold, Klinisk sygeplejelærer, Amtssygehuset i Glostrup Susanne Christoffersen, Ansvarlig klinisk underviser, Næstved Sygehus Lisbeth Vedel, Uddannelsesansvarlig, Holbæk sygehus Søren Andersen, afdelingssygeplejerske. Bornholm Hospital Uddannelsesmappe Side 2 af 43

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 I. Bloom s kognitive taksonomi...5 II. Simpson s psykomotoriske taksonomi...6 III. Krathwohl s affektive taksonomi...7 Kompetencevurdering...8 Eksempel på kompetencevurdering...9 Generelle problemer og behov hos den intensive patient...11 Sedation og smertebehandling af intensivpatienten...11 Ernæring af den intensive patient...12 Patientens oplevelser i det intensive miljø...13 Pårørende på intensiv...14 Overflyttelse og transport af den intensive patient...15 Den intensive patientstue / apparaturkendskab...16 Etiske dilemmaer...17 Intensiv sygepleje til specielle patientgrupper...18 Patienter med respirationsinsufficiens...18 NIV behandling / kontinuerlig CPAP...18 Intubation og trakeotomi...19 Sekretmobilisering...20 Respiratorbehandling...21 Respiratoraftrapning...22 Ekstubation...23 Kardiologi...24 Akut Koronar Syndrom AKS og arytmier...24 Avanceret genoplivning...25 Hæmodynamisk monitorering og observation...26 Nefrologi...27 Dialyse...27 Patienter med SIRS/Sepsis...28 Patienten med infektion...29 Patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser...30 Patienter med sår, dræn eller stomier...31 Patienter med forgiftninger...32 Patienter med forhøjet intrakranielt tryk...33 Patienter med kramper og epileptiske anfald...34 Patienten på opvågningsafsnittet / POA (peri operative afsnit)...35 Kommunikation...36 Kommunikation/samarbejde i forhold til kollegaer/patienter/pårørende...36 Intensiv sygeplejerskens indirekte patientrelaterede funktion...37 Organisering...37 Pædagogik, formidling og udvikling af sygeplejen...38 Bilag...39 Basal stimulation...39 Bilag tomt ark...40 Oversigt over gennemgang af emner...41 Uddannelsesmappe Side 3 af 43

4 Indledning På baggrund af Uddannelsesmappen af 1. januar 2007 tilstræber hvert godkendt uddannelsessted at opfylde kravene i uddannelsesmappen, således at uddannelses målene for den enkelt sygeplejerske kan dokumenteres. Uddannelsesmappen er et redskab til at strukturere den enkelte sygeplejerskes kompetenceudvikling i alle perioder under den kliniske del af specialuddannelsen. De kognitive, affektive og psykomotoriske taksonomier er med til at sætte fokus på de kompetencer og kundskaber, der kun kan opnås ved at arbejde sammen med erfarne kollegaer i et fag fællesskab, hvor dialog, rollekopiering, refleksion, opsøgning og afprøvning af ny viden foregår i en stadig vekselvirkning jf. uddannelsesordningen. Den enkelte afdeling kan indsætte supplerende emneark omhandlende emner, som er væsentlige for netop deres afdeling. Sygeplejersken under uddannelse er ansvarlig for at få taksonomi-bedømt de enkelte emner i Uddannelsesmappen i samarbejde med mentor og den uddannelsesansvarlige. Den intensive sygeplejerskes kompetenceniveau vurderes ud fra tre forskellige taksonomier: I. Blooms kognitive taksonomi. Kognitive mål, omfatter intellektuel viden og mentale færdigheder og procedurer (Dolin, J, 2006). Der er 6 niveauer, som har tal betegnelsen 1,2,3,4,5,6 hvor niveau 6 (vurdering) er det højest opnåelige. II. Simpsons psykomotoriske taksonomi. Psykomotoriske mål, omhandler fysiske færdigheder, det der kan iagttages hos den lærende (Dolin, J, 2006). Der er 5 niveauer, som har tal betegnelsen 1,2,3,4,5 hvor niveau 5 (komplicerede færdigheder) er det højest opnåelige. III. Krathwohls affektive taksonomi. Affektive mål, drejer sig om udvikling i holdninger og følelser, som knytter sig til det der skal læres. Udviklingen går fra en relativ neutral reaktion til et stærkere, personligt funderet engagement (Dolin, J, 2006). Der er 5 niveauer, som har tal betegnelsen 1,2,3,4,5 hvor niveau 5 (personlighedsændring) er det højest opnåelige. Se efterfølgende tre billedillustrationer. Uddannelsesmappe Side 4 af 43

5 I. Bloom s kognitive taksonomi * * Anderson, L. et al: A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives s., Wesley Longman, Inc. ISBN: X Bloom,B.; Krathwohl,D. et al.: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Krathwohl, D.; Bloom, B.; Masis B.: Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook II: Affective Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Uddannelsesmappe Side 5 af 43

6 II. Simpson s psykomotoriske taksonomi * * Anderson, L. et al: A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives s., Wesley Longman, Inc. ISBN: X Bloom,B.; Krathwohl,D. et al.: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Krathwohl, D.; Bloom, B.; Masis B.: Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook II: Affective Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Uddannelsesmappe Side 6 af 43

7 III. Krathwohl s affektive taksonomi * * Anderson, L. et al: A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives s., Wesley Longman, Inc. ISBN: X Bloom,B.; Krathwohl,D. et al.: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Krathwohl, D.; Bloom, B.; Masis B.: Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook II: Affective Domain bd. David McKay Company, Inc. New York. ISBN: Uddannelsesmappe Side 7 af 43

8 Kompetencevurdering Vi har udvalgt de kompetencer, som er nødvendige at besidde indenfor det intensive speciale, for at kunne leve op til uddannelsens målsætning for den færdiguddannede intensive sygeplejerske. Det tilstræbes at sygeplejersken under uddannelse opnår et tilfredsstillende niveau i samtlige læringsområder I særlige tilfælde kan en teoretisk gennemgang af emnet erstatte den kliniske undervisning. Kompetence niveauet er nået for den nyuddannede intensive sygeplejerske, når der er scoret på følgende niveauer i de tre forskellige taksonomier I. Blooms kognitive taksonomi, vil være niveau 3 som svarer til ordlyden Anvendelse. II. Simpsons pspykomotoriske taksonomi, vil være niveau 4, som svarer til ordlyden Udførelse med vane præg. III. Kratwohls affektive taksonomi, vil være niveau 4, som svarer til ordlyden Har et organiseret værdisystem. I: Blooms taksonomi = Viden 1: Viden 2: Forståelse 3: Anvendelse 4: Analyse 5: Syntese 6: Vurdering II: Simpsons taksonomi = Psykomotorisk (handling) 1: Iagttage 2: Parathed 3: Styret udfoldelse 4: Udførelse med vane præg 5: Komplicerede færdigheder III: Kratwohls taksonomi = Affektiv (holdning) 1: Er opmærksom på 2: Reagerer på 3: Værdsætter 4: Har et organiseret værdisystem 5: Personlighedsændring Kompetence vurderingen foretages to gange under uddannelsesforløbet. Følgende tider er retningsvejledende. Første gang vil være i introduktionsperioden, før start på teorikursus, del 1. Anden gang ved afslutningen af specialuddannelsens del 2. Kursisten medbringer uddannelsesmappen i de to udvekslings praktikperioder på henholdsvis Opvågningsafdeling/POA (peri operative afsnit) og anden intensiv afdeling. Den pågældende mentor på praktikstedet, er ansvarlig for dokumentation af sider, der gennemgås i uddannelsesmappen. Vurderingen i de enkelte områder foretages løbende af sygeplejersken selv i dialog med afdelingens andre sygeplejersker. Den samlede vurdering for hvert emne i hver periode foretages sammen med mentor og sygeplejersken, og evt. den uddannelsesansvarlige, og dokumenteres med dato og initialer i særskilte kolonner på de respektive sider for de forskellige emner. Den endelige vurdering foretages ved uddannelsens afslutning af den uddannelsesansvarlige i dialog med sygeplejersken og mentor, og dokumenteres med dato og underskrift. Samtlige kompetencevurderinger foretages ved hjælp af førnævnte scoringssystem, kompetence niveauet vurderes i forhold til de enkelte emner. Her har vi valgt emnet respirator behandling som eksempel. Felter der er farvet grå, skal ikke udfyldes. Uddannelsesmappe Side 8 af 43

9 Eksempel på kompetencevurdering Respiratorbehandling Indikationer og kontraindikationer for respiratorbehandling 1 3 Observation af den respiratorbehandlede patient Komplikationer til respiratorbehandling Ventilationsmodi anvendelse, indstilling og aflæsning Aflæsning, tolkning og forståelse af sammenhæng mellem respiratorværdier, arteriepunktur og patientens helhedssituation Inhalationsbehandling under respiratorbehandling Tube-, mund- og næsepleje hos den respiratorbehandlede patient Lejring og mobilisering af den respiratorbehandlede patient Kommunikation med den intuberede patient Uddannelsesmappe Side 9 af 43

10 1. samtale Første gang vil være i introduktionsperioden, som kan variere fra ½- 2 år Det tilstræbes at sygeplejersken under uddannelse opnår taksonomierne ud fra hvad den uddannende afdeling kan tilbyde. Ved mangel kan en teoretisk gennemgang af emnet, erstatte den kliniske undervisning. Der vurderes først ud fra de kognitive kundskaber. I rækken taksonomi står romertal I, II, III: Du vælger I, som står for den kognitive kompetence. I kolonnen nedenunder skriver du med arabertal talværdien for det niveau du bedømmer din kompetence til at være ud fra taksonomi skemaet side 5. Det kan f.eks. være niveau 1 = viden. Herefter vurderer du ud fra de psykomotoriske kundskaber. Du går til romertal II, herefter vurderer du niveauet ud fra taksonomi ske skemaet side 6. Det kan f.eks. være niveau 2 = parathed Til sidst vurderer du ud fra de affektive kundskaber. Gå til romertal III, vurder herefter niveauet ud fra taksonomi skemaet side 7. Det kan f.eks. være niveau 1 = er opmærksom på. Gå til det næste emne på siden, som vil være komplikationer til respiratorbehandling. Gentag processen som ovenfor beskrevet, ind til der er foretaget en vurdering ud fra alle tre taksonomier og fortsæt nedad i kolonnen, indtil alle emner er givet en talværdi. Når siden er fyldt ud, foretages der en endelig kompetencevurdering indenfor emnet respirator behandling af den uddannelsesansvarlige og/eller mentorer. Der dokumenteres med dato og underskrift, og der lægges en plan for den videre udvikling og læring indenfor især de emner der har fået en lav score. 2. samtale Anden gang vil være ved afslutningen af specialuddannelsen De kognitive kundskaber har romertal I, og denne gang vurderer du måske niveauet til 4 = Analyse De psykomotoriske kundskaber har romertal II, og niveauet er måske steget til 4 = Udførelse med vane præg. De affektive kundskaber har romertal III, og niveauet er måske steget til 4 = Har et organiseret værdisystem. Når siden er fyldt ud, foretages der igen en endelig kompetencevurdering indenfor emnet respirator behandling af den uddannelsesansvarlige og/eller mentorer. Der dokumenteres med dato og underskrift. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat i den endelige vurdering i de opstillede kompetencer, må der frigives ekstra tid til at indhente de nødvendige kompetencer, og en ny vurdering må aftales individuelt. Uddannelsesmappe Side 10 af 43

11 Generelle problemer og behov hos den intensive patient Sedation og smertebehandling af intensivpatienten Taxonomi I II III I II III Indikationer og kontraindikationer for sedation og smertebehandling Anvendte farmaka, aktive metabolitter, udskillelsesveje, halveringstider og administrationsformer Bivirkninger/komplikationer, herunder abstinenser Sedations relaktions - og smertescore jvf. algoritme og/eller efter kliniske vejledninger Plejeopgaver, herunder lejring af patient med henblik på at varetage smertebehandling, blufærdighed og integritet Uddannelsesmappe Side 11 af 43

12 Ernæring af den intensive patient Valg af ernæringsprodukter Komplikationer Blodsukkerkontrol Ernæringsberegning og vurdering Sonde anlæggelse og pleje (ventrikel/ernæringssonde/peg) Adm. af enteral og parenteral ernæring Ernæringsplan i forbindelse med overflytning til sengeafd. Mave-tarmfunktion Uddannelsesmappe Side 12 af 43

13 Patientens oplevelser i det intensive miljø Lys og støjproblemer Søvnproblemer, ændringer i tidsopfattelse, forstyrret døgnrytme Over- og understimuli af sanser, ændret kropsopfattelse Scoringssystem til intensivt delir. Eksempelvis CAM-ICU Forebyggelse og behandling af intensivt delir Redskaber til forebyggelse af posttraumatisk stress syndrom, eks dagbog og aftercare Tegn på åndelige / eksistentielle behov Sygeplejerskens rolle i åndelig omsorg for patienten og pårørende Etablere hensigtsmæssige rammer for patienten herunder musik, billeder, aktiviteter i forhold til patientens aktuelle tilstand samt inddragelse af pårørende Udvise empati, takt og respekt for patientens integritet Uddannelsesmappe Side 13 af 43

14 Pårørende på intensiv Afdelingens instruks og pårørende pjece Omsorg for dem i deres situation og eventuel kriseintervention Pårørende på stuen under procedurer og i akutte situationer Information til pårørende, samtykkeerklæring og medinddragelse Børn som pårørende Uddannelsesmappe Side 14 af 43

15 Overflyttelse og transport af den intensive patient Psykiske og fysiske reaktioner ved overflytning Klargøring af infusioner, respirator og monitoreringsudstyr. Akutmedicin og genoplivningsudstyr Lejring af patienten Kontakt, dokumentation og information til samarbejdende afdeling Information af pårørende Uddannelsesmappe Side 15 af 43

16 Den intensive patientstue / apparaturkendskab Forsyning af nødstrøm, ilt- og atmosfærisk luftudtag, brand- og hjertestopalarm Ventilationsudstyr, cuffinflator, stetoskop, stærkt og svagt sug med tilbehør Ernærings- og infusionspumper Monitor med tilbehør (standardmonitorering) samt transducerudstyr Respirator og testlunge, flowmeter / iltmixer og fugtersystem Manualer til det tekniske udstyr Defibrillator, hjertebræt og skammel Vægtanordning og liftsystemer Dokumentationssystem Rengøre, kontrollere og betjene det tekniske udstyr Den intensive seng og madras Ansvarlig for at udstyret virker Uddannelsesmappe Side 16 af 43

17 Etiske dilemmaer Hvornår påbegynde, forlænge eller ophøre udsigtsløs behandling. Transplantation kommunikation med og omsorg for transplantationspatientens pårørende Etiske dilemmaer i intensiv terapi Uddannelsesmappe Side 17 af 43

18 Intensiv sygepleje til specielle patientgrupper Patienter med respirationsinsufficiens NIV behandling / kontinuerlig CPAP Symptomer på respirations insufficiens Indikation, kontraindikationer og komplikationer ved NIV behandling Opstart og vurdering af behandling / tilpasning af udstyret til den enkelte patient Observation og pleje, herunder hensigtsmæssig lejring, mund- og næsepleje, angstdæmpende adfærd Inhalationsbehandling Uddannelsesmappe Side 18 af 43

19 Intubation og trakeotomi Forskellige tubetyper og anvendelse Indikation for intubation og tracheotomi Komplikationer Manuel ventilation Klargøring af udstyr og medicin til intubation og tracheotomi Assistere ved planlagt intubation Assistere ved akut intubation Assistere ved planlagt tracheostomi anlæggelse på stuen Information og forberedelse af patienten før intubation Uddannelsesmappe Side 19 af 43

20 Sekretmobilisering Indikationer for sugning, oralt, nasalt og trachealt Komplikationer til sugning, og forebyggelse af disse Udførelse af sugeprocedure oralt, nasalt og trachealt Anvendelse af lukket sugesystem Udførelse af nasotracheal sugning Mobilisering af sekret, eks PEP, intermiterende CPAP Rekrutteringsprocedurer efter sugning Uddannelsesmappe Side 20 af 43

21 Respiratorbehandling Indikationer og kontraindikationer for respiratorbehandling Observation af den respiratorbehandlede patient Komplikationer til respiratorbehandling Ventilationsmodi anvendelse, indstilling og aflæsning Aflæsning, tolkning og forståelse af sammenhæng mellem respiratorværdier, arteriepunktur og patientens helhedssituation Inhalationsbehandling under respiratorbehandling Tube-, mund- og næsepleje hos den respiratorbehandlede patient Lejring og mobilisering af den respiratorbehandlede patient Kommunikation med den intuberede patient Uddannelsesmappe Side 21 af 43

22 Respiratoraftrapning Forskellige strategier / overvejelser for respiratoraftrapning. Brug af taleventil/kanyle og fenestreret tube Observation af patienten, herunder tegn på respiratorisk distress under aftrapning Søvn og mobiliserings betydning for aftrapningen Metabolismens betydning for aftrapningen Sedation og smertebehandling i forhold til aftrapning Observation af patienten under respiratoraftrapning Samarbejde med patient og pårørende under respiratoraftrapning Uddannelsesmappe Side 22 af 43

23 Ekstubation Kriterier for ekstubation Komplikationer og observationer i forbindelse med ekstubation Procedure ved ekstubation Accidentiel ekstubation Samling og anvendelse af udstyr til iltterapi og respirationsunderstøttelse efter ekstubation Uddannelsesmappe Side 23 af 43

24 Kardiologi Akut Koronar Syndrom AKS og arytmier Definitioner på AKS (akut coronar syndrom): stemi, non-stemi og ustabil angina pectoris (UAP) Observationer og pleje Komplikationer til AKS, eks lungeødem, kardiogent shock Behandling af lungeødem og kardiogent shock, eks karkonstriktion og dilatation Medicinsk / invasiv behandling, eks. trombolyse, AK, PTCA Arytmier og antiarytmisk behandling Synkroniseret DC-konvertering Pacing internt og eksternt Uddannelsesmappe Side 24 af 43

25 Avanceret genoplivning Diagnosticere hjertestoppet (asystoli, ventrikelflimmer, VT) Algoritme til hjertestop Ventilation på maske og tube Administration af farmaka Tværfagligt samarbejde omkring behandling Komplikationer til behandlingen Sygepleje, observation og komplikationer ved nedkøling af patient Betjening af nedkølingsudstyr Sygepleje til patient under opvarmnings og opvågningsfasen Sedation og relaksation ved nedkøling Uddannelsesmappe Side 25 af 43

26 Hæmodynamisk monitorering og observation Observation Behandlingsformer i forbindelse med kredsløbsinsufficiens Monitoreringsudstyr Hæmodynamiske målinger Vasoaktive medikamina Uddannelsesmappe Side 26 af 43

27 Nefrologi Dialyse Årsag og symptomer på prærenal, renal og postrenal nyreinsufficiens Indikationer for Continuous Renal Replacement Terapi (CRRT)/Hæmodialyse (HD)- behandling Væske og ernæring til patienter i dialyse Dosering af farmaka til patienter i dialyse Mulige komplikationer under dialysebehandling Laboratorieprøver Uddannelsesmappe Side 27 af 43

28 Patienter med SIRS/Sepsis Definitioner og symptomer på Sepsis Kliniske observationer som grundlag for særlige behandlings og plejebehov Behandlingsformer i forbindelse med Sepsis Komplikationer til SIRS: Sepsis, MODS, MOF,CIP og DIC Uddannelsesmappe Side 28 af 43

29 Patienten med infektion Den intensive patients specielle risici for nosokomielle infektioner Overholdelse af afdelingens hygiejniske retningslinjer Observationer og monitorering af patienten Gennemdyrkning Afdelingens isolationsregimer Behandling, herunder profylakse Samarbejde med patienten og pårørende i forbindelse med isolation Modtagelse af patienter fra udlandet Uddannelsesmappe Side 29 af 43

30 Patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser Klinisk vurdering af væskebehov og regulering Abnorme væske og elektrolyt tab Elektrolytforandringer, komplikationer og behandling heraf Intravenøse væsketyper og administration Blodkomponentterapi Praktisk planlæggelse, udførelse og dokumentation af blod, væske- og elektrolyt ind- og udgift Observation og håndtering af perifere og centrale venekatetre Uddannelsesmappe Side 30 af 43

31 Patienter med sår, dræn eller stomier Observation af hud, sårsekret, dræn - og stomi produktion Komplikationer, eks dræn faldet ud, stomipladeallergi etc. Sårpleje, forbindingsskift steril og usteril Fjernelse af suturer og agraffer Uddannelsesmappe Side 31 af 43

32 Patienter med forgiftninger Behandling af forgiftninger Neurologiske påvirkninger Kardiovaskulære påvirkninger Respiratoriske påvirkninger Lever- og nyrepåvirkninger Psykisk omsorg til patienten Tvangsbehandling Opfølgning i forhold til suicidalpatienten, herunder kontakt med psykiater og eventuel psykiatrisk afdeling eller netværksgruppe, eks livslinien Uddannelsesmappe Side 32 af 43

33 Patienter med forhøjet intrakranielt tryk Hvad kan være årsager til intrakraniel trykstigning Symptomer på intrakraniel trykstigning Glasgow coma scale og kontrol af pupiller Medicinsk og kirurgisk behandling Specielle forholdsregler (sugning, sedation, smertebehandling, lejring, væskebehandling, lys- og lydforhold samt støj) Hjernedødsundersøgelse Pleje og observation af organdonor Uddannelsesmappe Side 33 af 43

34 Patienter med kramper og epileptiske anfald Årsager til kramper Anfalds brydende medicin Status epilepticus Undersøgelser: EEG, CT-scanning, MR-scanning og lumbalpunktur Observation af patienten Pleje af patienten og specielle forholdsregler, herunder lejring og beskyttelse af patienten Uddannelsesmappe Side 34 af 43

35 Patienten på opvågningsafsnittet / POA (peri operative afsnit) Forskellige anæstesiformer Bivirkninger og komplikationer til anæstesi, herunder kvalme, shivering, malign hypertermi m.m. Observation og pleje af den postoperative patient Vurdering af smerter vha. algoritmetabel (VAS) og valg af smertestillende Lejring Udskrivningsscoring Uddannelsesmappe Side 35 af 43

36 Kommunikation Kommunikation/samarbejde i forhold til kollegaer/patienter/pårørende Anerkendende sprog en forudsætning for kommunikation og samarbejde Tydelig kommunikation og dialog Kommunikation i akutte situationer Konflikthåndtering og konfliktoptrappende sprog Kommunikere følelser ud på en konstruktiv måde Aktiv lytning Grænsedragning, så man ikke overtager andres problemer Give og modtage råd og vejledning Uddannelsesmappe Side 36 af 43

37 Intensiv sygeplejerskens indirekte patientrelaterede funktion Organisering Sygeplejerskens evne til at prioritere og strukturere opgaverne i løbet af vagten Evne til at vurdere egen kompetence i opgaverne og/eller kalde på assistance Opnå overblik og udvise medansvar i vagtens/ afdelingens opgaver generelt Arbejds og ansvarsfordeling, hvem gør hvad? Sygeplejerskens forberedelse til stuegang og konference ABCDE (airway, breathing, cirkulation, disability, expose) som redskab til organisering Uddannelsesmappe Side 37 af 43

38 Pædagogik, formidling og udvikling af sygeplejen Formidling af faglig viden og faglige problemstillinger Vejledning af kollegaer under uddannelse Kvalitetsudvikling, eks læring af utilsigtede hændelser, udarbejdelse af instruks/ vejledning Pædagogiske overvejelser i forbindelse med information og undervisnings opgaver til patienter og pårørende. Sprogbrug ved dokumentation: fortolkning, hypotese, fakta Plan for den fremadrettede sygepleje Uddannelsesmappe Side 38 af 43

39 Bilag Basal stimulation Forstyrrelser af kropsbilleder og den kropsrelaterede sansning Sansestimulation: vestibulær, vibratorisk, oral/olfactorisk, auditiv, taktil-haptisk Visuel sansning Kropsvask, forskellige former Lejring, der støtter kropsbevidstheden Uddannelsesmappe Side 39 af 43

40 Bilag tomt ark Uddannelsesmappe Side 40 af 43

41 Oversigt over gennemgang af emner EMNE EGEN GENNEMGANG DELVIS GODKENDT GENNEMGANG GODKENDT GENNEMGANG Sedation og smertebehandling af intensivpatienten Ernæring af den intensive patient Patientens oplevelser i det intensive miljø Pårørende på intensiv Overflyttelse og transport af den intensive patient Den intensive patientstue/apparaturkendskab Etiske dilemmaer NIV behandling/kontinuerlig CPAP Intubation og trakeotomi Sekretmobilisering Respiratorbehandling Respiratoraftrapning Uddannelsesmappe Side 41 af 43

42 EMNE EGEN GENNEMGANG DELVIS GODKENDT GENNEMGANG GODKENDT GENNEMGANG Ekstubation Akut Koronar Syndrom AKS og arytmier Hæmodynamisk monitorering og observation Avanceret genoplivning Dialyse Patienter med SIRS/Sepsis Patienten med en infektionsmedicinsk lidelse Patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser Patienter med sår, dræn eller stomier Patienter med forgiftninger Patienter med forhøjet interkranielt tryk Patienter med kramper og epileptiske anfald Patienten på opvågningsafsnittet/poa (peri operative afsnit) Uddannelsesmappe Side 42 af 43

43 EMNE EGEN GENNEMGANG DELVIS GODKENDT GENNEMGANG GODKENDT GENNEMGANG Kommunikation i forhold til kolleger/patienter/pårørende Organisering Pædagogik, formidling og udvikling af sygeplejen Uddannelsesmappe Side 43 af 43

Dato: 1.januar 2007. Dato: 22. november 2006. Dato: 1. august 2011. Dato: November 2006. Dato: November 2006

Dato: 1.januar 2007. Dato: 22. november 2006. Dato: 1. august 2011. Dato: November 2006. Dato: November 2006 UDDANNELSESMAPPE for den klliiniiske dell Speciialluddannellse for sygepllejjersker ii iintensiiv sygepllejje 1.. jjanuar 2007 Reviideret 1.. august 2008 Uddannelsesmappe for den kliniske del af Specialuddannelsen

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Formålsbeskrivelse for kursusforløb til sygeplejersker i primærsektoren 2 Opdateret 6. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Praktik andet afsnit/ sygehus Praktik specialeafsnit Introduktionsprogram Velkommen i ekstern praktik i relation til Specialuddannelsen

Læs mere

Obs. Lang dag Hæmodynamik og inotropi (Emne 2.2) (Emne 2.1)

Obs. Lang dag Hæmodynamik og inotropi (Emne 2.2) (Emne 2.1) Modul 1 Uge 35+36 on 26. august to 27. august fre 28. august ma 31. august ti 1. september on 2. september 08:30 11:15 08:30 11:15 08:30 11:15 08:30 12:15 08:30 11:15 08:30 12:15 Obs. Lang dag Introduktion

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BASISAFSNIT Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Kære Velkommen til introduktionsperioden i relation til

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert duktionsprogram for nyansatte sygeplejersker i intensive afsnit i Region Nordjylland yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Normal fødsel, initial behandling Introduktionsuddannelse Korrekt vurdering af det nyfødte barn mhp. farve, respiration og hjerteaktion Gennemføre Apgar-scoring

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse.

Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse. Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Holbæk Sygehus. Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse. 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Introduktionsansættelse Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Velkommen til introduktionsperioden i relation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase

Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Camilla Pedersen Fysioterapeut, Neurokirurgisk Team Aalborg Universitetshospital National konference Unge med erhvervet hjerneskade

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Det Østdanske Uddannelsesråd Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Det Østdanske Uddannelsesråd Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Det Østdanske Uddannelsesråd Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje UDDANNELSESORDNING for den klliiniiske dell Speciialluddannellse for sygepllejjersker ii iintensiiv sygepllejje 1.

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1)

The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1) RCS-E The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1) PATIENTOPLYSNINGER Navn: Dato:../../. CPR: Sæt ring om det højeste gældende niveau for hver kategori BEHOV FOR HJÆLP TIL GRUNDLÆGGENDE PLEJE Omfatter

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Side 1 af 8 Af Karen Nebel og Mette Rimmen, sygeplejersker Blad nr. 8/2008 Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der yder sygepleje til kroniske

Læs mere

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen Studiets metoder Pia Bøgelund & Søren Hansen Dagsorden 1. Hvad er videnskabelighed? 1. En gruppediskussion efterfulgt af fælles opsamling 2. Hvilke metoder, teorier og modeller kender I fra jeres projektarbejde?

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

SLP 5 Projektdesign og Statusseminar. Søren Hansen

SLP 5 Projektdesign og Statusseminar. Søren Hansen SLP 5 Projektdesign og Statusseminar Søren Hansen Fremlæggelse af projektplaner 140 og 141 Peters verden Først noget om at være en gruppe Så noget om begrænsningers muligheder En lille historie. Hvad har

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget Baggrund: Landsudvalget har i december 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 4 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 -

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer Sydvestjysk Sygehus Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550 Kliniske læresituationer Læringsudbytte 1. At søge, sortere, tilegne

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra ALS og Respiration At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra Hjemme respirator behandling Polio epidemien 1952 Anæstesiologer var dengang ansvarlige for den respiratoriske behandling. Respirationscenter

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro.

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje. Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester. Operation og Intensiv Syd Aarhus Universitetshospital

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester. Operation og Intensiv Syd Aarhus Universitetshospital Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Operation og Intensiv Syd Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLINIK 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings-

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere