Farmakologi 2. semester. Almen farmakologi. Lægemidler. Farmakologi. Eksempler på præparater. Navngivning. 6 lektioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi 2. semester. Almen farmakologi. Lægemidler. Farmakologi. Eksempler på præparater. Navngivning. 6 lektioner"

Transkript

1 Farmakologi 2. semester Almen farmakologi 6 lektioner Farmakologi Farmakokinetik: Læren om lægemidlers skæbne i organismen: absorption, fordeling, metabolisering, eliminering. Beskriver organismens håndtering af lægemidlet. Beskrivelse af dosis, tid og koncentrations-relationen, dvs. i hvor lang tid en given dosis giver en bestemt koncentration i blodet. Farmakodynamik: Læren om lægemidlers virkning i/på organismen samt virkningsmekanismerne. Beskrive reaktionen i organismen ved indgift af et lægemiddel. Beskrivelse af dosis, tid og virkningsrelation, dvs. i hvor lang tid en given dosis udøver en bestemt effekt. Lægemidler Varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner. Lægemiddelstyrelsen ansvarlig for opgaverne beskrevet i lægemiddelloven. Navngivning 2 navne: Handelsnavn: valgt af medicinalfirmaet. Generisk navn: det aktive indholdstof. Eksempler på præparater Synonympræparater: forskellige præparater med samme aktive indholdsstof. Analogpræparater: indeholder kemisk nært beslægtede stoffer med samme virknings- og bivirkningsprofil. Styrke: mængden af det aktive indholdsstof. Angives f.eks. i mg, µg, g, IE. 1

2 Lægemidler Indholdsstoffer: Aktivt indholdsstof. Flere aktive indholdsstoffer (kombinationspræparater). Hjælpestoffer. Opbevares koldt Lægemiddelform: tabl., miks., inj.væsk., plastre, supp. m.fl. Administrationsmåde: p.o., i.v., s.c., rektalt, m.fl. Virkning: lokal eller systemisk. Opbevaring: koldt (2-8 C), svalt (8-15 C), stuetemp. (15-25 C) Opbevares svalt Opbevares mørkt Etikettering Specialitetsnavnet. Det generiske navn. Lægemiddelformen. Lægemidlets styrke. Hjælpestoffer. Vejledning om brug og advarsler. Opbevaring. Sidste anvendelsesdato. Trafikfarlighed. Batchnummer, firma. Indlægsseddel. Etiket 2

3 Lægemidlers holdbarhed Alle lægemidler skal være forsynet med holbarhedsdato. Anbrudsdato skal anføres ved flerdosisbeholdere. Flerdosisbeholdere med risiko for mikrobiel forurening. Ikke perforere gummimembranen mere en 20 gange. Fysisk omdannelse: evt. afhængig af opbevaring f.eks. temperatur. Kemisk omdannelse: oftest hydrolyse, oxidation, lys. Løsning: dispensering i tørform, antioxidanter. Adhæsion af lægemidler til sprøjter, glas e.lign. Farmaceutisk uforligelighed: interaktioner imellem lægemidler i blandingen før de absorberes.. Opbevaringstid efter anbrud Holdbarhedstider Naturmedicin Alt fra uvirksomme til virksomme midler. Udvundet fra planter og dyr. Ingen godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Resonement: lignede sgd., emperi. Nogle er registrerede: digitalis, opium, atropin. Krav: renhed og kvalitet, dokumentation. Syntetiske: fordel at fjerne uvirksomme eller direkte skadelige komponenter. Vanskelige at vurdere virkning. Mange uskadelige men der er ingen garanti for indhold. Vigtigt! RÅDGIVNING FORPLIGTER. Farmakokinetik Farmakokinetik Ved systemisk virkning er der flg. faser: Absorptionsfase. Fordelingsfase. Eliminationsfase. I.v. administrerede lægemidler undgår absorptionsfasen. 3

4 Absorptionsfasen Absorption: optagelse af stoffer fra applikationsstedet til det cirkulerende blod. Membranpassage: fra applikationssted til virkningssted. Biomembraner: f.eks. tarmslimhindens epithel, kapillærmembranen, cellemembranen m.fl. Cellemembranen: ens opbygget i alle kroppens celler (dobbelt lipidlag, proteinlag, mukopolysakkaridlag). Proteinerne: hydrofile (vandfyldte porer) - meget små. F.eks. Lithium kan passere. Transport over membraner: Diffusion, filtration, specialiseret transport. Administration virkningstid Cellevæggen Transportformer Diffusion: Koncentrationsbestemt. Ingen energi nødvendig. Hyppigste lægemiddel-transportform. Kræver hydrofil (opløselighed i plasma) og lipofil del (passage af biomembran). Svage syrer og baser: mere lipidopløselige i den uioniserede form. Svage baser opkoncentreres i surt miljø og vice versa. F.eks. Sulfonamider (svag syre) i blære (basisk miljø). Alkalisering af urin til udskillelse af syrer. Syre-protein Syrer i urinen 4

5 Transportformer Filtration: Fra højere tryk til lavere tryk. Gennem de vandopfyldte porer. Forskellig pore-størrelse afhængig af væv. Filtration i glomeruli. Specialiseret transport: Vha. carriers (transportproteiner). Lægemidler der ligner fysiologiske stoffer. Koster energi (ATP) og dermed mulighed for uphill transport. Transport Absorption Absorptionshastigheden: mængde af lægemiddelstof absorberet pr. tid (mg/time). Absorptionsfraktionen: den del af den indgivne dosis, der absorberes. Faktorer der påvirker: Lægemiddelform. Lægemiddelstoffets fysiske/kemiske egenskaber. Personen, som indtager lægemidlet. Absorption Lægemiddelform og administrationsmåde: Forskellig biologisk tilgængelighed afhængig af form (hastighed og mængde) og administrationsmåde. Biotilgængelighed: procentdelen af det aktive lægemiddelstof som findes uomdannet i blodbanen. Oftest 50%-100%. Bestemmende for dosis. Vigtigt at biotilgængeligheden er konstant. Forskellig fra person til person blandt andet pga. leverens omsætning. I.v. administration omgår first pass metabolisme. Biotilgængelighed Absorption Fysisk/kemiske egenskaber: Kræver både vand- og fedtopløselighed. Opløst form på applikationsstedet. Jo højere koncentration på applikationsstedet jo større absorptionshastighed. Personen: Kvalme, antikolinerge stoffer nedsætter ventriklens tømningshastighed. Indtagelse af flere lægemidler samtidig kan påvirke absorptionen. Indtagelse af føde forsinker/binder ofte lægemidler. Dog er der større compliance. Blodgennemstrømning på applikationsstedet. 5

6 Applikationssteder Applikationssteder Fra mundhulen: Kort passagetid. Rigelig blodgennemstrømning. Ingen leverårsaget first pass metabolisme. F.eks. nitroglycerin, Temgesic. Fra ventriklen: Relativ lille overflade. Meget variabel passagetid. F.eks. ASA, etanol. Applikationssteder Absorption fra tarm Fra tyndtarmen: Vigtig da: stor overflade, neutral ph, lang passagetid, galde, rigelig blodgennemstrømning. First pass metabolisme i leveren (f.eks. morfin). I nogle tilfælde sker i stedet aktivering (f.eks. prednison, kodein). Fra rectum: Rigelig blod- og lymfedrænage. Direkte til kredsløbet. Næsten ingen first pass metabolisme. Fra vagina: Lokalbehandling primært. First pass metabolisme Passagetid 6

7 Applikationssteder Fra subcutis og muskler: Parenteral indgift: i.v., s.c., i.m. Anvendes ved: Ved meget dårlig absorption fra tarmen. Destruktion af ventrikel syre eller enzymer. Indgift med konstant hastighed. P.o. umulig. Sygdom i GI-kanalen. Ønske om hurtig effekt. S.c. mere smertefuldt end i.m. I.m. større gennemblødning end s.c. Plasmakoncentration Parenteral administration Peak-koncentration: højeste plasmakoncentration. I.v. (straks), s.c. (>1 time), i.m. (10-60 min.), p.o. (længere). Absorptionshastigheden kan øges ved f.eks. massage, opvarmning mv. Blodgennemstrømningen påvirkes. Absorptionshastigheden kan nedsættes ved f.eks. Vasokonstriktion f.eks. Ved lokalanæstesi. Giver højere lokal koncentration og min plasmakoncentration. I.v. fordele: absorptionsfraktion 100%, hurtig virkning, altid ved shock. I.v. ulemper: risiko for veneskade, toksiske bivirkninger (kortvarig høj koncentration). Applikationssteder Fra huden: Ikke ønskværdig for hudpræparater (f.eks. steroidcremer, salver, geler). Hjælpestoffer, der øger penetration (accelerantia). Særlig disponering for allergiudvikling. F.eks. nikotin, fentanyl, østrogen. Fra lunger: Systemisk: Inhalationsanæstetika, ilt. Lokalt: astma og bronkitis. Andre steder: Oftest med lokal virkning (seneinjektion af steroid, næsespray, intraspinal injektion.) Risiko for systemiske bivirkninger (hjertet ved beta-blokkere mod glaukom). Fordelingsfasen Blodbane kapillærer væv og organer. Ved fordeling vha. blodbanen er organernes blodforsyning betydende. Faktorer der påvirker fordelingen: Opløselighedsforhold. Binding til plasmaproteiner. Biomembranernes egenskaber. Binding til bestemte væv og organer. Opløselighedsforhold Kræver fedt- og vandopløselig del. Proteinbinding: Varierende grad. Momentan. Individuelle variationer (f.eks. Marevan afhængig af albuminkonc.). Den frie del er farmakologisk aktiv. Bindingens karakter: til plasmaproteinerne er der løs binding. Eliminationshastigheden langsommere for lægemidler med høj bindingsgrad. 7

8 Proteinbinding Fordelingsfasen Biomembraners egenskaber: Blodhjernebarrieren: relativt tæt. Passage, hvis meget fedtopløseligt, uioniseret og lille proteinbindingsgrad. Placentasien: mellem tæt. Gennemtrængelig for næsten alle lægemidler. Binding til bestemte organer og væv: Opkoncentrering i f.eks. knogle (tetracyklin) m.v. Omfordeling: binding og transport til andet væv. Påvirker virkningsvarigheden. Omfordeling af lægemiddel Eliminationsfasen Elimination: fjernelse af det aktive lægemiddelstof fra organismen. 2 processer: Metabolisme: omdannelse til andre kemiske forbindelser (metabolitter). Oftest mere hydrofile faciliterende udskillelse. Leveren er den vigtigste omdanner (P450). Non-syntetiske: oxidation. Evt. aktivering af lægemiddel. Syntetiske: konjugering til f.eks. glukuronsyre. Ekskretion. Eliminationsfasen Betydende faktorer: Genetisk variation: F.eks. forskellig mængde cytokrom P450. Alder: nyfødte og ældre (lille lever-enzymaktivitet). Leversygdom: afhængig af type og grad. Hæmmet metabolisme: indbyrdes konkurrence eller hæmmet levermetabolisme. Koncentration af salicylsyre Vigtigt af justere dosis! 8

9 Forsigtighed ved nedsat leverfunktion Hæmmer leverens metabolisering Eliminationsfasen Ekskretion: fjernelse af lægemiddel og dets metabolitter. Hyppigst metabolisme i lever og udskillelse i nyrer. Ellers via Galde - binyrebarkhormoner. Sved - cytostatika, fusidin. Ekspirationsluft - anæstetika, carbondisulfid. Nyrene: 1,3 L blod/min. Eliminationsfasen Renal ekskretion: Filtration: Kreatininclearance angiver nyrefunktionen. Ældre: glomerulusfunktion halveret (65 år). Proteinbinding. Tubulær sekretion: Både frie og proteinbundne del. Evt. konkurrence om mekanisme. Reabsorption via passiv diffusion: pga. koncentration. Lipofile mere tilbøjelige. Aktiv tubulær reabsorption: lithium. Eliminationsfasen Eliminationshastigheden: øges oftest i takt med dosis. Første ordens kinetik: elimination pr. tid en konstant procentdel af den samlede mængde. Halveringstid: den tid det tager at halvere plasmakoncentrationen (T 1/2 ). Halveringstiden er ved første ordens kinetik ikke afhængig af dosis. Kan variere fra person til person. Hos den enkelte konstant. Nulte ordens kinetik: elimination pr. tid en konstant mængde uafhængigt af dosis (mætningskinetik). Halveringstiden forlænges ved højere dosis. Urinens ph: bestemmende for udskillelse af syrer/baser. Nyrefunktionen: genetik, alder. Dosisændring: creatiningclerance over 1,0 ml/kg. kræver ingen dosisændring. Forsigtighed hvis < 0,3. Plasmakonc. efter iv. indgift 9

10 Halveringstider Første og nulte ordens kinetik Farmakodynamik Farmakodynamik Lægemidlernes virkning og virkningsmekanisme. Hovedvirkning: Virkningen som basis for den terapeutiske anvendelse. Terapeutiske grupper. Virkningsmekanismer: Måden virkningen udøves på f.eks. enzymhæmning, fysiske egenskaber, receptoragonister/-antagonister. Receptor: ved påvirkning resuterer en specifik eller fysiologisk virkning. Farmakodynamik Receptorbinding Receptor-mekanismer: Agonist: stimulation. Antagonist: hæmning. Partiel agonist: både og. F.eks. lave doser - stimulation, høje doser - hæmning. Andre: F.eks. antacida (basiske). Placebo: -virkning: virkning uden forklaring ud fra egenskaber -? -præparat: fremstillet uden farmakologisk virkning. Ved smertebeh.: frigivelse af endorfiner. Spontan bedring. -bivirkninger: pt. forventninger om sådanne. Benyttes i kliniske undersøgelser. 10

11 Eksempler på receptorer Dosering af lægemidler Principper: Indtil ønskede effekt. Indtil bestemt plasmakoncentraion. Doseringstyper: Standarddosering. Dosering efter virkning. Dosering efter plasmakoncentration. Dosering af lægemidler Standarddosering: Doseringsforslag: ses i medicinfortegnelsen. Bygger på gennemsnitsperson. Individuel dosering: individuelle hensyn. Efter virkning: Opstartes med rimelig dosis. Bygger på erfaringer og viden. Den ideelle. Efter plasmakoncentration: Ønskede effekt ikke målelig. Ringe afstand mellem virkning og toksicitet. Terapeutisk bredde Plasmakonc.-dosis Dosering af lægemidler 11

12 Dosering af lægemidler Relation mellem plasmakonc. og dosis: Oftest ligefrem proportionel. Dosis - virkning Relation mellem virkning og plasmakonc.: Rimelig relation (ikke lineær). Relation mellem dosis, virkning og bivirkning: Næsten lineær mellem dosis og virkning ved lave doser. Affladning ved høje doser. Øvre grænse for terapeutisk effekt (maksimale effekt). Potens: virkning pr. vægtenhed lægemiddel. Kun relevant ved samme virkningsområde. Dosis - virkning - bivirkning Potens Dosering af lægemidler Relationen mellem dosis, tid og virkning: Vigtigt med: hvornår, hvor tit og hvornår er virkningen konstant. Variation mellem middel og person. Terapeutisk bredde: mindste effektive konc. mindste toksiske konc. Enkeltdosis: kortvarig virkning. Konstant dosis: steady-state. 4-6 halveringstider. Støddosis: mætningsdosis + vedligeholdelsesdosis. Under- og overdoseringer: forkert dosis eller forkert interval. Enkeltdosis 12

13 Konstant dosis Støddosis Under- og overdosering Dosering af lægemidler Terapeutisk indeks: Forholdet mellem: Terapeutisk dosis og Letal dosis. Mål for sikkerhedsmargin. Højt terapeutisk index høj sikkerhedsmargin. Beregnes ved LD 50 /ED 50. LD 50 : dosis, der slår 50% af forsøgsdyr ihjel. ED 50 : dosis, der fremkalder ønsket effekt hos 50%. Terapeutisk indeks LD 50 og ED 50 13

14 Lægemiddelbivirkninger Lægemiddelbivirkninger Definition: skadelige, uønskede effekter ved et lægemiddel. Disse kan opstå ved anvendelse af sædvanlige terapeutiske doser. Anvendelse af lavest mulige dosis. Synergisk virkning ønskværdig. Lokal anvendelse. Hyppighed: > 10% af ptt. 1% medfører seponering. Årsag til 5% af indlæggelser på med.afd. Dosisafhængige bivirkninger: oftest. Bivirkninger Forstærket terapeutisk effekt: Samme effekt som terapeutisk ønsket, men i større grad. Svært at finde nøjagtig ønskede dosis. Sidevirkninger: Uønskede virkninger som skyldes kendte farmakologiske egenskaber. Rammer andre organer/funktioner end ønsket. Kan optræde ved sædvanlig dosis. Tilvæning mulig. Lokalirriterende virkning: Kvalme, opkastninger, diarré mm. Irritation ved injektion. Bivirkninger Allergiske reaktioner: Lægemidlet opfattes som et antigen. Urticaria, eksantemer, drug fever, astma mm. Anafylaktisk shock: dyspnø, svag stigende puls, faldende blodtryk. Adrenalin som behandling. Organtoksiske bivirkninger: Knoglemarven: hæmning. Leveren: reversibel - beskadigelse. Paracetamol, cytostatika, antabus. Nyrerne: forbigående - anuri. Antibiotika, diuretika mm. Andre: hørenedsættelse (aminoglykosider), misfarvning af tænder (tetracyklin), hjertearytmi (TCA). Bivirkninger Teratogen virkning: Skadelig virkning på foster. F.eks. Marevan, cytostatika m.fl. Karcinogen virkning: Svært at erkende pga. latenstid. F.eks. formaldehyd, metronidazol, cytostatika m.fl. Fotosensibilitet: Øgning af hudens følsomhed for sollys. Udvortes: tjæreholdige, a-vitaminsyre, aminobenzoesyre. Indvortes: antipsykotika, p-piller, tetracyklin, thiazid, tolbutamid. Bivirkninger Takyfylaksi og tolerance: Abnorm hurtig tilvænning (f.eks. Heroin, LSD mm.) Tilvænning over dage til uger. Kan skyldes enzyminduktion eller øget receptorfølsomhed. Afhængighed: Psykisk: uimodståelig trang. Narkomani/eufomani: personen tilsidesætter alt for at få stoffet. Fysisk: abstinenser (uro, kvalme, opkastninger, kramper, shock mm.). Neurologiske: F.eks. CNS depression, konfusion, kramper, polyneuropati mm. Andre. 14

15 Lægemiddelinteraktioner Reaktioner, der skyldes at to eller flere lægemidler ved samtidig indgift påvirker hinandens virkning. Synergisme - antagonisme. Hyppigste årsager: antihypertensiva, antiepileptika, p.o. antidiabetika, digoxin, psykofarmaka. Fælles: indgriben i fysiologiske processer, lavt terapeutisk indeks, langtidsbehandling, lang halveringstid. Kombinationsterapi: synergisme tilstræbes. Additiv effekt: 1+1=2 Potenserende effekt: 1+1=3 Lægemiddelinteraktioner: Dynamiske: påvirker hinandens effekt på virkningsstedet. Kinetiske: ændrer lægemiddelkoncentrationen i plasma. Lægemiddelinteraktioner Farmakokinetiske interaktioner: Absorptionsplan: chelater. Proteinbindingsplan: konkurrence om pladser. Metaboliseringsplan: enzymhæmning/øgning. Ekskretionsplan: urin ph. Føde: Både for og imod afhængigt af lægemiddel. F.eks.: p.o. antidiabetika, NSAID, antacida, tetracyklin m.fl. Alkohol: Især virkning ved indtagelse af sederende medicamina. F.eks.: benzodiazepiner, metronidazol, cimetidin, paracetamol. Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved medicingivning Sygeplejerskens ansvar Juridisk ansvar: Groft uforsvarlig eller gentagne forsømmelser kan straffes med bøde eller hæfte. Fagligt ansvar: Autorisation fra Sundhedsstyrelsen kan frakendes ved sygdom, misbrug eller grov uduelighed. Personligt ansvar: Pligt til at udvise omhu og samvittigsfuldhed. Forbudt at ændre en lægeordineret behandling, men ikke at nægte at udføre den. Sygeplejestuderende under sygeplejerskens ansvar. Forebyggelse af fejltagelser Vågen, opmærksom, koncentreret. Tager lægemidlerne frem, umiddelbart inden uddeling. Samme person finder frem og uddeler. Kendskab til lægemidlerne. Adgang til opslagsbøger. Korrekt regnemetode. Alm. dosis (1-2 tbl., dråber osv.). Hygiejniske principper. Opgaver ved medicingivning Dataindsamling ved medicingivning: Rigtige patienter (CPR-nr.). Overvære indtagelsen - selvadministration. Korrekt dosis. Planlægning ved medicingivning: Ajourføring af medicinlister. Afklaring af tvivlsspørgsmål. Oprydning i medicinskabet. Kontrol af opslagsbøger. 15

16 Opgaver ved medicingivning Udførelse ved medicingivning: Vaske hænder. Lægemidlerne fremfindes og uddeles i samme seance. Lægemiddeletiketten læses 3 gange. Praktiske forholdsregler: Drikke mindst et halvt glas vand. Ikke vente på p.n.-medicin. Evaluering af medicingivning: Godt nok. Rækkefølgen? Tidspunkt? Alle pt. korrekt medicin? Vigtigt at handle på forkert indgift. Observation af ptt. Medicingivning Medicinskabets indretning: ATC-kode (Antatomical Therapeutic Chemical Classification System): Bogstaver og arabertal i 5 lag. A øverst til venstre osv. Mindre aflåst skab til opioider. 2 gange om året gennemgang af farmaceut Cave skal stå med rødt på forsiden af journalerne. Terapeutiske hovedgrupper Latinske forkortelser Tidspunkt for indgift Ansvar og misbrug So-Su assistentens ansvar: Kompetance til medicingivning afhængig af oplæring. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn. Medicinmisbrug blandt personalet: CNS-medikamina (morfika, anxiolytika, hypnotika). Ubetryggende udførelse af arbejde. 16

17 Medicingivning i primær sektor I hjemmet: Opbevares sikkert. Medicinliste og dosisæske tydeligt mærket. På plejehjem: Ledelsens ansvar at der foreligger instrukser. Ingen fællesmedicin. Forsvarlig opbevaring hos hver enkelt beboer. Hjælp til håndkøbsmedicin og alternativ medicin. Bortskaffelse af medicin. Speciel farmakologi Antiemetika Lægemidler, der dæmper brækrefleksen. Brækrefleksen styres af: CNS Brækcentret i medulla oblongata. Acetylkolin, histamin. Kemotriggerzonen i 4. Ventrikel. Dopamin. Serotoninreceptorer i 4. Ventrikel. GI-kanalen Dopamin og serotonin receptorer. Antiemetika med central virkning Antipsykotika: haloperidol (Serenase). Blokerer både acetylkolinreceptorer og dopaminreceptorer i CNS. Indikation: kvalme udløst af cystostatika, stråling og opioider. Bivirkninger: ortostatisk hypotension, sedation, allergiske reaktioner, ekstrapyramidale symptomer. Antihistaminer: cinnarizin (Sepan). Blokerer acetylkolinreceptorer og H 1 -receptorer i CNS. Indikation: transportsyge, kvalme, opkastning. Bivirkninger: sløvhed, mundtørhed, allergi. Serotoninantagonister: ondansetron (Zofran). Blokerer serotoninreceptorerne i 4. ventrikel. Indikation: kemoterapi, stråling. Bivirkninger: obstipation, hvp., rødme mm. Antiemetika med perifer virkning F.eks.: domperidon (Motilium), metoclopramid (Primperan, Emperal, Gastro-Timelets). Virkningsmekanisme: hæmmer dopaminreceptorerne i GI-kanalen og øger tarmmotiliteten. Indikationer: kvalme og opkastninger, specielt årsaget af lokal irritation. Bivirkninger: døsighed, indre uro, konfusion, depression, ekstrapyramidale bivirkninger. Kan kombineres med glukokortikoid med større effekt. Laksantia Fremmer defækationen. Inddeling: Virkning på tarmindholdet. Virkning på tarmmotorikken. Rektale midler. Obstipation: knoldede, hårde og tørre fækalier. > 3 dage. Akut: kostændring, rejser, psykisk, sengeleje mm. Kortvarig beh. Kan benytte tarmmotorik stimulerende. Kronisk: hyppigst. Primær: undertrykkelse, manglende fysiologisk behov. Sekundær: lægemidler, sygdomme, graviditet, væsketab, misbrug af laksantia. Profylakse og beh.: ændring af vaner, motion, kost, væske. 17

18 Laksantia med primær virkning på tarmindholdet Osmotiske laksantia/salinske laksantia: F.eks.: lactulose, magnesiumoxid (Magnesia). Ligner salte og binder vand ved osmose. Blødgører, øger volumen og peristaltik. Anvendelse: virkning efter ca. 8 t. Laktulose: tilbageholder vand via osmose. Bivirkninger: luftgener. Magnesiumoxid: vandbindende. Syreneutraliserende. Bivirkninger: 15-30% absorberes og udskilles via nyrerne. Ved ophobning: sløvhed, coma og muskellammelse. Laksantia med primær virkning på tarmindholdet Rumopfyldende laksantia: F.eks.: lactitol (Importal), loppefrøskaller (Vi-Siblin). Virker ligesom fiberpræparater. Kvælder op og smører tarmen, øger peristaltikken og tarmpassagen. Anvendelse: virkning efter timer. Kræver rigelig væske. Bivirkninger: kan klumpe sammen og stoppe tarm/spiserør. Øget luftafgang. Midler med stimulerende virkning på tarmmotorikken F.eks.: Syntetiske: bisocodyl (Toilax, Dulcolax, Perilax). Vegetabilske stoffer: antraquinonforb. (Pursenid). Absorberes til kredsløbet. Virker direkte stimulerende på tyktarmens peristaltik samt hæmmende på vand og saltabsorptionen. Virkning efter 6-12 timer. Indikationer: tarmens bevægelser kan blive afhængige. Bør kun benyttes til akut obstipation. Bivirkninger: abdominalsmerter, forstyrrelser i væske/elektrolytbalance (hypokaliæmi). Misfarvning af fæces og urin. Rektale laksantia Suppositorier og klysma. F.eks.: Stimulerende: bisacodyl (Dulcolax, Toilax, Perilax). Blødgørende: (Microlax, Klyx, Glyoktyl). Virkning afhængig af indholdsstof. Indtræder ofte efter 5-20 min. Bivirkninger: ingen. Disse bør foretrækkes pga. manglende bivirkninger. Virkningstiden ved laksantia Midler mod diarré Løsere og hyppigere afføring. Peristaltikhæmmende: Håndkøb: loperamid (Imodium, Propiden). Receptpligtig: morfin 1% (Opium). Kraftig stoppende. Kun symptomlindring. Loperamid hæmmer sekretion og øger absorption. Indikation: akut opstået diarré. Bivirkninger: Loperamid: mundtørhed, kvalme, obstipation, mavesmerter. Morfin: eufori, døsighed og kvalme. Midler der regulerer tarmfloraen: F.eks.: mælkesyrebakterier (Paraghurt, Idoform). Indikation: forebyggende diarré (rejser, antibiotika, sondeernæring). Bivirkninger: ingen. 18

19 Analgetika - generelt Analgetika Definition: lægemidler, der ved systemisk indgift fremkalder smertelindring uden i nævneværdig grad at påvirke bevidstheden. I modsætning til anæstesimidler. Kombination af midler ofte en fordel. Psykofarmaka, antiepileptika, muskelrelaksantia og glukokortikoider bruges også. Akut smerte: nyttigt advarselssignal. Kronisk smerte: destruktiv for patienten. Smerte er en sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel eller truende vævsskade eller beskrives i vendinger, som om en sådan var til stede. Smertetærskel: kan variere. Psykologisk overbygning: afhængig af lokalisation. Smerter - neurofysiologisk Kemiske mediatorer ved nociception Algogene (smertevoldende) stoffer: frigives ved skadelig påvirkning. Nociceptorer: leder gennem afferente nerver signalet via rygmarven til hjernen. Signalet opfattes som smerte. Varierende mængde afhængig af vævstype. Endogene morfika : kroppen frigører endorfiner, enkefaliner og dysnorfiner som årsager smertelindring. Mekanoreceptorer: receptorer for tryk i hud, som via gate-control teorien hæmmer smerter. Opioider Opioider Virkningsmekanisme: agonister på opioidreceptorer overvejende i hjernestamme og rygmarvens baghorn. Desuden findes de i tarmen, den forlængede rygmarv og n. vagus. Virkninger CNS: Smertestillende, euforiserende, sederende og angstdæmpende. Øget smertetærskel og ændret smerteopfattelse. Stimulation af brækcentret. Kontration af pupillerne. Hostestillende virkning. Mundtørhed. Respirationen: Respirationsdepression: nedsat følsomhed for kuldioxid. Blære og GI-kanal: Hæmmer peristatik, mindsker defækationstrang, hæmmer vandladningsrefleks. Kredsløbet: Venedilatation. Histaminfrigørelse: Rødme, hudkløe, blodtryksfald og bronkokonstriktion. Tolerans: Øgning af dosis for samme effekt. Hurtigt for centrale virkninger. Fysisk afhængighed: Efter nogle ugers indtagelse. Abstinenser (kvalme, ubehag, tremor, sved mm.) ved seponering. Psykisk afhængighed: Psykisk behov for at opnå eufori. 19

20 Stærke opioider Eksempler: Stærkt virkende: morfin, Contalgin, Durogesic (fentanyl), Ketodur (ketobemidon), Petidin, Vilan (nicomorphin), OxyContin (depotoxycodon), Metadon m.fl. Stærkt virkende med spasmolytikum: Ketogan. Stærkt virkende med både agonistisk og antagonistisk virkning: Temgesic m.fl. Indikationer: Stærke akutte smerter. Præ- og postoperativt. Kroniske smerter med malign årsag. Svær diarré. Akut hjertesvigt. Kontraindikationer: Respirationsdeprimerede. Øget intrakranielt tryk, leversygdom og alkoholforgiftning. Stærke opioider Bivirkninger: Døsighed, afhængighed, toleransudvikling, eufori, allergi, kvalme, obstipation, konfusion, respirationsdepression. Antidot: naloxon. Morfin: stor first-pass metabolisme. Petidin: mindre potent. Virkning hurtigere og kortere. Metadon: absorberes let. Længere virkning. Mindre euforiserende, sederende, obstiperende og emetisk. Risiko for akkumulation. Cimetidin hæmmer nedbrydning. Temgesic: mindre risiko for afhængighed. Abstinenser begrænsede. Ketogan: højt misbrugspotentiale. Spasmolytisk? Opium: som dråber ved svær diarré. Svage opioider Opioidlignende virkning Eksempler: Kodein, Abalgin og Doloxene (dextropropoxyphen). Mindre maksimalvirkning og risiko for afhængighed. Indikationer: Lette til moderate smerter. Kombineres med non-opioid analgetikum. Kodein hostestillende. Kontraindikationer: Levercirrhose. I kombination med alkohol. Kodein: 5-10% omdannes i leveren til morfin. Bivirkninger typisk døsighed, kvalme og obstipation. Dextropropoxyphen: ligner metadon. Lang halveringstid. Lavt terapeutisk indeks og ophobning af giftig metabolit. Eksempler: Nobligan, Dolol og Mandolgin (tramadol). Virkningsmekanisme: Agonist på opioidreceptorer. Indikationer: Moderate til stærke smerter. Bivirkninger: Kvalme, opkastning, obstipation, svimmelhed, døsighed, svedudbrud, hudrødme, mundtørhed, hovedpine. Stærke analgetika Svagt virkende non-opioid analgetika Acetylsalicylsyre-gruppen: Eksempler: Idotyl, Aspirin, Magnyl, Kodimagnyl, Treo. Virkningsmekanisme: hæmmer produktion af prostaglandiner. Hæmmer trombocytaggregation. Virkninger: analgetisk, antipyretisk, antiinflammatorisk, antitrombotisk. Indikationer: svage til moderate smerter. Tromboseprofylakse. Bivirkninger: GI-gener (trykken, kvalme, opkastning, maveblødning), allergi, tinnitus, hovedpine, svedudbrud, tågesyn og svimmelhed. Risikogrupper: astmapatienter, AK-behandlede, gravide, ulcus, lever- eller nyreinsufficiens. Børn: mistanke om medvirken til Reyes syndrom. Ikke til børn under 12 år. 20

21 Svagt virkende non-opioid analgetika Paracetamol-gruppen: Eksempler: Pamol, Panodil, Pinex. Virkningsmekanisme: ukendt men både central og perifer komponent. Virkninger: analgetisk og antipyretisk. Indikationer: svage til moderate smerter. Bivirkninger: kvalme, allergiske symptomer, leverskader, død. Risikogrupper: gravide i tredie trimester. Forsigtighed ved nyre- og leverinsufficiens. Kombinations-præparater: Eksempler: Fortamol og Kodipar (codein og paracetamol). NSAID: Især ved gigt- og muskelsmerter. Kan kombineres ved paracetamol. Andre midler Psykofarmaka: TCA: f.eks. ved brændende, sviende og prikkende smerter ved herpes zoster og trigeminusneuralgi). Antipsykotika: nurologiske smertertilstande og migræne. Antiepileptika: jagende neuralgiforme smerter. Muskelrelaksantia: krampende smerter f.eks. kolikspasmer. Glukokortikoider: antiinflammatorisk virkning. Evt. ved neurogene smerter med tumor invækst. Cytostatika og immunosuppresive stoffer Cytostatika - generelt Definition: lægemidler, der hæmmer cellevækst. Behandlingsprincipper: hæmmer også raske celler. Derfor styres behandling efter knoglemarvspåvirkningen (leukocytter og thrombocytter). Kun kombinationsbehandling. Effekt: bedst hos børn. Problemer: toksicitet og resistens (primær eller sekundær). Generelle bivirkninger: leukopeni, trombocytopeni, mundsår, diarré, infertilitet, kvalme, opkastning, alopeci, nervepåvirkning, obstipation mm. Carcinogen effekt. Urinsyre - allopurinol. Kontraindikationer: gravide. Forsigtig omgang med cytostatika og patienter i behandling. Virkningsmekanisme: cellegifte. Alkylerende cytostatika Eksempler: Leukeran (chlorambucil), Sendoxan (cyclophosphamid), carboplatin, Citosin (cisplatin). Virkningsmekanisme: Binder DNA og hæmmer DNA- og RNA- syntese samt mitosen. Kort halveringstid. Udskilles i urinen. Indikationer: Afhængigt af stof. F.eks. leukæmi, c. mammae, c. pulmonalis, c. testis. Bivirkninger: Knoglemarvsdepression, nyrepåvirkning, oto-, neurotoksicitet, lungefibrose, hæmorrhagisk cystit. Mutagen og karcinogen effekt. Kontaktallergi. Antimetabolitter Eksempler: Cytosar (cytarabin), methotrexat, Imurel (azathioprin). Virkningsmekanisme: Blokerer indbygningen af puriner eller pyrimidiner i DNA eller RNA. Rammer kun celler i vækst. Indikationer: Afhængig af stof. F.eks. leukæmi, c. pulmonalis, c. mammae, GI-cancer. Sygdom med behov for immunosuppresion. Bivirkninger: Generelle for cytostatika. Methotrexat og mercaptopurin med risiko for reversibel leverpåvirkning. 21

22 Antibiotika Eksempler: Adriamycin (doxorubicin), Bleomycin, Mitomycin, Aclarubicin, Novantrone (mitoxantron). Virkningsmekanisme: Alkylering af DNA, kompleksdannelse med DNA eller fremkaldelse af brud på DNA. Både på celler i hvile og i vækst. Indikationer: Afhængig af præparat. F.eks. leukæmier, c. testis, c. mammae, c. vesicae. Bivirkninger: Bleomycin: lungefibrose, epithelitis. Doxorubicin, aclarubicin og mitoxantron: myokardietoksicitet. Antimitotika / mitosehæmmere Eksempler: Oncovin (vinkristin), Velbe (vinblastin), Vepesid (etoposid), Taxol (paclitaxel), Taxotere (docetaxel), Condyline (podophylliotoksin). Virkningsmekanisme: Standser delingsfasen. Indikationer: Primært ved akut leukæmi, maligne lymfomer og c. Pulmonalis. Bivirkninger: Vincristin: neurotoksicitet, obstipation, paralytisk ileus. Vinplastin og podofyllotoksin: generelle bivirkninger. Paclitaxel og docetaxel: generelle samt overfølsomhed. Hormoner og antihormoner Eksempler: Østrogen: Østradiol, Progynon. Antiøstrogener: Tamofen, Lentaron Depot. Progesteronderivater: Megace, megestin, Provera. Antiandrogener: Androcur, Eulexin, Suprefact. Virkningsmekanisme: Cytostatisk på cancerceller via receptorer. Indikationer: Kræftformer fra hormonafhængigt væv. Østrogen og antiandrogen ved c. prostatae. Progesteronderivater ved c. mammae. Bivirkninger: Østrogener og progesteronderivater: kvalme, dyspepsi, vægtøgning. Antiøstrogener: hedeture, vaginalblødning, kvalme, mundtørhed. Antiandrogener: leverpåvirkning, vægtøgning, depression, gynækomasti, nedsat libido. Glukokortikoider Eksempler: Prednison, Prednisolon. Virkningsmekanisme: Direkte cytotoksisk på lymfoidt væv. Indikationer: Lymfatisk leukæmi, maligne lymfomer, myelomatose. Evt. ved palliativ behandling. Bivirkninger: Atrofi af binyrebark, ændret fedtfordeling, hyperglykæmi, mavesår, infektionsrisiko, psykisk abnormiteter, thyreoideahyperplasi, muskelsvaghed, knogleskørhed, trombosetendens, hudblødninger, impotens, elektrolytforstyrrelser, amenorré. Biologiske cytoregulatorer Interferoner: Eksempler: Imukin (gamma-1b), Introna (alfa-2b), Roceron-A (alfa-2a). Virkningsmekanismer: hæmmer den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Hæmning af cellevækst. Indikationer: Imukin til kronisk granulomatøs sygdom og DS. Øvrige to til visse kræftsygdomme (f.eks. Kaposi sarkom, Non-Hodgkin lymfom, leukæmier). Bivirkninger: influenzalignende symptomer, træthed, svimmelhed, diarré, trombocytopeni, nedsat lymfocyttal. Biologiske cytoregulatorer Interleukiner: Eksempler: Proleukin, Granocyte, Leucomax. Virkningsmekanisme: stimulerer dannelsen af forstadier til blodlegemer. Indikation: Proleukin ved renalcelle karcinom. Granocyte efter knoglemarvstransplantation eller cytostatikabeh. Leucomax ved neutropeni. Bivirkninger: Proleukin: blodtryksfald, takykardi, lungeødem, nyrepåvirkning, influenzalignende, reversibel leverpåvirkning, kvalme, opkastning, diarré, konfusion, depression, anæmi, trombopeni, lymfopeni. Granocyte: knoglesmerter, lokalreaktion. Leucomax: feber, influenzalignende myalgier, lokalreaktion. 22

23 Immunosuppresive stoffer Ciclosporin: Eksempel: Sandimmun. Virkningsmekanisme: hæmmer T-lymfocytternes aktivitet. Indikationer: ved organstransplantation, knoglemarvstransplantation, svær psoriasis. Behandlingstid: døgnet før transplantation, lang behandling. Bivirkninger: væskeretention, hypertension, hyperkaliæmi, kvalme og nyretoksicitet. Lavt terapeutisk indeks. Reducerer nyrefunktionen hos 50%. Immunosuppresive stoffer Cytostatika: alkylerende og antimetabolitter. Hæmmer lymfoidt væv og dermed organafstødning. Glukokortikoider: Eksempler: Prednisolon, Prednison. Virkningsmekanisme: hæmmer dannelsen af T-lymfocytter og IL-2. Indikationer: hvor immunosuppresion ønskes. F.eks. transplantationer. Bivirkninger: Atrofi af binyrebark, ændret fedtfordeling, hyperglykæmi, mavesår, infektionsrisiko, psykisk abnormiteter, thyreoideahyperplasi, muskelsvaghed, knogleskørhed, trombosetendens, hudblødninger, impotens, elektrolytforstyrrelser, amenorré. Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 23

Farmakologi 2. semester

Farmakologi 2. semester Farmakologi 2. semester 6 lektioner Almen farmakologi 1 Farmakologi Farmakokinetik: Læren om lægemidlers skæbne i organismen: absorption, fordeling, metabolisering, eliminering. Beskriver organismens håndtering

Læs mere

ESSAY I (30 points) (vejledende pointfordeling: 7, 3, 10, 10)

ESSAY I (30 points) (vejledende pointfordeling: 7, 3, 10, 10) SYGEEKSAMEN - JANUAR 2004 Glukokortikoider ESSAY I (30 points) (vejledende pointfordeling: 7, 3, 10, 10) 1. Redegør for glukokortikoiders antiinflammatoriske virkninger. Glukokortikoider virker antiinflammatorisk,

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar

Læs mere

SOPU Dag 3 01.12.2014. Gr N Antipsykotika og Bivirkningsmedicin - Antiparkinson af antikolinerg-gruppen. Nov. Dec. 2014

SOPU Dag 3 01.12.2014. Gr N Antipsykotika og Bivirkningsmedicin - Antiparkinson af antikolinerg-gruppen. Nov. Dec. 2014 AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 1718/11 og 123/12 2014 AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 1718/11 og 123/12 2014 Opsamling fra sidst Dag 12 Hvordan har kursets 2 første dage evt.

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Farmakologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir Københavns

Læs mere

Farmakologi. Forgiftninger

Farmakologi. Forgiftninger Paramedicineruddannelsen Hold 1 (2014) Farmakologi Tirsdag, 11. Marts 2014 08.30 09.15: Almen Farmakologi; Farmakokinetik 09.30 10.15: Almen Farmakologi; Farmadynamik 10.25 11.05: Hygiejne og Medicinhåndtering

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

13. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Sanluper, tabletter 0. D.SP.NR. 28781. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sanluper

13. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Sanluper, tabletter 0. D.SP.NR. 28781. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sanluper 13. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Sanluper, tabletter 0. D.SP.NR. 28781 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sanluper 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Læs mere

Regler for medikamentel behandling. Brystmælk. Regler for medikamentel behandling. Overfladeareal i tabel. Normogram for øvrige børn

Regler for medikamentel behandling. Brystmælk. Regler for medikamentel behandling. Overfladeareal i tabel. Normogram for øvrige børn Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateret 8. december 2005 af Shahid Qamar Manan Autonome nervesystem...2 Kolinerge lægemidler...2 Anti-kolinerge lægemidler...2 Adrenerge lægemidler...3 Anti-adrenerge lægemidler -

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/47 1. LÆGEMIDLETS NAVN Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletter, sublinguale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver resoriblet indeholder 2 mg buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid)

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I går: Skriv 3 ting ned, der var væsentlig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter 6. juni 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jurnista, depottabletter 0. D.SP.NR. 20886 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jurnista 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver Jurnista 4 mg depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere