28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5"

Transkript

1 28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER Tidligere obstetriske komplikationer Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Tidligere misdannet barn Tidligere abnorme fostertilstande Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Tidligere præterm fødsel Tidligere kompliceret fødsel Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Tidligere sphincterruptur Tidligere abruptio placentae Tidligere fødsel med svær post partum blødning Tidligere sectio Tidligere fødsel af stort barn Tidligere gestationel diabetes mellitus Gynækologiske lidelser Abortus habitualis (AH) Tidligere ekstrauterin graviditet Omskæring (Følger efter omskæring) Kondylomer Spiral in situ Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Fibromer Opereret på uterus, tidligere Ældre førstegangsfødende > 38 år Mangegangsfødende > Statura parva < 150 cm Medicinske sygdomme Hæmatologiske sygdomme Hæmoglobinopati Thalassemi Seglcelleanæmi Jernmangel/ mikrocytær anæmi Folinsyremangel Megaloblastær anæmi Endokrinologiske sygdomme Hyperthyreose- (Thyreotoksikose) Hypothyreose- (Myksødem) Prægestationel diabetes mellitus med eller uden insulinbehandling Morbus Addison Conn s syndrom Morbus Cushing Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD-mangel) Neurologiske sygdomme Epilepsi Sclerosis disseminata

2 Myasthenia gravis Psykiske sygdomme Hjertesygdomme Kredsløbssygdomme Kronisk essentiel hypertension Thromboemboliske lidelser Tidligere emboli/ trombose Dyb venetrombose (DTV), debuteret i graviditeten Faktor 5 Leiden Respiratoriske sygdomme Astma Mave- og tarmsygdomme Colitis Ulcerosa Morbus Crohn Gravide med stomi Gravide med pouch Gastric bypass (GBy) og gastric banding (GBa) Reumatiske sygdomme Bindevævssygdomme Reumatoid artrit Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Periarteritis nodosa (polyarteritis nodosa) Nyresygdomme D-vitaminmangel INFEKTIONSSYGDOMME HIV Hepatitis Hepatitis B Hepatitis C Herpes genitalis (simplex virus) Syfilis Gonoré Klamydia Bakteriel vaginose Candidiasis Gruppe B Streptokokker (GBS) Cystitis (Blærebetændelse) Pyelonephritis i graviditeten Rubella (Røde Hunde) Varicellae (Skoldkopper) Morbilli (Mæslinger) Parotitis (Fåresyge) Parvovirus (Lussingesyge Den 5. børnesygdom) B Cytomegalovirus (CMV) Toxoplasmose (Haresyge) Listeriose Tuberculosis in graviditate Q-feber (Coxiella burnetii) GRAVIDE MED SÆRLIGE BEHOV Rygere Gravide med prægravid BMI

3 Fødselsangst Tidligere mislykket ammeforløb Gravide med problemer med alkohol, stoffer og/ eller medicin Gravide misbrugere - alkohol, stoffer og/ eller medicin Lejlighedsvise misbrugere - den gravide og/ eller partner Tidligere misbrugere den gravide og/ eller partner Gravide med psykiske sygdomme Gravide med psykiske sygdomme eller psykiske problemer Spiseforstyrrelser Udviklingshæmmede forældre Udviklingshæmmede Sociale problemer Sociale problemstillinger Mindre end 9 års skolegang og/ eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Unge gravide/ forældre (under 20 år) Gravide, som er uønsket enlige Boligløse kvinder Vold i familien Forældre, som har været udsat for incest, voldtægt eller tortur Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Flygtninge og asylansøgere Kvindelig omskæring (se under gynækologiske lidelser) OBSTETRISKE PROBLEMSTILLINGER I NUVÆRENDE GRAVIDITET Graviditetsgener Pyrosis Obstipation Træthed Varicer Ødemer Ryg og bækkensmerter Carpaltunnel syndrom Molimina gravidarum Plukkeveer Graviditetsbetingede organpåvirkninger Glucosuri Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM Proteinuri Hypertension Præeklampsi HELLP Graviditetskløe med/ uden leverpåvirkning Hydronefrose i graviditeten Emesis Gravidarum Hyperemesis Blodtypeimmunisering Flerfoldgraviditet tvillinger og trillinger

4 Fosterstørrelse/ -tilvækst og fostervand Mindre liv Intrauterin væksthæmning (IUGR) Intrauterin fosterdød (Foetus Mortuus) Stort foster (Foetus Magnus) Polyhydramnion (Hydramnion) Oligohydramnion Gestationsalder Usikker termin Præterm fødsel (partus præmaturus) Graviditas prolongata Blødning Blødning i 1. trimester Blødning i trimester Placenta praevia Abruptio placentae Fosterstilling underkropsstillinger og/ eller ustabil fosterstilling OPFØLGNING PÅ FORLØB EFTER FØDSLEN Thrombofiliudredning 3 måneder post partum Sphincter ruptur Opfølgning på forløb med døde børn

5 28. Visitation af gravide og fødende - og senere opfølgning Udgangspunktet for visitation af gravide og fødende er beskrevet i nærværende afsnit. Herudover sættes rammerne for visitation af Sundhedsstyrelsens specialevejledning af marts Specialevejledningerne angiver de særlige forhold, der skal påses i de tilfælde, hvor patientgrundlaget er lille, eller når andre faglige hensyn taler for at samle specialefunktionerne på få matrikler, for eksempel alene på OUH. De obstetriske speciallæger i svangreambulatorierne bør være opmærksomme herpå. Som konsekvens af Sundhedsstyrelsens udmelding af marts 2010 om placering af specialfunktioner vil der i de kommende år løbende ske tilpasninger og justeringer i dele af nærværende fødeplan primært den del af planen, der omfatter visitation, så tilbuddene lever op til Sundhedsstyrelsens krav til kvalitet og volumen. Justeringen vil blive indarbejdet i den elektroniske udgave af Fødeplanen med tilhørende bilag i den takt de implementeres. For en nærmere beskrivelse af de overordnende rammer og fødestedernes lægefaglige tilbud i forbindelse med valg af fødested henvises til afsnit 5 Fødesteder, svangreambulatorier og jordemoderkonsultationer i Region Syddanmark. For en nærmere beskrivelse af forhold vedrørende visitation, samarbejde og kommunikation henvises til afsnit 6 Visitation, samarbejde og kommunikation Prægravide risikofaktorer Tidligere obstetriske komplikationer Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald Definition Flergangsfødende med tidligere intrauterint/ neonatalt dødsfald svarende til graviditetens uge 22+0 og indtil fire uger efter fødslen. Den perinatale mortalitet i Danmark er ca. 0,7 %. Gentagelsesrisikoen ukendt vil afhænge af årsagen til det tidligere perinatale dødsfald. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet 5

6 Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte o Genetisk rådgivning o Prænatal screening ifølge retningslinjerne o Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, hvis det døde barn led af kromosomal sygdom, eller hvor der ikke foreligger afklaring af dødsårsagen - ellers ifølge gældende retningslinjer o Ultralydsscanning for misdannelser, ifølge gældende retningslinjer o Aftale om forløsningsmåde ud fra hensyn til det tidligere forløb bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatal afdeling. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov Tidligere misdannet barn Definition Flergangsfødende med tidligere fødsel af barn med medfødte misdannelser, med eller uden perinatalt dødsfald. Centralnervesystemet: 1/1000 fødsler Hjertemisdannelser: 8/1000 fødsler Gastro-intestinalkanalen: 2/1000 fødsler Urinvejene (alvorligere misdannelser): < 1/1000 fødsler Gentagelsesrisikoen er som oftest ukendt, vil dog afhængig af typen af misdannelse. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til obstetrisk speciallæge med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Optager fyldestgørende journal vedrørende tidligere forløb Henviser den gravide svangreambulatoriet Indkalder den gravide/ parret til samtale. Her planlægges og aftales et undersøgelsesprogram, der kan omfatte o Genetisk rådgivning ifølge retningslinjer o Prænatal screening ifølge retningslinjerne o Chorionvillusbiopsi/ amniocentese hvor der ikke foreligger afklaring på tidligere misdannelse - ellers ifølge gældende retningslinjer o Ultralydsscanning for misdannelser ifølge gældende retningslinjer o Aftale om forløsningsmåde under hensyn til det tidligere forløb 6

7 Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Tilbud om indlæggelse i barselperioden efter behov, afhængig af mor og barns tilstand Tidligere abnorme fostertilstande Definition Ved tidligere abnorme fostertilstande forstås Kromosomdefekter Syndromer med eller uden kendt genetisk årsag Påviste genmutationer Metaboliske og andre arvelige sygdomme Ukendt. Ukendt/ afhængig af tidligere abnormitet. Prækonceptionel rådgivning Henviser parret til prækonceptionel rådgivning ved Obstetrisk og/ eller Klinisk Genetisk Afdeling i Vejle eller på OUH, Odense Universitetshospital, hvis tilstanden ikke allerede er udredt Obstetrisk speciallæge Vejleder parret i forhold til ovenstående Ved behov gennemgås det tidligere forløb Henviser den gravide/ parret så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide/ parret til tidlig rådgivning, helst før graviditetsuge 9 ved obstetrisk speciallæge Chorionvillusbiopsi/ amniocentese, såfremt sygdommen kan afdækkes derved Post-testrådgivning ved obstetrisk ambulatorium/ Klinisk Genetisk Afdeling Aftale om forløsningsmåde, afhængig af det tidligere forløb og konklusioner i nuværende graviditet Fødested vil afhænge af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Eventuelle særlige forhold for barnet afhænger af udredningens resultat, samt eventuel sygdoms karakter Tilbud om indlæggelse i barselsperioden vil afhænge af udredningens resultat og eventuel sygdoms karakter Tidligere svær præeklampsi/ svær hypertension Definition Flergangsgravide som har haft præeklampsi/ svær hypertension i forbindelse med tidligere forløb, og som kræver stillingtagen i forhold til kommende graviditets- og fødselsforløb. 7

8 Der er en gentagelsesrisiko på %, størst hvis der er tale om tidligere svær præeklampsi. Som ovenfor nævnt er der gentagelsesrisiko. Det kliniske billede varierer fra tilstand med let til moderat hypertension og proteinuri, til alvorlige livstruende tilstande med udtalt organpåvirkning, herunder HELLP. Præeklampsi kan debutere i alle sværhedsgrader. For fosteret er der risiko for Præterm fødsel/ forløsning Utilstrækkelig placentafunktion med intrauterin væksthæmning/ intrauterin asfyksi Abruptio placentae Intrauterin fosterdød Prækonceptionel rådgivning Kvinder i antihypertensiv behandling tilstræbes optimal behandling og omstilling til Aldomet/Trandate. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb, samt eventuel nuværende medicinsk behandling af hypertension, og oplyser den gravide om symptomerne Henviser den gravide til svangreambulatoriet til opfølgende samtale Indkalder den gravide til samtale om tidligere forløb og planlægning af det aktuelle forløb Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Hvorvidt fødested med neonatal afdeling anbefales, vil afhænge af det nuværende graviditetsforløb. Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales Tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) Definition Flergangsfødende som tidligere har født et vækstretarderet barn. Ved væksthæmning forstås fostervægt minus 22 % eller under 2 SD. 4 5 % af fostrene er vækstretarderede. For kvinden er der en gentagelsesrisiko. For barnet er der risiko for intrauterin væksthæmning med medfølgende risiko for asfyksi og hypoglycæmi. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet 8

9 Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere forløb, samt planlægning af nuværende forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere præterm fødsel Definition Flergangsfødende som tidligere har født et barn før fulde 37 graviditetsuger. 6-7 %. Der er en betydelig gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Præterm fødsel På nær få tilfælde (cervix-insufficiens og tidligere præterm fødsel forårsaget af GBS), foreligger der ikke tilstrækkelige videnskabelig dokumentation for effekten af specifikke forebyggende aktiviteter. Ved tidligere fødsel har nyere studier vist, at vaginal progesteronbehandling fra graviditetsuge og graviditeten ud nedsætter risikoen fra gentagelse af præterm fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb Henviser den gravide til samtale i svangreambulatoriet Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger, og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør have skærpet opmærksomhed i form af tidlig henvisning Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, samt planlægning af nuværende forløb Kvinder med fødsel før 32 fulde graviditetsuger og specielt før 28 fulde graviditetsuger bør følges på specialafdeling med neonatalafdeling Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere kompliceret fødsel Definition Flergangsfødende med tidligere kompliceret/ patologisk fødselsforløb, eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. 9

10 Ukendt. Eventuel gentagelsesrisiko ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb Henviser den gravide til tidlig samtale i svangreambulatoriet, eventuelt i fødselsaftaleteam et eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, information om risici, samt nøje planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere traumatisk fødselsoplevelse Definition Flergangsfødende med traumatisk oplevelse af tidligere (eventuelt kompliceret/ patologisk) fødselsforløb - eventuelt med påvirket/ asfyktisk barn til følge. Ukendt. Eventuel risiko for gentagelse ved forestående fødsel. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets og fødselsforløb, samt kvindens oplevelse heraf Henviser den gravide tidligt i graviditeten til svangreambulatoriet/ fødselsaftaleteam et, med henblik på lægesamtale eller fødselsaftaleteam Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, afdækning af de problematikker den gravide oplever, samt planlægning af kommende fødsel/ indgåelse af fødselsaftale Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb. 10

11 Tidligere sphincterruptur Definition Flergangsfødende med tidligere sphincterruptur grad 3 eller 4, i forbindelse med vaginalt fødselsforløb. 2-6 % af fødepopulationen. Let forøget risiko for ny sphincterruptur, med risiko for langtidssequelae, herunder inkontinens for flatus og fæces, samt smerte- og dyspareuniproblemer. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Afhængigt af sequelae efter sphincterrupturen kan elektivt sectio tilbydes Alternativt nøje planlægning af forestående vaginale fødsel, samt information om risici i forbindelse hermed Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den nuværende graviditets forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere abruptio placentae 1 %. Der er en øget gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Abruptio placenta. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, samt nuværende livsstil, herunder eventuelt misbrug Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Anbefaling vedrørende fødested og fødselsmåde vil afhænge af de konklusioner, som lægen og den gravide træffer i fællesskab. 11

12 Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere fødsel med svær post partum blødning Definition 1000 ml i op til 24 timer post partum. 1 3 %. Der er en gentagelsesrisiko. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødselsforløb, blødningens årsag og størrelse Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb Informerer om risici, samt planlægning af forestående fødsel Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere sectio Definition Flergangsfødende med et eller flere tidligere kejsersnit. Cirka 12 %. Øget risiko for sectio ved forsøg på vaginal fødsel, samt afledte risici (infektion, blødning, trombose, reoperation) Risiko for uterusruptur (0,5-1 %), blandt andet afhængig af interval mellem tidligere og efterfølgende forsøg på vaginal fødsel Øget risiko for patologisk inseration af placenta, samt afledt risiko for blødning post partum Ved igangsættelse af fødsel efter tidligere kejsersnit bør kvinden oplyses om den øgede risiko for uterusruptur. Ved mere end ét tidligere kejsersnit frarådes forsøg på vaginal fødsel. Såfremt kvinden ønsker at forsøge at føde vaginalt, informeres hun om den øgede risiko for livmoderruptur. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere fødsel, herunder årsagen hertil 12

13 Henviser den gravide til i svangreambulatoriet Indkalder den gravide omkring graviditetsuge 20 til samtale og gennemgang af tidligere fødselsforløb, herunder årsagen til sectioforløsningen Udfærdiger plan for den forestående forløsning (elektivt sectio eller forsøg på vaginal fødsel, samt plan herfor - herunder information om fordele og ulemper, samt risici) bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det nuværende forløb Tidligere fødsel af stort barn Definition Tidligere fødsel af barn med fødselsvægt 4500 g. 4 %. Der er en gentagelsesrisiko, samt risiko for gestationel diabetes mellitus (GDM). Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Der henvises til afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM Tidligere gestationel diabetes mellitus 2 %. Der er en gentagelsesrisiko. Se eventuelt afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. Udfører oral glukosebelastning (OGTT) på den gravide, eller henviser til svangreambulatoriet med henblik på dette 13

14 Indkalder den gravide til OGTT, hvis ej udført af praktiserende læge / svangreambulatoriet Planlægger ud fra resultatet af OGTT det videre forløb Der henvises til afsnit Gestationel diabetes mellitus (GDM)/ insulinbehandlet GDM. 14

15 Gynækologiske lidelser Abortus habitualis (AH) Definition Gravide med tre eller flere tidligere på hinanden følgende spontane aborter af graviditeter før 20. graviditetsuge. Der kan skelnes mellem primær AH (graviditeter, som udelukkende er endt i aborter) og sekundær habituel abort hos kvinder, der tidligere har gennemført graviditet. Kendes ikke nøjagtigt, men skønnes at optræde hos 0,5 3 % af alle kvinder. Skønsmæssig risiko for abort i efterfølgende graviditet hos kvinder med AH Antal tidligere aborter Abortrisiko % % % % Risikoen for præterm fødsel er øget 2-3 gange, og risikoen for IUGR er ligeledes væsentligt forøget (5-10 gange). Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden til prækonceptionel rådgivning ved gynækologisk afdeling Gynækologisk ambulatorium Vejleder kvinden i forhold til ovenstående Henviser den gravide så tidligt som muligt direkte til obstetrisk ambulatorium til tidlig rådgivning Indkalder den gravide til rådgivning (eventuel genetisk rådgivning), samt prænatal screening Tilbyder tætte ambulante kontroller Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Tidligere ekstrauterin graviditet 1,1 %. Der er en betydelig gentagelsesrisiko. 15

16 Henviser den gravide til gynækologisk afdeling med henblik på konstatering af intrauterin graviditet Gynækologisk afdeling Indkalder den gravide til ultralydsscanning snarest efter henvisning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Omskæring (Følger efter omskæring) Definition Der findes 4 typer af kvindelige omskæringer Sunna fjernelse af forhuden på klitoris, samt eventuelt en del af klitoris Klitoridektomi fjernelse af klitoris Excision fjernelse af klitoris og labia minora Infibulation- fjernelse af klitoris, labia minora, samt afskrabning af undersiden af labia majora, som herefter syes sammen 95 til 98 % af kvinder fra visse afrikanske lande er omskåret. Hyppige problemer er dysmenore, kronisk underlivsbetændelse, urinvejsinfektion, urinvejsretention, dyspareuni, nedsat sexlyst, kroniske smerter, psykiske traumer og obstetriske komplikationer. Kvinden kan også have svært ved at gennemføre coitus. Prækonceptionel rådgivning Rådgiver kvinden/ parret om åbning til vagina, afhængig af parrets ønsker og holdning Henviser kvinden til gynækolog Henviser den gravide til svangreambulatoriet Informerer om muligheder for åbning før eller under fødslen (åbning anbefales i trimester), samt vejleder herom Aftaler sammen med den gravide en plan for fødslen Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af den aftalte plan. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg bilag 4. Kvindelig omskæring. 16

17 Kondylomer 2 %. Ingen, med mindre størrelsens hindrer fødselsvejen. Prækonceptionel rådgivning kan henvise kvinden til behandling i gynækologisk regi. Henviser den gravide til obstetrisk svangreambulatorium i de tilfælde, hvor kondylomernes omfang kan være fødselshindrende Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Spiral in situ Sjældent forekommende. Blødning, spontan abort, præterm fødsel og amnionitis, hvis spiralen ikke fjernes. Fjernes den, reduceres risikoen for spontan abort/ præterm fødsel. Rådgiver den gravide om risici, og anbefaler fjernelse af spiralen, hvis snoren kan ses. Dette indikerer ikke henvisning til sygehusafsnit i første trimester. Efter 1. trimester henvises den gravide til obstetrisk svangreambulatorium, hvis spiralen ikke er fjernet. Indkalder den gravide til videre opfølgning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Uterusabnormiteter/ genitale abnormiteter Definition 17

18 Bicorn uterus, septum i uterincaviteten/ hjerteformet uterus, samt septum i vagina. Sjældent forekommende. Afhængig af abnormitetens art er der risiko for præterm fødsel og intrauterin væksthæmning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet, hvis tilstanden er kendt Indkalder den gravide til vejledning og videre plan Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af graviditetens forløb, samt undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Fibromer Fibromer, som kan give anledning til specielle forholdsregler i forbindelse med fødslen, er forholdsvis sjældent forekommende. Afhængig af fibromets størrelse og art kan der være øget risiko for præterm fødsel, fødselskomplikationer, samt post partum blødning. Henviser den gravide til svangreambulatoriet ved mistanke om fibromer, som skønnes at have betydning for graviditeten og fødslen Indkalder den gravide til individuel planlægning og kontrol, afhængig af lokalisering og antal fibromer Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales, afhængig af graviditetens forløb og undersøgelsernes resultat. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Opereret på uterus, tidligere Sjældent forekommende. 18

19 vil afhænge af operationens art. Komplikationer kan være Øget risiko for sectio ved forsøg på vaginal fødsel, samt afledte risici (infektion, blødning, trombose, reoperation) Risiko for uterusruptur Øget risiko for patologisk inseration af placenta, samt afledt risiko for blødning post partum Prækonceptionel rådgivning Optager en fyldestgørende anamnese vedrørende indgrebet art Henviser kvinden til obstetrisk vejledning Obstetrisk speciallæge Indkalder kvinden til samtale vedrørende ovenstående Dem praktiserende læge Optager fyldestgørende anamnese vedrørende indgrebets art og behandlingssted Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide til vurdering og planlægning af graviditetens og fødslens forløb Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af de konklusioner lægen og den gravide træffer i fællesskab, samt den aktuelle graviditet. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 19

20 Ældre førstegangsfødende > 38 år Ældre førstegangsfødende er opgjort Sundhedsstyrelsens Fødselsregister i forhold til henholdsvis 35 år og 45 år. en af ældre førstegangsfødende 35 år er cirka 3 %. Der er øget risiko for aldersbetingede komplikationer/ lidelser (for eksempel hypertension og diabetes mellitus type 2), og formentlig øget risiko for intrauterin død efter terminstidspunktet, hvor ekstra kontrol og eventuel igangsættelse af fødslen kan komme på tale. Varetager graviditetsundersøgelserne, og henviser ved abnorme fund Indkalder den gravide ved eventuel henvisning Anbefaling vedrørende fødested vil afhænge af det aktuelle forløb. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Mangegangsfødende > 4 en af mangegangsfødende 4 er 1,5-2 % Patologisk blødning post partum. Ved tidligere sectio er der risiko for uterus ruptur. Optager fyldestgørende anamnese vedrørende tidligere graviditets- og fødselsforløb, samt out-come Hvis det af anamnesen fremgår, at der (udover antal fødsler) er indikation for kontrol i svangreambulatoriet såsom tidligere obstetriske komplikationer, henvises den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide ved eventuel henvisning Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 20

21 Statura parva < 150 cm. Ukendt Fødselskomplikationer, såsom dystoci og sectio. Henviser den gravide til svangreambulatoriet i de tilfælde, hvor det skønnes, at en samtale vedrørende fødselsmåde er indikeret Indkalder den gravide til samtale vedrørende fødselsmåde Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Efter Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb. 21

22 Medicinske sygdomme Hæmatologiske sygdomme Hæmoglobinopati Thalassemi Seglcelleanæmi Thalassemi 2-4 % af indvandrebefolkningen i Danmark er raske bærere af genet for beta-thalassemi. Thalassemi er hyppigst i Middelhavslandene, Sydøstasien og Afrika. Thalassemi kan medføre svær anæmi hos barnet. Ved alfa-thalassemi kan ses svær hydrops af fosteret, som enten dør før eller umiddelbart efter fødslen. Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden til genetisk rådgivning såfremt både kvinden og manden er heterozygote Prænatal diagnostik er mulig Obstetrisk speciallæge Vejleder kvinden med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk rådgivning Bør tage følgende prøver på en gravid, som stammer fra ovennævnte lande, hvis der ikke foreligger en tidligere undersøgelse for Thalassemi o Hæmoglobin o MCV o Ved lav MCV tages fraktioneret hæmoglobin Henviser den gravide til undersøgelse i svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Mor og barn bør indlægges i barselperioden, da der er risiko for udvikling af hæmolytisk icterus og anæmi hos barnet. Seglcelleanæmi Recessiv arvelig lidelse. Sjælden i Danmark men udbredt i lande syd for Sahara. For kvinden: Anæmi samt smerter i de lange rørknogler. Under graviditet kan generne forværres. For barnet: Udvikling af anæmi og ødemer 3-4 måneder efter fødslen. 22

23 Prækonceptionel rådgivning Henviser kvinden/ parret til genetisk rådgivning, såfremt både kvinden og manden er heterozygote Prænatal diagnostik er mulig Obstetrisk speciallæge Vejleder kvinden med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk rådgivning Bør tage følgende blodprøver på en gravid med risiko for anæmi o Hæmoglobin o MCV o S-ferritin o S-jern Er der tegn til mikrocytær anæmi med normalt eller forhøjet S-jern, tages desuden o Fraktioneret hæmoglobin Visiterer den gravide til undersøgelse i svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Mor og barn bør indlægges i barselperioden, da barnet er i risiko for at udvikle hæmolytisk ikterus og anæmi Jernmangel/ mikrocytær anæmi Jernmangelanæmi ses i sidste trimester hos cirka 20% af alle gravide, som ikke har fået jernprofylakse. Der er risiko for intrauterin væksthæmning og placentainsufficiens, samt mangelfuld opbygning af jerndepoter hos det nyfødte barn. Kvinden kan frembyde generelle anæmisymptomer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle gravide tager et jerntilskud. Anbefalingen er mg Ferrojern dagligt fra graviditetsuge 10 og resten af graviditeten. Kontrollerer hæmoglobin og s-ferritin, hvis kvinden ikke ønsker jernprofylakse. Ved værdier af s-ferritin o < 20 µg/l tilrådes behandling med Ferrojern mg dagligt, eventuelt suppleret med C-vitamin 500 mg dagligt o < 50 µg/l er der grundlag for at tilråde jernprofylakse o 50 µg/l 80 µg/l kan profylaktisk behandling overvejes, alternativt kontrolleres hæmoglobin og s- ferritin i sidste trimester o > 80 µg/l vil kvinden næppe kunne tømme sine jerndepoter under graviditet og fødsel, og profylakse kan derfor undlades uden risiko Bør kontrollere s-ferritin hos gravide med hæmoglobin < 6,8 mm/l trods jernprofylakse 23

24 o 20 µg/l tilrådes behandling med Ferrojern mg dagligt, eventuelt suppleret med C-vitamin 500 mg dagligt o Kontrol af hæmoglobin og retikulocytter efter 2 uger (forventelig stigning i hæmoglobin 0,5 mm/ uge) o > 20 µg/l er suspekt for megaloblastær anæmi, hvorfor følgende undersøgelser er relevante MCV, MCHC, MCH, retikulocytter, haptoglobin, erytrocytfolat, cobalamin, bilirubin og LDH Henviser gravide med anæmi, som ikke responderer på behandling, til svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten, i samarbejde med medicinsk afdeling Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Indlæggelse i barselperioden anbefales afhængig af det aktuelle forløb, samt respons på medicinsk behandling Folinsyremangel Anæmi med baggrund i folinsyremangel optræder i 0,5-5% af alle graviditeter. Der er konstateret en sikker sammenhæng mellem forekomsten af neuralrørsdefekter hos fostret og folinsyremangel hos moderen. Folinsyremangel giver øget risiko for præterm fødsel. Under graviditet er der et øget behov for folinsyre på ca. 0,1 mg pr dag. På vanlig kost uden vitamintilskud har cirka 25 % utilstrækkelig folinsyreindtagelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende Folinsyre 0,4 mg dagligt fra graviditeten planlægges til og med 1. trimester Folinsyre 5,0 mg dagligt fra graviditeten planlægges til og med graviditetsuge 8 til kvinder, som tidligere har haft en graviditet med et foster med neuralrørsdefekt, eller hvor der hos kvinden eller dennes partner har været forekomst af neuralrørsdefekt Optagelse af folinsyre kræver C-vitamin og B12 vitamin Kontrollerer mængden af folinsyre i blodet ved mistanke om folinsyremangel Henviser ved konstatering af folinsyremangel den gravide til undersøgelse i svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten, eventuelt i samarbejde med medicinsk afdeling Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Megaloblastær anæmi 24

25 Sjældent forekommende. Den hyppigste årsag er folinsyremangel. Udvikling af generelle anæmisymptomer. Tager relevante prøver ved hæmoglobin < 6,8 mm/l og s-ferritin > 20 µg/l, og henviser den gravide til svangreambulatoriet Henviser gravide med anæmi, som ikke responderer på behandling, til svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten Fødsel på obstetrisk specialafdeling anbefales. Anbefaling vedrørende barselsperioden vil afhænge af det aktuelle forløb Endokrinologiske sygdomme Vedrørende Hyper- og hypothyreose Graviditeten kan påvirke forløb og behandling af thyreoideasygdomme, ligesom graviditet vil kunne fremprovokere recidiv af tidligere thyreoideasygdomme. Gravide med thyreoideasygdomme skal derfor henvises og følges i Obstetrisk-Endokrinologisk ambulatorium Hyperthyreose- (Thyreotoksikose) Hyperthyreose optræder med en hyppighed på 2-3 pr gravide Sygdommen er oftest diagnosticeret før graviditetens indtræden, men kan undertiden debutere mellem 10. og 15. graviditetsuge. Svær hyperemesis kan være det første symptom. Ubehandlet hyperthyreose medfører en betydelig øget risiko for spontan abort, præterm fødsel og intrauterin væksthænning. Tager relevante blodprøver (TSH, TRAB, TPO, TT3, TT4, T3R), og henviser snarest til svangreambulatoriet og endokrinologisk afdeling Gravide med aktuel og tidligere hyperthyreose følges med thyreoideaparametre cirka hver 4. uge, og indsender svar til svangreambulatoriet og endokrinologisk afdeling Indkalder den gravide til obstetrisk speciallæge, til nærmere undersøgelse i samarbejde med endokrinologisk afdeling. Derudover til ultralydsscanning for verificering af føtal struma omkring graviditetsuge Gravide behandles med monoterapi, det vil sige Thycapzol i mindste dosis 25

26 bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Den ringe mængde Thycapzol, der udskilles med modermælken, kontraindicerer ikke amning. Børn født af mødre i behandling for hyperthyreose skal altid ses af pædiater inden udskrivelsen. Senere opfølgning Opfølgning efter fødslen sker via den praktiserende læge Hypothyreose- (Myksødem) 1-3 pr. 100 graviditeter Kvinder med svær og ubehandlet hypothyreose er oftest infertile. Ved lette tilfælde er der øget risiko for spontan abort. Desuden er der risiko for lav IQ hos børn af insufficient regulerede mødre. Tager relevante blodprøver (TSH, TRAB, TPO, TT3, TT4, T3R), og henviser snarest til svangreambulatoriet og endokrinologisk afdeling Gravide følges med thyreoideaparametre cirka hver 4. uge Indkalder den gravide til obstetrisk speciallæge til nærmere undersøgelse snarest efter modtagelse af henvisningen. (Eltroxinbehovet stiger i løbet af graviditeten) bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Hvis den gravide er TRAB-positiv, tages navlesnorsblodprøve på barnet. Der skal tages stilling til resultatet af denne inden udskrivelsen, hvorfor ambulant fødslen frarådes Såfremt den gravide har været velbehandlet under graviditeten, og barnet intet frembyder, er pædiatrisk tilsyn inden udskrivelsen ikke nødvendigt Senere opfølgning Opfølgning efter fødslen sker via den praktiserende læge Prægestationel diabetes mellitus med eller uden insulinbehandling Type 1 diabetes: Ifølge tal fra landspatientregisteret var der i perioden årligt type 1 diabetesfødsler i Region Syddanmark. Type 2 diabetes: Forekomsten af overvægt og type 2 diabetes hos yngre personer i Danmark er stigende. Ifølge tal fra Landspatientregisteret var der i perioden type 2 diabetesfødsler i Region Syddanmark. Antallet af gravide med type 2 diabetes må forventes at stige yderligere. Det årlige antal gravide med prægestationel diabetes i Region Syddanmark må forventes at være omkring

27 Kvinder med prægestationel diabetes har øget risiko for forværring af sygdommen under graviditeten, samt øget risiko for udvikling af graviditets- og fødselskomplikationer. Fosteret har øget risiko for intrauterin- og perinatal død, medfødte misdannelser, makrosomi og intrauterin væksthæmning. Det nyfødte barn har øget risiko for problemer i neonatalperioden. Der foreligger et patientforløbsprogram for Region Syddanmark. Forløbsprogrammet er udarbejdet for at sikre et behandlingstilbud for gravide diabetespatienter, der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens rekommandationer, og er af høj faglig standard, samt forventet høj patientoplevet kvalitet. Forløbsprogrammet skal sikre et praktisk og veltilrettelagt forløb for den enkelte patient. Desuden skal programmet sikre en klar opgavefordeling mellem regionens sygehuse og Universitetshospitalet på dette område. Nedenstående er et kort resume heraf. Formålet med behandlingen og tæt diabetologisk og obstetrisk kontrol forud for og under graviditet og fødsel, er at mindske risikoen for komplikationer for mor og barn. Prækonceptionel rådgivning Finder sted på det lokale sygehus, hvor kvinden går til kontrol Kvinder med svære diabeteskomplikationer, der ønsker at blive gravide, henvises til prækonceptionel rådgivning på Odense Universitetshospital (OUH) Henviser straks til Odense Universitetshospital eller Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg afhængig af geografi og sygdommens karakter Ser den gravide til de sædvanlige kontroller, og vejleder om generelle forhold i forbindelse med graviditet, herunder sociale forhold og arbejdsmiljø Team for diabetes og graviditet Indkalder straks den gravide til undersøgelse, vurdering og planlægning af det videre forløb o Kontrollen af gravide kvinder med ukompliceret prægestationel diabetes med god regulation kan følges på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg indtil graviditetsuge 34 o Kontrollen af den øvrige gruppe gravide med prægestationel diabetes skal følges på OUH i hele graviditeten Vejleder om og udfører prænatal diagnostik bør foregå på obstetrisk specialafdeling, OUH Der stiles mod vaginal forløsning Partus provocatus tilbydes ved graviditetsuge Ved fosterskøn > 4000 g er der ofte indikation for sectio, som planlægges udført ved graviditetsuge 38 Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales, med henblik på opfølgning af mor og barn ved diabetes-team et. Senere opfølgning Prægestationel optimering af diabetes og behandling af eventuelle komplikationer, samt kontrol efter fødslen foretages på den henvisende afdeling Diabetessygeplejerske og diætist efter 2-4 uger samt ved behov Diabetesambulatoriet efter 2-3 måneder 27

28 Morbus Addison Definition Addisons sygdom eller kronisk binyrebarkinsufficiens (som også kaldes primær binyrebarkinsufficiens) er en lidelse med langsom udvikling, som fører til fysisk svaghed, træthed, vægttab, pigmentering af hud og slimhinder, kvalme, opkastninger og lavt blodtryk. Lidelsen skyldes nedsat dannelse af binyrebarkhormoner efter ødelæggelse af binyrebarken pga. autoimmunitet eller tuberkulose, og ses også efter langvarig behandling med binyrebarkhormon. Diagnosen stilles ved at måle blodets indhold af kortisol og ACTH. Ved mistanke om sygdom i hypofysen kan henvises til MR-scanning. Behandling med binyrebarkhormoner er livsreddende og sikrer et næsten normalt liv. Sjældent forekommende. Addisons sygdom på baggrund af autoimmun sygdom er arveligt betinget i 50% af tilfældene. For kvinden Diabetes Nedsat eller forhøjet stofskifte Infertilitet B12-mangel For barnet: ingen risiko ved velreguleret mor. Prækonceptionel rådgivning Kvinder med velbehandlet Addisons sygdom kan uden problemer blive gravide, og gennemføre en normal fødsel. Henviser den gravide til svangreambulatoriet på obstetrisk specialafdeling, Odense Universitetshospital (OUH) på OUH Indkalder den gravide til undersøgelse i det fælles obstetrisk/ endokrinologiske ambulatorium (Behov for substitution kan stige, især i tredje trimester af graviditeten). bør foregå på obstetrisk specialafdeling, OUH. Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales. Senere opfølgning Kvinden reguleres i substitutionsbehandling i samråd med endokrinologisk afdeling på OUH Conn s syndrom Definition Conns syndrom skyldes øget dannelse af et binyrebarkhormon (aldosteron) fra en lille, godartet svulst i binyrerne (hypofysen). Symptomerne er blodtryksforhøjelse, lavt blodkalium og eventuel muskelsvaghed. Operation er helbredende. 28

29 Sjældent forekommende. For moderen er der risiko for præeklampsi og patologiske væsketal For fosteret er der risiko for Præterm fødsel/ forløsning Utilstrækkelig placentafunktion med intrauterin væksthæmning/ intrauterin asfyksi Abruptio placentae Fosterdød Henviser den gravide til svangreambulatoriet på obstetrisk specialafdeling, Odense Universitetshospital (OUH) på OUH Indkalder den gravide til undersøgelse i det fælles obstetrisk/ endokrinologiske ambulatorium bør foregå på obstetrisk specialafdeling, OUH. Ingen specielle anbefalinger Morbus Cushing Definition Cushings syndrom udvikler sig langsomt med overvægt, fuldmåneansigt, fysisk svaghed, hurtig udtrætning, øget kropsbehåring, hypertension, ophør af menstruation, blålige striber og blodudtrædninger i huden, osteoporose, diabetes mellitus og personlighedsforandring. Syndromet skyldes øget dannelse af binyrebarkhormon og eventuelt mandligt kønshormon på grund af overproduktion af ACTH i hypofysen (hos 70 %), eller en ACTH-producerende kræftsvulst uden for binyrerne (10 %). Hos resten er der en svulst i binyrerne, i halvdelen af tilfældene godartet, ellers ondartet (kræft). Diagnosen stilles ved måling af binyrebarkhormoner (kortisol) i blod og urin, ultralydsundersøgelse og CTscanning af binyrer og hypofyse. Ved vedvarende højt niveau henvises til specialafdeling med henblik på et større undersøgelsesprogram. Behandlingen er sædvanligvis kirurgisk, men medicinsk behandling, røntgenbestråling og kemoterapi kan komme på tale. Sjældent forekommende. Der er risiko for præeklampsi, gestationel diabetes, hjerteproblemer, præterm fødsel. Forøget maternel og føtal mortalitet. Neonatal hypoglycæmi. Henviser den gravide til svangreambulatoriet på obstetrisk specialafdeling, Odense Universitetshospital (OUH) på OUH Indkalder den gravide til undersøgelse i det fælles obstetrisk-/ endokrinologiske ambulatorium 29

30 bør foregå på obstetrisk specialafdeling, OUH. Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales. Senere opfølgning Kvinden følges efterfølgende på medicinsk afdeling, OUH Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD-mangel) 0,5-3 % af den mandlige befolkning i Middelhavslandene har enzymmanglen. Prævalensen i Mellemøsten, Pakistan og Indien i visse områder er over 10 %. Tilstanden er X-bundet, hvorfor sygdomsmanifestationerne er langt mere udtalte hos mænd end hos kvinder. Der kan ses udtalt neonatal icterus hos nyfødte med G6PD-mangel. Hæmolyse kan opstå ved indtagelse af visse fødeemner, visse former for medicin, samt ved stress. Prækonceptionel rådgivning Henviser den gravide/ parret til genetisk rådgivning såfremt både kvinden og manden er heterozygote Prænatal diagnostik er mulig Obstetrisk speciallæge Vejleder kvinden med henblik på håndtering af ny graviditet, herunder eventuel genetisk vejledning Hos risikogrupper med anæmi bør der tages følgende blodprøver : o Hæmoglobin o MCV o S-ferritin o S-jern Er der tegn til mikrocytær anæmi med normalt eller forhøjet S-jern, tages desuden o fraktioneret hæmoglobin Henviser den gravide til svangreambulatoriet Indkalder den gravide med henblik på nærmere udredning, opfølgning og kontrol i graviditeten bør foregå på obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Tilbud om indlæggelse i barselsperioden, idet barnet bør observeres på neonatalafdeling i 1-2 døgn på grund af øget risiko for anæmi/ hæmolyse og icterus Neurologiske sygdomme Epilepsi 30

31 Epilepsi optræder med en hyppighed på 5 pr gravide. Såvel epilepsi som den nødvendige medicinske behandling øges risikoen for misdannelser hos fosteret, især neuralrørsdefekter. Desuden ændres kvindens vægt og vandfase, således at en medicinøgning ofte vil være nødvendig. Uden justering vil op mod 25 % af gravide epileptikere opleve øget hyppighed af anfald under graviditeten. Epilepsi med hyppige anfald giver forøger misdannelsesrisikoen (læbe-/ ganespalte, hjertemisdannelse og skeletmisdannelser) cirka 3 gange. Misdannelserne ses hyppigst efter flerstofbehandling. Deprakine (valproat) og Carbamazepin (tegretol) giver 1-2,5 % risiko for neuralrørsdefekter. Fosteret har øget risiko for præmaturitet og lav fødselsvægt. Prækonceptionel rådgivning Det er vigtigt, at kvinden får en relevant rådgivning, som bør starte inden konceptionen. eller kontrollerende neurolog Forestår justering af medicin til så få præparater som muligt, helst monoterapi Ordinerer Folinsyretilskud 5 mg dagligt fra ophør med antikonception, til og med 1. trimester Henviser den gravide tidligst muligt til svangreambulatoriet, med henblik på genetisk rådgivning og vejledning Henviser ligeledes den gravide til neurologisk afdeling med henblik på justering og kontrol af den medicinske behandling Indkalder den gravide snarest efter modtagelse af henvisningen Anbefaler prænatal screening ifølge retningslinjerne. Amniocentese er normalt ikke indiceret Anbefaler misdannelsesskanning i uge 18-20, især med henblik på neuralrørsdefekter Kontrol i obstetrisk ambulatorium i uge 36, herunder ultralydsscanning Tablet Menadion 20 mg dagligt fra uge 36 bør foregå obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling Stile mod vaginal fødsel K-vitamin til barnet på vanlig vis Indlæggelse i barselperioden til observation anbefales Amning er ikke kontraindiceret Barnet har risiko for hypoglykæmi og følges med BS, samt ses af pædiater inden udskrivelsen, dog under indlæggelsen ved suspekt klinik Senere opfølgning Inden udskrivelsen planlægges der opfølgning hos neurolog 2-4 uger post partum, med.henblik på medicinjustering Sclerosis disseminata 1 pr , hyppigst hos kvinder, og oftest debuterende i aldersgruppen år. 31

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

Gravide I praksis. Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015. Lægedage

Gravide I praksis. Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015. Lægedage Gravide I praksis Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015 Introduktion Hvem er jeg Baggrund Forbedre dialogen mellem primær og sekundær sektor i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel Vandre og

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Afbrydelse af graviditet

Afbrydelse af graviditet Patientinformation Afbrydelse af graviditet Vejledning til forældre, der mister foster/barn før graviditetsuge 22 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Afbrydelse af graviditet før uge 22 Pjecen henvender

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster.

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster. VELKOMMEN Sp 26 Sterilisation HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Kvindeafdelingen. Beskrivelse af afdelingen. Beskrivelse af de enkelte sengeafsnit

Kvindeafdelingen. Beskrivelse af afdelingen. Beskrivelse af de enkelte sengeafsnit Kvindeafdelingen Beskrivelse af afdelingen Kvindeafdelingens sengeafsnit består af Afdelingen for kvindesygdomme, Barselsafdelingen og Fødegangen, som har en samlet afdelingsledelse. Hver af disse afsnit

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3. Det normale svangerskab. Graviditet og overvægt

MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3. Det normale svangerskab. Graviditet og overvægt Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2012 - K8 Mor og Barn - Uge 11 MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3 Introduktion Fostrets udvikling Det normale svangerskab Svangreomsorg

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere