Farmakologi 2. semester. Almen farmakologi. Lægemidler. Farmakologi. Eksempler på præparater. Navngivning. 6 lektioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologi 2. semester. Almen farmakologi. Lægemidler. Farmakologi. Eksempler på præparater. Navngivning. 6 lektioner"

Transkript

1 Farmakologi 2. semester Almen farmakologi 6 lektioner Farmakologi Farmakokinetik: Læren om lægemidlers skæbne i organismen: absorption, fordeling, metabolisering, eliminering. Beskriver organismens håndtering af lægemidlet. Beskrivelse af dosis, tid og koncentrations-relationen, dvs. i hvor lang tid en given dosis giver en bestemt koncentration i blodet. Farmakodynamik: Læren om lægemidlers virkning i/på organismen samt virkningsmekanismerne. Beskrive reaktionen i organismen ved indgift af et lægemiddel. Beskrivelse af dosis, tid og virkningsrelation, dvs. i hvor lang tid en given dosis udøver en bestemt effekt. Lægemidler Varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner. Lægemiddelstyrelsen ansvarlig for opgaverne beskrevet i lægemiddelloven. Navngivning 2 navne: Handelsnavn: valgt af medicinalfirmaet. Generisk navn: det aktive indholdstof. Eksempler på præparater Synonympræparater: forskellige præparater med samme aktive indholdsstof. Analogpræparater: indeholder kemisk nært beslægtede stoffer med samme virknings- og bivirkningsprofil. Styrke: mængden af det aktive indholdsstof. Angives f.eks. i mg, µg, g, IE. 1

2 Lægemidler Indholdsstoffer: Aktivt indholdsstof. Flere aktive indholdsstoffer (kombinationspræparater). Hjælpestoffer. Opbevares koldt Lægemiddelform: tabl., miks., inj.væsk., plastre, supp. m.fl. Administrationsmåde: p.o., i.v., s.c., rektalt, m.fl. Virkning: lokal eller systemisk. Opbevaring: koldt (2-8 C), svalt (8-15 C), stuetemp. (15-25 C) Opbevares svalt Opbevares mørkt Etikettering Specialitetsnavnet. Det generiske navn. Lægemiddelformen. Lægemidlets styrke. Hjælpestoffer. Vejledning om brug og advarsler. Opbevaring. Sidste anvendelsesdato. Trafikfarlighed. Batchnummer, firma. Indlægsseddel. Etiket 2

3 Lægemidlers holdbarhed Alle lægemidler skal være forsynet med holbarhedsdato. Anbrudsdato skal anføres ved flerdosisbeholdere. Flerdosisbeholdere med risiko for mikrobiel forurening. Ikke perforere gummimembranen mere en 20 gange. Fysisk omdannelse: evt. afhængig af opbevaring f.eks. temperatur. Kemisk omdannelse: oftest hydrolyse, oxidation, lys. Løsning: dispensering i tørform, antioxidanter. Adhæsion af lægemidler til sprøjter, glas e.lign. Farmaceutisk uforligelighed: interaktioner imellem lægemidler i blandingen før de absorberes.. Opbevaringstid efter anbrud Holdbarhedstider Naturmedicin Alt fra uvirksomme til virksomme midler. Udvundet fra planter og dyr. Ingen godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Resonement: lignede sgd., emperi. Nogle er registrerede: digitalis, opium, atropin. Krav: renhed og kvalitet, dokumentation. Syntetiske: fordel at fjerne uvirksomme eller direkte skadelige komponenter. Vanskelige at vurdere virkning. Mange uskadelige men der er ingen garanti for indhold. Vigtigt! RÅDGIVNING FORPLIGTER. Farmakokinetik Farmakokinetik Ved systemisk virkning er der flg. faser: Absorptionsfase. Fordelingsfase. Eliminationsfase. I.v. administrerede lægemidler undgår absorptionsfasen. 3

4 Absorptionsfasen Absorption: optagelse af stoffer fra applikationsstedet til det cirkulerende blod. Membranpassage: fra applikationssted til virkningssted. Biomembraner: f.eks. tarmslimhindens epithel, kapillærmembranen, cellemembranen m.fl. Cellemembranen: ens opbygget i alle kroppens celler (dobbelt lipidlag, proteinlag, mukopolysakkaridlag). Proteinerne: hydrofile (vandfyldte porer) - meget små. F.eks. Lithium kan passere. Transport over membraner: Diffusion, filtration, specialiseret transport. Administration virkningstid Cellevæggen Transportformer Diffusion: Koncentrationsbestemt. Ingen energi nødvendig. Hyppigste lægemiddel-transportform. Kræver hydrofil (opløselighed i plasma) og lipofil del (passage af biomembran). Svage syrer og baser: mere lipidopløselige i den uioniserede form. Svage baser opkoncentreres i surt miljø og vice versa. F.eks. Sulfonamider (svag syre) i blære (basisk miljø). Alkalisering af urin til udskillelse af syrer. Syre-protein Syrer i urinen 4

5 Transportformer Filtration: Fra højere tryk til lavere tryk. Gennem de vandopfyldte porer. Forskellig pore-størrelse afhængig af væv. Filtration i glomeruli. Specialiseret transport: Vha. carriers (transportproteiner). Lægemidler der ligner fysiologiske stoffer. Koster energi (ATP) og dermed mulighed for uphill transport. Transport Absorption Absorptionshastigheden: mængde af lægemiddelstof absorberet pr. tid (mg/time). Absorptionsfraktionen: den del af den indgivne dosis, der absorberes. Faktorer der påvirker: Lægemiddelform. Lægemiddelstoffets fysiske/kemiske egenskaber. Personen, som indtager lægemidlet. Absorption Lægemiddelform og administrationsmåde: Forskellig biologisk tilgængelighed afhængig af form (hastighed og mængde) og administrationsmåde. Biotilgængelighed: procentdelen af det aktive lægemiddelstof som findes uomdannet i blodbanen. Oftest 50%-100%. Bestemmende for dosis. Vigtigt at biotilgængeligheden er konstant. Forskellig fra person til person blandt andet pga. leverens omsætning. I.v. administration omgår first pass metabolisme. Biotilgængelighed Absorption Fysisk/kemiske egenskaber: Kræver både vand- og fedtopløselighed. Opløst form på applikationsstedet. Jo højere koncentration på applikationsstedet jo større absorptionshastighed. Personen: Kvalme, antikolinerge stoffer nedsætter ventriklens tømningshastighed. Indtagelse af flere lægemidler samtidig kan påvirke absorptionen. Indtagelse af føde forsinker/binder ofte lægemidler. Dog er der større compliance. Blodgennemstrømning på applikationsstedet. 5

6 Applikationssteder Applikationssteder Fra mundhulen: Kort passagetid. Rigelig blodgennemstrømning. Ingen leverårsaget first pass metabolisme. F.eks. nitroglycerin, Temgesic. Fra ventriklen: Relativ lille overflade. Meget variabel passagetid. F.eks. ASA, etanol. Applikationssteder Absorption fra tarm Fra tyndtarmen: Vigtig da: stor overflade, neutral ph, lang passagetid, galde, rigelig blodgennemstrømning. First pass metabolisme i leveren (f.eks. morfin). I nogle tilfælde sker i stedet aktivering (f.eks. prednison, kodein). Fra rectum: Rigelig blod- og lymfedrænage. Direkte til kredsløbet. Næsten ingen first pass metabolisme. Fra vagina: Lokalbehandling primært. First pass metabolisme Passagetid 6

7 Applikationssteder Fra subcutis og muskler: Parenteral indgift: i.v., s.c., i.m. Anvendes ved: Ved meget dårlig absorption fra tarmen. Destruktion af ventrikel syre eller enzymer. Indgift med konstant hastighed. P.o. umulig. Sygdom i GI-kanalen. Ønske om hurtig effekt. S.c. mere smertefuldt end i.m. I.m. større gennemblødning end s.c. Plasmakoncentration Parenteral administration Peak-koncentration: højeste plasmakoncentration. I.v. (straks), s.c. (>1 time), i.m. (10-60 min.), p.o. (længere). Absorptionshastigheden kan øges ved f.eks. massage, opvarmning mv. Blodgennemstrømningen påvirkes. Absorptionshastigheden kan nedsættes ved f.eks. Vasokonstriktion f.eks. Ved lokalanæstesi. Giver højere lokal koncentration og min plasmakoncentration. I.v. fordele: absorptionsfraktion 100%, hurtig virkning, altid ved shock. I.v. ulemper: risiko for veneskade, toksiske bivirkninger (kortvarig høj koncentration). Applikationssteder Fra huden: Ikke ønskværdig for hudpræparater (f.eks. steroidcremer, salver, geler). Hjælpestoffer, der øger penetration (accelerantia). Særlig disponering for allergiudvikling. F.eks. nikotin, fentanyl, østrogen. Fra lunger: Systemisk: Inhalationsanæstetika, ilt. Lokalt: astma og bronkitis. Andre steder: Oftest med lokal virkning (seneinjektion af steroid, næsespray, intraspinal injektion.) Risiko for systemiske bivirkninger (hjertet ved beta-blokkere mod glaukom). Fordelingsfasen Blodbane kapillærer væv og organer. Ved fordeling vha. blodbanen er organernes blodforsyning betydende. Faktorer der påvirker fordelingen: Opløselighedsforhold. Binding til plasmaproteiner. Biomembranernes egenskaber. Binding til bestemte væv og organer. Opløselighedsforhold Kræver fedt- og vandopløselig del. Proteinbinding: Varierende grad. Momentan. Individuelle variationer (f.eks. Marevan afhængig af albuminkonc.). Den frie del er farmakologisk aktiv. Bindingens karakter: til plasmaproteinerne er der løs binding. Eliminationshastigheden langsommere for lægemidler med høj bindingsgrad. 7

8 Proteinbinding Fordelingsfasen Biomembraners egenskaber: Blodhjernebarrieren: relativt tæt. Passage, hvis meget fedtopløseligt, uioniseret og lille proteinbindingsgrad. Placentasien: mellem tæt. Gennemtrængelig for næsten alle lægemidler. Binding til bestemte organer og væv: Opkoncentrering i f.eks. knogle (tetracyklin) m.v. Omfordeling: binding og transport til andet væv. Påvirker virkningsvarigheden. Omfordeling af lægemiddel Eliminationsfasen Elimination: fjernelse af det aktive lægemiddelstof fra organismen. 2 processer: Metabolisme: omdannelse til andre kemiske forbindelser (metabolitter). Oftest mere hydrofile faciliterende udskillelse. Leveren er den vigtigste omdanner (P450). Non-syntetiske: oxidation. Evt. aktivering af lægemiddel. Syntetiske: konjugering til f.eks. glukuronsyre. Ekskretion. Eliminationsfasen Betydende faktorer: Genetisk variation: F.eks. forskellig mængde cytokrom P450. Alder: nyfødte og ældre (lille lever-enzymaktivitet). Leversygdom: afhængig af type og grad. Hæmmet metabolisme: indbyrdes konkurrence eller hæmmet levermetabolisme. Koncentration af salicylsyre Vigtigt af justere dosis! 8

9 Forsigtighed ved nedsat leverfunktion Hæmmer leverens metabolisering Eliminationsfasen Ekskretion: fjernelse af lægemiddel og dets metabolitter. Hyppigst metabolisme i lever og udskillelse i nyrer. Ellers via Galde - binyrebarkhormoner. Sved - cytostatika, fusidin. Ekspirationsluft - anæstetika, carbondisulfid. Nyrene: 1,3 L blod/min. Eliminationsfasen Renal ekskretion: Filtration: Kreatininclearance angiver nyrefunktionen. Ældre: glomerulusfunktion halveret (65 år). Proteinbinding. Tubulær sekretion: Både frie og proteinbundne del. Evt. konkurrence om mekanisme. Reabsorption via passiv diffusion: pga. koncentration. Lipofile mere tilbøjelige. Aktiv tubulær reabsorption: lithium. Eliminationsfasen Eliminationshastigheden: øges oftest i takt med dosis. Første ordens kinetik: elimination pr. tid en konstant procentdel af den samlede mængde. Halveringstid: den tid det tager at halvere plasmakoncentrationen (T 1/2 ). Halveringstiden er ved første ordens kinetik ikke afhængig af dosis. Kan variere fra person til person. Hos den enkelte konstant. Nulte ordens kinetik: elimination pr. tid en konstant mængde uafhængigt af dosis (mætningskinetik). Halveringstiden forlænges ved højere dosis. Urinens ph: bestemmende for udskillelse af syrer/baser. Nyrefunktionen: genetik, alder. Dosisændring: creatiningclerance over 1,0 ml/kg. kræver ingen dosisændring. Forsigtighed hvis < 0,3. Plasmakonc. efter iv. indgift 9

10 Halveringstider Første og nulte ordens kinetik Farmakodynamik Farmakodynamik Lægemidlernes virkning og virkningsmekanisme. Hovedvirkning: Virkningen som basis for den terapeutiske anvendelse. Terapeutiske grupper. Virkningsmekanismer: Måden virkningen udøves på f.eks. enzymhæmning, fysiske egenskaber, receptoragonister/-antagonister. Receptor: ved påvirkning resuterer en specifik eller fysiologisk virkning. Farmakodynamik Receptorbinding Receptor-mekanismer: Agonist: stimulation. Antagonist: hæmning. Partiel agonist: både og. F.eks. lave doser - stimulation, høje doser - hæmning. Andre: F.eks. antacida (basiske). Placebo: -virkning: virkning uden forklaring ud fra egenskaber -? -præparat: fremstillet uden farmakologisk virkning. Ved smertebeh.: frigivelse af endorfiner. Spontan bedring. -bivirkninger: pt. forventninger om sådanne. Benyttes i kliniske undersøgelser. 10

11 Eksempler på receptorer Dosering af lægemidler Principper: Indtil ønskede effekt. Indtil bestemt plasmakoncentraion. Doseringstyper: Standarddosering. Dosering efter virkning. Dosering efter plasmakoncentration. Dosering af lægemidler Standarddosering: Doseringsforslag: ses i medicinfortegnelsen. Bygger på gennemsnitsperson. Individuel dosering: individuelle hensyn. Efter virkning: Opstartes med rimelig dosis. Bygger på erfaringer og viden. Den ideelle. Efter plasmakoncentration: Ønskede effekt ikke målelig. Ringe afstand mellem virkning og toksicitet. Terapeutisk bredde Plasmakonc.-dosis Dosering af lægemidler 11

12 Dosering af lægemidler Relation mellem plasmakonc. og dosis: Oftest ligefrem proportionel. Dosis - virkning Relation mellem virkning og plasmakonc.: Rimelig relation (ikke lineær). Relation mellem dosis, virkning og bivirkning: Næsten lineær mellem dosis og virkning ved lave doser. Affladning ved høje doser. Øvre grænse for terapeutisk effekt (maksimale effekt). Potens: virkning pr. vægtenhed lægemiddel. Kun relevant ved samme virkningsområde. Dosis - virkning - bivirkning Potens Dosering af lægemidler Relationen mellem dosis, tid og virkning: Vigtigt med: hvornår, hvor tit og hvornår er virkningen konstant. Variation mellem middel og person. Terapeutisk bredde: mindste effektive konc. mindste toksiske konc. Enkeltdosis: kortvarig virkning. Konstant dosis: steady-state. 4-6 halveringstider. Støddosis: mætningsdosis + vedligeholdelsesdosis. Under- og overdoseringer: forkert dosis eller forkert interval. Enkeltdosis 12

13 Konstant dosis Støddosis Under- og overdosering Dosering af lægemidler Terapeutisk indeks: Forholdet mellem: Terapeutisk dosis og Letal dosis. Mål for sikkerhedsmargin. Højt terapeutisk index høj sikkerhedsmargin. Beregnes ved LD 50 /ED 50. LD 50 : dosis, der slår 50% af forsøgsdyr ihjel. ED 50 : dosis, der fremkalder ønsket effekt hos 50%. Terapeutisk indeks LD 50 og ED 50 13

14 Lægemiddelbivirkninger Lægemiddelbivirkninger Definition: skadelige, uønskede effekter ved et lægemiddel. Disse kan opstå ved anvendelse af sædvanlige terapeutiske doser. Anvendelse af lavest mulige dosis. Synergisk virkning ønskværdig. Lokal anvendelse. Hyppighed: > 10% af ptt. 1% medfører seponering. Årsag til 5% af indlæggelser på med.afd. Dosisafhængige bivirkninger: oftest. Bivirkninger Forstærket terapeutisk effekt: Samme effekt som terapeutisk ønsket, men i større grad. Svært at finde nøjagtig ønskede dosis. Sidevirkninger: Uønskede virkninger som skyldes kendte farmakologiske egenskaber. Rammer andre organer/funktioner end ønsket. Kan optræde ved sædvanlig dosis. Tilvæning mulig. Lokalirriterende virkning: Kvalme, opkastninger, diarré mm. Irritation ved injektion. Bivirkninger Allergiske reaktioner: Lægemidlet opfattes som et antigen. Urticaria, eksantemer, drug fever, astma mm. Anafylaktisk shock: dyspnø, svag stigende puls, faldende blodtryk. Adrenalin som behandling. Organtoksiske bivirkninger: Knoglemarven: hæmning. Leveren: reversibel - beskadigelse. Paracetamol, cytostatika, antabus. Nyrerne: forbigående - anuri. Antibiotika, diuretika mm. Andre: hørenedsættelse (aminoglykosider), misfarvning af tænder (tetracyklin), hjertearytmi (TCA). Bivirkninger Teratogen virkning: Skadelig virkning på foster. F.eks. Marevan, cytostatika m.fl. Karcinogen virkning: Svært at erkende pga. latenstid. F.eks. formaldehyd, metronidazol, cytostatika m.fl. Fotosensibilitet: Øgning af hudens følsomhed for sollys. Udvortes: tjæreholdige, a-vitaminsyre, aminobenzoesyre. Indvortes: antipsykotika, p-piller, tetracyklin, thiazid, tolbutamid. Bivirkninger Takyfylaksi og tolerance: Abnorm hurtig tilvænning (f.eks. Heroin, LSD mm.) Tilvænning over dage til uger. Kan skyldes enzyminduktion eller øget receptorfølsomhed. Afhængighed: Psykisk: uimodståelig trang. Narkomani/eufomani: personen tilsidesætter alt for at få stoffet. Fysisk: abstinenser (uro, kvalme, opkastninger, kramper, shock mm.). Neurologiske: F.eks. CNS depression, konfusion, kramper, polyneuropati mm. Andre. 14

15 Lægemiddelinteraktioner Reaktioner, der skyldes at to eller flere lægemidler ved samtidig indgift påvirker hinandens virkning. Synergisme - antagonisme. Hyppigste årsager: antihypertensiva, antiepileptika, p.o. antidiabetika, digoxin, psykofarmaka. Fælles: indgriben i fysiologiske processer, lavt terapeutisk indeks, langtidsbehandling, lang halveringstid. Kombinationsterapi: synergisme tilstræbes. Additiv effekt: 1+1=2 Potenserende effekt: 1+1=3 Lægemiddelinteraktioner: Dynamiske: påvirker hinandens effekt på virkningsstedet. Kinetiske: ændrer lægemiddelkoncentrationen i plasma. Lægemiddelinteraktioner Farmakokinetiske interaktioner: Absorptionsplan: chelater. Proteinbindingsplan: konkurrence om pladser. Metaboliseringsplan: enzymhæmning/øgning. Ekskretionsplan: urin ph. Føde: Både for og imod afhængigt af lægemiddel. F.eks.: p.o. antidiabetika, NSAID, antacida, tetracyklin m.fl. Alkohol: Især virkning ved indtagelse af sederende medicamina. F.eks.: benzodiazepiner, metronidazol, cimetidin, paracetamol. Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved medicingivning Sygeplejerskens ansvar Juridisk ansvar: Groft uforsvarlig eller gentagne forsømmelser kan straffes med bøde eller hæfte. Fagligt ansvar: Autorisation fra Sundhedsstyrelsen kan frakendes ved sygdom, misbrug eller grov uduelighed. Personligt ansvar: Pligt til at udvise omhu og samvittigsfuldhed. Forbudt at ændre en lægeordineret behandling, men ikke at nægte at udføre den. Sygeplejestuderende under sygeplejerskens ansvar. Forebyggelse af fejltagelser Vågen, opmærksom, koncentreret. Tager lægemidlerne frem, umiddelbart inden uddeling. Samme person finder frem og uddeler. Kendskab til lægemidlerne. Adgang til opslagsbøger. Korrekt regnemetode. Alm. dosis (1-2 tbl., dråber osv.). Hygiejniske principper. Opgaver ved medicingivning Dataindsamling ved medicingivning: Rigtige patienter (CPR-nr.). Overvære indtagelsen - selvadministration. Korrekt dosis. Planlægning ved medicingivning: Ajourføring af medicinlister. Afklaring af tvivlsspørgsmål. Oprydning i medicinskabet. Kontrol af opslagsbøger. 15

16 Opgaver ved medicingivning Udførelse ved medicingivning: Vaske hænder. Lægemidlerne fremfindes og uddeles i samme seance. Lægemiddeletiketten læses 3 gange. Praktiske forholdsregler: Drikke mindst et halvt glas vand. Ikke vente på p.n.-medicin. Evaluering af medicingivning: Godt nok. Rækkefølgen? Tidspunkt? Alle pt. korrekt medicin? Vigtigt at handle på forkert indgift. Observation af ptt. Medicingivning Medicinskabets indretning: ATC-kode (Antatomical Therapeutic Chemical Classification System): Bogstaver og arabertal i 5 lag. A øverst til venstre osv. Mindre aflåst skab til opioider. 2 gange om året gennemgang af farmaceut Cave skal stå med rødt på forsiden af journalerne. Terapeutiske hovedgrupper Latinske forkortelser Tidspunkt for indgift Ansvar og misbrug So-Su assistentens ansvar: Kompetance til medicingivning afhængig af oplæring. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn. Medicinmisbrug blandt personalet: CNS-medikamina (morfika, anxiolytika, hypnotika). Ubetryggende udførelse af arbejde. 16

17 Medicingivning i primær sektor I hjemmet: Opbevares sikkert. Medicinliste og dosisæske tydeligt mærket. På plejehjem: Ledelsens ansvar at der foreligger instrukser. Ingen fællesmedicin. Forsvarlig opbevaring hos hver enkelt beboer. Hjælp til håndkøbsmedicin og alternativ medicin. Bortskaffelse af medicin. Speciel farmakologi Antiemetika Lægemidler, der dæmper brækrefleksen. Brækrefleksen styres af: CNS Brækcentret i medulla oblongata. Acetylkolin, histamin. Kemotriggerzonen i 4. Ventrikel. Dopamin. Serotoninreceptorer i 4. Ventrikel. GI-kanalen Dopamin og serotonin receptorer. Antiemetika med central virkning Antipsykotika: haloperidol (Serenase). Blokerer både acetylkolinreceptorer og dopaminreceptorer i CNS. Indikation: kvalme udløst af cystostatika, stråling og opioider. Bivirkninger: ortostatisk hypotension, sedation, allergiske reaktioner, ekstrapyramidale symptomer. Antihistaminer: cinnarizin (Sepan). Blokerer acetylkolinreceptorer og H 1 -receptorer i CNS. Indikation: transportsyge, kvalme, opkastning. Bivirkninger: sløvhed, mundtørhed, allergi. Serotoninantagonister: ondansetron (Zofran). Blokerer serotoninreceptorerne i 4. ventrikel. Indikation: kemoterapi, stråling. Bivirkninger: obstipation, hvp., rødme mm. Antiemetika med perifer virkning F.eks.: domperidon (Motilium), metoclopramid (Primperan, Emperal, Gastro-Timelets). Virkningsmekanisme: hæmmer dopaminreceptorerne i GI-kanalen og øger tarmmotiliteten. Indikationer: kvalme og opkastninger, specielt årsaget af lokal irritation. Bivirkninger: døsighed, indre uro, konfusion, depression, ekstrapyramidale bivirkninger. Kan kombineres med glukokortikoid med større effekt. Laksantia Fremmer defækationen. Inddeling: Virkning på tarmindholdet. Virkning på tarmmotorikken. Rektale midler. Obstipation: knoldede, hårde og tørre fækalier. > 3 dage. Akut: kostændring, rejser, psykisk, sengeleje mm. Kortvarig beh. Kan benytte tarmmotorik stimulerende. Kronisk: hyppigst. Primær: undertrykkelse, manglende fysiologisk behov. Sekundær: lægemidler, sygdomme, graviditet, væsketab, misbrug af laksantia. Profylakse og beh.: ændring af vaner, motion, kost, væske. 17

18 Laksantia med primær virkning på tarmindholdet Osmotiske laksantia/salinske laksantia: F.eks.: lactulose, magnesiumoxid (Magnesia). Ligner salte og binder vand ved osmose. Blødgører, øger volumen og peristaltik. Anvendelse: virkning efter ca. 8 t. Laktulose: tilbageholder vand via osmose. Bivirkninger: luftgener. Magnesiumoxid: vandbindende. Syreneutraliserende. Bivirkninger: 15-30% absorberes og udskilles via nyrerne. Ved ophobning: sløvhed, coma og muskellammelse. Laksantia med primær virkning på tarmindholdet Rumopfyldende laksantia: F.eks.: lactitol (Importal), loppefrøskaller (Vi-Siblin). Virker ligesom fiberpræparater. Kvælder op og smører tarmen, øger peristaltikken og tarmpassagen. Anvendelse: virkning efter timer. Kræver rigelig væske. Bivirkninger: kan klumpe sammen og stoppe tarm/spiserør. Øget luftafgang. Midler med stimulerende virkning på tarmmotorikken F.eks.: Syntetiske: bisocodyl (Toilax, Dulcolax, Perilax). Vegetabilske stoffer: antraquinonforb. (Pursenid). Absorberes til kredsløbet. Virker direkte stimulerende på tyktarmens peristaltik samt hæmmende på vand og saltabsorptionen. Virkning efter 6-12 timer. Indikationer: tarmens bevægelser kan blive afhængige. Bør kun benyttes til akut obstipation. Bivirkninger: abdominalsmerter, forstyrrelser i væske/elektrolytbalance (hypokaliæmi). Misfarvning af fæces og urin. Rektale laksantia Suppositorier og klysma. F.eks.: Stimulerende: bisacodyl (Dulcolax, Toilax, Perilax). Blødgørende: (Microlax, Klyx, Glyoktyl). Virkning afhængig af indholdsstof. Indtræder ofte efter 5-20 min. Bivirkninger: ingen. Disse bør foretrækkes pga. manglende bivirkninger. Virkningstiden ved laksantia Midler mod diarré Løsere og hyppigere afføring. Peristaltikhæmmende: Håndkøb: loperamid (Imodium, Propiden). Receptpligtig: morfin 1% (Opium). Kraftig stoppende. Kun symptomlindring. Loperamid hæmmer sekretion og øger absorption. Indikation: akut opstået diarré. Bivirkninger: Loperamid: mundtørhed, kvalme, obstipation, mavesmerter. Morfin: eufori, døsighed og kvalme. Midler der regulerer tarmfloraen: F.eks.: mælkesyrebakterier (Paraghurt, Idoform). Indikation: forebyggende diarré (rejser, antibiotika, sondeernæring). Bivirkninger: ingen. 18

19 Analgetika - generelt Analgetika Definition: lægemidler, der ved systemisk indgift fremkalder smertelindring uden i nævneværdig grad at påvirke bevidstheden. I modsætning til anæstesimidler. Kombination af midler ofte en fordel. Psykofarmaka, antiepileptika, muskelrelaksantia og glukokortikoider bruges også. Akut smerte: nyttigt advarselssignal. Kronisk smerte: destruktiv for patienten. Smerte er en sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel eller truende vævsskade eller beskrives i vendinger, som om en sådan var til stede. Smertetærskel: kan variere. Psykologisk overbygning: afhængig af lokalisation. Smerter - neurofysiologisk Kemiske mediatorer ved nociception Algogene (smertevoldende) stoffer: frigives ved skadelig påvirkning. Nociceptorer: leder gennem afferente nerver signalet via rygmarven til hjernen. Signalet opfattes som smerte. Varierende mængde afhængig af vævstype. Endogene morfika : kroppen frigører endorfiner, enkefaliner og dysnorfiner som årsager smertelindring. Mekanoreceptorer: receptorer for tryk i hud, som via gate-control teorien hæmmer smerter. Opioider Opioider Virkningsmekanisme: agonister på opioidreceptorer overvejende i hjernestamme og rygmarvens baghorn. Desuden findes de i tarmen, den forlængede rygmarv og n. vagus. Virkninger CNS: Smertestillende, euforiserende, sederende og angstdæmpende. Øget smertetærskel og ændret smerteopfattelse. Stimulation af brækcentret. Kontration af pupillerne. Hostestillende virkning. Mundtørhed. Respirationen: Respirationsdepression: nedsat følsomhed for kuldioxid. Blære og GI-kanal: Hæmmer peristatik, mindsker defækationstrang, hæmmer vandladningsrefleks. Kredsløbet: Venedilatation. Histaminfrigørelse: Rødme, hudkløe, blodtryksfald og bronkokonstriktion. Tolerans: Øgning af dosis for samme effekt. Hurtigt for centrale virkninger. Fysisk afhængighed: Efter nogle ugers indtagelse. Abstinenser (kvalme, ubehag, tremor, sved mm.) ved seponering. Psykisk afhængighed: Psykisk behov for at opnå eufori. 19

20 Stærke opioider Eksempler: Stærkt virkende: morfin, Contalgin, Durogesic (fentanyl), Ketodur (ketobemidon), Petidin, Vilan (nicomorphin), OxyContin (depotoxycodon), Metadon m.fl. Stærkt virkende med spasmolytikum: Ketogan. Stærkt virkende med både agonistisk og antagonistisk virkning: Temgesic m.fl. Indikationer: Stærke akutte smerter. Præ- og postoperativt. Kroniske smerter med malign årsag. Svær diarré. Akut hjertesvigt. Kontraindikationer: Respirationsdeprimerede. Øget intrakranielt tryk, leversygdom og alkoholforgiftning. Stærke opioider Bivirkninger: Døsighed, afhængighed, toleransudvikling, eufori, allergi, kvalme, obstipation, konfusion, respirationsdepression. Antidot: naloxon. Morfin: stor first-pass metabolisme. Petidin: mindre potent. Virkning hurtigere og kortere. Metadon: absorberes let. Længere virkning. Mindre euforiserende, sederende, obstiperende og emetisk. Risiko for akkumulation. Cimetidin hæmmer nedbrydning. Temgesic: mindre risiko for afhængighed. Abstinenser begrænsede. Ketogan: højt misbrugspotentiale. Spasmolytisk? Opium: som dråber ved svær diarré. Svage opioider Opioidlignende virkning Eksempler: Kodein, Abalgin og Doloxene (dextropropoxyphen). Mindre maksimalvirkning og risiko for afhængighed. Indikationer: Lette til moderate smerter. Kombineres med non-opioid analgetikum. Kodein hostestillende. Kontraindikationer: Levercirrhose. I kombination med alkohol. Kodein: 5-10% omdannes i leveren til morfin. Bivirkninger typisk døsighed, kvalme og obstipation. Dextropropoxyphen: ligner metadon. Lang halveringstid. Lavt terapeutisk indeks og ophobning af giftig metabolit. Eksempler: Nobligan, Dolol og Mandolgin (tramadol). Virkningsmekanisme: Agonist på opioidreceptorer. Indikationer: Moderate til stærke smerter. Bivirkninger: Kvalme, opkastning, obstipation, svimmelhed, døsighed, svedudbrud, hudrødme, mundtørhed, hovedpine. Stærke analgetika Svagt virkende non-opioid analgetika Acetylsalicylsyre-gruppen: Eksempler: Idotyl, Aspirin, Magnyl, Kodimagnyl, Treo. Virkningsmekanisme: hæmmer produktion af prostaglandiner. Hæmmer trombocytaggregation. Virkninger: analgetisk, antipyretisk, antiinflammatorisk, antitrombotisk. Indikationer: svage til moderate smerter. Tromboseprofylakse. Bivirkninger: GI-gener (trykken, kvalme, opkastning, maveblødning), allergi, tinnitus, hovedpine, svedudbrud, tågesyn og svimmelhed. Risikogrupper: astmapatienter, AK-behandlede, gravide, ulcus, lever- eller nyreinsufficiens. Børn: mistanke om medvirken til Reyes syndrom. Ikke til børn under 12 år. 20

21 Svagt virkende non-opioid analgetika Paracetamol-gruppen: Eksempler: Pamol, Panodil, Pinex. Virkningsmekanisme: ukendt men både central og perifer komponent. Virkninger: analgetisk og antipyretisk. Indikationer: svage til moderate smerter. Bivirkninger: kvalme, allergiske symptomer, leverskader, død. Risikogrupper: gravide i tredie trimester. Forsigtighed ved nyre- og leverinsufficiens. Kombinations-præparater: Eksempler: Fortamol og Kodipar (codein og paracetamol). NSAID: Især ved gigt- og muskelsmerter. Kan kombineres ved paracetamol. Andre midler Psykofarmaka: TCA: f.eks. ved brændende, sviende og prikkende smerter ved herpes zoster og trigeminusneuralgi). Antipsykotika: nurologiske smertertilstande og migræne. Antiepileptika: jagende neuralgiforme smerter. Muskelrelaksantia: krampende smerter f.eks. kolikspasmer. Glukokortikoider: antiinflammatorisk virkning. Evt. ved neurogene smerter med tumor invækst. Cytostatika og immunosuppresive stoffer Cytostatika - generelt Definition: lægemidler, der hæmmer cellevækst. Behandlingsprincipper: hæmmer også raske celler. Derfor styres behandling efter knoglemarvspåvirkningen (leukocytter og thrombocytter). Kun kombinationsbehandling. Effekt: bedst hos børn. Problemer: toksicitet og resistens (primær eller sekundær). Generelle bivirkninger: leukopeni, trombocytopeni, mundsår, diarré, infertilitet, kvalme, opkastning, alopeci, nervepåvirkning, obstipation mm. Carcinogen effekt. Urinsyre - allopurinol. Kontraindikationer: gravide. Forsigtig omgang med cytostatika og patienter i behandling. Virkningsmekanisme: cellegifte. Alkylerende cytostatika Eksempler: Leukeran (chlorambucil), Sendoxan (cyclophosphamid), carboplatin, Citosin (cisplatin). Virkningsmekanisme: Binder DNA og hæmmer DNA- og RNA- syntese samt mitosen. Kort halveringstid. Udskilles i urinen. Indikationer: Afhængigt af stof. F.eks. leukæmi, c. mammae, c. pulmonalis, c. testis. Bivirkninger: Knoglemarvsdepression, nyrepåvirkning, oto-, neurotoksicitet, lungefibrose, hæmorrhagisk cystit. Mutagen og karcinogen effekt. Kontaktallergi. Antimetabolitter Eksempler: Cytosar (cytarabin), methotrexat, Imurel (azathioprin). Virkningsmekanisme: Blokerer indbygningen af puriner eller pyrimidiner i DNA eller RNA. Rammer kun celler i vækst. Indikationer: Afhængig af stof. F.eks. leukæmi, c. pulmonalis, c. mammae, GI-cancer. Sygdom med behov for immunosuppresion. Bivirkninger: Generelle for cytostatika. Methotrexat og mercaptopurin med risiko for reversibel leverpåvirkning. 21

22 Antibiotika Eksempler: Adriamycin (doxorubicin), Bleomycin, Mitomycin, Aclarubicin, Novantrone (mitoxantron). Virkningsmekanisme: Alkylering af DNA, kompleksdannelse med DNA eller fremkaldelse af brud på DNA. Både på celler i hvile og i vækst. Indikationer: Afhængig af præparat. F.eks. leukæmier, c. testis, c. mammae, c. vesicae. Bivirkninger: Bleomycin: lungefibrose, epithelitis. Doxorubicin, aclarubicin og mitoxantron: myokardietoksicitet. Antimitotika / mitosehæmmere Eksempler: Oncovin (vinkristin), Velbe (vinblastin), Vepesid (etoposid), Taxol (paclitaxel), Taxotere (docetaxel), Condyline (podophylliotoksin). Virkningsmekanisme: Standser delingsfasen. Indikationer: Primært ved akut leukæmi, maligne lymfomer og c. Pulmonalis. Bivirkninger: Vincristin: neurotoksicitet, obstipation, paralytisk ileus. Vinplastin og podofyllotoksin: generelle bivirkninger. Paclitaxel og docetaxel: generelle samt overfølsomhed. Hormoner og antihormoner Eksempler: Østrogen: Østradiol, Progynon. Antiøstrogener: Tamofen, Lentaron Depot. Progesteronderivater: Megace, megestin, Provera. Antiandrogener: Androcur, Eulexin, Suprefact. Virkningsmekanisme: Cytostatisk på cancerceller via receptorer. Indikationer: Kræftformer fra hormonafhængigt væv. Østrogen og antiandrogen ved c. prostatae. Progesteronderivater ved c. mammae. Bivirkninger: Østrogener og progesteronderivater: kvalme, dyspepsi, vægtøgning. Antiøstrogener: hedeture, vaginalblødning, kvalme, mundtørhed. Antiandrogener: leverpåvirkning, vægtøgning, depression, gynækomasti, nedsat libido. Glukokortikoider Eksempler: Prednison, Prednisolon. Virkningsmekanisme: Direkte cytotoksisk på lymfoidt væv. Indikationer: Lymfatisk leukæmi, maligne lymfomer, myelomatose. Evt. ved palliativ behandling. Bivirkninger: Atrofi af binyrebark, ændret fedtfordeling, hyperglykæmi, mavesår, infektionsrisiko, psykisk abnormiteter, thyreoideahyperplasi, muskelsvaghed, knogleskørhed, trombosetendens, hudblødninger, impotens, elektrolytforstyrrelser, amenorré. Biologiske cytoregulatorer Interferoner: Eksempler: Imukin (gamma-1b), Introna (alfa-2b), Roceron-A (alfa-2a). Virkningsmekanismer: hæmmer den ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. Hæmning af cellevækst. Indikationer: Imukin til kronisk granulomatøs sygdom og DS. Øvrige to til visse kræftsygdomme (f.eks. Kaposi sarkom, Non-Hodgkin lymfom, leukæmier). Bivirkninger: influenzalignende symptomer, træthed, svimmelhed, diarré, trombocytopeni, nedsat lymfocyttal. Biologiske cytoregulatorer Interleukiner: Eksempler: Proleukin, Granocyte, Leucomax. Virkningsmekanisme: stimulerer dannelsen af forstadier til blodlegemer. Indikation: Proleukin ved renalcelle karcinom. Granocyte efter knoglemarvstransplantation eller cytostatikabeh. Leucomax ved neutropeni. Bivirkninger: Proleukin: blodtryksfald, takykardi, lungeødem, nyrepåvirkning, influenzalignende, reversibel leverpåvirkning, kvalme, opkastning, diarré, konfusion, depression, anæmi, trombopeni, lymfopeni. Granocyte: knoglesmerter, lokalreaktion. Leucomax: feber, influenzalignende myalgier, lokalreaktion. 22

23 Immunosuppresive stoffer Ciclosporin: Eksempel: Sandimmun. Virkningsmekanisme: hæmmer T-lymfocytternes aktivitet. Indikationer: ved organstransplantation, knoglemarvstransplantation, svær psoriasis. Behandlingstid: døgnet før transplantation, lang behandling. Bivirkninger: væskeretention, hypertension, hyperkaliæmi, kvalme og nyretoksicitet. Lavt terapeutisk indeks. Reducerer nyrefunktionen hos 50%. Immunosuppresive stoffer Cytostatika: alkylerende og antimetabolitter. Hæmmer lymfoidt væv og dermed organafstødning. Glukokortikoider: Eksempler: Prednisolon, Prednison. Virkningsmekanisme: hæmmer dannelsen af T-lymfocytter og IL-2. Indikationer: hvor immunosuppresion ønskes. F.eks. transplantationer. Bivirkninger: Atrofi af binyrebark, ændret fedtfordeling, hyperglykæmi, mavesår, infektionsrisiko, psykisk abnormiteter, thyreoideahyperplasi, muskelsvaghed, knogleskørhed, trombosetendens, hudblødninger, impotens, elektrolytforstyrrelser, amenorré. Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 23

Farmakologi 2. semester

Farmakologi 2. semester Farmakologi 2. semester 6 lektioner Almen farmakologi 1 Farmakologi Farmakokinetik: Læren om lægemidlers skæbne i organismen: absorption, fordeling, metabolisering, eliminering. Beskriver organismens håndtering

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe A Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr. 0254 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Velkommen 01-12-2015. Det er lærerigt at have det sjovt! Positive følelser udvider og opbygger:

Velkommen 01-12-2015. Det er lærerigt at have det sjovt! Positive følelser udvider og opbygger: Velkommen Det er lærerigt at have det sjovt! Forskning viser at positivitet åbner os overfor verden, skaber udvikling og kreativitet og gør os i stand til at lære og blomstre (Barbara Fredrickson: Positivitet,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS DEMENSDAGEN D. 20. NOVEMBER 2014 Demenskonsulent Hanne Harrestrup & Demensfaglig leder Pia Østergaard "SMERTE ER EN UBEHAGELIG SENSORISK OG EMOTIONEL OPLEVELSE, FORBUNDET

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

SOPU Dag 1 17.11.2014

SOPU Dag 1 17.11.2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 SOPU 17.11.2014 Program 1. AMU mål og forventninger 2. Ældre og medicin 3. Almen farmakologi Kinetik og dynamik

Læs mere

OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker.

OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker. OBSTIPATION Obstipation er et hyppigt forekommende plagsomt symptom hos livstruende syge og døende mennesker. På Hospice Søndergård er målet, at: Obstipation ved ankomsten på Hospice skal være løst indenfor

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Farmakologi og medicinhåndtering Eksamensfag for alle. Faget læses af alle elever på avanceret niveau Mål 1: Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv Modulplan for modul 1.2, Basal farmakologi, efteråret 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, videoer, studiesal og workshops og andet som findes

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Medicinadministration

Medicinadministration Medicinadministration AMU Kursus 48101 Medicinadministration Dag 1 Forskel: Handleplan 1.dag - FART På hvilken måde skal dette modul gøre en forskel for dig i din hverdag? Arbejde: Hvordan ser du sammenhængen

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

KVALMEBEHANDLING. Kvalme forekommer hos op mod 40 % i de sidste 6 uger af alvorligt syge menneskers levetid.

KVALMEBEHANDLING. Kvalme forekommer hos op mod 40 % i de sidste 6 uger af alvorligt syge menneskers levetid. Udarbejdet af:lsi,vst dato: sept. 2010 Revideret af: VSt dato: okt.2014 Godkendt af:lan,san dato: okt.2014 2010 Revideres igen: om max 2 år KVALMEBEHANDLING Kvalme er en subjektiv oplevelse, som ofte ledsages

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat 1,5 mg (svarer til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imodium 0,2 mg/ml oral opløsning loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Amning og farmakologi

Amning og farmakologi Ammekursus 2012/13 Modul 4 Mette Aaskov Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk 1 Studier fra vestlige lande viser at 90-99% af alle kvinder får mindst en slags medicin i løbet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter KLINISKE RETNINGSLINIER Metadon til cancer smerter ved overlæge Nan Sonne. Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennemgået Januar 2008. Planlagt revideret September 2008 Målgruppe: Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Klinisk vejledning HospiceLimfjord. Obstipation

Klinisk vejledning HospiceLimfjord. Obstipation Obstipation Emne: Definition: Obstipation Obstipation er en tilstand med sjældne, uregelmæssige, besværlige og ofte smertefulde afføringer, ofte kombineret med utilpashed. Formål/mål: At forebygge og behandle

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere