LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik"

Transkript

1 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Pædagogik er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik Kurset er udarbejdet af Viggo Ernst Thomsen og Thomas Johansen for LederUddannelsesUdvalgets 1999 Revideret af LederUddannelsesUdvalget, marts 2003

2 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side2 Indhold 1. Formål 3 2. Vejledning til instruktøren 3 3. Forret 4 4. Program for aftenen 4 5. Hovedret Teori og baggrundsviden til instruktøren Gruppeopgaver Ideer til fortsat debat i kredsen Dessert Bilag 7.1 Forret til kopiering Gruppearbejde Dessert til kopiering Citater til eftertanke (OH) Fra FDFs grundlov (OH) FDF-pædagogikkens tre niveauer (OH) 16

3 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side3 1. Formål Formålet med kursusmodulet i pædagogik er, at lederflokken som helhed, og den enkelte leder: bliver bevidst om og i stand til at vælge midler (aktiviteter, samværsformer, pædagogik ) der fremmer det egentlige mål (FDFs formålsparagraf og værdigrundlag) bliver bevidst om egen lederpraksis og i stand til at bruge denne refleksion til at ændre praksis - mod en bedre sammenhæng mellem idealer og virkelighed. 2. Vejledning til instruktøren Forret, hovedret og dessert Kursusmodulet i pædagogik består af forret, hovedret og dessert. Forret og dessert kan vælges til eller fra. Lederflokken må dog i forvejen beslutte sig for om kursusmenuen skal bestå af en, to eller tre retter. Forretten (bilag 7.1) udleveres af kursusinstruktøren til kredslederen, som giver eventuelt materiale eller opgave videre til kursusdeltagerne i god tid før kursusaftenen. I denne forret skal lederne før kursusaftenen komme med deres individuelle bud på pædagogik og demokrati i praksis - set i forhold til FDFs formålsparagraf og grundlov om arbejdsmidler. På denne måde får den enkelte kursusdeltager sine tanker sporet ind på en mål-/middeltænkning, hvor der kan reflekteres og stilles spørgsmål til måden, man er leder på. Hovedretten består af et større afsnit med teori og baggrundsviden til instruktøren. Med afsæt i dette, kan instruktøren med egne ord og eksempler give et bud på, hvad der kendetegner en FDF-pædagogik, og lægge op til at kursusdeltagerne begynder at reflektere over egen praksis som børneleder i kredsen. Hvorfor gør vi som vi gør? Hvad vil vi med arbejdet? Kunne arbejdet gøres på andre (og bedre) måder? Oplægget munder ud i nogle konkrete opgaver som kursusdeltagerne skal løse, inden der samles op i fælles forum. Her skal du som instruktør være konsulent, sætte skub i diskussionerne i grupperne. Husk at kopiere kortene fra bilag 7.2.Hovedretten sluttes af med en fælles visionsdrøftelse om, hvordan kursusdeltagerne kan arbejde videre med de pædagogiske overvejelser i praksis. Desserten (bilag 7.3) lægger op til, at lederne arbejder mere målrettet videre med de pædagogiske overvejelser på et nærmere afgrænset område, som er overskueligt for den enkelte leder, og som man derfor vil kunne opleve en umiddelbar effekt af i løbet af kort tid. På den måde skulle der gerne være sat så mange overvejelser i gang, at kursusdeltagerne selv kan arbejde videre. Brug gerne dine egne ord og erfaringer igennem kursusforløbet. Husk at kontakte kredslederen inden kurset. Materialer Til afviklingen af dette kursusmodul skal du bruge: overheadprojektor lærred forlængerledning farvet papir/karton til gruppearbejdskortene.

4 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side4 3. Forret Til instruktøren Kursusdeltagerne skal inden kursusaftenen have udleveret og løst/spist forretten - hvis den er valgt. I forbindelse med navnepræsentation på selve kursusaftenen i kredsen, præsenteres også den enkelte leders bud på forrettens opgave - kort og præcist. Målet med forretten er at spore kursusdeltagernes tankegang ind på pædagogiske overvejelser og samtidig give instruktøren en fornemmelse af, hvad der optager lederne, og hvor de befinder sig i forhold til pædagogisk refleksion. Kursusdeltagernes bud på opgaven skal ikke munde ud i lange forklaringer og diskussioner her i starten, men banen kridtes op og det gøres synligt, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad der er centralt for et godt FDF-arbejde. Alligevel må et godt FDF-arbejde dog indeholde en nær sammenhæng mellem formål og aktiviteter - et forhold mellem mål og midler. Det er dét, aftenen handler om! 4. Program for aftenen 00:00 Sang 00:03 Kredslederen byder velkommen til lederkursus i kredsen og instruktøren 00:05 Kredslederen (evt. instruktøren - aftal på forhånd!) holder en kort andagt (fortælling/tekst, bøn og salme) 00:15 Instruktøren præsenterer kort sig selv og kursets program samt kursets sammenhæng, med den øvrige lederuddannelse (aftenen ER et led i FDFs lederuddannelse!) 00:20 Lederne præsenterer sig selv (hvis de har valgt forret, præsenterer de også deres bud på den) 00:25 Hovedret præsentér et bud på en FDF-pædagogik udfra teori og baggrundsviden (afsnit 5.1) og transparenter (bilag 7.5 og 7.6), og udfra dine egne erfaringer og formuleringer 01:10 Kaffe, te, kage 01:30 Sang 01:35 Gruppearbejde (bilag 7.2) 02:05 Opsamling 02:35 Ideer til fortsat debat i kredsen 02:50 Afrunding og eventuel præsentation af dessert Husk at tidsangivelserne KUN er en rettesnor, der viser vægtningen af de enkelte moduler at motivere kursusdeltagerne til at arbejde videre med desserten (aftal evt. med kredslederen, hvordan det kan gribes an). at citaterne (bilag 7.4) kan lægges på en overheadprojektor under kaffen. 02:55 Sang

5 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side5 5. Hovedret Ud fra teori og baggrundsviden kommer du nu med et kvalificeret bud på hvad pædagogik handler om, og hvad god pædagogik i en FDF-sammenhæng er. Brug gerne egne ord og eksempler. 5.1 Teori og baggrundsviden til instruktøren Definition Pædagogik (græsk paidagogi ke) er læren eller kunsten om opdragelse og undervisning. At føre et barn gennem opdragelse og undervisning på en for barnet hensigtsmæssig måde. En pædagog var oprindelig en slave der førte børnene fra forældrenes hus til skolen og hjem igen! FDF-pædagogik Hvad er FDF-pædagogik? FDF-pædagogik er hverken skole-, børnehave- eller fritidshjemspædagogik. FDF-pædagogik må ses som en del af kirkepædagogikken, selv om den gennem århundredet både har inspireret og selv modtaget inspiration fra både skolen, institutionerne og spejderne. for vel er det leg, vi øver og det er for børn, det bli r gjort, men det lønner sig dog om vi prøver at indse, at det er noget stort (Erik Mortil, FDF-digter, 1936) De voksne i FDF er ledere. Ledere, der netop SKAL være ledere og ikke bare børnenes træner eller tilbagetrukket konsulent, legeonkel, coacher, teambuilder, katalysator, enzym eller hvad det nu hedder på alskens pædagogisk nysprog. FDFs pædagogik er, at vi vil børn og unge noget. En FDF-leder minder på den måde om den tidligere meteorolog Voldborg fra DR-1. Det lyste ud af Voldborg, at han havde noget vigtigt, han ville delagtiggøre os i og som vi kunne dele med ham: Vejret. Og ligegyldigt om det regnede, blæste eller sneede var det åh-såinteressant. Han led af en herlig meddelelsestrang og et smittende delagtiggørelsesbehov. Han havde noget på hjerte, han brændte for. En FDF-leder har også noget på hjerte. Det fremgår af FDFs Grundlovs 2 og 5 (findes på overhead, bilag 7.5) 2 Formålsparagraffen Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus 5 Arbejdsmidler 1. Landsforbundets arbejde skal drives planmæssigt og i overensstemmelse med 2 2. Arbejdsstof og -form vælges, så medlemmernes interesse, evner og behov for aktivitet og engagement imødekommes. 3. Arbejdsstoffet skal omfatte kristendoms-, forbunds- og samfundsstof samt valgfrit interessestof. 4. Samværsformen vælges, så FDFs formål virkeliggøres gennem et udviklende og forpligtigende fællesskab.

6 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side6 FDFs pædagogik kan således defineres som en leders personlige eller en ledergruppes fælles praksis, konkretisering, udmøntning og uddybning af disse to paragraffer og forholdet mellem dem. Det vi vil i FDF, er ifølge 2 og 5: først og fremmest, at børn og unge får mulighed for at møde Evangeliet om Jesus Kristus. dernæst, at børn og unge kan blive del af et udviklende og forpligtende fællesskab. endvidere at børn og unge via et FDF-medlemsskab får mere viden om kristendommen, samfundet og FDF. hvad vi derudover vælger af arbejdsstof og arbejdsformer har medlemmerne medindflydelse på. Der er utallige muligheder. Det må dog ikke være i modstrid med formålet. FDF pædagogikkens tre niveauer Den pædagogiske tænkning og praksis foregår på tre niveauer: 1. Planlægningsniveauet 2. Udførelsesniveauet 3. Eftertankeniveauet Det er forskelligt, hvilket niveau FDF-ledere er bedst til. Nogle kan bare det der med at holde 32 væbnere i fuld sving i en standlejr 23 timer i døgnet i otte dage i træk. De har næverne skruet rigtigt på, men falder straks i en dyb søvn, hvis man til et ledermøde skal diskutere oppe i det teoretiske luftlag eller inden en landslejr skal læse 100 siders oplæg og planlægning. Andre er måske fra deres arbejde papirtigre og elsker at sprøjte papirer ud med en masse flyvske planer. Atter andre elsker at sidde i timevis og teoretisere over hvorfor sidste piltemøde endte i det rene kaos - sådan set i forhold til et komplekst, verdsliggjort og moderne samfund. I FDF kan vi naturligvis bruge dem alle som ledere, hvis de vil noget og brænder for FDFs sag (jævnfør 2 og 5). Men pointen er, at alle FDF-ledere gerne skulle kunne lidt på alle niveauer - ellers bliver de for hurtigt udbrændte. 1. P l a n l æ g n i n g s n i v e a u e t Arbejdet skal drives planmæssigt fortæller FDFs grundlov. At kunne planlægge er en nyttig evne for enhver FDF-leder. For ellers er der for mange ting, der går i vasken, når de ikke er ordentligt forberedt. Er et møde eller en lejr godt forberedt, kan man som leder meget lettere være opmærksomt tilstede blandt børnene og via éns indføling og situationsfornemmelse afvige fra og ændre på planerne om nødvendigt. Er man ikke ordentligt forberedt, går for meget af éns opmærksomhed på at overveje: hvad skal vi så lave om en halv time? Først når alt er grundigt planlagt, kan der ske undere.

7 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side7 En planlægning kan både foregå med grundige, detaljerede papirplaner, dosmersedler med stikord i baglommen, eller blot ved mundtlige aftaler. Det afhænger lidt af temperament og endnu mere af ledernes erfaring og FDF-arrangementets størrelse. 2. U d f ø r e l s e s n i v e a u e t At få et FDF-møde eller en lejr til at lykkes er en kunst, der kun kan læres i praksis. Det kræver ledere, der er totalt opmærksomt til stede og på én gang har både: faglig viden metodisk alsidighed social årvågenhed indfølingsevne humor mod til at fortælle og dermed forkynde evangeliet disciplinær kunnen Faglig viden FDF-håndværket skal være i orden. Det nytter f.eks. ikke noget til et væbnermøde at bygge med reb og rafter, hvis ingen af lederne er sikre i hverken krydseller vinkelbesnøringer. Eller at lege til et puslingemøde, hvis lederne ikke har en buket af legemuligheder. Det faglige niveau må være i orden, så vi har noget at være sammen om, og ikke bare bekræfter hinanden i hinandens uvidenhed. Metodisk alsidighed Til ethvert godt FDF-arrangement hører, at både børnenes krop og hoved udfordres. Der skal være tid til sjov, tid til alvor, tid til bevægelse og tid til stilhed. Et bredt metodisk spektrum giver variation, taler til alle sanser, og giver hver enkelt barn mulighed for at lære og tilegne sig færdigheder på hver sin måde. Social årvågenhed En FDF-leder må til et møde kunne følge med i, hvad der sker i gruppen: hvem kører på hvem? Er der hakkeorden? Er der nogen udenfor? Hvem har brug for at blive holdt (kærligt) nede? Og hvem har brug for at blive holdt oppe? Denne sociale opmærksomhed forudsætter overskud og erfaring. Er mødet dårligt planlagt, er der ikke overskud til at interesse sig for, hvad der sker undervejs. Indfølingsevne At kunne sætte sig i børnenes sted. At kunne forestille sig: hvordan vil børnene opfatte og opleve f.eks. et natløb eller en forkyndelse? Jo mere indfølingsevne, jo bedre vil lederen være i stand til at ramme børnene med de rigtige aktiviteter, forkyndelse, opgaver og udfordringer. Lederen må gå i lære hos børnene. Humor Evnen til ikke at tage sig selv alt for højtideligt og at have en afvæbnende selvironi kan være afgørende for voksnes samvær med børn og unge. Det gale og skøre i FDF, bunder ofte i en udpræget ironi. Pas på med at bruge ironi over for de yngste. Først i piltealderen begynder de fleste at forstå ironi!

8 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side8 Mod til at fortælle og forkynde En uhøjtidelig humor er også en god forudsætning til at få mod til at forkynde evangeliet. For det er ikke sig selv, man skal forkynde, men et GLÆDELIGT budskab. Og da Guds sol kan skinne igennem selv et kloakrør (Luther) er der ingen leder, der kan undsige sig fra at fortælle bibelhistorie for børnene, fordi deres tro for tiden ikke lige er helt sikker nok, eller deres boglige uddannelse ikke er god nok. Når Gud kan bruge et kloakrør, kan han også bruge dig og mig. Disciplinære evner Det er en naiv romantisering af forholdet mellem børn og ledere at foregøgle, at ledere i FDF ikke har brug for et minimum af disciplinær talent. Måske kan nutids-børn godt operere i kaos, men lederne overlever altså ikke mange sæsoner i FDF uden at de er i stand til at skabe en vis disciplinær orden. Det handler ikke om disciplin for disciplinens skyld. Der skal være mening bag. En mening som også børnene kan se! En rimelig grad af disciplin er en forudsætning for at fællesskabet kan fungere. 3. E f t e r t a n k e n i v e a u e t Hver en kreds har behov for at nogen tænker nyt selv en leders hjerne går død og kasseløsninger får bid. Men når intet er nyt, når vi plejer os ihjel så r der brug for ny energi.. (Jens Nielsen, march og lejr nr. 40 Væbnertiden er slut ) Hvis kredsarbejdet ikke skal stivne i en fast form, er det nødvendigt med en løbende samtale lederne imellem, hvor man i fællesskab drøfter og tænker efter, om det man gør, nu også er godt nok - i forhold til FDFs formålsparagraf, FDFs værdigrundlag og grundlovens 5. Dermed gør man sig FDF-pædagogiske overvejelser. De er bedst, hvis de belyser og handler om den konkrete dagligdag i kredsen. Her er et par eksempler: 1. Snobrødsbagning At vi i FDF ofte laver bål og snobrød er ikke noget, vi skal. Det er en tradition. Men det er ikke i modstrid til formålet (jævnfør 5.1) Ild og brød er endda fremragende indfaldsvinkler til en samtale om kristendom. Endvidere er bål og snobrød fællesskabsfremmende ( 5.4). Som regel vil medlemmerne det gerne ( 5.2). Og kendskab til snobrødsbagning må klart være en del af FDFs forbundskendskab ( 5.3). Konklusion på overvejelser Snobrødsbagning er således en aktivitet, der til fulde lever op til beskrivelsen i FDFs grundlov sålænge det i praksis er fællesskabsfremmende (men bruges snobrødsbagning f.eks. til at udpege en syndebuk til latterliggørelse (f.eks. et fjols, der altid får brødet brændt på) er det ikke fællesskabsfremmende længere, og dermed i modstrid med 5,4!)

9 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side9 sålænge det udfordrer og engagerer børnene (sidder børnene hver eftermiddag på fritidshjemmet omkring bålet, er det ikke sikkert, at vi i FDF også kan engagere og udfordre med bål. Enten gider de det ikke mere - eller også er de ekstra motiveret, f.eks. til at få mere kontant viden om forskellige båltyper). 2. Slik i soveposen Et andet eksempel fra en almindelig kredsdagligdag er en kredsweekend. Det er udbredt at forældre pakker lidt mundgodt (slik, sodavand og chips) ned i soveposen. Er det i FDF pædagogisk i orden, at nogle børn har privatslik med på lejr? At nogle børn, men ikke alle, har slik i soveposen med på weekendlejr er ikke fællesskabsfremmende (jævnfør 5.4) Til gengæld er slik en del af FDFs lejrtradition. Ingen siesta uden en tut eller biks. At spise slik på en lejr giver forbundskundskab ( 5.3). Slik i soveposen imødekommer også børns interesser og behov ( 5.2). Altså vel at mærke kun de børn, der har slik med! Konklusion på overvejelser Det er vigtigt som kreds at have en fælles holdning til privatslik. Det er tre muligheder: 1. Den resignerende, realistiske holdning Børn bliver i dag spist af med meget slik, af forældre og andre. Som FDF-kreds har vi børnene så få timer, at det ikke nytter at indføre nogen form for slikpolitik. Hvis vi vil have ikke kun de frelstes børn i FDF, må vi acceptere at Mågeklatter, Store babser og chips følger med. Ingen slik, ingen børn. 2. Den visionære, profetiske holdning FDF skal være et modbillede på et ukristeligt nydelsessygt, oppustet forbrugersamfund, hvorfor vore lejre skal være slikfrit område. Som narkomaner får metadon, kan vi evt. give børnene godt med druesukker eller chokolade, så de undgår de værste abstinenser. 3. Den gyldne middelvej? Det er ikke FDFs opgave puritansk at gå ind og ændre på børns slikvaner bare fordi flere af lederne er vokset op i en tid, hvor de var 16 fætre og kusiner om ét æble juleaften. Slik er ikke i modstrid med FDFs grundlovs 5, blot vi finder en eller anden løsning på, at slik på en lejr ikke er privatslik. Det skal selvfølgelig ikke ske ved FBI-lignende razziaer og konfiskationer på sovesalen, men ved at lederne kærligt, men bestemt fastholder holdningen. Blandt andet ved selv at være et forbillede - at man deler ud af sit overskud. 5.2 Gruppearbejde Lederne går i grupper (del på tværs af klasser, alder og erfaring! - jf. snak med kredslederen om inddeling af grupper) og tager nu på skift et kort fra bunken, som de læser højt for de andre i gruppen.

10 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side10 Gennem diskussion handler det nu om at blive enig om en fælles pædagogisk handling i den beskrevne situation. Hvis der er situationer, som gruppen ikke kan blive enige om, lægges disse kort i en bunke for sig. Du kan eventuelt lave flere kort sammen med kredslederen inden kursusaftenen, så der også kommer realistiske situationer fra kredsens egen kendte verden. Kortene kopieres direkte fra bilag 7.2. Et sæt til hver gruppe. Sørg for at hver gruppe begynder med nogle forskellige situationer, så alle cases når at blive behandlet i grupperne. 5.3 Ideer til fortsat debat i kredsen På hvilke områder skal vi tænke mere pædagogisk? Lederne skal nu i fællesskab finde ud af på hvilke områder de i kredsen gerne vil gøre mere ud af det pædagogiske. På hvilke felter skal der sættes spot på pædagogikken? Hvor trænger der til pædagogiske overvejelser? Hvilke pædagogiske mål kunne vi sætte os? Det er kredslederens ansvar. Start denne fremadrettede drøftelse med at kaste en bunke spørgsmål ud på bordet. Er det på klassemøderne? I forbindelse med forkyndelsen? Ved afvikling af ture og lejre? På fællesarrangementer som kredsweekender eller sommerlejre? Når forældrene kommer for at hente deres børn ved mødets slutning? Hos en bestemt aldersgruppe? Når vi skal af sted på weekendtur? Til lejrbål? I vores aktiviteter? Overfor bestemte typer børn? De realistiske mål skal skrives ned af kredslederen/referenten for eventuelt at blive kopieret til alle lederne efter kurset. Områderne og de formulerede mål tages op på et kommende ledermøde eller internt på klasserne. 6. Dessert Vælg et af aftenens mål og lav en egentlig handlingsplan for hvordan I vil arbejde og nå frem til målet. Der kan eventuelt samarbejdes om desserten, så to-tre klasseledere fra tumlingeklassen går sammen om opgaven. Det giver mulighed for at få en god diskussion og holde hinanden fast på opgaven. Fremlæg jeres resultater på et ledermøde senere på året. Kopiér desserten direkte fra bilag 7.3.

11 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side11 BILAG Forret til kopiering FDFs formål lyder i følge FDFs grundlovs 2 Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Om midler til at nå dette mål hedder det senere i FDFs grundlov i 5: 1. Landsforbundets arbejde skal drives planmæssigt og i overensstemmelse med Arbejdsstof og -form vælges, så medlemmernes interesse, evner og behov for aktivitet og engagement imødekommes. 3. Arbejdsstoffet skal omfatte kristendoms-, forbunds- og samfundsstof samt valgfrit interessestof. 4. Samværsformen vælges, så FDFs formål virkeliggøres gennem et udviklende og forpligtigende fællesskab. Overvej og svar på baggrund af FDFs grundlov og egne holdninger: 1. hvem skal bestemme, hvad der skal ske til møderne - børnene eller lederne? 2. skal man som leder være demokratisk - hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kunne man være det i praksis - giv eksempler!? 3. beskriv et ideelt forhold mellem børn og ledere med fem ord 4. kan man tale om en speciel FDF-pædagogik - hvordan er den i så fald?

12 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side12 BILAG Gruppearbejde Hvordan skal kredsens slikpolitik være på ture og lejre? Begrund jeres beslutninger og valg. Skal der være forskel på de yngste og de ældste? På lederne og børnene? De lokale fritidshjem, hvor alle kredsens medlemmer i tumlinge/piltealderen er indskrevet, svulmer med friluftsaktiviteter, såsom bål-, indianer-, cykel-, fiske-,sejlads- og lejraktiviteter. Skal vi i FDF bygge videre på fritidshjemmets aktiviteter, evt. i et koordineret samarbejde, så tumlinge/piltesommerlejr og fritidshjemskoloni ikke ligger lige oven i hinanden eller skal vi lave noget helt alternativt? Piltelederne ønsker, at piltene får medbestemmelse til møderne. Da lederne spørger piltene, ønsker de at komme i svømmehallen, at komme på McDonalds mindst én gang om måneden og at der ikke skal være forkyndelse. Er det i orden? Er det medbestemmelse? Kan/hvordan kan man lave demokrati for 11-årige. Kom med eksempler. Til et tumlingemøde kravler en af tumlingene op i et højt træ og nægter at komme ned og deltage i aktiviteterne sammen med de andre. De to ledere ved, han plejer at være ret vild med at lave mad på bål, som er aftenens aktivitet. Hvad gør I? Skal han komme ned? For enhver pris? Hvorfor/ hvorfor ikke? I puslingeklassen med 18 børn og to ledere er der et barn med DAMPsymptomer (er hyperaktiv og har svært ved at sidde stille). Han fylder så meget, at alle møder går i vasken. Barnets mor synes det er vigtigt, han er med i et frivilligt spejderarbejde ved siden af det anstrengte skoleliv, hvor han har fuldtids støttepædagog og ofte bliver testet af tale-hørepædagogen og er til samtale med skolepsykologen. Hvad gør I? Kan I gøre noget? Er det FDFs opgave? Hvornår må vi sige stop?

13 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side13 BILAG Dessert til kopiering Udvælg mål og arbejd videre med de pædagogiske overvejelser Vælg et af aftenens mål og lav en egentlig handlingsplan for hvordan I vil arbejde og nå frem til målet. Der kan eventuelt samarbejdes om desserten, så to-tre klasseledere fra tumlingeklassen går sammen om opgaven. Det giver mulighed for at få en god diskussion og holde hinanden fast på opgaven. Fremlæg jeres resultater på et ledermøde senere på året. Mål Handlingsplan Hvad vil vi gøre? Hvordan vil vi gøre det? Hvornår vil vi gøre det?

14 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side14 BILAG Citater til eftertanke for vel er det leg, vi øver og det er for børn, det bli r gjort, men det lønner sig dog om vi prøver at indse, det er noget stort (Erik Mortil, FDF-digter,1936) Her fik vi lov til livet i fælles forbundsdragt, frivilligt var det givet men svært at få det sagt, det som ved lejrens bål, bli r drømt i mål! (Kaj Kjeldsen i march og lejr nr. 34) Forkyndelsen spiller ikke nogen afgørende rolle for en meget stor del af lederne i FDF... Den tåles, som noget, der hører med, men fremhæves kun sjældent som afgørende (Jens Maibom, Silkeborg Højskole i FDF LEDEREN, august 1994) Historisk kan FDFs succes som kirkeligt børne- og ungdomsarbejde ses som et led i verdsliggørelse. I FDF var man ikke mere kristen end det gjorde noget. Da Søndagsskolen blev for from for de 12-årige drenge, startede FDF. Her kunne drengene være med uden at blive betragtet som hængehoveder. At være med i FDF har siden 1902 været en form for forsikringspolice på, at det måske nok var kristeligt, men endeligt ikke så meget, at det kom til at koste noget. En friskfyrs-kristendom uden kors og konsekvenser. Nu, hvor det ikke er ateisme, men snarere alle former for religiøsitet, der præger tiden, må vi spørge om dette friskfyrsimage ikke er blevet en hæmsko for FDFs arbejde, fordi det signalerer useriøsitet. Vil du tænde, må du brænde helhjertet (Viggo Ernst Thomsen, Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1996)

15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side15 BILAG Fra FDFs grundlov 2 FDFs formålsparagraf Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus 5 Arbejdsmidler 1. Landsforbundets arbejde skal drives planmæssigt og i overensstemmelse med 2 2. Arbejdsstof og -form vælges, så medlemmernes interesse, evner og behov for aktivitet og engagement imødekommes. 3. Arbejdsstoffet skal omfatte kristendoms-, forbunds- og samfundsstof samt valgfrit interessestof. 4. Samværsformen vælges, så FDFs formål virkeliggøres gennem et udviklende og forpligtigende fællesskab.

16 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side16 BILAG FDF-pædagogikkens tre niveauer 1. Planlægning Er et møde eller en lejr godt forberedt, kan man som leder meget lettere være opmærksomt tilstede blandt børnene. Undere kræver planlægning! 2. Udførelse faglig viden metodisk alsidighed social årvågenhed indfølingsevne humor mod til at fortælle og dermed forkynde Evangeliget disciplinær kunnen 3. Eftertanke Det er nødvendigt med en løbende samtale lederne imellem, hvor man i fællesskab drøfter og tænker efter, om det man gør, nu også er godt nok - i forhold til FDFs grundlov og værdigrundlag.

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Den dygtige leder hvordan er jeg overfor børnene? Den dygtige leder Kurset er udarbejdet af Torben Svendsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Et samfundsbillede af nutidens børn

Et samfundsbillede af nutidens børn F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Et samfundsbillede af nutidens børn hvordan laver vi FDF for dem? Et samfundsbillede af nutidens børn Kurset er udarbejdet af Alice Juhl og Bitten

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Håndholdt Pædagogik for Den Gode Spejderleder

Håndholdt Pædagogik for Den Gode Spejderleder Håndholdt Pædagogik for Den Gode Spejderleder Seks pædagogiske krav og en del tips og tricks for dig der vil blive en bedre leder! Støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd Udgivet af STJERNEGRUPPEN B L Å S P

Læs mere

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Indhold Indhold Indhold...

Læs mere

Holger eller Ludvig? Behov og muligheder Holger eller Ludvig?:

Holger eller Ludvig? Behov og muligheder Holger eller Ludvig?: Holger eller Ludvig? Det var mandag aften på FDFs højskole og teologisk studiekredsaften i forstanderboligen. Under den efterfølgende kaffe med tilhørende blandet snak læner Esben fra Åbenrå sig frem og

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Teenbibeltimer 2014. På vej. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2014. På vej. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2014 På vej På Vej Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng. Hele materialet indeholder oplæg til 6 bibeltimer, der er tænkt som

Læs mere

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE Inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet Indhold Forord 3 Hvorfor elevinddragelse? 4 Fire mål med elevinddragelse 5 Hvordan

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad vil vi gerne bruge MBU til? En undersøgelse af behov og forventninger blandt ledere i MBU

Hvad vil vi gerne bruge MBU til? En undersøgelse af behov og forventninger blandt ledere i MBU Hvad vil vi gerne bruge MBU til? En undersøgelse af behov og forventninger blandt ledere i MBU Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) November 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NY TRÆNER? IDEER, GODE RÅD OG MASSER AF INSPIRATION

NY TRÆNER? IDEER, GODE RÅD OG MASSER AF INSPIRATION DIF 1 NY TRÆNER? IDEER, GODE RÅD OG MASSER AF INSPIRATION 2 DIF INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Trænerrollen 4 Forberedelse 6 Opstart 8 Opvarmning 9 Træning 10 Afslutning 11 Den gode træning 12 Aktivitetshjulet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

LISBETH LANG HENRIKSEN & METTE KAAE

LISBETH LANG HENRIKSEN & METTE KAAE LISBETH LANG HENRIKSEN & METTE KAAE Værdibaseret LEDELSE forandringer på vej i folkekirken En brugsbog for menighedsråd og medarbejdere Værdibaseret ledelse forandringer på vej i folkekirken En brugsbog

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det er din uddannelse.

Det er din uddannelse. Det er din uddannelse. Bog til gymnasieelever og HF kursister Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds. 1 Indholdsfortegnelse Undervisningen er kedelig... 3 1 Det er din egen uddannelse... 3 2 Hvad skal gymnasiet

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere