F R WA R D. Et tilbud om hjælp til selvhjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F R WA R D. Et tilbud om hjælp til selvhjælp"

Transkript

1 F R WA R D Tilbudskatalog Fremadrettet Løsningsfokuseret Handlingsorienteret Forward er et behandlingstilbud til aktive og tidligere misbrugere. Vores mål er på sigt, at bringe deltageren ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf.: Centerleder Steffen Ipland Mobil:

2 Mine notater Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Progressionsdiagram... 2 Grundlæggende værdier... 3 Misbrugsafklarende modul til aktive misbrugere... 4 Erhvervsafklarende modul til clean/ædru misbrugere... 5 Forwards Recovery model... 6 Tilbagefaldsforebyggende undervisning... 6 Følgevirkninger af misbrug... 7 Kompetenceudviklende undervisning... 7 Forwards Forandringsteori Eksterne praktikker Handleplan/Jobplan Journalføring og statusrapport Workshops Psykoterapeutiske samtaler Daglige reflekterende morgenmøder Faste ugentlige samtaler Akutsamtaler NADA øreakupunktur Sociale aktiviteter Hvad er personlig recovery? F R WA R D 1

3 Progressionsdiagram Kofoeds Skole benytter elevbetegnelsen for at undgå klientgørelsen. Vores tilbud er tilpasset 3 måneders moduler. Bryder isolationen ved indskrivning i Forward Øget social kontakt med andre elever i forskellige aktiviteter Generhvervelse af personlige, sociale og faglige kompetencer Øget selvværd og personlig motivation Vore 8 grundlæggende værdier er: Skabe forudsætninger for udviklings- og læringsprocesser. Udvise tillid og stille krav, give ansvar og medindflydelse og forvente ansvarlighed Skabe rummelighed og gensidig respekt. Udvise anerkendelse i tanker og handling. Skabe balance mellem tryghed og udfordringer. Udvise omsorg og empati. Skabe samvær som bygger på ærlighed, tolerance og humor. Skabe begejstring og glæde. Forward skal udvikles til at være et dynamisk udviklings- og læringsmiljø,som giver vores elever maksimale muligheder for at bearbejde komplekse, psykiske, sociale og mentale problemstillinger. Praktik, uddannelse eller ordinært arbejde 2 3

4 I det misbrugsafklarende modul er der fokus på: At afklare misbrugets omfang At afklare behov for behandling - At give eleven indsigt og viden om misbrugets konsekvenser At give eleven en forståelse for, hvordan misbruget begrænser fremadrettede muligheder At opstille elementer til en behandlingsplan i det stoffrie modul. Indhold i det misbrugsafklarende modul: Eleverne får tildelt en personlig kontaktperson/vejleder, der fungerer som tovholder i forhold til alle offentlige instanser. Vi støtter eleven i at sætte egne realistiske mål i individuelle forløb. Undervisning i følgevirkninger af misbrug. Undervisning & værkstedstræning på Kofoeds Skoles undervisningshold og værksteder. Afklarende/støttende ugentlige samtaler. Akutsamtaler. NADA øre-akupunktur. Sociale aktiviteter Introduktion til forskellige anonyme selvhjælpsgrupper, væresteder mv. Journalføring og statusrapport hver 3. måned. Handleplan i samarbejde med elev og kommunal sagsbehandler/misbrugskonsulent. Bisidderfunktion. Varm eller kold frokost. I det erhvervsafklarende modul er der fokus på: At bearbejde komplekse, psykiske, sociale og mentale problemstillinger - At udvikle elevens personlige, sociale og faglige kompetencer - At sætte mål, overveje og derpå beslutte, hvilken målsætning, der vil være den bedste Tilbagefaldsforebyggelse, håndtering af og mestring af højrisikosituationer Indhold i det erhvervsafklarende modul: Eleverne får tildelt en personlig kontaktperson/vejleder, der fungerer som tovholder, i forhold til alle offentlige instanser. Vi støtter eleven i at sætte egne realistiske mål i individuelle forløb Tilbagefaldsforebyggende undervisning og motivation til fastholdelse af stoffrihed. Erhvervsafklarende undervisning og/eller værkstedstræning på Kofoeds Skoles undervisningshold og værksteder. Eksterne praktikker og støtte til at udvikle og vedligeholde sociale og faglige netværk. Støtte til opstart af revalideringsforløb eller uddannelse. Handleplan/jobplan i samarbejde med elev og kommunal sagsbehandler/jobkonsulent. Bisidderfunktion. Journalføring og statusrapport hver 3. måned. Workshops med eksterne konsulenter/foredragsholdere. Individuelle psykoterapeutiske samtaler (efter behov). Afklarende/støttende ugentlige samtaler. Daglige gruppereflekterende morgenmøder. 4 F R WA R D NADA øre-akupunktur. Sociale aktiviteter. Varm eller kold frokost. 5

5 Recovery i Forward-modellen er baseret på to overbevisninger For det første er recovery noget, mennesker med psykosociale problemer arbejder hen imod og oplever. Det er et personligt arbejde, hvor medarbejdernes rolle er at støtte den pågældende elev under rejsen mod recovery. For det andet er rejsen mod recovery individuel. Den bedste måde at støtte et menneskes recovery på, varierer fra elev til elev. Tilbagefaldsforebyggende undervisning og motivation til fastholdelse af stoffrihed Det er en umiddelbar målsætning, at deltagerne får en større indsigt i deres eget misbrug. Derved kan deres motivation til at forholde sig stoffri/ædru fastholdes. Deltagerne modtager undervisning, der giver dem faktuel viden om konsekvenser af misbrug og dermed en bedre mulighed for at forstå de konsekvenser, der rammer dem. Ligeledes er livshistorier fra udefrakommende eksmisbrugere tænkt som en mulighed for at give deltagerne kontakt til rollemodeller. Deltagelse i sådanne aktiviteter giver også den enkelte mulighed for at få opbygget relationer til andre mennesker med lignende problemer. At spejle sig i andre og få sparring udgør en væsentlig støtte i deltagerens meget vanskelige proces mod et anderledes liv. 6 F R WA R D Undervisning i følgevirkninger af misbrug med følgende emner i rulleskema Der er løbende indtag af nye elever i det misbrugsafklarende modul. Eleven har sine opgaver og undervisningsmateriale i en fysisk mappe, så der er mulighed for at repetere og reflektere over læringen; Joharis vindue, Benægtelse, Forandring, Jellinek kurven, Hjernens Kemi, Den Afhængige Personlighed, Sen-abstinenser, Konflikter/stress, Afhængighed/hjernen, Netværk, Sorgprocesser, Selvværd & Selvtillid. Kompetenceudviklende undervisning og/eller værkstedstræning på skolens undervisningshold og værksteder Kofoeds Skoles kursuskatalog indeholder mange forskellige undervisningshold. Eleverne kan vælge imellem 154 forskellige undervisningshold: dansk, drama, frisør, IT, PC-kursus, keramik, kreativ skrivning, Læse- og stavetræning, madlavning, maleri, matematik, musik, dansk og Danmark, psykologi, sang, sprog, studieteknik, styrketræning, syning, video, FVU (Forberedende voksenundervisning). Eleven kan få et kursusbevis, såfremt man har deltaget i 80% af holdets timer og få hjælp til at lave sin egen portefølje. Det er en mappe, hvor eleven samler dokumentation for de kurser, som er gennemført og den læring der er modtaget. Det kan være skitser, fotos, digte, notater, indspilninger og meget andet. Porteføljen kan bl.a. bruges som præsentation af personlige kompetencer, når der skal søges job eller praktik. Af værksteder kan nævnes; Ejendomsservice, VVS og El, Tømrer- og snedkerværksted, Produktionsværksted, Serviceafdeling (rengøring og vaskeri), Auto- og transport værksted, Grafisk Workshop, Tøj- og møbeldepot, TV-værksted mv. Derudover er der mulighed for optræning i Kofoeds Skoles Reception & Garderobe, Frisør, Cafeteria, Bibliotek og Cykelsmed samt 3 forskellige gør-det-selv-værksteder. 7

6 Forward Forandringsteori Aktiviteter Umiddelbare resultater Virkninger på mellemlang sigt Virkninger på lang sigt De fire dimensioner er hhv.: Motivere til behandling af misbrug/ fastholdelse af stoffrihed. Undervisning i følgevirkninger af misbrugsbehandling Øre-akupunktur. Kontinuerligt Sociale aktiviteter Få større indsigt i eget misbrug Ændring af fokus fra misbrug til arbejde Bryde brugerens isolation Fastholdelse af stoffrihed/ ædruelighed Brugerne får redskaber til problem- og konfliktløsning Fastholdelse af stoffrihed/ ædruelighed Styrke borgerens sociale kompetencer. Styrke borgerens personlige udvikling. Styrke borgerens forståelse af arbejdsmarkedet. Daglige gruppebaserede morgenmøder Oplæsning og debat af tekster med fokus på normer/værdier Møde/oplæg med rollemodeller Individuel coaching Akutsamtaler Praktikforløb Værkstedsaktiviteter Undervisning i øvrigt. "De åbne værksteder" Opbygge fællesskab Oparbejdelse af indbyrdes tillid i gruppen Opbygning af relationer til andre mennesker Stabilt fremmøde på skolen Opbygning af og tro på forandring Mere mod bearbejdning af usikkerhed Udvikling af faglige kompetencer Opbygning af evnen til samarbejde Struktur på brugerens hverdag Opbygning af personlige ressourcer og vækst Handlingplan for brugerens videre udvikling Mere nuanceret selvbillede og forståelse af omverdenen Forståelse for arbejdsmarkedet og samfundet Forbedre sociale kompetencer Opbygning af evnen til at gennemføre uddannelse/arbejde Personliggøre og realisere visionen om udd./arbejde Øget livskvalitet, Sundhed, Livssituation, Struktur, Motivation Tættere på arbejdsmarkedet Brugeren bliver selvforsørgende 8 9

7 Eksterne praktikker Støtte til at udvikle/vedligeholde sociale og faglige netværk I det erhvervsrettede forløb ligger et tæt og afklarende samarbejde med vores jobkonsulenter. Eleven søger selv snusepraktik og længere praktikforløb. Flere af vores elever har via praktikforløbet opnået fastansættelse. Eleverne introduceres til forskellige selvhjælpsgrupper. Vores egne gruppebaserede morgenmøder og samværsaktiviteter samt øvrige socialtræningsaktiviteter på skolen, er medvirkende til at skabe nye bekendtskaber og netværk. Handleplan/jobplan i samarbejde med elev og kommunal sagsbehandler/jobkonsulent. Bisidderfunktion Støtte til opstart af revalideringsforløb eller uddannelse Alle elever får lagt en handleplan indenfor den første måned. Handleplanerne fungerer som støtte- og styringsredskab for elev og personale, og reguleres i samarbejde med den kommunale sagsbehandler hver tredje måned. Eleven har mulighed for at tage sin kontaktperson med til diverse møder. Journalføring og statusrapport Elevens kontaktperson udarbejder en grundig journal omkring alle elementer og observationer fra dagligdagen og de individuelle samtaler. Dele herfra indgår i statusrapporten til sagsbehandler hver 3. måned. Journalen er tilgængelig for eleven, som kan ønske at se hvad der er skrevet. Workshops med eksterne konsulenter/foredragsholdere Emnerne, hvor vi gør brug af eksterne konsulenter og foredragsholdere, handler om alt fra: Arbejdsglæde, trivsel, motivation, forandring, ros og anerkendende kommunikation, samarbejde, ansvar, positive tanker eller meditationsteknikker. Her er nogle få eksempler på de foredragsholdere/konsulenter vi gør brug af: Lakha Lama fortalte ud fra sin egen livserfaring om et emne, som har relation til vores hverdag; om hvordan vi håndterer angst, bekymring, stress og andre udfordringer i livet. Han fortalte om hvordan vi kan udvikle en opmærksomhed på vores indre bevidsthed og vores evner til at overvinde emotionelle blokeringer. René Nielsen, der er kendt for bogen Halv mand helt menneske underviser eleverne i Bedst når det gælder", som han har hentet fra livet og fra sportens verden. Hakikta Najin Jordan Lakota-Sioux indianer fra Pine Ridge og Rosebud reservatet, og tipoldebarn af den legendariske Chief Red Cloud og oldebarn af den berømte Warchief Hakikta Najin Jordan. Hakikta Najins indsigt i at gøre de basale menneskelige værdier klare og lige til, var en forunderlig og meningsgivende oplevelse for alle tilhørere. Hakikta Najin Jordan er selv afholdende misbruger. Suhrs Husholdningsskole. På denne workshop lærer eleverne noget om sund kost og ernæring. Vores krop opbygges af de fødevarer, vi spiser. Det er derfor indlysende, at sunde kostvaner er en vigtig betingelse for sundhed. Hvilken kost vi vælger, gør en stor forskel i kombination med tilbagefaldsforebyggelse. 10 F R WA R D 11

8 Individuelle psykoterapeutiske samtaler Det sker, at en elev føler sig magtesløs og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Eleven oplever sig selv være mentalt fraværende, er træt og deprimeret og har let til tårer. Vil helst blive liggende i sin seng med dynen højt over hovedet. Der er ikke nogen energi eller psykisk overskud, at gå ud i livet med. Her er det vigtigt at fastholde eleven i sin nye værdsatte sociale rolle. I dissse tilfælde er der mulighed for ekstra psykoterapeutiske samtaler, udover samtalerne med elevens kontaktperson. Daglige gruppereflekterende morgenmøder Morgenmødet er et forum, hvor alle kan komme til orde. Der trænes i at være stille, at lytte til dagens oplæste tekst. I dagens tekst ligger et lille spejl, der både peger tilbage og frem. Et spejl der får os til at reflektere over vort eget liv og udtrykke personlig mening om det teksten rammer i én. Inklusion af nye elever i gruppen bliver prioriteret højt og når der er nykommere, tager vi en præsentationsrunde og fortæller kort om hvem vi er, og hvorfor vi er her. 12 Afklarende/støttende ugentlige samtaler Eleverne genkender undervejs i forløbet flere komplekse problematikker, som samtalerne tager udgangspunkt i. Det kan være begrænsninger i form af frygt for tilbagefald, angst, dårligt selvværd/ selvtillid, depression eller f.eks. ADHD/PTSD. (En posttraumatisk belastningsreaktion er en forlænget eller forsinket krisereaktion efter en alvorlig eller livstruende hændelse). Nogle elever er diagnosticeret, andre er ikke. Flere elever har været udsat for seksuelle overgreb, en skadende adfærd, en følelsesmæssig dysfunktion. Andre kan ikke overskue vejen til et meningsfyldt liv, og har svært ved at finde en normal daglig rytme har brug for struktur på dagligdagen, mangler stabilitet og ro til at ændre misbrugsadfærd, har brug for hjælp til personlig udvikling. Har brug for at modnes til et voksenliv, men mangler grundig afklaring om fremtidig uddannelse/arbejde og mangler økonomisk overblik m.v. Akutsamtaler Vores elever vil alle på et tidspunkt i forløbet opleve at stå i en større eller mindre krise. Krise er en naturlig og uundgåelig del af tilværelsen, hvor vi psykisk bringes ud af balance det helt væsentlige er dog, hvordan vi magter at bringe os selv tilbage i ligevægt igen. Kriser indtræder ofte, når vi bliver udsat for en hændelse eller en situation, som vi ikke umiddelbart kan rumme og løse, og som vi ikke kan få fodfæste i. Symptomerne er meget individuelle. Nogle elever reagerer med ked-af-det og gråd, og andre trækker sig ind i sig selv. Andre reagerer med afmagt, fortvivlelse og forvirring eller tilbagefald. Typisk plages en kriseramt også af søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, følelsesudsving, angst og bekymring. Her er det nødvendigt, at der altid er en åben dør. 13

9 NADA øre akupunktur NADA-metoden er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker behandligen bedst over et længere tidsrum, sammen med f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde. NADA er således også en metode, som gør anden behandling bedre. NADA fremmer recovery og er et vigtigt supplement til terapi og personlig udvikling. Sociale aktiviteter Ture ud af huset og samværsaktiviteter indgår i en undervisningssammenhæng med virksomheds-, institutions-, museumsbesøg. Når vi for eksempel besøger Louisiana, Arken eller Nationalmuseet har turen både et socialt og pædagogisk sigte. Eleverne lærer hinanden at kende i situationer, som de ikke befinder sig i dagligt ser sig selv i et andet perspektiv og fasttømres som gruppe. Hvad er personlig recovery? Den mest udbredte definition på personlig recovery stammer fra professor i rehabilitering og direktør ved Center for Psykiatrisk rehabilitering i Boston, William Anthony: En dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, forhåbningsfuld og bidragende liv, selv med de begrænsninger, der følger af afhængighedssygdommen. Recovery indebærer skabelse af ny mening med- og med nye mål i livet, efterhånden som man overkommer de katastofale konsekvenser af misbrug/afhængighed. Udvikling af en positiv identitet Det første skridt mod recovery er at udvikle en positiv identitet udover at være et menneske med en afhængighedssygdom. Identitetselementer, der er vigtige for én person, kan spille en langt mindre vigtig rolle for en anden. Det understreger, at det kun er personen selv, der kan afgøre hvad der er meningsfuld identitet. Rammesætning af afhængighedssygdom Det andet skridt mod recovery går ud på at skabe en personlig tilfredsstillende mening, der kan beskrive den erfaring, fagfolk forstår som afhængighedssygdomme. Det indebærer at personen finder mening i egne erfaringer, så de sættes ind i en ramme og blive en del af personen uden at være hele personen. Selvstyring af afhængighedssygdom Det tredje skridt mod recovery indebærer at tilegne sig tidligere, modificerede eller nye værdsatte sociale roller. Det involverer ofte sociale roller, der ikke har noget at gøre med afhængighedssygdom. Værdsatte sociale roller udgør fundamentet for den spirende nye identitet hos mennesker i bedring. Det at arbejde med en person i hans eller hendes sociale kontekst er af afgørende betydning, specielt ved kriser. Her er det vigtigt at få støtte fra en vejleder idet den støtte, man normalt får fra venner, familie og kolleger kan være temmelig belastet af de ting, der er sket mens misbrugeren stadig var aktiv og således holde personen fast i tidligere mønstre

F R WA R D. Tilbudskatalog Fremadrettet Løsningsfokuseret Handlingsorienteret. Et tilbud om hjælp til selvhjælp

F R WA R D. Tilbudskatalog Fremadrettet Løsningsfokuseret Handlingsorienteret. Et tilbud om hjælp til selvhjælp F R WA R D Tilbudskatalog Fremadrettet Løsningsfokuseret Handlingsorienteret Forwards formål er at afklare misbrugere til beskæftigelse, uddannelse eller til behandling gennem en helhedsorienteret, flerstrenget

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Pædagogens rolle i psykiatrien kontra det sundhedsfaglige personale side 13

Pædagogens rolle i psykiatrien kontra det sundhedsfaglige personale side 13 0 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Problemformulering side 2 Metode side 3 Psykiske diagnoser side 4 Recovery, rehabilitering og empowerment side 6 Motivationsarbejde side 8 Inklusion side 11 Pædagogens

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Socialpsykiatri Beskrivelse af målsætning og praksis på Mamma Mia

Socialpsykiatri Beskrivelse af målsætning og praksis på Mamma Mia Socialpsykiatri Beskrivelse af målsætning og praksis på Mamma Mia 1 Indhold: Mamma Mia et socialpsykiatrisk tilbud 3 Rammer 4 Metoder 5 Frivillige 6 Skolen 6 Fristed tilbud 7 Kontakt 7 Samvær 8 Kravfrit

Læs mere

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan Drift- Udvikling- & Kvalitet Pilekrogens DUK-plan Indholdsfortegnelse side Stamoplysninger 3 Målgruppe.. 4 Personalesammensætning...4 Formål og faglig referenceramme...4 Værdigrundlag 5 Helhedssyn. 7 Mission

Læs mere

genåbne i løbet af 2014, når finanserne er kommet på plads. Vi fandt det særligt spændende i vores case-valg, at projektet er ved at starte op på ny.

genåbne i løbet af 2014, når finanserne er kommet på plads. Vi fandt det særligt spændende i vores case-valg, at projektet er ved at starte op på ny. 1. juni 2014 1 Nedenstående artikel er en del af en antologi der belyser medarbejderudvikling i arbejdslivet. Den samlede antologi kan fremsendes ved henvendelse til Steffen Ipland stefipl@gmail.com Baggrund:

Læs mere

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Undervisning - en vej til et bedre liv CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Efterår 2013 2 - CSV-Aarhus Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt. På CSV-Aarhus

Læs mere

HovedHusets Metode. Integration og fastholdelse af mennesker med erhvervet hjerneskade på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i Clubhousemodellen

HovedHusets Metode. Integration og fastholdelse af mennesker med erhvervet hjerneskade på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i Clubhousemodellen HovedHusets Metode Integration og fastholdelse af mennesker med erhvervet hjerneskade på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i Clubhousemodellen December 2009 FORORD Nærværende beskrivelse af HovedHusets

Læs mere

UDDANNELSESPARAT? HELHEDSORIENTERET BROBYGNING TIL UDDANNELSE

UDDANNELSESPARAT? HELHEDSORIENTERET BROBYGNING TIL UDDANNELSE UDDANNELSESPARAT? HELHEDSORIENTERET BROBYGNING TIL UDDANNELSE INSPIRATIONSKATALOG Væksthuset - December 2013 Beskrivelse af indsatsens bærende elementer og eksempler på konkrete aktiviteter og metoder.

Læs mere

Ungdomsliv med mentor Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med mentor Unge med sindslidelse 2 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige

Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige Specular: Vejen til bedre samarbejde vejen til bedre ledelse Alle både ledere og medarbejdere bidrager til det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forandringskompas for misbrugsområdet. Vejledning og skalaer

Forandringskompas for misbrugsområdet. Vejledning og skalaer Forandringskompas for misbrugsområdet Vejledning og skalaer Indhold Hvorfor et forandringskompas?... 2 Hvordan er forandringskompas for misbrugsområdet sammensat?... 3 Hvordan skal forandringskompas for

Læs mere

Fællesskab. Respekt. Selvværd. Søgårdsskolen. Trivsel. Motivation. Tryghed. Specialundervisningen i Gentofte Kommune. Værdiprogram

Fællesskab. Respekt. Selvværd. Søgårdsskolen. Trivsel. Motivation. Tryghed. Specialundervisningen i Gentofte Kommune. Værdiprogram Fællesskab Respekt Søgårdsskolen Trivsel Motivation Selvværd Tryghed Specialundervisningen i Gentofte Kommune Værdiprogram 28 29 Specialundervisningen i Gentofte Kommune SØGÅRDSSKOLEN Overblik Børnene

Læs mere

AT SKABE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE

AT SKABE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE AT SKABE MULIGHEDER FOR LIVSUDFOLDELSE Metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser og misbrug En metodebeskrivelse udarbejdet af Henriette Lund Skyberg og Stephanie Østergaard Christiansen November

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. PROJEKTET Lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Overordnede mål Målgruppe Målgruppens historie Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade Visitation

Læs mere

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Samfund og Sprog som rehabilitering Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Forord I marts 2006 igangsatte Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Daghuset Enggården. Midtvejsevaluering

Daghuset Enggården. Midtvejsevaluering Daghuset Enggården Midtvejsevaluering - 2 - DAGHUSET ENGGÅRDEN Midtvejsevaluering Konsulent Dorte Laursen Stigaard Dorte.stigaard@stab.rm.dk Konsulent Camilla Bak Kristensen Camilla.kristensen@stab.rm.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere