Metoder til at undgå. L. Rae Lake.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til at undgå. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE L. Rae Lake 2

3 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fire artikler fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) FØRSTE DEL: planeten kan kun sørge for menneskene op til en vis grænse. Dette er et mere grundlæggende problem, end man kan forestille sig. Der findes dog beviser på, at menneskeheden har en voksende erkendelse netop af dette problem, selv om der stadig er mange misforståelser, som i dag bl.a. giver sig udslag i en tilfældig og utryg brug af præventive midler. Efterhånden som menneskehedens intelligens udvikler sig (og det sker hurtigt nu) og loven om rytme og fremgangsmåde bliver forstået, vil man nå til erkendelse af, at der findes visse medfødte reaktionsmekanismer, som kan forhindre undfangelse, og så vil de præventive midler ikke længere være nødvendige. Det lyder endnu meget tvivlsomt og næsten umuligt, men menneskeheden er nu hurtigt ved at opnå selvkontrol og dette kan skabe visse automatiske og naturlige forandringer. Alice A. Bailey, Undervisning i Den Nye Tidsalder, s

4 I disse fire artikler anvendes generaliseringer til at belyse forskellene i de kontroversielle og teoretiske tanker, der inkluderer to valgmuligheder i forbindelse med forplantning. Det drejer sig om følgende: Den potentielle betydning af hormonal selvkontrol, hvornår et liv helt præcist begynder, barnemord, sjælens rettigheder, legemets rettigheder, faderskab og seksualitetens historie. Bemærk venligst, at disse artikler beskæftiger sig med hormonale faktorer og ikke med genetiske ved fødsler. Visualisering kan have en hormonal effekt på en graviditet, men den påvirker på ingen måde en graviditet med genetiske komplikationer. Tanker, der kommer til udtryk i disse fire artikler, er eksperimentelle og skal på ingen måde erstatte de konventionelle metoder til fødselskontrol eller de normale lægelige råd. Man kan spekulere over, hvad der er galt med økonomi- og uddannelsessystemerne. Måske skulle jeg begynde med begyndelsen og studere virkningerne af samfundets bjerge af hundredtusinde uønskede babyer, der afvises og negligeres af forældre, der forsømmer deres pligt, samt det stigende antal emotionelt truede abstinensbabyer 1 (beskrevet af en lærer som destruktive 2 ), alkoholskadede babyer og fysisk truede AIDS-babyer, der som gruppe belaster økonomien i sundheds- og velfærdssystemerne. Overvej endvidere langtidsvirkningerne for titusinder af børn, der vokser op og bliver opdraget af enlige mødre, som for manges vedkommende må skabe en familie i fattigdom uden nogen form for finansiel hjælp fra fædrene. Der er behov for en omfattende konference om befolkningstilvækst og fødselskontrol, hvor man drøfter holdninger til abort i global målestok. Når kvinder som en verdensgruppe kan få børn, når og hvordan de ønsker det, vil det føre til interessante forgreninger i samfundet. I en ideel verden vil kvinder kun blive gravide, når de er parate til at pleje og passe en nyinkarneret sjæl. I en bedre verden vil nyfødte blive værdsat, som de skatte de er, og adoptioner vil være sjældne, aborter vil være unødvendige og svangerskabsforebyggende metoder vil høre fortiden til. Men vi lever i dagens realiteter. 1 Babyer, der fødes med abstinenser fra moderens brug af narkotika, kaldes Crack-babies, som er et udtalt fænomen i Vestens store byer. 2 Predatory personalities: Destruktiv aggressiv person (dvs. psykopat eller sociopat), der føler sig overlegen i forhold til resten af den menneskelige race. 4

5 Hensigten med den udviklede reproduktive cyklus hos både mænd og kvinder er at sikre kontinuiteten af arten, men dette betyder ikke, at enhver kvinde bør føde et barn. Det er et spørgsmål om valg. At foretage et seksuelt valg er en naturlig del i opvæksttiden lige fra undfangelsen, hvor barnet vælger køn, og til øvrige seksuelle valg senere i livet. Som alt andet er en graviditet en del af den basale dualitet i livet, der styres af anden stråle for gensidig tiltrækning. Ethvert aspekt af menneskets fri vilje er underlagt de to ord ja og nej specielt i relation til det esoteriske princip om beslutning og det menneskelige princip om udvikling gennem konflikt. alle kriser i den fysiske verden individuelle kriser og de kriser, der har relation til menneskeheden som en enhed styres af princippet om konflikt, hvorimod kriser i den åndelige verden styres af det esoteriske princip om beslutning. Alice A. Bailey, Strålerne og Indvielserne, s. 607 Samspillet mellem disse to principper er altafgørende for de unikke menneskelige kvaliteter ubeslutsomhed og meningsforskelle. Menneskeheden manipulerer ustandseligt med naturen. Man ændrer vejret, kan leve under vand, eksperimenterer i rummet, helbreder for tidligt fødte babyer og holder mennesker i live med respiratorer. Hvis valg ikke var en mulig del af menneskets natur på alle niveauer så havde vi aldrig haft mulighed for at forlade Faderens bolig ved skabelsens begyndelse. At respondere på monadens mulighed for at foretage reproduktive valg er ganske enkelt et andet eksempel på, at menneskeheden stræber efter at udforske forbindelsen til Gud. Udvikling af hormonal selv-kontrol Der er grundlag for at mene, at selv-kontrol ved hjælp af visualisering kan være nøglen til kontakt med de medfødte reaktioner, der vil modvirke konception. Denne medfødte reaktion er til stede fra fødslen og hører til den essentielle natur. Det er bemærkelsesværdigt, at medfødte reaktioner snarere stammer fra tænkeevnen end fra erfaringer og er baseret på almindelige forventninger. Når reproduktion baseres på esoterisk forståelse i modsætning til almindelig logik, så bliver graviditeten en valgmulighed og ikke et mandat fra Gud. Det bliver naturligt, og kvinden bliver ikke et offer, for graviditet kan accepteres eller afvises af kvinden selv uden indblanding fra andre og uafhængigt af tidens mode. 5

6 Ved hjælp af visualisering vil mange mennesker kunne ændre deres egne stressniveauer med konkrete fysiske virkninger. Alt, der påvirker stress direkte og kraftfuldt, påvirker også de hormonale niveauer hos både mænd og kvinder. Det må f.eks. være muligt at igangsætte en menstruation for at undgå en uønsket graviditet, at lindre symptomerne på præ-menstrual syndromet, og undgå ophør af menstruation ved klimakteriet. Og selv om kun en ganske lille grad af hormonal selvkontrol er mulig på kritiske tidspunkter, så har dette menneskelige potentiale langtrækkende betydninger. I tredje del af denne artikelserie vil dette blive analyseret på en mere detaljeret måde. Det er uden betydning, at det kun er en lille procentdel af kvinderne, der vil være i stand til at anvende disse teknikker effektivt. Hvis hormonal selvkontrol indeholder en del af svaret eller endog et fingerpeg om naturlig fødselskontrol, så vil stridighederne om abort mindskes betydeligt, ikke gennem vedtagelse af resolutioner (i relation til princippet om konflikt), men på en helt personlig måde gennem esoteriske beslutninger (i relation til princippet om beslutning). Beslutninger, der vil erstatte de tidligere vedtagne beslutninger, vil vise sig som et resultat af individuel brug og forståelse af den tekniske side af de to valgmuligheder: Det hormonale valg og det fysiske valg. Det kræver, at man kan tænke klart vedrørende teknikkernes esoteriske baggrund, for hvad der besluttes i disse dybe konflikter og meget menneskelige kriser. Det kræver endvidere, at man har en rigtig forståelse af de processer, der er involveret i hormonal selvkontrol. Processen, der skabte problemet, er derfor også den proces, der kan løse det. Den stenede vej til beslutning Dybest set raser konflikterne om forplantning mellem tilhængere med religiøse overbevisninger baseret på rationelle argumenter og den åndelige motivations fornuftige og intuitive opfattelse. 6

7 Det mindst konstruktive element i den løbende dialog, der finder sted mellem de såkaldte fortalere for fri abort og fortalerne for at kombinere anti-abort/antiseksualitet undervisning/anti-fødselskontrol er uvidenhed, eller man nægter at lære at anvende teknisk korrekte udtryk. Et foster er f.eks. ud fra et lægeligt synspunkt blot en potentiel baby. Hvis man brugte sproget korrekt, ville man sige, at det vordende menneske gennemgår flere stadier. Efter undfangelsen deler det befrugtede æg sig til to små cellekugler, som kaldes et embryon. Disse stadier kaldes: o efter få dage et æg deles eller zygote 3 o efter otte uger et embryon 4 o fra den 8. uge indtil fødslen en føtus 5 o efter fødslen et spædbarn eller en baby 3 En zygote er resultatet af en befrugtning. Når en ægcelle og en sædcelle sammensmeltes til en enkelt diploid celle kaldes denne for en zygote. 4 Embryon eller embryo er betegnelsen for et kim eller et foster i den tidlige udviklingsperiode. 5 Føtus stammer fra det latinske foetus eller fetus, der betyder det at føde eller fødsel. 7

8 Livmoderen, der næsten ligner et symbol på det astrologiske tegn for TYREN, er en knytnævestor triangulær lomme, der sidder udspændt i skeden. Dens nederste del kaldes livmoderhalsen, og den er forbundet med to æggestokke med æggeledere. Ordet skød er et uklart bibelsk udtryk, der er uegnet og følelsesladet, men ekstremister holder af at bruge det. Praktisk talt alle misbruger ordet abort. Enhver abort er ikke altid et tab. Bemærk, at når en graviditet afbrydes indenfor de otte første uger, så er det teknisk set ikke et foster, og derfor lægeligt set ikke en abort. Det er en del i en relativ enkel proces, der kaldes menstruel udskrabning eller menstruel regulering og som indebærer en forventning om menstruation. 8

9 Ved den 7. uge Ved den 12. uge Ved den 18. uge Ved den 20. uge Ved den 28. uge Ved den 30. uge For et stort flertal er forventningen om menstruation forbi. De fleste klinikker foretager aborter til 12. uge. (4½-5 mdr.) føtusen viser tegn på liv og bevæger sig. Mindre end 1% foretages efter 20 uger. 80% er hos teenagere, der er uvidende om, at det er nødvendigt med en hurtig beslutning). USA s Højesteret siger, at abort kan udføres legalt (på betingelser) og endog senere, hvis kvindens liv er i fare. Hjernebølger indikerer, at fostret kan opfatte smerte. Under denne proces ønsker alle, at fostret endnu ikke havde antaget form men det har det. Det har form som et menneske. Og der er en følelsesmæssig smerte for alle, der er involveret. Hvornår begynder livet? Dette spørgsmål er vanskeligt at besvare, fordi det er så uklart og så misvisende, at det er umuligt for et menneske at besvare det i fuld overensstemmelse med sandheden. Som svar på dette konkrete spørgsmål, der reelt kræver et svar fra et almægtigt, alvidende og allestedsnærværende væsen, så eksisterede livet forud for manifestationen af vores ret ubetydelige solsystem. Derfor vil livet med sikkerhed overleve solsystemet og fortsat belive Universet en proces, der både er kendt og ukendt. D.K. siger det således: LIV ER. I åndelig betydning kan man ikke tilintetgøre liv Disciple og kandidater til indvielse véd, at liv er en enhed, hvad enten det tager form i det andet, det tredje eller fjerde naturrige. De véd, at deres iboende liv er ét med livet i det første naturrige, mineralriget. De har også lært, at liv er uudslukkeligt, at det ikke kan tages eller tilintetgøres, men fortsætter fra form til form og fra erfaring til erfaring, indtil Guds fuldkomne vilje kan komme til udtryk. Alice A. Bailey, Strålerne og Indvielserne, s

10 Et par mere relevante spørgsmål er: Hvornår bliver en menneskelig form et menneskeligt væsen? Hvornår ophører et foster med at være en fortsættelse af moderens legeme og sjæl og former sin egen uafhængige identitet? Det esoteriske svar på begge er: Fremskyndelse. Foster i 18. uge En omdiskuteret fremskyndelse markerer ifølge læren om den tidløse visdom og mange historiske og religiøse traditioner det tidspunkt, hvor sjælen træder ind. Omkring den 18. uge (4½ til 5 måneder) fremskynder fosteret udviklingen og begynder at bevæge sig uafhængigt i livmoderen. For eksempel forbyder koranen abort efter 120 dage, når sjælen er dannet. Det skubber sig hensigtsmæssigt frem for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse, og snart er fostret blevet et menneskeligt væsen. Djwhal Khul siger, at sjælen kredser, indtil fostrets hjerne er tilstrækkelig moden til at acceptere en sådan fusion eller overførsel af energi uden risiko: lyslegemet er ufuldstændigt og diffust, og det svæver helt enkelt over barnets fysiske form og venter på en lejlighed til at træde ind og oplyse bevidstheden. Alice A. Bailey, Undervisningen i Den Nye Tidsalder, s. 143 På tidspunktet for fremskyndelse får fostret et elektrisk stød fra syvende stråle, der betyder, at legeme og sjæl føjes sammen, og dermed er et menneskeligt væsen formet. Inden fremskyndelsen er fostret en levende menneskelig form af stof, men endnu uden en åndelig identitet eller en selvstændig bevidsthed. På et personligt niveau er dette øjeblik muligvis det åndelige grundlag for forestillingen om den oprindelige synd stof adskilt fra Gud, som man søger tilgivelse for. Adskilt fra moderen er den menneskelige form teknisk set udelukkende en animal natur, før den smelter samme med monaden ved fremskyndelsen. På samme måde som fostret symboliserer den fysiske relation mellem faderen og moderen, sådan symboliserer den individualiserede sjæl den essentielle relation mellem personlighed/moder og monade/fader. I det dybt åndelige øjeblik (ofte ubemærket) gennemtrænges fostrets hjerne af den iboende individualiserende sjæl, og derved skabes der et sandt menneskeligt væsen af den levende menneskelige form. 10

11 Fornuftbestemt drab er ikke mord Der føres ikke krig mod babyer, som den katolske kirke hævder. Den virkelige krig føres mod seksuel uvidenhed. Hvordan kan man hjælpe velmenende mennesker, der ikke forstår livets natur, til at nærme sig den kendsgerning, at babyer hverken dræbes eller myrdes? Det er kun embryoner og føtuser, der er involveret. At dræbe babyer er barnemord, og ikke abort. (Dette vil blive uddybet i fjerde del). Ja, både ophør af menstruation og foretagelse af abort afslutter helt afgørende et liv livet af en menneskelig form men det er forkert at kalde det mord. Indtil fremskyndelsen er dette analogt med at miste sine mandler eller sin blindtarm, der faktisk repræsenterer både en forms død, og de levende cellers død, der danner formen. Den kredsende sjæl forbliver relativt uskadt, når dens faste fysiske form frigøres. At dræbe er ikke altid imod loven. Selv om loven varierer fra land til land om det, der er lovligt og ulovligt, så er der dog en ensartet accept af de måder, der anvendes til at tage menneskers liv på inklusiv dødsstraf, krig, selvforsvar og abort. I visse retssystemer er abort en lovlig form for drab ikke mord. Der har aldrig været en principiel erkendelse af et menneskelivs ukrænkelighed. De fleste religioner tillader mænd og kvinder at dræbe som selvforsvar og i krige. Når et menneske trykker på en knap og dræber millioner af mennesker, så opfattes det indirekte som et selvforsvar, og kirken protesterer ikke. I de tilfælde den ikke kan fordømme en handling, afholder den en bønnegudstjeneste, når forholdene f.eks. kræver dødsstraf. Abort-problematikken ligger i samme kategoriske gråzone, hvad angår lovligt drab, men når en kvinde handler i selvforsvar, når en graviditet truer hendes fremtid, så råber fundamentalisterne mord. På grund af manglende evne til at skelne mellem liv og form bliver mange mennesker dybt berørt, når et menneske dør ved egen hånd, uanset det er en abort eller hjælp til selvmord. Ifølge de almindelige normer er døden lig med sjælens tilstand før undfangelsen. Set fra sjælens perspektiv kaldes livet i fysisk inkarnation den lille død og en periode med forlænget begrænsning. Sandheden vil i den kommende tidsalder føre menneskeheden ind på nye måder og nye metoder at tænke på. Esoterikere opfatter fødslen som en proces, der fører mennesket ind i den mørke fysiske inkarnation, som på sin side virker som en forudbestemt og forberedende proces, der senere bliver en fødsel ind i lyset og som fortsætter i lyset og skaber en ydre form til lyslegemet. Alice A. Bailey, Undervisningen i Den Nye Tidsalder, s

12 To specielle måder at nærme sig virkeligheden på Selv om anti-abort-bevægelsernes tilhængere er velmenende mennesker, så er deres opfattelse ikke baseret på en åndelig virkelighed, men på et emotionelt trossystem. Problemet for samfundet som en helhed er, at alle anti-abort-kræfter modsætter sig alle realistiske løsninger. For fundamentalister er abort-problemet et lige så enkelt problem som nationalisme og racisme. For mange mennesker er abort forbundet med synd og utugt. Kristne fundamentalister modsætter sig seksualundervisning, og den katolske kirke ønsker ikke fødselskontrol så hvad fødselsproblemet angår, slutter fundamentalisterne sig til den katolsk ortodokse kirke, der giver næring til forestillingen om døde fostre, og de tager deres børn med til boykottede klinikker og råber mordere. Nye retskendelser skaber nu en snæver stødpudezone med relativ ro omkring klinikkerne, men det har ikke forhindret adskillige mord på abortlæger, udført af de mennesker, der er modstandere af deres arbejde. Men selv positive ord som form-liv og form-familie kan ikke skjule den politiske forvirrede og ubeslutsomme opposition, der appellerer følelsesbetonet til sentimentale mennesker med god vilje, ved at forgifte deres holdning til seksualitet og graviditet og derved skabe forvirring og handlingslammelse. Derfor foretager gode mennesker sig intet. Forhåbentlig vil flere mennesker snart erkende, at de åndelige omstændigheder vedrørende graviditet har større betydning end formsiden. Liv er ét, og intet kan nogensinde tage det eller berøve det. Proportionsforståelse vedrørende formen må rettes fremad mod sjælen og ikke bagud mod formen. Nogle oprigtigt hengivne og lovende aspiranter er så optaget af formen, at de faktisk ikke har tid til at udvikle sjælen. Alice A. Bailey, Strålerne og indvielserne, s. 140 Mennesker, der mediterer, lytter til Gud, og mennesker, der beder, taler med Gud, men ingen kan tale på Guds vegne. Konflikt opstår, når en gruppe prøver at fortælle en anden gruppe, hvad Gud mener. Lykkeligvis fører konflikt til sidst til harmoni, så man kan sandsynligvis forvente en indstrømning af harmoni blandt de mere fornuftsbetonede faktorer i meningsforskellene, efterhånden som den verdensomspændende dialog fortsætter. Overalt i verden stræber mange kvinder i stilhed for at blive fri for at blive gravide, men det er en overvældende opgave. Kvinder, der har fået de børn, de ønsker eller har råd til eller deres fysik kan klare, har behov for at blive i stand til selv at bestemme deres fremtid. Kvinder, der har destruktive parforhold, bør være i stand til at undgå at blive gravid. 12

13 I nogle byer er antal aborter større end fødselstallet. Selv om fostret er levedygtigt, så er adoption ingen løsning, fordi der allerede findes mange flere adoptionsegnede børn, end der findes egnede hjem. Ingen bryder sig om abort. Sandheden er, at der er forskel på det, vi tænker, og det vi føler om abort. Alle ønsker, at menneskene er seksuelt ansvarlige. Alle ønsker, at der vises kærlighed til børnene, og at der drages omsorg for dem. Indtil svangerskabsforebyggende metoder og midler er 100% sikre og 100% tilgængelige (hvilket de ikke er nu), og indtil lægelig baseret undervisning og information om seksuelt ansvar tilbydes i en tidlig alder (hvilket den ikke gør), bør legal abort beskyttes som et lovligt valg. 13

14 14

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 1:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 1:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fire artikler fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 3:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 3:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) TEKNIKKER TIL

Læs mere

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Negative blændværk: Frygt Utryghed Bekymring Depression Formålsløshed

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

SEKSUALITET - det store mysterium

SEKSUALITET - det store mysterium 1 SEKSUALITET - det store mysterium Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Seksualitet det store mysterium Af Erik Ansvang Seksualitet er et stort spørgsmål. Det er også et vanskeligt spørgsmål. Men hvorfor

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Det ashramiske gruppeliv B. KIM PEDERSEN TEOSOFISK FORENING KØBENHAVN

Det ashramiske gruppeliv B. KIM PEDERSEN TEOSOFISK FORENING KØBENHAVN Det ashramiske gruppeliv B. KIM PEDERSEN TEOSOFISK FORENING KØBENHAVN Martinus symbol 33 Det nye tanke klima Gammel tanke klima Kapitel 1 Sjælens laboratorium Oprindelsen til Sjælens natur og Den ny tankeforms

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Kunstig befrugtning. - Etisk set. Det Etiske Råd

Kunstig befrugtning. - Etisk set. Det Etiske Råd Kunstig befrugtning - Etisk set Det Etiske Råd 2004 Indhold Forord... 3 Læsevejledning... 4 I. Hvem skal have adgang til kunstig befrugtning... 6 1. Kunstig befrugtning metoder og motiver... 6 2. Har man

Læs mere

Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt

Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt 1 Ret & Uret Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Ret & Uret Retfærdigt & Uretfærdigt Lovligt & Ulovligt Af Erik Ansvang Den politiske debat er som regel udtryk

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen

Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen Det Etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Reinkarnation. Annie Besant. Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Reinkarnation. Annie Besant. Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Reinkarnation Annie Besant Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indledning Indledning Meningen med reinkarnation Hvad er det, der reinkarnerer? Hvad er det, der ikke reinkarnerer?

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Åndsvidenskab & Psykologi

Åndsvidenskab & Psykologi 1 Åndsvidenskab & Psykologi Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab & Psykologi Af Annie Besant (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fysiologi og psykologi Psykologien

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 - bind 1 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende.

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse: Forord. herunder afdelingens mål og visioner... 2. Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3

Forord. Indholdsfortegnelse: Forord. herunder afdelingens mål og visioner... 2. Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3 Indholdsfortegnelse: Forord herunder afdelingens mål og visioner... 2 Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3 Den korte og gode indlæggelse... 4 Øget sikkerhed for patienten... 5 Hjælp til barnløse...

Læs mere