Temadag om børn i familier med alkoholproblemer. - indsatsen i hverdagen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om børn i familier med alkoholproblemer. - indsatsen i hverdagen!"

Transkript

1 Temadag om børn i familier med alkoholproblemer - indsatsen i hverdagen!

2 SKAL VI BLANDE OS I, HVOR MEGET ANDRE DRIKKER..?

3 Hvorfor drikker Jeppe..?

4 Præsentation med mere Goddag og hvem er I? Hvad vil du ha med her fra i dag?

5 Formål med indsatsen! At identificere børn og forældre (tidligere) At motivere til behandling At støtte børn/pårørende At fagliggøre indsatsen

6 Og hvem kan hjælpe barnet og barnets familie? hvem har interesser her?

7 Forudsætninger for det tværfaglige samarbejde Faglig forståelse for hvad misbrug og afhængighed er, er en forudsætning Vi kan ikke samarbejde, hvis vi ikke har et fælles sprog fælles forståelse af de pædagogiske udviklingsteorier Samarbejde betyder ikke det-sammearbejde

8 Vi starter måske her!!!

9

10

11 Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have - Børn får ofte støtten (for) sent - dem der arbejder med børnene, har ikke fokus på alkoholen børnene bliver symptombærere De professionelle kender ikke til signalerne/ser ikke alkoholen som primær problemstilling/historisk efterslæb i fagligheden Dem der arbejder med misbrugeren, har ikke fokus på børnene Kraftigt fokus på forældrenes problemer børnene Forskellige instanser arbejder ikke sammen Tvivl om, hvad der er den bedste støtte til børnene Det tværfaglige arbejde tager for lang tid Fastlåste strukturer forhindrer unikke løsninger Personlige barrierer og uafklarethed ift. eget indtag Tabuisering og kulturelle barrierer

12 Handlingsvejene ved bekymring for et barn!

13 De tørre tal om de våde varer Ca børn vokser op i en familie, hvor der er et alkoholmisbrug, der har medført en alkoholrelateret lidelse, der har krævet hospitalsbehandling/ børn har en voksen i familien med alkoholproblemer Ca danskere har et egentligt alkoholmisbrug/afhængighed Ca danskere har et såkaldt overforbrug >14/21 Mindst er sandsynligvis berørt af følgerne af et alkoholmisbrug hos én de kender godt Ca. 50 børn fødes med FAS børn fødes med FAE - årligt Hver dansker over 14 år drikker 12 l. ren alkohol - årligt Kvinder drikker mere end nogensinde før Ca. 75 alkoholrelaterede dødsfald i trafikken tilskadekomne ambulante sygebesøg årligt Ca alkoholrelaterede dødsfald årligt Det koster samfundet kr. årligt Hvad er de menneskelige omkostninger?

14 De dyre tal Derudover belastes hospitalerne med indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg hvert år. Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år mere end: ekstra kontakter til alment praktiserende læge ekstra fraværsdage fra arbejdet. Hvert år er der 500 tilfælde af helbredsbetinget førtidspension relateret til alkohol.

15 Hvem er det, der drikker for meget?

16 Hvad bruger vi alkohol til? Afslapning og hygge Festliggørelse og mærkedage Beruse os og slå os løs Kulinariske oplevelser Afstresning, medicin og trøst

17 Ansvarlig alkoholpraksis Hvilke signaler og holdninger vil vi sende til: BØRNENE? FORÆLDRENE? HINANDEN?

18 Hvad er alkohol? C 2 H 5 OH Ethanol et organisk opløsningsmiddel Psykoaktivt stof

19 Hvilke fysiske skader tror I, at man får ved et overforbrug af alkohol..?

20

21 DER ER FORSKEL PÅ TØMMERMÆND OG ABSTINENSER

22 Fysiske: Ryster Sveder Hjertebanken, forhøjet BT Nervøsitet Rastløshed Utilpas Kvalme, opkastning Søvnbesvær Øresusen Muskelspændinger Abstinenskramper Delirium tremens Abstinenser Psykiske: Depression Angst Irritation Træthed Skyldfølelser Panik Følelse af, at alle er fjendtlige Abstinenskramper Delirium tremens Abstinenser optræder i flere former som milde moderate og svære

23 Hvad betyder alkoholdødsfaldene? Mistet levetid: Mænd: 23 år Kvinder: 24 år Juel K et al. Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark Statens Institut for Folkesundhed 2006

24 Sociale følger Alkohol nedsætter dømmekraften. Sociale selvmål pinlige episoder skænderier dramaer og konflikter uheld og ulykker spritkørsel Man kan risikere at gøre ting eller være sammen med en person, noget man efterfølgende fortryder De fleste vil lettere nå deres sociale mål, hvis man nøjes med at drikke et par genstande dvs. en promille på 0,3-0,5

25 Psykiske følger alkohol ændrer sindsstemninger og forstærker som hovedregel den grundstemning vi har. alkohol kan også ændre personligheden.

26 Den glidende overgang Fysisk psykiske skader: mavesår begyndende leverskader forhøjet blodtryk nedsat seksuel evne psykisk uoplagthed manglende energi træthed tømmermænd dårlig søvn. Normalt forbrug* det øvrige liv Problemdrikkeri Fase 1: Storforbrug/ skadeligt forbrug Fase2: Afhængighed Sociale konsekvenser: svigt overfor familie, venner og kollegaer nedsat arbejdsevne forsømmelser dårlig økonomi arbejdsulykker uheld - spirituskørsel * Normalt forbrug defineres iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alkoholtrang (Craving) Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol Alkoholabstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse Alkoholtoleransudvikling Alkohol har en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Vedblivende brug af alkohol trods erkendt skadevirkning

27 Signaler på overforbrug De små forandringer, der oftest får lov til at udvikle sig

28 Drikker ofte mere en 5 genstande om dagen Tåler mere og mere alkohol Springer måltider over, eller spiser mindre en normalt Sover over sig Næsten kun venner der selv drikker Deltager typisk kun i fritidsaktiviteter, hvor der er alkohol tilstede Irritabel Indvendinger mod arbejdsforandringer

29 Overtrådte tidsfrister (på flere områder) Følsomhed over for kritik Samarbejdsvanskeligheder Aggressivitet Isolation Bortforklaringer Fantasifulde forklaringer Utilpashed, for at få lov til at gå tidligere

30 Mindre velsoigneret, sjusket påklædning Et voksende eller pludseligt stort forbrug af pastiller og tyggegummi Fravær uden forklaringer Fravær mandage og fredage Overdrevent brug af makeup Skandaler på rejser og kurser Tilbyder ofte en lille en vi skal da lige Foragt for mennesker med alkoholproblemer Spritkørsel jeg var bare uheldig

31 Fraværende også mentalt Aggressiv Nervøs Overfladisk friskfyragtig Ændret udseende Træt og uoplagt Virker anderledes Ryster på hænderne Lugter af alkohol Glemmer eller svigter aftaler Går meget for sig selv Rasmus-modsat

32 Hvornår er der tale om misbrug? WHO: Når misbruget fører til mærkbare psykiske forstyrrelser, nedsat fysisk sundhed, ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungere socialt og økonomisk. Klinisk Misbrug. når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, der skal varetages i familien: - når man ikke kan det man SKAL kunne som mor, far, hustru, mand, ven, kæreste, kollega. -og/eller belaster og forstyrrer de følelsesmæssige bånd mellem mennesker

33 Alle bliver påvirket af alkohol Den der drikker Den der lever sammen med en, der drikker Børnene uanset om de lever sammen med den forælder, der drikker Venner Kollegaer

34 Af børn og fulde folk Man forandrer sig Resultatet af en kemisk forgiftning Børn bliver skræmte af, at voksne forandrer sig Den lille forandring i øjet Kan udløses af lugten, stemninger, lyde At voksne planlægger at drikke alkohol

35 Sundhedsstyrelses udmeldinger om alkoholforbrug Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred Drik ikke alkohol for din sundheds skyld Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen Stop før 5 genstande ved samme lejlighed Er du gravid undgå alkohol. Prøver du at blive gravid undgå alkohol for en sikkerheds skyld Er du ældre vær særlig forsigtig med alkohol

36 Alkohol-kørsel Ved hver 4. trafikulykke sidste år var mindst 1 person påvirket af alkohol

37 Det vi ved Centralnerve systemet er ikke færdigudviklet før ved års alderen Alkohol nedsætter/hæmmer de kognitive processer ringere indlæringsevne Alkohol påvirker kroppen i op til 40 dage efter en beruselse lettere forgiftningstilstande

38 Europa-mesterskabet årige danske unge igen ligger i top, både hvad angår: hvor ofte de drikker, hvor meget de drikker, hvor fulde de bliver, hvor ofte de drikker fem eller flere genstande inden for et kortere tidsrum (binge drikker).

39 Det vi ved Jo tidligere man starter, jo mere drikker man også når man bliver ældre Unge der drikker meget, ryger mere end andre unge Børn af forældre der synes, at det er ok, at børnene drikker alkohol, drikker 10 gange så meget som børn, hvis forældre synes, at dette er forkert Jo tidligere debut og større mængder, medfører afprøvning af andre rusmidler

40 Det vi ved Børn lærer af, hvad forældre siger, og hvad de gør både positivt og negativt Børn lytter hvis regler er udtryk for omsorg Fokus på andet indhold i unge-fester end alkohol giver samme virkning for børnenes oplevelser

41 Hvad er moderne alkoholbehandling?

42 I princippet en dårlig vane Og så er der afhængigheden.

43 Misbrugs-karusellen Arbejde familie helbred økonomi netværk selvværd

44 Hvorfor drikker den der drikker? Det ved kun den der drikker måske

45 Myter og virkelighed Det foregår i en kælder og efter mørkets frembrud Virkeligheden:

46 Myter og virkelighed Én gang alkoholiker altid alkoholiker Virkeligheden er, at langt de fleste kan hjælpes kan motiveres til forandring og hjælpes af med vanen!

47 Myter og virkelighed Så får man Antabus og måske en snak i ny og næ Virkeligheden er, at Antabus uden terapi ikke virker. Antabus kan være en støtte for nogle. Behandling = terapi

48 Myter og virkelighed Det er vigtigt at ha prøvet det på sin egen krop Virkeligheden er, at det ikke er en kvalitet at have været der selv! det, der er vigtigt er at matche individet med en relevant terapiform! Der er ikke én behandlingsform, der passer på alle!

49 I virkeligheden Alkoholbehandling er et højt udviklet specialiseret tilbud Behandlingen er individuelt tilpasset og udføres af specialuddannet fagpersonale Dokumenteret effekt Og så er det gratis for patienter og pårørende

50 Den vigtige samtale? Konfrontation eller iagttagelse?

51 ØVELSE - (gør mester) Luk øjnene og slap helt af. Tænk på den situation du kan komme i tanke om, der har været mest pinlig for dig. En situation hvor du evt. er kommet til at såre nogen, som står dig nær. Mærk situationen hvad tænkte du? Hvad følte du? Børnekonsulent Steffen Christensen

52 Start med det næst-sværeste! Sig det sig det du ser! Så kommer det sværeste! Hold så mund!

53 paletten Må vi stille jer et spørgsmål? Vi ved som lærere, pædagoger, dagplejere at når børn ikke trives, så kan der være forskellige årsager Er der nogen, der er blevet syg i familien? har I fået for travlt og måske blevet for stressede? er det måden I bruger alkohol på? eller skændes I meget og skal måske skilles? Børnekonsulent Steffen Christensen

54 Medfødte alkoholskader 0 5 år Kontaktproblemer Langvarige forstyrrelser i søvn/vågen-rytme. Gråd og uro ud over 3 mdr. Nedsat sutteevne/spiseproblemer Reduceret vækst (især vægt) Forsinket motorik (klodsethed) Uro i kroppen både i vågen tilstand og under søvn Hyperaktivitet Ændrede sanseoplevelser overfølsomhed over for lys, lyd og evt. berøring Urolig i uoverskuelige situationer f.eks. I butikker eller store forsamlinger Bliver renlige sent Ofte gode til at snakke, men forstår ikke helt hvad andre siger Har svært ved at følge instrukser Reduceret korttidshukommelse Raserianfald Ulydighed eller hvad det nu hedder Lette at distrahere Alkohol og graviditet social- og helsedirektoratet. Norge. 2005

55 Føtalt Alkohol Syndrom

56 De sekundære vanskeligheder Opstår i et samspil mellem barnet og omgivelserne, fordi de medfødte skader betyder, at barnet ikke kan leve op til de 'normale forventninger', som omgivelserne stiller til det. Derfor vil barnet ofte udvikle psykiske problemer med depressioner, angst og egentlige psykoser, og der kan desuden opstå problemer med at gennemføre uddannelse og skoleforløb.

57 Undersøgelse viser. Inger Thormann at børn og unge med lettere alkoholskader har et sværere liv, og udvikler i højere grad problemadfærd, end de alvorligt skadede. Dette hænger i al sin enkelhed sammen med handikappets synlighed. Skodsborg-modellen: omsorg, empati, kontinuitet og ansvarlighed«, der kan hjælpe det enkelte barn til at udvikle sig så godt, det nu kan.

58 Føtalt Alkohol Syndrom Distraktion Problemer med konkrete tænkning Let frustrerede Dårlig fin og grov motorik Dårlig opmærksomhed Manglende organisatoriske færdigheder Dårlig peer-relationer

59 Pårørendes handlemuligheder Aldrig give op Skabe sit eget liv Leve parallelt

60 Pårørendes problematikker

61 Centrering opmærksomheden samles om den der drikker Benægtelse Voksen: det jeg gør gør jeg ikke ~ Børn: det jeg ser ser jeg ikke ringe realitetstestning/forvirret/usikkerhed Isolation Hemmeligheden bevares for alle kender ikke andet Rolleombytning Praktiske eller psykiske omsorgsopgaver er overtaget af barnet små voksne Bifatisk fungeren Perioder med voldsomme brud på elementære regler for social adfærd hvornår sker det igen? - magisk tænkning

62 Alkoholproblemer som over(be)greb Børn kan opleve: Vanrøgt aktive og passive overgreb Vold fysiske og psykiske overgreb Psykisk sygdom Dødsfald Skilsmisse Incest Offentligt omsorgssvigt

63 Hvad er det børnene oplever? Brudte løfter Uforudsigelighed - handlingsmønstre og stemningen i hjemmet er afhængig af alkoholmisbrugerens tilstand Forudsigelig forudsigelighed kroniske stresstilstande Betydelig skamfølelse, specielt overfor venner Benægtelser der medfører svækket evne til realitetstestning Vold, trusler om vold eller verbal udskældning mod barnet eller andre i familien (voksne slås). Overtagelse af ansvar og opgaver i hjemmet som langt overskrider det, barnet bør varetage Isolation og tavshed, både inden for familien og udadtil en som om tilværelse Loyalitetsforvirring - hvem skal de holde med? Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold osv. Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand Bifatisk fungeren normale perioder og perioder med kaos

64 Konsekvenserne kan være: Lavt selvværdsfølelse Koncentrationsproblemer Pjækkeri fra skolen Indlæringsproblemer Adfærdsafvigelser Rastløshed Træthed Følelseslabilitet Søvnproblemer Angst og ensomhedsproblemer Spisevægring Nogle af børnene har desuden dårligere udgangspunkt på grund af lav fødselsvægt, mental dysfunktion eller misdannelser som følge af mors alkoholforbrug under graviditeten. Hyperaktivitet, store adfærdsproblemer kan også være udtryk for alkoholskader fra fosterstadiet (føtalt alkoholsyndrom eller føtale alkoholeffekter).

65 Voksenlivet for børn fra familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Psykiske problemer 36% 6% Børn i familier uden alkoholproblemer Spiseforstyrrelser 14% 7% Selvmordsadfærd 25% 8% Selv fraskilt 21% 10% Været udsat for vold på et eller andet tidspunkt i livet Intervention (psykolog, psykiater eller egen læge) Modtaget medicin for psykisk problem 35% 16% 62% 21% 27% 6% Egne alkoholproblemer 33% 8% Brugt Hash 43% 22% Brugt amfetamin/ecstacy 20% 6% Oplevet alkoholproblemer hos partner 36% 14% Helle Lindgaard voksne børn i familier med alkoholproblemer mestring og modstandsdygtighed 2000

66 Børnenes reaktioner på drikkemønstre

67 Børn i familier med alkoholproblemer Ca. halvdelen udviser ikke symptomer adskiller sig ikke fra kontrolgruppe % udviser ikke alvorlige kliniske og for omgivelserne forstyrrende problemer 10 15% er behandlings -krævende Helene Bygholm Christensen 2000

68 Signaler især mindre børn Koncentrationsvanskeligheder! ondt i maven somatiske symptomer Tristhed, hæmning, mangel på mimik, meget stille Urolig, skifter beskæftigelse hele tiden afledes let Motorisk uro, i konstant bevægelse, anspændt muskulatur, kan ikke lide fysisk kontakt berøring Kommer tit i konflikt, går i stykker, svinger mellem forskellige sindstilstande Virker træt tager få initiativer til kontakt Kender ikke sociale spilleregler Overdreven tilpasning forsøger at opfylde andres forventninger og behov Søvnproblemer mareridt Angst bange for usynlige ting på vagt Vanskelig at trøste dårlig sutteevne ringe vækst og udvikling ringe øjen- og dialogkontakt De fortæller om det snakker om ølbajere - er urolige ved afhentning Ukritisk kontakt til andre Beskæftiger sig selv er ikke interesseret i andre ingen interesse i forældrene Børn der ikke trives andre signaler det er ikke en facitliste!

69 Signaler især større børn Koncentrationsvanskeligheder! Klager over mavesmerter, hovedpine m. v. børn / unge der tit er syge - fravær Tristhed, hæmning, mangel på mimik, tilbagetrukne, defensive Koncentrationsproblemer stress svært ved indlæring - trætte Ufrivillig vandladning og/eller afføring - dag/nat Motorisk uro Svigtende indsats i skolen ~ forældrenes drikkemønstre Problemer med venner og socialt tilhørsforhold ~ tager sjældent venner med hjem ~ er oftest alene / ensomhedssymptomer Overdreven tilpasning Følelsesmæssig labilitet ~ lav konflikttærskel - raserianfald Stort behov for ydre styring eller overansvarlighed - rigide Tidlig debut i forhold til Alkohol tobak - stoffer og seksuelt Kriminalitet / misbrug Mistænksomme og på vagt (overfor uforudsigeligheden) Fortæller at forældrene drikker Og helt sikkert noget andet det er ikke en facitliste!

70 Udfordring samtale om Hvilke signaler sender børn, der ikke sender symptomer?

71 Børns signaler Tøjvalg for lidt eller for meget eller uden for årstid størrelse Mentalt fraværende udenfor mobbeofre Meget sminke og piercinger el. lign. Vægt problemer Overkontrollerende hvad skal der ske? Grænsesøgende adfærd for at kunne mærke sig fantastiske historier løgnehistorier Børn der bliver væk de kan ikke huskes Ingen øjenkontakt Børn der ikke ved hvordan de har det madpakken er en peberfrugt Cykler der aldrig er i orden Visker ud opslidende perfektionist Børn der ikke vil trøstes klistrer til nye voksne Går i udu hvis kontrol mistes Er meget omsorgsfulde over for andre børn og voksne Børn der ved for meget Sidder stille men blikket flakker Vil vide had de voksne foretager sig hele tiden Søger kliker og andre broder/søsterskaber Vil kun lege med én legekammerat Børn der aldrig kommer ud Er sultne når de kommer og skal lege Børn der irriterer de voksne Meget flittige

72 Hvad er de vigtigste forældre-funktioner? Evnen til at opfatte barnet realistisk Evnen til at danne realistiske forventninger om de behov, barnet kan tilfredsstille Evnen til at danne realistiske forventninger til barnets mestring Evnen til at engagere sig i positivt samspil med barnet Forældrenes evne til empati med barnet Evnen til at prioritere tilfredsstillelse af barnets mest grundlæggende behov frem for sine egne Evnen til at rumme egen smerte og frustration uden at skulle afreagere på barnet Kari Killén

73 Mønsterbrydning Forskningsprojekt foretaget i Danmark i 1999, Den sociale arv og mønsterbrydere. Kvalitativ analyse af voksne mønsterbrydere. Den samfundsmæssige indsats kan på ingen måde forklare mønsterbruddet. Når mønsterbryderen har formået at bryde med opvækstmiljøet skyldes det først og fremmest relationer. Relationer der har givet mønsterbryderen oplevelse at personlig anerkendelse og udviklet hans/hendes tro på det gode liv. Mønsterbryderen har i relationen oplevet positiv bekræftelse som har vist sig at overvinde de mange negative relationer mønsterbryderen tidligere har været udsat for. Relationen er kendetegnet ved, at have understøttet mønsterbryderens selvtillid (selvværd!) i en sådan grad, at mønsterbryderens øvrige personlige kompetencer er blevet sat i spil. (Jytte Birk Sørensen, Støt mestring bryd mønstre, 2007)

74 Den største støtte/hjælp til børnene er, at hjælpe den der drikker til at stoppe misbruget Motivation til at ændre vaner motivation til alkoholbehandling Det tager tid at lære at holde op med at drikke skru op for varmen fra 1. dag! Støtte/hjælpe børnene med at finde orden og mestring i det kaotiske give børnene de nødvendige redskaber Hverdag er der mest af! og så er der osse ferier, weekender

75 Peter har et problem! Sagsbehandleren Læreren Pædagogen Hvad er løsningen? Forældrene For de professionelle? Hvad er løsningen for familien? Hvad er løsningen for barnet? Alkoholbehandleren Sundhedsplejersken

76 Institutioner og skoler Familien Børn har ret til en værdig barndom Børn og børn imellem Børnenes kultur kulturel og social kapital

77 Hvilke briller har du på i dit pædagogiske arbejde?

78 Differentieret indsats for hverdagsstøtten den praktiske del af indsatsen den følelsesmæssige del af indsatsen

79 Handlingsvejen ved bekymring for et barn!

80 SituationØnskeMidler Situation Ønsket løsning Midler Aktør Eksterne midler Beskriv kort situationen Beskriv kort hvad man vil opnå Hvad skal der til for at ændre situationen Hvem skal udføre handlingen Hvad er der brug for ude fra Lasse kommer i skole uden madpakke han er sulten til frokost At han bliver mæt madpakker Klasselærer Hanne smører en ekstra madpakke Penge til indkøb af brød og pålæg Psykolog Bodil Andersen

81 S Ø M Situation Ønsket løsning Midler Aktør Eksterne midler Katrine har ikke gymnastiktøj Adam har ikke læst lektier Joachim har ikke penge med på hyttetur Lotte er ikke ren og andre vil ikke lege med hende Psykolog Bodil Andersen

82 24/7 om barnet Fra 14 til 17 er det SFO en der har ansvaret Peter er primær kontakt Birthe er nr. 2 Fra 7 50 til 14 er det skolen der har ansvaret for Lasse og hvad der vedrører Lasse Mor har ansvaret fra 20 til 7 hjemmehjælper Vita ser, om der er lys, når hun kører forbi mørkt: Så banker hun på. 17 il 20: tirsdag og torsdag går han til fodbold: Sagsbehandler skaffer midler og en storebror-ordning, der følger ham til og fra

83 Lappeløsninger?

84 Omsorgssvigt børn der mangler omsorg Det her handler om omsorgssvigt! Og om at forebygge omsorgssvigt! Omsorgssvigt er altid et relations- og tilknytningsproblem Det skal løses som et relations- og tilknytningsproblem Så vidt muligt i barnets hverdag Kari Killén - Faaborg 2008

85 baggrunde Hvis vi skal tale med børnene hvad er så nødvendigt?

86 Modstandsdygtighed Modstandskraft Resiliens Mestring Børnekonsulent Steffen Christensen

87 Hvorfor skal vi snakke med børn? Halldor Øvreeide Børn får begrænsede medoplevelser og informationer når: Der er krise i omgivelserne Der er konflikt mellem vigtige voksne Barnet involveres i tabubelagt samspil med voksne Forældre er i konflikt med dele af barnets netværk uden for familien Barnet selv, vigtige voksne eller søskende har individuelle problemer

88 To forskellige perspektiver: Barneperspektivet: Barnet observeres, er objekt for interview, observation og intervention. Barnets udtryk registreres og tolkes Barnets perspektiv: Barnet mødes, udtrykker sit subjektive perspektiv og bliver respekteret for sin måde at organisere sig på. Barnets hensigt og behov mødes, så barnet kan erfare, deltage i og påvirke de forhold som omhandler det selv.

89 Børn i familier med misbrug: Børn kan ikke snakke om hvordan de har det før de får at vide at det er sådan man har det Informationer om hvad der sker med den voksne, der beruses Informationer om hvad der er normalt at føle og tænke Informationer om at der kan være dobbeltrettede følelser på samme tid

90 HVAD ER VIGTIGT I DEN UDVIKLINGSSTØTTENDE SAMTALE? Tonen i samtalen skal motivere barnet Barnets oplevelser og følelser skal kunne rummes - så hvad er det værste I kan forestille jer et barn fortælle? Benævnelse af barnets initiativer, følelser og tanker

91 Hvordan ser man anerkendende og rummelig ud?

92 Børn kan ikke snakke om, hvordan de har det før vi har fortalt dem, at det er okay at ha det.

93 Hvad er aller vigtigst for et barn?

94 Spørg til vold ved alkohol i familien Spørg til alkohol ved vold i familien Der er en markant større andel af unge, der oplever alkoholproblemer i nærmeste familie, som selv har været udsat for forskellige former for vold fra far, sammenlignet med unge fra familier uden alkoholproblemer Truet med vold x 3 Skubbet voldsomt x 2 Trukket i hår x 3 Slået med flad hånd x 2 Slået med knytnæve x 2 Slået med genstand x 3 Sparket x 2 Fået bank x 3 Andet voldsomt x 4 SIF, 2009

95 Livets linier

96 Fugleungen har problemer? Fugleungen er i problemer? Fugleungen har en udfordring?

97 mormor mormor-pædagogik dagogik

98

99 Skolefé er og alfer. En skolefé / alf er en lærer, der har til opgave at sørge for, at alle børn har en fornuftig hverdag Praktisk og følelsesmæssig støtte Kerteminde og Langeland kommuner har skolefé er og alfer på alle skoler. og det breder sig!

100 kvalitetssikring Tæl børnenes smil!

101 To og to Beskriv din vigtigste refleksion om dig selv i dag!

Det vi ved om børn i familier med alkoholproblemer

Det vi ved om børn i familier med alkoholproblemer Det vi ved om børn i familier med alkoholproblemer Formål At identificere børn og forældre (tidligere) At motivere til behandling At støtte børn/pårørende At fagliggøre indsatsen Og hvem kan hjælpe barnet

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

HISTORIK LANGELAND KOMMUNE SUNDHEDSSTYRELSEN. Fra projekt til indsats

HISTORIK LANGELAND KOMMUNE SUNDHEDSSTYRELSEN. Fra projekt til indsats HISTORIK LANGELAND KOMMUNE SUNDHEDSSTYRELSEN Fra projekt til indsats At ville gøre en forskel Den barmhjertige samaritaner Praktikeren Den udvalgte Den hearthuntede Den relationsskabende Rollemodellen

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Alkohol - manual. til Sundhedspersonalet. Udarbejdet af Sundhedskoordinator Malene Wentland

Alkohol - manual. til Sundhedspersonalet. Udarbejdet af Sundhedskoordinator Malene Wentland Alkohol - manual til Sundhedspersonalet Udarbejdet af Sundhedskoordinator Malene Wentland 1 FORMÅL MED MANUAL Alkohol- manualen har til formål, at sikre alle fagpersoner med direkte kontakt til patienter

Læs mere

Omsorgssvigt i børnehaven

Omsorgssvigt i børnehaven Omsorgssvigt i børnehaven Indholdsfortegnelse side Indledning 2 Problemformulering 2 Metode 3 Teori 3 Empiri 3 Hvad er omsorgssvigt? 3 Definition af omsorg 3 Definition af omsorgssvigt 4 Årsager til omsorgssvigt

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

FAKTA OM RISIKOADFÆRD Spiseforstyrrelser Selvskadende adfærd - Angst - Depression UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

FAKTA OM RISIKOADFÆRD Spiseforstyrrelser Selvskadende adfærd - Angst - Depression UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE FAKTA OM RISIKOADFÆRD Spiseforstyrrelser Selvskadende adfærd - Angst - Depression UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Udarbejdet af: Ellen Sandahl Sørensen, projektleder, lektor

Læs mere

Kamilla K. Jørgensen - 172696

Kamilla K. Jørgensen - 172696 1 Indledning... 1 1.1 En del af de fødselsdeprimerede kvinder bliver ikke opdaget på trods af deres psykiske tilstand... 1 1.2 Faglig relevans... 2 1.3 Sundhedspleje og fødselsdepression set i et samfundsmæssigt

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker deres dagligdag og forholdet til

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Arbejdet med omsorgssvigted e børn i daginstitutione n

Arbejdet med omsorgssvigted e børn i daginstitutione n He Arbejdet med omsorgssvigted e børn i daginstitutione n Marie Krogsager Jepsen H10 KPS10615 Bacheloropgave Januar 2014 Pædagoguddannelsen København Vejleder: Karina Estrup Eriksen Omfangskrav: 60.000-96.000

Læs mere

OMSORGSSVIGT. Professionsbachelor. Pædagoguddannelsen Frøbel. Kasper Nielsen (Froe10-022 - CD) Januar 2014. Vejleder: Bent Riisgaard

OMSORGSSVIGT. Professionsbachelor. Pædagoguddannelsen Frøbel. Kasper Nielsen (Froe10-022 - CD) Januar 2014. Vejleder: Bent Riisgaard OMSORGSSVIGT Professionsbachelor Pædagoguddannelsen Frøbel Kasper Nielsen (Froe10-022 - CD) Januar 2014 Vejleder: Bent Riisgaard Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Afgrænsning....

Læs mere

God praksıs i daginstitutioner

God praksıs i daginstitutioner God praksıs i daginstitutioner Børn med psykisk syge forældre Et inspirationshæfte Socialt Udviklingscenter SUS www.barn-i-fokus.dk Oktober 2003 Mor er ikke så god til at høre, hvad jeg siger Indhold Forord...................................

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Information om PTSD HOS VOKSNE. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om PTSD HOS VOKSNE. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om PTSD HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er PTSD? 05 Hvorfor får nogle PTSD? 07 Hvilke symptomer er der på PTSD? 11 Hvad

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI. landsforeningen for pårørende. bedrepsykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRI. landsforeningen for pårørende. bedrepsykiatri.dk 1 børn og unge med psykiske problemer - en guide til forældrene BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 2 Indhold Forord 1. del Forældre med børn og unge med psykiske problemer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

- et bachelorprojekt om børn der vokser op i en alkoholfamilie

- et bachelorprojekt om børn der vokser op i en alkoholfamilie - et bachelorprojekt om børn der vokser op i en alkoholfamilie Denne rapport er udarbejdet af: Adolph, Natasja Weisleder hold 1910 gruppe 60 Vejleder: Christiansen, Jacob Cilius University College Lillebælt

Læs mere

Alkoholproblemer i børnefamilier

Alkoholproblemer i børnefamilier Alkoholproblemer i børnefamilier KONSEKVENSER OG TIDLIG OPSPORING Alcohol problems in the family of children consequences and early detection Denne rapport er udarbejdet af: Adolph, Leo Weisleder Hold

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere