_Lykkepiller kan holde disz som livslang slave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "_Lykkepiller kan holde disz som livslang slave"

Transkript

1 Danmarks mest la!ste dagblad ONSDAG DEN 8. JANUAR ST Dan mark 10 DR3's seere er meget langt _Lykkepiller kan holde disz som livslang slave AFH..tNGIGHED. Omkring halvdelen af den hal- pr0vet tre gange uden held - og hvert fors0g ve million danskere, som bruger lykkepiller, varede na=sten et helt ar. Professor Peter risikerer at fa sa mange abstinenser, at de rna G0tzsche mener, at lykkepillerne g0r nogle opgive at slippe pillerne igen. Metroxpress brugere til slaver, og at abstinenserne kan udhar blandt andet talt med en kvinde, som har l0se helt nye psykiske skavanker. SIDE 4

2 ONSDAG 8. JANUAR 2014/ MX.DK Mette er slave af lykkepillerne Y~!i~P.N~J'i~~-~~:-~!!~2-~!! h~!~_!!!!!!!~!!-~~!!~~~-~~-~-~-p~!j:~~~2m~~:.m~-~j?.~ll~j:!!~f.e!~~-~-!~!-~fh~~w.gh.e:~!-~g_ halvdelen far svrert ved at h~!~.e:-~p-~_.e:!!.e:~.l ~-~!~~-!~: ~P-~!!~.e:~~~-~: Mette er blardt dem, der frygter, at de aldrig kan slippe lykkepillerne:»jeg kommer desv<erre nok aldrig ud af min medicin. Bivirkningerne er sa voldsomme, nar jeg har V<Eret i udtrapning, at jeg har mattet trappe ind i medicinen igen. Min egen l<ege har endda ogsa sagt, at nar jeg har sa mange bivirkninger, sa skal jeg nok beregne ikke at komme ud af medicinen,«fort<eller Mette, hvis fulde navn er redaktionen bekendt. Selv om patienter, der far lykkepiller, sjceldent advares direkte mod abstinenser, kommer Mettes problemer ikke bag pa professor Peter G0tzsche, Cochrane lnstituttet, som mener, at lykkepiller g0r mange patienter til slaver af medicinen:»vi ved, at halvdelen af patienterne har svcert ved at halde op med pillerne na grund af disse abstinenser. Abstinenserne kan ligne den sygdom, som man har taget dem for, og derfor tror mange, at det er sygdommen,derkommerigen,og ikke blot abstinenser.«if0lge blandt andre professor i klinisk psykiatri Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital, far mellem hver tredje og hver femte patient, der pludselig holder op med deres piller, symptomer.»nogle symptomer kan vcere harml0se, mens andre kan vcere svcere og behandlingskrcevende,«advarer Poul Pilleforbruget kan vrere svrert at slippe ud af. MILLENNIUM IMAGES Videbech, som derfor anbefaler nedtrapning over mindst en maned eller halvanden. Mette og hendes lcege brugte betydeligt lcengere tid, og alligvellykkedes det ikke:»jeg har pr0vet tre gange uden held. Alle tre fors0g har taget ncesten et ar pr. gang,«sigerhun. Peter G0tzsche forklarer Mettes oplevelser sruedes:»selv om man trapper ned over lcengere tid, kan det vcere sv<ert eller umuligt at komme af med pillerne. Man bliver afhcengig af dem, og nar man holder op, kan man fa abstinenser i form af for eksempel depression og angst eller symptomer, man aldrig har oplevet f0i.«maria.cuculizmmx.dk

3 ONSDAG 8. JANUAR 2014/ MX.DK Sadan kan du give slip pa pillerne GUIDE. Omkring hver fjerde bruger af lykkepiller oplever oph0rssymptomer som indre uro, muskelsmerter, rysten pa hrenderne, kvalme eller en fornemmelse af elektriske st0d, nar medicinen aftrappes til nul. Det er f0rst, nar den allersidste lille dosis slippes, at de ubehagelige oph0rssymptomer opstar, siger professor i klinisk psykiatri Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital:»Nogle bliver bange, og det forstar jeg godt. For det kan vrere skrremmende. Symptomerne kommer typisk to-tre dage, efter man er trappet belt ud, og varer typisk nogle dage,«siger han. Han rader brugere af lykkepiller til at f01ge disse ract, nar de cr parattil at slippe medici nen: Lreg en aftrapningsplan i samarbejde med lregen. Typisk kan man trappe ud af medicinen pa fire-seks uger. Undlad at droppe medicinen fra den ene dag til den anden pa egen hand. Forbered dig i samarbejde med lregen pa, at der kan komme ubehagelige,oph0rssymptomer, nar medicinen slippes helt. Det er ikke farligt. Nar man ved, at det gar over, kan man lettere acceptere ubehaget. Vrer opmrerksom pa, at oph0rssymptomerne kommer to-tre dage efter udtrapningen. Kommer der lig.nende symptomer efter to-tre uger, kan det vrere tegn pa, at depressionen er pa vej tilbage. S0g lrege. VarN symptomerne ved i mere end fa dage, skal du ga til lrege og fa hjrelp til at Mndtere situationen.

4 D8DIIUU"ks mest laeste dagblad TIRSDAG DEN 7. JANUAR ST s 2 Professor anklager lykkepiller for at drcebe pa grund af l0gne

5 Ekspert er ikke i tvivl: Lcegers lsgne.om lykkepiller drceber PILLESTRID. Striden om, h~~!'_y_i_~~-~~--~~-~i-~~-p-~~~-~!~~ P.m~~- -~-~~-~--~F.-~Y:~~p_iJ_l~F. ~!!~~-~Jx~~P.JJJ~F. ~F.-~~-':1-~~ ~~-J_]~~ -~~~--- _(J:~_I)_i_g_~-~~-~F.~~h~~~]~!' (!_~!.h~~!'_~_~!_ ~~P.F.~-~~~~-~~pJ_l_l~~-~~-!~ ~~g~-~!!.~~-~~g~-~~~'y:~<?-~~:- >>Laeger og medicinalselskabers I0gne om, at pillerne ikke kan f0re til selvmord, er skyld i unges d0d, for der er videnskabelig evidens for, at pillerne 0ger antallet af selvmord blandt b0rn og unge,«anklager professor Peter G0tzsche, Cochrane Instituttet i K0benhavn. 'Passer ikke. De beskytter mod selvmord,' forsvarer formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Tho- delboe, som heller ikke mener, at pillernes evne til at 0ge selvmordstanker og selmordsadfaerd f0rer til selvmord. Striden er brudt ud, efter at Patientskadeankenaevnet for nylig har afgjort, at lykkepillen Sertralin sandsynligvis er skyld i, at en 20-arig mand i 2011 tog sit eget liv efter 11 dage paden antidepressive medicin. >>Deter vist i unders0gelser, at der er sammenhaeng mellem selvmordsadfaerd og selvmord. Jeg synes, det er meget uheldigt, nar psykiaternes formand siger ting om lykkepiller, som er i modstrid med den videnskabelige evidens og Sundhedsstyrel- sens advarsler, og som er direkte forkerte,«argumenterer Peter G0tzsche, hvis synspunkter et stykke hen ad vejen bakkes op af Paul Videbech, professor i Klinisk Psykiatri ved Aarhus Universitet. >>Pillerne kan medf0re en ubehagelig rastl0shed, som kan lede til 0gede selvmordstanker i sjaeldne tilfaelde hos unge. Vi ved ogsa, at der er en sammenhaeng mellem selvmordsadfaerd og udf0rte selvmord. Den vigtigste pointe i diskussionen om pillerne er, at de kun b0r bruges til de meget deprimerede,«siger han. MARIA. Ulykkelige unge Der er flere arsager til depression hos born og unge. Nogle depressive tilstande er arvelige. Arsagen kan ogsa vaere svaere konflikter i familien. problemer i skolen samt triste eller voldsomme haendelser i form at dodsfald, foraeldrenes skilsmisse, tab af venner eller kaereste og flytning Ira en by til en anden. Der er lige mange drenge og piger under pubertetsalderen, der far depression. I ungdomsarene er der imidlertid dobbelt sa m~n ge piger som drenge. KILDE: B0RNE OG UNGDOMSPSYKIATER PER HOVETHOMSEN mas Mid-

6 Stadig flere unge far lykkepiller TAL Selv om unders0gelser viser, at den positive gavn af lykkepiller ikke eksisterer for unge med lette depressioner og er begrrenset for moderat deprimerede, er antallet af unge mellem 16 og 25, der far medicinen, stigende. If0lge Seruminstituttets opg0relser over medicinforbrug fik omkring 2o.ooo unge udskrevet lykkepiller i I 2012 var tallet oppe pa cirka 2lf.ooo, der fik dem udskrevet. Hertil kommer Here tusinder af b0rn og unge under 16 ar. Men hvor mange af disse mange unge, som overhovedet er svrert deprimerede og derfor maske kan fa positiv gavn af dem og ikke kun bivirkninger, ved man ikke if0lge depressionsforsker og professor Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital. Han mener dog, at det drejer sig om et mindretal. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Thomas Middelboe, er enig:»noget kunne godt tyde pa, at der er nogle af dem, der ikke b0r have pillerne.«metroxpress fors0gte forgreves i gar at fa en kommentar fra Sundhedsstyrelsen om indberettede bivirkninger. Styrelsen valgte i aftes at skrerpe sine retningslinjer for udskrivning af lykkepiller til ange pa grund af utilfredsstillende sager. MC MX.DK 'Jeg ville tage mit e2et liv' BIVIRKNING.I december 2012 havde lc:erling Peter Horn Larsen det skidt. Han var stresset pa grund af private og arbejdsmc:essige problemer og sov darligt. Hans lc:ege gav ham lykkepiller, Sertralin, som han tog i blot fire dage med slemme bivirkninger.»jeg kunne ikke se anden udvej end at tage mit eget liv. Jeg havde fundet bade en bro. jeg ville springe Ira, og et sted, jeg ville kaste mig ud loran et tog, sa jeg var bange for. hvad jeg kunne finde pa.«fortc:eller han. Me Peter Horn larsen pll: lees hele vores interview med ~- mx.dk.

Spørgsmål 6. Temabeskrivelse

Spørgsmål 6. Temabeskrivelse Spørgsmål 6 Tema Depression Temabeskrivelse I bilagene behandles depression samt de tankemønstre, der knytter sig til denne tilstand. Der ønskes en kort redegørelse for depressionsbegrebet samt en psykologisk

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan undgår du. depression. Guider: Kost, motion og tips

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan undgår du. depression. Guider: Kost, motion og tips Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 32 sider Sådan undgår du depression Guider: Kost, motion og tips STOR GUIDE OM DEPRESSION INDHOLD: Case: Jeg troede aldrig,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kvinder og kraftig menstruation

Kvinder og kraftig menstruation Kvinder og kraftig menstruation Det er dit liv bestem selv over det Kære kvinde Der findes mange kvinder, der lider af kraftig menstruation. I min praksis møder jeg dem dagligt. Rent faktisk lider 1 ud

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Beskyt hjerte og sind

Beskyt hjerte og sind Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Beskyt hjerte og sind og undgå blodpropper Kend symptomerne Gode råd til et sundt sind og hjerte INDHOLD: Beskyt

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

BILAG 2: INTERVIEW MED ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE BILAG 2: INTERVIEW MED ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE Foretaget d. 04.04.14 med alment praktiserende læge i Fredensborg, Helle Kristoffersen. 5 10 15 20 25 Skulle jeg starte med at fortælle lidt om mig selv?

Læs mere

Hvad er vintertræthed og vinterdepression? 8

Hvad er vintertræthed og vinterdepression? 8 Indhold Introduktion 6 Hvad er vintertræthed og vinterdepression? 8 Kender du symptomerne 9 Er du også ramt af vinteren? 19 Vintertræthedens gåde 37 Kemien bag vintertræthed 44 Sådan får du din livsglæde

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Sammen gør vi en forskel!

Sammen gør vi en forskel! Sommer 2009 Sammen gør vi en forskel! Angstliniens Nyhedsbrev Sommer 2009 Side 1 Angstliniens Nyhedsbrev Lige nu læser du i Angstliniens første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er i første række for dig, der lider

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. Psykiatri på afveje Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem. 60 myterne om psykofarma er skadelige for patienterne.

Læs mere

Evaluering af terapi forløb hos Sebastian

Evaluering af terapi forløb hos Sebastian Evaluering af terapi forløb hos Sebastian Jeg vil begynde med at fortælle hvordan jeg har haft det efter forløbet, for at give dig et indblik i hvordan jeg oplever det endelige resultat af terapien. Da

Læs mere

Når hjernerystelsen bliver ved

Når hjernerystelsen bliver ved 8 Hjernesagen nr. 1 2015 TEMA: Når hjernerystelsen bliver ved De fleste har prøvet at slå hovedet, måske som børn. Så skulle man holde sig i ro en dags tid eller to, og så var alt godt igen. Sådan er det

Læs mere

Mange angste ender som alkoholikere

Mange angste ender som alkoholikere 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mange angste ender som alkoholikere Op mod hver femte alkoholmisbruger er endt i sit misbrug i et forsøg på at selvmedicinere sig ud af en uopdaget angstlidelse. En tragedie,

Læs mere

Guide. Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18. Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv. sider

Guide. Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18. Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv. sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan opdager du om du har for lavt stofskifte 18 sider Symptomer Sådan behandler du det Test dig selv Stofskiftesygdom INDHOLD I

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Afhængig af sex. Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012

Afhængig af sex. Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012 .. Afhængig af sex Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012 03 Flere søger behandling for sexafhængighed 06 Afhængig af sex 12 Sådan defineres en sexafhængig 13»Jeg forstår ikke, hvor den fornuftige

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Planlagt kommunikation med deprimerede mennesker

Planlagt kommunikation med deprimerede mennesker Projekt i kommunikation på RUC 06.01.2014 Planlagt kommunikation med deprimerede mennesker Udarbejdet af: Maria H. Midjord studie nr. 46453 mahjmi@ruc.dk (Bachelor) Yunas Akhtar Clausen studie nr. 47777

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Hverdagens udfordringer

Hverdagens udfordringer Kapitel 6 Hverdagens udfordringer 129 134 135 137 138 140 141 142 Vanskeligheder med hverdagens problemer Brug af sovemedicin og nervemedicin Kontakt til psykolog og psykiater Alkohol- og rygevaner Forsikringer

Læs mere